KONSEP EKONOMI PEMBANGUNAN

KONSEP EKONOMI PEMBANGUNAN EKONOMI PEMBANGUNAN Suatu cabang ilmu ekonomi yang menganalisis masalah-masalah yang dihadapi oleh negaranegara sedang berkembang dan mendapatkan cara-cara untuk mengatasi masalah-masalah tersebut supaya negara-negara membangun boleh membina ekonominya dengan lebih cepat lagi.

PEMBANGUNAN EKONOMI Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya, atau Suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk meningkat dalam jangka panjang

PERHATIAN TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI Sebelum PD II saintis kurang memperhatikan pembangunan ekonomi, kerana faktor-faktor sbb: 1. Masih banyak negara sebagai negara jajahan 2. Kurang adanya usaha dari tokoh masyarakat untuk membincangkan pembangunan

ekonomi. Lebih mementingkan usaha meraih kemerdekaan dari penjajah. 3. Para pakar ekonomi lebih banyak menganalisis kegagalan ekonomi dan tingginya kadar pengangguran (kemurungan berat)

Pasca PD II , banyak negara memperoleh kemerdekaan (al: India, Pakistan, Phillipina, Korea & Indonesia), perhatian terhadap pembangunan ekonomi mula berkembang disebabkan oleh:

1. Negara jajahan yang memperoleh kemerdekaan 2. Berkembangnya cita-cita negara yang baru merdeka untuk mengejar ketertinggalannya di bidang ekonomi. 3. Adanya keinginan dari negara maju untuk membantu negara-negara membangun dalam mempercepatkan pembangunan ekonomi.

PENGGOLONGAN NEGARA 1. Berdasarkan pada tingkat kesejahteraan masyarakat: a. Negara Dunia I ( Negara Maju ) Eropah Barat (Inggeris, Perancis, Belanda, Portugis, Jerman Barat) Amerika Utara (USA, Kanada) Australia, New Zeland dan Jepun b. Negara Dunia II ( Negara Maju ) Eropah Timur (Rusia, Poland, Jerman Timur, Czechoslovakia) c. Negara Dunia III ( Negara Sedang Berkembang / Negara Selatan ) Sebahagian besar Asia (kecuali Jepun), Afrika, Amerika Latin (Amerika Tengah dan Selatan). 2. Berdasarkan pada tahap pendapatan perkapita a. Negara Maju Õ> US $ 2,000 b. Negara Semi Maju Õ> US $ 400 c. Negara Miskin Õ ≤ US $ 400

Analisis Ekonomi Pembangunan = Permasalahan Negara Sedang Berkembang.

Tujuan analisis ekonomi pembangunan: 1. Menelaah faktor-faktor yang menimbulkan ketiadaan pembangunan. 2. Menelaah faktor-faktor yang menimbulkan kelewatan pembangunan. 3. Mengemukakan cara-cara pendekatan yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalahmasalah yang dihadapi sehingga mempercepat jalannya pembangunan.

Bidang-bidang penting yang dianalisis dalam Ekonomi Pembangunan: 1. Masalah pembentukan modal (pelaburan) 2. Masalah perdagangan luar negeri (eksport & import) 3. Masalah pengerahan tabungan. 4. Masalah bantuan luar negeri 5. Masalah dalam sektor pertanian atau industri 6. Masalah pendidikan dan peranannya dalam mewujudkan pembangunan.

PEMBANGUNAN EKONOMI & PERTUMBUHAN EKONOMI

PEMBANGUNAN EKONOMI - PENINGKATAN PENDAPATAN perkapita MASYARAKAT PERTAMBAHAN GDP> TINGKAT PERTAMBAHAN PENDUDUK

KEINGINAN NEGARA UNTUK MENGEJAR KETINGGALAN 2. . PERTUMBUHAN PENDUDUK 3. METODE PENDAPATAN 3. METODE PRODUKSI 2.PERTUMBUHAN EKONOMI MENYATAKAN PERKEMBANGAN EKONOMI NEGARA MAJU. SEBAB-SEBAB PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI: 1.KENAIKAN GDP TANPA MEMANDANG TINGKAT PERTAMBAHAN PENDUDUK DAN PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI EKONOMI. METODE PENGELUARAN 11 SEKTOR PRODUKTIF PERHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL: 1.. PERTUMBUHAN EKONOMI . PERTANIAN . ADANYA PERIKEMANUSIAAN THD NYSB METODE PENGHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL 1. ADANYA KEHARUSAN NEGARA MAJU UNTUK MEMBANTU NYSB 4.PENINGKATAN GDP dibarengi dengan rombakan STRUKTUR EKONOMI TRADISIONAL KE MODERNISASI PEMBANGUNAN EKONOMI UNTUK MENYATAKAN PERKEMBANGAN EKONOMI NYSB.

JASA LAIN CARA PERHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL 1. MEMBANDINGKAN LAJU PERKEMBANGAN EKONOMI ANTARA BERBAGAI NEGARA . PERTAHANAN 12. PENDAPATAN NASIONAL HARGA TETAP (RIIL) INDIKATOR PEMBANGUNAN MONETER DAN NON MONETER Pendapatan Perkapita pertahun PERLU DIKETAHUI UNTUK: 1. PENDAPATAN NASIONAL HARGA BERLAKU (NOMINAL) 2. LISTRIK 5. BANGUNAN 7. MEMBANDINGKAN TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DARI MASA KE MASA 2. PERDAGANGAN 9. SEWA RUMAH 11.2. BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN 10. INDUSTRI PENGOLAHAN 3. PERTAMBANGAN DAN GALIAN 4. AIR DAN GAS 6. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI 8.

NILAI TUKAR RESMI MATA WANG SUATU NEGARA DENGAN VALUTA ASING TIDAK MENCERMINKAN PERBANDINGAN HARGA KEDUA NEGARA. WALAUPUN DALAM TEORI DIKATAKAN NILAI TUKAR INI MENYATAKAN HARGA. KELEMAHAN AD 2 FAKTOR-FAKTOR LAIN MENENTUKAN PENDAPATAN DARI TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SUATU NEGARA 1. KELEMAHAN-KELEMAHAN YG BERSUMBER DATI KENYATAAN BAHAWA TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BUKAN SAJA DITENTUKAN OLEH TINGKAT PENDAPATAN MEREKA TETAPI JUGA OLEH FAKTOR-FAKTOR LAIN. FAKTOR EKONOMI: . TINGKAT PENDAPATAN perkapita TIDAK SEPENUHNYA MENCERMINKAN TINGKAT KESEJAHTERAAN DAN TINGKAT PEMBANGUNAN SUATU NEGARA. KARENA: 1. KELEMAHAN AD 1. . . MELIHAT BERHASIL TIDAKNYA PEMBANGUNAN EKONOMI SUATU NEGARA. KELEMAHAN-KELEMAHAN YG BERSUMBER DARI KETIDAKSEMPURNAAN DALAM MENGHITUNG PENDAPATAN NASIONAL DAN pendapatan perkapita.KELEMAHAN metodologi & statistis DALAM MENGHITUNG pendapatan perkapita DALAM NILAI MATA WANG SENDIRI ATAU MATA WANG ASING.3. 2.TERJADI PENAFSIRAN YANG SALAH / TERLALU RENDAH THD NEGARA MISKIN KARENA JENISJENIS KEGIATAN DI NEGARA MISKIN TERDIRI DARI UNIT-UNIT KECIL DAN TERSEBAR DI BERBAGAI PELOSOK SHG TIDAK DIMASUKKAN DALAM VARIABEL PERHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL. .

CORAK PENGELUARAN MASYARAKAT BERBEDA . . SEBAGIAN TIDAK MENIKMATI HASIL PEMBANGUNAN. b.PEMBANGUNAN EKONOMI TDK HANYA UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT TETAPI JUGA HARUS MENGURANGI jumah PENGANGGURAN. Pembetulan Negatif : Kerosakan alam sekitar oleh kegiatan pembangunan .KEADAAN IKLIM DAN ALAM SEKITAR . menyempurnakan nilai-nilai GNP untuk memperoleh indicator ekonomi yg lebih baik.MASA LAPANG / WAKTU SENGGANG TINGGI .KETIDAKBEBASAN BERTINDAK DAN MENGELUARKAN PENDAPAT DAN BERTINDAK INDIKATOR PEMBANGUNAN MONETER & NON MONETER INDIKATOR PEMBANGUNAN MONETER 1. 2. Pendapatan Perkapita 2. Penunjuk kesejahteran Ekonomi Bersih (Net Economic Welfare) Diperkenalkan William nordhaus dan James Tobin (1972).PENGARUH ADAT ISTIADAT .. Pembetulan Positip : Memperhatikan waktu senggang (leisure time) dan ekonomi sector informal. dgn dua cara: a. FAKTOR NON EKONOMI: .STRUKTUR UMUR PENDUDUK PENGEDARAN PENDAPATAN TIDAK MERATA.

Sejak thn 1990 UNDP mengembangkan indeks pembangunan manusia ( Human Development Index = HDI ): (1) Tingkat harapan hidup (2) Kadar celik huruf masyarakat dan (3) Tingkat pendapata sebenar perkapita masy. Usaha membandingkan tahap kesejahteraan masy. Indeks Kualiti Hidup dan Pembangunan Manusia Morris D: Physical Quality of Life Index (PQLI) Indeks Kualiti Hidup (IKH) iaitu gabungan tiga faktor: tahap harapan hidup. angka kematian dan kadar celik huruf . Penunjuk Sosial Oleh Backerman. dibezakan 3 kumpulan: 1. Penunjuk Campuran BPS: Penunjuk Kesejahteraan Rakyat Susenas Inti (Core Susenas) Pendidikan: tk pendidikan. dipelopori oleh Collin Clark dan Golbert dan Kravis. kemudahan kesihatan . Kesihatan: rata-rata hari sakit. Penunjuk non kewangan yg dipermudahkan (modified non-monetary indicators).INDIKATOR PEMBANGUNAN NON MONETER 1. Semakin mendekati 1 bermakna indkes pembangunan manusianya tinggi demikian sebaliknya. 3. 2. Kuasa beli masing-masing negara. pendapatan masy. Usaha untuk membandingkan tahap kesejahteraan dari setiap negara berdasarkan data yg tdk bersifat kewangan (non monetary indicators). berd. tk celik huruf & tk partisips pendidikan 1. Penyesuaian pelbagai negara. Besarnya indeks 0 s / d 1. 3. di dua negara dengan memperbaiki cara perhitungan pendapatan nasional. berbanding dengan mempertimbangkan tingkat harga 2.

2. jumlah radio dan jumlah televisyen TEORI PERTUMBUHAN & PEMBANGUNAN EKONOMI 1. tahap imunisasi. sumber pendapatan utama. MAZHAB HISTORISMUS Pola pendekatan pemb. 7. FRIEDRICH LIST (TH.1840) Pelopor Historismus: Eksponen Nasionalisme Ekonomi Bhw Tahap Perkemb. Bermula di Jerman abad XIX s / d awal abad XX. Perancangan Keluarga dan Fertilisasi: Penggunaan ASI. Ekonomi: tahap penggunaan perkapita 6. jumlah pembunuhan pertahun. Menyeluruh & tahap tertentu dlm sejarah. Angkatan kerja: penyertaan tenaga kerja. Perumahan: sumber air bersih & elektrik. Fenomena ekonomi: Perk. jml jam kerja. jumlah perkosaan pertahun. Perjalanan pelancongan: kekerapan perjalanan pelancongan pertahun 8. penggunaan alat kontrasepsi 5. kehadiran tenaga kesihatan pada kelahiran. Jenayah: jml kecurian pertahun. Ekonomi iaitu dgn cara pengeluaran: 1. Tahap primitip . status pekerjaan 4. Akses di media massa: jumlah surat kabar. kebersihan & kualiti rumah 3. ekonomi yg berpangkal pd perspektif sejarah Bersifat induktif empiris.

iaitu: 1. Ekonomi Barter (Natura) 2.2. Tahap Pertanian 4. Sendiri (subsistence) 2. Industri Pemprosesan (Manufacturing) 5. Bandar dimana pertukaran sudah meluas . Tdk jelas proses perkembangan dr tahap tertentu ke tahap berikutnya 2. Ada 3 tahap: 1. KARL Bücher Sintesa Pendapat List dan Bruno Perkemb. Ek. Pengeluaran utk keb. Ekonomi Kredit Kelemahan Teori Bruno: 1. Perekon. Tahap Beternak 3. bkn dr cara pengeluaran / cara penggunaan. Industri Pemprosesan & Perdagangan BRUNO hildebrand (1848) Terjadi Evolusi dalam masyarakat Balas thd List: Bhw Pemb. Tdk memberi sumbangan yang bererti thd perlatan analisis di bidang ilmu ekonomi. Tetapi cara pengedaran. Pertanian. Ekonomi Wang 3. Ek.

Ekonomi missal kurang menghargai masa kerja dan orang lain WW Rostow membezakan pembangunan ekonomi ke dalam 5 tahap: 1. kedudukan masy tidak berbeza dengan nenek moyang.Fungsi Pengeluaran terhad. Perekon. Perubahan sikap hidup dari adat istiadat yg kurang merangsang pemb. rendah: utk sector pertanian . . kecil.Struktur social hierarki: mobiliti vertical masy. Perubahan pandangan masy. mengenai jumlah anak dlm keluarga iaitu kesedaran utk membina keluarga kecil 3. cara pengeluaran masih primitif . Tahap Masyarakat Tradisional (The Traditional Society) . politik dan social yg pd mulanya berorientasi kpd suatu daerah menjadi berorientasikan keluar. 2. Nas. Pemb.Kegiatan politik dan pemerintahan di daerah-daerah berada di tangan tuan tanah.Tingkat produktiviti masy. Dimana peranan peniaga menjadi semakin penting WALT WHITMAN Rostow (WW. . Rostow) Sangat popular dan paling banyak komen dari ahli Artikel: Economics Journal (Mac 1956) dimuat dlm Buku The Stages of Economics Growth (1960). Ekonomi mrpk suatu proses yg dpt menyebabkan: 1. Menurut WW Rostow. Perubahan orientasi ekonomi.3. Perubahan dlm aktiviti pelaburan masyarakat dari melakukan pelaburan yg tdk produktif menjadi pelaburan yg produktif 4.

Kemajuan pesat dalam inovasi atau terbukanya pasaranpasaran baru. social dan institusi yg boleh mencipta perkembangan sektor moden dan eksternalitas ekonomi yg menyebabkan pertumbuhan 4 faktor untuk mencipta leading sector: . Kanada. tradisional yg sudah ada untuk mencapai tahap tsb. Tahap Prasyarat Tinggal landas yg dialami negara Eropah. 3. Kenaikan pelaburan produktif dari 5% atau kurang menjadi 10% dari PNB (Nett National Product). 2. Tahap Prasyarat Tinggal Landas (The preconditions for Take-Off) Masa peralihan masy. Timur Tengah dan Afrika: rombakan thd masy. tradisional yg sedia ada. 3 ciri utama negara yg mencapai Tahap Tinggal Landas: 1. suatu kerangka dasar politik. Tercapainya ekonomi. Tahap Prasyarat Tinggal landas yg dialami negara born free(daerah pendatang) (Amerika Syarikat. Australia dan New Zealand): tanpa harus merubah sistem masy. Tahap ini mempunyai 2 corak berbeza: a. b. Tahap Tinggal Landas (The Take-Off) Pertumbuhan ekonomi selalu terjadi. Berkembangnya satu atau beberapa sector industri pemimpin (leading sector) dgn kadar pertumbuhan tinggi 3. Asia. mempersiapkan untuk mencapai pertumbuhan atas kekuatan sendiri (self sustained growth).2.

Harus ada kemugkinan perluasan pasaran bagi barang-barang yg dihasilkan yg mempunyai kemungkinan utk berkembang dgn cepat 2. Sektor pemimpin baru akan bermunculan menggantikan sector pemimpin yang mengalami kemunduran. Ciri-ciri non ekonomi pada tahap menuju kedewasaan: . Pembangunan dan transformasi teknologi sector pemimpin harus bisa diciptakan keperluan akan adanya perluasan kapasiti dan pemodenan sector-sektor lain. Harus tercipta tabungan dalam masyarakat dan para pengusaha harus menanamkan kembali keuntungannya untuk membiayai pembangunan sector pemimpin 4.25 tahun): No Urut 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Negara Inggris Perancis Belgium USA Jerman Sweden Jepun Rusia Kanada Argentina Turki India PRC Tahun 1783-1802 1830-1860 1833-1860 1843-1860 1850-1873 1868-1890 1878-1900 1890-1914 1896-1914 1935 1937 1952 1952 Leading Sector Industri Tekstil Rangkaian KA Rangkaian KA Rangkaian Jalan KA Rangkaian Jalan KA Industri Kayu Industri Sutera Rangkaian Jalan KA Rangkaian Jalan KA Industri subst Import 4. sudah secara berkesan mengg.1. Dalam sector tsb hrs dibangunkan teknik pengeluaran yg moden dan kapasiti pengeluaran harus bisa diperluas 3. Teknologi moden di hampir semua kegiatan pengeluaran dan kekayaan alam. Tahap Menuju Kedewasaan (The Drive to Maturity) Keadaan masy. Urutan Negara Lepas Landas & Leading Sector (WW Rostow): (Masa Tinggal Landa: 20 .

menekankan pd masalah penggunaan dan kesejahteraan masyarakat bukan masalah pengeluaran. papan) menjadi penggunaan thd barang tahan lama dan barang-barang mewah. mengalami perubahan. 3 macam destinasi masy. USA (1900). United Kingdom (th. bosan dgn keajaiban yg diciptakan perindustrian shg timbul kritik-kritik. Sweden (1930) Jepun (1940) Rusia dan Kanada (1950). 1950) Rusia (Pasca Stalin) . Tahap Penggunaan Tinggi (The Age og High Mass Consumption) Perhatian masy.1. Negara yg mencapai tahap ini (WW Rostow): Bahasa Inggeris (1850). Mencipta negara kesejahteraan (welfare state) (Negara Komanwel = Comment Wealth) dgn cara mengusahakan terciptanya pembagian pendapatan yg telah merata melalui sistem cukai progresif (semakin banyak semakin besa) 3. 1920). 5. 3. Jepun dan Eropah Barat (th. Sifat kepemimpinan dalam perush. Memperbesar kuasa dan pengaruh ke luar negeri dan kecenderungan mengakibatkan penjajahan thd bangsa lain 2. yg ingin dicapai pada tahap ini: 1. Meningkatnya penggunaan masyarakat melebihi keperluan pokok (sandang. 1930). Negara pertama mencapai tahap ini: USA (th. Masy. Sektor indusri bertambah penting peranannya Sektor pertanian menurun peranannya. pangan. Jerman dan Perancis (1910). Struktur dan keahlian tenaga kerja berubah Kepandaian dan keahlian pekerja bertambah tinggi.Peranan pengurus professional semakin penting dan menggantikan kedudukan pengusaha pemilik. 2.

Diperkenalkannya cara pengeluaran baru 3. Pembukaan kawasan pasaran baru 4.TEORI Schumpeter SISTIM KAPITALISME Õ SISTIM YANG PALING BAIK MENCIPTAKAN PEMBANGUNAN EKONOMI . Diperkenalkan teknologi baru 2. Timbul proses peniruan (imitasi). sumber dana terkumpul modal. meniru teknologi. FAKTOR UTAMA PENYEBAB PERKEMBANGAN EKONOMI : Proses inovasi oleh berinovasi atau Wiraswasta ( ENTREPREUNER ). 2. Penemuan sumber bahan mentah baru 5. INOVASI MEMPUNYAI 3 PENGARUH: 1. FAKTOR-FAKTOR PENUNJANG INOVASI: Schumpeter Õ Ada 5 kegiatan dalam inovasi: 1. Diperkenalkan produk baru yang sebelumnya tidak ada.TETAPI DALAM JANGKA PANJANG SISTIM KAPITALISME AKAN MENGALAMI genangan . Perubahan organisasi industri Õ EFISIENSI INDUSTRI . 3. Keuntungan lebih (monopolistis).

Ada 2 faktor penunjang lain. Tersedia cadangan idea-idea baru secara memadai 2. politik & teknologi untuk merangsang semangat inovasi & pelaksanaan idea-idea untuk berinovasi. iaitu: 1.Ada calon pelaku inovasi (inovator dan wiraswasta) dlm masyarakat .SYARAT-SYARAT TERJADINYA INOVASI: .Tergabungnya secara paksa ( FORCED INCORPORATED ) daerah-daerah pinggiran ke dalam ekonomi kapitalisme dunia. TEORI KETERGANTUNGAN . NYSB mampu tahap kesejahteraan tinggi dan dapat mengembangkan pemprosesan mencapai (MANUFACTURING ) mereka atas usaha dan kekuatan sendiri. .Ada lingkungan sosial. IMPLIKASI Õ Tanpa kolonialisme dan integrasi ke sistem kapitalisme dunia. struktur sosial budaya & pola perilaku masyarakat prakolonial. Ada sistem perkreditan Õ menyediakan dana entrepreneur untuk merealisasikan idea tersebut menjadi kenyataan. STRATEGI PERTUMBUHAN & PEMBANGUNAN EKONOMI STRATEGI UPAYA MINIMUM KRITIS (CRITICAL MINIMUM EFFORT) .Terlalu melebihkan EFISIENSI ADMINISTRATIF untuk menekankan kemungkinan yang sebenarnya terbuka bagi negara-negara untuk mengalami suatu peralihan KAPITALISME borjuis . . penyebab kemunduran ( underdeveloped ) NYSB.Mengabaikan faktor-faktor intern.

akibat tidak dapat dibaginya faktor pengeluaran. Penyimpan . kenyataan mengurus anak sangat sukar dan mahal. Hambatan Õ menurunkan pendapatan perkapita dari tingkat sebelumnya Rangsangan Õ menaikkan pendapatan perkapita PERTUMBUHAN PENDUDUK FUNGSI DARI PENDAPATAN perkapita .. keinginan memperoleh anak semakin berkurang.Hanya pada titik tertentu. 2. . maka kadar pertumbuhan penduduk turun (LEIBSTEIN) . Maka kadar pertumbuhan penduduk KONSTAN dan menurun (TESIS kapilaritas SOSIAL DUMONT) . Kepakaran meningkat dan Mobiliti ekonomi & sosial. Dan ketika pembangunan mencapai tahap maju. halangan budaya dan institusi di negara-negara membangun. Skala disekonomis dalaman.Setiap ekonomi bergantung HAMBATAN & RANGSANGAN. Pelabur 3. akibat pergantungan luaran. meningkatkan kadar pertumbuhan penduduk.Menaikkan pendapatan perkapita pd tahap pembangunan berterusan ( SUSTAINABLE ) Õ terjadi HARVEY LEIBSTEIN. Pengusaha 2. AGEN PERTUMBUHAN 1. Skala disekonomis external. Dengan kenaikan pendapatan perkapita.Pendapatan naik. Faktor-faktor mempengaruhi pertumbuhan pendapatan perkapita dari pelaksanaan Upaya Minimum Kritis: 1. kenaikan pendapatan perkapita menurunkan tahap kesuburan. jika melampaui titik tsb.

Tindakan konservatif para buruh yg dianjurkan menentang perubahan . Pembangunan kemahiran produktif masyarakat 4. kedudukan monopolistik.Kegiatan dagang. Peningkatan sumber pengetahuan 3.Kegiatan tabungan netto. memboroskan sumber kewiraswastaan yang jarang . Rangsangan POSITIVE-SUM Menuju kepada pembangunan pendapatan negara Dalam ekonomi mundur.Kegiatan bukan dagang. ada pengaruh bersifat anti perubahan yang menekan pendapatan perkapita: 1. kekuatan politik & prestij sosial .4.Kegiatan spekulatif. nilai sosial nibil / lebih rendah daripada privatnya. Inovator Kegiatan tersebut membantu pertumbuhan sehingga memunculkan: 1. Rangsangan ZERO-SUM Tidak meningkatkan pendapatan negara tetapi bersifat usaha distributif . Peningkatan kadar tabungan dan pelaburan RANGSANGAN PERTUMBUHAN 1. sekatan peluang ekonomi 2. 2. Kegiatan usaha ZERO-SUM. tidak menambah sumber agregat . Keusahawanan 2.

3. iaitu: . Pertumbuhan penduduk & Angkatan buruh. Pengembangan agen pertumbuhan 2. Penciptaan keadaan persekitaran dan sosial. Perlawanan thd gagasan dan pengetahuan baru dan daya tarik pengtahuan 4. Sumbangan masy. tidak produktif 5. Peningkatan kepakaran dan perkembangan sektor sekunder dan tersier. Berkurangnya keberkesanan faktor-faktor penghambat pertumbuhan 4. thd. Menurut Reinstein-Rodan. iaitu: 1. Usaha minimum kritis mengatasi pengaruh ekonomi mundur agar kadar pertumbuhan ekonomi merangsang POSITIVE-SUM menjadi lebih besar dari ZERO-SUM. Kenaikan pengeluaran mewah peribadi / awam. per unit modal naik seiring nisbah modal output turun. Diperlukan keseimbangan antara DEMAND & SUPPLY. STRATEGI PEMBANGUNAN SEIMBANG Ahli ekonomi Teori Dorongan Besar-Besaran (BIG PUSH THEORY) Yaitu pembangunan di pelbagai jenis industri secara bersamaan (SIMULTANEOUS) sehingga industri tersebut saling mencipta pasaran. shg pendapatan perkapita naik. pembangunan industri besar-besaran mencipta 3 macam eksternalitas ekonomi. tabungan & pelaburan naik. 5. mobiliti ekonomi dan sosial naik.3. TUJUAN UTAMA : mencipta jenis industri yg berkaitan erat satu dgn yg lain shg setiap industri memperoleh eksternalitas EKONOMI sbg akibat INDUSTRIALISASI.

Pembangunan tak seimbang menimbulkan kesesakan (BETTLENECKS) iaitu gangguan dlm proses pembangunan tetapi akan menjadi pendorong pembangunan selanjutnya. Hirschman dan PAUL STREETEN ï pola yang lebih sesuai untuk mempercepat pembangunan di NYSB. Sejarah pemb. Kerana industri yang sama letaknya berdekatan 3. STRATEGI PEMBANGUNAN TAK SEIMBANG ALBERT O. Kerana adanya industri lain dalam ekonomi tersebut. kerana: 1. Pembangunan tak seimbang antara sektor prasarana & sektor produktif Cara pengalokasian sumber daya ada 2 bahagian: 1. Yang diakibatkan oleh perluasan pasaran 2. SCITOVSKY ï eksternalitas: jasa-jasa yg diperoleh dgn cuma-cuma oleh suatu industri dari satu atau beberapa industri. Cara pilihan pengganti (SUBSTITUTION CHOICES) Menentukan projek yang harus dilaksanakan 2. ekonomi coraknya tidak seimbang 2.1. Mempertinggi efesiensi penggunaan Sumber tersedia 3. . Cara pilihan kelewatan (Postponement CHOICES) Menentukan urutan projek yang harus didahulukan pelaksanaannya.

Kegiatan ekonomi mencapai cekap & optimum. Ada 3 pendekatan: 1. Pemb. Industri SATELIT (SATELITY INDUSTRY) . Pengaruh keterkaitan ke belakang (Backward Linkage Effects) Tahap rangsangan yg diciptakan pembangunan industri thd perkembangan industri yg menyediakan input bagi industri tsb. Pengaruh keterkaitan ke depan (Forward Linkage Effects) Rangsangan yg dicipta oleh pembangunan industri thd perkembangn industri yg menggunakan produk industri yg pertama sbg input mereka.Hirschman ï Menganalisis peruntukan sumber sektor prasarana (Social Everhead Capital = SOC) dgn sektor produktif yg menghasilkan brg keperluan masy. Berdasarkan pada tahap keterkaitan antar industri. tidak seimbang dimana sektor prasarana lebih ditekankan. (Directly Productive Activities = DPA). yg seimbang antara kedua-dua sektor 2. PEMBANGUNAN TAK SEIMBANG DALAM SEKTOR PRODUKTIF Mekanisme pendorong pembangunan (inducement MECHANISM) ada 2: 1. Sumber diperuntukkan DPA & SOC. Pemb. Pemb. tidak seimbang dimana sektor produktif lebih ditekankan. pd tahap pengeluaran maksimum 2. jumlah sumber digunakan DPA sedangkan SOC jumlahnya menurun. 2. Pd tahap pengeluaran tertentu. jika: 1. ada 2 golongan: 1. 3.

. Industri barang setengah jadi sektor utama 4.Input utama berasal dari produk industri induk . Suatu proses yg bersinambung & termasuk keputusan atau pilihan pelbagai alternatif penggunaan sumber untuk mencapai tujuan tertentu pada masa yang akan datang. PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI CONYERS & HILLS (1994) . Perancangan merupakan alat pengalokasian sumber 3.Besarnya industri tidak melebihi industri induk. Perancangan merupakan alat untuk mencapai tujuan 4. 2. Merancang bererti memilih 2. 1. Industri NON SATELIT (NON SATELITY INDUSTRY) CHENERY & WATANABE * Penggolongan industri ada 4 golongan: 1. Industri barang jadi sektor utama. Industri barang jadi 3. Perancangan untuk masa depan . Berdasarkan definisi diatas tdp 4 elemen perancangan. Industri barang setengah jadi 2.Lokasi berdekatan dgn industri induk mempertinggi kecekapan .

DISTRIBUTIVE JUSTICE .ARTHUR LEWIS (1966) dlm buku "DEVELOPMENT PLANNING". .Usaha perluasan kesempatan kerja . pawagam. Perancangan kadangkala untuk menggambarkan cara kerajaan Ciri-ciri perancangan pembangunan ekonomi: Usaha mencapai perkembangan sosial ekonomi mantap ( Steady social economic growth ).Usaha terus menerus menjaga kestabilan ekonomi . Bermakna faktor letak geografi. DI NYSB é Perancangan bandar & negara ( Town & Country Planning ) Perancangan tata guna tanah ( Land-use Planning ) Perancangan fizikal ( Physical Planning ) Perancangan bandar & daerah ( Urban & Regional Planning ) 2.Usaha pembinaan lembaga ekonomi masy. dll. bangunan. tempat tinggal. Perancangan kadangkala setiap penentuan sasaran pengeluaran pemerintah 5. Penetapan sasaran ekonomi secara keseluruhan 6. Tercermin pada pertumbuhan ekonomi positif. Bermakna ekonomi merancang 4. Usaha kepelbagaian ekonomi . . Bermakna keputusan penggunaan dana kerajaan di masa datang 3.Usaha pemerataan pembangunan.Usaha perubahan struktur ekonomi. membahagi perancangan dlm 6 pengertian: 1.Usaha meningkatkan pendapatan .

prospek perkembangan. pedoman kegiatan kpd pencapain tujuan pemb. Kesinambungan perancangan. Komisen perancangan. Tdp anggaran potensi. 2. . Dari sudut pandang ekonomi. halangan & risiko masa yad 3. shg terhindar dari pemborosan. Laba & Pajak) 6. Agar perkembangan / pertumbuhan ekonomi menjadi mantap 3. Mobilisasi sumber. Agar penggunaan sumber pembangunan terbatas dapat efesien dan efektif. Tdp pengarahan kegiatan. Memberi kesempatan mengadakan pilihan terbaik 4. Agar tercapai kestabilan ekonomi dalam menghadapi kitaran konjungtur. Penetapan sasaran & keutamaan. Dilakukan penyusunan skala priorotas dari segi pentingnya destinasi 5. Data statistik 3. Destinasi 4. 2. 2. Sbg alat mengukur / standard thd pengawasan penilaian. terancang dan ahli. perlunya perancangan adalah: 1. secara makro dan sektoral 5. Syarat-syarat kejayaan perancangan: 1. luar negeri & dalam negeri (Saving.FUNGSI PERENCANAAN: 1.

Sokongan masyarakat. 1956 . 1948. meliputi: 1. tidak korup (Lewis) 8. Dasar pendidikan. penternakan. tetap SEKTOR PUBLIK è Th. menurut galbraith (1962) 12. JANGKA PANJANG : Pendekatan pembangunan utuh dan bersepadu (UNIFIED & INTERGRATIF) antar aspek kehidupan masyarakat . 1952 : Usaha perancangan lebih menyeluruh. 11. Pentadbiran yg ekonomi 10. Sistem pentadbiran yang efesien. berpangkal pada NATION BUILDING. Kebijaksanaan pembangunan yg tepat 9.1960: REPELITA Th. 1947: PLAN PRODUKSI TIGA TAHUN RI yaitu: Th. kuat. 1961 . Teori penggunaan. Program penstabilan & REHABILITASI EKONOMI PEMBANGUNAN sejak ORDE BARU.7. rencana nasional PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA Usaha-usaha perancangan ekonomi masa ORDE LAMA: è Th.1969: RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL SEMESTA BERENCANA Jangka waktu 8 tahun terbahagi atas 3 tahun & 5 tahun. perindustrian & perhutanan è Th. 1949 & 1950 Bidang-bidang: Pertanian.

2. Bantuan luar negeri . JANGKA MENENGAH : Pembangunan sektor pertanian dan pengembagnan sektor sosial menuju kesejahteraan & keadilan sosial. Tabungan Dalam Negeri Sumber: Simpanan syarikat & Simpanan rumah tangga Tabunga Luar Negeri Sumber: Simpanan kerajaan asing (LN) dan tabungan swasta asing 2. Perkembangan eksport import. eksport import SUMBER PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN 1. Strategi pemulihan teknologi yang akan digunakan 5. Sumber dana dari luar negeri: kerajaan / swasta 5. Effisiensi penggunaan modal 4. Pelaburan dan Pertumbuhan 3. PENGARUH PERTUMBUHAN PENDUDUK TERHADAP FAKTOR-FAKTOR PENENTU DALAM PEMBANGUNAN: 1. Mengurangkan jumlah tabungan yg diciptakan anggota masyarakat 2. Mempercepatkan kenaikan pengeluaran barang makanan 6. Corak penanaman modal lebih banyak untuk pendidikan & sarana sosial 3. Pemerataan pendapatan terjadi jurag antara golongan masyarakat 4.

DAMPAK BANTUAN LUAR NEGERI TERHADAP PEMBANGUNAN Pendekatan Two Gap Model : Bantuan & tabungan luar negeri penyumbang terbesar untuk pelaburan atau memperbesar import (memperoleh pertukaran asing). Sbg sumber tabungan / pertukaran asing . . Proses alih teknologi & kemahiran yg bermanfaat. Bank Dunia (World Bank): IMF Badan Perwakilan Bank Dunia.Bantuan luar negeri tidak dapat menyumbang kenaikan tabungan / import. keupayaan pentadbiran. Mencipta perluasan kerja 2.NYSB mengalami kekurangan input komplemen. . . infrastruktur. MANFAAT INVESTASI ASING 1. Tahap tabungan yang tinggi tidak mampu mendorong pertumbuhan. kecakapan tenaga kerja. institusi ekonomi & kestabilan politik.Lembaga-Lembaga Bantuan Antarabangsa 1. - Kenyataan bahawa kadar pertumbuhan negara penerima bantuan tidak begitu tinggi. (Pendekatan Harod Domar kurang tepat). shg menaikan penggunaan & import dan menurunkan pelaburan & eksport. The Asian Development Bank (ADB) 2.Bantuan luar negeri tidak menambah tabungan domestik. Know How 3. Menurut teori ekonomi bantuan menaikan penggunaan & pelaburan.

KREDIT EKSPORT PERMASALAHAN PEMBANGUNAN Konsep dasar teori pertumbuhan ekonomi dengan kerangka analisis kemungkinan pengeluaran sederhana ( SIMPLE PRODUCTION POSSIBILITY ): untuk melihat tahap. Hukum Kejenuhan (Saturation) 3. pasaran EUROCURRENCY. PINJAMAN KOMERSIAL Dari bank-bank luar negeri. Pengendalian penghantaran balik Laba Menggunakan Dasar Insentif (Rangsangan) adalah cukai. FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI .DASAR-DASAR NYSB THD INVESTASI ASING Menggunakan Dasar ketat: 1. Prasyarat prestasi 2. BOND LENDING Bentuk pelaburan portfolio. 3. berasal dari 3 sumber: 1. pembelian saham syarikat-syarikat NSB oleh pihak asing 2. PINJAMAN KOMERSIAL Sumber dana luar negeri yang sangat cepat perkembangannya adalah pinjaman swasta. komposisi dan pertumbuhan output nasional.

Netral . Pengumpulan modal 2.1. Kenaikan output nasional secara terus menerus 2. Kemajuan teknologi Ada 3 macam klasifikasi kemajuan teknologi: . Penyesuaian institusi. Pertumbuhan penduduk 3.Jimat modal (Capital Saving) KARAKTERISTIK PERTUMBUHAN EKONOMI MODERN SIMON KUZNETS (Nobel Ekonomi 1971) mendefinisikanPERTUMBUHAN EKONOMI : peningkatan kemampuan suatu negara untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya. Kemajuan teknologi sebagai prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi 3. KUZNETS memisahkan 6 ciri-ciri proses pertumbuhan pada hampir semua negara maju: DUA VARIABEL EKONOMI AGREGATIF 1. iaitu: 1. pertumbuhan kemampuan ini disebabkan oleh kemajuan teknologi dan institusi serta penyesuaian ideologi yang diperlukan.Jimat tenaga kerja (Labor Saving) . Tingginya kadar pertumbuhan output per kapita dan penduduk . sikap dan ideologi. Definisi tersebut ada 3 komponen pokok yang penting.

terutama produktiviti tenaga kerja. 3. Rendahnya mobiliti sosial 6. Pelaburan yang sangat banyak dalam projek-projek padat modal ( Capital Intensive ) shg prosentase pendapatan modal dari harta tambahan besar berbanding dengan prosentase pendapatan yg berasal dari kerja. Pertumbuhan ekonomi ini hanya terbatas pada satu pertiga penduduk dunia. DUA VARIABEL TRANSFORMASI STRUKTURAL 3. Kecenderungan negara-negara maju secara ekonomi untuk menjangkau seluruh dunia untuk mendapatkan pasaran dan bahan mentah. Tingginya tingkat transformasi sosial dan ideologi DUA FAKTOR yang mempengaruhi meluasnya pertumbuhan ekonomi antarabangsa: 5.2. shg pendapatan perkapita menurun 2. sehingga pengangguran bertambah. Pelaksanaan kebijaksanaan industri penggantian import yang mengakibatkan kenaikan hargaharga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis. Ketidakmerataan PENGEDARAN PENDAPATAN NYSB Menurut IRMA Adelman & CYNTHIA TAFT MORRIS (1973) ada 8: 1. 6. Tingginya tingkat transformasi struktur ekonomi 4. 5. Inflasi: dimana pendapatan wang bertambah tetapi tidak diikuti secara proposional dengan pertambahan pengeluaran barang-barang. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah 4. Tingginya tingkat kenaikan produktiviti faktor pengeluaran secara keseluruhan. . Pertambahan penduduk tinggi.

seperti pertukangan. Kemiskinan Absolut Konsep kemiskinan dikaitkan dengan anggaran tahap pendapatan dan keperluan. Tahap pendapatan 3. Pendidikan . Tahap penggunaan beras 2. 8. Kesihatan 2. Konsep ini bertujuan untuk menentukan tahap pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi keperluan fizikal terhadap makanan. Penunjuk kesejahteraan rakyat Penerbitan UN (1961) berjudul " INTERNATIONAL DEFINITION AND MEASUREMNT OF LEVELS OF LIVING: AN INTERIM GUIDE"Ada 9 Komponen kesejahteraan: 1. dan perumahan untuk memastikan kelangsungan hidup (Todaro. Pengambilan makanan & pemakanan 3. shg kemiskinan akan selalu ada.7. KEMISKINAN Saiz kemiskinan: 1. sebagai akibat ketidakelastisan permintaan negara-negara thd barang-barang ekpsor NYSB. Kemiskinan Relatif Bersifat dinamik. 1997) 2. industri rumah tangga dll. Kemerosotan nilai tukar ( Term of Trade ) bagi NYSB dalam perdagangan dgn negara-negara maju. INDIKATOR KEMISKINAN 1. Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat. pakaian.

Kebebasan STRATEGI DASAR MENGURANGI KEMISKINAN 1. LPSM 3. Organisasi Semi Kerajaan FAKTOR PENGHAMBAT PEMBANGUNAN Faktor Dalam Negeri 1. Faktor Pertumbuhan penduduk Dapat merupakan penghambat. Jaminan sosial 7. NGO 2. Organisasi Sosial lain 4. Perumahan 6. Kesempatan Kerja 5. Pembangunan pertanian 2. Pembangunan SDM 3.4. Peranan NGO Bentuk & macam organisasi kemasyarakatan ada 4 katagori: 1. Sandang 8. Rekreasi 9. kerana: .

Edaran pendapatan semakin tidak merata komposisinya.Jumlah pendapatan perkapita rendah . kerana: .Kemampuan eksport menurun timbul keinginan utk import Dapat merupakan pendorong pembangunan.. Dalam jangka panjang Tingkat kesejahteraan menurun di mana tahap pendapatan = pendapatan cukup hidup. .Hasrat melabur rendah .Peningkatan teknologi terutama teknologi bahan pangan Pengaruh langsung pertumbuhan penduduk terhadap kesejahteraan dikemukakan oleh RR NELSON & H.Memperluas perkembangan pasaran . .Dapat menimbulkan urbanisasi .Bisa mengakibatkan pengangguran. 2. Leibstein Dibagi 2: Jangka pendek & jangka panjang 1.Membenarkan bertambahnya tenaga kerja . Dalam jangka pendek Pertumbuhan penduduk di negara-negara membangun menyebabkan tahap kesejahteraan masyarakat telah mengalami perbaikan yg berarti. .Produktiviti rendah .

Strategi pemulihan teknologi yang akan digunakan 5. perbedaab antara pelbagai golongan masyarakat yang semakin meningkat. Kenyataan hidup perbezaan bersifat kronik dan bukan transisional. Faktor penghambat pembangunan dualisme Konsep Dualisme: Perbezaan antara bangsa kaya dan miskin. . Darjah superioritas atau inferioritas terus meningkat 4. Mengurangkan jumlah tabungan yg diciptakan anggota masyarakat 2. eksport import 2. Keterkaitan antar unsur berpengaruh kecil. Pemerataan pendapatan terjadi jurang antara golongan masyarakat 4. 4 Unsur pokok Konsep Dualisme: 1. Corak penanaman modal lebih banyak untuk pendidikan & sarana sosial 3. Dualisme Sosial JH boeke (Ekonomi Belanda): Suatu pertentangan sistem sosial yang diimport dengan sistem sosial pribumi yg mempunyai corak berbeza. Dualisme dapat dibezakan beberapa macam 1. Dua keadaan yg berbeza: Superior dan inferior 2. 3. Mempercepatkan kenaikan pengeluaran barang makanan 6. Perkembangan eksport import.PENGARUH PERTUMBUHAN PENDUDUK TERHADAP FAKTOR-FAKTOR PENENTU DALAM PEMBANGUNAN: 1.

4. pusat industri dan perdagangan dengan daerah-daerah lain dalam negara tersebut. Dualisme Kewangan HLA Myint (1967) : dimana ada pasaran modal / wang yg sangat berbeza. Dualisme Regional dibezakan 2 jenis. Lingkaran perangkap kemiskinan (The VICIOUS CYRCLES) yaitu suatu rangkaian kuasa-kuasa yg saling mempengaruhi satu sama lain sedemikian rupa shg menimbulkan keadaan dimana suatu negara akan tetap miskin dan akan mengalami banyak kesukaran untuk mencapai tahap pembangunan yg lebih tinggi. bursa efek) dan tidak terancang (tuan tanah. rentenir). Dualisme Teknologi BENJAMIN HIGGINS (1956) : Suatu keadaan dimana dalam suatu bidang kegiatan ekonomi tertentu digunakan teknik pengeluaran & organisasi pengeluaran yg sangat berbeza coraknya. Dualisme Ekologis CLIFFORD geertz (1963) : Perbezaan dalam sistem ekologi. ada yg dianjurkan (melalui bank. Dengan adanya dualisme mengakibatkan ketidakmampuan shg sumber yang ada di NYSB tidak digunakan secara efesien: Kurva Kemungkinan Pengeluaran ( PRODUCTION POSSIBILITIES CURVE ) 3.2. 3. . iaitu: 1. Dualisme Regional Dibicarakan Para Ahli (1960): Iaitu adanya ketidakseimbangan pembangunan di pelbagai daerah dalam suatu wilayah negara. Dualisme antara kawasan bandar dan luar bandar 2. 5. Dualisme antara pusat negara.Menggambarkan pola-pola sosial ekonomi menyatu dalam keseimbangan dalaman.

rendah kerana produktiviti rendah. tetapi juga oleh INTERNATIONAL DEMOSTRATIVE efect . Taraf pendidikan. Dari segi permintaan modal Peningkatan pembentukan modal bukan hanya dihadkan oleh lingkaran perangkap kemiskinan. Faktor Luar Negeri Penghambat Pembangunan: 1. Penyebab adanya lingkaran perangkap kemiskinan: 1. Struktur Eksport Kolonial . Dari segi tawaran modal Tahap pendapatan masy.Ada 2 teori jenis lingkaran perangkap kemiskinan NURKSE: 1. iaitu kecenderungan untuk mencontohi corak penggunaan di kalangan masyarakat yg lebih maju. TEORI MENURUT MEIER & BALDWIN Lingkaran perangkap kemiskinan timbul dari hubungan saling mempengaruhi diantara keadaan masyarakat yg mundur & tradisional dgn kekayaan alam yg masih belum dibangunkan. Ketidakmampuan utk menyerahkan tabungan yg cukup 2. pengetahuan dan kepakaran masing-masing. 2. Kurangnya perangsang utk melakukan penanaman modal 3.

Sebahagian eksport adalah barang-barang hasil pertanian.Bahan-bahan mentah tersebut jenisnya sangat terhad. . Penyebabnya: a. Corak aliran modal.Timbulnya barang hasil pertanian & kerajinan. dalam suatu negara. Back Wash Effect Yaitu pembangunan di daerah maju akan mewujudkan halangan yg lebih besar kepada daerahdaerah yang mundur. TEORI MENURUT Myrdal 1. Proses Sebab Akibat komulatif Yaitu sebab-sebab dari bertambah buruknya perbezaan dalam tahap pembangunan di pelbagai daerah. Kerana modal lebih terjamin di daerah yg maju. c. Rangkaian pengangkutan. perlombongan. Corak perpindahan penduduk yg masih muda & lebih terdidik b. . kekurangan aliran / permintaan modal di daerah miskin. perikanan yg semuanya berbentuk bahan mentah. daerah maju yg lebih baik 2. SPREAD EFFECT Yaitu perkembangan daerah yg lebih maju dapat mendorong perkembangan di daerah yg miskin. 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful