KONSEP EKONOMI PEMBANGUNAN

KONSEP EKONOMI PEMBANGUNAN EKONOMI PEMBANGUNAN Suatu cabang ilmu ekonomi yang menganalisis masalah-masalah yang dihadapi oleh negaranegara sedang berkembang dan mendapatkan cara-cara untuk mengatasi masalah-masalah tersebut supaya negara-negara membangun boleh membina ekonominya dengan lebih cepat lagi.

PEMBANGUNAN EKONOMI Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya, atau Suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk meningkat dalam jangka panjang

PERHATIAN TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI Sebelum PD II saintis kurang memperhatikan pembangunan ekonomi, kerana faktor-faktor sbb: 1. Masih banyak negara sebagai negara jajahan 2. Kurang adanya usaha dari tokoh masyarakat untuk membincangkan pembangunan

ekonomi. Lebih mementingkan usaha meraih kemerdekaan dari penjajah. 3. Para pakar ekonomi lebih banyak menganalisis kegagalan ekonomi dan tingginya kadar pengangguran (kemurungan berat)

Pasca PD II , banyak negara memperoleh kemerdekaan (al: India, Pakistan, Phillipina, Korea & Indonesia), perhatian terhadap pembangunan ekonomi mula berkembang disebabkan oleh:

1. Negara jajahan yang memperoleh kemerdekaan 2. Berkembangnya cita-cita negara yang baru merdeka untuk mengejar ketertinggalannya di bidang ekonomi. 3. Adanya keinginan dari negara maju untuk membantu negara-negara membangun dalam mempercepatkan pembangunan ekonomi.

PENGGOLONGAN NEGARA 1. Berdasarkan pada tingkat kesejahteraan masyarakat: a. Negara Dunia I ( Negara Maju ) Eropah Barat (Inggeris, Perancis, Belanda, Portugis, Jerman Barat) Amerika Utara (USA, Kanada) Australia, New Zeland dan Jepun b. Negara Dunia II ( Negara Maju ) Eropah Timur (Rusia, Poland, Jerman Timur, Czechoslovakia) c. Negara Dunia III ( Negara Sedang Berkembang / Negara Selatan ) Sebahagian besar Asia (kecuali Jepun), Afrika, Amerika Latin (Amerika Tengah dan Selatan). 2. Berdasarkan pada tahap pendapatan perkapita a. Negara Maju Õ> US $ 2,000 b. Negara Semi Maju Õ> US $ 400 c. Negara Miskin Õ ≤ US $ 400

Analisis Ekonomi Pembangunan = Permasalahan Negara Sedang Berkembang.

Tujuan analisis ekonomi pembangunan: 1. Menelaah faktor-faktor yang menimbulkan ketiadaan pembangunan. 2. Menelaah faktor-faktor yang menimbulkan kelewatan pembangunan. 3. Mengemukakan cara-cara pendekatan yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalahmasalah yang dihadapi sehingga mempercepat jalannya pembangunan.

Bidang-bidang penting yang dianalisis dalam Ekonomi Pembangunan: 1. Masalah pembentukan modal (pelaburan) 2. Masalah perdagangan luar negeri (eksport & import) 3. Masalah pengerahan tabungan. 4. Masalah bantuan luar negeri 5. Masalah dalam sektor pertanian atau industri 6. Masalah pendidikan dan peranannya dalam mewujudkan pembangunan.

PEMBANGUNAN EKONOMI & PERTUMBUHAN EKONOMI

PEMBANGUNAN EKONOMI - PENINGKATAN PENDAPATAN perkapita MASYARAKAT PERTAMBAHAN GDP> TINGKAT PERTAMBAHAN PENDUDUK

KENAIKAN GDP TANPA MEMANDANG TINGKAT PERTAMBAHAN PENDUDUK DAN PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI EKONOMI. . PERTANIAN . ADANYA KEHARUSAN NEGARA MAJU UNTUK MEMBANTU NYSB 4. KEINGINAN NEGARA UNTUK MENGEJAR KETINGGALAN 2. PERTUMBUHAN PENDUDUK 3. METODE PENDAPATAN 3.. METODE PRODUKSI 2.PENINGKATAN GDP dibarengi dengan rombakan STRUKTUR EKONOMI TRADISIONAL KE MODERNISASI PEMBANGUNAN EKONOMI UNTUK MENYATAKAN PERKEMBANGAN EKONOMI NYSB. METODE PENGELUARAN 11 SEKTOR PRODUKTIF PERHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL: 1.PERTUMBUHAN EKONOMI MENYATAKAN PERKEMBANGAN EKONOMI NEGARA MAJU. SEBAB-SEBAB PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI: 1. PERTUMBUHAN EKONOMI . ADANYA PERIKEMANUSIAAN THD NYSB METODE PENGHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL 1.

SEWA RUMAH 11. INDUSTRI PENGOLAHAN 3. BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN 10. JASA LAIN CARA PERHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL 1. PERDAGANGAN 9. MEMBANDINGKAN LAJU PERKEMBANGAN EKONOMI ANTARA BERBAGAI NEGARA .2. PERTAMBANGAN DAN GALIAN 4. PENDAPATAN NASIONAL HARGA TETAP (RIIL) INDIKATOR PEMBANGUNAN MONETER DAN NON MONETER Pendapatan Perkapita pertahun PERLU DIKETAHUI UNTUK: 1. LISTRIK 5. PERTAHANAN 12. PENDAPATAN NASIONAL HARGA BERLAKU (NOMINAL) 2. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI 8. MEMBANDINGKAN TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DARI MASA KE MASA 2. BANGUNAN 7. AIR DAN GAS 6.

KELEMAHAN-KELEMAHAN YG BERSUMBER DARI KETIDAKSEMPURNAAN DALAM MENGHITUNG PENDAPATAN NASIONAL DAN pendapatan perkapita. KELEMAHAN AD 2 FAKTOR-FAKTOR LAIN MENENTUKAN PENDAPATAN DARI TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SUATU NEGARA 1. .KELEMAHAN metodologi & statistis DALAM MENGHITUNG pendapatan perkapita DALAM NILAI MATA WANG SENDIRI ATAU MATA WANG ASING. KARENA: 1.NILAI TUKAR RESMI MATA WANG SUATU NEGARA DENGAN VALUTA ASING TIDAK MENCERMINKAN PERBANDINGAN HARGA KEDUA NEGARA. KELEMAHAN-KELEMAHAN YG BERSUMBER DATI KENYATAAN BAHAWA TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BUKAN SAJA DITENTUKAN OLEH TINGKAT PENDAPATAN MEREKA TETAPI JUGA OLEH FAKTOR-FAKTOR LAIN. . 2.TERJADI PENAFSIRAN YANG SALAH / TERLALU RENDAH THD NEGARA MISKIN KARENA JENISJENIS KEGIATAN DI NEGARA MISKIN TERDIRI DARI UNIT-UNIT KECIL DAN TERSEBAR DI BERBAGAI PELOSOK SHG TIDAK DIMASUKKAN DALAM VARIABEL PERHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL. . KELEMAHAN AD 1. MELIHAT BERHASIL TIDAKNYA PEMBANGUNAN EKONOMI SUATU NEGARA. TINGKAT PENDAPATAN perkapita TIDAK SEPENUHNYA MENCERMINKAN TINGKAT KESEJAHTERAAN DAN TINGKAT PEMBANGUNAN SUATU NEGARA.3. FAKTOR EKONOMI: . WALAUPUN DALAM TEORI DIKATAKAN NILAI TUKAR INI MENYATAKAN HARGA.

Pendapatan Perkapita 2.MASA LAPANG / WAKTU SENGGANG TINGGI ..STRUKTUR UMUR PENDUDUK PENGEDARAN PENDAPATAN TIDAK MERATA.PENGARUH ADAT ISTIADAT . b. Pembetulan Negatif : Kerosakan alam sekitar oleh kegiatan pembangunan . Pembetulan Positip : Memperhatikan waktu senggang (leisure time) dan ekonomi sector informal.CORAK PENGELUARAN MASYARAKAT BERBEDA . SEBAGIAN TIDAK MENIKMATI HASIL PEMBANGUNAN. Penunjuk kesejahteran Ekonomi Bersih (Net Economic Welfare) Diperkenalkan William nordhaus dan James Tobin (1972). dgn dua cara: a. menyempurnakan nilai-nilai GNP untuk memperoleh indicator ekonomi yg lebih baik. FAKTOR NON EKONOMI: .PEMBANGUNAN EKONOMI TDK HANYA UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT TETAPI JUGA HARUS MENGURANGI jumah PENGANGGURAN. 2. .KETIDAKBEBASAN BERTINDAK DAN MENGELUARKAN PENDAPAT DAN BERTINDAK INDIKATOR PEMBANGUNAN MONETER & NON MONETER INDIKATOR PEMBANGUNAN MONETER 1.KEADAAN IKLIM DAN ALAM SEKITAR .

3. di dua negara dengan memperbaiki cara perhitungan pendapatan nasional. Kuasa beli masing-masing negara. Usaha membandingkan tahap kesejahteraan masy. tk celik huruf & tk partisips pendidikan 1. Besarnya indeks 0 s / d 1. kemudahan kesihatan . berd. Penunjuk non kewangan yg dipermudahkan (modified non-monetary indicators). Penunjuk Campuran BPS: Penunjuk Kesejahteraan Rakyat Susenas Inti (Core Susenas) Pendidikan: tk pendidikan. 3. Indeks Kualiti Hidup dan Pembangunan Manusia Morris D: Physical Quality of Life Index (PQLI) Indeks Kualiti Hidup (IKH) iaitu gabungan tiga faktor: tahap harapan hidup. Sejak thn 1990 UNDP mengembangkan indeks pembangunan manusia ( Human Development Index = HDI ): (1) Tingkat harapan hidup (2) Kadar celik huruf masyarakat dan (3) Tingkat pendapata sebenar perkapita masy. Kesihatan: rata-rata hari sakit. Penyesuaian pelbagai negara. dibezakan 3 kumpulan: 1. angka kematian dan kadar celik huruf . Penunjuk Sosial Oleh Backerman. 2. Semakin mendekati 1 bermakna indkes pembangunan manusianya tinggi demikian sebaliknya. pendapatan masy.INDIKATOR PEMBANGUNAN NON MONETER 1. dipelopori oleh Collin Clark dan Golbert dan Kravis. Usaha untuk membandingkan tahap kesejahteraan dari setiap negara berdasarkan data yg tdk bersifat kewangan (non monetary indicators). berbanding dengan mempertimbangkan tingkat harga 2.

Perancangan Keluarga dan Fertilisasi: Penggunaan ASI.1840) Pelopor Historismus: Eksponen Nasionalisme Ekonomi Bhw Tahap Perkemb. Bermula di Jerman abad XIX s / d awal abad XX. Menyeluruh & tahap tertentu dlm sejarah. sumber pendapatan utama. Akses di media massa: jumlah surat kabar. tahap imunisasi. FRIEDRICH LIST (TH. Angkatan kerja: penyertaan tenaga kerja. Jenayah: jml kecurian pertahun. kebersihan & kualiti rumah 3.2. Ekonomi: tahap penggunaan perkapita 6. status pekerjaan 4. Perumahan: sumber air bersih & elektrik. Fenomena ekonomi: Perk. jml jam kerja. kehadiran tenaga kesihatan pada kelahiran. Ekonomi iaitu dgn cara pengeluaran: 1. jumlah radio dan jumlah televisyen TEORI PERTUMBUHAN & PEMBANGUNAN EKONOMI 1. Perjalanan pelancongan: kekerapan perjalanan pelancongan pertahun 8. penggunaan alat kontrasepsi 5. ekonomi yg berpangkal pd perspektif sejarah Bersifat induktif empiris. Tahap primitip . MAZHAB HISTORISMUS Pola pendekatan pemb. jumlah perkosaan pertahun. jumlah pembunuhan pertahun. 7.

Sendiri (subsistence) 2. Bandar dimana pertukaran sudah meluas . Perekon. Industri Pemprosesan & Perdagangan BRUNO hildebrand (1848) Terjadi Evolusi dalam masyarakat Balas thd List: Bhw Pemb. Pengeluaran utk keb. Tahap Pertanian 4. Ekonomi Wang 3. Ekonomi Barter (Natura) 2. bkn dr cara pengeluaran / cara penggunaan. Ada 3 tahap: 1. Industri Pemprosesan (Manufacturing) 5. Pertanian. Tetapi cara pengedaran. KARL Bücher Sintesa Pendapat List dan Bruno Perkemb. iaitu: 1. Ek. Ekonomi Kredit Kelemahan Teori Bruno: 1.2. Tdk memberi sumbangan yang bererti thd perlatan analisis di bidang ilmu ekonomi. Ek. Tahap Beternak 3. Tdk jelas proses perkembangan dr tahap tertentu ke tahap berikutnya 2.

Dimana peranan peniaga menjadi semakin penting WALT WHITMAN Rostow (WW. kecil.Tingkat produktiviti masy. Perekon. kedudukan masy tidak berbeza dengan nenek moyang. cara pengeluaran masih primitif . Menurut WW Rostow. Perubahan pandangan masy. Ekonomi missal kurang menghargai masa kerja dan orang lain WW Rostow membezakan pembangunan ekonomi ke dalam 5 tahap: 1. Perubahan sikap hidup dari adat istiadat yg kurang merangsang pemb. . Nas.3. Ekonomi mrpk suatu proses yg dpt menyebabkan: 1. Tahap Masyarakat Tradisional (The Traditional Society) . politik dan social yg pd mulanya berorientasi kpd suatu daerah menjadi berorientasikan keluar. rendah: utk sector pertanian .Fungsi Pengeluaran terhad. mengenai jumlah anak dlm keluarga iaitu kesedaran utk membina keluarga kecil 3.Struktur social hierarki: mobiliti vertical masy. Perubahan orientasi ekonomi.Kegiatan politik dan pemerintahan di daerah-daerah berada di tangan tuan tanah. 2. Perubahan dlm aktiviti pelaburan masyarakat dari melakukan pelaburan yg tdk produktif menjadi pelaburan yg produktif 4. . Rostow) Sangat popular dan paling banyak komen dari ahli Artikel: Economics Journal (Mac 1956) dimuat dlm Buku The Stages of Economics Growth (1960). Pemb.

Tahap Prasyarat Tinggal landas yg dialami negara born free(daerah pendatang) (Amerika Syarikat. Australia dan New Zealand): tanpa harus merubah sistem masy. suatu kerangka dasar politik. 3. Tahap Tinggal Landas (The Take-Off) Pertumbuhan ekonomi selalu terjadi. mempersiapkan untuk mencapai pertumbuhan atas kekuatan sendiri (self sustained growth). Tahap Prasyarat Tinggal Landas (The preconditions for Take-Off) Masa peralihan masy. Tercapainya ekonomi. Asia. Tahap Prasyarat Tinggal landas yg dialami negara Eropah. Kemajuan pesat dalam inovasi atau terbukanya pasaranpasaran baru. tradisional yg sedia ada. Tahap ini mempunyai 2 corak berbeza: a. Kanada. 2. social dan institusi yg boleh mencipta perkembangan sektor moden dan eksternalitas ekonomi yg menyebabkan pertumbuhan 4 faktor untuk mencipta leading sector: .2. Timur Tengah dan Afrika: rombakan thd masy. Kenaikan pelaburan produktif dari 5% atau kurang menjadi 10% dari PNB (Nett National Product). 3 ciri utama negara yg mencapai Tahap Tinggal Landas: 1. tradisional yg sudah ada untuk mencapai tahap tsb. b. Berkembangnya satu atau beberapa sector industri pemimpin (leading sector) dgn kadar pertumbuhan tinggi 3.

sudah secara berkesan mengg. Ciri-ciri non ekonomi pada tahap menuju kedewasaan: . Teknologi moden di hampir semua kegiatan pengeluaran dan kekayaan alam. Pembangunan dan transformasi teknologi sector pemimpin harus bisa diciptakan keperluan akan adanya perluasan kapasiti dan pemodenan sector-sektor lain.1. Urutan Negara Lepas Landas & Leading Sector (WW Rostow): (Masa Tinggal Landa: 20 . Harus tercipta tabungan dalam masyarakat dan para pengusaha harus menanamkan kembali keuntungannya untuk membiayai pembangunan sector pemimpin 4. Harus ada kemugkinan perluasan pasaran bagi barang-barang yg dihasilkan yg mempunyai kemungkinan utk berkembang dgn cepat 2. Tahap Menuju Kedewasaan (The Drive to Maturity) Keadaan masy.25 tahun): No Urut 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Negara Inggris Perancis Belgium USA Jerman Sweden Jepun Rusia Kanada Argentina Turki India PRC Tahun 1783-1802 1830-1860 1833-1860 1843-1860 1850-1873 1868-1890 1878-1900 1890-1914 1896-1914 1935 1937 1952 1952 Leading Sector Industri Tekstil Rangkaian KA Rangkaian KA Rangkaian Jalan KA Rangkaian Jalan KA Industri Kayu Industri Sutera Rangkaian Jalan KA Rangkaian Jalan KA Industri subst Import 4. Sektor pemimpin baru akan bermunculan menggantikan sector pemimpin yang mengalami kemunduran. Dalam sector tsb hrs dibangunkan teknik pengeluaran yg moden dan kapasiti pengeluaran harus bisa diperluas 3.

Peranan pengurus professional semakin penting dan menggantikan kedudukan pengusaha pemilik. Jepun dan Eropah Barat (th. 1930). Masy. bosan dgn keajaiban yg diciptakan perindustrian shg timbul kritik-kritik. yg ingin dicapai pada tahap ini: 1. 1920). pangan. United Kingdom (th. Sektor indusri bertambah penting peranannya Sektor pertanian menurun peranannya. Memperbesar kuasa dan pengaruh ke luar negeri dan kecenderungan mengakibatkan penjajahan thd bangsa lain 2. 3 macam destinasi masy. Sifat kepemimpinan dalam perush.1. Negara pertama mencapai tahap ini: USA (th. papan) menjadi penggunaan thd barang tahan lama dan barang-barang mewah. 2. Sweden (1930) Jepun (1940) Rusia dan Kanada (1950). mengalami perubahan. Struktur dan keahlian tenaga kerja berubah Kepandaian dan keahlian pekerja bertambah tinggi. Mencipta negara kesejahteraan (welfare state) (Negara Komanwel = Comment Wealth) dgn cara mengusahakan terciptanya pembagian pendapatan yg telah merata melalui sistem cukai progresif (semakin banyak semakin besa) 3. USA (1900). 1950) Rusia (Pasca Stalin) . 5. 3. Jerman dan Perancis (1910). Tahap Penggunaan Tinggi (The Age og High Mass Consumption) Perhatian masy. Meningkatnya penggunaan masyarakat melebihi keperluan pokok (sandang. menekankan pd masalah penggunaan dan kesejahteraan masyarakat bukan masalah pengeluaran. Negara yg mencapai tahap ini (WW Rostow): Bahasa Inggeris (1850).

Diperkenalkan produk baru yang sebelumnya tidak ada. Penemuan sumber bahan mentah baru 5. Diperkenalkannya cara pengeluaran baru 3. Pembukaan kawasan pasaran baru 4. 2. 3. sumber dana terkumpul modal. Perubahan organisasi industri Õ EFISIENSI INDUSTRI .TETAPI DALAM JANGKA PANJANG SISTIM KAPITALISME AKAN MENGALAMI genangan . Timbul proses peniruan (imitasi). FAKTOR UTAMA PENYEBAB PERKEMBANGAN EKONOMI : Proses inovasi oleh berinovasi atau Wiraswasta ( ENTREPREUNER ). meniru teknologi. Diperkenalkan teknologi baru 2.TEORI Schumpeter SISTIM KAPITALISME Õ SISTIM YANG PALING BAIK MENCIPTAKAN PEMBANGUNAN EKONOMI . INOVASI MEMPUNYAI 3 PENGARUH: 1. Keuntungan lebih (monopolistis). FAKTOR-FAKTOR PENUNJANG INOVASI: Schumpeter Õ Ada 5 kegiatan dalam inovasi: 1.

SYARAT-SYARAT TERJADINYA INOVASI: . .Ada lingkungan sosial. NYSB mampu tahap kesejahteraan tinggi dan dapat mengembangkan pemprosesan mencapai (MANUFACTURING ) mereka atas usaha dan kekuatan sendiri. . TEORI KETERGANTUNGAN . politik & teknologi untuk merangsang semangat inovasi & pelaksanaan idea-idea untuk berinovasi. Tersedia cadangan idea-idea baru secara memadai 2.Mengabaikan faktor-faktor intern.Tergabungnya secara paksa ( FORCED INCORPORATED ) daerah-daerah pinggiran ke dalam ekonomi kapitalisme dunia. struktur sosial budaya & pola perilaku masyarakat prakolonial. Ada sistem perkreditan Õ menyediakan dana entrepreneur untuk merealisasikan idea tersebut menjadi kenyataan.Ada calon pelaku inovasi (inovator dan wiraswasta) dlm masyarakat .Terlalu melebihkan EFISIENSI ADMINISTRATIF untuk menekankan kemungkinan yang sebenarnya terbuka bagi negara-negara untuk mengalami suatu peralihan KAPITALISME borjuis . IMPLIKASI Õ Tanpa kolonialisme dan integrasi ke sistem kapitalisme dunia. penyebab kemunduran ( underdeveloped ) NYSB. Ada 2 faktor penunjang lain. iaitu: 1. STRATEGI PERTUMBUHAN & PEMBANGUNAN EKONOMI STRATEGI UPAYA MINIMUM KRITIS (CRITICAL MINIMUM EFFORT) .

Pengusaha 2. kenaikan pendapatan perkapita menurunkan tahap kesuburan. . keinginan memperoleh anak semakin berkurang. Kepakaran meningkat dan Mobiliti ekonomi & sosial. Pelabur 3.Setiap ekonomi bergantung HAMBATAN & RANGSANGAN.Hanya pada titik tertentu. jika melampaui titik tsb. meningkatkan kadar pertumbuhan penduduk. halangan budaya dan institusi di negara-negara membangun. Maka kadar pertumbuhan penduduk KONSTAN dan menurun (TESIS kapilaritas SOSIAL DUMONT) . akibat tidak dapat dibaginya faktor pengeluaran. 2. akibat pergantungan luaran.Menaikkan pendapatan perkapita pd tahap pembangunan berterusan ( SUSTAINABLE ) Õ terjadi HARVEY LEIBSTEIN. Dan ketika pembangunan mencapai tahap maju. Penyimpan . Hambatan Õ menurunkan pendapatan perkapita dari tingkat sebelumnya Rangsangan Õ menaikkan pendapatan perkapita PERTUMBUHAN PENDUDUK FUNGSI DARI PENDAPATAN perkapita . Dengan kenaikan pendapatan perkapita. maka kadar pertumbuhan penduduk turun (LEIBSTEIN) . Skala disekonomis external. AGEN PERTUMBUHAN 1. Faktor-faktor mempengaruhi pertumbuhan pendapatan perkapita dari pelaksanaan Upaya Minimum Kritis: 1.Pendapatan naik.. Skala disekonomis dalaman. kenyataan mengurus anak sangat sukar dan mahal.

Inovator Kegiatan tersebut membantu pertumbuhan sehingga memunculkan: 1. Pembangunan kemahiran produktif masyarakat 4. Kegiatan usaha ZERO-SUM. Keusahawanan 2. Peningkatan sumber pengetahuan 3. 2. Rangsangan ZERO-SUM Tidak meningkatkan pendapatan negara tetapi bersifat usaha distributif .Kegiatan tabungan netto. tidak menambah sumber agregat .Kegiatan dagang. sekatan peluang ekonomi 2.Kegiatan spekulatif. memboroskan sumber kewiraswastaan yang jarang . ada pengaruh bersifat anti perubahan yang menekan pendapatan perkapita: 1.4. nilai sosial nibil / lebih rendah daripada privatnya. kekuatan politik & prestij sosial . Tindakan konservatif para buruh yg dianjurkan menentang perubahan . Rangsangan POSITIVE-SUM Menuju kepada pembangunan pendapatan negara Dalam ekonomi mundur. Peningkatan kadar tabungan dan pelaburan RANGSANGAN PERTUMBUHAN 1.Kegiatan bukan dagang. kedudukan monopolistik.

shg pendapatan perkapita naik. 3. Diperlukan keseimbangan antara DEMAND & SUPPLY.3. Perlawanan thd gagasan dan pengetahuan baru dan daya tarik pengtahuan 4. Berkurangnya keberkesanan faktor-faktor penghambat pertumbuhan 4. Pengembangan agen pertumbuhan 2. per unit modal naik seiring nisbah modal output turun. Kenaikan pengeluaran mewah peribadi / awam. Pertumbuhan penduduk & Angkatan buruh. pembangunan industri besar-besaran mencipta 3 macam eksternalitas ekonomi. thd. Sumbangan masy. Usaha minimum kritis mengatasi pengaruh ekonomi mundur agar kadar pertumbuhan ekonomi merangsang POSITIVE-SUM menjadi lebih besar dari ZERO-SUM. mobiliti ekonomi dan sosial naik. tidak produktif 5. Penciptaan keadaan persekitaran dan sosial. Menurut Reinstein-Rodan. TUJUAN UTAMA : mencipta jenis industri yg berkaitan erat satu dgn yg lain shg setiap industri memperoleh eksternalitas EKONOMI sbg akibat INDUSTRIALISASI. STRATEGI PEMBANGUNAN SEIMBANG Ahli ekonomi Teori Dorongan Besar-Besaran (BIG PUSH THEORY) Yaitu pembangunan di pelbagai jenis industri secara bersamaan (SIMULTANEOUS) sehingga industri tersebut saling mencipta pasaran. iaitu: . iaitu: 1. 5. Peningkatan kepakaran dan perkembangan sektor sekunder dan tersier. tabungan & pelaburan naik.

kerana: 1.1. SCITOVSKY ï eksternalitas: jasa-jasa yg diperoleh dgn cuma-cuma oleh suatu industri dari satu atau beberapa industri. STRATEGI PEMBANGUNAN TAK SEIMBANG ALBERT O. Cara pilihan pengganti (SUBSTITUTION CHOICES) Menentukan projek yang harus dilaksanakan 2. Pembangunan tak seimbang menimbulkan kesesakan (BETTLENECKS) iaitu gangguan dlm proses pembangunan tetapi akan menjadi pendorong pembangunan selanjutnya. Yang diakibatkan oleh perluasan pasaran 2. Pembangunan tak seimbang antara sektor prasarana & sektor produktif Cara pengalokasian sumber daya ada 2 bahagian: 1. ekonomi coraknya tidak seimbang 2. Kerana industri yang sama letaknya berdekatan 3. Kerana adanya industri lain dalam ekonomi tersebut. Hirschman dan PAUL STREETEN ï pola yang lebih sesuai untuk mempercepat pembangunan di NYSB. Mempertinggi efesiensi penggunaan Sumber tersedia 3. Sejarah pemb. Cara pilihan kelewatan (Postponement CHOICES) Menentukan urutan projek yang harus didahulukan pelaksanaannya. .

Ada 3 pendekatan: 1. tidak seimbang dimana sektor prasarana lebih ditekankan.Hirschman ï Menganalisis peruntukan sumber sektor prasarana (Social Everhead Capital = SOC) dgn sektor produktif yg menghasilkan brg keperluan masy. Berdasarkan pada tahap keterkaitan antar industri. jumlah sumber digunakan DPA sedangkan SOC jumlahnya menurun. jika: 1. 2. Pengaruh keterkaitan ke depan (Forward Linkage Effects) Rangsangan yg dicipta oleh pembangunan industri thd perkembangn industri yg menggunakan produk industri yg pertama sbg input mereka. Sumber diperuntukkan DPA & SOC. Pemb. tidak seimbang dimana sektor produktif lebih ditekankan. Kegiatan ekonomi mencapai cekap & optimum. 3. Industri SATELIT (SATELITY INDUSTRY) . (Directly Productive Activities = DPA). Pd tahap pengeluaran tertentu. yg seimbang antara kedua-dua sektor 2. pd tahap pengeluaran maksimum 2. Pemb. Pemb. Pengaruh keterkaitan ke belakang (Backward Linkage Effects) Tahap rangsangan yg diciptakan pembangunan industri thd perkembangan industri yg menyediakan input bagi industri tsb. ada 2 golongan: 1. PEMBANGUNAN TAK SEIMBANG DALAM SEKTOR PRODUKTIF Mekanisme pendorong pembangunan (inducement MECHANISM) ada 2: 1.

Merancang bererti memilih 2. Perancangan merupakan alat untuk mencapai tujuan 4.Besarnya industri tidak melebihi industri induk. Perancangan merupakan alat pengalokasian sumber 3. Industri barang setengah jadi sektor utama 4. Suatu proses yg bersinambung & termasuk keputusan atau pilihan pelbagai alternatif penggunaan sumber untuk mencapai tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Perancangan untuk masa depan ..Lokasi berdekatan dgn industri induk mempertinggi kecekapan .Input utama berasal dari produk industri induk . 2. Berdasarkan definisi diatas tdp 4 elemen perancangan. 1. Industri barang setengah jadi 2. Industri NON SATELIT (NON SATELITY INDUSTRY) CHENERY & WATANABE * Penggolongan industri ada 4 golongan: 1. PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI CONYERS & HILLS (1994) . Industri barang jadi 3. Industri barang jadi sektor utama.

Perancangan kadangkala setiap penentuan sasaran pengeluaran pemerintah 5.Usaha terus menerus menjaga kestabilan ekonomi . Perancangan kadangkala untuk menggambarkan cara kerajaan Ciri-ciri perancangan pembangunan ekonomi: Usaha mencapai perkembangan sosial ekonomi mantap ( Steady social economic growth ). Usaha kepelbagaian ekonomi .Usaha pembinaan lembaga ekonomi masy. Bermakna keputusan penggunaan dana kerajaan di masa datang 3.ARTHUR LEWIS (1966) dlm buku "DEVELOPMENT PLANNING". Tercermin pada pertumbuhan ekonomi positif. Penetapan sasaran ekonomi secara keseluruhan 6. . Bermakna ekonomi merancang 4. bangunan. Bermakna faktor letak geografi. pawagam.Usaha perubahan struktur ekonomi. dll.Usaha meningkatkan pendapatan . . DI NYSB é Perancangan bandar & negara ( Town & Country Planning ) Perancangan tata guna tanah ( Land-use Planning ) Perancangan fizikal ( Physical Planning ) Perancangan bandar & daerah ( Urban & Regional Planning ) 2. DISTRIBUTIVE JUSTICE . tempat tinggal.Usaha pemerataan pembangunan. membahagi perancangan dlm 6 pengertian: 1.Usaha perluasan kesempatan kerja .

prospek perkembangan. Destinasi 4. 2. . terancang dan ahli. Tdp anggaran potensi. Agar tercapai kestabilan ekonomi dalam menghadapi kitaran konjungtur. perlunya perancangan adalah: 1. Mobilisasi sumber. halangan & risiko masa yad 3. Penetapan sasaran & keutamaan. Data statistik 3. luar negeri & dalam negeri (Saving. 2. Komisen perancangan. Tdp pengarahan kegiatan. Laba & Pajak) 6. Dilakukan penyusunan skala priorotas dari segi pentingnya destinasi 5. Agar perkembangan / pertumbuhan ekonomi menjadi mantap 3. 2.FUNGSI PERENCANAAN: 1. Agar penggunaan sumber pembangunan terbatas dapat efesien dan efektif. secara makro dan sektoral 5. Kesinambungan perancangan. Sbg alat mengukur / standard thd pengawasan penilaian. shg terhindar dari pemborosan. pedoman kegiatan kpd pencapain tujuan pemb. Syarat-syarat kejayaan perancangan: 1. Memberi kesempatan mengadakan pilihan terbaik 4. Dari sudut pandang ekonomi.

Pentadbiran yg ekonomi 10. Sistem pentadbiran yang efesien. rencana nasional PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA Usaha-usaha perancangan ekonomi masa ORDE LAMA: è Th. 1948. menurut galbraith (1962) 12. tidak korup (Lewis) 8.7. kuat. Sokongan masyarakat. Dasar pendidikan. tetap SEKTOR PUBLIK è Th.1960: REPELITA Th.1969: RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL SEMESTA BERENCANA Jangka waktu 8 tahun terbahagi atas 3 tahun & 5 tahun. Kebijaksanaan pembangunan yg tepat 9. 1956 . Teori penggunaan. JANGKA PANJANG : Pendekatan pembangunan utuh dan bersepadu (UNIFIED & INTERGRATIF) antar aspek kehidupan masyarakat . penternakan. 1947: PLAN PRODUKSI TIGA TAHUN RI yaitu: Th. Program penstabilan & REHABILITASI EKONOMI PEMBANGUNAN sejak ORDE BARU. 1949 & 1950 Bidang-bidang: Pertanian. perindustrian & perhutanan è Th. 11. 1952 : Usaha perancangan lebih menyeluruh. 1961 . berpangkal pada NATION BUILDING. meliputi: 1.

Mengurangkan jumlah tabungan yg diciptakan anggota masyarakat 2. Effisiensi penggunaan modal 4. Strategi pemulihan teknologi yang akan digunakan 5. JANGKA MENENGAH : Pembangunan sektor pertanian dan pengembagnan sektor sosial menuju kesejahteraan & keadilan sosial. PENGARUH PERTUMBUHAN PENDUDUK TERHADAP FAKTOR-FAKTOR PENENTU DALAM PEMBANGUNAN: 1. eksport import SUMBER PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN 1. Corak penanaman modal lebih banyak untuk pendidikan & sarana sosial 3. Pemerataan pendapatan terjadi jurag antara golongan masyarakat 4. Bantuan luar negeri . Mempercepatkan kenaikan pengeluaran barang makanan 6. Sumber dana dari luar negeri: kerajaan / swasta 5. Perkembangan eksport import.2. Pelaburan dan Pertumbuhan 3. Tabungan Dalam Negeri Sumber: Simpanan syarikat & Simpanan rumah tangga Tabunga Luar Negeri Sumber: Simpanan kerajaan asing (LN) dan tabungan swasta asing 2.

NYSB mengalami kekurangan input komplemen. . institusi ekonomi & kestabilan politik. The Asian Development Bank (ADB) 2. - Kenyataan bahawa kadar pertumbuhan negara penerima bantuan tidak begitu tinggi. Tahap tabungan yang tinggi tidak mampu mendorong pertumbuhan. shg menaikan penggunaan & import dan menurunkan pelaburan & eksport. Mencipta perluasan kerja 2. kecakapan tenaga kerja. keupayaan pentadbiran. Know How 3.Bantuan luar negeri tidak menambah tabungan domestik.Bantuan luar negeri tidak dapat menyumbang kenaikan tabungan / import. Sbg sumber tabungan / pertukaran asing . DAMPAK BANTUAN LUAR NEGERI TERHADAP PEMBANGUNAN Pendekatan Two Gap Model : Bantuan & tabungan luar negeri penyumbang terbesar untuk pelaburan atau memperbesar import (memperoleh pertukaran asing). MANFAAT INVESTASI ASING 1. (Pendekatan Harod Domar kurang tepat). . Bank Dunia (World Bank): IMF Badan Perwakilan Bank Dunia. infrastruktur. Menurut teori ekonomi bantuan menaikan penggunaan & pelaburan. .Lembaga-Lembaga Bantuan Antarabangsa 1. Proses alih teknologi & kemahiran yg bermanfaat.

