Teori Pembelajaran

Dr Bushro Binti Ali

Teori Pembelajaran
• Merujuk kepada prinsip-prinsip dan hukem-hukum pembelajaran yang dihasilkan daripada kajian-kajian ahli-ahli psikologi pembelajaran. • Pendidik dapat memahami tentang cara pelajarnya belajar. • Pendidik dapat menghubung kait prinsip dan hukum pembelajaran dengan kaedah dan teknik yang akan digunakan.

Teori Pembelajaran 4 Mazhab Utama Behavioris Pavlov Thorndike Skinner Kognitif Gagne Bruner Ausubel Sosial Bandura. Humanis Rogers .

Teori Pembelajaran Sosial • Tiga unsur utama Individu (Motivasi intrinsik)  Persekitaran (Rangsangan luaran) Tingkah Laku (Tindak balas) IxPxT .

Proses pembelajaran melalui pemerhatian tingkah laku model sebagai permodelan (modelling). .Teori Pembelajaran Sosial • Teori Pemodelan : Bandura Tingkah laku kanak-kanak adalah dipelajari melalui peniruan atau pemodelan. Orang diperhatikan sebagai model.

Teori Pembelajaran Sosial • Teori Pemodelan : Bandura – 4 unsur utama Perhatian (attentian) Mengingat (retention) Reproduksi (reproduction) Peneguhan/Motivasi (reinforcement/motivation) .

Proses Pembelajaran Pemerhatian/Pemodelan Proses 1 Proses 2 Proses 3 Perhatian Mengingat Reproduksi .

Proses Pembelajaran Pemerhatian/Pemodelan Proses 4 Peneguhan/Motivasi .

ada tumpuan perhatian mengekalkan tingkah laku yang bahasa dan imaginasi. • Kecekapan ini bergantung kepada keupayaan • Kegunaan dan faedah fizikal dan kemahiran tiruan motor pemerhati • Kemahiran pemerhatian serta kemahiran mengingat dengan tepat. Dengan status menggunakan bahasa tingkah laku yang ditirunya. . imaginasi. •Pemerhati harus berupaya melakukan semula • Ciri model – umur.• jantina. • Dengan menggunakan • Faktor : diperhatikan dalam ingatan. dan hubungan dgn dan pemerhati.Proses Pembelajaran Pemerhatian/Pemodelan Proses 1 Proses 2 Proses 3 Perhatian Mengingat Reproduksi • Pemerhati harus berupaya mengekalkan • Pembelajaran hanya • Pemerhati berlaku jika harus berupaya tingkah laku yang diperhatikan dalam ingatan.

. • Tidak melakukan sekiranya didenda atau ditegur.Proses Pembelajaran Pemerhatian/Pemodelan Proses 4 Peneguhan/Motivasi • Peniruan berlaku sekiranya mendatangkan kepuasan. peneguhan positif /ganjaran.

Tak TakSekat Sekat 5. •Cth : pelajar meniru gaya gurunya melukis dan cara mewarna drp buku yang dibacanya. • Tingkah laku yang ditiru boleh ditonjolkan dalam apa-apa situasi. tapi tak boleh pakai di sekolah. • Tingkah laku yang ditiru hanya sesuai untuk situasi tertentu sahaja. • Cth: pelajar meniru gaya berbudi bahasa gurunya. Langsung 2. Gabungan 4. Sekat Laluan 4. •Peniruan langsung dan tidak langsung. • Cth: meniru gaya penyanyi yang disanjungi.. memerhati seorang guru mengajar rakannya. • menggabung tingkah laku yang berlainan.Jenis-Jenis Peniruan 1. Laluan Laluan • Meniru tingkah laku yang ditunjukkan oleh model melalui proses perhatian. . • Tiru fesyen pakaian di tv. • Melalui imaginasi atau pemerhatian secara tidak langsung. Tak Langsung 3. • Cth: meniru watak yang dibaca dalam buku.

Proses pembelajaran melalui pemerhatian tingkah laku model sebagai permodelan (modelling). .Teori Pembelajaran Sosial • Jenis model dalam Tingkah laku kanak-kanak adalah dipelajari melalui peniruan atau pemodelan. Orang diperhatikan sebagai model.

doktor. kekayaan.Jenis-Jenis Model dalam Peniruan/Pemodelan Jenis Model Penerangan Peniruan berlaku kerana kuasa kebebasan. Org kurang pintar menanjung dan memuja orang yang pintar. profesor dll. Model yang lebih tua Model yang berstatus tinggi Faktor kuasa dan kekayaan daripada model yang berstatus tinggi mendorong org dlm kelas sosial rendah meniru tingkah laku tersebut. Model yang mempunyai kecerdasan tinggi Model yg terkenal dalam sesuatu bidang kepakaran Ramai org kurang mahir berkecenderungan meniru model yang pakar dalam sesuatu bidang spt pendidikan. . kehormatan dan sebagainya yg dienikmati oleh model tersebut.

II. Memastikan proses pemerhatian dilakukan mengikut prosedur III.Prinsip Pelaksanaan Teori Pembelajaran Sosial I. – dengan memberi peneguhan positif. . Menentu dan menggunakan model yang sesuai dgn perbezaan individu dalam pembelajaran sosial. v. Memupuk konsep kendiri positif supaya pelajar memperoleh keyakinan terhadap tingkahlaku yang ditirunya. . Memupuk keupayaan mengawal dan memanipulasi diri dengan menggunakan pemirian refeksi diri dan maklum balas drp model (jurulatih) iv. Memupuk kecekapan meniru dan reproduksi dengan latihan secara sistematik drp mudah kpd kompleks dan demontrasi berulang-ulang.

diakhiri dengan peneguhan positif. iii. peringatan. iv.Ciri-ciri Teori Pemodelan Bandura i. misalan dan teladan. Proses pembelajaran meliputi pemerhatian. Unsur pembelajaran utama ialah pemerhatian dan peniruan. ii. . Tingkah laku model boleh dipelajari melalui bahasa. peniruan dgn tingkah laku atau gerak balas yg sesuai. Pelajar meniru sesuatu kemahiran daripada kecekapan demontrasi guru sebagai model. v. Pelajar memperoleh kemahiran jika memperoleh kepuasan dan peneguhan yang berpatutan.

Implikasi Teori Pemodelan Bandura • Penyampaian guru hendaklah cekap dan menarik agar dapat menjadi role model kpd pelajar. • Demontrasi guru hendaklah jelas serta menarik agar pelajar dpt meniru dengan cepat. lukisan atau ABM hendaklah bermutu tinggi. • Hasilan guru dpt kraftangan. • Guru boleh menggunakan rakan sebaya yang cemerlang sbg model. . • Guru boleh mengajar nilai murni dan watak bersejarah dengan teknik main peranan dan simulasi.

• Pembelajaran manusia bergantung kpd emosi dan perasaannya.Mazhab Humanis • Fitrah manusia – mulia dan baik • Individu akan tumbuh secara semula jadi jika persekitarannya sesuai. membantu mereka mempelajari ilmu pengetahuan yang bermakna. . • Oleh itu – guru perlu mengikut keperluan pelajar. • Sekolah harus mengutamakan pendidikan afektif berasaskan ilmu pengetahuan.

• Strategi p&p hendaklah mengikut kehendak dan perkembangan emosi pelajar. dan mempunyai cara belajar yang berbeza. • Ahli mazhab : Carl Rogers dan Maslow. • Setiap individu mempunyai potensi dan keinginan untuk mencapai kecermelangan kendiri. .Mazhab Humanis • Setiap individu adalah berbeza. • Guru hendaklah menjaga kendiri pelajar dan memberi bimbingan supaya potensi mereka dpt dikembangkan.

.perbezaan individu. • Sumbangan mazhab – kehidupan manusia yg bermakna dan sejahtera. • Kajian tema akur dengan kehirupan manusia yg bermakna. • Kajian berdasarkan teori psikologi dan psikologi gunaan. • Pertimbangan asas.Ciri-ciri Khusus Mazhab Humanis • Pengalaman dan psikologi manusia berlainan dgn haiwan. • Kajian tingkah laku manusia merangkumi proses dalaman yang subjektif serta tingkah laku luaran.

• Tingkah laku yg ditunjukkan adalah selaras dengan konsep kendiri dan keupayaannya. • Kefahaman tingkah laku individu hanya diperoleh melalui proses komunikasi.Ciri-ciri Teori Pembelajaran Rogers • Pengalaman individu adalah fenomena-logikal yg dialami oleh individu sendiri. • Setiap individu mempunyai kecenderungan dan hasrat sendiri untuk mencapai kesempurnaan kendiri. . • Setiap individu membentuk konsep kendiri yg unik melalui sistem nilai dan kepercayaan yg berbeza dgn org lain.

– Keberkesanan pem dicapai apabila pelajar mengambil initiatif sendiri dan melibatkan diri sepenuh dlm aktiviti p&p. – Pembelajaran paling berkesan = belajar bagaimana belajar (learning to learn). . – Keberkesanan pemb dicapai dlm situasi pendidikan yang kurang terancam. – Membimbing pelajar supaya menilai hasil pemb dirinya demi mempertingkatkan pemikiran reflektif dan kemahiran kreatifnya – Aktiviti p&p hendaklah dkaitkan dgn hidup nyata demi memupuk kemahiran hidup pelajar. • Mengutamakan prinsip pembelajaran berasaskan kebebasan (freedom to learn): – Pemb merupakan sesuatu jenis naluri ingin tahu (curiosity) – Pemb berlaku jika bahan pemb bermakna serta sama dgn obj pemb pelajar.Prinsip Pendekatan Pendidikan Rogers • Mengutamakan pendidikan berpusat pelajar.

Hiraki Keperluan Maslow Aktualisasi Kendiri Estetik Keperluan Penyuburan 10% 40% Kognitif Penghargaan Kendiri Keperluan Sekunder 50% Kasih Sayang Keselamatan Fisiologi Keperluan Asas/Primer 70% 80% .

gangguan dan ketidak seimbangan dalam diri . • Motivasi intrinsik merupakan penggerak asas bagi manusia mencapai kejayaan. • Keperluan = kehendak manusia untuk mensempurnakan keadaan kekurangan.Teori Keperluan Maslow • Pembelajaran berkesan bergantung kepada motif pelajaran sendiri.

rehat ) – Keperluan psikologi – keperluan sekunder (lahir dari perhubungan dan interaksi antara orang dan persekitaran – keselamatan. kepuasan deria. oksigen. kasih sayang.) . sempurna kendiri dll. tidur. minuman.Konsep Asas Teori Keperluan Maslow • Keperluan manusia : – Keperluan fisiologi – asas (makanan.

Teori Keperluan Maslow • Motivasi Intrinsik – kuasa dalaman yg berada dalam perkembangan fisiologikal dan psikologikal manusia. • Kuasa dalaman ini mendorong manusia mengejar kecermelangan. keperluan kepada hiraki yg lebih tinggi berlaku secara semula jadi. . • Perkaitan antara motivasi dengan hiraki keperluan – apabila individu mendapat kepuasan dlm sesuatu hiraki.

– Boleh mengikut aliran masa tetapi tidak kehilangan identiti sendiri. orang lain dan alam semula jadi.Teori Keperluan Maslow • Ciri individu yang mencapai ke peringkat tinggi: – Boleh memahami hakikat sebenar. – Mempunyai minat meluas terhadap pelbagai aktiviti sosial . – Boleh menerima diri. – Mempunyai falsafah hidup dan moral sendiri. – Mempunyai pemikiran tersendiri.

.Teori Keperluan Maslow • Ciri individu yang mencapai ke peringkat tinggi: – Mempunyai kawan karib dan suka menolong orang – Mengamalkan demokrasi dan mempunyai sifat berjenaka. – Boleh menanggung konflik di antara perasaan kegembiraan dengan kepahitan.

• Bersifat penyayang utk memenuhi keperluan kasih sayang. • Jadikan bilik darjah kondusif.Implikasi konsep keperluan dalam amalan Bilik Darjah • Pastikan keperluan asas pelajar telah dipenuhi. . • Merancang aktiviti p&p mengikut kebolehan pelajar. • Memupuk nilai motivasi diri melalui bimbingan supaya pelajar memahami dan menerima diri serta terlibat aktif dalam aktiviti sosial. • Memupuk nilai penghargaan kendiri serta memberi peneguhan yg sesuai.

kaedah individu. kerja praktik serta pengayaan dan pemulihan. – Guru sbg fasilitator/pembimbing. inkuiri penemuan. .Implikasi Teori Pembelajaran Mazhab Humanis • Mementingkan perkembangan potensi individu: – Strategi dan kaedah yg sesuai: berpusatkan murid.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful