Panduan membuat buku skrap tanaman hiasan. Hantar pada 20. 08.

2013

1. Muka depan: KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 4 TANAMAN HIASAN

2. isi kandungan :
Biodata Pengenalan/pendahuluan penghargaan 1.0 jenis –jenis tanaman hiasan: 1.1 pokok Naungan 1.2 pokok palma 1.3 pokok memanjat/menjalar 1.4 pokok renek 1.5 pokok bunga semusim 1.6 penutup bumi. 2.0 penutup Rujukan

3. pengenalan/pendahuluan ( buat karangan atau penerangan mengenai tanaman hiasan) a) Apakah yang dimaksudkan dengan tanaman hiasan? b) Jenis-jenis tanaman hiasan Dan apa-apa maklumat yang bersesuaian. 6. 1.1 POKOK NAUNGAN Lekatkan gambar dan penerangan .

NAMA : _____________________ KELAS: _____________________ GURU MATAPELAJARAN :_______ TARIKH HANTAR:_____________

4. penghargaan Ucapan syukur dan berterima kasih kepada yang telah membantu dan terlibat secara langsung sepanjang anda membuat tugasan ini.

5.

1.0 JENIS-JENIS TANAMAN HIASAN

7. 1.2 POKOK PALMA Lekatkan gambar dan penerangan .

8. 1.3 POKOK MENJALAR ATAU MEMANJAT Lekatkan gambar dan penerangan .

9 1.1 POKOK RENEK Lekatkan gambar dan penerangan .

6 PENUTUP BUMI Lekatkan gambar dan penerangan .majalah -internet -buku .10 1. 11 1.5 POKOK BUNGA SEMUSIM Lekatkan gambar dan penerangan . 12 .PENUTUP 13 Rujukan -surat khabar . .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.