BOND LENDING Bentuk pelaburan portfolio. KREDIT EKSPORT PERMASALAHAN PEMBANGUNAN Konsep dasar teori pertumbuhan ekonomi dengan kerangka analisis kemungkinan pengeluaran sederhana ( SIMPLE PRODUCTION POSSIBILITY ): untuk melihat tahap. berasal dari 3 sumber: 1. FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI . 3. PINJAMAN KOMERSIAL Sumber dana luar negeri yang sangat cepat perkembangannya adalah pinjaman swasta. Hukum Kejenuhan (Saturation) 3. pasaran EUROCURRENCY.DASAR-DASAR NYSB THD INVESTASI ASING Menggunakan Dasar ketat: 1. Prasyarat prestasi 2. pembelian saham syarikat-syarikat NSB oleh pihak asing 2. Pengendalian penghantaran balik Laba Menggunakan Dasar Insentif (Rangsangan) adalah cukai. komposisi dan pertumbuhan output nasional. PINJAMAN KOMERSIAL Dari bank-bank luar negeri.

Kenaikan output nasional secara terus menerus 2. Definisi tersebut ada 3 komponen pokok yang penting.Netral . KUZNETS memisahkan 6 ciri-ciri proses pertumbuhan pada hampir semua negara maju: DUA VARIABEL EKONOMI AGREGATIF 1. Kemajuan teknologi Ada 3 macam klasifikasi kemajuan teknologi: . Pengumpulan modal 2. pertumbuhan kemampuan ini disebabkan oleh kemajuan teknologi dan institusi serta penyesuaian ideologi yang diperlukan. Penyesuaian institusi. Kemajuan teknologi sebagai prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi 3. sikap dan ideologi.Jimat modal (Capital Saving) KARAKTERISTIK PERTUMBUHAN EKONOMI MODERN SIMON KUZNETS (Nobel Ekonomi 1971) mendefinisikanPERTUMBUHAN EKONOMI : peningkatan kemampuan suatu negara untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya.Jimat tenaga kerja (Labor Saving) .1. Tingginya kadar pertumbuhan output per kapita dan penduduk . iaitu: 1. Pertumbuhan penduduk 3.

6. DUA VARIABEL TRANSFORMASI STRUKTURAL 3. Pelaksanaan kebijaksanaan industri penggantian import yang mengakibatkan kenaikan hargaharga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis. terutama produktiviti tenaga kerja. Tingginya tingkat transformasi struktur ekonomi 4. Pertumbuhan ekonomi ini hanya terbatas pada satu pertiga penduduk dunia. Kecenderungan negara-negara maju secara ekonomi untuk menjangkau seluruh dunia untuk mendapatkan pasaran dan bahan mentah. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah 4. shg pendapatan perkapita menurun 2. . 3. Tingginya tingkat kenaikan produktiviti faktor pengeluaran secara keseluruhan. Rendahnya mobiliti sosial 6. sehingga pengangguran bertambah. 5. Tingginya tingkat transformasi sosial dan ideologi DUA FAKTOR yang mempengaruhi meluasnya pertumbuhan ekonomi antarabangsa: 5. Pelaburan yang sangat banyak dalam projek-projek padat modal ( Capital Intensive ) shg prosentase pendapatan modal dari harta tambahan besar berbanding dengan prosentase pendapatan yg berasal dari kerja. Pertambahan penduduk tinggi. Ketidakmerataan PENGEDARAN PENDAPATAN NYSB Menurut IRMA Adelman & CYNTHIA TAFT MORRIS (1973) ada 8: 1. Inflasi: dimana pendapatan wang bertambah tetapi tidak diikuti secara proposional dengan pertambahan pengeluaran barang-barang.2.

INDIKATOR KEMISKINAN 1. Konsep ini bertujuan untuk menentukan tahap pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi keperluan fizikal terhadap makanan. Kemerosotan nilai tukar ( Term of Trade ) bagi NYSB dalam perdagangan dgn negara-negara maju. Pendidikan . Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat. dan perumahan untuk memastikan kelangsungan hidup (Todaro. Pengambilan makanan & pemakanan 3. Tahap penggunaan beras 2. pakaian. Kemiskinan Relatif Bersifat dinamik.7. shg kemiskinan akan selalu ada. Kesihatan 2. Tahap pendapatan 3. sebagai akibat ketidakelastisan permintaan negara-negara thd barang-barang ekpsor NYSB. 1997) 2. KEMISKINAN Saiz kemiskinan: 1. Penunjuk kesejahteraan rakyat Penerbitan UN (1961) berjudul " INTERNATIONAL DEFINITION AND MEASUREMNT OF LEVELS OF LIVING: AN INTERIM GUIDE"Ada 9 Komponen kesejahteraan: 1. Kemiskinan Absolut Konsep kemiskinan dikaitkan dengan anggaran tahap pendapatan dan keperluan. 8. seperti pertukangan. industri rumah tangga dll.

NGO 2.4. Kebebasan STRATEGI DASAR MENGURANGI KEMISKINAN 1. Pembangunan SDM 3. kerana: . Rekreasi 9. Jaminan sosial 7. Organisasi Sosial lain 4. Organisasi Semi Kerajaan FAKTOR PENGHAMBAT PEMBANGUNAN Faktor Dalam Negeri 1. LPSM 3. Faktor Pertumbuhan penduduk Dapat merupakan penghambat. Pembangunan pertanian 2. Peranan NGO Bentuk & macam organisasi kemasyarakatan ada 4 katagori: 1. Perumahan 6. Kesempatan Kerja 5. Sandang 8.

.Bisa mengakibatkan pengangguran. Dalam jangka panjang Tingkat kesejahteraan menurun di mana tahap pendapatan = pendapatan cukup hidup.Edaran pendapatan semakin tidak merata komposisinya.Hasrat melabur rendah .Produktiviti rendah .Dapat menimbulkan urbanisasi .Membenarkan bertambahnya tenaga kerja . Leibstein Dibagi 2: Jangka pendek & jangka panjang 1.Peningkatan teknologi terutama teknologi bahan pangan Pengaruh langsung pertumbuhan penduduk terhadap kesejahteraan dikemukakan oleh RR NELSON & H.Jumlah pendapatan perkapita rendah . 2.Kemampuan eksport menurun timbul keinginan utk import Dapat merupakan pendorong pembangunan.Memperluas perkembangan pasaran .. Dalam jangka pendek Pertumbuhan penduduk di negara-negara membangun menyebabkan tahap kesejahteraan masyarakat telah mengalami perbaikan yg berarti. kerana: . . .

Mengurangkan jumlah tabungan yg diciptakan anggota masyarakat 2. Faktor penghambat pembangunan dualisme Konsep Dualisme: Perbezaan antara bangsa kaya dan miskin. Kenyataan hidup perbezaan bersifat kronik dan bukan transisional. Strategi pemulihan teknologi yang akan digunakan 5. Corak penanaman modal lebih banyak untuk pendidikan & sarana sosial 3. Dua keadaan yg berbeza: Superior dan inferior 2. Mempercepatkan kenaikan pengeluaran barang makanan 6. perbedaab antara pelbagai golongan masyarakat yang semakin meningkat. Keterkaitan antar unsur berpengaruh kecil.PENGARUH PERTUMBUHAN PENDUDUK TERHADAP FAKTOR-FAKTOR PENENTU DALAM PEMBANGUNAN: 1. 3. Pemerataan pendapatan terjadi jurang antara golongan masyarakat 4. Perkembangan eksport import. eksport import 2. Dualisme dapat dibezakan beberapa macam 1. Dualisme Sosial JH boeke (Ekonomi Belanda): Suatu pertentangan sistem sosial yang diimport dengan sistem sosial pribumi yg mempunyai corak berbeza. Darjah superioritas atau inferioritas terus meningkat 4. . 4 Unsur pokok Konsep Dualisme: 1.

Dualisme Kewangan HLA Myint (1967) : dimana ada pasaran modal / wang yg sangat berbeza. 5. bursa efek) dan tidak terancang (tuan tanah. 4. Dualisme Regional Dibicarakan Para Ahli (1960): Iaitu adanya ketidakseimbangan pembangunan di pelbagai daerah dalam suatu wilayah negara. Dualisme Teknologi BENJAMIN HIGGINS (1956) : Suatu keadaan dimana dalam suatu bidang kegiatan ekonomi tertentu digunakan teknik pengeluaran & organisasi pengeluaran yg sangat berbeza coraknya. rentenir). Lingkaran perangkap kemiskinan (The VICIOUS CYRCLES) yaitu suatu rangkaian kuasa-kuasa yg saling mempengaruhi satu sama lain sedemikian rupa shg menimbulkan keadaan dimana suatu negara akan tetap miskin dan akan mengalami banyak kesukaran untuk mencapai tahap pembangunan yg lebih tinggi. iaitu: 1.2. pusat industri dan perdagangan dengan daerah-daerah lain dalam negara tersebut. Dualisme Ekologis CLIFFORD geertz (1963) : Perbezaan dalam sistem ekologi. . 3. ada yg dianjurkan (melalui bank. Dengan adanya dualisme mengakibatkan ketidakmampuan shg sumber yang ada di NYSB tidak digunakan secara efesien: Kurva Kemungkinan Pengeluaran ( PRODUCTION POSSIBILITIES CURVE ) 3.Menggambarkan pola-pola sosial ekonomi menyatu dalam keseimbangan dalaman. Dualisme antara pusat negara. Dualisme antara kawasan bandar dan luar bandar 2. Dualisme Regional dibezakan 2 jenis.

iaitu kecenderungan untuk mencontohi corak penggunaan di kalangan masyarakat yg lebih maju. rendah kerana produktiviti rendah. Dari segi permintaan modal Peningkatan pembentukan modal bukan hanya dihadkan oleh lingkaran perangkap kemiskinan. Ketidakmampuan utk menyerahkan tabungan yg cukup 2.Ada 2 teori jenis lingkaran perangkap kemiskinan NURKSE: 1. Taraf pendidikan. Kurangnya perangsang utk melakukan penanaman modal 3. Dari segi tawaran modal Tahap pendapatan masy. 2. Penyebab adanya lingkaran perangkap kemiskinan: 1. Struktur Eksport Kolonial . pengetahuan dan kepakaran masing-masing. tetapi juga oleh INTERNATIONAL DEMOSTRATIVE efect . Faktor Luar Negeri Penghambat Pembangunan: 1. TEORI MENURUT MEIER & BALDWIN Lingkaran perangkap kemiskinan timbul dari hubungan saling mempengaruhi diantara keadaan masyarakat yg mundur & tradisional dgn kekayaan alam yg masih belum dibangunkan.

daerah maju yg lebih baik 2. Rangkaian pengangkutan. c.Bahan-bahan mentah tersebut jenisnya sangat terhad. TEORI MENURUT Myrdal 1. . perlombongan.Timbulnya barang hasil pertanian & kerajinan. 2. dalam suatu negara. SPREAD EFFECT Yaitu perkembangan daerah yg lebih maju dapat mendorong perkembangan di daerah yg miskin. Corak perpindahan penduduk yg masih muda & lebih terdidik b. . Corak aliran modal. kekurangan aliran / permintaan modal di daerah miskin. perikanan yg semuanya berbentuk bahan mentah. Back Wash Effect Yaitu pembangunan di daerah maju akan mewujudkan halangan yg lebih besar kepada daerahdaerah yang mundur.Sebahagian eksport adalah barang-barang hasil pertanian. Proses Sebab Akibat komulatif Yaitu sebab-sebab dari bertambah buruknya perbezaan dalam tahap pembangunan di pelbagai daerah. Kerana modal lebih terjamin di daerah yg maju. Penyebabnya: a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful