Anda di halaman 1dari 20

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 2 KLANA

Mata Pelajaran Tarikh Masa Tahun Bilangan murid Tema Tajuk Pengetahuan sedia ada

: Dunia Sains dan Teknologi : 6 Feb 2013 (Rabu) : 10.30 11.30 pagi : 2 Klana : / 27 orang

: Manusia : Makanan dan Khasiatnya : Murid mengetahui manusia memerlukan keperluan asas untuk terus hidup.

Standard Kandungan Standard Pembelajaran

: 1.3 Menghargai keperluan asas yang sedia ada : 1.2.1 Menerangkan makanan, air, udara dan tempat perlindungan adalah penting untuk menjamin kesihatan.

Objektif pembelajaran

: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat : 1) Membezakan makanan, air, udara dan tempat perlindungan yang bersih dan tidak bersih dengan menyelesaikan lembaran kerja yang diedarkan. 2) Menyenaraikan kepentingan makanan, air, udara dan tempat perlindungan yang bersih untuk menjamin kesihatan.

AKTIVTI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: FASA Orientasi (5 minit) CADANGAN AKTIVITI 1. Guru menayangkan klip video iklan kepada murid. 2. Guru bersoal jawab dengan murid. CADANGAN KOMUNIKASI Soalan: 1. Apakah yang kamu perhatikan daripada iklan tersebut?

Pencetusan idea (15 minit)

1. Guru menunjukkan gambar makanan, air,udara dan tempat perlindungan 2. Murid menyatakan perbezaan yang terdapat pada setiap gambar. Murid A: Makanan bersih dan tidak bersih Murid B: Air bersih dan tidak bersih Murid C: Udara bersih dan udara tidak bersih Murid D: Tempat perlindungan bersih dan tidak bersih

Menjana Idea (20 minit)

1. Guru menunjukkan gambar makanan, air, udara dan tempat perlindungan yang bersih kepada murid-murid. 2. Guru bersoal jawab dengan murid-murid tentang kepentingan makanan, udara, air dan tempat perlindungan yang bersih.

Soalan: 1. Apakah yang dapat kamu perhatikan tentang gambar ini? Jawapan murid: Makanan itu ditutup 2. Kenapa makanan itu ditutup? Jawapan murid: Supaya makanan itu bersih dan tidak terdedah kepada lalat

3. Kalau kita makan makanan yang tidak bersih apa yang akan terjadi? Jawapan murid: Perut kita akan sakit. Penstrukturan semula (20 minit) 1. Murid melihat tayangan video tentang pencemaran. 2. Guru menjelaskan tentang kepentingan kebersihan makanan, air, udara dan tempat perlindungan. Contoh: Kita mesti menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat. Pentaksiran 1. Murid menyiapkan Lembaran Kerja 1

Aktiviti Pemulihan Aktiviti Pengayaan Refleksi

1. Murid menyiapkan lembaran kerja 2.

1. Guru membuat pengukuhan tentang pembelajaran dan pengajaran.

Elemen Merentas Kurikulum (EMK): TMK menggunakan tayangan video tentang pencemaran

Bahan Bantu Mengajar (BBM) Kad gambar Kad perkataan Klip video

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 2 KLANA Mata Pelajaran Tarikh Masa Tahun Bilangan murid Tema Tajuk Pengetahuan sedia ada : Dunia Sains dan Teknologi : 20 Feb 2013 (Rabu) : 10.30 11.30 pagi : 2 Klana : / 27 orang

: Manusia : Perubahan Pada Diriku : Murid mengetahui bahawa manusia mengalami perubahan dari segi saiz, tinggi dan berat.

Standard Kandungan

: 1.3 Mengaplikasikan pengetahuan tentang tumbesaran manusia

Standard Pembelajaran

: 1.3.1 Mengenal pasti perubahan yang berlaku pada diri mereka sejak dilahirkan iaitu membesar dari segi saiz, tinggi dan berat dengan menjalankan aktiviti. 1.3.2 Membanding dan membezakan tumbesaran mereka dengan rakan dari segi saiz, tinggi dan berat dengan menjalankan aktiviti.

Objektif pembelajaran

: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat : 1) Menyatakan perbezaan tinggi, berat dan saiz badan antara sesama murid melalui aktiviti yang dijalankan. 2) Membezakan pakaian yang sesuai digunakan oleh peringkat umur yang berbeza dengan menyelesaikan lembaran kerja yang diberikan.

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


FASA Orientasi (5 min) CADANGAN AKTIVITI 1. Guru menunjukkan pakaian yang sebenar pada murid dan meminta murid menamakannya. CADANGAN KOMUNIKASI a) Bolehkah kamu nyatakan siapakah yang sesuai memakai pakaian ini? b) 2. Guru meminta murid menyatakan peringkat umur yang sesuai dengan pakaian yang ditunjukkan. Mengapakah kanak-kanak sesuai memakai pakaian ini?

remaja

Kanak-kanak

dewasa

Pencetusan idea (15 min)

1. Guru menayangkan klip video perkembangan manusia. 2. Guru bertanya murid tentang perubahan dari segi bentuk, saiz dan ketinggian sepanjang proses perkembangan manusia.

a) Apakah yang dapat dilihat daripada kilp video ini? b) Apakah perubahan yang boleh dilihat sepanjang proses tumbesaran manusia? a) Bolehkah kamu menyusun kad perkataan mengikut urutan yang betul berdasarkan gambar? b) Apakah perubahan yang berlaku apabila kita semakin membesar?

Menjana Idea (20 min)

1. Guru menunjukkan pelbagai gambar mengikut peringkat umur.

2. Murid menyusun kad perkataan mengikut gambar yang ditunjukkan.

bayi

Kanak-kanak

dewasa

remaja

Penstrukturan semula (15min)

1. Guru membahagikan murid kepada 6 kumpulan. 2. Guru meminta murid beratur mengikut turutan dari yang tinggi kepada yang rendah. 3. Guru meminta murid mengukur saiz kasut yang dipakai dengan melakar kasut di atas kertas yang diberi oleh guru. Murid menunjukkan lakaran kasut mereka mengikut saiz dari besar ke saiz yang kecil. 4. Guru menyediakan warna di dalam besen. Guru meminta setiap murid mencelup tapak tangan masing-masing ke dalam besin dan menekap di atas kertas mahjung. 5. Guru memberi penimbang berat kepada setiap kumpulan, guru meminta murid menimbang berat badan masing-masing. 6. Murid merekod ketinggian, berat dan saiz di dalam lembaran kerjayang disediakan

a) Siapakah yang paling tinggi dalam kumpulan? b) Siapakah yang paling rendah dalam kumpulan? c) Saiz tapak kasut siapakah yang paling besar? d) Saiz tapak kasut siapakah yang paling kecil? e) Saiz tapak tangan siapakah yang paling besar? f) Saiz tapak tangan siapakah yang paling kecil?

Pentaksiran

1. Murid mengunting dan menampal gambar perkembangan manusia dari bayi hingga dewasa di dalam lembaran kerja 1.

Aktiviti Pemulihan

1. Murid memadankan gambar yang sesuai mengikut peringkat umur dalam lembaran kerja 2. 1. Murid menjawab soalan di dalam lembaran kerja 3.

Aktiviti Pengayaan

Refleksi (5min)

Elemen Merentas Kurikulum (EMK): TMK menggunakan tayangan video tentang perkembangan manusia

Bahan Bantu Mengajar (BBM) Klip video Kad gambar Pakaian sebenar Lembaran kerja Besin dan air berwarna Kertas mahjung

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 2 KLANA Mata Pelajaran Tarikh Masa Tahun Bilangan murid Tema Tajuk Pengetahuan sedia ada : Dunia Sains dan Teknologi : 27 Feb 2013 (Rabu) : 10.30 11.30 pagi : 2 Klana : / 27 orang

: Sains Hayat : Hayat : Murid mengetahui bahawa haiwan mempunyai keperluan asas seperti manusia.

Standard Kandungan

: 2.1 Memahami haiwan mempunyai keperluan asas untuk hidup

Standard Pembelajaran

: 2.1.1 Mengenalpasti keperluan asas haiwan iaitu makanan, air, udara dan tempat perlindungan. 1.3.2 Menyatakan kepentingan keperluan asas kepada haiwan.

Objektif pembelajaran

: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat : 1) Mengenalpasti keperluan asas haiwan melalui aktiviti yang dijalankan secaraberkumpulan. 2) Menyatakan 4 keperluan asas haiwan iaitu makanan, air, udara dan tempat perlindungan dengan melengkapkan lembaran kerja yang diberikan secara individu. 3) Menyenaraikan 2 kepentingan keperluan asas haiwan secara individu.

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


FASA Orientasi (15 minit) CADANGAN AKTIVITI 1. Murid melihat tayangan klip video dan menyanyikan lagu Bangau Oh Bangau bersama-sama. 2. Guru menayangkan klip video burung memberI makan pada anaknya. 3. Guru menjelaskan hubungkait klip video tersebut dengan tajuk pelajaran pada hari ini. CADANGAN KOMUNIKASI 1. Melalui klip video tadi kita dapat lihat bahawa haiwan memerlukan makanan untuk meneruskan hidupan. 2. Seperti manusia yang memerlukan makanan, udara, air dan tempat perlindungan, begitu juga haiwan. 1. Apakah haiwan yang dapat kamu lihat pada kad gambar ini? 2. Terdapat air dan makanan di dalam sangkar itu. 3. Air dan makanan yang terdapat sangkar adalah untuk keperluan haiwan. 4. Haiwan akan mati jika diletakkan di dalam kotak yang tertutup kerana tiada udara. 5. Anak kucing akan terbiar jika tidak diletakkan di dalam sangkar. 6. Kepentingan tempat perlindungan : a) melindungi diri daripada musuh b) melindungi diri daripada cuaca yang melampau c) membiak d) membesar 1. Sila lihat slaid yang akan guru tunjukkan. 2. Perhatikan dan cuba teka apakah keperluan asas haiwan yang cuba ditunjukkan melalui gambar tersebut. 3. Bincang bersama ahli kumpulan dan pilih jawapan dengan mengangkat kad

Pencetusan idea (15 min)

1. Guru menunjukkan gambar seekor kucing yang berada di dalam sangkar. 2. Murid memerhatikan gambar tersebut. 3. Murid menyatakan benda yang terdapat di dalam sangkar selain kucing. 4. Murid menjelaskan tujuan benda-benda tersebut berada di dalam sangkar. 5. Guru menyoal murid tentang keadaan haiwan itu jika dimasukkan ke dalam kotak yang tertutup. 6. Murid menjelaskan keadaan kucing yang mati disebabkan ketiadaan makanan. 7. Guru menyoal murid apa yang akan berlaku jika anak kucing itu tidak diletakkan di dalam sangkar. 8. Murid mendengar penerangan guru mengenai kepentingan tempat perlindungan kepada haiwan.

Menjana Idea (15 minit)

1. Murid dibahagikan kepada 5 kumpulan. 2. Wakil murid dari setiap kumpulan mengambil kad perkataan yang telah disediakan oleh guru. makanan Tempat perlindungan udara air

3. Murid melihat slaid gambar haiwan satu

4. 5.

Penstrukturan semula (10min)

1. 2.

persatu. Murid menjawab berdasarkan slaid yang ditunjukkan oleh guru. Berdasarkan slaid yang ditunjukkan itu, wakil murid menjawab dengan mengangkat kad perkataan yang diberikan tadi. Sesi perbincangan diadakan. Murid menyiapkan lembaran kerja 1. Guru membimbing murid yang lemah.

perkataan.

1. Slaid yang ditunjukkan sebentar tadi menunjukkan bahawa haiwan memerlukan makanan untuk meneruskan hidup. -

Pentaksiran Aktiviti Pemulihan Aktiviti Pengayaan

Murid menyiapkan lembaran kerja 2. (B1D2E1) Guru membimbing murid yang lemah ketika menyiapkan lembaran kerja 2. Murid menyelesaikan latihan pada buku aktiviti Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2.

Refleksi (5min)

1. Guru meminta seorang murid menyatakan apakah 4 keperluan asas haiwan yang telah dipelajari. 2. Guru meminta 2 orang murid menyatakan apakah kepentingan tempat perlindungan kepada haiwan.

1. Nyatakan 4 keperluan asas haiwan yang telah dipelajari pada hari ini. 2. Apakah kepentingan tempat perlindungan kepada haiwan?

Bahan Bantu Mengajar : Klip video LCD Projektor Komputer riba Speaker Kad gambar Kad perkataan Persembahan powerpoint Lembaran kerja

Elemen Merentas Kurikulum (EMK): TMK menggunakan tayangan video tentang perkembangan manusia

Kemahiran Proses Sains : Memerhati Berkomunikasi Membuat kesimpulan

KBKK : Menjana idea Menghubungkaitkan

Nilai : Kejujuran Menghargai kehidupan di sekeliling kita

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 2 KLANA Mata Pelajaran Tarikh Masa Tahun Bilangan murid Tema Tajuk Pengetahuan sedia ada : Dunia Sains dan Teknologi : 06 Mac 2013 (Rabu) : 10.30 11.30 pagi : 2 Klana : / 27 orang

: Sains Hayat : Hayat : Murid memahami bahawa haiwan mempunyai keperluan asas seperti manusia.

Standard Kandungan

: 2.1 Memahami haiwan mempunyai keperluan asas untuk hidup

Standard Pembelajaran

: 2.1.3 Memberi contoh haiwan dan makanan yang dimakan

2.1.4

Mengelaskan haiwan mengikut makanan yang dimakan iaitu makan tumbuhan sahaja, makan haiwan sahaja atau makan haiwan dan tumbuhan

Objektif pembelajaran

: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat :

1) Memberi contoh haiwan dan makanan yang dimakan. 2) Mengelaskan haiwan mengikut makanan yang dimakan iaitu makan tumbuhan sahaja, makan haiwan sahaja sertamakan tumbuhan dan haiwan lain melalui aktiviti yang dijalankan.

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


FASA Orientasi (5 minit) Pencetusan idea (15 minit) CADANGAN AKTIVITI 1. Murid mendengar dan menyanyikan lagu Bangau Oh Bangau bersama-sama. 1. Guru membawa haiwan seperti burung, ikan dan siput babi ke dalam bilik darjah untuk membuat pemerhatian. 2. Murid menyatakan contoh haiwan dan makanan yang dimakan. Murid A : Burung cacing, buah-buahan Murid B : Ikan rumpai, cacing Murid C : Siput babi daun Murid D : Arnab lobak Murid E : Harimau - daging Menjana Idea (15 minit) 1. Guru menayangkan kad gambar haiwan. 2. Perbincangan dijalankan. 1. Apakah makanan bagi arnab? 2. Apakah makanan bagi tikus? 3. Apakah makanan bagi burung helang? 4. Terdapat berapa jenis haiwan yang telah dibincangkan sebentar tadi? CADANGAN KOMUNIKASI Nyanyian

1. Apakah makanan bagi burung? 2. Apakah makanan bagi ikan? 3. Apakah makanan bagi siput babi? 4. Apakah makanan bagi arnab? 5. Apakah makanan bagi harimau?

Penstrukturan semula (10minit)

1. Murid dibahagikan kepada 5 kumpulan. 2. Ketua kumpulan dilantik. 3. Setiap kumpulan dikehendaki membina mobil Diet Haiwan. 4. Setiap kumpulan diedarkan kertas yang mengandungi beberapa keping gambar haiwan. 5. Murid dikehendaki mengenalpasti haiwan dan jenis makanannya. 6. Gambar dilekatkan pada kad manila yang diedarkan oleh guru dan mengasingkannya mengikut kumpulan haiwan berdasarka jenis makanannya. Murid menyiapkan lembaran kerja 1.

Aktiviti secara berkumpulan.

Pentaksiran

Aktiviti Pemulihan

Guru membimbing murid yang lemah ketika menyiapkan lembaran kerja 2. Murid menyelesaikan latihan pada buku aktiviti Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2.

Aktiviti Pengayaan

Refleksi (5min)

1. Guru meminta seorang murid menyatakan apakah 3 kategori haiwan berdasarkan jenis makanannya.

1. Nyatakan 3 kategori haiwan berdasarkan jenis makanannya.

Bahan Bantu Mengajar : Klip video LCD Projektor Komputer riba Speaker Kad gambar Klip video Gambar haiwan Kad manila Gunting Gam Tali Penyangkut baju

Elemen Merentas Kurikulum (EMK): TMK menggunakan tayangan klip video Kemahiran Proses Sains : Memerhati Berkomunikasi Membuat kesimpulan

KBKK : Nilai : Kerjasama Mematuhi masa Menjana idea Mengelaskan

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 2 KLANA Mata Pelajaran Tarikh Masa Tahun Bilangan murid Tema Tajuk Pengetahuan sedia ada : Dunia Sains dan Teknologi : 12 Mac 2013 (Selasa) : 11.30 pagi 12.30 tengahari : 2 Klana : / 27 orang

: Sains Hayat : Haiwan : Murid mengetahui tempat perlindungan adalah keperluan asas bagi hidupan.

Standard Kandungan

: 2.1 Memahami haiwan mempunyai keperluan asas untuk hidup

Standard Pembelajaran

: 2.1.5 Mengenal pasti tempat perlindungan haiwan seperti sarang, reban, lubang, atas pokok, kandang, gua, di dalam air, dalam tanah dan di celah batu atau kayu.

Objektif pembelajaran

: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat : 1) Menyebut tempat perlindungan yang betul sekurangkurangnya bagi satu jenis haiwan secara individu. 2) Mengenalpasti tempat perlindungan bagi haiwan dengan memandankan haiwan dan tempat perlindungannya melalui aktiviti yang dijalankan secara berkumpulan

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


FASA Orientasi (5 minit) CADANGAN AKTIVITI 1. Guru menunjukkan gambar seekor kucing pada kad imbasan. 2. Guru dan murid bersoal jawab. CADANGAN KOMUNIKASI 1. Apakah yang dapat diperhatikan pada gambar ini? 2. Apakah nama tempat perlindungan ini? 3. Sebutkan jenis rumah/tempat tinggal kamu. 1. Berikan contoh haiwan bagi tempat perlindungan berikut. - Kandang - Dalam tanah - Di dalam air - Gua - Sarang - Reban - Atas pokok - Lubang pokok

Pencetusan idea (15 minit)

1. Murid memerhatikan gambar tempat perlindungan bagi haiwan yang ditunjukkan pada papan hitam

Menjana Idea (15 minit)

1. Murid bermain permainan kotak beracun. 2. Kotak beracun akan digerakkan mengikut rentak muzik yang dimainkan. 3. Murid yang megang kotak setelah muzik dihentikan perlu mengambil kad soalan di dalam kotak. 1. Murid dibahagikan kepada 5 kumpulan. 2. Murid diedarkan satu lembaran kerja. 3. Murid perlu memilih tempat perlindungan bagi haiwan yang ditunjukkan dan menampal pada ruangan yang telah disediakan. 4. Perbincangan diadakan.

1. Sila jawab soalan yang terdapat pada kad soalan yang dipilih.

Penstrukturan semula (20 minit)

1. Murid menyelesaikan aktiviti secara berkumpulan. 2. Sebutkan contoh lain bagi setiap tempat perlindungan. Tuliskan jawapan kamu pada ruangan yang disediakan.

Pentaksiran Aktiviti Pemulihan

Murid menyelesaikan pentaksiran. (B3DS4E1) Murid menyelesaikan lembaran kerja 1

Murid yang lemah dibimbing oleh guru -

Aktiviti Pengayaan Refleksi (5min)

Murid menyelesaikan lembaran kerja 2

Bahan Bantu Mengajar : Komputer riba Speaker Kad gambar Gambar haiwan Gunting Gam Lembaran kerja Kotak beracun

Elemen Merentas Kurikulum (EMK): TMK menggunakan muzik sebagai sumber pengajaran Kemahiran Proses Sains : Memerhati Berkomunikasi Menghubungkait

KBKK : Nilai : Kerjasama Mematuhi masa Menjana idea Mengelaskan

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 2 KLANA Mata Pelajaran Tarikh Masa Tahun Bilangan murid Tema Tajuk Pengetahuan sedia ada : Dunia Sains dan Teknologi : 13 Mac 2013 (Rabu) : 10.30 pagi 11.30 pagi : 2 Klana : / 27 orang

: Sains Hayat : Haiwan : Murid telah mengetahui beberapa tempat perlindungan bagi haiwan.

Standard Kandungan

: 2.1 Memahami haiwan mempunyai keperluan asas untuk hidup

Standard Pembelajaran

: 2.1.5 Mengenal pasti tempat perlindungan haiwan seperti sarang, reban, lubang, atas pokok, kandang, gua, di dalam air, dalam tanah dan di celah batu atau kayu.

Objektif pembelajaran

: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat : 1) Murid dapat mengenalpasti tempat perlindungan bagi haiwan melalui aktiviti yang dijalankan secara individu. 2) Murid dapat menyatakan sekurang-kurangnya 5 tempat perlindungan haiwan dengan betul. 3) Murid dapat membina sebuah tempat perlindungan bagi haiwan secara berkumpulan.

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


FASA Orientasi (5 minit) CADANGAN AKTIVITI 1. Guru bercerita tentang kisah Hello Kitty kepada muridmurid. 2. Soal jawab diadakan. CADANGAN KOMUNIKASI Pada hujung minggu yang lalu, Kitty dan kawan-kawannya pergi ke taman permainan bagi mengisi masa lapang. Ibu Kitty telah berpesan kepada agar pulang ke tempat perlindungan sebelum jam 6.30 petang. Kitty, Sandy dan Fifi memulakan perjalanan ke taman permainan yang berhampiran. Mereka telah bermain buaian, gelongsor dan jongkang-jongket. Kitty melihat jam tangan yang menghampiri jam 6.30. Setelah puas bermain permainan di taman permainan tersebut, Kitty, Sandy dan Fifi pun pulang ke tempat permainannya. Guru bertanya kepada murid : Berdasarkan cerita tadi, apakah tempat perlindungan bagi Kitty, Sandy dan Fifi? Jawapan : sangkar Pencetusan idea (15 minit) Menjana Idea (5 minit) 1. Murid melihat tayangan klip video haiwan dan tempat perlindungannya. 1. Murid menjawab soalan berdasarkan tayangan video yang telah ditunjukkan pada fasa pencetusan idea. Jawapan ditulis pada lembaran kerja yang disediakan. 1. Murid melakukan aktiviti membuat diorama bagi haiwan yang tinggal di dalam air. 2. Setiap kumpulan dikehendaki mengambil peranan masingmasing bagi membuat diorama. 3. Kumpulan yang telah siap membuat diorama diminta untuk menceritakan diorama tersebut. Murid menyelesaikan pentaksiran. 1. Murid-murid sila perhatikan klip video yang akan diadakan. 1. Apakah tempat perlindungan bagi ikan? 2. Apakah haiwan yang kamu dapat lihat di dalam air selain ikan? 3. Apakah tempat perlindungan bagi semut?

Penstrukturan semula (20 minit)

1. Murid mendapat bimbingan untuk membina diorama bagi tempat perlindungan haiwan di dalam air. 2. Apakah nama tempat perlindungan ini? 3. Apakah haiwan yang terdapat di tempat perlindungan ini?

Pentaksiran

Aktiviti Pemulihan

Murid menyelesaikan tugasan di buku aktiviti muka surat 27. Murid menyelesaikan tugasan di buku aktiviti. Muka surat 28. 1. Murid dapat mengenalpasti sekurang-kurangnya 5 tempat perlindungan bagi haiwan.

Murid yang lemah dibimbing oleh guru

Aktiviti Pengayaan

Refleksi (5min)

Bahan Bantu Mengajar : Komputer riba Speaker Penebuk lubang Surat khabar Pensel Kad manila Kertas warna Gambar haiwan Slaid powerpoint Klip video Lembaran kerja

Elemen Merentas Kurikulum (EMK): TMK menggunakan tayangan video tentang tempat perlindungan haiwan Kemahiran Proses Sains : Memerhati Berkomunikasi Menghubungkait

KBKK : Nilai : Kerjasama Mematuhi masa Menjana idea Mengelaskan