INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS RAJANG BINTANGOR, SARAWAK

PORTFOLIO P&P PELAJAR (Sesi Jun-Nov 2013) PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU MOD PENDIDIKAN JARAK JAUH( PPG-PJJ) SCE3109 TENAGA KIMIA

KUMPULAN (SAINS 1) AMBILAN JUN 2011 Semester Lima

ISI KANDUNGAN PERKARA PROFIL PELAJAR PROFORMA DAN SINOPSIS KURSUS JADUAL WAKTU RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TUTORIAL (LAM-PT05-01a) KOD BAHAN-BAHAN PEMBELAJARAN: (a) modul (b) nota interaksi (c) tugasan terarah yang dibuat sewaktu ISL (d) bahan-bahan dan rujukan yang lain (disusun ikut tajuk) SOALAN TUGASAN DAN SKRIP JAWAPAN YANG DIPERIKSA OLEH PENSYARAH CONTOH PROJEK-PROJEK KURSUS PBL .

PROFIL PELAJAR .

PROFORMA DAN SINOPSIS KURSUS .

JADUAL WAKTU .

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TUTORIAL (LAM-PT05-01a) .

BAHAN-BAHAN PEMBELAJARAN: (a) modul (b) nota interaksi (c) tugasan terarah yang dibuat sewaktu ISL (d) bahan-bahan dan rujukan yang lain (disusun ikut tajuk) .

SOALAN TUGASAN DAN SKRIP JAWAPAN YANG DIPERIKSA OLEH PENSYARAH .

CONTOH PROJEK-PROJEK KURSUS PBL .