Anda di halaman 1dari 2

ASPEK(4)

ANALISIS SPESIFIKASI KURIKULUM MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 2 KONSEP (10) ITEM (26)

A. PERSEPSI ESTETIK

1.1 IRAMA

1.1.1 Detik 1.1.2 Detik 1.1.3 Corak Irama a) not panjang; not pendek b) rentak

HASIL PEMBELAJARAN (42) Aras 1 : 1 Aktiviti Aras 1 : 1 Aktiviti Aras 1 : 2 Aktiviti

1.2 MELODI

1.2.1 Pic 1.2.2 Warna Ton

Aras 1 : 1 Aktiviti Aras 2 : 1 Aktiviti Aras 3 : 1 Aktiviti Aras 1 : 1 Aktiviti Aras 1 : 1 Aktiviti Aras 2 : 1 Aktiviti Aras 3 : 1 Aktiviti

1.2.3 Bentuk a) Frasa Lagu b) struktur AB 1.3 EKSPRESI 1.3.1 Dinamik 1.3.2 Mud B. PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.1 Teknik nyanyian 2.1.2 Teknik dalam permainan perkusi 2.1.3 Kriteria persembahan a) Keseimbangan b) Etika 2.2 PENGALAMAN MUZIK 2.2.1 Menyanyi 2.2.2 Memainkan alat perkusi a) Detik b) Tekanan c) Corak irama

Aras 1 : 1 Aktiviti Aras 1 : 1 Aktiviti Aras 1 : 1 Aktiviti Aras 1 : 1 Aktiviti Aras 1 : 1 Aktiviti Aras 1 : 1 Aktiviti

Aras 1 : 1 Aktiviti Aras 1 : 1 Aktiviti Aras 1 : 1 Aktiviti

Aras 1 : 3 Aktiviti Aras 1 : 1 Aktiviti Aras 1 : 1 Aktiviti Aras 2 : 1 Aktiviti Aras 3 : 1 Aktiviti

C) EKSPRESI KREATIF

3.1 PENEROKAAN

3.1.1 Perkusi Badan

Aras 1 : 1 Aktiviti Aras 2 : 1 Aktiviti Aras 3 : 1 Aktiviti Aras 1 : 1 Aktiviti Aras 2 : 1 Aktiviti Aras 3 : 1 Aktiviti Aras 1 : 1 Aktiviti Aras 2 : 1 Aktiviti Aras 3 : 1 Aktiviti

3.2 IMPROVISASI

3.2.1 Improvisasi Corak Irama

3.3 REKA CIPTA

3.3.1 Mencipta Corak Irama

D) PENGHARGAAN ESTETIK

4.1 NYANYIAN

4.2 MUZIK INSTRUMENTAL

4.1.1 Memberi respon dari segi: Warna ton Tekstur Tempo Ekspresi 4.2.1 Memberi respon dari segi: Warna ton Tekstur Tempo Ekspresi

Aras 1 : 1 Aktiviti Aras 2 : 1 Aktiviti

Aras 1 : 2 Aktiviti Aras 2 : 2 Aktiviti

Berdasarkan analisis kurikulum mata pelajaran pendidikan muzik tahun 2 di atas,dapat kita membuat rumusan seperti berikut : A. Jumlah Bahagian (Aspek) Jumlah Tajuk : : 4 bahagian 10 26

Jumlah Hasil Pembelajaran :

Jumlah aktiviti yang terdapat dalam hasil pembelajaran untuk setiap aras : 42 aktiviti Jumlah sebenar minggu pembelajaran : 41 Jumlah aktiviti yang perlu dirancang dan disediakan oleh guru untuk 1 minggu 42 aktiviti 41 minggu = > 1 aktiviti (1 aktiviti seminggu)

Anda mungkin juga menyukai