Anda di halaman 1dari 8

PROJEK ANAK ANGKAT

Pengenalan
Salah 1 bentuk projek kewarganegaran dalam mata

pelajaran PSK Dikenali sebagai projek luar bilik darjah atau pembelajaran luar bilik darjah

Kategori
Dikategorikan kepada : Program anak angkat Program kelas angkat Program sekolah angkat Program keluarga angkat

Program Anak Angkat


Setiap guru menjadi mentor

Kebiasaan dilaksanakan kepada darjah 6


Tujuan Bimbing murid dari masa ke semasa Kongsi masalah dan pendapat Guru kenal pasti masalah dan kelemahan

Program Kelas Angkat


Guru pilih kelas untuk dijadikan kelas angkat

Tujuan : Bimbing murid-murid kearah pencapaian Mengawal disiplin kelas

Program Sekolah Angkat


Pihak luar atau berkuasa memilih sekolah untuk dibantu

atau rolemodel Biasa dilakukan di sekolah yang terbaik atau sekolah yang kurang baik Tujuan :
Memberikan bimbingan untuk membangunkan sekolah

Projek Keluarga Angkat


Dilaksanakan oleh pelajar Sekolah atau pelajar IPTA/IPTS

Merasai suasana atau aktiviti seharian yang dialami

kawasan penempatan yang dipilih. Tujuan :


Didedahkan dan mempelajari pelbagai cara hidup masyarakat Berkongsi pengalaman Memupuk semangat bermasyarakat

Kesimpulan
Projek anak angkat boleh dilaksanakan berdasarkan : Kesesuaian tahap kognitif Sumber kewangan Tujuan dan objektif yang ingin dicapai