Anda di halaman 1dari 1

YESUSKU CUKUP BAGIKU

G = Do ; 4/4 Mesra C.L.G. Von Beueken E. L. Pohan

S A T B

g g g g

3 g 1 a

. 3 . ig . 1 . a

5 . 3 g . g 1 . 1 d . a

1 . 2 d . g 1 . j h . g

3 g 1 a ku. ku. ku.

. . . .

. . . .

1 H 3 a

6 h 4 f

. . . .

6 i5 h i1 4i 1 f id ti la tir

4 i3 g ig ji 1 s a d se- ga ke- hi yg se -

3 gi F 1 g

2 g j g

0 0 0 0

Ye - sus - ku cu - kup ba - gi Ye - sus - ku cu - kup ba - gi Ye - sus - ku cu - kup ba - gi

Ken- da Pa - bi Yang mar p

la - nya, du - pan, ti - a,

S A T B

2 g j g

4 h 2 s

. . . .

4 i3 h i1 2i 5 s ia

2 i1 h ih 4i 3 f F

1 g ih 2 g

j g 2 g

0 0 0 0

1 g 3 a d

j . h g 2 . 1 g

g g j g ku,

0 0 0 0

1 d iF 1 1 ih Ye -

j . 1 g . h 5 g sus

2 j 5 g ku,

0 0 0 0

ku - bu pa - da te - kun mf

ang de-mi Di - a, Nya ku-se - rah - kan, me - nga-ku Di - a,

Ye - sus

f 5 1 5 d . 3 . i1 . G . d 1 h 4 h G 3 g 1 . . . . . . 2 g j 3 G j . . . . . . .

mp 5 g j 1 d a 4 h 1 s . 3 . ih . 1 . d 1 h h f d

6 . 5

A h . j T 5 B f

f d . h g cu - kup ba - gi Ye - sus - ku cu - kup ba gi p

6 1 f d s f

d . ku. ku.

1 1 f d s f cu - kup

Ye - sus - ku

S A T B

g s d 1 g ba

2 f . . -

. . 1 h .

3 g f j g gi

1 d 1 a ku.

. . . .

. . . .

1/1

Yesusku Cukup Bagiku Jsiraits collection http://Anyreff.wordpress.com