Anda di halaman 1dari 7

Model Kemahiran Edward de Bono

A P C

Alternatives (Alternatif)

Possibilities (Kemungkinan)

Choices (Pilihan)

Apakah itu APC?


Proses sengaja mencari pilihan. Dalam mengambil tindakan atau membuat keputusan, mungkin terdapat beberapa pilihan tetapi usaha sengaja untuk mencari pilihan boleh mengubah seluruh keadaan.

Dalam melihat sesuatu keadaan adalah luar biasa untuk melampaui penerangan yang telah dianggap memuaskan tetapi mungkin ada kemungkinan-kemungkinan lain yang lebih mudah sekiranya usaha dibuat untuk mencarinya. Tetapi apa yang mungkin sekali tidak semestinya yang jelas sekali.

APC menghendaki kita memikirkan beberapa perkara serentak


Lihat perkara yang sama daripada pelbagai sudut pandangan. Fikirkan ada berapa tindakan yang dapat dibuat. Fikirkan cara-cara masalah yang sama. lain untuk menyelesaikan

Cari jalan-jalan lain untuk menjelaskan mengapa sesuatu perkara terjadi.

APC juga kita gunakan untuk mencipta pelbagai penjelasan dan perpepsi.

Sekian, Terima Kasih!!!