Anda di halaman 1dari 50

PENGURUSAN KURIKULUM / KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

Bahagian Pembangunan Kurikulum

Rasional Penyemakan Semula KPK Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (KPK) disemak semula untuk memastikan kurikulum yang holistik ,mengikut keperluan semasa serta ada kesinambungan dengan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah

Bahagian Pembangunan Kurikulum

Sistem pendidikan Negara perlu memberi penekanan kepada: Pembangunan modal insan Penghasilan pelajar celik minda Pembentukan warga yang menguasai ilmu, kemahiran dan maklumat Program membangunkan akal manusia dalam melahirkan insan yang berfikiran kritis, kreatif dan inovatif
Bahagian Pembangunan Kurikulum

Perubahan yang dilakukan


1. Kurikulum yang relevan dengan keperluan semasa dan cabaran masa depan. 2. Memperkukuhkan kemahiran berfikir, berkomunikasi, inovasi, kreativiti dan keusahawanan. 3. Memastikan murid mempunyai nilai tambah seperti penguasaan pelbagai bahasa, beretika, yakin diri, jati diri, daya kepimpinan, semangat patriotik, pegangan teguh kepada ajaran agama.
Bahagian Pembangunan Kurikulum

4. Memastikan kanak-kanak Malaysia mendapat early start dalam pendidikan melalui program prasekolah 5. Menjadikan pengalaman pembelajaran di prasekolah lebih bermakna dan menyeronokkan 6. Memastikan kesinambungan antara prasekolah dengan Tahun 1. 7. Menambahbaik Kurikulum Prasekolah Kebangsaan yang sedia ada.
Bahagian Pembangunan Kurikulum

Perbezaan antara KPK dan KSPK KPK 2003


KOMPONEN KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN MASA P&P ( 3 JAM )

KPSK 2010
TUNJANG STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (4+ & 5+) MASA P&P ( 4 JAM ) MBMMBI
Bahagian Pembangunan Kurikulum

Perbezaan antara KPK dan KSPK


KPK 2003: Komponen Bahasa dan Komunikasi
BM, BI, BC, BT

KPSK 2010: Tunjang Komunikasi


BM, BI, BC, BT

Pend. Kerohanian dan Moral


Pendidikan Islam, Pend. Moral

Kerohanian, Sikap dan Nilai


Pendidikan Islam, Pendidikan Moral

Perkembangan Kognitif
Sains dan Matematik

Sains dan Teknologi


Sains dan Matematik

Perkembangan Sosioemosi

Ketrampilan Diri
Sosioemosi

Perkembangan fizikal
Pendidikan Jasmani, Kesihatan

Kemanusian Perkembangan Fizikal dan Estetika


Bahagian Pembangunan Kurikulum

Kreativiti dan Estetika


Pendidikan Seni Visual, Muzik

Pendidikan Jasmani, Kesihatan, Pend Seni Visual, Muzik

Tahap & jangkamasa persekolahan


11+ 10+ 9+ 8+ 6 5 4 3 2 1 11+ 10+ 9+ 8+ 6 5 4 3 2 1

Tahap II

Tahap II

7+
6+ 5+

Tahap I

7+
6+ 5+

Tahap I

P
4+

Prasekolah

P
4+

Prasekolah

Bahagian Pembangunan Kurikulum

Matlamat
Kurikulum Standard PraSekolah Kebangsaan 2010 (KSPK)
Pendidikan prasekolah bertujuan memperkembangkan potensi kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat, menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan, kreatif dan bermakna. Ini adalah untuk meningkatkan kemahiran, menanam keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri kanakkanak agar mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada dan bersedia untuk menangani cabaran dan tanggungjawab di sekolah rendah kelak.
Bahagian Pembangunan Kurikulum

4 kata kekunci
Menyuburkan (Enriching) Aktif Penglibatan (Engaging) Selamat (Safe) Seronok (Fun)
Bahagian Pembangunan Kurikulum

11

Objektif KSPK
Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan menyediakan peluang kepada kanak-kanak berumur 4-6 untuk mencapai objektif dalam aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial.
Intelek Sosial

Jasmani Rohani Emosi


Bahagian Pembangunan Kurikulum

Tunjang-tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan


Bahagian Pembangunan Kurikulum

13

Komunikasi
Penggabungjalinan kemahiran berbahasa semasa berinteraksi secara verbal dan non verbal dalam bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, bahasa Cina dan bahasa Tamil

Sains & Teknologi


Penguasaan pengetahuan sains, kemahiran dan sikap saintifik Penguasaan pengetahuan dan kemahiran matematik Penguasaan pengetahuan dan kemahiran berasaskan teknologi

Kerohanian, Sikap & Nilai


Penghayatan amalan agama, kepercayaan, sikap dan nilai

Insan

seimbang Fizikal & Estetika


Perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri Pemupukan daya imaginasi, kreativiti, bakat dan apresiasi

Kemanusiaan
Penguasaan ilmu dan amalan tentang kemasyarakatan dan alam sekitar setempat, negara dan global Penghayatan semangat patriotisme dan perpaduan

Keterampilan Diri
Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum

Bahagian Pembangunan Kurikulum

14

Kesinambungan antara KSPK dengan KBSR


KOMUNIKASI Kemahiran Asas (Membaca, Menulis & Mengira) Bahasa Matematik

MANUSIA DENGAN ALAM SEKELILINGNYA Kerohanian, Nilai dan Sikap Kemanusiaan dan Persekitaran Pendidikan Islam Pendidikan Moral Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan Sains

MURID
PERKEMBANGAN DIRI INDIVIDU Kesenian dan Rekreasi Muzik Seni Visual Pendidikan Jasmani Bahagian Pembangunan Kurikulum

Rekabentuk kurikulum
Kurikulum berasaskan Standard Kurikulum berbentuk modular

Bahagian Pembangunan Kurikulum

16

Kurikulum Berasaskan Standard


Standard Kandungan
Penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai.

Standard Pembelajaran
Satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan.

Bahagian Pembangunan Kurikulum

Justifikasi Penggunaan Standard


Tujuan utama penetapan standard adalah untuk ekuiti dan kualiti. Ekuiti membawa maksud semua murid diberi peluang pendidikan yang sama Kualiti membawa maksud bahawa semua murid perlu diberi pendidikan yang berkualiti. Lantaran matlamat kurikulum berasaskan standard adalah untuk memberi pendidikan berkualiti yang sama kepada semua murid.
Bahagian Pembangunan Kurikulum

18

Justifikasi Penggunaan Standard


Kebertanggungjawaban (Accountability) guru dan pentadbir
Memastikan SEMUA murid melepasi piawai standard yang ditetapkan Memastikan semua prasekolah awam dan swasta mematuhi keperluan dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan.

Skema dan piawai pengukuran


Penetapan ilmu, kemahiran dan nilai yang perlu diukur dengan jelas untuk tujuan meningkatkan tahap pembelajaran murid
Mengenal pasti strategi penambahbaikan (assessment for learning) Pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah
Bahagian Pembangunan Kurikulum

19

CONTOH DOKUMEN STANDARD


Tunjang Komunikasi- Bahasa Malaysia (BM) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan Tunjang Komunikas, murid boleh mendengar ayat mudah dan menyatakan apa yang didengar, bertutur dalam ayat yang mudah dengan sebutan yang betul dan bahasa yang bertatasusila, membaca dan menceritakan isi bacaan sesuai dengan peringkat perkembangan murid serta menulis perkataan dan ayat mudah dengan betul Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+

BM 3.0 BM 3.2 Kemahiran Mengenal Membaca huruf vokal

BM 3.2.1 Menyebut huruf vokal

BM 3.2.3 Mengenal pasti huruf vokal yang terdapat dalam perkataan

Bahagian Pembangunan Kurikulum

Kurikulum Berbentuk Modular


Kurikulum yang berbentuk modular merupakan satu kurikulum yang kandungannya diorganisasikan dan seterusnya disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit yang dinamakan modul.
Bahagian Pembangunan Kurikulum

Jenis modul

Modul Teras Asas


Modul Bertema

Bahagian Pembangunan Kurikulum

Modul Teras Asas


Masa yang khas diperuntukkan untuk setiap modul teras asas. Masa yang diberi adalah untuk satu minggu

Bahasa Malaysia
Bahasa Inggeris Bahasa Cina/Bahasa Tamil

Pendidikan Islam/Pendidikan Moral


Matematik Aktiviti di Luar (Outdoor activity)
Bahagian Pembangunan Kurikulum

Modul Bertema
Modul Bertema merupakan modul bersepadu yang merangkumi unsurunsur dalam keenam-enam Tunjang dan juga unsur kreatif, kritis dan inovatif. Modul Bertema dibina menggunakan isu kehidupan/peristiwa seharian kanakkanak.
Bahagian Pembangunan Kurikulum

Contoh Modul Bertema


Diri saya Anggota badan saya Alam Bahan Air

Keluarga saya
Sekolah saya

Pasir

Negara saya
Perayaan Hari Kemerdekaan

Alam Hidupan
Haiwan Tumbuh-tumbuhan
Bahagian Pembangunan Kurikulum

25

Justifikasi penggunaan modul


Bersifat dinamik
Pertambahan dan pengurangan kandungan boleh dilakukan tanpa menjejaskan keseluruhan kurikulum.

Pelaksanaan P&P yang fleksibel


Guru ada pilihan menggunakan modul mengikut kesesuaian.
Bahagian Pembangunan Kurikulum

26

Peruntukan Masa bagi Prasekolah


MODUL
BM BAHASA TERAS ASAS BI BC/BT MATEMATIK AKTIVITI LUAR PEND. ISLAM / MORAL % Peruntukan Masa

Fleksibel
(Awal tahun: 35 % Akhir tahun: 25%)

Fleksibel
BERTEMA MODUL BERSEPADU

(Awal tahun: 35% Akhir tahun: 45%)

AKTIVITI RUTIN DAN PERBUALAN PAGI

(baca doa, makan,Bahagian refleksi) Pembangunan Kurikulum

30%

Peruntukan Masa Minimum untuk Bahasa Instruktional dalam Kelas Prasekolah


Bil. Bahasa Instruktional Peruntukan Masa Minimum Seminggu untuk kelas prasekolah yang bahasa pengantarnya: (minit) Bahasa Malaysia 1 2 3 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Bahasa Cina/Bahasa Tamil/Bahasa Inggeris JUMLAH 1200 600 600 Bahasa Pengantar lain 400 400 400

1200

Bahagian Pembangunan Kurikulum

PERUNTUKAN MASA SEMINGGU BIL PENGISIAN P&P SK SJK(C) SJK(T)

Aktiviti Rutin ( lebih kurang ) 1 2 3 4 Rutin pagi Perbualan Pagi Rehat Refleksi sebelum balik

30% 50 100 150 50

30% 50 100 150 50

30% 50 100 150 50

Jumlah
Modul Asas ( lebih kurang ) 5 6 7 8 9 10 11 Bahasa Malaysia Bahasa Cina Bahasa Tamil Bahasa Inggeris Pendidikan Islam/Pendidikan Moral Aktiviti Luar Matematik Jumlah Modul Bertema ( lebih kurang )

350
35% 90

350
40% 90 90

350
40% 90

90 90 120 80 40 420 35% 90 120* 80 40 510 30% 90 120* 80 40 510 30%

12

Modul bersepadu merangkumi elemen-elemen dalam keenam-enam tunjang termasuk bahasa, pendidikan moral dan matematik Jumlah minit seminggu

430
1200

340
1200

340
1200

Bahagian Pembangunan Kurikulum

Prinsip Pembelajaran yang dijadikan Fokus


Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan dibina berlandaskan prinisip Amalan Bersesuaian dengan Perkembangan dan teori pembelajaran konstruktivisme di mana:

Murid membina pengetahuan sendiri, pengajaran tidak dijalankan secara spoon feeding.
Murid diberi peluang untuk berfikir dan menyelesaikan masalah.

Perbezaan individu dibenarkan.


Murid belajar mengikut kadar sendiri. Guru mengajar dengan mengaitkan dengan pengalaman seharian murid.
Bahagian Pembangunan Kurikulum

Standard Pengajaran dan Pembelajaran Pertama


Guru prasekolah perlu membuat perancangan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan keperluan kurikulum dan keperluan kanak-kanak. Jangka panjang (Rancangan Tahunan) Jangka pendek (Rancangan Harian)
Bahagian Pembangunan Kurikulum

Guru prasekolah merancang pengajaran dan pembelajaran yang dapat menyokong perkembangan murid dalam aspek berikut:
Kreativiti
Pemikiran logikal Kemahiran Menaakul Perkembangan Rohani Pembentukan sikap positif dan nilai murni Perkembangan fizikal dan kesihatan Kreativiti dan estetika
Bahagian Pembangunan Kurikulum

Standard Pengajaran dan Pembelajaran Kedua: Guru prasekolah perlu menggunakan pendekatan yang bersesuaian dengan tahap perkembangan kanakkanak(developmentally appropriate) supaya pembelajaran berkesan dan membawa makna kepada murid.
Bahagian Pembangunan Kurikulum

Guru prasekolah perlu menggunakan pendekatan berikut mengikut kesesuaian standard kandungan dan standard pembelajaran yang hendak dicapai:
Pembelajaran Berpusatkan murid Inkuiri Penemuan Belajar Melalui Bermain Pendekatan Bersepadu Pendekatan Bertema Pembelajaran Berasaskan Projek Pembelajaran Masteri (terutamanya dalam penguasaan bahasa dan kemahiran) Pembelajaran Kontekstual (menggunakan pengalaman murid, alam persekitaran murid) Pembelajaran berdasarkan kepelbagaian kecerdasan (Multiple

intelligences)

Bahagian Pembangunan Kurikulum

Guru prasekolah menjalankan pengajaran dan pembelajaran yang mengambil kira tentang:
Kebolehan dan aras perkembangan kognitif kanakkanak Teori perkembangan kanak-kanak. Keadaan setempat. Keperluan individu murid.

Bahagian Pembangunan Kurikulum

Guru prasekolah mengendalikan pengajaran dan pembelajaran dalam bentuk aktiviti kumpulan, individu dan kelas. Guru prasekolah merancang aktiviti harian berpandukan Peruntukan Masa untuk Pengajaran dan Pembelajaran dalam Kelas Prasekolah. Guru prasekolah perlu mengendalikan perbualan pagi dan refleksi setiap hari. Guru prasekolah perlu memastikan rutin harian dikendalikan dengan baik setiap hari.

Bahagian Pembangunan Kurikulum

Guru prasekolah sentiasa berinteraksi dengan murid dan menggalakkan interaksi antara murid. Guru prasekolah sentiasa menggalakkan murid terlibat secara aktif dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Guru prasekolah sentiasa menggalakkan murid untuk mengemukakan idea mereka, bersikap inquisitive dan bersikap terbuka.
Bahagian Pembangunan Kurikulum

Standard Pengajaran dan Pembelajaran Ketiga:


Guru prasekolah menjalankan pentaksiran secara berterusan menggunakan pelbagai kaedah seperti yang dinyatakan di Standard Pentaksiran.
Bahagian Pembangunan Kurikulum

Standard Pengajaran dan Pembelajaran Keempat: Guru prasekolah perlu mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif dalam bilik prasekolah.

Bahagian Pembangunan Kurikulum

Guru prasekolah menyediakan persekitaran yang selamat, ceria, selesa dan mesra dalam kelas.
Guru prasekolah mewujudkan dan melengkapkan pusat pembelajaran dengan bahan yang sesuai, mencukupi dan updated.

Bahagian Pembangunan Kurikulum

Standard Pengajaran dan Pembelajaran Kelima: Penglibatan ibubapa dan komuniti setempat amat penting dalam pendidikan awal kanak-kanak. Guru memainkan peranan yang penting dalam membina perhubungan antara sekolah dan ibu bapa murid.
Bahagian Pembangunan Kurikulum

Pihak pengurusan sekolah dan guru perlu cuba menjalinkan perhubungan yang baik dengan ibu bapa/penjaga melalui pelbagai cara.
Guru perlu membantu pihak pengurusan sekolah membentuk jawatankuasa yang melibatkan waris/ibu bapa/penjaga murid. Guru perlu mengaturkan perjumpaan dengan ibu bapa/penjaga secara berkala, sekurang-sekurangnya dua kali setahun.-perkembangan kanak2 Pihak sekolah dan guru perlu melibatkan ibu bapa dalam program dan aktiviti sekolah seperti Hari Sukan, Hari Keluarga, Gotong Royong, lawatan dan program keibubapaan.
Bahagian Pembangunan Kurikulum

Guru perlu memberi penerangan tentang kurikulum prasekolah termasuk kaedah pentaksiran kepada ibubapa. Pihak pengurusan sekolah dan guru membuat lawatan ke rumah untuk murid yang bermasalah jika perlu. Guru perlu berusaha mewujudkan kesinambungan pengajaran dan pembelaran dari sekolah ke rumah.

Bahagian Pembangunan Kurikulum

Standard Pengajaran dan Pembelajaran Keenam: Guru Prasekolah menghadapi keadaan di mana terdapat murid keperluan khas dalam kelas mereka. Guru prasekolah perlu membantu mengenalpasti murid keperluan khas ini dan memberi nasihat yang bersesuaian kepada ibu bapa.
Bahagian Pembangunan Kurikulum

Guru perlu mengenalpasti murid keperluan khas menggunakan borang pengesanan yang telah disediakan di sekolah.
Pihak pengurusan dan guru perlu menasihatkan ibu bapa untuk menghantar murid tersebut ke sekolah pendidikan khas jika perlu.
Bahagian Pembangunan Kurikulum

Standard Pentaksiran
Standard adalah proses pengumpulan maklumat tentang perkembangan dan kemajuan murid dengan menggunakan pelbagai kaedah. Ia merupakan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan secara berterusan.
Bahagian Pembangunan Kurikulum

Tujuan pentaksiran adalah untuk:


Mengesan pertumbuhan murid bersesuaian dengan peringkat umur.
Mengenalpasti kecerdasan dan potensi murid bagi memperkukuh dan mempertingkatkan perkembangan mereka secara menyeluruh. Mengenal pasti kelebihan dan kekurangan murid dalam pembelajaran dari semasa ke semasa.

Memberi maklumbalas terhadap kemajuan murid dalam semua aspek yang dirangkumi dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan.
Mengesan keberkesanan pengajaran guru.
Bahagian Pembangunan Kurikulum

47

Standard Pentaksiran Kedua


Dijalankan secara konsisten. Dijalankan keatas pengetahuan, kemahiran dan sikap. Dijalankan secara berterusan sepanjang masa. Sah dan sahih, sesuai dengan perkembangan kanak-kanak dan berasaskan kaedah saintifik. Digunakan untuk merancang tindakan susulan meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran. Dijalankan dengan penuh beretika, hak asasi kanak-kanak perlu dipatuhi.
Bahagian Pembangunan Kurikulum

48

Tanggungjawab Guru Besar Dalam Pengurusan KSPK


1. Memastikan guru melaksanakan P & P mengikut KSPK Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 9/2010 - 4 jam (5 tahun hingga 6 tahun) - 3 1/2 jam ( 4 tahun hingga 5 tahun) 2. Pelaksanaan MBMMBI - 50 % Bahasa Malaysia dan 50 % Bahasa Inggeris

Bahagian Pembangunan Kurikulum

49

3.

Memastikan guru membuat pentaksiran kepada murid Menyediakan senarai semak Menyediakan skala kadar Menyediakan Rekod Anekdot Menyediakan Tahap Penguasaan Murid dalam standard pembelajaran KSPK

Pentaksiran prasekolah dijalankan secara berterusan (tidak formal)

Bahagian Pembangunan Kurikulum

50

Bahagian Pembangunan Kurikulum