Teori Pembelajaran

Dr Bushro Binti Ali

Teori Pembelajaran
• Merujuk kepada prinsip-prinsip dan hukem-hukum pembelajaran yang dihasilkan daripada kajian-kajian ahli-ahli psikologi pembelajaran. • Pendidik dapat memahami tentang cara pelajarnya belajar. • Pendidik dapat menghubung kait prinsip dan hukum pembelajaran dengan kaedah dan teknik yang akan digunakan.

Humanis Rogers .Teori Pembelajaran 4 Mazhab Utama Behavioris Pavlov Thorndike Skinner Kognitif Gagne Bruner Ausubel Sosial Bandura.

Teori Pembelajaran Sosial • Tiga unsur utama Individu (Motivasi intrinsik)  Persekitaran (Rangsangan luaran) Tingkah Laku (Tindak balas) IxPxT .

Orang diperhatikan sebagai model.Teori Pembelajaran Sosial • Teori Pemodelan : Bandura Tingkah laku kanak-kanak adalah dipelajari melalui peniruan atau pemodelan. Proses pembelajaran melalui pemerhatian tingkah laku model sebagai permodelan (modelling). .

Teori Pembelajaran Sosial • Teori Pemodelan : Bandura – 4 unsur utama Perhatian (attentian) Mengingat (retention) Reproduksi (reproduction) Peneguhan/Motivasi (reinforcement/motivation) .

Proses Pembelajaran Pemerhatian/Pemodelan Proses 1 Proses 2 Proses 3 Perhatian Mengingat Reproduksi .

Proses Pembelajaran Pemerhatian/Pemodelan Proses 4 Peneguhan/Motivasi .

Proses Pembelajaran Pemerhatian/Pemodelan Proses 1 Proses 2 Proses 3 Perhatian Mengingat Reproduksi • Pemerhati harus berupaya mengekalkan • Pembelajaran hanya • Pemerhati berlaku jika harus berupaya tingkah laku yang diperhatikan dalam ingatan. • Kecekapan ini bergantung kepada keupayaan • Kegunaan dan faedah fizikal dan kemahiran tiruan motor pemerhati • Kemahiran pemerhatian serta kemahiran mengingat dengan tepat. . Dengan status menggunakan bahasa tingkah laku yang ditirunya. •Pemerhati harus berupaya melakukan semula • Ciri model – umur.• jantina. dan hubungan dgn dan pemerhati. ada tumpuan perhatian mengekalkan tingkah laku yang bahasa dan imaginasi. • Dengan menggunakan • Faktor : diperhatikan dalam ingatan. imaginasi.

• Tidak melakukan sekiranya didenda atau ditegur. peneguhan positif /ganjaran. .Proses Pembelajaran Pemerhatian/Pemodelan Proses 4 Peneguhan/Motivasi • Peniruan berlaku sekiranya mendatangkan kepuasan.

Langsung 2. • Tingkah laku yang ditiru boleh ditonjolkan dalam apa-apa situasi.Tak TakSekat Sekat 5. • Cth: meniru watak yang dibaca dalam buku. . • Cth: pelajar meniru gaya berbudi bahasa gurunya. • menggabung tingkah laku yang berlainan. •Peniruan langsung dan tidak langsung.Jenis-Jenis Peniruan 1.. tapi tak boleh pakai di sekolah. • Cth: meniru gaya penyanyi yang disanjungi. memerhati seorang guru mengajar rakannya. • Tiru fesyen pakaian di tv. Gabungan 4. • Tingkah laku yang ditiru hanya sesuai untuk situasi tertentu sahaja. • Melalui imaginasi atau pemerhatian secara tidak langsung. Tak Langsung 3. Laluan Laluan • Meniru tingkah laku yang ditunjukkan oleh model melalui proses perhatian. Sekat Laluan 4. •Cth : pelajar meniru gaya gurunya melukis dan cara mewarna drp buku yang dibacanya.

Orang diperhatikan sebagai model. Proses pembelajaran melalui pemerhatian tingkah laku model sebagai permodelan (modelling).Teori Pembelajaran Sosial • Jenis model dalam Tingkah laku kanak-kanak adalah dipelajari melalui peniruan atau pemodelan. .

kehormatan dan sebagainya yg dienikmati oleh model tersebut. Model yang lebih tua Model yang berstatus tinggi Faktor kuasa dan kekayaan daripada model yang berstatus tinggi mendorong org dlm kelas sosial rendah meniru tingkah laku tersebut. Org kurang pintar menanjung dan memuja orang yang pintar. kekayaan. Model yang mempunyai kecerdasan tinggi Model yg terkenal dalam sesuatu bidang kepakaran Ramai org kurang mahir berkecenderungan meniru model yang pakar dalam sesuatu bidang spt pendidikan. doktor. profesor dll.Jenis-Jenis Model dalam Peniruan/Pemodelan Jenis Model Penerangan Peniruan berlaku kerana kuasa kebebasan. .

Memastikan proses pemerhatian dilakukan mengikut prosedur III. Memupuk kecekapan meniru dan reproduksi dengan latihan secara sistematik drp mudah kpd kompleks dan demontrasi berulang-ulang. v. II. Menentu dan menggunakan model yang sesuai dgn perbezaan individu dalam pembelajaran sosial. Memupuk konsep kendiri positif supaya pelajar memperoleh keyakinan terhadap tingkahlaku yang ditirunya. Memupuk keupayaan mengawal dan memanipulasi diri dengan menggunakan pemirian refeksi diri dan maklum balas drp model (jurulatih) iv. . .Prinsip Pelaksanaan Teori Pembelajaran Sosial I. – dengan memberi peneguhan positif.

iv. Pelajar memperoleh kemahiran jika memperoleh kepuasan dan peneguhan yang berpatutan. v. diakhiri dengan peneguhan positif. peniruan dgn tingkah laku atau gerak balas yg sesuai. iii. Unsur pembelajaran utama ialah pemerhatian dan peniruan.Ciri-ciri Teori Pemodelan Bandura i. . Pelajar meniru sesuatu kemahiran daripada kecekapan demontrasi guru sebagai model. Proses pembelajaran meliputi pemerhatian. peringatan. misalan dan teladan. ii. Tingkah laku model boleh dipelajari melalui bahasa.

Implikasi Teori Pemodelan Bandura • Penyampaian guru hendaklah cekap dan menarik agar dapat menjadi role model kpd pelajar. • Guru boleh menggunakan rakan sebaya yang cemerlang sbg model. • Hasilan guru dpt kraftangan. lukisan atau ABM hendaklah bermutu tinggi. . • Demontrasi guru hendaklah jelas serta menarik agar pelajar dpt meniru dengan cepat. • Guru boleh mengajar nilai murni dan watak bersejarah dengan teknik main peranan dan simulasi.

.Mazhab Humanis • Fitrah manusia – mulia dan baik • Individu akan tumbuh secara semula jadi jika persekitarannya sesuai. • Oleh itu – guru perlu mengikut keperluan pelajar. membantu mereka mempelajari ilmu pengetahuan yang bermakna. • Sekolah harus mengutamakan pendidikan afektif berasaskan ilmu pengetahuan. • Pembelajaran manusia bergantung kpd emosi dan perasaannya.

• Setiap individu mempunyai potensi dan keinginan untuk mencapai kecermelangan kendiri.Mazhab Humanis • Setiap individu adalah berbeza. • Strategi p&p hendaklah mengikut kehendak dan perkembangan emosi pelajar. . dan mempunyai cara belajar yang berbeza. • Guru hendaklah menjaga kendiri pelajar dan memberi bimbingan supaya potensi mereka dpt dikembangkan. • Ahli mazhab : Carl Rogers dan Maslow.

• Sumbangan mazhab – kehidupan manusia yg bermakna dan sejahtera. • Kajian berdasarkan teori psikologi dan psikologi gunaan. .perbezaan individu. • Kajian tingkah laku manusia merangkumi proses dalaman yang subjektif serta tingkah laku luaran.Ciri-ciri Khusus Mazhab Humanis • Pengalaman dan psikologi manusia berlainan dgn haiwan. • Pertimbangan asas. • Kajian tema akur dengan kehirupan manusia yg bermakna.

• Setiap individu membentuk konsep kendiri yg unik melalui sistem nilai dan kepercayaan yg berbeza dgn org lain. • Kefahaman tingkah laku individu hanya diperoleh melalui proses komunikasi.Ciri-ciri Teori Pembelajaran Rogers • Pengalaman individu adalah fenomena-logikal yg dialami oleh individu sendiri. • Setiap individu mempunyai kecenderungan dan hasrat sendiri untuk mencapai kesempurnaan kendiri. • Tingkah laku yg ditunjukkan adalah selaras dengan konsep kendiri dan keupayaannya. .

