KALENDER PENDIDIKAN TAHUN 2013/2014

SMP NEGERI 2 SOMAGEDE

JULI 2013
M
S
S
R
K
J
S

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

AGUSTUS 2013
21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31

M
S
S
R
K
J
S

JANUARI 2014
M
S
S
R
K
J
S

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24

SEPTEMBER 2013
25
26
27
28
29
30
31

M
S
S
R
K
J
S

PEBRUARI 2014

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31

20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31
32
33

M
S
S
R
K
J
S

1

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

OKTOBER 2013

22 29
23 30
24
25
26
27
28

M
S
S
R
K
J
S

MARET 2014
23
24
25
26
27
28

M
S
S
R
K
J
S

1

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26

NOPEMBER 2013
27
28
29
30
31

M
S
S
R
K
J
S

1
2

APRIL 2014
16
17
18
19
20
21
22

23 30
24 31
25
26
27
28
29

M
S
S
R
K
J
S

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23

DESEMBER 2013
24
25
26
27
28
29
30

M
S
S
R
K
J
S

1
2
3
4
5
6
7

MEI 2014
20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30

M
S
S
R
K
J
S

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17

8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

JUNI 2014
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31

M
S
S
R
K
J
S

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

JULI 2014
M
S
S
R
K
J
S

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

Libur Hari Besar :
8 - 9 Agustus 2013
17 Agustus 2013
15 Oktober 2013
5 Nopember 2013

Libur Semester 1 (23 Desember 2013 - 4 Januari 2014)
Libur Semester II (23 Juni - 12 Juli 2014)
Libur Hari Besar
Libur Akhir Puasa dan Libur Hari Raya
Kegiatan Tengah Semester
Ulangan Semester
Penerimaan Raport
Ujian Sekolah Praktek
Ujian Sekolah Tulis

Hari Raya Idul Fitri 1424 H
Peringatan Kemerdekaan RI
Hari Raya Idul Adha 1424 H
Tahun Baru Hijriyah 1425 H

25 Desember 2013
1 Januari 2014
14 Januari 2014
18 April 2014

Perkiraan Ujian Nasional
Perkiraan Pegumuman Hasil UN
Try Out I
2 - 5 Desember 2013
Try Out II
27 - 30 Januari 2014
Try Out III
24 - 27 Pebruari 2014
Try Out IV
17 - 20 Maret 2014
LDK OSIS 30 - 31 Agustus 2013
Pemiluhan Ketua OSIS 14 September 2013
Penerimaan Tamu Penggalang 25 Agustus 2013

Hari Raya Natal
Tahun Baru Masehi
Maulid Nabi Muhammad SAW
Wafat Isa Al Masih

15 Mei 2014
27 Mei 2014
29 Mei 2014

22 29
23 30
24 31
25
26
27
28

Hari Raya Waisak
Isra Miraj Nabi Muhammad SAW
Kenaikan Isa Al Masih

22 29
23 30
24
25
26
27
28