Anda di halaman 1dari 1

BORANG SOAL SELIDIK PROJEK PSS KEMAS CERIA, CERIA MEMBACA Arahan : a) Sila baca dan teliti setiap

pernyataan di bawah. b) Pada setiap pernyataan, bulatkan nombor yang paling sesuai dengan diri anda mengikut skala di bawah ini : 1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 2 = Tidak Setuju (TS) 3 = Setuju (S) 4 = Sangat Setuju (SS) Sangat Tidak Sangat Tidak Setuju Setuju Setuju Setuju 1 1. Kekemasan pusat sumber 1 2 2 3 3 4 4

BIL.

PERNYATAAN

2.

Keceriaan pusat sumber

3.

Kebersihan pusat sumber

4.

Keselamatan pusat sumber

Anda mungkin juga menyukai