Anda di halaman 1dari 13

RANCANGAN TAHUNAN

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI


TAHUN 1
___________________________________________________

MINGG U 1 2

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

EMK

EVIDEN CATATA S N

MINGGU TRANSISI

SAINS HAYAT
1. BENDA HIDUP DAN BENDA BUKAN HIDUP

1.1 Memahami ciri benda hidup dan benda bukan hidup.

1.1.1 Mengenal pasti benda hidup dan benda bukan hidup. 1.1.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. 1.1.2 Mengenal pasti ciri-ciri benda hidup iaitu: perlukan air dan makanan, bernafas, bergerak,membesar dan membiak. 1.1.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

Teknologi Maklumat & Komunikasi

B1DS1E1

1.1 Memahami ciri benda hidup dan benda bukan hidup.

Teknologi Maklumat & Komunikasi

B2DS1E1 B5DS1E1*

MINGG U

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

EMK

EVIDEN CATATA S N

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

1.0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika.

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

Mematuhi peraturan makmal komputer. Menggunakan perkakasan komputer dengan cermat dan bertanggungjawab. Mengelakkan pembaziran ketika menggunakan peralatan TMK. Mengamalkan langkah-langkah keselamatan ketika menggunakan peralatan TMK. Menghargai hak cipta orang lain. Bertoleransi dengan rakan sekelas semasa menggunakan komputer. Mengenal pasti bahagian komputer (monitor, tetikus, papan kekunci, unit sistem). Menghidupkan dan mematikan suis (turn on, turn off), menghidupkan dan mematikan komputer (turn on, turn off) mengikut tatacara yang betul. Mengenal pasti kedudukan kekunci abjad dan nombor.

Teknologi Maklumat & Komunikasi

2.0 Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian.

2.1 2.2

Teknologi Maklumat & Komunikasi

B1DT1E1 B1DT1E2 B4DT1E1 B4DT1E2 B4DT1E3 B1DT3E1

2.3

MINGG U

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

EMK

EVIDEN CATATA S N

SAINS HAYAT
2. MANUSIA

2.1 Memahami bahagian dan fungsi tubuh manusia.

2.2 Menghargai bahagian tubuh kita.

2.1.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia iaitu mata, telinga, hidung, mulut, lidah, tangan dan kaki. 2.1.2 Menceritakan tentang fungsi dan kepentingan bahagian-bahagian tubuh manusia. 2.1.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. 2.2.1 Menghormati dan menerima keadaan diri seseorang.

Teknologi Maklumat & Komunikasi

B1DS2E1 B1DS5E1 B2DS2E1 B5DS2E1* B6DS1E1

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

8-9

2.0 Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian.

2.4

Menyatakan fungsi kekunci enter, spacebar, backspace dan delete. 2.5 Menggunakan tetikus untuk klik dan klik dua kali. 2.6 Melancar dan menutup perisisan grafik, pemproses kata atau persembahan (Paint, MS Word atau Ms PowerPoint).

Teknologi Maklumat & Komunikasi

B2DT1E1 B3DT1E1 B3DT1E2 B3DT2E1

SAINS HAYAT
3. HAIWAN 3.1 Menganalisis haiwan 3.1.1 Mengenal pasti haiwan yang terdapat di sekeliling seperti 3 Teknologi Maklumat & B1DS3E1

MINGG U

STANDARD KANDUNGAN
dan bahagian tubuh haiwan. 3.2 Menghargai pelbagai haiwan di sekeliling kita.

STANDARD PEMBELAJARAN
kucing, ikan, burung, ular, katak, lipas, siput dan ramarama. 3.2.1 Mengajuk bunyi pelbagai haiwan yang pernah mereka dengar. 3.2.2 Menunjukkan cara pelbagai haiwan bergerak secara simulasi. 3.2.3 Menunjukkan kasih sayang terhadap haiwan dengan cara tidak menganiaya haiwan.

EMK
Komunikasi

EVIDEN CATATA S N

10

B3DS2E2 B3DS2E3 B6DS1E2

11

3.1 Menganalisis haiwan dan bahagian tubuh haiwan.

3.1.2 Mengenal pasti bahagianTeknologi bahagian tubuh haiwan iaitu Maklumat & mata, mulut, telinga, paruh, Komunikasi sayap, kaki, ekor, sirip, sisik, bulu, tanduk, sesungut dan cangkerang. 3.1.3 Membanding dan membezakan bahagian tubuh satu haiwan dengan bahagian tubuh haiwan-haiwan yang lain. 3.1.4 Mengitlak bahawa ada haiwan yang mempunyai ciri yang sama dan berbeza. 3.1.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

B2DS3E1

B3DS2E1

B4DS2E1 B5DS3E1*

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

12-13

2.0 Memilih dan

2.7

Membuka dan menyimpan fail grafik, dokumen pemprosesan

Teknologi Maklumat &

B3DT2E2

MINGG U

STANDARD KANDUNGAN
mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian.

STANDARD PEMBELAJARAN
perkataan dan/atau perisian persembahan (Paint, MS Word atau MS PowerPoint). 2.8 Menaip teks menggunakan pelbagai saiz dan fon dalam satu halaman dengan menggunakan pemprosesan perkataan (MS Word). 2.9 Menggunakan perisian pemproses kata (MS Word) untuk menghasilkan teks berserta imej dalam satu halaman. 2.10 Menggunakan perisian grafik (Paint) untuk membuat gambar dengan menggunakan bentuk asas dan kotak warna (color box).

EMK
Komunikasi

EVIDEN CATATA S N

B3DT3E1 B3DT3E2 B3DT3E3 B4DT2E1

B4DT3E1 B4DT3E2

SAINS HAYAT
4. TUMBUHAN

14

4.1 Menganalisis tumbuhan dan bahagian tumbuhan.

4.3 Menghargai pelbagai tumbuhan di sekeliling

4.1.1 Mengenal pasti tumbuhan yang terdapat di sekeliling seperti rumput, paku-pakis, pokok mangga, pokok kelapa, pokok bunga raya, pokok nanas, pokok keembong, pokok bunga ros, pokok orkid dan pokok pisang. 4.1.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. 4.3.1 Meramalkan secara lisan keadaan di muka bumi jika hanya terdapat satu jenis tumbuhan

Teknologi Maklumat & Komunikasi

B1DS4E1

B6DS1E3

MINGG U
kita.

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN
sahaja. 4.1.2 Mengenal pasti bahagianbahagian tumbuhan iaitu pucuk, daun, bunga, buah, dahan, batang dan akar dengan memerhati tumbuhan sebenar. 4.1.3 Membanding dan membezakan bahagian satu tumbuhan dengan tumbuhan-tumbuhan yang lain melalui penyiasatan. 4.1.4 Mengitlak bahawa ada tumbuhan yang mempunyai ciri yang sama dan ada ciri yang berbeza.

EMK

EVIDEN CATATA S N

15

4.1 Menganalisis tumbuhan dan bahagian tumbuhan.

Teknologi Maklumat & Komunikasi

B2DS4E1

B3DS3E1

B4DS3E1 B5DS4E1*

16

4.2 Mencipta produk daripada bahagian bahagian tumbuhan.

4.2.1 Mereka bentuk produk seperti Kreativiti dan B6DS1E4 penanda buku, potpuri, kolaj dan Inovatif kraftangan seperti tikar, topi, penyapu, bakul, ketupat dengan Keusahawanan menggunakan bahagian-bahagian tumbuhan. 4.2.2 Menceritakan tentang hasil ciptaan secara lisan.

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

17

2.0 Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang

2.11 Menggunakan perisian persembahan (MS PowerPoint) untuk menghasilkan dua slaid persembahan yang mengandungi

B5DT3E1 B5DT3E2

MINGG U

STANDARD KANDUNGAN
bersesuaian.

STANDARD PEMBELAJARAN
teks dan imej. 2.12 Mencetak dokumen 2.13 Merekodkan suara dengan menggunakan perisian sedia ada.

EMK

EVIDEN CATATA S N
B3DT3E3 B5DT1E1 B5DT1E2

SAINS FIZIKAL
5. MATA UNTUK MELIHAT

18

5.1 Mengaplikasikan pengetahuan tentang pelbagai warna.

5.1.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria penglihatan. 5.1.2 Mengenal pasti warna iaitu hitam, putih, biru, merah, hijau, kuning, ungu, dan jingga. 5.1.3 Menaakul kepentingan warna dalam kehidupan secara lisan. 5.1.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. 5.2.1 Mengenal pasti pelbagai bentuk asas iaitu segi empat tepat, segi empat sama, segi tiga dan bulatan yang terdapat pada objek di persekitaran murid. 5.2.2 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. 5.3.1 Mengenal pasti pelbagai saiz iaitu besar, kecil, panjang,

Teknologi Maklumat & Komunikasi B2DS5E1 B3DS4E1

19

5.2 Mengaplikasikan pengetahuan tentang pelbagai bentuk.

Teknologi Maklumat & Komunikasi

B2DS5E1

5.3

Teknologi Maklumat &

B2DS5E1

MINGG U

STANDARD KANDUNGAN
Menganalisis pengetahuan tentang pelbagai saiz.

STANDARD PEMBELAJARAN
pendek, tinggi, rendah. 5.3.2 Menyusun objek mengikut urutan saiz. 5.3.3 Menaakul secara lisan kepentingan saiz dalam kehidupan. 5.3.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. 5.4.1 Mengelaskan objek mengikut ciri yang dipilih sama ada warna, saiz atau bentuk. 5.4.2 Menggabungkan objek yang mempunyai ciri yang sama. 5.4.3 Menggabungkan objek yang mempunyai ciri yang berbeza. 5.4.4 Menceritakan tentang ciptaan secara lisan.

EMK
Komunikasi

EVIDEN CATATA S N

20

21

5.4 Memahami ciri objek berdasarkan warna, saiz dan bentuk.

Kreativiti & Inovatif

B4DS4E1

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

22

3.0 3.1 Mengenalpasti lokasi dan Teknologi Menggunakan TMK mencapai maklumat yang Maklumat & untuk mencari, disimpan. Komunikasi mengumpul, memproses 3.2 Menggunakan pelayar web untuk dan menggunakan melayari internet. maklumat 3.3 Mencari imej menggunakan enjin carian. 3.4 Menyimpan imej daripada laman web. 3.5 Menunjukkan dan menerangkan bagaimana mencapai imej yang

B1DT3E1 B1DT3E2 B3DT4E1 B3DT4E2 B4DT4E1 B4DT4E2 B4DT4E3 B4DT4E4 B4DT5E1 B4DT5E2

MINGG U

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN
disimpan.

EMK

EVIDEN CATATA S N

SAINS FIZIKAL
6. HIDUNG UNTUK MENGHIDU

23

6.1 Mengaplikasi pengetahuan tentang pelbagai bau.

6.2 Menghargai deria bau.

6.1.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria bau. 6.1.2 Mengelaskan benda-benda yang berbau dan tidak berbau berdasarkan penyiasatan. 6.1.3 Menaakul tentang kepentingan bau secara lisan. 6.1.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. 6.2.1 Menaakul kepentingan deria bau secara lisan.

Teknologi Maklumat & Komunikasi

B2DS5E2 B4DS4E2 B3DS4E2

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

24-25

5.0 Menggunakan TMK untuk penyelesaian masalah dan membuat keputusan.

5.1

Menggunakan perisian aplikasi dan TMK yang bersesuaian (MS Word, MS PowerPoint, Paint) untuk menghasilkan tugasan yang diberi.

B4DT6E1 B4DT6E2 B4DT6E3 B4DT6E4 B6DT1E1

SAINS FIZIKAL
7. LIDAH UNTUK MERASA

26

7.1 Mengaplikasi pengetahuan tentang

7.1.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria rasa. 9

Teknologi Maklumat & Komunikasi

B2DS5E3

MINGG U

STANDARD KANDUNGAN
pelbagai rasa.

STANDARD PEMBELAJARAN
7.1.2 Mengelas pelbagai bahan makanan berdasarkan rasa manis, masin, pahit, dan masam dengan menjalankan penyiasatan. 7.1.3 Menaakul tentang kepentingan rasa secara lisan. 7.1.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. 7.2.1 Menaakul kepentingan deria rasa dengan tidak mengambil makanan yang terlalu masin, manis, pahit atau masam yang memudaratkan kesihatan.

EMK

EVIDEN CATATA S N
B4DS4E3

B3DS4E3

7.2 Menghargai deria rasa.

SAINS FIZIKAL
8. KULIT UNTUK MENYENTUH DAN MERASA

27

8.1 Menganalisis ciri fizikal bahan.

8.1.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria sentuh. 8.1.2 Membezakan ciri bahan iaitu panas, sejuk, kasar, halus, keras dan lembut melalui penyiasatan. 8.1.3 Mengelaskan bahan mengikut ciri bahan. 8.1.4 Menaakul kepentingan ciri bahan dalam kehidupan. 8.1.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

Teknologi Maklumat & Komunikasi

B2DS5E4

B4DS4E4 B3DS4E4

10

MINGG U

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

EMK

EVIDEN CATATA S N

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

28

6.0 Menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran

6.1

Mengukuhkan persembahan multimedia (MS PowerPoint) secara sedia ada seperti masukkan fail audio.

B6DT2E1 B6DT2E2

SAINS FIZIKAL
9. TELINGA UNTUK MENDENGAR

29

9.1 Memahami pelbagai bunyi dan kepentingannya.

9.1.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria pendengaran. 9.1.2 Mengenal pasti pelbagai bunyi yang diperdengarkan. 9.1.3 Memberi contoh kepentingan bunyi dalam kehidupan. 9.1.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

Teknologi Maklumat & Komunikasi B2DS5E5 B4DS4E5 B3DS4E5

SAINS FIZIKAL
10. MENGGUNAKAN SEMUA DERIA

30

10.1 Mengaplikasi pengetahuan tentang Deria.

10.1.1 Mengelaskan objek mengikut ciri dengan menggunakan deria. 10.1.2 Menggunakan deria untuk mengenal pasti objek melalui penyiasatan. 10.1.3 Menjelaskan pemerhatian 11

Teknologi Maklumat & Komunikasi

MINGG U

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN
melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. 10.2.1 Memerihalkan kepentingan menjaga keselamatan diri termasuk organ deria

EMK

EVIDEN CATATA S N
B6DS1E5 B5DS5E1*

10.2 Menghargai organ deria kurniaan Tuhan.

SAINS BAHAN
11. TIMBUL DAN TENGGELAM

31

11.1 Mengaplikasikan konsep timbul dan tenggelam.

11.1.1 Mengenal pasti objek yang timbul dan objek yang tenggelam melalui penyiasatan. 11.1.2 Mengubah suai objek yang tenggelam supaya timbul dan objek yang timbul supaya tenggelam. 11.1.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

Kreativiti & Inovatif

B4DS5E1 B5DS6E1

TEKNOLOGI & KEHIDUPAN LESTARI


12. REKA BENTUK

32-33

12.1 Mencipta binaan daripada bentuk asas bongkah.

12.1.1 Mengenal pasti bentuk asas bongkah iaitu kiub, kuboid, piramid, prisma, kon, silinder dan sfera. 12.1.2 Mereka bentuk objek atau struktur menggunakan bentuk asas dan bentuk asas bongkah. 12.1.3 Menaakul kepentingan kepelbagaian bentuk bongkah secara lisan. 12.1.4 Menjelaskan pemerhatian

Kreativiti & Inovatif

B3DS5E1

B4DS1E1 B6DS1E6 B5DS7E1

12

MINGG U

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN
melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

EMK

EVIDEN CATATA S N

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI


7.1

34-35

7.0 Menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif.

Menggunakan perisian grafik (Paint), pemprosesan perkataan (MS Word) atau perisian persembahan (MS Powerpoint) secara kreatif (memanipulasi teks, imej dan bunyi) untuk menyampaikan idea atau konsep sedia ada.

B6DT3E1 B6DT3E2

36-42

KEMASKINI FAIL KEY IN BAND MURID KE DALAM SISTEM

13