Anda di halaman 1dari 15

NAMA-NAMA UNTUK LAKI-LAKI

Huruf A

No. Nama Artinya


01. Amin Pemengang Amanat
02. Anis Ramah tamah dalam pergaulan
03. Amanullah Keamanan dari Allah
04. Akram Lebih Mulia
05. Ahmad Terpuji
06. Ad-ham (1) Tali rantai, (2) Peninggalan Kuno
07. Aslam (1) Lebih selamat, (2) Masuk Islam
08. Arsalan Nama seorang tokoh Islam
09. Aiman Kanan
10. Arhab Memanjakan
11. As'ad Bahagia
12. Adib Beradab
13. Addar Quthni Seorang imam perawi hadist
14. Attirmidzi Imam perawi hadist
15. Aththobarani Imam perawi hadist
16. Al Baihaqi Imam perawi hadist
17. Annasai Imam perawi hadist
18. Asyraf Lebih mulia
19. Amir Penguasa - pemimpin
20. Anas Mesra - periang
21. Althaf Lebih lembut
22. Amjad Lebih mulia
23. Ahnaf Lebih suci (Lurus)
24. Anwar Lebih bersinar
25. Arhab Lebih lebar dan luas
26. Azhar Lebih cerah
27. Aufa Lebih tepat
28. Anjab Lebih utama dan bernilai
29. Akhdan Sahabat
30. Akmal Lebih lengkap (sempurna)
31. Abrar Golongan yang berbuat kebajikan
32. Aflah Lebih sukses
33. Anshar Kaum Anshar sahabat Nabi saw
34. Amrullah Perintah Allah
35. Asad Singa
36. Afdhol Lebih Utama
37. 'Aashim Menjauhi maksiat
38. 'Aamir Memakmurkan
39. 'Atiq (1) Ka'bah (2) yang dimerdekakan
40. 'Adli Adil
41. 'Arif Arif bijaksana
42. 'Adnan Nama orang dahulu
43. 'Aali Tinggi
44. 'Adil Adil
45. 'Abduh Hamba-Nya
46. 'Azzan Nama orang Dahulu
47. 'Azzam Kebulatan tekad
48. 'Azmi Keteguhan hati
49. Athallah Karunia Allah
50. 'Aqil Yang baik budi
51. 'Aun Pertolongan
52. 'Aafi Yang mengampuni
53. 'Aathif Belas kasih
54. Alauddin Kemulian agama
55. 'Aakif Beritikaf
56. 'Aqib Balasan yang baik
57. 'Afif Punya harga diri
58. 'Aatik (1) Pemurah (2) Yang murni
59. 'Alim Berilmu
60. 'Abid Beribadah
61. 'Abbad Tekun beribadah
62. 'Ariq (1) baik Budi (2) Mulia asalnya
63. Antar Berani dalam peperangan

Huruf B

No. Nama Artinya


01. Basil (1) Singa (2) Pemberani
02. Badar Bulan Purnama
03. Badruddin Bulan purnama agama
04. Bariq Bercahaya - kemilau
05. Bassam Selalu senyum
06. Basim Tersenyum
07. Basyir Pemberi kabar gembira
08. Bahauddin Keindahan agama
09. Bahir Elok
10. Badri Mempercepat jalannya
11. Bahi Indah
12. Burhan Dalil - Bukti - Cahaya
13. Bakri Pagi-pagi benar
14. Baqir Pembelah
15. Burhanuddin Dalil (cahaya) agama
16. Bakir Pagi-pagi benar
17. Bariz Menonjol
18. Bisyir Berita gembira
19. Banan Ujung jari
20. Badil Pengganti
21. Baliq Fasih
22. Budair Berjalan cepat
23. Buraid Dingin
24. Bukhori Imam perawi hadist
25. Badruttamam Bulan purnama
26. Badruzzaman Bulan purnama bagi jaman

Huruf D

No. Nama Artinya


01. Dzakwan Harum semerbak
02. Dziyab (1) Memperoleh harta. (2) Serbuan
03. Dziban Penghalau
04. Dzulfiqar Nama Pedang Rasulullah saw
05. Dhafir Menang
06. Dhahir Yang membantu
07. Dhiaulhaq Sinar (cahaya) hak
08. Dhia Sinar - cahaya
09. Dhamir Yang langsing
10. Dhaifullah Tamu Allah

Huruf F

No. Nama Artinya


01. Faiz Menang
02. Falah Sukses - beruntung - jaya
03. Falih Yang sukses
04. Fakhri Kebanggaan
05. Farid (1) Tunggal (2) Permata yang mahal
06. Fauzan Kemenangan
07. Faisal Pemisah antara hak dan batil
08. Fuad Benak - jantung hati
09. Fuhaid Harimau
10. Fahim Memahami
11. Faraj (1) Kelonggaran (2) Pelepasan
12. Fauhad Anak kecil yang gemuk
13. Fagih Ahli fiqih
14. Faris Penunggang kuda
15. Faruq Pembeda antara hak dan batil
16. Farhan Bergembira
17. Fadhil Mulia
18. Fauzi Kemenangan
19. Fahd Harimau
20. Faiq Yang mengungguli
21. Fakhir (1) Kebesaran. (2) Yang baik
22. Fathi Pembuka
23. Fahmi Pemahaman
24. Fikri Pemikiran
25. Furqon Pembeda hak dengan batil
26. Fakhruddin Kebanggaan agama
27. Fadhlurrahman (1) Keutamaan dari Allah (2) Anugrah Arrahman
28. Fajari Waktu fajar
29. Fadholi Kelebihan - keutamaan

Huruf G

No. Nama Artinya


01. Ghufron Pengampunan
02. Ghozi Prajurit dimedan perang
03. Ghalib Menang
04. Ghonim Yang mendapat keuntungan
05. Ghassan Nama suku arab

Huruf H

No. Nama Artinya


01. Hatim Murni
02. Hazim Orang yang teliti
03. Hamdi Pujian
04. Haidar Singa
05. Hafidh (1) Pemelihara (2) Penghafal
06. Husam Pedang yang tajam
07. Hanif Muslim yang teguh - lurus
08. Hamid Yang memuji
09. Hamdan Yang memuji
10. Hassan Bagus
11. Hammadi Pemuji
12. Hamdun Pujian
13. Hibban Ibnu Hibban Pewari Hadist
14. Husni Indah
15. Helmi Sabar dan berakal
16. Hanafi Pengikut Imam Abu Hanifah
17. Hanbali Pengikut Imam Ahmad bin Hambal
18. Hasyim (1) Pemurah (2) Pemecah sesuatu
19. Hawari Pengikut setia
20. Hilal Bulan sabit
21. Hadi Penunjuk jalan
22. Hani' Yang mengucapkan selamat
23. Hammam Yang mempunyai kemauan keras
24. Hisyam Kemurahan
25. Humam (1) Maharaja (2) Singa
26. Hajid Yang Shalat tahajjud
27. Hibatullah Anugrah Allah
28. Hamdan Penetap disuatu tempat
29. Hauzan Mahluk Manusia
30. Huwaidi Kembali kepada yang hak
31. Habibi Kesayanganku
Huruf I

No. Nama Artinya


01. 'Izzuddin Kemuliaan agama
02. 'Ismat Kekuatan menjauhi maksiat
03. 'Irfan Pengetahuan
04. 'Imran Nama ayahanda Maryam as
05. 'Isom Maksum
06. 'Imaduddin Tiang agama
07. Ihsan Kebaikan
08. Imam Pemimpin
09. Iqbal Pujangga Muslim
10. Ikhlas Ikhlas
11. Iyad Gunung yang sukar didaki
12. Iman Keimanan
13. Ilham Isyarat yang baik
14. Irsyad Petunjuk
15. Ijlal Terhormat - Mulia
16 Isyraf Pengawasan

Huruf J

No. Nama Artinya


01. Jamil Indah
02. Jamal Keindahan
03. Jauhar Permata
04. Jamaluddin Keindahan agama
05. Jihad Perjuangan
06. Junaid Tentara
07. Jubair Nama Ulama Besar
08. Jalal Keagungan
09. Jawahir Permata-permata
10. Jiyad Yang Baik
11. Juhair Suara Nyaring - Lantang
12. Jasim Badan - Fisik
13. Jibril Malaikat Jibril
14. Jawad Pemurah
15. Jam'an Dua pasukan
16. Jarullah Tetangga Allah
17. Jubran Nama Sastrawan
18. Jasir Keberanian
19. Jaiz Boleh
20. Jadid Baru
21. Jamhari Kelompok manusia
22. Jundi Prajurit
Huruf K

No. Nama Artinya


01. Kamal Kesempurnaan
02. Kamaluddin Kesempurnaan agama
03. Kamil Sempurna
04. Kadhim Menahan Diri
05. Khairuddin Kebaikan Agama
06. Khairullah Kebaikan (dari) Allah
07. Khalis Murni
08. Khattab Ahli pidato
09. Khatib Orang yang berkhotbah
10. Khaldun Nama seorang ahli sejarah
11. Khairi Kebaikan
12. Khalil Kesayangan
13. Khabir Yang mengetahui dengan sebenarnya
14. Khozin (1) Penyimpan harta (2) Bendahara
15. Khosyi' Orang yang khusyu' dalam shalat
16 Khodhi' Orang yang rendah hati
17. Khidhir Orang shaleh kawan nabi Musa as
18. Khalaf (1) Anak yang baik (2) Pengganti (3) Ulama
19. Khairon Kebaikan

Huruf L

No. Nama Artinya


01. Labib Sehat akal dan cerdik
02. Luthfi Lembut
03. Luqman Nama orang yang bijaksana
04. Lami' Mengkilat
05. Luqmanul hakim Luqman yang bijaksana

Huruf M

No. Nama Artinya


01. Maajid Mulia
02. Ma'mun Aman
03. Muhyiddin Yang menghidupkan agama
04. Mar'ie Terpelihara
05. Masyhur Kesohor
06. Majdi Kemuliaan
07. Mukhtar Terpilih
08. Mas'ud Bahagia
09. Murtadho Diridhoi
10. Marwan (1) urusan yang lurus (2) Seorang Khalifah dari
Bani Umayyah
11. Mustafa Pilihan
12. Maalik Yang memiliki
13. Mubarak Yang diberkahi
14. Mujahid Pejuang
15. Majduddin Kemuliaan agama
16. Mahbub Disukai - Dicintai
17. Muhsin Yang berbuat kebaikan
18. Mahmud Terpuji
19. Mursyid Pemberi petunjuk jalan
20. Muslim Seorang Muslim
21. Mu'min Seorang yang beriman
22. Muammar Berumur panjang
23. Mahrus Yang dijaga
24. Mudrik Berakal - Memahami
25. Ma'ruf (1) Kebaikan (2) Yang dikenal
26. Mundzir Pemberi peringatan
27. Mustajab Terkabul do'anya
28. Marzuq Yang diberi rezeki
29. Muin Penolong
30. Maliki Penganut mazhab Imam Malik
31. Mansur Yang dimenangkan
32. Munadi Yang berseru
33. Murfid Penolong
34. Mahir Pandai - Cakap
35. Miftah Kunci
36. Munir Bersinar
37. Munawir Yang ikut latihan militer
38. Munawwir Pemutih dengan kapur
39. Mufrih Penggembira
40. Mu'tashim Terpelihara dari dosa
41. Mukarrom Yang Mulia
42. Mus'ad Yang dibahagiakan
43. Mahdi Yang mendapat Hidayah
44. Mushoddaq Dapat dipercaya
45. Mushoddiq Yang mempercayai
46. Muhtarom Yang terhormat (di hormati)
47. Muhajir Yang berhijrah
48. Misbah Pelita - Lampu
49. Misbahuddin Pelita agama
50. Muntashir Yang menang
51. Muflih Yang sukses - Jaya
52. Mushlih Yang memperbaiki
53. Mu'afa Yang selamat - sehat
54. Mukhlis Yang Ikhlas
55. Mukhlas Yang Ikhlas
56. Munif Tinggi Kedudukannya - Menonjol
57. Marjan Batu permata marjan
58. Ma'shum Terhindar dari dosa
59. Maimun Yang diberkahi
60. Mustaqim Lurus
61. Marsa Pelabuhan
62. Musyif Pengawas
63. Makarim Bersifat mulia
64. Muthliq Pemberi sesuatu
65. Mamduh Yang dipuji
66. Mazru'i Yang ditanami
67. Mubasysyir Pemberi kabar gembira
68. Mastur Tertutup - dirahasiakan
69. Musyaffa' Memperoleh syafa'at
70. Mudhoffar Yang dimenangkan
71. Muthohhar yang disucikan
72. Masy'al Tempat menyalakan Api
73. Ma'lum Yang diketahui
74. Ma'mur Makmur
75. Muzakki (1) Yang mengeluarkan Zakat (2) Yang
Membersihkan diri
76. Murad Kemauan
77. Mahfudh Terpeliharan - terjaga
78. Mukhbit Tunduk patuh
79. Muqsith Berbuat adil
80. Mutawakkil Yang bertawakal
81. Mutawalli Yang menangani jabatan atau urusan
82. Mahasin Kebaikan- kebaikan
83. Muti' yang selalu taat
84. Mufid Memberi manfaat
85. Manaf Gunung yg tinggi - Yg Mengungguli lainnya
86. Munib Yang berinabah (kembali) kejalan Allah
87. Muwaffaq yang mendapat Taufiq (restu)
88. Mustaghfirin Orang-orang yang beristighfar
89. Musaid Pembantu - Penolong