– Membimbing pelajar supaya menilai hasil pemb dirinya demi mempertingkatkan pemikiran reflektif dan kemahiran kreatifnya – Aktiviti p&p hendaklah dkaitkan dgn hidup nyata demi memupuk kemahiran hidup pelajar. – Keberkesanan pemb dicapai dlm situasi pendidikan yang kurang terancam. – Keberkesanan pem dicapai apabila pelajar mengambil initiatif sendiri dan melibatkan diri sepenuh dlm aktiviti p&p.Prinsip Pendekatan Pendidikan Rogers • Mengutamakan pendidikan berpusat pelajar. . – Pembelajaran paling berkesan = belajar bagaimana belajar (learning to learn). • Mengutamakan prinsip pembelajaran berasaskan kebebasan (freedom to learn): – Pemb merupakan sesuatu jenis naluri ingin tahu (curiosity) – Pemb berlaku jika bahan pemb bermakna serta sama dgn obj pemb pelajar.

Hiraki Keperluan Maslow Aktualisasi Kendiri Estetik Keperluan Penyuburan 10% 40% Kognitif Penghargaan Kendiri Keperluan Sekunder 50% Kasih Sayang Keselamatan Fisiologi Keperluan Asas/Primer 70% 80% .

• Motivasi intrinsik merupakan penggerak asas bagi manusia mencapai kejayaan. gangguan dan ketidak seimbangan dalam diri .Teori Keperluan Maslow • Pembelajaran berkesan bergantung kepada motif pelajaran sendiri. • Keperluan = kehendak manusia untuk mensempurnakan keadaan kekurangan.

kepuasan deria. oksigen. kasih sayang. rehat ) – Keperluan psikologi – keperluan sekunder (lahir dari perhubungan dan interaksi antara orang dan persekitaran – keselamatan. tidur. sempurna kendiri dll. minuman.Konsep Asas Teori Keperluan Maslow • Keperluan manusia : – Keperluan fisiologi – asas (makanan.) .

• Kuasa dalaman ini mendorong manusia mengejar kecermelangan. keperluan kepada hiraki yg lebih tinggi berlaku secara semula jadi. .Teori Keperluan Maslow • Motivasi Intrinsik – kuasa dalaman yg berada dalam perkembangan fisiologikal dan psikologikal manusia. • Perkaitan antara motivasi dengan hiraki keperluan – apabila individu mendapat kepuasan dlm sesuatu hiraki.

– Boleh mengikut aliran masa tetapi tidak kehilangan identiti sendiri. – Boleh menerima diri. – Mempunyai pemikiran tersendiri.Teori Keperluan Maslow • Ciri individu yang mencapai ke peringkat tinggi: – Boleh memahami hakikat sebenar. – Mempunyai minat meluas terhadap pelbagai aktiviti sosial . orang lain dan alam semula jadi. – Mempunyai falsafah hidup dan moral sendiri.

– Boleh menanggung konflik di antara perasaan kegembiraan dengan kepahitan. .Teori Keperluan Maslow • Ciri individu yang mencapai ke peringkat tinggi: – Mempunyai kawan karib dan suka menolong orang – Mengamalkan demokrasi dan mempunyai sifat berjenaka.

• Memupuk nilai penghargaan kendiri serta memberi peneguhan yg sesuai. • Merancang aktiviti p&p mengikut kebolehan pelajar.Implikasi konsep keperluan dalam amalan Bilik Darjah • Pastikan keperluan asas pelajar telah dipenuhi. • Bersifat penyayang utk memenuhi keperluan kasih sayang. . • Jadikan bilik darjah kondusif. • Memupuk nilai motivasi diri melalui bimbingan supaya pelajar memahami dan menerima diri serta terlibat aktif dalam aktiviti sosial.

inkuiri penemuan. kerja praktik serta pengayaan dan pemulihan. – Guru sbg fasilitator/pembimbing. .Implikasi Teori Pembelajaran Mazhab Humanis • Mementingkan perkembangan potensi individu: – Strategi dan kaedah yg sesuai: berpusatkan murid. kaedah individu.