Anda di halaman 1dari 2

BORANG API REKOD SEKOLAH Analisis Pencapaian Individu Kemahiran Menulis ProTiM 2013 Tandakan [ ] pada petak yang

g berkenaan
TAHUN 4 / 5 / 6 Ujian PraProTiM Ujian PascaProTiM

PERHATIAN: Rekod Analisis Pencapaian Individu ini hendaklah disimpan oleh guru sebagai panduan tanda aras penguasaan kemahiran 2M murid.

NAMA MURID:

TARIKH:

TAHUN:

PENGUASAAN KEMAHIRAN MENULIS

BIL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

KEMAHIRAN a. Menulis huruf kecil b. Menulis huruf besar Menulis suku kata KV Menulis perkataan yang mengandungi suku kata KV. Menulis suku kata KVK. Menulis perkataan yang betul pada gambar yang diberi. Menulis perkataan yang betul pada gambar yang diberi. Menulis perkataan yang mengandungi diftong. Menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding. Menulis perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung.
1

KUASAI

TIDAK KUASAI

BORANG API REKOD SEKOLAH

BIL

KEMAHIRAN

KUASAI

TIDAK KUASAI

10. Melengkapkan ayat dengan perkataan berimbuhan yang betul berpandukan gambar. 11. Menulis semula ayat yang sesuai berdasarkan gambar yang diberi. 12. Menyusun dan menulis semula perkataan yang diberi menjadi ayat yang betul. 13. Membina dan menulis ayat berpandukan gambar dan perkataan yang diberi. 14. Menjawab dan menulis jawapan pemahaman.