Huruf N

No. Nama Artinya


01. Nashir Penolong
02. Nashiruddin Penolong Agama
03. Nashrullah Kemenangan dari Allah
04. Nail Yang suka memberi
05. Nu'man Kenikmatan
06. Nuruddin Cahaya Agama
07. Nadhir Indah - elok
08. Naufal Dermawan
09. Nadi Tempat pertemuan
10. Naji (1) Selamat (2) Onta yang lari cepat
11. Naif (1) Berkedudukan (2)Menonjol
12. Nashif (1) Adil (2)Insaf (3) Pelayan
13. Nizar (1) Sedikit berbicara (2) Sedikit memberi
14. Na'im Kenikmatan
15. Nuri Bercahaya
16. Nabih Cerdik - Mulia
17. Nabil Cerdik - Mahir
18. Najmi Bintang
19. Nadhmi Teratur (disiplin)
20. Nasih Setia - Loyal - Ikhlas
21. Nadir Jarang
22. Nawwaf Yang menonjolkan
23. Nadim Teman minum
24. Nashir Pembela
25. Nafil Tambahan
26. Nazih Bersih dari noda cacat
27. Nidham Peraturan
28. Najib Mulia - Utama -bernilai
29. Nadhim Pengatur
30. Nasim Angin Sepai - sepoi
31. Nawwar Pemberi cahaya
32. Nafis Berharga
33. Nabhan Mulia - terkenal
34. Najmuddin Bintang agama
35. Nadhif Bersih
36. Nahid Anak dalam masa puber

Huruf Q

No. Nama Artinya


01. Qosim Ganteng - Yang membagi
02. Qoid Pemimpin
03. Qutub (1) Nama Pemimpin (2) Kutub
04. Qani' Puas
05. Qosiim (1) Yang molek (2) Bahagian
06. Quraisy Suku bangsa arab asal Rasulullah saw
Huruf R

No. Nama Artinya


01. Rajih Timbangan yang mantap
02. Rafi' Tinggi
03. Rahmatullah Rahmat Allah
04. Rusydi Penunjuk jalan lurus
05. Ridhwan Keridhoan Allah
06. Rifqi Kawan pendamping
07. Riyadh Taman
08. Rasyid Mendapat petunjuk
09. Rosyid Memberi petunjuk
10. Roja' Harapan
11. Raihan Tumbuhan yang harum
12. Rahmi Belas kasih
13. Rosyad Petunjuk jalan lurus
14. Rafid (1) Penolong (2) Pengawal
15. Rizqullah Rizki dari Allah
16. Ramadhan Bulan ramadhan
17. Rafii' Tinggi derajatnya
18. Ridho Keridhoan
19. Rajab Bulan rajab
20. Roid Pemimpin
21. Rozin Serius dalam prilaku
22. Robii' Musim semi
23. Rabbani Karena Allah semata-mata
24. Rahid Lembut
25. Rofiq Kawan akrab
26. Rafif Berahlak baik
27. Rosyiq Bentuk tubuh yang indah
28. Rodhi Merasa ridho
29. Roji Berpengharapan
30. Robih Beruntung

Huruf S

No. Nama Artinya


01. Sulthan (1) Sultan (2) Bukti yang kuat
02. Sabiq (1) Yang mengalahkan (2)Yang mendahului
03. Sami Tinggi kedudukannya
04. Samir Teman ngobrol
05. Surur Kegembiraan
06. Sa'di Bahagia
07. Sufyan Nama tokoh Ulama
08. Saif Pedang
09. Salam Keselamatan - keamanan
10. Sa'ud Bahagia
11. Said Bahagia
12. Salim Selamat
13. Sunni Penganut ajaran sunah nabi saw
14. Siraj Lampu - Pelita
15. Sirajuddin Pelita agama
16. Suud Bahagia
17. Sa'dun Bahagia
18. Samih Lemah lembut - Toleran
19. Saifuddin Pedang agama
20. Saiful Islam Pedang Islam
21. Samah Toleransi
22. Sadad Bertindak tepat
23. Sunbul (1) Tangkai (2) Nama Binatang
24. Sayid Tuan - Kepala kaum
25. Samhari Lembing yang keras
26. Sadid Benar - tepat
27. Sajid Orang yang bersujud
28. Satir Orang yang menutupi Aib dan dosa
29. Sahar Akhir malam sebelum fajar
30. Syarif Mulia
31. Syauqi Rinduku
32. Syafiq Belas Kasih
33. Syahir Kesohor
34. Syukri Bersyukur
35. Syakir Bersyukur
36. Sya'ban Bulan Sya'ban
37. Syahid Mati Syahid
38. Syafi' Memberi syafa'at
39. Syakib Nama Tokoh Muslim
40. Syarifuddin Kemuliaan Agama
41. Syadi Pandai bersyair dan bernyanyi
42. Syahin Burung yang panjang sayapnya
43. Syammas Pelayan ibadah
44. Syabibi Berusia antara 15 dan 30 tahun
45. Syamil Menyeluruh
46. Syamlan Memilih kurma yang masak
47. Syihab Pecahan bintang - meteor
48. Syarahil Nama khabilah
49. Syaiban Mendung bersalju
50. Syuja' Pemberani
51. Syaraf Kemuliaan
52. Syafii Penganut Imam syafii
53. Syafi Penyembuh
54. Syarbini (1) nama Pohon (2) nama Ulama besar
55. Syuruq Terbitnya matahari
56. Syamsulhadi Matahari petunjuk
57. Syamsuddin Matahari Agama
58. Syihabuddin Pecahan Bintang (meteor) agama
59. Shodiq Benar - Jujur
60. Shabri Sabar
61. Shabur Penyabar
62. Shobir Penyabar
63. Shidqi Benar - jujur
64. Shiddiq Membenarkan
65. Shaleh Baik
66. Shalah Perbaikan - kebaikan
67. Shalahuddin Kebaikan agama
68. Shobhi Pagi hari
69. Shofwan (1) Teman akrab (2) Cinta Ikhlas
70. Shaddam Benturan
71. Shorim (1) Berani (2) Pedang Tajam (3) Singa
72. Shafar Bulan Safar
73. Shoib Tepat mengenai sasaran
74. Shohib Teman
75. Shabban Pembuat sabun
76. Shofi Jernih

Huruf T

No. Nama Artinya


01. Tajuddin Mahkota agama
02. Taqiuddin Takwa dalam agama
03. Taufiq Taufiq limpahan Allah
04. Tamim Orang yang kuat
05. Taisir Kemudahan
06. Tauhid Kemurnian Iman (keesaan Allah)
07. Taqi Bertakwa
08. Tahsin Perbaikan
09. Tamam Sempurna
10. Taufiq Alhakim Taufiq (Allah) yang Hakim (bijaksana)
11. Taufiq Arrahman Taufiq (Allah) Maha Pengasih
12. Thoriq Orang yang mengetuk malam hari
13. Thalal Keindahan - keadaan yang baik
14. Thilal (1) Embun (2) Hujan rintik-rintik
15. Thalib (1) Penuntut Ilmu (2) yang mencari
16. Thaha Dua huruf permulaan surat
17. Thomi Tinggi
18. Thahir Bersih - Suci
19. Thoyyib Baik
20. Thufail Lembut - Halus
21. Tsabit Yang tetap
22. Tsawab Pahala
23. Tsauban Kembali berkumpul
24. Tsamud Kaum nabi Shaleh as
25. Tsaqib Jitu

Huruf U

No. Nama Artinya


01. 'Ubaid Hamba
02. ' Uwamir Nama Orang dahulu
03. 'Ushaim Memelihara dari keburukan
04. 'Umair Nama orang dahulu
05. 'Ulwan Tinggi
06. 'Umron (1) Pembangunan (2) Ramai Penduduk
07. 'Ujab Keajaiban