Anda di halaman 1dari 3

DEFINISI TERAPI SENI Terapi seni ialah profesion perkhidmatan kemanusian yang mempergunakan media seni, imej, proses

kreativiti seni dan tindak balas klien/pesakit untuk menghasilkan produk sebagai mencerminkan perkembangan individu, kebolehan, personaliti, minat, kerisauan dan pertelingkahan.

KONSEP TERAPI SENI Terapi seni bermaksud bantuan rawatan tanpa ubatan dan pembedahan dalam menyel esaikanpermasalahan berkaitan cabang ilmu Pendidikan Seni Visual. Seni visual pula sebagai instrumen yang membantu pelajar mengatasi kekeliruan dan kekalutan em osidan tekanan bertindan bukan sahaja dalam menghadapi proses pengajaran dan pem belajarantetapi kehidupan seharian. Terapi seni sebenarnya satu bentuk terapi emosi dan tingkah laku. Juga merupakan proses seni yang membantu membaiki fizikal, mental dan emosi pesakit. (Ini berdasarkan kepercayaan proses kreatif membabitkan luahan artistik individu membantu mereka menyelesaikan konflik dan masalah, membangunkan kemahiran dalaman, menguruskan tingkah laku, mengurangkan tekanan, meningkatkan jati diri) Luahan seni pesakit sama ada melalui lakaran, lukisan atau binaan (sculptures) membantu minda mereka memberi tumpuan pada hasil seni. Proses teraputik ini perlahan-lahan membantu mereka mengawal kecelaruan dalam minda. Melalui luahan artistik dan prosedur diagnostik lain pula, doktor berupaya membuat penilaian rawatan yang lebih tepat pada pesakit.

MATLAMAT TERAPI SENI Melalui ekspresi seni pelajar dapat memahami cara untuk mendedahkan keperluan dal aman dan konflikjiwa Penghasilan seni yang terbatas dan pelajar yang kekurangan ini mendapat nafas baru dalam memartabatkan lagi duniaseni melalui rekabentuk seni luar. ( Judith Peck ) Membolehkan kanak-kanak menceritakan pengalaman mereka

Membolehkan kanak-kanak menyuarakan perasaan atau emosi mereka yang terpendam Membolehkan kanak-kanak belajar menguasai pengalaman yang telah atau sedang mereka lalui OBJEKTIF TERAPI SENI Melalui pengajaran dan pembelajaran, persembahan media yang terpilih, bacaan dan kajian individu,pelajar dapat mengenali dan membiasakan diri dengan isi kandungan, gaya dan simbol imej yangkerap kali dilihat dalam karya. Dengan ini, pelajar dapat membuka jalan di alam bawah sedar dan pintu kepada perub ahan positifterhadap orang yang memerlukan pertolongan. Menurut Eve C. Jarboe, Terapi Seni di sekolah secara amnya adalah untuk pelajar khas yang mempunyai permasalahan dalam pembelajaran, tingkahlaku, gangguan emosi atau kecacatan fizikal termasuk pada mata kasar atau halus. JENIS-JENIS Melukis Mengecat menggunakan berus Mengecat menggunakan jari Kolaj "Construction or sculpture"

FUNGSI TERAPI SENI DALAM PEMANTAPAN EMOSI


mengesan tingkah laku dan hasil kerja pelajar yang mempunyaimasalah psikologi emo

si melalui hasil kerja. Seseorang insan belum tentu mampu melahirkan permasalahannya secara lisan, tetapi ia mudah untuk melakarkannya pada sekeping kertas kerana fitrah manusia sememangnya pandai menyimpan rahsia, lebih lebih lagi yang mengganggu dan menakutkannya. dapatmeluahkan perasaan sambil menyampaikan mesej.Yang pada mereka, dapat me nenangkanpemberontakan dalam diri. Secara positifnya, terapi seni akan dapat membentuk insan seperti di atas mengawal karya dan diri sendiri secara sedar dan bertanggung jawab.

KEBERKESANAN TERAPI SEBAGAI PEMANGKIN EMOSI DAN SAHSIAH PELAJAR melukis memberikanak kanak keupayaan untuk menguasai penuh terhadap media, obj ek objek dan situasi yang mewakili merekadi dalam gambar. ( Silk & Thomas , 1990). ( Eve C .Jarboe, 2002 ) Kebanyakan orang dari pelbagai peringkat umur mempunyai kebolehan untuk meluahk an perasaan mereka melaluipermainan dan seni.Mereka juga mempunyai kebolehan untuk keluar dari aktiviti ini , untuk mencerminkan dirimereka dan untuk mencipta idea b aru yang menuju kepada kebaikan ( Dyer Friedman & Sanders , 1997; Rubin 1978). ( Eve C .Jarboe, 2002 )

CONTOH AKTIVITI Membuat conteng pada kertas Menulis di awan / pasir Mencatan Melukis Mewarna Membuat kolaj Menganyam tikar

Anda mungkin juga menyukai