Anda di halaman 1dari 1

KANDUNGAN 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.

0 Pengenalan Definisi Diagnosis Konsep Pembangunan Organisasi Objektif dan Punca Organisasi Perlu Berubah Organisasi : Unit Pinjaman Perumahan Cawangan Sarawak (UPPCS) Diagnosis Peringkat Organisasi : Unit Pinjaman Perumahan Cawangan Sarawak (UPPCS) Diagnosis Peringkat Kumpulan : Unit Proses UPPCS Diagnosis Peringkat Individu : Pembantu Tadbir (Kewangan), Unit 1-2 2 2-4 4 5 5-7 7-9 9 Proses UPPCS 9.0 Cadangan Intervensi Perubahan 9.1 Peranan Pemimpin Organisasi 9.2 Pengurusan Latihan 9.3 Pusingan Kerja 10.0 Halangan Perubahan 10.1 Tentangan Individu 10.2 Tentangan Organisasi 11.0 Mengatasi Tentangan Untuk Berubah 12.0 Kesimpulan Rujukan / Bibliografi Lampiran 10-11 12 12-13 13 14-15 15-17 17-19 21-22