Anda di halaman 1dari 1

JADUAL WAKTU PERCUBAAN PEPERIKSAAN BERTULIS UPSR 2013

TARIKH

WAKTU 08:15 PAGI 09:05 PAGI 10:05 pagi 11:20 pagi

KOD KERTAS 011

NAMA KERTAS

MASA

JENIS KERTAS

Bahasa Melayu Pemahaman

50 minit 1 jam 15 minit.

Objektif aneka pilihan Subjektif

SELASA 23 JULAI 2013

012

Bahasa Melayu Penulisan

12:20 tengah hari 01:00 petang 8:15 pagi 9:15 pagi

015/2

Mathematics Kertas 2

40 minit

Subjektif

RABU 24 JULAI 2013

015/1

Mathematics Kertas 1

1 jam

Objektif Aneka Pilihan

08:15 pagi 09:30 pagi KHAMIS 25 JULAI 2013 10:30 pagi 11:20 pagi 12:20 tengah hari 01:35 petang

018

Science

1 jam 15 minit

Objektif Aneka Pilihan dan Subjektif Objektif Aneka Pilihan Subjektif

014/1

Bahasa Inggeris Kertas 1

50 minit 1 jam 15 minit

014/2

Bahasa Inggeris Kertas 2

* Guru yang mengawasi murid semasa peperiksaan berjalan adalah berdasarkan jadual di dalam kelas . Di harap dapat menjalankan peperiksaan ini mengikut waktu yang di tetapkan.