KONSEP EKONOMI PEMBANGUNAN

KONSEP EKONOMI PEMBANGUNAN EKONOMI PEMBANGUNAN Suatu cabang ilmu ekonomi yang menganalisis masalah-masalah yang dihadapi oleh negaranegara sedang berkembang dan mendapatkan cara-cara untuk mengatasi masalah-masalah tersebut supaya negara-negara membangun boleh membina ekonominya dengan lebih cepat lagi.

PEMBANGUNAN EKONOMI Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya, atau Suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk meningkat dalam jangka panjang

PERHATIAN TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI Sebelum PD II saintis kurang memperhatikan pembangunan ekonomi, kerana faktor-faktor sbb: 1. Masih banyak negara sebagai negara jajahan 2. Kurang adanya usaha dari tokoh masyarakat untuk membincangkan pembangunan

ekonomi. Lebih mementingkan usaha meraih kemerdekaan dari penjajah. 3. Para pakar ekonomi lebih banyak menganalisis kegagalan ekonomi dan tingginya kadar pengangguran (kemurungan berat)

Pasca PD II , banyak negara memperoleh kemerdekaan (al: India, Pakistan, Phillipina, Korea & Indonesia), perhatian terhadap pembangunan ekonomi mula berkembang disebabkan oleh:

1. Negara jajahan yang memperoleh kemerdekaan 2. Berkembangnya cita-cita negara yang baru merdeka untuk mengejar ketertinggalannya di bidang ekonomi. 3. Adanya keinginan dari negara maju untuk membantu negara-negara membangun dalam mempercepatkan pembangunan ekonomi.

PENGGOLONGAN NEGARA 1. Berdasarkan pada tingkat kesejahteraan masyarakat: a. Negara Dunia I ( Negara Maju ) Eropah Barat (Inggeris, Perancis, Belanda, Portugis, Jerman Barat) Amerika Utara (USA, Kanada) Australia, New Zeland dan Jepun b. Negara Dunia II ( Negara Maju ) Eropah Timur (Rusia, Poland, Jerman Timur, Czechoslovakia) c. Negara Dunia III ( Negara Sedang Berkembang / Negara Selatan ) Sebahagian besar Asia (kecuali Jepun), Afrika, Amerika Latin (Amerika Tengah dan Selatan). 2. Berdasarkan pada tahap pendapatan perkapita a. Negara Maju Õ> US $ 2,000 b. Negara Semi Maju Õ> US $ 400 c. Negara Miskin Õ ≤ US $ 400

Analisis Ekonomi Pembangunan = Permasalahan Negara Sedang Berkembang.

Tujuan analisis ekonomi pembangunan: 1. Menelaah faktor-faktor yang menimbulkan ketiadaan pembangunan. 2. Menelaah faktor-faktor yang menimbulkan kelewatan pembangunan. 3. Mengemukakan cara-cara pendekatan yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalahmasalah yang dihadapi sehingga mempercepat jalannya pembangunan.

Bidang-bidang penting yang dianalisis dalam Ekonomi Pembangunan: 1. Masalah pembentukan modal (pelaburan) 2. Masalah perdagangan luar negeri (eksport & import) 3. Masalah pengerahan tabungan. 4. Masalah bantuan luar negeri 5. Masalah dalam sektor pertanian atau industri 6. Masalah pendidikan dan peranannya dalam mewujudkan pembangunan.

PEMBANGUNAN EKONOMI & PERTUMBUHAN EKONOMI

PEMBANGUNAN EKONOMI - PENINGKATAN PENDAPATAN perkapita MASYARAKAT PERTAMBAHAN GDP> TINGKAT PERTAMBAHAN PENDUDUK

SEBAB-SEBAB PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI: 1.PERTUMBUHAN EKONOMI MENYATAKAN PERKEMBANGAN EKONOMI NEGARA MAJU. METODE PENDAPATAN 3. .KENAIKAN GDP TANPA MEMANDANG TINGKAT PERTAMBAHAN PENDUDUK DAN PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI EKONOMI. PERTUMBUHAN EKONOMI . PERTANIAN .PENINGKATAN GDP dibarengi dengan rombakan STRUKTUR EKONOMI TRADISIONAL KE MODERNISASI PEMBANGUNAN EKONOMI UNTUK MENYATAKAN PERKEMBANGAN EKONOMI NYSB. METODE PENGELUARAN 11 SEKTOR PRODUKTIF PERHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL: 1. ADANYA PERIKEMANUSIAAN THD NYSB METODE PENGHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL 1. METODE PRODUKSI 2. PERTUMBUHAN PENDUDUK 3. KEINGINAN NEGARA UNTUK MENGEJAR KETINGGALAN 2. ADANYA KEHARUSAN NEGARA MAJU UNTUK MEMBANTU NYSB 4..

AIR DAN GAS 6. BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN 10. PENDAPATAN NASIONAL HARGA TETAP (RIIL) INDIKATOR PEMBANGUNAN MONETER DAN NON MONETER Pendapatan Perkapita pertahun PERLU DIKETAHUI UNTUK: 1. PERDAGANGAN 9. PERTAHANAN 12. LISTRIK 5.2. SEWA RUMAH 11. MEMBANDINGKAN LAJU PERKEMBANGAN EKONOMI ANTARA BERBAGAI NEGARA . PERTAMBANGAN DAN GALIAN 4. INDUSTRI PENGOLAHAN 3. PENDAPATAN NASIONAL HARGA BERLAKU (NOMINAL) 2. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI 8. MEMBANDINGKAN TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DARI MASA KE MASA 2. BANGUNAN 7. JASA LAIN CARA PERHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL 1.

. FAKTOR EKONOMI: . KELEMAHAN AD 2 FAKTOR-FAKTOR LAIN MENENTUKAN PENDAPATAN DARI TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SUATU NEGARA 1.3. MELIHAT BERHASIL TIDAKNYA PEMBANGUNAN EKONOMI SUATU NEGARA. 2.KELEMAHAN metodologi & statistis DALAM MENGHITUNG pendapatan perkapita DALAM NILAI MATA WANG SENDIRI ATAU MATA WANG ASING.NILAI TUKAR RESMI MATA WANG SUATU NEGARA DENGAN VALUTA ASING TIDAK MENCERMINKAN PERBANDINGAN HARGA KEDUA NEGARA.TERJADI PENAFSIRAN YANG SALAH / TERLALU RENDAH THD NEGARA MISKIN KARENA JENISJENIS KEGIATAN DI NEGARA MISKIN TERDIRI DARI UNIT-UNIT KECIL DAN TERSEBAR DI BERBAGAI PELOSOK SHG TIDAK DIMASUKKAN DALAM VARIABEL PERHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL. WALAUPUN DALAM TEORI DIKATAKAN NILAI TUKAR INI MENYATAKAN HARGA. KARENA: 1. . TINGKAT PENDAPATAN perkapita TIDAK SEPENUHNYA MENCERMINKAN TINGKAT KESEJAHTERAAN DAN TINGKAT PEMBANGUNAN SUATU NEGARA. KELEMAHAN-KELEMAHAN YG BERSUMBER DATI KENYATAAN BAHAWA TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BUKAN SAJA DITENTUKAN OLEH TINGKAT PENDAPATAN MEREKA TETAPI JUGA OLEH FAKTOR-FAKTOR LAIN. KELEMAHAN AD 1. . KELEMAHAN-KELEMAHAN YG BERSUMBER DARI KETIDAKSEMPURNAAN DALAM MENGHITUNG PENDAPATAN NASIONAL DAN pendapatan perkapita.

.PENGARUH ADAT ISTIADAT .MASA LAPANG / WAKTU SENGGANG TINGGI . dgn dua cara: a. Penunjuk kesejahteran Ekonomi Bersih (Net Economic Welfare) Diperkenalkan William nordhaus dan James Tobin (1972). SEBAGIAN TIDAK MENIKMATI HASIL PEMBANGUNAN. Pendapatan Perkapita 2.. Pembetulan Negatif : Kerosakan alam sekitar oleh kegiatan pembangunan . FAKTOR NON EKONOMI: .KETIDAKBEBASAN BERTINDAK DAN MENGELUARKAN PENDAPAT DAN BERTINDAK INDIKATOR PEMBANGUNAN MONETER & NON MONETER INDIKATOR PEMBANGUNAN MONETER 1.KEADAAN IKLIM DAN ALAM SEKITAR . Pembetulan Positip : Memperhatikan waktu senggang (leisure time) dan ekonomi sector informal.CORAK PENGELUARAN MASYARAKAT BERBEDA .STRUKTUR UMUR PENDUDUK PENGEDARAN PENDAPATAN TIDAK MERATA. b.PEMBANGUNAN EKONOMI TDK HANYA UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT TETAPI JUGA HARUS MENGURANGI jumah PENGANGGURAN. menyempurnakan nilai-nilai GNP untuk memperoleh indicator ekonomi yg lebih baik. 2.

3. dipelopori oleh Collin Clark dan Golbert dan Kravis. angka kematian dan kadar celik huruf . Kesihatan: rata-rata hari sakit. Kuasa beli masing-masing negara. berd. pendapatan masy. Penunjuk Sosial Oleh Backerman. dibezakan 3 kumpulan: 1. berbanding dengan mempertimbangkan tingkat harga 2. tk celik huruf & tk partisips pendidikan 1. Penunjuk Campuran BPS: Penunjuk Kesejahteraan Rakyat Susenas Inti (Core Susenas) Pendidikan: tk pendidikan. kemudahan kesihatan . Penunjuk non kewangan yg dipermudahkan (modified non-monetary indicators). Usaha untuk membandingkan tahap kesejahteraan dari setiap negara berdasarkan data yg tdk bersifat kewangan (non monetary indicators). Penyesuaian pelbagai negara. di dua negara dengan memperbaiki cara perhitungan pendapatan nasional. Usaha membandingkan tahap kesejahteraan masy. 3. Besarnya indeks 0 s / d 1.INDIKATOR PEMBANGUNAN NON MONETER 1. Indeks Kualiti Hidup dan Pembangunan Manusia Morris D: Physical Quality of Life Index (PQLI) Indeks Kualiti Hidup (IKH) iaitu gabungan tiga faktor: tahap harapan hidup. Sejak thn 1990 UNDP mengembangkan indeks pembangunan manusia ( Human Development Index = HDI ): (1) Tingkat harapan hidup (2) Kadar celik huruf masyarakat dan (3) Tingkat pendapata sebenar perkapita masy. 2. Semakin mendekati 1 bermakna indkes pembangunan manusianya tinggi demikian sebaliknya.

jml jam kerja. Jenayah: jml kecurian pertahun. Ekonomi iaitu dgn cara pengeluaran: 1.2. Fenomena ekonomi: Perk. jumlah perkosaan pertahun. tahap imunisasi. 7. Tahap primitip . Angkatan kerja: penyertaan tenaga kerja. jumlah pembunuhan pertahun. Akses di media massa: jumlah surat kabar. Perumahan: sumber air bersih & elektrik. MAZHAB HISTORISMUS Pola pendekatan pemb. ekonomi yg berpangkal pd perspektif sejarah Bersifat induktif empiris. penggunaan alat kontrasepsi 5. Bermula di Jerman abad XIX s / d awal abad XX. kebersihan & kualiti rumah 3. kehadiran tenaga kesihatan pada kelahiran.1840) Pelopor Historismus: Eksponen Nasionalisme Ekonomi Bhw Tahap Perkemb. Menyeluruh & tahap tertentu dlm sejarah. Perjalanan pelancongan: kekerapan perjalanan pelancongan pertahun 8. sumber pendapatan utama. jumlah radio dan jumlah televisyen TEORI PERTUMBUHAN & PEMBANGUNAN EKONOMI 1. Ekonomi: tahap penggunaan perkapita 6. status pekerjaan 4. FRIEDRICH LIST (TH. Perancangan Keluarga dan Fertilisasi: Penggunaan ASI.

Tdk memberi sumbangan yang bererti thd perlatan analisis di bidang ilmu ekonomi. Bandar dimana pertukaran sudah meluas . Sendiri (subsistence) 2. Industri Pemprosesan (Manufacturing) 5. bkn dr cara pengeluaran / cara penggunaan. Ekonomi Barter (Natura) 2. iaitu: 1. Perekon. Tahap Beternak 3. Ek. Ekonomi Wang 3.2. KARL Bücher Sintesa Pendapat List dan Bruno Perkemb. Tdk jelas proses perkembangan dr tahap tertentu ke tahap berikutnya 2. Ekonomi Kredit Kelemahan Teori Bruno: 1. Tahap Pertanian 4. Tetapi cara pengedaran. Ek. Ada 3 tahap: 1. Pertanian. Industri Pemprosesan & Perdagangan BRUNO hildebrand (1848) Terjadi Evolusi dalam masyarakat Balas thd List: Bhw Pemb. Pengeluaran utk keb.

. Perubahan sikap hidup dari adat istiadat yg kurang merangsang pemb. Dimana peranan peniaga menjadi semakin penting WALT WHITMAN Rostow (WW.Tingkat produktiviti masy. Menurut WW Rostow. mengenai jumlah anak dlm keluarga iaitu kesedaran utk membina keluarga kecil 3. Perekon. Ekonomi mrpk suatu proses yg dpt menyebabkan: 1. kedudukan masy tidak berbeza dengan nenek moyang.Struktur social hierarki: mobiliti vertical masy.Fungsi Pengeluaran terhad. cara pengeluaran masih primitif . . Ekonomi missal kurang menghargai masa kerja dan orang lain WW Rostow membezakan pembangunan ekonomi ke dalam 5 tahap: 1. Nas. politik dan social yg pd mulanya berorientasi kpd suatu daerah menjadi berorientasikan keluar. rendah: utk sector pertanian . Perubahan dlm aktiviti pelaburan masyarakat dari melakukan pelaburan yg tdk produktif menjadi pelaburan yg produktif 4. Rostow) Sangat popular dan paling banyak komen dari ahli Artikel: Economics Journal (Mac 1956) dimuat dlm Buku The Stages of Economics Growth (1960). Tahap Masyarakat Tradisional (The Traditional Society) . Perubahan pandangan masy.3.Kegiatan politik dan pemerintahan di daerah-daerah berada di tangan tuan tanah. 2. Pemb. kecil. Perubahan orientasi ekonomi.

Tahap Prasyarat Tinggal landas yg dialami negara Eropah. 2. mempersiapkan untuk mencapai pertumbuhan atas kekuatan sendiri (self sustained growth). Kenaikan pelaburan produktif dari 5% atau kurang menjadi 10% dari PNB (Nett National Product). Tahap Prasyarat Tinggal Landas (The preconditions for Take-Off) Masa peralihan masy. Tahap Prasyarat Tinggal landas yg dialami negara born free(daerah pendatang) (Amerika Syarikat. Tercapainya ekonomi. Berkembangnya satu atau beberapa sector industri pemimpin (leading sector) dgn kadar pertumbuhan tinggi 3. tradisional yg sudah ada untuk mencapai tahap tsb. social dan institusi yg boleh mencipta perkembangan sektor moden dan eksternalitas ekonomi yg menyebabkan pertumbuhan 4 faktor untuk mencipta leading sector: . 3 ciri utama negara yg mencapai Tahap Tinggal Landas: 1. Tahap ini mempunyai 2 corak berbeza: a. Kanada. Australia dan New Zealand): tanpa harus merubah sistem masy. 3. Kemajuan pesat dalam inovasi atau terbukanya pasaranpasaran baru. Tahap Tinggal Landas (The Take-Off) Pertumbuhan ekonomi selalu terjadi. Timur Tengah dan Afrika: rombakan thd masy. tradisional yg sedia ada. suatu kerangka dasar politik.2. Asia. b.

Tahap Menuju Kedewasaan (The Drive to Maturity) Keadaan masy. Harus tercipta tabungan dalam masyarakat dan para pengusaha harus menanamkan kembali keuntungannya untuk membiayai pembangunan sector pemimpin 4. Pembangunan dan transformasi teknologi sector pemimpin harus bisa diciptakan keperluan akan adanya perluasan kapasiti dan pemodenan sector-sektor lain. Urutan Negara Lepas Landas & Leading Sector (WW Rostow): (Masa Tinggal Landa: 20 .1. Ciri-ciri non ekonomi pada tahap menuju kedewasaan: . Harus ada kemugkinan perluasan pasaran bagi barang-barang yg dihasilkan yg mempunyai kemungkinan utk berkembang dgn cepat 2. Teknologi moden di hampir semua kegiatan pengeluaran dan kekayaan alam. sudah secara berkesan mengg.25 tahun): No Urut 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Negara Inggris Perancis Belgium USA Jerman Sweden Jepun Rusia Kanada Argentina Turki India PRC Tahun 1783-1802 1830-1860 1833-1860 1843-1860 1850-1873 1868-1890 1878-1900 1890-1914 1896-1914 1935 1937 1952 1952 Leading Sector Industri Tekstil Rangkaian KA Rangkaian KA Rangkaian Jalan KA Rangkaian Jalan KA Industri Kayu Industri Sutera Rangkaian Jalan KA Rangkaian Jalan KA Industri subst Import 4. Sektor pemimpin baru akan bermunculan menggantikan sector pemimpin yang mengalami kemunduran. Dalam sector tsb hrs dibangunkan teknik pengeluaran yg moden dan kapasiti pengeluaran harus bisa diperluas 3.

