RPH 38 ( 22 / 07 / 2013 ) – MINGGU 30 TAHUN / MASA / M.PELAJARAN TAHUN 5 9.00 – 10.

00 PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN m/s 43 TAJUK Sub Topik Objektif : : : KANDUNGAN KENALI JIRAN TETANGGA Beramah mesra bersama – sama jiran Pada akhir a) b) c) aktiviti ini, Murid dapat : Menyenaraikan nama jiran tetangga Menemuramah jiran tetangga Menghormati jiran tetangga IMPAK Nilai Murni : -Menghormati, menghargai IMPAK :

STRATEGI : 1. Set induksi 2. Murid menggunakan pengetahuan masing – masing bersoal jawab dengan guru berkaitan kejiranan di tempat tinggal masing - masing 3. Murid diterangkan cara menghormati jiran tetangga yang betul 4. Murid menunjukkan simulasi di hadapan kelas dalam menemuramah jiran tetangga menggunakan bahasa dan tatasusila yang betul dalam mengenali jiran untuk mengeratkan siratulrahim 5. Setiap murid di kehendaki menyenaikan 5 jiran yang terdekat dengan kediaman masing - masing 6. Rumusan pelajaran hari ini / Latihan / Kuiz

RPH 23 ( 22 / 7 / 2013 ) – MINGGU 30 TAHUN / MASA / M. PELAJARAN TAHUN 4 11.30 – 12.30 KEMAHIRAN HIDUP BIDANG : 1. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI UNIT TAJUK OBJEKTIF : : : KANDUNGAN 1.7 Tanaman Hiasan b. Pemilihan Biji Benih Murid-murid dapat : • Membincangkan sifat biji benih yang berkualiti IMPAK / CATATAN Bahan/Alat Bantu IMPAK : : Biji benih

AKTIVITI : 1. Set Induksi 2. Guru membuat rumusan isi pelajaran yang lepas berkaitan tajuk hari ini 3. Membincangkan sifat-sifat biji benih yang berkualiti seperti cukup matang, bernas, bebas dari serangga perosak dan penyakit 4. Guru membawa beberapa sample biji benih bunga semusim yang rosak, baik, matang supaya murid dapat melihat dengan sendiri bagaimana pemilihan dalam menentukan sifat biji benih yang berkualiti yang sesuai untuk penanaman 5. Rumusan pelajaran hari ini