INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA lnstitute of TeacherEducation Malaysia KEMENTERIAN PELAJARANMALAYSIA Ministry of Education Malaysia AFIAS1, ENTERPRISE BUILDING3

, BLOK 22OO PERSIARANAPEC, CYBER6, 63000 CYBERJAYA

Tel : 03-8312 6666 Fax : 03-83126655

RAKYATDIDAHULUKAN. "1MALAYSIA: PENCAPAIAN DIUTAMAKAN"

Ruj.Kami: KP (lPG)8585/1 0011 11Jld.ll([i) Tarikh: 2z Julai 2013 Pengarah Semua Institut Pendidikan Guru Kementerian Pendidikan Malaysia Tuan/Puan,
CUTI BERGANTI SEMPENASAMBUTANHARI RAYA AIDILFITRI TAHUN2013 BAGI INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PENDIDIKANMALAYSIA

Dengan hormatnya perkara sayamerujuk kepada di atas. 2. Adalah dimaklumkanbahawa Institut Pendidikan Guru Malaysia KementerianPendidikanMalaysia bersetuju membenarkanIPG Kampus mengambil CutiBerganti sempena HariRayaAidilFitri Tahun2013bagi sambutan memudahkan perjalanan siswa pendidik mengatur balik ke kampunghalaman memandangkan Cuti Semester Hari RayaAidilfitri. akan bermula seharisebelum Cadangan cutiberganti adalah seperti di dalamLampiran A. 3. Sehubungan denganitu tuan/puan kepada Sektor diminta memaklumkan Hal EhwalPelajar yang bersesuaian dan Hubungan LuarIPGMtarikhtarikh dan yangakandilaksanakan aktiviti bagimengantikan cutitersebut. Sekian terima kasih. ..BERKHIDMAT UNTUK NEGARA'' perintah, Sayayangmenurut

SU

r Institut Pendidikan GuruMalaysia Kementerian Pendidikan Malaysia

BrNWAK)

dsaa//sue/shephl/ipgm./201 3

lsnindan Selasa) o. 3 hari MODEL II € 7 Ogos( Rabu) hingga 1 8O g o s (Ahad) 2013 HT4=!1=E=Tempgh Cuti Beroahti 5 dan6 Ogos2013 Berganti 2 hari ( lsnindanSelasa ) ... 5 dan 6 Ogos2013 ( Jumaat.LAMPIRAN A Cadanqan Cuti berganti Sempena Sambutan HariRavaAidilfitriTahun2013 A.C$ 1..A-$= .Negeri-negeri hari Sabtudan Ahad M O D E LI TarikhCuii. lsnin dan Selasa ) TempghCuti . rr':li. $emestei .Negeri negeri minggunya hariJumaat dan Sabtu.. TarikhCuti $emester 7 Ogos(Rabu) hingga 1 7O g o s (Sabtu) 2013 TarikhCuti Cadangan Beioanti 4. Kumpulan yangharihujung A . Kumpulan yang hari hujungminggunya B .ffir 3 hari B...h=.i::l. 7 Ogos(Rabu) hingga 18 Ogos (Ahad) 2013 g.T Berganti 2. Bersanti ::i ::::::::::::::::=. 5 dan 6 Ogos 2013 ( Ahad.