UNIT PRAKTIKUM

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PULAU PINANG Bukit Coombe, 11700 Gelugor, Pulau Pinang Tel : 04-6603110 Faks : 04-6583680 Laman Sesawang : www.i4p.edu.my/praktikum

PANDUAN PENYELIAAN PRAKTIKUM
PROGRAM: KPLI - SM - AMBILAN OGOS 2011 TEMPOH : 20 FEB 2012 HINGGA 4 MEI 2012 (10 MINGGU) BIMBINGAN DAN PENILAIAN : A. Rujukan : i. Garis Panduan Praktikum Latihan Perguruan Praperkhidmatan ( No Rujukan : KP(IPG) 8282/600/2/5/1 (22) berkuatkuasa Januari 2010. ii. Surat Arahan BPG : KP (BPG)9561 / JLD.76 (76) bertarikh 21 Disember 2009. B. WAJARAN PENILAIAN BIDANG MAJOR MINOR C. WAJARAN 80% 20% JUMLAH BESAR 100%

AGIHAN PENYELIAAN PRAKTIKUM IPG (PR1) 1PRA & 2 BIMBINGAN 2 SEKOLAH 4 3 BERSAMA (PR2) 1 1 JUMLAH 8 6

MAJOR MINOR D. SUBJEK

MAJOR MATEMATIK

MINOR MATEMATIK TAMBAHAN

LANTIKAN DAN TAKLIMAT GURU PEMBIMBING : i. Sekolah hendaklah mencalonkan 2 orang guru pembimbing iaitu seorang Guru Pembimbing Major dan seorang Guru Pembimbing Minor/Elektif. ii. 2 orang pelajar yang mempunyai major dan minor/elektif yang sama hanya memerlukan seorang guru pembimbing yang berkelayakan mengikut subjek berkenaan. iii. Isi dan hantar Borang Maklumat Guru Pembimbing - LAM-PT05-03e dengan kadar yang segera untuk makluman dan tindakan Unit Praktikum. iv. Surat Lantikan Guru Pembimbing akan dikeluarkan oleh JPN / IPG Kampus Pulau Pinang. v. Taklimat kepada Guru Pembimbing dan Pengurus Sekolah akan disampaikan oleh Pensyarah Penyelia Major dan Minor/Elektif semasa lawatan penyeliaan ke sekolah. vi. Bahan taklimat akan diberikan kepada pihak sekolah oleh pelajar semasa mereka kembali ke sekolah. DOKUMEN TERLIBAT i. Borang Bimbingan dan Penilaian PR1 & PR2 ii. Borang PR 1 ( Bimbingan) + Rubrik PR 1 ( Panduan) iii. Borang PR 2 ( Penilaian Bersama) + (Rubrik PR2) iv. Dokumentasi dan panduan pelajar ( RPH & Portfolio) v. Tuntutan Elaun Guru Pembimbing – Isi dan lengkapkan. Rujuk Senarai Semak Tuntutan Elaun Guru Pembimbing vi. Borang Tuntutan Elaun Guru Pembimbing hendaklah dihantar ke Unit Praktikum IPG Asal pada atau sebelum 4 Mei 2012 (Kegagalan penghantaran borang ini menyebabkan pihak IPG berhak menolak pembayaran tuntutan elaun tersebut)

Mesyuarat JKIAPIPGKPP pada: 10 Mei 2012 Penyeliaan Berasaskan Penyeliaan Klinikal Memeriksa & menyemak Buku Rekod Mengajar.com. Borang Laporan Kes (LAM-PT05-03i) ii. Penulisan Refleksi dan Jurnal Memeriksa & menyemak RPH & Fail Portfolio Praktikum. Borang Salahlaku .PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB : i.edu. CADANGAN JADUAL PENYELIAAN MAJOR MINGGU / TARIKH MINOR Pensyarah Penyelia Guru Pembimbing Pensyarah Penyelia Guru Pembimbing Penyeliaan 1 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 20 Feb –24 Feb 27 Feb –2 Mac 5 Mac –9 Mac Pra Penyeliaan & Penyeliaan 1 Penyeliaan 1 Penyeliaan 1 Penyeliaan 2 CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 11/12 Mac .15/16 Mac Minggu 4 Minggu 5 Minggu 6 Minggu 7 Minggu 8 Minggu 9 Minggu 10 19 Mac –23 Mac 26 Mac –30 Mac 1/2 Apr – 5/6 Apr 9 Apr –13 Apr 16 Apr – 20 Apr 23 Apr – 27 Apr 30 Apr – 4 Apr Penyeliaan 2 Penyeliaan 3 Penyeliaan 2 Penyeliaan 2 Penyeliaan 4 Penyeliaan 3 Penyeliaan Bersama Major PR2 Penyeliaan Bersama Minor PR2 Rentasan Cemerlang / Gagal Major @ Minor PERINGATAN PENTING: Tindakan pelajar pada atau sebelum 4 haribulan pada setiap bulan Kehadiran Amalan Profesional 100% Menghantar Borang Kehadiran Menghadiri Sidang Muhasabah Interim Praktikum: LAM-PT05-03j pada : 20 Mac 2012 Menghantar Borang Kekerapan Penghantaran Buku Laporan Praktikum Penyeliaan Pensyarah Penyelia & Guru PELAJAR pada: 4 Mei 2012 Pembimbing Refleksi Praktikum (LAM-PT-05-03k) Mengisi e-Kerap secara online pada: 8 Mei 2012 kekerapan penyeliaan pensyarah/guru Mengisi secara online e-Refleksi pada pembimbing minggu terakhir praktikum (Minggu10).my/praktikum . ii. LAPORAN KES i. Minor : 2 Waktu Minimum : 8 Waktu Maksimum :12 Waktu Menandatangani dan menyemak Borang Tuntutan Elaun Guru Pembimbing PENSYARAH Menghantar Borang PR1 & PR2 pada atau sebelum 4 Mei 2012 PENYELIA Penyelaras Program . Anda juga boleh melayari http://www. Dasar Pengurusan Penyeliaan Praktikum IPG Kampus Pulau Pinang yang sedang berkuatkuasa. Norhailee Abdul Rasid di talian 046603110/185 atau emel – praktikumipgkpp@gmail. Maksimum :12 Waktu Mengisi & menghantar Borang Tuntutan Elaun Guru Pembimbing pada/sebelum 4/5 Mei GURU 2012 PEMBIMBING Penyeliaan Berasaskan Penyeliaan Klinikal Memeriksa & menyemak Buku Rekod Mengajar. Penulisan Refleksi dan Jurnal Memeriksa & menyemak RPH & Fail Portfolio Praktikum.i4p. 76 (73) berkuatkuasa Januari 2010. Minor 2 Waktu Minimum : 8 Waktu. Mengisi e-Lapor secara online jika ada masalah/aduan Bilangan Waktu Mengajar : Major 6-10 waktu. Rujuk Buku Garis Panduan Praktikum Latihan Perguruan Praperkhidmatan ( No Rujukan KP(BPG) 9561/ JLD. Maklumat lanjut sila berhubung dengan Pegawai Pengurusan: Pn. Bilangan Waktu Mengajar : Major 6-10 waktu.Maklum segera jika terdapat salahlaku pelajar untuk tindakan.