Anda di halaman 1dari 24

BMM3112

Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu, Perkamusan dan Penterjemahan

nordinbinshaaripgsr2013

Tajuk 13
Perkamusan 1. Teori dan prinsip perkamusan Teori dan prinsip perkamusan Kata entri / kata masukan Kata standard dan variasi 2. Sebutan dan e6mologi Sebutan ECmologi 3. Tanda dan kependekan Tanda Kependekan Glosari
nordinbinshaaripgsr2013 2

Perkamusan / Leksikogra
Cabang linguisCk terapan yang menumpukan kajian terhadap kaedah dan teknik penyusunan kamus ( Harimurthi Kridalaksana, 1984:144) Aspek yang diutamakan dalam leksikogra: 1. PemerhaCan 2. Pengumpulan 3. Pemilihan 4. Keterangan kata
nordinbinshaaripgsr2013 3

Denisi terminologi
Leksem: unit minimum : kata @ kata dasar dlm perbendaharaan kata seseatu bahasa. Leksikal : perkataan @ perbendaharaan kata sesuatu bahasa; makna sesuatu perkataan itu sendiri tanpa melihat penggunaannya dlm ayat. Leksikograf : penyusun kamus Leksikogra: proses @ profesion menyusun kamus, perkamusan
nordinbinshaaripgsr2013 4

Leksikologi: kajian Ug makna dan penggunaan perkataan. Leksikon: 1. kamus 2. perbendaharaan kata sesuatu bahasa atau bidang Leksis : perbendaharaan kata sesuatu bahasa, kosa kata, leksikon Ruj: Kamus Dewan Edisi Ke1ga: 784-785
nordinbinshaaripgsr2013

Teori dan Prinsip Perkamusan


Teori perkamusan kecenderungan aplikasi ilmu linguisCk, semanCk dan pragmaCk yang lengkap dalam menyusun sesebuah kamus. Tugas kamus memberi makna kepada sesuatu lambang dengan menggunakan lambang itu sendiri.

nordinbinshaaripgsr2013

Keperluan dlm Penyusunan kamus


Mengutamakan prinsip kesarjanaan. Mengutamakan pandangan ahli linguisCk. Keperluan pengguna kamus. pemerian makna menggunakan sumber rujukan berbentuk teks. (gaya bahasa berbeza, penggunaan & sifat pragmaCknya)


nordinbinshaaripgsr2013 7

Prinsip penyusunan kamus


1. 2. 3. 4. 5. 6.
nordinbinshaaripgsr2013 8

PERANCANGAN PIHAK YANG TERLIBAT ASPEK LINGUISTIK ( TB, DIALEK DLL) PEMASARAN KEMAMPUAN LEKSIKOGRAF PROSES PENELITIAN (korpus-pengkalan data)

PRINSIP PEGANGAN PENYUSUNAN KAMUS


KEASLIAN KEPERWAKILAN KELAYAKAN SUMBER ENTRI

nordinbinshaaripgsr2013

HUBUNGAN KAMUS DGN ILMU SEMANTIK


John Lyons, 1977 dlm Seman1cs- 3ga aspek makna berasaskan bahasa:- 1. Makna diskrip3f makna denotasi 2. Makna sosial makna konota3f / makna sosial 3. Makna ekspresif makna berkaitan perasaan.

nordinbinshaaripgsr2013

10

Entri / Kata masukan 1. Kata dasar


Kata yang dimasukkan ke dalam kamus dan disusun menurut urutan abjad dan dicetak dengan huruf tebal. Kata-kata homonim diperturunkan berasingan dan diikuC dengan angka I, II dan seterusnya. Ruj. M.s. xxxvii Cth ketam I ( tertutup rapat-rapat) ketam II ( memotong padi ) ketam III ( alat pelicin kayu) ketam IV ( sj haiwan)
nordinbinshaaripgsr2013 11

entri
1. kata dasar 2. kata terbitan 3. Frasa, ungkapan, kata majmuk, kata ganda 4. Ejaan kata standard, variasi, ejaan rasmi 5. Sebutan 6. ECmologi 7. Tanda 8. Kependekan
nordinbinshaaripgsr2013 12

2.

nordinbinshaaripgsr2013

13

ECmologi
ECmologi asal usul kata Sangat penCng membentuk medan maklumat / makna bagi sesuatu entri. Leksikograf akan memasukkan semaksimum mungkin eCmologi untuk membentuk makna yang tepat.

nordinbinshaaripgsr2013

14

Masalah utama dlm eCmologi entri


1. SeCap kata/entri mengalami banyak perubahan struktur 2. Kekerapan penggunaan Cdak dirasakan lagi unsur serapan 3. Bentuk kata atau serapan wujud dlm dua bahasa berbeza Sumber: Tusthi Eddy 1986

nordinbinshaaripgsr2013

15

Contoh eCmologi / penelusuran asasl usul kata


Pensel n alat untuk menulis atau menggambar Ing pencil alat untuk menggambar atau menulis Mf pincel alat untuk menggambar atau menulis VI penicellus pensil ( Merriam Webster 1985. Websters Ninth New Collegiate Dic3onary:869)
nordinbinshaaripgsr2013 16

Rujukan
hUp://www.merriam-webster.com/ dicConary/mf Mf mezzo forte ( medium frequency)

nordinbinshaaripgsr2013

17

Tanda dan Kependekan


Tanda-tanda tertentu digunakan dlm kamus untuk menunjukkan ringkasan thdp maksud tertentu. Tilde (~) pengganCan kata dasar atau kata terbitan sebelumnya. Abah III; abah-abah Jw alat, perkakas, tali- temali; ~kuda

nordinbinshaaripgsr2013

18

tanda
BererC lihat ; = bererC atau, sama dengan + jarang dipakai, terbatas kpd daerah tertentu, sudah kuno, disangsikan kebenarannya

nordinbinshaaripgsr2013

19

Kependekan
Ar- Arab C = Cina Id- Indonesia Kd Kedah Kel Kelantan Tr- Terengganu Sr - Sarawak
nordinbinshaaripgsr2013 20

kependekan
bd bahasa dalam mis- misalnya Ant antropologi Lin LinguisCk Udg Undang-undang Rujukan: Kamus Dewan m.s. xli
nordinbinshaaripgsr2013 21

LaChan
Telusuri maksud kata kata berikut dan huraikannya berdasarkan ilmu yang dikongsi bersama anda pada hari ini; 1. tekpon 2. sporCf 3. sakal 4. sakhlat 5. lapir 6. belat 7 8.. 9. .
nordinbinshaaripgsr2013 22

Rehat

nordinbinshaaripgsr2013

23

Rujukan
Kamus Dewan Edisi KeCga Ibrahim Ahmad 1994. Perkamusan Melayu. Kuala Lumpur:DBP Raja Ali Haji 1927. Kitab Pengetahuan Bahasa. Departmen Pendidikan dan Kebudayaan: Martabaah Al Ahmadiyah, Singapura

nordinbinshaaripgsr2013

24

Anda mungkin juga menyukai