Anda di halaman 1dari 4

BORANG SOAL SELIDIK UNTUK MURID-MURID

Borang soal sellidik ini adalah untuk mengetahui sama ada Bintang mencari bintang dapat menambahbaik amalan guru yang sedia ada bagi membantu murid menguasai subtopik mengenalpasti buruj. Soal selidik ini mengandungi tiga muka surat bercetak termasuk kulit, terbahagi kepada dua bahagian iaitu BAHAGIAN A dan BAHAGIAN B.

BAHAGIAN A

Latar belakang murid

Bahagian B

Set soal selidik untuk mengkaji penambahbaikan guru

yang sedia ada bagi membantu murid menguasai subtopik mengenalpasti buruj

Arahan

Murid dikehendaki menjawab semua soalan bagi setiap

bahagian A dan B.

Kerjasama anda didahului dengan ucapan terima kasih. Penyelidik, AIN SYAFIQAH BINTI ABDULLAH

BAHAGIAN A MAKLUMAT LATAR BELAKANG MURID

TAJUK KAJIAN SASARAN NAMA MURID LAMPIRAN A ARAHAN

: : : : :

Bintang Mencari Bintang 8 orang murid tahun 5 Seroja. ......................................................... Maklumat diri murid Sila tandakan ( / ) di ruangan berkenaan.

1) Jantina

Lelaki Perempuan

2) Bangsa

Melayu Cina India

Lain-lain (nyatakan):................

3) Pekerjaan ibu bapa/ penjaga

Kerajaan Swasta Sendiri

Lain-lain (nyatakan):................

BAHAGIAN B

MENGENALPASTI

SAMA ADA BINTANG MENCARI BINTANG DAPAT

MENAMBAHBAIK AMALAN GURU YANG SEDIA ADA BAGI MEMBANTU MURID MENGUASAI SUBTOPIK MENGENALPASTI BURUJ.

ARAHAN

: Bagi setiap pernyataan di bawah, tandakan (/) pilihan anda di sebelah kanan dengan menyatakan sama ada anda:

1. 2.

Setuju (S) Tidak setuju (TS)

Bil

Item

TS

Penggunaan Bintang Mencari Bintang dalam subtopik Mengenalpasti Buruj dapat: 1. 2. 3. 4. 5. Meningkatkan daya ingatan saya Memudahkan saya mengenalpasti buruj Mengukuhkan kefahaman saya Menarik minat saya untuk belajar Menimbulkan suasana pembelajaran yang ceria dan aktif 6. 7. Meningkatkan semangat ingin tahu Merangsang semangat saya untuk menjadi lebih kreatif dan berinovasi 8. Menjawab soalan berkenaan dengan subtopik mengenalpasti buruj dengan baik.

*Sumber

: Diadaptasi daripada borang soal selidik yang telah digunakan oleh Nor Jazilah binti Abas(2012)

Disahkan oleh,

............................................. Puan Suriani bt Che Anam Guru Panitia Sains SK Alor Keladi