Anda di halaman 1dari 1

BORANG BIODATA PELAJAR

BAHAGIAN A (UNTUK DIISI OLEH PELAJAR)


a. Nama Penuh Pelajar (HURUF BESAR) : ....................................................................
b. Jantina : ....................................................................
c. Warganegara : ....................................................................
d. Tarikh Lahir : ....................................................................
e. Tempat Lahir : ....................................................................
f. Keturunan : ....................................................................
g. Nama Sekolah Sekarang : ....................................................................
h. Tingkatan : ....................................................................
i. Aliran : ....................................................................
j. Nama Sekolah Dahulu : ....................................................................
BUTIR-BUTIR PERIBADI BAPA ATAU PENJAGA
a. Nama : ...................................................................
b. Hubungan Dengan Pelajar : ..................................................................
c. Pekerjaan : ..................................................................
d. Pendapatan : ...................................................................

BUTIR-BUTIR PERIBADI IBU

a. Nama : ..................................................................
b. Hubungan Dengan Pelajar : ..................................................................
c. Pekerjaan : .................................................................
d. Pendapatan : ..................................................................