Teori Pembelajaran

Dr Bushro Binti Ali

Teori Pembelajaran
• Merujuk kepada prinsip-prinsip dan hukem-hukum pembelajaran yang dihasilkan daripada kajian-kajian ahli-ahli psikologi pembelajaran. • Pendidik dapat memahami tentang cara pelajarnya belajar. • Pendidik dapat menghubung kait prinsip dan hukum pembelajaran dengan kaedah dan teknik yang akan digunakan.

Humanis Rogers .Teori Pembelajaran 4 Mazhab Utama Behavioris Pavlov Thorndike Skinner Kognitif Gagne Bruner Ausubel Sosial Bandura.

Teori Pembelajaran Sosial • Tiga unsur utama Individu (Motivasi intrinsik)  Persekitaran (Rangsangan luaran) Tingkah Laku (Tindak balas) IxPxT .

Teori Pembelajaran Sosial • Teori Pemodelan : Bandura Tingkah laku kanak-kanak adalah dipelajari melalui peniruan atau pemodelan. Orang diperhatikan sebagai model. Proses pembelajaran melalui pemerhatian tingkah laku model sebagai permodelan (modelling). .

Teori Pembelajaran Sosial • Teori Pemodelan : Bandura – 4 unsur utama Perhatian (attentian) Mengingat (retention) Reproduksi (reproduction) Peneguhan/Motivasi (reinforcement/motivation) .

Proses Pembelajaran Pemerhatian/Pemodelan Proses 1 Proses 2 Proses 3 Perhatian Mengingat Reproduksi .

Proses Pembelajaran Pemerhatian/Pemodelan Proses 4 Peneguhan/Motivasi .

imaginasi. •Pemerhati harus berupaya melakukan semula • Ciri model – umur. • Kecekapan ini bergantung kepada keupayaan • Kegunaan dan faedah fizikal dan kemahiran tiruan motor pemerhati • Kemahiran pemerhatian serta kemahiran mengingat dengan tepat. Dengan status menggunakan bahasa tingkah laku yang ditirunya.• jantina. ada tumpuan perhatian mengekalkan tingkah laku yang bahasa dan imaginasi. • Dengan menggunakan • Faktor : diperhatikan dalam ingatan. dan hubungan dgn dan pemerhati.Proses Pembelajaran Pemerhatian/Pemodelan Proses 1 Proses 2 Proses 3 Perhatian Mengingat Reproduksi • Pemerhati harus berupaya mengekalkan • Pembelajaran hanya • Pemerhati berlaku jika harus berupaya tingkah laku yang diperhatikan dalam ingatan. .

• Tidak melakukan sekiranya didenda atau ditegur. peneguhan positif /ganjaran.Proses Pembelajaran Pemerhatian/Pemodelan Proses 4 Peneguhan/Motivasi • Peniruan berlaku sekiranya mendatangkan kepuasan. .

tapi tak boleh pakai di sekolah. Sekat Laluan 4.. • Tingkah laku yang ditiru hanya sesuai untuk situasi tertentu sahaja. • Tingkah laku yang ditiru boleh ditonjolkan dalam apa-apa situasi. • Cth: meniru watak yang dibaca dalam buku. •Cth : pelajar meniru gaya gurunya melukis dan cara mewarna drp buku yang dibacanya. Laluan Laluan • Meniru tingkah laku yang ditunjukkan oleh model melalui proses perhatian. Tak Langsung 3. Langsung 2. • Cth: meniru gaya penyanyi yang disanjungi. • Melalui imaginasi atau pemerhatian secara tidak langsung. Gabungan 4. memerhati seorang guru mengajar rakannya. • menggabung tingkah laku yang berlainan. • Cth: pelajar meniru gaya berbudi bahasa gurunya. • Tiru fesyen pakaian di tv.Tak TakSekat Sekat 5.Jenis-Jenis Peniruan 1. . •Peniruan langsung dan tidak langsung.

Proses pembelajaran melalui pemerhatian tingkah laku model sebagai permodelan (modelling).Teori Pembelajaran Sosial • Jenis model dalam Tingkah laku kanak-kanak adalah dipelajari melalui peniruan atau pemodelan. Orang diperhatikan sebagai model. .

Model yang lebih tua Model yang berstatus tinggi Faktor kuasa dan kekayaan daripada model yang berstatus tinggi mendorong org dlm kelas sosial rendah meniru tingkah laku tersebut.Jenis-Jenis Model dalam Peniruan/Pemodelan Jenis Model Penerangan Peniruan berlaku kerana kuasa kebebasan. . kekayaan. kehormatan dan sebagainya yg dienikmati oleh model tersebut. Org kurang pintar menanjung dan memuja orang yang pintar. Model yang mempunyai kecerdasan tinggi Model yg terkenal dalam sesuatu bidang kepakaran Ramai org kurang mahir berkecenderungan meniru model yang pakar dalam sesuatu bidang spt pendidikan. profesor dll. doktor.

Menentu dan menggunakan model yang sesuai dgn perbezaan individu dalam pembelajaran sosial.Prinsip Pelaksanaan Teori Pembelajaran Sosial I. Memastikan proses pemerhatian dilakukan mengikut prosedur III. Memupuk kecekapan meniru dan reproduksi dengan latihan secara sistematik drp mudah kpd kompleks dan demontrasi berulang-ulang. II. . Memupuk konsep kendiri positif supaya pelajar memperoleh keyakinan terhadap tingkahlaku yang ditirunya. – dengan memberi peneguhan positif. Memupuk keupayaan mengawal dan memanipulasi diri dengan menggunakan pemirian refeksi diri dan maklum balas drp model (jurulatih) iv. . v.

iv. ii. peniruan dgn tingkah laku atau gerak balas yg sesuai. Tingkah laku model boleh dipelajari melalui bahasa. . v. Pelajar meniru sesuatu kemahiran daripada kecekapan demontrasi guru sebagai model. peringatan. Pelajar memperoleh kemahiran jika memperoleh kepuasan dan peneguhan yang berpatutan. iii. Proses pembelajaran meliputi pemerhatian.Ciri-ciri Teori Pemodelan Bandura i. misalan dan teladan. diakhiri dengan peneguhan positif. Unsur pembelajaran utama ialah pemerhatian dan peniruan.

.Implikasi Teori Pemodelan Bandura • Penyampaian guru hendaklah cekap dan menarik agar dapat menjadi role model kpd pelajar. • Hasilan guru dpt kraftangan. • Guru boleh mengajar nilai murni dan watak bersejarah dengan teknik main peranan dan simulasi. • Demontrasi guru hendaklah jelas serta menarik agar pelajar dpt meniru dengan cepat. lukisan atau ABM hendaklah bermutu tinggi. • Guru boleh menggunakan rakan sebaya yang cemerlang sbg model.

.Mazhab Humanis • Fitrah manusia – mulia dan baik • Individu akan tumbuh secara semula jadi jika persekitarannya sesuai. membantu mereka mempelajari ilmu pengetahuan yang bermakna. • Sekolah harus mengutamakan pendidikan afektif berasaskan ilmu pengetahuan. • Pembelajaran manusia bergantung kpd emosi dan perasaannya. • Oleh itu – guru perlu mengikut keperluan pelajar.

Mazhab Humanis • Setiap individu adalah berbeza. • Ahli mazhab : Carl Rogers dan Maslow. • Setiap individu mempunyai potensi dan keinginan untuk mencapai kecermelangan kendiri. • Strategi p&p hendaklah mengikut kehendak dan perkembangan emosi pelajar. dan mempunyai cara belajar yang berbeza. • Guru hendaklah menjaga kendiri pelajar dan memberi bimbingan supaya potensi mereka dpt dikembangkan. .

• Pertimbangan asas. • Sumbangan mazhab – kehidupan manusia yg bermakna dan sejahtera.perbezaan individu. • Kajian tingkah laku manusia merangkumi proses dalaman yang subjektif serta tingkah laku luaran. • Kajian berdasarkan teori psikologi dan psikologi gunaan.Ciri-ciri Khusus Mazhab Humanis • Pengalaman dan psikologi manusia berlainan dgn haiwan. • Kajian tema akur dengan kehirupan manusia yg bermakna. .

• Kefahaman tingkah laku individu hanya diperoleh melalui proses komunikasi. • Setiap individu membentuk konsep kendiri yg unik melalui sistem nilai dan kepercayaan yg berbeza dgn org lain. • Tingkah laku yg ditunjukkan adalah selaras dengan konsep kendiri dan keupayaannya. .Ciri-ciri Teori Pembelajaran Rogers • Pengalaman individu adalah fenomena-logikal yg dialami oleh individu sendiri. • Setiap individu mempunyai kecenderungan dan hasrat sendiri untuk mencapai kesempurnaan kendiri.

– Keberkesanan pem dicapai apabila pelajar mengambil initiatif sendiri dan melibatkan diri sepenuh dlm aktiviti p&p. . – Pembelajaran paling berkesan = belajar bagaimana belajar (learning to learn). • Mengutamakan prinsip pembelajaran berasaskan kebebasan (freedom to learn): – Pemb merupakan sesuatu jenis naluri ingin tahu (curiosity) – Pemb berlaku jika bahan pemb bermakna serta sama dgn obj pemb pelajar. – Membimbing pelajar supaya menilai hasil pemb dirinya demi mempertingkatkan pemikiran reflektif dan kemahiran kreatifnya – Aktiviti p&p hendaklah dkaitkan dgn hidup nyata demi memupuk kemahiran hidup pelajar. – Keberkesanan pemb dicapai dlm situasi pendidikan yang kurang terancam.Prinsip Pendekatan Pendidikan Rogers • Mengutamakan pendidikan berpusat pelajar.

Hiraki Keperluan Maslow Aktualisasi Kendiri Estetik Keperluan Penyuburan 10% 40% Kognitif Penghargaan Kendiri Keperluan Sekunder 50% Kasih Sayang Keselamatan Fisiologi Keperluan Asas/Primer 70% 80% .

• Keperluan = kehendak manusia untuk mensempurnakan keadaan kekurangan. • Motivasi intrinsik merupakan penggerak asas bagi manusia mencapai kejayaan.Teori Keperluan Maslow • Pembelajaran berkesan bergantung kepada motif pelajaran sendiri. gangguan dan ketidak seimbangan dalam diri .

minuman. rehat ) – Keperluan psikologi – keperluan sekunder (lahir dari perhubungan dan interaksi antara orang dan persekitaran – keselamatan. oksigen.Konsep Asas Teori Keperluan Maslow • Keperluan manusia : – Keperluan fisiologi – asas (makanan. kasih sayang.) . kepuasan deria. tidur. sempurna kendiri dll.

• Perkaitan antara motivasi dengan hiraki keperluan – apabila individu mendapat kepuasan dlm sesuatu hiraki. .Teori Keperluan Maslow • Motivasi Intrinsik – kuasa dalaman yg berada dalam perkembangan fisiologikal dan psikologikal manusia. keperluan kepada hiraki yg lebih tinggi berlaku secara semula jadi. • Kuasa dalaman ini mendorong manusia mengejar kecermelangan.

orang lain dan alam semula jadi. – Mempunyai minat meluas terhadap pelbagai aktiviti sosial . – Boleh mengikut aliran masa tetapi tidak kehilangan identiti sendiri.Teori Keperluan Maslow • Ciri individu yang mencapai ke peringkat tinggi: – Boleh memahami hakikat sebenar. – Mempunyai pemikiran tersendiri. – Mempunyai falsafah hidup dan moral sendiri. – Boleh menerima diri.

Teori Keperluan Maslow • Ciri individu yang mencapai ke peringkat tinggi: – Mempunyai kawan karib dan suka menolong orang – Mengamalkan demokrasi dan mempunyai sifat berjenaka. . – Boleh menanggung konflik di antara perasaan kegembiraan dengan kepahitan.

• Memupuk nilai penghargaan kendiri serta memberi peneguhan yg sesuai. . • Jadikan bilik darjah kondusif. • Memupuk nilai motivasi diri melalui bimbingan supaya pelajar memahami dan menerima diri serta terlibat aktif dalam aktiviti sosial.Implikasi konsep keperluan dalam amalan Bilik Darjah • Pastikan keperluan asas pelajar telah dipenuhi. • Bersifat penyayang utk memenuhi keperluan kasih sayang. • Merancang aktiviti p&p mengikut kebolehan pelajar.

inkuiri penemuan. – Guru sbg fasilitator/pembimbing.Implikasi Teori Pembelajaran Mazhab Humanis • Mementingkan perkembangan potensi individu: – Strategi dan kaedah yg sesuai: berpusatkan murid. . kerja praktik serta pengayaan dan pemulihan. kaedah individu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful