Anda di halaman 1dari 13

a

ba

ca

da

fa

ga

ha

ja

ka

la

10

ma

na

pa

qa

ra

11

12

13

14

15

sa

ta

va

wa

ya

16

17

18

19

20

za
21

Nama:____________________

BM

Tarikh:____________________

Tulis semula suku kata berdasarkan nombor yang diberikan

10

11

12

13

14

15

17

18

19

20

16

21

BM3.4.1
Membunyikan sukukata hasil gabungan huruf konsonan dan huruf vocal dengan bimbingan

Nama:____________________

Tarikh:____________________

Cantumkan suku kata menjadi perkataan dengan berpandukan nombor.


2 + 3 = baca

12 + 6 = _______

10 +11 = ______

2 + 2 = baba

9 + 20 = _______

15 + 2 = _______

11 + 11 = ______

10 + 6 = _______

9 + 3 = _______

8 + 17 = ______

8 + 6 = ________

2 + 8 = _______

BM 3.4.3
Membina dan membunyikan sukukata hasil gabungan huruf konsonan dan huruf vocal (contoh: ba)
BM 3.4.5
Membina dan membunyikan dua sukukata terbuka secara rawak

8 + 19 = ______
2 + 9 = _______

9 + 5 = ________

BM

be

ce

de

fe

ge

he

je

ke

le

10

me

ne

pe

re

se

11

12

13

14

15

te

ve

we

ye

ze

16

17

18

19

20

Nama:____________________

BM

Tarikh:____________________

Tulis semula suku kata berdasarkan nombor yang diberikan

10

11

12

13

14

15

17

18

19

20

16

BM3.4.1
Membunyikan sukukata hasil gabungan huruf konsonan dan huruf vocal dengan bimbingan

bi

ci

di

fi

gi

hi

ji

ki

li

10

mi

ni

pi

ri

si

11

12

13

14

15

ti

vi

wi

yi

za

16

17

18

19

20

Nama:____________________

BM

Tarikh:____________________

Tulis semula suku kata berdasarkan nombor yang diberikan

10

11

12

13

14

15

17

18

19

20

16

BM3.4.1
Membunyikan sukukata hasil gabungan huruf konsonan dan huruf vocal dengan bimbingan

Nama:_____________________
Cantumkan suku kata menjadi perkataan dengan berpandukan nombor.

i
1

bi ci di
2

gi hi
6

mi ni
11

ti
16

ji

12

vi
17

ki

fi

1 + 12 =

mi + 12 = cili

1 + 14 =

11 + 14 =

4 + ri =

13 + li =

i + si =

16 + bi =

bi + 8 =

17 + 15 =

bi + 12 =

20+ 20 =

2 + 14 =

16 + ri =

zi

9+ 15 =

ti + 16 =

20

li + 4 =

li

10

pi ri

si

13

14

wi yi
18

19

BM

15

ki + wi =

10 + li =

BM 3.4.5
Membina dan membunyikan dua sukukata terbuka secara rawak

3 + 10 =
4+ ri =
6+ gi=

bo

co

do

fo

go

ho

jo

ko

lo

10

mo

no

po

ro

so

11

12

13

14

15

to

vo

wo

yo

zo

16

17

18

19

20

Nama:____________________

BM

Tarikh:____________________

Tulis semula suku kata berdasarkan nombor yang diberikan

10

11

12

13

14

15

17

18

19

20

16

BM3.4.1
Membunyikan sukukata hasil gabungan huruf konsonan dan huruf vocal dengan bimbingan

bu

cu

du

fu

gu

hu

ju

ku

lu

10

mu

nu

pu

ru

su

11

12

13

14

15

tu

wu

yu

zu

16

17

18

19

Nama:____________________

BM

Tarikh:____________________

Tulis semula suku kata berdasarkan nombor yang diberikan

10

11

12

13

14

15

17

18

19

16

BM3.4.1
Membunyikan sukukata hasil gabungan huruf konsonan dan huruf vocal dengan bimbingan

Nama:_____________________
Cantumkan suku kata menjadi perkataan dengan berpandukan nombor.

u
1

bu cu du fu
2

gu hu
6

ju ku lu
8

mu nu pu ru
11

tu
16

12

13

14

wu yu zu
17

18

BM 3.4.5
Membina dan membunyikan dua sukukata terbuka secara rawak

19

BM

1 + 10 = ______

2 + 4 = ______

2 + 3 = _______

16 + 8 = ______

2 + 9 = ________

2 + 2 = _______

2 + 14 = ________

9 + 9 = _______

15 + 15 = _______

2 + 10 = _______

3 + 3 = ________

2 + 15 = ______

15 + 15 = _______

6 + 14 = _______

7 + 10 = _______

13 + 18 = _______

15 + 4 = ________

8 + 14 = _______

9 + 18 = _________

13 + 18 = _______

13 + 14 = ________

8 + 14 = _______

10

su
15

Anda mungkin juga menyukai