Anda di halaman 1dari 3

NAMA: ..........................................

LATIHAN 5

KELAS BIMBINGAN TINGKATAN SATU& DUA

TINGKATAN: ..................................
TARIKH: ..........................................

PUAN AIDA SHUHAIDA MUSTAFA

KATA KERJA
Sila jawab semua soalan berikut.
1

Encik Ali sedang _____________ tugas.


AA

membuat

BB

menjalankan

CC

mengerjakan

DD

menjalani

Adik Dania tidur dengan ______________ lengan.


A?

berbantalkan

B?

berbahu

C?

berlapikkan

bersilangkan

Dia banyak _________ masalah yang rumit .


A?

mengadap

B?

menghadapi

C?

melakukan

D?

berhadapan

Saya tidak _______________ akan kotak yang berat itu.


?
A

terpikul

B
?

terbawa

C
?

terangkat

D
?

terpapah

Disediakan oleh: ASM 2011

Dato Siti Nurhaliza ______________ di pentas.


A
?

bernyanyi

B
?

berlagu

C
?

bertelagah

D
?

menyanyi

Bagi soalan 6 hingga 10, sila cari kesalahan di dalam ayat di bawah ini dan tulis semula
jawapan yang sesuai pada ruangan yang disediakan.
6. Sarah memperolehi maklumat tentang kes membuang bayi dengan melayar
laman sesawang sosial di rumah.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

7. Saya selalu mengulangi kajian pelajaran untuk mantapkan pengetahuan saya


tentang matapelajaran yang dipelajari oleh saya di sekolah.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

8. Ibubapa saya sentiasa suruh saya pelajari bersungguh-sungguh demi kejayaan


pada masa hadapan.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

9. Seorang anak yang baik akan lakukan perkara yang baik untuk jaga maruah
keluarganya.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Disediakan oleh: ASM 2011

10. Kebiasaannya, Sarah dan Dania akan mengantok apabila ikut kelas bimbingan
pada waktu malam kerana mereka libat dalam aktiviti kokurikulum di sekolah
pada waktu siang.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Markah:
............../10

SEMOGA BERJAYA

Disediakan oleh: ASM 2011