DALAM PENDIDIKAN

VIDEO

Video Sebagai Media Dalam Pengajaran & Pembelajaran

Apa Dia Video
Paparan Imej di atas skerin TV Ada pergerakan warna dan suara

Heinich 1996

.

.

IMPLIKASI DALAM P & P. Meluaskan pengalaman Membawa pelajar memahami sesuatu yang baru • Pendedahan kepada situasi/keadaan yang baru / lain. • . • Pendedahan kepada pengalaman yang tiada di sekolah.

• • Maklumat dalam pelbagai cara. • Memberi idea / strategi pengajaran. Maklumat dari pelbagai perspektif dan tahap kefahaman. .IMPLIKASI DALAM P & P Menyediakan maklumat.

• Video menyediakan keadaan yang realistik. .IMPLIKASI DALAM P & P Menarik perhatian • Menarik Minat melalui teknik dan suntingan produksi.

• BBM dalam memberi bimbingan kepada pelajar. .IMPLIKASI DALAM P & P Memberi bimbingan kepada pelajar.

.IMPLIKASI DALAM P & P Melangkaui batasan fizikal • • • Mengembara ke dunia / masa lain. Menjalankan ujikaji lebih selamat. Dapat mengurangkan kos perbelanjaan.

.IMPLIKASI DALAM P & P Sebagai alat bantuan bagi proses pemulihan • Bantu memahami sesuatu konsep sukar dilihat.

berkongsi pendapat. .IMPLIKASI DALAM P & P Membina kefahaman Berkongsi kefahaman bahan pembelajaran dengan perbincangan. penilaian dan membuat perancangan masa hadapan. persembahan.

IMPLIKASI DALAM P & P Memberi ransangan kepada penyelesaian masalah. . • Menyediakan kefahaman ke atas sesuatu topik • Menggalakkan pelajar mengupas topik tersebut.

BAGAIMANA MEMILIH VIDEO .

PEMILIHAN VIDEO Penilaian Analisis keperluan Pelaksanaan Pemilihan sumber Kajian Rintis Pembangunan bahan pembelajaran .

Analisis keperluan • Apakah yang diperlukan oleh pelajar? • Adakah keperluan pelajar selaras dengan kehendak kurikulum? • Adakah pembelajaran akan dijalankan secara individu / berkumpulan. .

PEMILIHAN SUMBER • Mencari dan mengenalpasti sumber yang sedia ada • Sumber video dibahagi kepada 3 bahagian: .video dalam pasaran - rakaman video penghasilan video sendiri .

3. Pelajar Aktiviti Persekitaran . 2.PEMBANGUNAN BAHAN PEMBELAJARAN • 3 faktor utama: 1.

PEMBANGUNAN BAHAN PEMBELAJARAN Pelajar • Individu / Berkumpulan • Tahap kesukaran • Motivasi dan objektif .

PEMBANGUNAN BAHAN PEMBELAJARAN Aktiviti • Tahap kesukaran • Bentuk dan kekangan .

PEMBANGUNAN BAHAN PEMBELAJARAN Persekitaran • Isu-isu semasa • Latarbelakang .

FAKTOR LAIN DALAM PEMILIHAN VIDEO • • • • • • Objektif dan kandungan pengajaran o Minat pelajar Tempoh segmen video yang digunakan Fleksibiliti segmen video tersebut Tahap pelajar Faktor Praktikal .

CONTOH VIDEO YANG BOLEH DIGUNAKAN .

Video Digital 1 • Apa yang anda sedang tonton ialah permulaan letupan Gunung Berapi Ka Io .

Video Digital 2 .

Video Digital 3 .

Video Digital 4 .

Video Digital 5 .

Video Digital 6 .

Pemilihan sumber yang ada • Sumber video dibahagi kepada 3 bahagian: .penghasilan video sendiri .video dalam pasaran .rakaman video .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful