Anda di halaman 1dari 1

BAHAN 2D : AMALI AMALI 1 Hasilkan jenis-jenis graf berdasarkan situasi berikut : 1.

Memberi ilustrasi penggunaan minyak petrol dalam sesuatu negeri bagi suatu siri bulan yang panjang. 2. Membandingkan jumlah kalori yang ditemui dalam 10 makanan yang berbeza. 3. Menunjukkan perubahan melampau dalam populasi spesies yang hampir pupus dalam 10 tahun akhir.

BAHAN 2D : AMALI AMALI 2 Hasilkan jenis-jenis carta berdasarkan situasi berikut : 1. Menunjukkan kategori bahan-bahan tertentu, peristiwa, taksonomi haiwan atau tumbuhan mengikut sifat, kumpulan dan sebagainya. 2. Menunjukkan rantaian pemerintahan di dalam sesuatu organisasi 3. Menggambarkan hubungan masa dan peristiwa untuk meringkaskan masa satu siri peristiwa yang telah berlaku. 4. Menunjukkan keterangan data dan nilai yang memberi penjelasan mengenai masa dan waktu suatu perkara atau peristiwa akan berlaku. 5. Menunjukkan satu siri urutan atau prosedur atau aliran suatu proses tertentu.