1950) Rusia (Pasca Stalin) . Negara pertama mencapai tahap ini: USA (th. Sifat kepemimpinan dalam perush. 5. 2. Mencipta negara kesejahteraan (welfare state) (Negara Komanwel = Comment Wealth) dgn cara mengusahakan terciptanya pembagian pendapatan yg telah merata melalui sistem cukai progresif (semakin banyak semakin besa) 3. mengalami perubahan. Meningkatnya penggunaan masyarakat melebihi keperluan pokok (sandang. yg ingin dicapai pada tahap ini: 1. Struktur dan keahlian tenaga kerja berubah Kepandaian dan keahlian pekerja bertambah tinggi. USA (1900). Sektor indusri bertambah penting peranannya Sektor pertanian menurun peranannya. Jepun dan Eropah Barat (th. bosan dgn keajaiban yg diciptakan perindustrian shg timbul kritik-kritik. Tahap Penggunaan Tinggi (The Age og High Mass Consumption) Perhatian masy. 3. Masy. Memperbesar kuasa dan pengaruh ke luar negeri dan kecenderungan mengakibatkan penjajahan thd bangsa lain 2. United Kingdom (th. Jerman dan Perancis (1910).Peranan pengurus professional semakin penting dan menggantikan kedudukan pengusaha pemilik. papan) menjadi penggunaan thd barang tahan lama dan barang-barang mewah. 3 macam destinasi masy. 1930). 1920). pangan. Negara yg mencapai tahap ini (WW Rostow): Bahasa Inggeris (1850). menekankan pd masalah penggunaan dan kesejahteraan masyarakat bukan masalah pengeluaran.1. Sweden (1930) Jepun (1940) Rusia dan Kanada (1950).

Timbul proses peniruan (imitasi). FAKTOR-FAKTOR PENUNJANG INOVASI: Schumpeter Õ Ada 5 kegiatan dalam inovasi: 1. INOVASI MEMPUNYAI 3 PENGARUH: 1.TEORI Schumpeter SISTIM KAPITALISME Õ SISTIM YANG PALING BAIK MENCIPTAKAN PEMBANGUNAN EKONOMI . Diperkenalkan produk baru yang sebelumnya tidak ada. Keuntungan lebih (monopolistis). Perubahan organisasi industri Õ EFISIENSI INDUSTRI . Penemuan sumber bahan mentah baru 5. Diperkenalkan teknologi baru 2. meniru teknologi. Diperkenalkannya cara pengeluaran baru 3. sumber dana terkumpul modal. 2. FAKTOR UTAMA PENYEBAB PERKEMBANGAN EKONOMI : Proses inovasi oleh berinovasi atau Wiraswasta ( ENTREPREUNER ). 3. Pembukaan kawasan pasaran baru 4.TETAPI DALAM JANGKA PANJANG SISTIM KAPITALISME AKAN MENGALAMI genangan .

Ada 2 faktor penunjang lain. Ada sistem perkreditan Õ menyediakan dana entrepreneur untuk merealisasikan idea tersebut menjadi kenyataan. penyebab kemunduran ( underdeveloped ) NYSB.SYARAT-SYARAT TERJADINYA INOVASI: . politik & teknologi untuk merangsang semangat inovasi & pelaksanaan idea-idea untuk berinovasi. STRATEGI PERTUMBUHAN & PEMBANGUNAN EKONOMI STRATEGI UPAYA MINIMUM KRITIS (CRITICAL MINIMUM EFFORT) . TEORI KETERGANTUNGAN .Mengabaikan faktor-faktor intern.Ada lingkungan sosial. NYSB mampu tahap kesejahteraan tinggi dan dapat mengembangkan pemprosesan mencapai (MANUFACTURING ) mereka atas usaha dan kekuatan sendiri. Tersedia cadangan idea-idea baru secara memadai 2. IMPLIKASI Õ Tanpa kolonialisme dan integrasi ke sistem kapitalisme dunia.Terlalu melebihkan EFISIENSI ADMINISTRATIF untuk menekankan kemungkinan yang sebenarnya terbuka bagi negara-negara untuk mengalami suatu peralihan KAPITALISME borjuis .Tergabungnya secara paksa ( FORCED INCORPORATED ) daerah-daerah pinggiran ke dalam ekonomi kapitalisme dunia.Ada calon pelaku inovasi (inovator dan wiraswasta) dlm masyarakat . iaitu: 1. . . struktur sosial budaya & pola perilaku masyarakat prakolonial.

akibat tidak dapat dibaginya faktor pengeluaran. kenaikan pendapatan perkapita menurunkan tahap kesuburan. Pelabur 3. keinginan memperoleh anak semakin berkurang.Pendapatan naik. Penyimpan . akibat pergantungan luaran. halangan budaya dan institusi di negara-negara membangun.. Skala disekonomis dalaman.Menaikkan pendapatan perkapita pd tahap pembangunan berterusan ( SUSTAINABLE ) Õ terjadi HARVEY LEIBSTEIN. meningkatkan kadar pertumbuhan penduduk. maka kadar pertumbuhan penduduk turun (LEIBSTEIN) . Kepakaran meningkat dan Mobiliti ekonomi & sosial. Pengusaha 2. 2. kenyataan mengurus anak sangat sukar dan mahal. Maka kadar pertumbuhan penduduk KONSTAN dan menurun (TESIS kapilaritas SOSIAL DUMONT) . Dengan kenaikan pendapatan perkapita. Hambatan Õ menurunkan pendapatan perkapita dari tingkat sebelumnya Rangsangan Õ menaikkan pendapatan perkapita PERTUMBUHAN PENDUDUK FUNGSI DARI PENDAPATAN perkapita . Faktor-faktor mempengaruhi pertumbuhan pendapatan perkapita dari pelaksanaan Upaya Minimum Kritis: 1. Skala disekonomis external. jika melampaui titik tsb.Setiap ekonomi bergantung HAMBATAN & RANGSANGAN.Hanya pada titik tertentu. AGEN PERTUMBUHAN 1. . Dan ketika pembangunan mencapai tahap maju.

Keusahawanan 2. Pembangunan kemahiran produktif masyarakat 4. Inovator Kegiatan tersebut membantu pertumbuhan sehingga memunculkan: 1.Kegiatan bukan dagang. Rangsangan ZERO-SUM Tidak meningkatkan pendapatan negara tetapi bersifat usaha distributif . 2. Tindakan konservatif para buruh yg dianjurkan menentang perubahan . Rangsangan POSITIVE-SUM Menuju kepada pembangunan pendapatan negara Dalam ekonomi mundur.4. sekatan peluang ekonomi 2. kekuatan politik & prestij sosial .Kegiatan dagang. Peningkatan sumber pengetahuan 3. memboroskan sumber kewiraswastaan yang jarang .Kegiatan spekulatif. tidak menambah sumber agregat . nilai sosial nibil / lebih rendah daripada privatnya. kedudukan monopolistik. Peningkatan kadar tabungan dan pelaburan RANGSANGAN PERTUMBUHAN 1. Kegiatan usaha ZERO-SUM.Kegiatan tabungan netto. ada pengaruh bersifat anti perubahan yang menekan pendapatan perkapita: 1.

3. Diperlukan keseimbangan antara DEMAND & SUPPLY. mobiliti ekonomi dan sosial naik. tabungan & pelaburan naik. iaitu: . Perlawanan thd gagasan dan pengetahuan baru dan daya tarik pengtahuan 4. thd. Pengembangan agen pertumbuhan 2. Menurut Reinstein-Rodan. TUJUAN UTAMA : mencipta jenis industri yg berkaitan erat satu dgn yg lain shg setiap industri memperoleh eksternalitas EKONOMI sbg akibat INDUSTRIALISASI. Pertumbuhan penduduk & Angkatan buruh. 5. STRATEGI PEMBANGUNAN SEIMBANG Ahli ekonomi Teori Dorongan Besar-Besaran (BIG PUSH THEORY) Yaitu pembangunan di pelbagai jenis industri secara bersamaan (SIMULTANEOUS) sehingga industri tersebut saling mencipta pasaran.3. Berkurangnya keberkesanan faktor-faktor penghambat pertumbuhan 4. Sumbangan masy. Penciptaan keadaan persekitaran dan sosial. tidak produktif 5. Kenaikan pengeluaran mewah peribadi / awam. Usaha minimum kritis mengatasi pengaruh ekonomi mundur agar kadar pertumbuhan ekonomi merangsang POSITIVE-SUM menjadi lebih besar dari ZERO-SUM. Peningkatan kepakaran dan perkembangan sektor sekunder dan tersier. shg pendapatan perkapita naik. iaitu: 1. pembangunan industri besar-besaran mencipta 3 macam eksternalitas ekonomi. per unit modal naik seiring nisbah modal output turun.

. Yang diakibatkan oleh perluasan pasaran 2. Pembangunan tak seimbang antara sektor prasarana & sektor produktif Cara pengalokasian sumber daya ada 2 bahagian: 1. Kerana industri yang sama letaknya berdekatan 3. kerana: 1. Sejarah pemb. Mempertinggi efesiensi penggunaan Sumber tersedia 3. STRATEGI PEMBANGUNAN TAK SEIMBANG ALBERT O. Kerana adanya industri lain dalam ekonomi tersebut.1. Cara pilihan pengganti (SUBSTITUTION CHOICES) Menentukan projek yang harus dilaksanakan 2. Hirschman dan PAUL STREETEN ï pola yang lebih sesuai untuk mempercepat pembangunan di NYSB. SCITOVSKY ï eksternalitas: jasa-jasa yg diperoleh dgn cuma-cuma oleh suatu industri dari satu atau beberapa industri. ekonomi coraknya tidak seimbang 2. Cara pilihan kelewatan (Postponement CHOICES) Menentukan urutan projek yang harus didahulukan pelaksanaannya. Pembangunan tak seimbang menimbulkan kesesakan (BETTLENECKS) iaitu gangguan dlm proses pembangunan tetapi akan menjadi pendorong pembangunan selanjutnya.

Pd tahap pengeluaran tertentu. tidak seimbang dimana sektor prasarana lebih ditekankan. Berdasarkan pada tahap keterkaitan antar industri. Pemb. jumlah sumber digunakan DPA sedangkan SOC jumlahnya menurun.Hirschman ï Menganalisis peruntukan sumber sektor prasarana (Social Everhead Capital = SOC) dgn sektor produktif yg menghasilkan brg keperluan masy. 2. pd tahap pengeluaran maksimum 2. Sumber diperuntukkan DPA & SOC. Industri SATELIT (SATELITY INDUSTRY) . ada 2 golongan: 1. Kegiatan ekonomi mencapai cekap & optimum. Ada 3 pendekatan: 1. Pemb. Pengaruh keterkaitan ke depan (Forward Linkage Effects) Rangsangan yg dicipta oleh pembangunan industri thd perkembangn industri yg menggunakan produk industri yg pertama sbg input mereka. jika: 1. tidak seimbang dimana sektor produktif lebih ditekankan. PEMBANGUNAN TAK SEIMBANG DALAM SEKTOR PRODUKTIF Mekanisme pendorong pembangunan (inducement MECHANISM) ada 2: 1. Pemb. yg seimbang antara kedua-dua sektor 2. (Directly Productive Activities = DPA). Pengaruh keterkaitan ke belakang (Backward Linkage Effects) Tahap rangsangan yg diciptakan pembangunan industri thd perkembangan industri yg menyediakan input bagi industri tsb. 3.

Perancangan merupakan alat pengalokasian sumber 3.Input utama berasal dari produk industri induk . Suatu proses yg bersinambung & termasuk keputusan atau pilihan pelbagai alternatif penggunaan sumber untuk mencapai tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Industri barang jadi sektor utama. PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI CONYERS & HILLS (1994) . 2. 1. Industri NON SATELIT (NON SATELITY INDUSTRY) CHENERY & WATANABE * Penggolongan industri ada 4 golongan: 1..Besarnya industri tidak melebihi industri induk. Berdasarkan definisi diatas tdp 4 elemen perancangan. Industri barang setengah jadi sektor utama 4. Merancang bererti memilih 2.Lokasi berdekatan dgn industri induk mempertinggi kecekapan . Perancangan merupakan alat untuk mencapai tujuan 4. Perancangan untuk masa depan . Industri barang jadi 3. Industri barang setengah jadi 2.

Usaha pemerataan pembangunan. Tercermin pada pertumbuhan ekonomi positif. Perancangan kadangkala setiap penentuan sasaran pengeluaran pemerintah 5. pawagam. . bangunan. Perancangan kadangkala untuk menggambarkan cara kerajaan Ciri-ciri perancangan pembangunan ekonomi: Usaha mencapai perkembangan sosial ekonomi mantap ( Steady social economic growth ). membahagi perancangan dlm 6 pengertian: 1. Bermakna ekonomi merancang 4.ARTHUR LEWIS (1966) dlm buku "DEVELOPMENT PLANNING".Usaha pembinaan lembaga ekonomi masy.Usaha terus menerus menjaga kestabilan ekonomi . Penetapan sasaran ekonomi secara keseluruhan 6. . Usaha kepelbagaian ekonomi . Bermakna faktor letak geografi. DISTRIBUTIVE JUSTICE . tempat tinggal. Bermakna keputusan penggunaan dana kerajaan di masa datang 3. DI NYSB é Perancangan bandar & negara ( Town & Country Planning ) Perancangan tata guna tanah ( Land-use Planning ) Perancangan fizikal ( Physical Planning ) Perancangan bandar & daerah ( Urban & Regional Planning ) 2.Usaha perluasan kesempatan kerja .Usaha meningkatkan pendapatan . dll.Usaha perubahan struktur ekonomi.

Mobilisasi sumber. Dari sudut pandang ekonomi. Dilakukan penyusunan skala priorotas dari segi pentingnya destinasi 5. Memberi kesempatan mengadakan pilihan terbaik 4. terancang dan ahli. shg terhindar dari pemborosan. Data statistik 3. Agar tercapai kestabilan ekonomi dalam menghadapi kitaran konjungtur. . Tdp anggaran potensi. luar negeri & dalam negeri (Saving. Laba & Pajak) 6. perlunya perancangan adalah: 1. halangan & risiko masa yad 3. Sbg alat mengukur / standard thd pengawasan penilaian. prospek perkembangan. Destinasi 4. Tdp pengarahan kegiatan. Syarat-syarat kejayaan perancangan: 1. 2. 2. Agar perkembangan / pertumbuhan ekonomi menjadi mantap 3. pedoman kegiatan kpd pencapain tujuan pemb. 2. secara makro dan sektoral 5. Penetapan sasaran & keutamaan. Komisen perancangan.FUNGSI PERENCANAAN: 1. Agar penggunaan sumber pembangunan terbatas dapat efesien dan efektif. Kesinambungan perancangan.

Program penstabilan & REHABILITASI EKONOMI PEMBANGUNAN sejak ORDE BARU. menurut galbraith (1962) 12. meliputi: 1. rencana nasional PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA Usaha-usaha perancangan ekonomi masa ORDE LAMA: è Th. Sokongan masyarakat. kuat. Pentadbiran yg ekonomi 10.7. JANGKA PANJANG : Pendekatan pembangunan utuh dan bersepadu (UNIFIED & INTERGRATIF) antar aspek kehidupan masyarakat .1969: RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL SEMESTA BERENCANA Jangka waktu 8 tahun terbahagi atas 3 tahun & 5 tahun. Sistem pentadbiran yang efesien. 1949 & 1950 Bidang-bidang: Pertanian. perindustrian & perhutanan è Th. 1961 . penternakan. Dasar pendidikan. berpangkal pada NATION BUILDING. tetap SEKTOR PUBLIK è Th. 11. 1948. tidak korup (Lewis) 8. Kebijaksanaan pembangunan yg tepat 9. Teori penggunaan. 1952 : Usaha perancangan lebih menyeluruh. 1956 . 1947: PLAN PRODUKSI TIGA TAHUN RI yaitu: Th.1960: REPELITA Th.

eksport import SUMBER PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN 1. Strategi pemulihan teknologi yang akan digunakan 5. Corak penanaman modal lebih banyak untuk pendidikan & sarana sosial 3. Mengurangkan jumlah tabungan yg diciptakan anggota masyarakat 2. JANGKA MENENGAH : Pembangunan sektor pertanian dan pengembagnan sektor sosial menuju kesejahteraan & keadilan sosial.2. Pelaburan dan Pertumbuhan 3. Pemerataan pendapatan terjadi jurag antara golongan masyarakat 4. Bantuan luar negeri . PENGARUH PERTUMBUHAN PENDUDUK TERHADAP FAKTOR-FAKTOR PENENTU DALAM PEMBANGUNAN: 1. Effisiensi penggunaan modal 4. Mempercepatkan kenaikan pengeluaran barang makanan 6. Tabungan Dalam Negeri Sumber: Simpanan syarikat & Simpanan rumah tangga Tabunga Luar Negeri Sumber: Simpanan kerajaan asing (LN) dan tabungan swasta asing 2. Sumber dana dari luar negeri: kerajaan / swasta 5. Perkembangan eksport import.

The Asian Development Bank (ADB) 2. . Proses alih teknologi & kemahiran yg bermanfaat. shg menaikan penggunaan & import dan menurunkan pelaburan & eksport. MANFAAT INVESTASI ASING 1. .NYSB mengalami kekurangan input komplemen. - Kenyataan bahawa kadar pertumbuhan negara penerima bantuan tidak begitu tinggi. Know How 3. . institusi ekonomi & kestabilan politik.Bantuan luar negeri tidak menambah tabungan domestik.Lembaga-Lembaga Bantuan Antarabangsa 1. kecakapan tenaga kerja. Bank Dunia (World Bank): IMF Badan Perwakilan Bank Dunia. Tahap tabungan yang tinggi tidak mampu mendorong pertumbuhan. infrastruktur. Menurut teori ekonomi bantuan menaikan penggunaan & pelaburan. (Pendekatan Harod Domar kurang tepat). Sbg sumber tabungan / pertukaran asing . DAMPAK BANTUAN LUAR NEGERI TERHADAP PEMBANGUNAN Pendekatan Two Gap Model : Bantuan & tabungan luar negeri penyumbang terbesar untuk pelaburan atau memperbesar import (memperoleh pertukaran asing). Mencipta perluasan kerja 2. keupayaan pentadbiran.Bantuan luar negeri tidak dapat menyumbang kenaikan tabungan / import.

FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI . BOND LENDING Bentuk pelaburan portfolio. Prasyarat prestasi 2. pasaran EUROCURRENCY. berasal dari 3 sumber: 1. komposisi dan pertumbuhan output nasional. 3. PINJAMAN KOMERSIAL Sumber dana luar negeri yang sangat cepat perkembangannya adalah pinjaman swasta. KREDIT EKSPORT PERMASALAHAN PEMBANGUNAN Konsep dasar teori pertumbuhan ekonomi dengan kerangka analisis kemungkinan pengeluaran sederhana ( SIMPLE PRODUCTION POSSIBILITY ): untuk melihat tahap.DASAR-DASAR NYSB THD INVESTASI ASING Menggunakan Dasar ketat: 1. PINJAMAN KOMERSIAL Dari bank-bank luar negeri. Pengendalian penghantaran balik Laba Menggunakan Dasar Insentif (Rangsangan) adalah cukai. pembelian saham syarikat-syarikat NSB oleh pihak asing 2. Hukum Kejenuhan (Saturation) 3.

iaitu: 1. Pengumpulan modal 2. Pertumbuhan penduduk 3. KUZNETS memisahkan 6 ciri-ciri proses pertumbuhan pada hampir semua negara maju: DUA VARIABEL EKONOMI AGREGATIF 1. sikap dan ideologi. Definisi tersebut ada 3 komponen pokok yang penting.Jimat tenaga kerja (Labor Saving) . pertumbuhan kemampuan ini disebabkan oleh kemajuan teknologi dan institusi serta penyesuaian ideologi yang diperlukan.Jimat modal (Capital Saving) KARAKTERISTIK PERTUMBUHAN EKONOMI MODERN SIMON KUZNETS (Nobel Ekonomi 1971) mendefinisikanPERTUMBUHAN EKONOMI : peningkatan kemampuan suatu negara untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya.1. Kemajuan teknologi Ada 3 macam klasifikasi kemajuan teknologi: . Tingginya kadar pertumbuhan output per kapita dan penduduk . Kemajuan teknologi sebagai prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi 3. Kenaikan output nasional secara terus menerus 2.Netral . Penyesuaian institusi.

DUA VARIABEL TRANSFORMASI STRUKTURAL 3. terutama produktiviti tenaga kerja. Rendahnya mobiliti sosial 6. Pertumbuhan ekonomi ini hanya terbatas pada satu pertiga penduduk dunia. 6. Tingginya tingkat transformasi sosial dan ideologi DUA FAKTOR yang mempengaruhi meluasnya pertumbuhan ekonomi antarabangsa: 5. 5. Pelaburan yang sangat banyak dalam projek-projek padat modal ( Capital Intensive ) shg prosentase pendapatan modal dari harta tambahan besar berbanding dengan prosentase pendapatan yg berasal dari kerja. Ketidakmerataan PENGEDARAN PENDAPATAN NYSB Menurut IRMA Adelman & CYNTHIA TAFT MORRIS (1973) ada 8: 1. 3. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah 4. Inflasi: dimana pendapatan wang bertambah tetapi tidak diikuti secara proposional dengan pertambahan pengeluaran barang-barang. sehingga pengangguran bertambah. . Tingginya tingkat transformasi struktur ekonomi 4.2. Pelaksanaan kebijaksanaan industri penggantian import yang mengakibatkan kenaikan hargaharga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis. Pertambahan penduduk tinggi. Kecenderungan negara-negara maju secara ekonomi untuk menjangkau seluruh dunia untuk mendapatkan pasaran dan bahan mentah. Tingginya tingkat kenaikan produktiviti faktor pengeluaran secara keseluruhan. shg pendapatan perkapita menurun 2.

7. Tahap pendapatan 3. INDIKATOR KEMISKINAN 1. sebagai akibat ketidakelastisan permintaan negara-negara thd barang-barang ekpsor NYSB. pakaian. Kemiskinan Relatif Bersifat dinamik. KEMISKINAN Saiz kemiskinan: 1. Kemiskinan Absolut Konsep kemiskinan dikaitkan dengan anggaran tahap pendapatan dan keperluan. Kemerosotan nilai tukar ( Term of Trade ) bagi NYSB dalam perdagangan dgn negara-negara maju. Penunjuk kesejahteraan rakyat Penerbitan UN (1961) berjudul " INTERNATIONAL DEFINITION AND MEASUREMNT OF LEVELS OF LIVING: AN INTERIM GUIDE"Ada 9 Komponen kesejahteraan: 1. seperti pertukangan. dan perumahan untuk memastikan kelangsungan hidup (Todaro. Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat. shg kemiskinan akan selalu ada. 8. Pendidikan . Tahap penggunaan beras 2. 1997) 2. Konsep ini bertujuan untuk menentukan tahap pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi keperluan fizikal terhadap makanan. Pengambilan makanan & pemakanan 3. Kesihatan 2. industri rumah tangga dll.

kerana: . LPSM 3. Organisasi Sosial lain 4.4. Pembangunan SDM 3. Pembangunan pertanian 2. Organisasi Semi Kerajaan FAKTOR PENGHAMBAT PEMBANGUNAN Faktor Dalam Negeri 1. Peranan NGO Bentuk & macam organisasi kemasyarakatan ada 4 katagori: 1. Faktor Pertumbuhan penduduk Dapat merupakan penghambat. Jaminan sosial 7. Perumahan 6. Rekreasi 9. Kebebasan STRATEGI DASAR MENGURANGI KEMISKINAN 1. Sandang 8. NGO 2. Kesempatan Kerja 5.

Dalam jangka panjang Tingkat kesejahteraan menurun di mana tahap pendapatan = pendapatan cukup hidup.Edaran pendapatan semakin tidak merata komposisinya. .Hasrat melabur rendah . Dalam jangka pendek Pertumbuhan penduduk di negara-negara membangun menyebabkan tahap kesejahteraan masyarakat telah mengalami perbaikan yg berarti. kerana: . . 2. Leibstein Dibagi 2: Jangka pendek & jangka panjang 1.Produktiviti rendah .Dapat menimbulkan urbanisasi ..Memperluas perkembangan pasaran .Bisa mengakibatkan pengangguran.Membenarkan bertambahnya tenaga kerja .Peningkatan teknologi terutama teknologi bahan pangan Pengaruh langsung pertumbuhan penduduk terhadap kesejahteraan dikemukakan oleh RR NELSON & H.Kemampuan eksport menurun timbul keinginan utk import Dapat merupakan pendorong pembangunan. .Jumlah pendapatan perkapita rendah .

4 Unsur pokok Konsep Dualisme: 1. Strategi pemulihan teknologi yang akan digunakan 5. Corak penanaman modal lebih banyak untuk pendidikan & sarana sosial 3. . Keterkaitan antar unsur berpengaruh kecil. Dualisme dapat dibezakan beberapa macam 1. Perkembangan eksport import. Mempercepatkan kenaikan pengeluaran barang makanan 6. eksport import 2.PENGARUH PERTUMBUHAN PENDUDUK TERHADAP FAKTOR-FAKTOR PENENTU DALAM PEMBANGUNAN: 1. Dua keadaan yg berbeza: Superior dan inferior 2. Dualisme Sosial JH boeke (Ekonomi Belanda): Suatu pertentangan sistem sosial yang diimport dengan sistem sosial pribumi yg mempunyai corak berbeza. perbedaab antara pelbagai golongan masyarakat yang semakin meningkat. Faktor penghambat pembangunan dualisme Konsep Dualisme: Perbezaan antara bangsa kaya dan miskin. Darjah superioritas atau inferioritas terus meningkat 4. Kenyataan hidup perbezaan bersifat kronik dan bukan transisional. Mengurangkan jumlah tabungan yg diciptakan anggota masyarakat 2. 3. Pemerataan pendapatan terjadi jurang antara golongan masyarakat 4.

Menggambarkan pola-pola sosial ekonomi menyatu dalam keseimbangan dalaman. bursa efek) dan tidak terancang (tuan tanah.2. ada yg dianjurkan (melalui bank. Dengan adanya dualisme mengakibatkan ketidakmampuan shg sumber yang ada di NYSB tidak digunakan secara efesien: Kurva Kemungkinan Pengeluaran ( PRODUCTION POSSIBILITIES CURVE ) 3. Lingkaran perangkap kemiskinan (The VICIOUS CYRCLES) yaitu suatu rangkaian kuasa-kuasa yg saling mempengaruhi satu sama lain sedemikian rupa shg menimbulkan keadaan dimana suatu negara akan tetap miskin dan akan mengalami banyak kesukaran untuk mencapai tahap pembangunan yg lebih tinggi. Dualisme Kewangan HLA Myint (1967) : dimana ada pasaran modal / wang yg sangat berbeza. pusat industri dan perdagangan dengan daerah-daerah lain dalam negara tersebut. 3. Dualisme antara kawasan bandar dan luar bandar 2. Dualisme Regional Dibicarakan Para Ahli (1960): Iaitu adanya ketidakseimbangan pembangunan di pelbagai daerah dalam suatu wilayah negara. . rentenir). Dualisme Regional dibezakan 2 jenis. Dualisme antara pusat negara. Dualisme Teknologi BENJAMIN HIGGINS (1956) : Suatu keadaan dimana dalam suatu bidang kegiatan ekonomi tertentu digunakan teknik pengeluaran & organisasi pengeluaran yg sangat berbeza coraknya. Dualisme Ekologis CLIFFORD geertz (1963) : Perbezaan dalam sistem ekologi. 4. 5. iaitu: 1.

iaitu kecenderungan untuk mencontohi corak penggunaan di kalangan masyarakat yg lebih maju. Dari segi permintaan modal Peningkatan pembentukan modal bukan hanya dihadkan oleh lingkaran perangkap kemiskinan. pengetahuan dan kepakaran masing-masing. Taraf pendidikan. Struktur Eksport Kolonial . Penyebab adanya lingkaran perangkap kemiskinan: 1. tetapi juga oleh INTERNATIONAL DEMOSTRATIVE efect . Faktor Luar Negeri Penghambat Pembangunan: 1. Dari segi tawaran modal Tahap pendapatan masy. 2. rendah kerana produktiviti rendah. Ketidakmampuan utk menyerahkan tabungan yg cukup 2. TEORI MENURUT MEIER & BALDWIN Lingkaran perangkap kemiskinan timbul dari hubungan saling mempengaruhi diantara keadaan masyarakat yg mundur & tradisional dgn kekayaan alam yg masih belum dibangunkan.Ada 2 teori jenis lingkaran perangkap kemiskinan NURKSE: 1. Kurangnya perangsang utk melakukan penanaman modal 3.

Rangkaian pengangkutan. 2. Back Wash Effect Yaitu pembangunan di daerah maju akan mewujudkan halangan yg lebih besar kepada daerahdaerah yang mundur. kekurangan aliran / permintaan modal di daerah miskin.Sebahagian eksport adalah barang-barang hasil pertanian.Timbulnya barang hasil pertanian & kerajinan. dalam suatu negara. TEORI MENURUT Myrdal 1. . perikanan yg semuanya berbentuk bahan mentah.Bahan-bahan mentah tersebut jenisnya sangat terhad. Penyebabnya: a. Kerana modal lebih terjamin di daerah yg maju. SPREAD EFFECT Yaitu perkembangan daerah yg lebih maju dapat mendorong perkembangan di daerah yg miskin. c. Corak perpindahan penduduk yg masih muda & lebih terdidik b. . perlombongan. Corak aliran modal. Proses Sebab Akibat komulatif Yaitu sebab-sebab dari bertambah buruknya perbezaan dalam tahap pembangunan di pelbagai daerah. daerah maju yg lebih baik 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful