Teori Pembelajaran

Dr Bushro Binti Ali

Teori Pembelajaran
• Merujuk kepada prinsip-prinsip dan hukem-hukum pembelajaran yang dihasilkan daripada kajian-kajian ahli-ahli psikologi pembelajaran. • Pendidik dapat memahami tentang cara pelajarnya belajar. • Pendidik dapat menghubung kait prinsip dan hukum pembelajaran dengan kaedah dan teknik yang akan digunakan.

Humanis Rogers .Teori Pembelajaran 4 Mazhab Utama Behavioris Pavlov Thorndike Skinner Kognitif Gagne Bruner Ausubel Sosial Bandura.

Teori Pembelajaran Sosial • Tiga unsur utama Individu (Motivasi intrinsik)  Persekitaran (Rangsangan luaran) Tingkah Laku (Tindak balas) IxPxT .

Proses pembelajaran melalui pemerhatian tingkah laku model sebagai permodelan (modelling).Teori Pembelajaran Sosial • Teori Pemodelan : Bandura Tingkah laku kanak-kanak adalah dipelajari melalui peniruan atau pemodelan. . Orang diperhatikan sebagai model.

Teori Pembelajaran Sosial • Teori Pemodelan : Bandura – 4 unsur utama Perhatian (attentian) Mengingat (retention) Reproduksi (reproduction) Peneguhan/Motivasi (reinforcement/motivation) .

Proses Pembelajaran Pemerhatian/Pemodelan Proses 1 Proses 2 Proses 3 Perhatian Mengingat Reproduksi .

Proses Pembelajaran Pemerhatian/Pemodelan Proses 4 Peneguhan/Motivasi .

• Kecekapan ini bergantung kepada keupayaan • Kegunaan dan faedah fizikal dan kemahiran tiruan motor pemerhati • Kemahiran pemerhatian serta kemahiran mengingat dengan tepat. •Pemerhati harus berupaya melakukan semula • Ciri model – umur. dan hubungan dgn dan pemerhati. . ada tumpuan perhatian mengekalkan tingkah laku yang bahasa dan imaginasi.Proses Pembelajaran Pemerhatian/Pemodelan Proses 1 Proses 2 Proses 3 Perhatian Mengingat Reproduksi • Pemerhati harus berupaya mengekalkan • Pembelajaran hanya • Pemerhati berlaku jika harus berupaya tingkah laku yang diperhatikan dalam ingatan.• jantina. • Dengan menggunakan • Faktor : diperhatikan dalam ingatan. imaginasi. Dengan status menggunakan bahasa tingkah laku yang ditirunya.

Proses Pembelajaran Pemerhatian/Pemodelan Proses 4 Peneguhan/Motivasi • Peniruan berlaku sekiranya mendatangkan kepuasan. . peneguhan positif /ganjaran. • Tidak melakukan sekiranya didenda atau ditegur.

Tak Langsung 3. Langsung 2. Laluan Laluan • Meniru tingkah laku yang ditunjukkan oleh model melalui proses perhatian. • Melalui imaginasi atau pemerhatian secara tidak langsung. • Tingkah laku yang ditiru boleh ditonjolkan dalam apa-apa situasi. • Cth: meniru gaya penyanyi yang disanjungi. • Cth: meniru watak yang dibaca dalam buku. • Tiru fesyen pakaian di tv. . •Cth : pelajar meniru gaya gurunya melukis dan cara mewarna drp buku yang dibacanya. • Cth: pelajar meniru gaya berbudi bahasa gurunya.Jenis-Jenis Peniruan 1. Gabungan 4.Tak TakSekat Sekat 5. • Tingkah laku yang ditiru hanya sesuai untuk situasi tertentu sahaja. memerhati seorang guru mengajar rakannya.. Sekat Laluan 4. •Peniruan langsung dan tidak langsung. • menggabung tingkah laku yang berlainan. tapi tak boleh pakai di sekolah.

Orang diperhatikan sebagai model.Teori Pembelajaran Sosial • Jenis model dalam Tingkah laku kanak-kanak adalah dipelajari melalui peniruan atau pemodelan. . Proses pembelajaran melalui pemerhatian tingkah laku model sebagai permodelan (modelling).

Model yang mempunyai kecerdasan tinggi Model yg terkenal dalam sesuatu bidang kepakaran Ramai org kurang mahir berkecenderungan meniru model yang pakar dalam sesuatu bidang spt pendidikan. Model yang lebih tua Model yang berstatus tinggi Faktor kuasa dan kekayaan daripada model yang berstatus tinggi mendorong org dlm kelas sosial rendah meniru tingkah laku tersebut.Jenis-Jenis Model dalam Peniruan/Pemodelan Jenis Model Penerangan Peniruan berlaku kerana kuasa kebebasan. Org kurang pintar menanjung dan memuja orang yang pintar. doktor. kekayaan. . kehormatan dan sebagainya yg dienikmati oleh model tersebut. profesor dll.

. Memupuk kecekapan meniru dan reproduksi dengan latihan secara sistematik drp mudah kpd kompleks dan demontrasi berulang-ulang. Memupuk keupayaan mengawal dan memanipulasi diri dengan menggunakan pemirian refeksi diri dan maklum balas drp model (jurulatih) iv. Menentu dan menggunakan model yang sesuai dgn perbezaan individu dalam pembelajaran sosial. v. Memupuk konsep kendiri positif supaya pelajar memperoleh keyakinan terhadap tingkahlaku yang ditirunya. Memastikan proses pemerhatian dilakukan mengikut prosedur III. – dengan memberi peneguhan positif. . II.Prinsip Pelaksanaan Teori Pembelajaran Sosial I.

Ciri-ciri Teori Pemodelan Bandura i. Tingkah laku model boleh dipelajari melalui bahasa. iv. Pelajar memperoleh kemahiran jika memperoleh kepuasan dan peneguhan yang berpatutan. misalan dan teladan. diakhiri dengan peneguhan positif. ii. . peringatan. peniruan dgn tingkah laku atau gerak balas yg sesuai. Pelajar meniru sesuatu kemahiran daripada kecekapan demontrasi guru sebagai model. iii. Unsur pembelajaran utama ialah pemerhatian dan peniruan. Proses pembelajaran meliputi pemerhatian. v.

. lukisan atau ABM hendaklah bermutu tinggi.Implikasi Teori Pemodelan Bandura • Penyampaian guru hendaklah cekap dan menarik agar dapat menjadi role model kpd pelajar. • Hasilan guru dpt kraftangan. • Demontrasi guru hendaklah jelas serta menarik agar pelajar dpt meniru dengan cepat. • Guru boleh menggunakan rakan sebaya yang cemerlang sbg model. • Guru boleh mengajar nilai murni dan watak bersejarah dengan teknik main peranan dan simulasi.

.Mazhab Humanis • Fitrah manusia – mulia dan baik • Individu akan tumbuh secara semula jadi jika persekitarannya sesuai. • Oleh itu – guru perlu mengikut keperluan pelajar. • Pembelajaran manusia bergantung kpd emosi dan perasaannya. • Sekolah harus mengutamakan pendidikan afektif berasaskan ilmu pengetahuan. membantu mereka mempelajari ilmu pengetahuan yang bermakna.

dan mempunyai cara belajar yang berbeza. • Guru hendaklah menjaga kendiri pelajar dan memberi bimbingan supaya potensi mereka dpt dikembangkan.Mazhab Humanis • Setiap individu adalah berbeza. • Strategi p&p hendaklah mengikut kehendak dan perkembangan emosi pelajar. . • Setiap individu mempunyai potensi dan keinginan untuk mencapai kecermelangan kendiri. • Ahli mazhab : Carl Rogers dan Maslow.

• Pertimbangan asas. • Sumbangan mazhab – kehidupan manusia yg bermakna dan sejahtera.perbezaan individu. • Kajian tingkah laku manusia merangkumi proses dalaman yang subjektif serta tingkah laku luaran.Ciri-ciri Khusus Mazhab Humanis • Pengalaman dan psikologi manusia berlainan dgn haiwan. • Kajian berdasarkan teori psikologi dan psikologi gunaan. • Kajian tema akur dengan kehirupan manusia yg bermakna. .

• Tingkah laku yg ditunjukkan adalah selaras dengan konsep kendiri dan keupayaannya.Ciri-ciri Teori Pembelajaran Rogers • Pengalaman individu adalah fenomena-logikal yg dialami oleh individu sendiri. . • Setiap individu membentuk konsep kendiri yg unik melalui sistem nilai dan kepercayaan yg berbeza dgn org lain. • Setiap individu mempunyai kecenderungan dan hasrat sendiri untuk mencapai kesempurnaan kendiri. • Kefahaman tingkah laku individu hanya diperoleh melalui proses komunikasi.

– Keberkesanan pemb dicapai dlm situasi pendidikan yang kurang terancam. • Mengutamakan prinsip pembelajaran berasaskan kebebasan (freedom to learn): – Pemb merupakan sesuatu jenis naluri ingin tahu (curiosity) – Pemb berlaku jika bahan pemb bermakna serta sama dgn obj pemb pelajar. – Pembelajaran paling berkesan = belajar bagaimana belajar (learning to learn). – Membimbing pelajar supaya menilai hasil pemb dirinya demi mempertingkatkan pemikiran reflektif dan kemahiran kreatifnya – Aktiviti p&p hendaklah dkaitkan dgn hidup nyata demi memupuk kemahiran hidup pelajar.Prinsip Pendekatan Pendidikan Rogers • Mengutamakan pendidikan berpusat pelajar. – Keberkesanan pem dicapai apabila pelajar mengambil initiatif sendiri dan melibatkan diri sepenuh dlm aktiviti p&p. .

Hiraki Keperluan Maslow Aktualisasi Kendiri Estetik Keperluan Penyuburan 10% 40% Kognitif Penghargaan Kendiri Keperluan Sekunder 50% Kasih Sayang Keselamatan Fisiologi Keperluan Asas/Primer 70% 80% .

• Motivasi intrinsik merupakan penggerak asas bagi manusia mencapai kejayaan. gangguan dan ketidak seimbangan dalam diri .Teori Keperluan Maslow • Pembelajaran berkesan bergantung kepada motif pelajaran sendiri. • Keperluan = kehendak manusia untuk mensempurnakan keadaan kekurangan.

sempurna kendiri dll.) . minuman. tidur.Konsep Asas Teori Keperluan Maslow • Keperluan manusia : – Keperluan fisiologi – asas (makanan. oksigen. kasih sayang. rehat ) – Keperluan psikologi – keperluan sekunder (lahir dari perhubungan dan interaksi antara orang dan persekitaran – keselamatan. kepuasan deria.

• Kuasa dalaman ini mendorong manusia mengejar kecermelangan.Teori Keperluan Maslow • Motivasi Intrinsik – kuasa dalaman yg berada dalam perkembangan fisiologikal dan psikologikal manusia. keperluan kepada hiraki yg lebih tinggi berlaku secara semula jadi. . • Perkaitan antara motivasi dengan hiraki keperluan – apabila individu mendapat kepuasan dlm sesuatu hiraki.

– Boleh menerima diri. – Mempunyai falsafah hidup dan moral sendiri. – Mempunyai pemikiran tersendiri. – Boleh mengikut aliran masa tetapi tidak kehilangan identiti sendiri.Teori Keperluan Maslow • Ciri individu yang mencapai ke peringkat tinggi: – Boleh memahami hakikat sebenar. – Mempunyai minat meluas terhadap pelbagai aktiviti sosial . orang lain dan alam semula jadi.

Teori Keperluan Maslow • Ciri individu yang mencapai ke peringkat tinggi: – Mempunyai kawan karib dan suka menolong orang – Mengamalkan demokrasi dan mempunyai sifat berjenaka. . – Boleh menanggung konflik di antara perasaan kegembiraan dengan kepahitan.

• Jadikan bilik darjah kondusif. . • Merancang aktiviti p&p mengikut kebolehan pelajar. • Memupuk nilai motivasi diri melalui bimbingan supaya pelajar memahami dan menerima diri serta terlibat aktif dalam aktiviti sosial. • Memupuk nilai penghargaan kendiri serta memberi peneguhan yg sesuai. • Bersifat penyayang utk memenuhi keperluan kasih sayang.Implikasi konsep keperluan dalam amalan Bilik Darjah • Pastikan keperluan asas pelajar telah dipenuhi.

Implikasi Teori Pembelajaran Mazhab Humanis • Mementingkan perkembangan potensi individu: – Strategi dan kaedah yg sesuai: berpusatkan murid. kerja praktik serta pengayaan dan pemulihan. . kaedah individu. – Guru sbg fasilitator/pembimbing. inkuiri penemuan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful