Pengesahan Ketua Jabatan

:

Tarikh:

REKABENTUK KURIKULUM KURSUS DAN RANCANGAN INSTRUKSIONAL Jabatan Semester Sesi Nama Kursus Kod Kursus Prasyarat : : : : : Pusat Kokurikulum 1 2010/2011 : Penerbitan Elektronik UKP 1181 Tiada

MAKLUMAT PENSYARAH Nama E-mail Nombor telefon Nombor Bilik SINOPSIS KURSUS Kursus ini mendedahkan kepada pelajar teori dan kemahiran dalam menghasilkan penerbitan secara elektronik (Desktop Publishing @ DTP). Di antara topik yang diperkenalkan ialah pengenalan kepada penerbitan elektronik, konsep-konsep asas berkenaan penggubahan teks, grafik, paparan, susunatur dan rekaletak, penyediaan surat berita, iklan serta penyediaan penerbitan elektronik secara laman web. Pelajar akan menghasilkan beberapa kerja penerbitan menggunakan pakej perisian Adobe Photoshop. HASIL PEMBELAJARAN • • • • Mengenalpasti persekitaran perisian yang digunakan dan isu berkaitan hak cipta (C3, CT1) Memanipulasi imej dan menggunakan kesan khas terhadap imej. (P4, LL1) Mengimplementasikan pembelajaran dan amali ke dalam projek (C4, LL1) Mempersembahkan projek yang telah siap dibangunkan. (A2, CS3). : : : : Dr. Nor Azah binti Abdul Aziz azah@fskik.upsi.edu.my 05-4505172 2A-17

RUJUKAN UTAMA Nota Kuliah CPT 2021 Kokurikulum Berkredit Universiti Pendidikan Sultan Idris. Kloskowski, Matt. (2006). The Photoshop CS2 speed clinic automating Photoshop to get twice the work done in half the time. Berkeley, Calif.: Peachpit Press.

50 3.75 2. (2006).50 1. Kuala Lumpur : Venton Pub.: Peachpit Press. Calif.00 2.00 3. RUJUKAN TAMBAHAN ME Kloskowski. The Photoshop CS2 speed clinic automating Photoshop to get twice the work done in half the time. Berkeley. Adobe Photoshop 7 simplified a step-by-step approach.75 3.00 0 . KAEDAH PENGAJARAN Makmal dikendalikan bagi masa 2 jam PENILAIAN KURSUS Amali & Penyertaan dalam Makmal Projek Ujian Jumlah 30% 40% 30% 100% PENILAIAN GRED KURSUS UPSI Gred A AB+ B BC+ C CD+ D F Julat Markah 80 – 100 75 – 79 70 – 74 65 – 69 60 – 64 55 – 59 50 – 54 45 – 49 40 – 44 35 – 39 0 – 34 Nilai Gred 4.Palani Murugappan (2003).75 1. Matt.50 2.00 1.

JADUAL PENGAJARAN 7 PERJUMPAAN Perjum paan 1 Jam 2 Tajuk Kuliah Penerangan Rancangan Instruksional Pengenalan Adobe Photoshop • • Hasil Pembelajaran Mengenalpasti persekitaran perisian yang digunakan dan isu berkaitan hak cipta Aktiviti Syarahan dan Latihan Amali KI PBPM Rujukan Nota Kuliah UKP 1181 Kokurikulum Berkredit Universiti Pendidikan Sultan Idris. 4 2 Syarahan dan Latihan Amali Mengenalpasti penggunaan layer dan filter Nota Kuliah UKP 1181 Kokurikulum Berkredit Universiti Pendidikan Sultan Idris.Basic concept Melakukan pindaan saiz imej. What is Photoshop? Copyright Issues Mengenalpasti persekitaran perisian yang digunakan Syarahan dan Latihan Amali PBPM Nota Kuliah UKP 1181 Kokurikulum Berkredit Universiti Pendidikan Sultan Idris. . 2 2 Pengenalan Adobe Photoshop • • • 3 2 Opening and Saving Files Photoshop Environment Toolbox Palettes Layers Exercise Asas Penggunaan Adobe Photoshop • Resizing Image • ResizingCanvas • File Format Asas Penggunaan Adobe Photoshop • How to use layer • Filter . kanvas Syarahan dan Latihan Amali Nota Kuliah UKP 1181 Kokurikulum Berkredit Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Perjum paan Jam Tajuk Kuliah • Excercise Manipulasi imej Adjusting and Retouching Images • • Excercise Project Hasil Pembelajaran Aktiviti KI Rujukan 5 2 Memanipulasi imej dan memulakan projek Syarahan dan Latihan Amali PBPM Nota Kuliah UKP 1181 Kokurikulum Berkredit Universiti Pendidikan Sultan Idris. 8 2 Menggunakan kesan khas dan memanipulasi imej Syarahan dan Latihan Amali PBPM ETIK Nota Kuliah UKP 1181 Kokurikulum Berkredit Universiti Pendidikan Sultan Idris. 6 2 Manipulasi imej Various Selection Types Combining Images • • Excercise Project Menggabungkan imej dan memulakan projek Syarahan dan Latihan Amali PBPM Nota Kuliah UKP 1181 Kokurikulum Berkredit Universiti Pendidikan Sultan Idris. . 7 2 Manipulasi Imej dan Kesan Khas Using Filter Transformation • Excercise • Project Manipulasi Imej dan Kesan Khas Background effects and selecting layers Blending Adding an Image Menggunakan kesan khas dan memanipulasi imej Syarahan dan Latihan Amali PBPM ETIK Nota Kuliah UKP 1181 Kokurikulum Berkredit Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Nota Kuliah UKP 1181 Kokurikulum Berkredit Universiti Pendidikan Sultan Idris. 11 2 12 2 Ujian secara amali 2 set soalan yang perlu dibuat menggunakan Adobe Photoshop Projek Menilai kemampuan menggunakan kesankesan khas dan manipulasi imej Menggunakan semua teknik-teknik yang dipelajari dalam pembangunan projek Membandingkan hasil kerja yang berkualiti dan menepati kehendak silibus Ujian amali PBPM ETIK Nota Kuliah UKP 1181 Kokurikulum Berkredit Universiti Pendidikan Sultan Idris. Nota Kuliah UKP 1181 Kokurikulum Berkredit Universiti Pendidikan Sultan Idris. 10 2 Manipulasi Imej dan Kesan Khas Creating an Image on a patterned background • • Excercise Project Menggunakan kesan khas dan memanipulasi imej Syarahan dan Latihan Amali PBPM ETIK Nota Kuliah UKP 1181 Kokurikulum Berkredit Universiti Pendidikan Sultan Idris.. Amali PBPM ETIK KOM PBPM 13&14 4 Persembahan Projek • Semua pelajar Persembahan .Perjum paan Jam Tajuk Kuliah • Excercise • Project Manipulasi Imej dan Kesan Khas • Pattern Stamp Tool • Painting and Drawing • • Excercise Project Hasil Pembelajaran Aktiviti KI Rujukan 9 2 Menggunakan kesan khas dan memanipulasi imej Syarahan dan Latihan Amali PBPM ETIK Nota Kuliah UKP 1181 Kokurikulum Berkredit Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Pelajar akan digalakkan untuk memahami perisian dengan cara meneroka sendiri perisian yang digunakan berdasarkan asas yang telah ditunjukkan oleh instruktor. Pelajar akan ditanya beberapa soalan yang berkaitan untuk melihat sejauhmana mereka boleh berkomunikasi dengan baik dan menjawab soalan semasa sesi soal jawab dijalankan. bersikap jujur. .STRATEGI PERLAKSANAAN KEMAHIRAN INSANIAH AKTIVITI/KI Amali Ujian Persembahan & Projek KOM √ PBPM √ √ √ ETIK √ √ STRATEGI PENILAIAN KI 1. 2. Pelajar akan dinilai dari segi ketepatan masa. PBPM Kemahiran PBPM pelajar akan dinilai semasa sesi amali. Pelajar juga akan merekabentuk sendiri projek akhir berasaskan pengetahuan yang telah diajar semasa sesi kuliah dan amali. menjana idea baru dan memastikan keaslian maklumat. 3. mengurus maklumat. kesempurnaan menyiapkan tugasan. Semua pelajar akan mempunyai peluang untuk menjawab soalan-soalan yang dikemukakan dari semasa ke masa. ETIK Kemahiran ETIK pelajar dinilai semasa sesi amali dan ujian. Pelajar perlu mahir melakukan pembelajaran kendiri. mencari maklumat. ujian dan projek akhir. bertanggungjawab dan berktrampilan. KOM Kemahiran KOM pelajar akan dinilai semasa sesi pembentangan projek akhir.

PENGGREDAN KI : SKALA 5 4 3 2 1 KRITERIA Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap cemerlang Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap baik Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap memuaskan Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap minimum Lemah dan perlu diperbaiki MATRIK HASIL PEMBELAJARAN : Domain Kognitif C3 P4 C4 P4 A2 CS3 LL1 Domain Psikomoto r Domain Afektif Kemahiran Insaniah (KI) CS LL TS Hasil Pembelajaran Mengenalpasti persekitaran perisian yang digunakan dan isu berkaitan hak cipta Memanipulasi imej dan menggunakan kesan khas terhadap imej dan Mengimplementasikan pembelajaran dan amali ke dalam projek Mempersembahkan projek yang telah siap dibangunkan .