Anda di halaman 1dari 4

SOALAN TAHUN LEPAS 1. a) Penampilan guru merupakan subjek yang penting dalam profesion guru.

Nyatakan dua ciri penampilan guru: -Penampilan difat rohaniah I. sabar -sifat2 akhlak II. mesra -sifat2 mental III. bertimbang rasa IV. kesediaan menerima kritikan -sifat kejiwaan V. kreatif dan inovatif
-sifat fizikal

b) Terangkan secara ringkas tiga perlakuan kesan kesantunan non verbal. I. II. III. Tekanan, tempo dan nada yang digunakan hendaklah bersuaian dengan keadaan. Gerakan tubuh badan dan memek muka sudah cukup untuk memberikan keputusan. Saling menjaga jarak atau tidak saling menjaga jarak antara penutur dan petutur misalnya jarak bertutur antara lelaki dan perempuan.

2.

Teori keprihatinan Fulller (1969) cuba menjelaskan kebimbangan masalah atau ketidakpuasan guru pra perkhidmatan sepanjang tempoh latihan perguruan mereka. a) Senaraikan empat kebimbangan guru pelatih pada peringkat kemandirian diri. I. Kebimbangan terhadap kekurangan pengetahuan dan sokongan emosi. II. Kebimbangan untuk menjalani praktikal di sekolah III. Kebimbangan untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran. IV. Kebimbangan terhadap keupayaan diri b) Menurut Trotter (1986) guru pelatih memerlukan masa yang paling panjang untuk bergerak daripada peringkat novis ke peringkat pakar. Nyatakan tiga cara supaya proses trasisi daripada guru novis kepada guru pakar dapat maju dengan lancar. I. Perlu menyesuaikan diri dengan budaya sesebuah sekolah termasuk keadaan tempat, cara berinteraksi dengan warga sekolah. II. Perlu peka terhadap keadaan semasa. III. Pertingkatkan penguasaan tindakan pedagogi secara meluas. IV. Membuat V. Sokongan dan bimbingan menyeluruh semasa mengikuti latihan perguruan dari pensyarah VI. Latihan dan aktiviti perlu menjurus kpd perkembangan domain pengetahuan yg spesifikasi yg dpt meningkatkan keyakinan diri

3.

(a)

Dalam menjalankan tanggungjawab guru sebagai pembimbing, terdapat beberapa pendekatan yang perlu diberi pertimbangan oleh guru. Nyatakan dua pendekatan dalam memberikan bimbingan I. secara individu / berkumpulan II. secara formal / informal seseorang guru perlu mengamalkan fikiran reflektif agar dapat menjadi guru yang berkesan. Berikan tiga tindakan yang boleh dilaksanakan oleh guru untuk menunjukkan amalan dalam reflektif tersebut. I. Diskripsi-apakah yg berlaku II. Perasaan-apakah yg sy fikirkan dan rasa pd ms itu III. Penilaian-apakah yg baik dan buruk mengenai pengalaman itu IV. Analisis-apakah pengertian situasi itu kpd sy V. Kesimpulan-apakah tindakan lain yg mungkin sy ambil VI. Pelan tindakan-jika peristiwa yg sama berlaku sekali lg, apakah tindakan yg sy akan ambil

(b)

4.

Kepimpinan merupakan unsur penting dalam sesebuah organisasi formal. a) Berikan empat jenis gaya kepimpinan. I. Semula jadi II. Karismatik III. Birokratik IV. Teragih b) Jelaskan tiga tanggungjawab guru cemerlang dalam kepimpinan guru. I. Menjd pakar rujuk, beri khidmat nasihat, bimbing guru II. Jlnkan kajian, hasilkan penulisan ilmiah dan penyelidikan III. Laksanakan tugas yg diberi oleh ppd,jpn IV. Membantu dlm tugas membangunkan kurikulum dan koku yg berkaitan dgn bidang pengkhususannya/ mp kepakarannya.

Bahagian C (40 markah) 1. Sebagai seorang guru, pengetahuan dan amalan yang berkaitan dengan akauntabiliti dan Kod Etika Keguruan sangat penting. a. Jelaskan lima nilai yang seharusnya diamalkan oleh guru seperti yang terkandung dalam Kod Etika Keguruan. (10 markah) i. b. Huraikan lima ciri akauntabiliti guru terhadap rakan sejawat dan profesionnya. (10 markah) i. Bekerjasama utk menjaga imej keguruan ii. jalin hubungan baik sesame rakan sejawat iii. bertanggungjawab sesama sendiri dalam profesion iv. menghormati profesion & berusaha laksana tanggungjawab dgn sempurna v. bekerjasama utk menjaga imej profesion vi. sedia membantu rakan sejawat yg baru vii. menguasai ilmu & pengetahuan kandungan pedagogi viii. meningkatkan profesionalisme diri melalui pelbagai strategi spt menghadiri
kursus, penyelidikan tindakan dll

2.

Tugas dan peranan guru tidak terbatas di dalam bilik darjah semata-mata. Tanggungjawab guru adalah untuk membina negara bangsa yang merdeka dan maju. a. Secara ringkas huraikan lima tugas dan peranan yang perlu dipikul oleh seseorang guru. (10 markah) i. Pengamal ilmu dankemahiran ii. Pembimbing iii. Pengamal reflektif iv. Agen sosialisasi v. Pemyelidik vi. Agen perubahan vii. Pengganti ibu bapa viii. Pembtk TL ix. Pengurus pmbljrn b. Sebagai pembina bangsa, unsur-unsur patriotik perlu digarap sepanjang masa dalam pengajaran dan pembelajaran. Berikan lima contoh aktiviti yang sesuai dalam membina negara bangsa. (10 markah)
I. II. III. IV. V. Menyanyikan lagu patriotik - pertandingan / nyanyi setiap hari Aktiviti bahasa, sastera - guna TMK lebih menarik Lawatan & projek sejarah - rasa insaf, syukur, menghargai Pembelajaran berasaskan projek - pendekatan inkuiri Kajian perpustakaan - tulis rumusan biografi tokoh negarawan, sejarah tanah melayu

3.

Budaya membaca dan amalan relektif memainkan peranan penting dalam perkembagan profesionalime guru, khususnya semasa berhadapan dengan cabaran dan tututan semasa bidang pendidikan. a. Cadangkan lima panduan yang dapat difikirkan dan diamalkan oleh setipa individu guru supaya tidak mengabaikan amalan membaca. (10 markah) i. Membc sekurang2nya 10minit pd waktu terluang ii. Bawa buku kemana2 sj iii. Kurangkan aktvt yg sia2 dgn membc buku iv. Peri pameran buku/ kedai buku v. Senaraikan senarai bacaan yg telah dikenal pasti dan dapatkannya b. Huraikan lima kepentingan amalan relektif dalam keguruan seupaya dapat meningkat profesionalime guru dalam perkhidmatan. (10 markah) i. Sesuai utk mengimbangi antara pengalaman sendiri dgn pengalaman pensyarah/mentor baca hasil reflektif org lain ii. Termasuk dalam penyelidikan tindakan kongsi pengalaman dgn rakan iii. Merupakan pembljrn kendiri dan strategi pgjrn iv. Utk lihat keatas sikap guru dan kesannya dlm amalan seharian

Anda mungkin juga menyukai