Anda di halaman 1dari 24

m S T I T U T TEKMOLOGI MARA KAJIAN SENIBINA PERANCANGAW & UKUR

Adalah dengan ini bahawa Thesis ini telah disediakan oleh 'B' Nama No. K/PITM : Hamdan Bin Arifin : 87699586

Thesis ini telah dibaca dan disemak oleh :-

Penasihat / Penilai

: En. Amran Bin Abdul Rahman

(T.Tangan Penasihat / Penilai)

(Tarikh )

THESIS

At,

Thesis ini telah dihantar kepada Jabatan Senibina, Institut Teknologi MARA sebagai memenuhi syarat mata pelajaran ARC - 431 ( History of Architecture )

Thesis ini telah disediakan oleh :Ham'dan Bin Arifin 87699586 Diploma Senibina Tahun 04 / Semester 08 Jan - Jun 1992 Kajian Senibina Perancangan & Ukur Institut Teknologi MARA Shah Alam, Selangor Darul Ehsan

*nagian Kuju. oc rcr.tmu.^u,.. 1 - ' " Perpustakaao. 'fun Abdul Razals Institut Teknologi MARA 40450 Shah Alam Selangor Darul Ehsan

COPYRIGHT UiTM

^ III

'

mukasurat

Pengenalan Bab 1 :
- Pengertian Masjid - Masjid-masjid Terawal Di Dunia - Senibina Islam

4 5 g

Masjid-masjid Awal Mempunyai Dekorasi Hiasan Arabesque Bentuk-bentuk Geometri Asas Pola Bentuk Geometri

20 22 26 30

ab 3:
Pengaruh Senibina Tradisi Dan Serantau Masjid-masjid di Luar Pengaruh Tradisi Masjid Terawal Di Semenanjung Malaysia -^6 37

lab 4
- Perkembangan Pengaruh Islam - Penggunaan Dekorasi Masa Xini - Penggunaan Bahan-bahan Baru 39 42 45

Kesimpulan

50

COPYRIGHT UiTM

Pengenalan
Seperti yang telah diketahui umum, batas sejarah senibina Islam itu terlalu luas. la merangkumi senibina pelbagai bangsa dan kebudayaan. Namun demikian dunia Islam telah berjaya menghasilkan satu gaya senibina yang mempunyai identiti dan sesuai digunakan di mana-mana dan dalam apa saja bentuk kebudayaan. Hasilnya senibina Islam masa kini didapati di seluruh dunia di mana ia telah lama berkembang sejajar dengan perkembangan agama Islam itu sendiri.

Dekorasi adalah merupakan elemen penting dalam senibina kerana ia berperanan menonjolkan ciri-ciri senibina Islam itu sendiri. Secara khususnya kajian lebih menekankan kepada jenis-jenis dekorasi yang digunakan dalam senibina Islam dan skop kajian ditumpukan kepada penggunaan pola bentuk geometri dan hiasan Arabesque. Dekorasi ini didapati semakin mengambil alih dekorasi tempatan, contohnya seniukir terutamnya pada senibina masjid di negara ini.

Masjid terawal yang masih kekal di negara ini iaitu Masjid Kampung Laut, didapati menggunakan senibina tempatan sepenuhnya dari bentuk bangunan, bumbung hinggalah kepada dekorasi dalaman yang mana secara keseluruhannya menggunakan dekorasi seniuikir termasuklah penggunaan pada mimburnya. Pada masa terbinanya masjid ini, kirakira 250 tahun yang lalu, penduduk tempatan pada dasarnya telah menerima ajaran Islam teiapi bclum begitu serasi dengan senibina Islam yang belum digunakan dengan begitu mcluas di negara ini.

COPYRIGHT UiTM
1

Pengaruh Islam terus tersebar di dalam negeri-negeri di tanah Melayu dan secara beransur-ansur pengaruh senibina Islam inula diterapkan pada bangunan-bangunan tempatan terutamnya masjid-masjid. Perubahan terus berlaku dan lebih ketara lagi ialah perubahan pada bangunan masjid di mana rupabentuk bangunannya semakin menyerupai senibina Timur Tengah di mana ia merupakan pusat berkembangnya ajaran dan senibina Islam.

Hingga ke hari ini didapati penggunaan senibina Islam pada masjidmasjid di Malaysia begitu ketara sekali dan sesetengah daripadanya menggunakan dekorasi dari senibina Islam yang seolah-olah mengikut kesesuaian dengan budaya dan senibina tempatan.

Penggunaan bahan-bahan baru juga diperkenalkan dalam dekorasi tersebut sesuai dengan teknologi masa kini yang berupaya memanafaatkan mungkin. penggunaan bahan-bahan tertentu dengan sebailc

Untuk mencapai matiamat kajian ini, maka pemilihan skop kajian telah dibuat dengan penyediaan terhadap bangunan-bangunan masjid di sekitar Lembah Klang. Masjid-masjid yang terlibat ialah Majid Jamek, Masjid Negara di Kuala Lumpur, Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah ( masjid negeri ) di Shah Alam Selangor dan juga Masjid Sultan Sulaimen di Klang. Pemilihan kajian masjid-masjid yang terdapat di Lembah Klang ini adalah kerana memandangkan kawasan tersebut merupakan pusat tumpuan orang ramai dari setiap negeri di serata Malaysia yang sudah tentunya membawa berbagai pengaruh dan

COPYRIGHT UiTM
2

kesenian masing-masing. Selain dari itu ia juga dipilih berdasarkan terdapatnya bangunan-bangunan masjid yang dibina pada berbagai peringkat pembangunan dan zaman awal penggunaan dekorasi pada masjid hinggalah kepada masjid terbaru.

COPYRIGHT UiTM

COPYRIGHT UiTM

PENGERTIAN MASJID
Masjid merupakan perkataan yang diambil daripada bahasa Arab. Jika dikaji dari segi bahasa, ia memberi erti sujud. Sujud pula berasal dari perkataan "sajadah", yang juga diambil dari bahasa Arab. Perkataan ini pada asalnya diambil dari tindakan Rasulullah ( S.A.W ) ketika sujud dan mengerjakan solat bersama-sama dengan kaum Muhajirin dan Ansar yang menjadi makmum di masjid pertama yang didirikan iaitu Masjid Quba.

Di Malaysia perkataan masjid diistilahkan "sebagai bangunana atau tempat mengerjakan sembahyang Jumaat. Manakala bangunan yang tidak digunakan untuk bersolat Jumaat, tetapi digunakan sebagai tempat bersoiat setiap hari, dinamakan surau. Naraun demikian ianya merupakan istilah sahaja. Bagi orang-orang Melayu berketurunan Jawa perkataan masjid ini diistilahkan sebagai "langgar".

Dalam sebutan loghat atau dialek orang-orang Melayu Semenanjung perkataan masjid disebut "Mesjid". Manakala orang-orang Melayu berketurunan Bugis ( Sulawesi ) di Johor dan Perak pula menyebut masjid sebagai "Masigi". Berlainan pula dengan orang-orang Melayu berketurunan Acheh di Kedah dan Perak . Mereka menyebut perkataan masjid ini sebagai "Mersegit". Walau apa pun panggilan atau sebutan yang. yang ditemui namun kegunaan bangunan ini tetap sama.

COPYRIGHT UiTM 4

^MASJIB-MASJIO TERAWAL DI DUNIA


Masjid yang pertama dibina ialah Masjid Quba. la dibina ketika Rasuiullah ( S.A.W ) berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Kerja membina Masjid Quba ini dimulakan sehari selepas baginda berhijrah ke Madinah. Menurut keterangan dalam Al-Quran, Masjid Quba atau Kaba ini adalah dibina atas dasar ketakwaan. la mempunyai tapak atau dinahnya seluas scratus hasta persegi. Ketinggian dindingnya pula ialah tujuh hasta. Manakala di bahagian barat-daya bangunan masjid ini, dibina lindungan ( Al-Mizallah ) yang terdiri daripada batang tamar dengan ikatan tanah liat. Pada bahagian penjuru tenggara pula, terdapat 9 ruang bilik dengan 3 pintu yang merupakan kediaman Rasuiullah (S.A.W) besertaisteri-isteri baginda.

Masjid Quba' ini diperbuat daripada bahan batu-bata. Sedikit penambahan telah dibuat pada masjid ini pada tahun 7 hijrah dengan mengadakan satu mimbar tiga tingkat. Selain daripada digunakan sebagai tempat mengerjakan ibadat secara berjamaah, Masjid Quba ini juga digunakan sebagai tempat kediaman, tempat bermesyuarat dan turut sebagai tempat menimba ilmu pengetahuan dala'm mendalami ajaran agama Islam.

Pembinaan masjid ini seterusnya diikuti dengan beberapa buah masjid lain di sekitar tanah Arab iaitu di Timur Tengah dan mendapat kedudukan istimewa dalam Islam. Di antaranya termasuklah Masjidil Haram di Makkah Al Muqarramah Masjidil an Nabawi di Madinah dan Masjidil Aqsa di Baitul M.uqaddis.

COPYRIGHT UiTM

Mengenai keistimewaan ketiga-tiga masjid ini, berdasarkan kepada sebuah hadith yang bermaksud :"Tidak sepatutnya bersusah pay ah keluar belajar untuk menziaralu mana-mana masjid kecuali pergi ke tiga-tiga buah masjid yang berikut: Masjid Haram di Makkah, Masjid Rasul (Masjid Nabawi ) di Madinah dan Masjidil Aqsa di Baitul Muqaddis "
Hadiih riwayat Abu Hurairrah nr.a

^MASJID-MASJID TRADISI

DI

LUAR

PENGARUH

Menjelang abad ke-20, suatu penambahan telah berlaku dalam pembinaan masjid di Semenanjung Malaysia. Masjid kekubah bawang yang kelihatan seolah-olah masjid-masjid di padang pasir Afrika, Timur Tengah dan India muncul di merata negeri di Semenanjung Malaysia. Kebanyakan masjid-masjid yang dibina berhampiran istana raja-raja Melayu ataupun yang terletak di kawasan bandar sudah mengambil gaya yang dikenali sebagai Senibina Moorish Arab dan juga India Muslim. Gaya senibina dengan ciri-ciri tertentu, seperti menara yang menjulang tinggi, kekubah bulat seperti bawang telah menjadi suatu tarikan kepada raja-raja Melayu yang juga diangga'p sebagai pelopor yang memperkenalkan senibina sedemikian di Semenanjung Malaysia. Masjid-masjid terawal yang dibina di atas daya usaha raja-raja Melayu termasuldah Masjid Ubudiah di Kuala Kangsar, Masjid Zahir di Alor 6 COPYRIGHT UiTM

Setar, Masjid Sultan Alauddin di Jugra, Masjid Besar Muhammadiah di Kota Bharu dan Masjid Sultan Zainal Abidin di Kuala Terengganu. Masjid-masjid ini telah dijadikan contoh dalam pembinaan masjidmasjid yang terdapat di seluruh Semenanjung Malaysia pada masa ini.

Selain daripada kehendak-kehendak raja-raja yang mendapat sokongan daripada pemerintahan Inggeris. saudagar-saudagar asing yang beragama Islam juga turut membantu dalam pembinaannya. Sebagai contoh Masjid Kapitan Keling-di Pulau Pinang yang didirikan atas daya usaha seorang ketua masyarakat India Muslim. Begitu juga dengan Masjid Jamek di bandar Kuala Lumpur, Masjid Pakistan di Jalan Chow Kit dan Masjid Besar Kampar. Bentuk-benruk senibinanya akan mengingatkan kepada sesiapa sahaja yang pernah melawat k'e beberapa buah bandar di India dan Timur Tengah.

Senibina masjid-masjid di Semenanjung Malaysia tidak berahkhir dengan apa yang kelihatan sejcarang ini. Senibina sentiasa berubah dari masa ke semasa, mengikut peredaran zaman. Keadaan senibina masjidmasjid yang akan datang' terus berkembang selaras dengan corak hidup masyarakat Melayu dan alam persekitaran yang sentiasa mengakami perubahan.

COPYRIGHT UiTM

SENIBINA ISLAM
Senibina Islam secara amnya, boleh ditafsirkan sebagai senibina yang melambangkan sesuatu kebudayaan yang berasaskan agama Islam. Tetapi ia bukanlah dari hasil senibina sesuatu bandar atau tempat. Ia adalah hasil daripada berbagai tempat dan kebudayaan. Jika diteliti bangunan-bangunan yang didinkan oleh orang-orang Islam di seluruh dunia, hampir semua senibinanya mempunyai ciri-ciri yang sama. Diantaranya termasuklah :a) Perhatian atau fokus pada ruang dalaman diutamakan jika dibandingkan dengan bahagian hadapan mahupun bahagian luaran bangunan. Ruang dalaman digunakan bagi menimbulkan suasana yang lebih selesa dan bersifat persendirian ( private ), b) Bahgian luaran bangunan tidak memberikan gambaran tentang organisasi atau kegunaan bangunan. Sifat yang tersembunyi ini dapat dilihat hanya apabila seseorang memasuki sesuatu bangunan itu. c) Bangunan-bangunan senibina Islam boleh digunakan untuk pelbagai fungsi. Contohnya Madrasah Shah di Isfahan, Iran, yang digunakan sebagai madrasah, masjid dan tempat persinggahan para pedagang. d) Kubah, gerbang dan kekubah merupakan elemen penting di dalam senibina Islam. Kubah yang merupakan simbol 'kosmos' yang menghubungkan dunia dan akhirat, memberikan pengertian tiga dimensi dalam senibina. Elemen-elerr.en ini digunakan dengan meluas sekdi di dalam ser.ibrna di kawasan Asia Barat.

COPYRIGHT UiTM
P

kosmik "

Kubah Horizontal Rajah 6.7. Konsep realiti

Binaan menara

Menara

e) Satu lagi ciri yang penting ialah keadaan bangunan yang kelihatan ringan. Ira dicapai dengan mengadakah dekorasi-dekorassi ukiran, dinding yang terkedalam ( ressed walls window ), tingkap palsu dan Iain-lain.

Rajah 6 . 8 .

f) Penggunaan elemen-elemen senibina yang berulangulang juga merupakan salah satu ciri senibina pada

COPYRIGHT UiTM

.masjid. Ini jelas dapai ddilihat pada pintu gerbang dan tiang. Dekorasi pada bangunan sama ada berbentuk geometxi ataupun motif tumbuh-tumbuhan. g) Gri-ciri dekorasi seperti sistem yang berulang-ulang menggunakan motif tumbuh-tumbuhan tidak semuanya wujud dalam bangunan-bangunan Islam, tetapi diubah mengikut daerah atau tempat supaya sesuai dengan taraf kebudayaan, bangsa, iklim dan bahan binaan setempat. h) Dekorasi dalam senibina Islam terbahagi kepada beberapa jenis :i. Senitulis - merupakan tulisan khat ayat-ayat dari kitab suci al-Quran yang digunakan sebagai dekorasi pada dinding, kubah, menara dan hiasan dalaman.
-.- _ ^ / X - y_}Y,:<\
^..V. n 'if?' '

:^)P\0
* OiU,^

. Z'-'"-

Jentuk-bentuk Geomerj - Bentuk-bentuk geometri segiempat, pentagon, heksagon dan Iain-lain digunakan sebagai bentuk asas bagi melahirkan corak yang berbagai jenis. la digunakan berulang-ulang.

COPYRIGHT UiTM

THESIS

uina cunia Is 1 L.ii

I #VT ^\

iii. Corak Motif Tumbuhan Bentuk-bentuk corak seperti bunga, daun, pokok dan Iain-lain digunakan sebagai motif untuk hiasan sama ada berupa ukiran, lukisan ataupun lukisan atas jubin.

I - \ \ i ; 2<

>*.< v>., , ,.

I, I

"

)f~i!/

.A.'

iv. HiasaEi Arabesque - Merupakan bentuk- bentuk tumbuhan atau pokok bunga atau daun yang-digunakan secara berselang seli secara
Bahngian Rujukan & Perkhidmatan Pembsss Perpustaka-.'!! i un Abdul Razak Institn' '- eknologi MARA 4-0-4 5!.i Shah Alara >Hnvor Dnrul |-hsan

COPYRIGHT UiTM

\-7S^L22^

abstrak. Bentuk-bentuk tumbuhan ini diukir atau dilukis secara simetri di seluruh pemiukaan objek yang dihiasi. Bentuk hiasan ini amat popular di kawasan Asia Barat terutama sekali di Iran.
-h.t

as
la

'(tip l1,. . ~in la D i

mM
^""

COPYRIGHT UiTM
12

DEKORASI DALAM SENIBINA ISLAM


Dekorasi adalah satu elemen yang penting yang dapat menonjolkan identiti senibina Islam dan menghasilkan satu kesan tersendiri dalam senibina tersebut. Ia merupakan elemen akhix dalam kaedah perabinaan bangunan. Namun demikian ia dapat menentukan mutu dan nilai senibina dan astetika sesuatu bangunan.

Perkadaran, kesatuan, susunan dan "rhytlim" pada bangunan pada dasarnya dipengaaruhi oleh gabungan bahagian-bahagian seperti tingkap, pintu dan tiang. Di samping itu ia- disokong oleh elemenelemen dekorasi seperti hiasan permukaan berbentuk geometri, seniukir, senikhat, hiasan, arabesque dan sebagainya. Dengan kombinasi elemen-elemen inilah maka terhasilnya satu identiti senibina Islam yang unik sekali sejak abad ke-16 lagi.

Elemen astetika dalam senibina Islam dapat dilihat pada perkadaran bangunan, susunan ruang, penghasilan kontur yang diperolehi dari bentuk kubah yang dihiasi dengan dekorasi. Begitu juga dengan bentuk binaan yang terdapat berbagai lengkungan, permukaan-permukaan ternbok yang terdiri daripada tingkap-tingkap yang berpadu dengan gerbang dan juga penggunaan ball an bangunan yang terdiri daripada bahan batu warn a rnerah, kuning dan putih yang berpadu secara harmoni dengan marmar putih yang halus. Begitu juga dengan penggunaan penghasilan lukisan dinding. Sebagai contoh senikhat, mozaik serta kombinasinya dengan hiasan arabesque dan pola hiasan geometri serta kehalusan seni Timur Tengah.

COPYRIGHT UiTM 13

Bentuk-bentuk lengkungan yang berb'agai seperti yang terdapat pada bentuk gerbang menghasilkan kesan dekorasi yang tersendiri seperti Lengkungan Ladam Kuda, Lengkung Perahu, Lengkung Mahkota daan sebagainya. Seterusnya bentuk-bentuk ini dap at diseragamkan

Percampuran senibina

Islam dengan identiti senibina tempatan

( setempat ) seterusnya menghasilkan berbagai gaya seni yang menghasilkan pelbagai dekorasi. Daripada elemen-elernen menegak pula terhasilnya tiang yang berfungsi sebagai penyangga yang dapat menghasilkan kesan stabil ( kuat dan tegao ). Susunan teratur dan bentuk yang stabil serta penggunaan bahan marmar dan batu berwarna dapat memberilcan satu kesan yang unik.

Di dalam kehidupan seharian, dekorasi dan hiasan digunakan di istana dan rumah-rumah orang berada. Umpamanya pada zaman kegemilangan Baghdad di bawah pemerintahan Sultan Harun AlRashid. Dekorasi dan hiasan ini menjadi perbandingan dan lambang

COPYRIGHT UiTM
14

status menunjulckan

betapa

mewahnya bangunan

istana pada

ketika itu. Corak-corak ( motif) yang biasa digunakan ini juga terdapat pada permaidani-permaidani yang dibuat dengan tangan, seni tenun berkemas secara tradisional.

Barangan rumah seperti meja, bantal dan sebagainya diolah dengan baik (halus ). Suatu barangan itu akan kelihatan lebih unik dan bermutu apabila ditambah dengan ukiran dan tenunan yang halus dan terperinci. Inilah di antara sebab mengapa dekorasi pada bangunan-bangunan masjid sentiasa menghasilkan gambaran yang sama. Seniukir dalara skala yang lebih besar dihasilkan pada bangunan-bangunan yang lebih besar, terutamanya masjid. Tiang-tiang kayu yang ditatah hampir keseluruhannya penuh dengan "jkiran.

Begitu juga dengan mimbar seperti yang terdapat pada Masjid Sidi Okba. Blok-blok batu yar.g mengisi celah-celah sambungan lengkung kubah, diukir dan mer.jadikan kerawang yang membenaarkan sebahagian cahaya masuk ke dalam ruang. Penggunaan elemen dekorasi seperti bentuk-bentuk geometri, tumbuhan, ukiran dan senikhat ini juga merupakan jalan keluar dari adanya laraangan bagi orang Islam menggunakan clenen menus:! dan makhluk hidup lainnya sebagai motif.

Motif yang terpilih dan sesuai dengan tradisi iama ialah hiasan yang berupa motif tumbuhan yang dibuat mslingkar, meliuk dan melengkung mengikut pola ornaman yang iiemudiannya terkenal sebagai hiasan Arabesque.

COPYRIGHT UiTM 15

Sebagai susulan dari sambutan yang menggalakkan, malca muncul pula dekorasi bentuk corak geometri yang dipadukan dengan pola hias huruf Arab atau khat. Ini juga mungkin disebabkan oleh senikhat yang begitu popular di kalangan masyarakat Arab. Penggunaan seni khat didapati amat sesuai terutamanya pada masjid dengan perletakkannya pada elemen-elemen tertentu dalam rekabent.uk sesebuah masjid tersebut. Untuk tujuan ini, tulisan khat biasanya menggunakan huruf Arab Kufa yang mula digunakan sejak zaman dinasti Umaiyyah. Selain dari itu, digunakan juga huruf Arab Nashi atau corak Xarmalis.

Dekorasi Arabesque dan pola geometri dapat memberikan seri atau kecantikan pada bahagian -bahagian tertentu, seperti di sudut-sudut lengkungan serta bahagian atas pada tiang ( kepala tiang ). Untuk dekorasi pada mihrab pula penggunaan Arabesque dipadukan dengan

COPYRIGHT UiTM
16

lukisan mosaik untuk menghasilkan satu titilc tumpuan ( focal point) sesuai dengan fungsi mihrab.

Walapun pada dasarnya Islam menentang penampilan seni rupa dalam masjid terutamanya yang menggunakan motif maakhluk hidup. Namun terdapat juga penggunaannya terutamanya di luar bangunan masjid. Penggunaan di istana menggunakan atau diterapkan dengan dekorasi yang berunsurkan Islam. Salah satu contohnya ialah di Sammara, di mana ia digunakan pada Istana Sultan Al-Autassim pada masa pemindahan kegiatan di kota Baghdad ke daerah tersebut.

Beliau telah menghiasi istana beliau dengan lukisan manusia berupa lukisan wanita. Lukisan-lukisan tersebut dipercayai dilukis oleh seniman yang beragama Nasrani. Antara sebab lain adanya

COPYRIGHT UiTM

17

penggunaan motif makhiuk hidup dalani masjid ialah kerana berlakunya pertukaran fungsi bangunan iaitu daripada bangunan gereja.diubah fungsi menjadi masjid. Contohnya seperd gereja Santa Sophia di Istanbul dan gereja St. John di Syria.

Sultan Al-Muttawaqqil pula menghiasi istananya dengan sebuah lukisan gereja yang lengkap dengan rahib-rahibnya. Menurut seorang pengkaji sejarah, Philip K Hitti, besar kemungkinan bahawa lukisan tersebut dibuat oleh seniman yang berasal dari Byzantine. Pada akhir zaman perkembangarrsenibina Islam, terdapat lukisan yang menggambarkan satu adegan pemburuan yang lengkap dengan binatang dan orangorangnya, seperti yang terdapat di Istana Al-Hambra. Namun begitu didapati bahawa terdapat sebab-sebab tertentu yang menyebabkan terjadinya perkara sedemikian. Salah satu puncanya ialah hasil karya tersebut adalah hadiah pemberian dari seniman yang bukan Islam daan tidak menghayati kebudayaan Islam yang.sebenarnya. Daaalam masa yang sama, mereka yang menerima pemherian itu hanya menilai dai"i aspek kehalusan daan kecantikan semata-mata.

18

inatitut , e J t n '
Se

",bdu|Ra2al
Ehsan

'8or

DaruJ

COPYRIGHT UiTM

Dekorasi dan hiasan dalam senibina Islam sebenarnya memainkan peranan besar dalam mewujudkan gaya dan ciri-ciri senibina Islam yang tersendiri. Melalui bentuk, hiasan dan warna mozaik. Para seniman Islam telah dapat menghasilkan ekspresi yang mengkagunikan sambil mematuhi larangan untuk tidak mengambil motif makhluk hidup sebagai pola hiasannya.

COPYRIGHT UiTM
19

COPYRIGHT UiTM