Junaidi Bin Haji Jom S.26965 SK.Beliong,YBE 1327,Asajaya.

FAIL MEJA KETUA PANITIA

1.

LATAR BELAKANG Kurikulum adalah agenda utama dalam sesuatu sistem pendidikan. Urusan

utama atau “core-bussiness” sesuatu organisasi pendidikan ialah memastikan pelaksanaan kurikulum berjalan dengan sistematik. Nadi pelaksanaan sistem

kurikulum ialah panitia subjek. Pengurusan panitia yang cekap berteraskan TQM akan mewujudkan satu sisstem pengurusan panitia yang berkualiti.

Manual pengurusan panitia yang didokumenkan boleh membantu Ketua Panitia dan ahli-ahlinya menggerakkan panitia dengan cekap dan sistematik. Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja yang didokumenkan merupakan panduan kerja dan manual rujukan kepada guru berpengalaman dan guru baru. Ketua Panitia yang baru dilantik akan dapat merujuk senarai tugas dengan adanya Fail Meja yang lengkap dan kemaskini. Fail Meja merupakan dokumen rujukan fungsi dan tugas Ketua Panitia.

Memandangkan Fail Meja Ketua Panitia yang terkini amat diperlukan untuk kelicinan dan keberkesanan Pengajaran dan Pembelajaran khususnya di SekolahSekolah Menengah, yang sentiasa berusaha mencapai prestasi cemerlang , maka Unit Sains dan Matematik, Pejabat Pelajaran Daerah Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus mengambil langkah untuk menerbitkan Fail Meja Ketua Panitia Sains.

1

Junaidi Bin Haji Jom S.26965 SK.Beliong,YBE 1327,Asajaya. Dengan itu, diharapkan Fail Meja ini akan dapat memantapkan lagi pengurusan panitia di peringkat sekolah. Pengurusan panitia yang cekap dan mantap akan meningkatkan kualiti keputusan peperiksaan awam dan dalam perspektif nasional meningkatkan lagi pengeluaran sumber manusia negara yang berkualiti. 2. OBJEKTIF KETUA PANITIA

2.1.

OBJEKTIF UMUM 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 Menyelaras kegiatan pengajaran dan pembelajaran panitia masingmasing. Mempertingkatkan prestasi pencapaian mata pelajaran di dalam panitia. Meningkatkan pengurusan dan pentadbiran panitia dan kerjasama dengan panitia lain. Membangunkan kemahiran R & D di dalam panitianya.

2.2.

OBJEKTIF KHAS 2.2.1 Mewujudkan satu sistem kawalan dan penyelenggaraan kurikulum yang berkesan. 2.2.2 Untuk menimbulkan rasa kesedaran dan tanggungjawab di kalangan guru tentang perlunya penyelarasan kurikulum dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 2.2.3 Untuk melahirkan guru-guru Sains yang cekap, dedikasi dan bertanggungjawab bagi menghasilkan prestasi yang tinggi dan mencapai objektif mata pelajaran Sains.

2

Junaidi Bin Haji Jom S.26965 SK.Beliong,YBE 1327,Asajaya.

2.2.4

Merealisasikan hala tuju mata pelajaran Sains (i) (ii) (iii) Lulus 100% mata pelajaran Sains PMR dan SPM Lulus 100% dalam mata pelajaran Sains Tulen SPM Memastikan prestasi setiap mata pelajaran Sains adalah berkualiti untuk mencapai target cemerlang. (iv) Memastikan semua pelajar dapat menguasai semua konstruk / elemen dalam pentaksiran PEKA Sains. (v) Meningkatkan kemahiran pelajar dalam proses Sains

AHLI JAWATANKUASA PANITIA

Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Ahli 5.1

: : : :

Ketua Panitia Ketua Panitia Menengah Rendah Guru (dilantik secara bergilir-gilir di kalangan Ahli Panitia) Semua Guru Mata Pelajaran Sains

KURIKULUM 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 Mendapatkan sukatan pelajaran terkini Penyediaan rancangan pengajaran tahunan Penyediaan rancangan pengajaran bersama Kepelbagaian pengajaran dan pembelajaran Kepelbagai teknik mengajar 3

Beliong.15 Bimbingan untuk ahli panitia baru 5.1.1.17 Penyelarasan dan pemantauan PEKA sains.11 Menyelaras soalan peperiksaan penggal 5.Asajaya.1.2.2.Junaidi Bin Haji Jom S.2.1.16 Pelaksanaan program khas kemahiran belajar 5.2.YBE 1327.6 Kepelbagian program pengayaan dan pemulihan 5.2.2 5.3 5.2.13 Menyemak buku latihan pelajar 5.1.10 Menyelaras soalan ujian bulanan 5.26965 SK.5 5.8 5.2.9 Pemilihan buku teks dan rujukan Pencerapan (Sekolah Gred B) Mesyuarat panitia sekurang-kurangnya 3 kali setahun Pengajaran berpasukan (team teaching) Mengadakan kursus dalaman Guru ganti inter-panitia (jangka panjang) Pemantauan aktiviti panitia Mengadakan mesyuarat berkala dan “post-mortem” Penyediaan anggaran belanjawan tahunan 5.1.1. 5.2 PENGURUSAN 5.1.10 Pengawalan stok dan iventori (Sekolah Gred B ) 4 .9 Penggunaan BBM dalam P & P Meningkatkan koleksi BBM hasilan panitia Memperbanyakkan koleksi BBM yang dibeli 5.7 5.8 5.12 Post mortem dan tindakan susulan peperiksaan 5.7 5.1.2.6 5.1.2.1.4 5.2.1 5.14 Memberi kursus dalaman 5.1. 5.

3.2 5.3 KO-KURIKULUM 5. PPD dan Pusat Sumber Pendidikan Negeri Mewujudkan kerjasama dengan Ketua Panitia di SMK yang lain Mengemaskini data bilik gerakan sekolah Senarai Semak Tahunan Ketua Panitia Mewujudkan/mengemaskini laman Web Sains Penyediaan dan pengawalan belanjawan Pengawalan stok dan iventori Penyeliaan kerja-kerja kursus pelajar 5 .8 Mewujudkan kerjasama dengan PKG.4.5 5.2.4.12 Membantu penyeliaan pengurusan makmal 5.2 5.7 5.Beliong.4 TUGAS-TUGAS LAIN 5.3.3 5.Asajaya.11 Penyeliaan PEKA Sains 5.26965 SK.Junaidi Bin Haji Jom S.5 5.4.3.3.2.4.3.4 5.1 5.4.YBE 1327.1 5.3 5.4 5.4.6 5.4.3. 5.4.6 Melaksanakan program/aktiviti persatuan berasas akademik Menyertai pertandingan berkaitan panitia Program lawatan sambil belajar Membantu persatuan berasaskan akademik dalam kepakaran ikhtisas Bekerjasama dengan persatuan-persatuan lain di sekolah Mengadakan Minggu / Bulan Sains 5.

6.Junaidi Bin Haji Jom S.3 5.1 5.5 Melaksanakan program/aktiviti persatuan berasas akademik Menyertai pertandingan berkaitan panitia Program lawatan sambil belajar Membantu persatuan berasaskan akademik dalam kepakaran ikhtisas Bekerjasama dengan persatuan-persatuan lain di sekolah 5.5 KO-KURIKULUM 5.2 5. 5.Asajaya.5.6 TUGAS-TUGAS LAIN 5.6.26965 SK.5.5.4 5.Beliong.3 5.1 5.2 5.6.4 Mewujudkan kerjasama dengan PKG.6.5.5. PPD dan Pusat Sumber Pendidikan Negeri Mewujudkan kerjasama dengan Ketua Panitia di SMK yang lain Mengemaskini data bilik PPSMI Senarai Semak Tahunan Ketua Panitia 6 .YBE 1327.

Junaidi Bin Haji Jom S. PENGURUSAN iii. TUGAS-TUGAS LAIN 7 .Asajaya. KURIKULUM ii.26965 SK.Beliong. 7. KO-KURIKULUM iv.YBE 1327. FUNGSI UTAMA KETUA PANITIA i.

Asajaya.1 MENDAPATKAN SUKATAN PELAJARAN TERKINI PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Seksyen UndangUndang/ Peraturan 1.26965 SK. 8.Junaidi Bin Haji Jom S.Beliong.1. AKTIVITI SETIAP FUNGSI UTAMA KETUA PANITIA 8. Penolong Kanan/GKMP GKMP 3. 8 . Menghubungi PPK untuk mendapatkan maklumat sukatan pelajaran terkini Memastikan sukatan pelajaran terkini ada dalam simpanan Mengagihkan sukatan pelajaran kepada guru-guru yang berkaitan Memastikan setiap guru memasukkan sukatan pelajaran dalam buku rekod mengajar Pengetua 2.1 KURIKULUM 8.YBE 1327. 4.

26965 SK.Beliong.YBE 1327.Junaidi Bin Haji Jom S. CARTA ALIRAN Menghubungi PPK untuk mendapatkan maklumat sukatan pelajaran terkini Memastikan sukatan pelajaran ada dalam simpanan Mengagihkan sukatan pelajaran kepada guru-guru yang berkenaan Memastikan setiap guru memasukkan sukatan pelajaran ke dalam buku rekod mengajar Semua guru memasukkan sukatan pelajaran ke dalam buku rekod 9 .Asajaya.

Beliong. 3. Hubungi PPK untuk mendapatkan maklumat sukatan pelajaran terkini Memastikan sukatan pelajaran ada dalam simpanan Beli yang baru/fotostat (jika perlu) Mengagihkan sukatan pelajaran kepada guru-guru berkaitan Memastikan setiap guru memasukkan sukatan pelajaran ke dalam buku rekod mengajar Semua guru memasukkan sukatan pelajaran ke dalam buku rekod 10 . 6. 5.26965 SK. SENARAI SEMAK BIL TINDAKAN TANDAKAN (/) CATATAN 1.Junaidi Bin Haji Jom S. 2.YBE 1327. 4.Asajaya.

YBE 1327. NORMA KERJA BIL JENIS KERJA MASA YANG DIAMBIL JUMLAH UNIT YANG BOLEH DIJALANKAN DALAM SEMINGGU 1 1. Mengagihkan sukatan pelajaran 10 min 6 4.Beliong. Menghubungi PPK untuk mendapatkan maklumat sukatan pelajaran 30 min 2.Asajaya.26965 SK. Fotostat sukatan (jika perlu) 60 min 6 3. Memastikan setiap guru memasukkan sukatan ke dalam buku rekod mengajar 15 min 6 11 .Junaidi Bin Haji Jom S.

3.1.Junaidi Bin Haji Jom S. Guru-guru yang mengajar tingkatan yang sama berbincang untuk menyedia rancangan pengajaran setahun secara terperinci mengikut takwim sekolah.YBE 1327. 8. Mastikan guru-guru mengadakan Pengetua/Penolong mesyuarat penyelarasan untuk Kanan menyediakan rancangan pengajaran mengikut tingkatan yang diajar. Menaip hasil rancangan secara kemas dan teliti dan memasukkan ke dalam buku 12 Ketua Panitia 2.26965 SK. .Beliong.2 PENYEDIAAN RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Seksyen UndangUndang Peraturan 1.Asajaya.

Guru Kanan mata pelajaran dan Ketua Panitia CARTA ALIRAN Mesyuarat penyelarasan menyediakan rancangan Perbincangan antara guru-guru yang mengajar Tingkatan yang sama Menaip hasil rancangan pengajaran Ketua Panitia menyemak rancangan dan menandatangan di minggu ketiga Tidak Arah buat pindaan Puashati? 13 . Membuat perubahan rancangan pelajaran mengikut keperluan.YBE 1327. Ketua Panitia 5. rekod pengajaran guru.26965 SK.Junaidi Bin Haji Jom S.Asajaya.Beliong. Guru mengajar mengikut penjadualan yang ditentukan di dalam rancangan tahunan yang telah disediakan. 4.

26965 SK.Beliong. 3. Tindakan Mengadakan mesyuarat penyelarasan penyediaan rancangan Mengadakan perbincangan antara guru yang mengajar tingkatan yang sama Guru-guru mata pelajaran menaip hasil rancangan pengajaran Ketua Panitia menyemak rancangan dan menanda tangan (minggu ketiga) Guru mengajar (berterusan) Membuar perubahan rancangan pelajaran mengikut keperluan Tandakan (/) Catatan 14 . 6. 4. 2. 5.Asajaya. Guru mengajar ikut rancangan Membuat perubahan rancangan pelajaran mengikut keperluan SENARAI SEMAK Bil 1.YBE 1327.Junaidi Bin Haji Jom S.

YBE 1327.Junaidi Bin Haji Jom S.Beliong.Asajaya. NORMA KERJA 15 .26965 SK.

4. Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1 1 1.Beliong. Mesyuarat penyelarasan penyediaan perancangan Perbincangan antara guru yang mengajar tingkatan yang sama Menaipkan hasil rancangan pengajaran Menyemak rancangan pengajaran dan tandatangan Guru mengajar di kelas Membuat perubahan kepada rancangan pelajaran dari semasa ke semasa 120 min 60 min 3. Berterusan Jika ada 8.26965 SK. 2.3 PENYEDIAAN RANCANGAN BERSAMA 16 . 240 min 20 min 1 6 5.Asajaya.1. 6.Junaidi Bin Haji Jom S.YBE 1327.

Mengadakan mesyuarat 4. 4.Junaidi Bin Haji Jom S.1 Menyusun rancangan pengajaran 5. Memperolehi sukatan pelajaran Menentukan tarikh mesyuarat Persediaan sebelum mesyuarat 3.2 Membuat laporan masalah semasa melaksanakan rancangan pengajaran yang lalu 2.1 Membawa bersama rancangan pengajaran yang lepas 3.Asajaya. 3.YBE 1327.26965 SK. 17 . PROSES KERJA BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANG MELULUSKAN Pengetua/Penolong Kanan Pengetua Guru Kanan Mata Pelajaran SEKSYEN UNDANGUNDANG PERATURAN 1.Beliong. Menaip/mencetak rancangan pengajaran Mengedarkan kepada semua ahli 6.

Menyusun rancangan pengajaran Menaip/mencetak rancangan pengajaran Mengedar rancangan pengajaran kepada ahli panitia 18 .Asajaya.Junaidi Bin Haji Jom S.26965 SK.Beliong.YBE 1327.Membawa laporan masalah pelaksanaan rancangan pelajaran lepas Mengadakan mesyuarat .Membawa bersama rancangan pengajaran lepas . CARTA ALIRAN Memperolehi sukatan pelajaran Menentukan tarikh mesyuarat Persediaan sebelum mesyuarat .

masalah pelaksanaan Rancangan Pengajaran lepas (post mortem) 3. 4.Asajaya.Beliong. Mengadakan mesyuarat Percetakan .rancangan pengajaran lepas .YBE 1327. 2.menaip . Mengedarkan Rancangan Pengajaran Tandakan (/) Catatan 19 .Junaidi Bin Haji Jom S. SENARAI SEMAK Bil 1.mencetak 6. Tindakan Memperolehi sukatan pelajaran Menentukan tarikh mesyuarat Persediaan sebelum mesyuarat .26965 SK. 3.

1. 7.Junaidi Bin Haji Jom S. 20 . 5. 4. 2. 6.4 KEPELBAGAIAN KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROSES KERJA BIL PROSES KERJA Kenal pasti kaedah-kaedah P &P Menyenaraikan semua kaedah Memilih kaedah Menjalankan kaedah dipilih dalam kelas Membuat penilaian Menyediakan laporan keberkesanan kaedah Hantar laporan Penolong Kanan/GKMPMP PEGAWAI YANG MELULUSKAN Guru Cemerlang/ Penolong Kanan/ GKMP Guru Cemerlang Ketua Panitia SEKSYEN PERATURAN 1. 3.YBE 1327. 8.Beliong.26965 SK.Asajaya.

CARTA ALIRAN Kenal pasti kaedah P & P Menyenaraikan semua kaedah Tidak Minta bantuan Guru Cemerlang Ya Lengkap? Memilih kaedah Menjalankan kaedah Buat penilaian Berkesan Sediakan laporan keberkesanan Hantar laporan kepada GPK & GKMP 21 .Asajaya.26965 SK.Junaidi Bin Haji Jom S.Beliong.YBE 1327.

4. 5.YBE 1327. 3. 2.Beliong.Junaidi Bin Haji Jom S.Asajaya. 5. Tindakan Senarai Kaedah P & P Pilih kaedah Laksanakan kaedah Penilaian kaedah Buat laporan Edar Laporan: a) b) c) Penolong Kanan Guru Kanan Mata Pelajaran Fail P & P Tandakan (/) Catatan 22 .26965 SK. SENARAI SEMAK Bil 1.

YBE 1327.Junaidi Bin Haji Jom S. 23 .Asajaya.26965 SK.Beliong.

24 . BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANG MELULUSKAN Pengetua/Penolong Kanan/GKMP/Guru Cemerlang UNDANGUNDANG/ PERATURAN 1.Junaidi Bin Haji Jom S.YBE 1327. Guru Kanan Mata Pelajaran 3. 5. 6.26965 SK.Beliong. Meneliti laporan pencerapan yang telah dibuat ke atas guru-guru panitia Mengeluarkan surat panggilan mesyuarat panitia khusus bagi mempertingkatkan kaedah P & P yang terbaik bagi satu-satu tajuk sukatan pelajaran Mesyuarat dijalankan seperti yang dijadualkan bagi membincangkan modul kaedah pengajaran terbaik bagi tajuk-tajuk tertentu Guru-guru cuba melaksanakan modul Perbincangan semula mencerminkan keberkesanan modul Laporan kepada Guru Kanan Mata Pelajaran. Penolong Kanan dan Pengetua 2. Penolong Kanan/GKMP/Ketua Panitia 4.Asajaya.

CARTA ALIRAN Ketua Panitia meneliti laporan pencerapan Menetapkan tarikh mesyuarat Memanggil mesyuarat panitia Mesyuarat mencari kaedah pengajaran terbaik Membina modul Mengajar mengikut modul Tidak Berkesan? Memurnikan Modul Ya Kepelbagaian kaedah/modul dihasilkan Laporan kepada Ketua Panitia.26965 SK.YBE 1327.Junaidi Bin Haji Jom S. Penolong Kanan dan Pengetua 25 .Beliong.Asajaya.

Asajaya.Beliong. SENARAI SEMAK Bil 1. 3. 5. Tindakan Meneliti laporan pencerapan Mengeluarkan surat panggilan mesyuarat Mesyuarat dijalankan/membina modul Guru melaksanakan modul Perbincangan selepas guru melaksanakan modul Membuat/menghantar laporan Tandakan (/) Catatan 26 . 2.YBE 1327. 6. 4.26965 SK.Junaidi Bin Haji Jom S.

2. 3. Meneliti laporan pencerapan Mengeluarkan surat panggilan mesyuarat Menjalankan mesyuarat dan pembinaan modul Guru melaksanakan modul Perbincangan semak selepas melaksanakan modul Menghantar . 6. NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1.Beliong. 5. 4.Junaidi Bin Haji Jom S.Asajaya.YBE 1327.26965 SK.laporan kepada Pengetua/Penolong Kanan/Guru Kanan Mata Pelajaran 120 min 120 min 180 min 1 minggu 120 min 1 hari 27 .

Junaidi Bin Haji Jom S. Mengedarkan laporan 2. Penolong Kanan 3.5 KEPELBAGAIAN PROGRAM PENGAYAAN DAN PEMULIHAN PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Pengetua UndangUndang/ Peraturan 1. Guru Kanan Mata Pelajaran 8. 5. Penolong Kanan. Penolong Kanan / Guru Kanan 4. Bersama-sama guru dalam panitia menentukan jadual pelaksanaan program-program yang telah ditetapkan. 7.Asajaya. Mengadakan pengubahsuaian jika perlu. Mengadakan mesyuarat panitia untuk mendapatkan senarai nama pelajar yang perlukan pemulihan dan pengkayaan.YBE 1327. 8.26965 SK.1. Program-program dijalankan seperti yang dijadualkan. 9. Mengadakan post mortem dari masa ke semasa untuk melihat program-program yang telah dijalankan. Mengadakan mesyuarat khusus untuk menyusun program-program pengkayaan dan pemulihan bagi kelas Tingkatan 3. Penilaian. 28 . Penolong Kanan/Guru Kanan Guru Kanan Penetua.Beliong. Mengadakan mesyuarat khusus untuk menyusun program-program pengkayaan dan pemulihan bagi kelas Tingkangan 5. 6.

Bagi Tingkatan 3 .Junaidi Bin Haji Jom S. Menilai keberkesanan program Tidak Ubahsuai Nilai Semula Program diteruskan Berkesan? 29 .Bagi Tingkatan 5 Jadual pelaksanaan program Melaksanakan program.Asajaya.YBE 1327.Beliong. CARTA ALIRAN - Mesyuarat Memilih pelajar untuk pemulihan/pengkayaan Mesyuarat menyusun jadual program .26965 SK.

b. SENARAI SEMAK Bil 1.YBE 1327.Junaidi Bin Haji Jom S.Beliong. Program-program : a. Tindakan Mesyuarat Khas Panitia Senarai nama pelajar : a. Pengkayaan Pemulihan 4. 5.Asajaya. Pengetua. 6. Penolong Kanan. Jadual Pelaksanaan Program Pelaksanaan Program Penilaian Program dan Buat Laporan Menyampaikan salinan laporan kepada guru-guru. 8. 6. 2.26965 SK. Guru Kanan pelajaran Fail dan rekod laporan dalam fail panitia 30 . Cemerlang Lemah Tandakan (/) Catatan 3. b.

NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil 60 minit 60 minit 60 minit 30 minit Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1. 6. 3. Mesyuarat Panitia Mesyuarat menyusun program untuk tingkatan 5 & 6Atas Mesyuarat menyusun program untuk tingkatan 3 Menyediakan jadual pelaksanaan Menjalankan program Penilaian dan post mortem Menyediakan laporan 60 minit 30 minit 31 .YBE 1327. 4. 7. 2. 5.Asajaya.Beliong.26965 SK.Junaidi Bin Haji Jom S.

Penolong Kanan/Guru Kanan .26965 SK. 8. 4. 6.Penolong bahan yang sesuai kepada Kanan/Guru Kanan guru-guru Memberikan galakan kepada guru-guru menggunakan bahanbahan di Pusat Sumber dan menerangkan prosedur yang ditetapkan oleh guru PSS Memastikan guru-guru menggunakan PSS/menyemak rekod 32 Penolong Kanan 5.1.YBE 1327.Asajaya.Beliong. 3.6 PENGGUNAAN BBM DALAM P & P PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Undang-Undang Meluluskan/Dirujuk & Peraturan Guru PSS & Guru Kanan Pekeliling Kementerian Pendidikan 1.Junaidi Bin Haji Jom S. Dapatkan inventori bahan daripada guru pusat sumber Semak senarai bahan Pilih bahan yang sesuai dengan perancangan panitia 2. Hebahkan senarai bahan.

Junaidi Bin Haji Jom S. 4.26965 SK. 33 . 2.Asajaya.Beliong. Tindakan Dapatkan senarai inventori Semak senarai inventori Pilih senarai yang sesuai/senaraikan Edarkan senarai bahan Menerangkan prosedur penggunaan PSS / beri galakan Pemantauan Tandakan (/) Catatan 6. 5. 3. tempatan penggunaan bahan PSS SENARAI SEMAK Bil 1.YBE 1327.

Asajaya.Junaidi Bin Haji Jom S.26965 SK.YBE 1327. CARTA ALIRAN Dapatkan inventori bahan PSS Semak bahan yang sesuai dengan panitia Edarkan senarai bahan Menerangkan prosedur penggunaan bahan PSS dan memberi galakan Memastikan guru-guru menggunakan bahan PSS Pemantauan 34 .Beliong.

Asajaya.Beliong.YBE 1327. NORMA KERJA Bil 1. 10 minit 35 . Menggalakkan guru-guru menggunakan bahan yang sesuai. Menyemak rekod tempahan penggunaan BBM oleh Panitia.Junaidi Bin Haji Jom S. Menyemak senarai BBM dan memilih bahan yang sesuai dengan rancangan Panitia. Jenis Kerja Dapatkan inventori daripada Guru Pusat Sumber. Masa Yang Diambil 10 minit Jumlah 2. 30 minit 3. 10 minit 5.26965 SK. Memberi salinan bahan-bahan yang sesuai untuk kegunaan guru Panitia. 10 minit 4.

26965 SK.7 MENINGKATKAN KOLEKSI BBM HASILAN PANITIA PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Penolong Kanan Penolong Kanan UndangUndang & Peraturan 1. . Memanggil mesyuarat untuk tujuan menambah koleksi bagi kegunaan guruguru panitia.YBE 1327.Junaidi Bin Haji Jom S. 36 2. 3. 3. Menerima senarai stok BBM dari penyiaran PSS Menerima borang meningkatkan koleksi BBM.Asajaya. 3.3 Guru-guru panitia diminta meneliti senarai tadi dan bincangkan tambahan BBM yang boleh dibuat bersama dalam panitia untuk kegunaan guru-guru.1.1 Menyenaraikan BBM jenis-jenisnya yang sedia ada dalam stok PSS disusun mengikut tajuk dan tingkatan yang sesuai (guna borang BI).Beliong. 3.2 Salinan diberi kepada tiap-tiap guru dalam panitia. 8.

3.3.26965 SK. Bemgkel diadakan seperti dirancang.2 Guru-guru menentukan jenis BBM yang sesuai dibuatuntuk tajuk-tajuk terpilih tadi sesuai dengan tingkatan tertentu.Junaidi Bin Haji Jom S.3 Guru-guru menentukan jenis BBM yang akan dibuat (transparensi/slaid/pita video dan lain-lain). Mengeluarkan surat panggilan BBM untuk mengadakan bengkel membuat BBM.4 3. Kanan/:Penyelaras PSS/Ketua Bidang. Guru merangka bersama BBM yang akan dibuat dalam satu bengkel. .1 Guru menyenaraikan tajuk-tajuk susah difahami oleh pelajar (guna borang B2) 3.3.YBE 1327. Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan UndangUndang & Peraturan 3. Fasilitator dipastikan oleh Ketua Panitia. Guru-guru menetapkan tarikh dan masa bengkel membina BBM diadakan.5 4. 3.3. 37 6. Masukkan BBM yang baru siap ke dalam stok BBM panitia.3. 3. 7.Asajaya.Beliong. Salinan diberi kepada Pengetua/Pen. 5.

Junaidi Bin Haji Jom S. Guru menyimpan BBM dalam bilik BBM masing-masing.26965 SK. Borang B1 & B2 susah difahami bengkel BBM Tentukan jenis BBM yang perlu Dibuat Tentukan fasilitator Memanggil guru mengadakan bengkel Perbengkelan BBM siap dibina 38 . Pinjaman oleh guru panitia pelajaran lain dibenarkan dengan mengikut prosedur yang sama.Beliong.Asajaya.YBE 1327. CARTA ALIRAN Ketua Panitia menerima senarai stok BBM daripada Penyelaras PSS Ketua Panitia menerima borang B1 & B2 (yang kosong) daripada Penolong Kanan Mesyuarat 10 Guru Menerima Senaraikan Tentukan Senarai stok dan tajuk-tajuk tarikh. 9. Salinan senarai baru stok ini diberi kepada Penyelaras PSS/Ketua Bidang dan staf lain untuk makluman. 8.

26965 SK.3 3.1 3. 7. 3.5 4. 2. 5.2 3. Masukkan BBM dalam daftar stok BBM Mengedarkan senarai BBM yang baru Menyimpan BBM di dalam Bilik BBM Panitia Pinjaman BBm dengan mengisi buku Rekod Keluar P & P menggunakan BBM SENARAI SEMAK Bil 1.Junaidi Bin Haji Jom S.Asajaya. Tindakan Ketua Panitia menerima senarai stok BBM daripada Penyelaras PSS Ketua Panitia menerima borang B1 & B2 daripada Penolong Kanan Mesyuarat Panitia 3. tempat dan masa bengkel Tandakan (/) Catatan Memanggil guru untuk berbengkel Perbengkelan BBM siap Mengedarkan senarai BBM yang baru siap 39 .4 3. 6.YBE 1327.Beliong. Mengisi Borang B1 Mengisi Borang B2 Menentukan jenis BBM yang akan dibuat Menentukan fsilitator Menentukan tarikh.

Meminta.2 3. tempat masa bengkel 5 minit 2. Menerima borang B1 dan B2 daripada Penolong Kanan Mesyuarat Panitia 3.4 Mengisi Borang B1 & B2 Menentukan jenis BBM yang akan dikeluarkan Menentukan fasilitator Menentukan tarikh. Perbengkelan dan Hasilan Memasukkan BBM dalam daftar stok Panitia BBM 2 – 3 jam 10 minit 40 .Beliong.YBE 1327. 5 minit 3.26965 SK.1 3.Junaidi Bin Haji Jom S. 9. 60 minit 4. menerima senarai stok BBM daripada Penyelaras PSS.3 3. Menyimpan BBM di dalam bilik BBM panitia Pinjaman BBM dengan mengisi Buku Rekod Keluar P & P menggunakan BBM NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1.Asajaya. 10. 5. kepada guru panitia 8.

Unit BBM Sedia ada Tajuk Tajuk Ting.Asajaya.26965 SK.Beliong.Junaidi Bin Haji Jom S. Menyimpan BBM di dalam bilik BBM Guru meminjam BBM daripada Bilik BBM P & P menggunakan BBM 10 minit 10 minit Peningkatan Koleksi BBM SUBJEK :……………………………………………………. Mengedarkan senarai BBM yang siap kepada guru panitia 7. Pita Video Transparensi Slaid Lain Sedia Target Sedia Target Sedia Target Sedia Target Ada Ada Ada Ada 41 . 8.YBE 1327. 9. 6.

Asajaya. Mesyuarat diadakan untuk berbincang perkara-perkara berikut: 3.26965 SK. 8.1 Menyenaraikan BBM yang perlu dibeli.1.1 Salinan surat panggilan mesyuarat diberi kepada Guru Kanan Mata Pelajaran.Junaidi Bin Haji Jom S.Beliong. 3. 42 Pegawai Yang Meluluskan Pengetua Saksi UndangUndang/Peraturan 2. 2.YBE 1327. Proses Kerja Memastikan peruntukan panitia yang sedia ada Memanggil mesyuarat panitia untuk tujuan membeli BBM yang sesuai untuk kegunaan guru-guru panitia.8 MEMBANYAKKAN KOLEKSI BBM YANG DIBELI PROSES KERJA Bil 1. Penolong Kanan Penolong Kanan .

3. Menerima BBM yang dibeli. Membuat pesanan BBM dengan mengisi borang daripada Penyelia Stor. K. Bidang dan semua guru panitia.YBE 1327. 4.26965 SK. 7.2 Memutuskan pembelian BBM mengikut keutamaan. ALIRAN KERJA Mendapatkan peruntukan wang Pengetua/PK 5.Asajaya.Beliong. Memanggil mesyuarat panitia untuk tujuan membeli BBM (s. Memasukkan senarai BBM baru dibeli ke dalam buku stok panitia sekolah. Mengedarkan salinan senarai BBM kepada Penyelaras PSS.Junaidi Bin Haji Jom S.k: Ketua Bidang) Senaraikan jenis yang akan BBM yang perlu dibeli Senaraikan BBM dibeli mengikut keutamaan Berjumpa Pengetua untuk kelulusan membeli Membuat pesanan BBM melalui Penyelia Setor selepas kelulusan Pengetua 43 . 6.

Asajaya. 5.YBE 1327. Membuat pesanan Menerima BBM yang dibeli 44 .Junaidi Bin Haji Jom S. Dapatkan maklumat peruntukan wang Panitia yang sedia ada.Beliong. Menyediakan senarai 3. Menerima BBM yang dibeli Merekodkan di dalam buku stok BBM Panitia/sekolah Mengedarkan salinan stok kepada Penyelia PSS Pinjaman BBM dengan mengisi Buku Rekod Pinjaman BBM Panitia Sekolah P & P menggunakan BBM SENARAI SEMAK Bil Catatan 1. Memanggil mesyuarat panitia untuk berbincang tentang pembelian BBM.26965 SK. Tajuk BBM yang perlu Tajuk BBM yang diberi keutamaan Tindakan Tandakan ( / ) 2.1 3. 3.2 4.

Beliong. Merekod di dalam buku stok BBM panitia Mengedarkan salinan stok kepada Penyelia PSS/ Guru Kanan MP & Guru-Guru Merekod pinjaman BBM BBM digunakan 7.YBE 1327.Junaidi Bin Haji Jom S. Mengedarkan salinan stok BBM yang baru 30 minit 45 .Asajaya. 6. 7.26965 SK. Mesyuarat BBM membincangkan pembelian BBM 1 jam 2. 9. Merekodkan BBM ke dalam stok Panitia 30 minit 3. NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1.

Borang Koleksi BBM Mata Pelajaran : ………………………………………… Unit BBM Sedia Ada Tajuk-Tajuk Terpilih Tingkatan Jenis BBM Yang Akan Dibuat dan Bilangannya Pita Video Transparensi Slaid 46 .YBE 1327.26965 SK.Junaidi Bin Haji Jom S.Asajaya.Beliong.

1. 8.YBE 1327.Asajaya.8 MENYELARAS SOALAN UJIAN BULANAN PROSES KERJA 47 .26965 SK.Beliong.Junaidi Bin Haji Jom S.

Pengetua Penolong Kanan 2. Memanggil mesyuarat untuk berbincang dan membuat penyelarasan antara guruguru yang mengajar kelas dalam tingkatan yang sama. 4. Penolong Kanan Guru Kanan 48 . Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan/ Rujukan UndangUndang /Peraturan a) Ujian Bulanan 1. Menjalankan ujian bulanan mengikut perjadualan yang ditentukan. 7. Menggubal soalan menggunakan susun atur mengikut kaedah JPU (Jadual Penentu Ujian) Mengagihkan tugas untuk menaip dan mencetak soalan. Tindakan susulan oleh guru-guru untuk tujuan membuat ujian semula mengikut bidang kelemahan pelajar.Beliong.26965 SK.Asajaya. 5.Junaidi Bin Haji Jom S. Penolong Kanan Guru Kanan Penolong Kanan Pengetua Penolong Kanan Pengetua 3. Guru mata pelajaran memeriksa kertas soalan dan membuat analisis.YBE 1327.

CARTA ALIRAN Mesyuarat antara guru-guru mata pelajaran di tingkatan yang sama Membuat agihan tugas (menggubal. menaip dan membina skima dan soalan) Menggubal soalan mengikut kaedah JPU Ada Kesilapan Buat Pembetulan Menyemak draf soalan Tiada kesilapan Menaip soalan Ada Kesilapan Buat Pembetulan Menyemak Tiada kesilapan Menjalankan ujian ikut jadual 49 .Asajaya.26965 SK.Junaidi Bin Haji Jom S.YBE 1327.Beliong.

6. 7. 3. 4.Asajaya.26965 SK. SENARAI SEMAK Bil 1. 2. 5.YBE 1327. Tindakan Panggilan mesyuarat Pengagihan tugas Menggubal soalan Menyemak draf soalan Menaip soalan Menyemak soalan Menjalankan peperiksaan Tandakan ( / ) Catatan 50 .Junaidi Bin Haji Jom S.Beliong.

Asajaya. 2.YBE 1327. 4. 5. 6. Panggilan mesyuarat Membuat agihan tugas Menggubal soalan Menyemak draf Menaip soalan Menyemak soalan 51 . NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil 2 hari 1 hari 2 hari 1 hari 1 hari 1 hari Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1.Beliong.Junaidi Bin Haji Jom S. 3.26965 SK.

Asajaya.Beliong. Menjalankan peperiksaan penggal mengikut jadual yang telah ditetapkan.9. Memastikan kertas soalan disiapkan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dan menyerahkan kepada setiausaha peperiksaan. Memanggil mesyuarat untuk berbincang dan membuat penyelarasan untuk menggubal soalan dan mengagihkan tugas memeriksa kertas antara guru-guru yang mengajar dalam tingkatan yang sama. Penolong Kanan Guru Kanan MP Penolong Kanan Guru Kanan MP Penolong Kanan Guru Kanan MP 3. 4.1. MENYELARAS UJIAN PENGGAL ( PROSES KERJA) Bil Proses Kerja b) Peperiksaan Penggal 1. 7.26965 SK. Menggubal soalan menggunakan susun atur mengikut kaedah JPU dalam satu panel soalan.Junaidi Bin Haji Jom S. 8. Mengagihkan tugas untuk menaip mencetak soalan yang menyediakan soalan bagi tiap-tiap kelas.YBE 1327. . 5. Mesyuarat untuk menyediakan skima jawapan untuk semua kertas soalan subjektif. 6. Menyemak kertas soalan untuk menentukan format dan mengikut mutu yang dikehendaki. 52 Pengetua Penolong Kanan Pegawai Yang Meluluskan UndangUndang /Peraturan 2.

10.Beliong. Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan UndangUndang /Peraturan 8. Mengadakan post-mortem menentukan untuk mengenalpasti kelemahan dan kekuatan pelajar (Item analisis) Tindakan susulan oleh guru-guru untuk tujuan membuat ujian semula sehingga prestasi pelajar sampai ke tahap yang memuaskan.Asajaya. 9. Memeriksa kertas mengikut agihan yang telah ditetapkan – kertas-kertas Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris diperiksa oleh seorang guru bagi satu kertas yang sama dalam tingkatan untuk mendapat penyelarasan yang tepat.Junaidi Bin Haji Jom S.YBE 1327. 53 .26965 SK.

26965 SK.Asajaya. CARTA ALIRAN Mesyuarat : Guru Subjek di tingkatan yang sama Membuat agihan tugas – menggubal menaip dan membina skima Menggubal soalan mengikut JPU Ada Kesilapan Buat Pembetulan Menyemak draf soalan Menaip soalan Ada Kesilapan Buat Pembetulan Menyemak Tiada kesilapan Mencetak Menyerahkan kertas soalan kepada setiausha peperiksaan Mesyuarat menyediakan skima pemarkahan 54 .Junaidi Bin Haji Jom S.YBE 1327.Beliong.

Beliong. Memeriksan kertas soalan mengikut gihan tugas yang telah ditentukan SENARAI SEMAK Bil 1. Ujian bulanan Ujian Semester Pertengahan Tahun Peperiksaan Akhir Tahun Tandakan ( / ) Catatan Jadual kerja peperiksaan dalaman Soalan dicetak Bilangan soalan mencukupi Serah soalan kepada Setiausaha Peperiksaan Jalankan ujian 55 . Tindakan Panggilan Mesyuarat Mesyuarat panitia/taklimat peperiksaan Membentuk panel penggubal soalan Peraturan/panduan peperiksaan dalaman Jawatankuasa peperiksaan dalaman a) b) c) d) 6.YBE 1327.26965 SK.Junaidi Bin Haji Jom S. 10. 7.Asajaya. 2. 3. 9. 5. 4. 8.

YBE 1327. 5. Jenis Kerja Panggilang mesyuarat Membuat agihan tugas Menggubal soalan Menyemak staf Menaip soalan Menyemak soalan Masa Yang Diambil 7 hari sebelum 1 hari 5 hari 1 hari 2 hari 1 hari Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 56 . 6.26965 SK. 3. 4.Asajaya. NORMA KERJA Bil 1.Junaidi Bin Haji Jom S. 2.Beliong.

Asajaya.Junaidi Bin Haji Jom S.Beliong.9 POST-MORTEM DAN TINDAKAN SUSULAN PEPERIKSAAN PROSES KERJA Bil 1. Proses Kerja Mendapatkan salinan keputusan peperiksaan bagi mata pelajaran yang diuji. Memastikan guru mata pelajaran membuat tindakan susulan untuk pelajar-pelajar lemah.2 Mengadakan kelas klinik atau kelas pemulihan 5. Pengetua/PK Pengetua/PK Pengetua/PK 6.1 Guru membuat pelan bertindak 5. 7.26965 SK.YBE 1327.3 Meminta pelajar-pelajar menentukan target untuk ujian semula Pegawai Yang Meluluskan Penolong Kanan Guru Kanan MP Penolong Kanan Undang-Undang/ Peraturan 2. 8. Menerima laporan analisis peperiksaan dan senarai pelajar lemah daripada guru. 8. Guru Kanan Pengetua Penolong Kanan 5. 3.1. Menjalankan program pemulihan : 5. Guru menyediakan laporan Post-mortem dibuat Laporan kepada Pengetua/PK/Guru Kanan Mata Pelajaran 57 Guru Kanan Guru Kanan . 4. Guru-guru membuat analisis dan perbincangan dengan ketua panitia.

26965 SK.Beliong.Asajaya.YBE 1327.Junaidi Bin Haji Jom S. CARTA ALIRAN Ketua Panitia menerima keputusan peperiksaan Menerima laporan analisis peperiksaan Menerima senarai pelajarpelajar lemah Mesyuarat dengan guru-guru Program Pemulihan Ujian Semula Analisis Semua Memuaskan Ya Buat laporan Hantar laporan kepada Pengetua/PK/Guru Kanan Mata Pelajaran 58 .

2. 5. 3.YBE 1327. Tindakan Terima keputusan peperiksaan Terima item analisis senarai pelajar lemah peperiksaan dan Keputusan memuaskan Keputusan tidak memuaskan Mesyuarat dengan guru-guru Program pemulihan Ujian semula Analisis semula Laporan Edaran laporan kepada Tandakan ( / ) Catatan 59 . 8.Beliong. 9. 4.26965 SK. 6. 10.Junaidi Bin Haji Jom S.Asajaya. 7. SENARAI SEMAK Bil 1.

4.26965 SK. Terima keputusan peperiksaan Guru membuat item analisis dan senarai pelajar lemah Ketua Panitia terima item analisis Meneliti item analisis Mesyuarat dengan guru-guru untuk menerangkan program pemulihan Program pemulihan (10 kali) Ujian semula Analisis semula 60 3 jam 2 jam 1 hari 3. 7. 10 jam 1 ½ jam 2 jam . 14. Penolong Kanan Guru Kanan Mata Pelajaran Failkan NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1.Asajaya. 2. 5. 6.Junaidi Bin Haji Jom S.Beliong. Pengetua 12.YBE 1327. 8. 11. 13.

4. Penolong Kanan/Guru Kanan Mata Pelajaran 5 minit 8.26965 SK. 10 .1.13 MENYEMAK BUKU LATIHAN PELAJAR PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Penolong Kanan GKMP Penolong Kanan UndangUndang/ Peraturan 1.Beliong.Junaidi Bin Haji Jom S. Laporan kepada Ketua Panitia Laporan kepada Pengetua.YBE 1327. 5. 9. Ketua Panitia menyemak buku-buku Ketua Panitia membuat laporan dan memaklumkan kepada guru-guru berkenaan 61 .Asajaya. 3. Menyediakan jadual untuk pemeriksaan buku latihan pelajar Mengedarkan jadual kepada guru-guru dalam panitia dan makluman untuk Guru Kanan Mata Pelajaran Guru-guru mengutip 10 buah buku sample bagi setiap jenis latihan dan diserahkan kepada Ketua Panitia mengikut penjadualan yang telah ditetapkan 2.

26965 SK. Menyimpan rekod untuk tujuan rujukan * Gunakan Borang Semakan Buku Latihan (SBL) (Bahagian 8) CARTA ALIRAN Menyediakan jadual pemeriksaan Mengedarkan jadual kepada guru-guru Ketua Panitia menerima 10 buah sample bagi setiap jenis latihan Ketua Panitia menyemak buku Ya Tidak Adakan perbincangan dengan guru Ya Membuat dokumen dan laporan Memuaskan 62 .Asajaya.YBE 1327.Beliong.Junaidi Bin Haji Jom S. 6.

Menyimpan laporan dan rekod di dalam fail semakan buku SENARAI SEMAK Bil 1.26965 SK. Tindakan Menyediakan jadual pemeriksaan Mengedarkan jadual kepada guru-guru Menerima 10 buah buku sample bagi setiap jenis latihan Menyemak buku latihan Menyediakan laporan Menyampaikan salinan laporan kepada guru-guru Rekodkan laporan dalam fail panitia Tandakan ( / ) Catatan 63 . 2.Asajaya.YBE 1327.Junaidi Bin Haji Jom S. 5. 7. 3.Beliong. 4. 6.

Menyediakan laporan 6. Menyampaikan salinan laporan 64 . Menyediakan jadual pemeriksaan 2. Mengedarkan jadual kepada guru-guru 3.Asajaya. Menyemak buku latihan 5. NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1. Menerima 10 buah buku sample bagi setiap jenis latihan 4.Junaidi Bin Haji Jom S.YBE 1327.Beliong.26965 SK.

Beliong.Junaidi Bin Haji Jom S. kepada guru-guru 7.26965 SK. Fail dan rekod laporan dalam fail panitia BORANG SEMAKAN BUKU LATIHAN (SBL) Mata Pelajaran : ………………………… Tarikh Jenis Buku Tingkatan Catatan 65 .YBE 1327.Asajaya.

Junaidi Bin Haji Jom S..26965 SK. …………………………….) …………………………… Disahkan oleh : (Nama: Jawatan: 8.. Mengedarkan borang bancian kepakaran guru/menghantar guru menjalani kursus Merekodkan senarai kursus yang dihadiri oleh guru-guru panitianya Menjadualkan kursus dalaman bagi guru-guru lain dalam panitia Kursus dalaman dijalankan 66 2.14 MEMBERI KURSUS DALAMAN PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Pengetua Penolong Kanan Penolong Kanan UndangUndang Peraturan 1. .Beliong.1.Asajaya. Tandatangan Penyemak : …………………………. 4.YBE 1327. Jawatan:……………………………………………. 3. Nama:……………………………………………….

Asajaya. Pengetua dan Guru Kanan Mata Pelajaran Fail dan rekod panitia * Gunakan Borang Perkembangan Staf 7.YBE 1327.Beliong. 5.26965 SK. CARTA ALIRAN Panitia menyampaikan borang bancian Merekodkan senarai kursus yang dihadiri oleh guruguru dalam panitia Menjadualkan kursus dalaman Menjalankan kursus dalaman Membuat laporan 67 . 6.Junaidi Bin Haji Jom S. Membuat laporan kursus Hantar laporan kepada Penolong Kanan.

Asajaya. 3. 68 .Beliong.Junaidi Bin Haji Jom S.YBE 1327. Menghantar laporan kepada Pengetua/PK/Guru Kanan Mata Pelajaran Fail dan rekod panitia SENARAI SEMAK Bil 1. Tindakan Menyampaikan surat panggilan kursus kepada guru Merekodkan senarai kursus yang dihadiri guru Menjadualkan kursus Tandakan ( / ) Catatan 2.26965 SK.

Junaidi Bin Haji Jom S.26965 SK.Beliong,YBE 1327,Asajaya. 4. Menjalankan kursus 5. 6. Menulis laporan Menghantar laporan kepada Pengetua, Penolong Kanan dan Guru Kanan Mata Pelajaran

7.

Fail dan rekod panitia

NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil 1 hari Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu

1.

Mengedarkan borang bancian kepakaran guru/menghantar guru menjalani kursus

2.

Merekod senarai kursus yang dihadiri oleh guru dalam panitia

1 hari

69

Junaidi Bin Haji Jom S.26965 SK.Beliong,YBE 1327,Asajaya. 3. Menjadualkan kursus dalaman bagi guruguru lain dalam panitia 1 hari

4.

Menjalankan kursus dalaman

2 jam

5.

Membuat laporan kursus dalaman

2 jam

6.

Menghantar laporan kepada Pengetua/PK/Guru Kanan Mata Pelajaran

1 hari

7.

Fail dan rekod panitia

1 hari

BORANG KURSUS DALAMAN (PERKEMBANGAN STAF) PANITIA : ……………………………………. 1. 2. 3. Nama Guru : ………………………………………………….. Mata Pelajaran Diajar : ………………………………………. Kursus yang dihadiri :

70

Junaidi Bin Haji Jom S.26965 SK.Beliong,YBE 1327,Asajaya. Bil Nama Kursus

Tarikh

Anjuran

Tempat

4.

Kursus yang ingin diikuti untuk masa hadapan : a) ……………………………………………………………………………………… ……….. b) ……………………………………………………………………………………… ………... c) ……………………………………………………………………………………… ……….. d) ……………………………………………………………………………………… ……….

8.1.15

BIMBINGAN UNTUK AHLI-AHLI PANITIA BARU PROSES KERJA

Bil

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan Penolong

UndangUndang/ Peraturan

1.

Berbincang dengan guru berkenaan 71

Junaidi Bin Haji Jom S. tentang aspek bimbingan seperti sukatan pelajaran.26965 SK. Pra-pencerapan guru berkenaan untuk melihat kaedah-kaedah pengajaran kawalan kelas dan lain-lain Perbincangan kelemahan dan kekuatan guru Memberi peluang guru berkenaan melihat P & P guru-guru lain yang lebih berpengalaman Mencerap semula Laporan kepada Pengetua atau Penolong Kanan Kanan GKMP GKMP 3.Beliong. GKMP 5. 6. buku rekod. GKMP 4. rancangan tahunan. Penolong Kanan CARTA ALIRAN Perbincangan pra pencerapan 72 .YBE 1327.Asajaya. pengurusan kelas dan lain-lain 2.

Junaidi Bin Haji Jom S.26965 SK.Beliong,YBE 1327,Asajaya. Mencerap

Perbincangan selepas pencerapan

Berkesan TIDAK Guru melihat P & P guru Berpengalaman Mencerap semula Laporan kepada PK/Pengetua

YA

SENARAI SEMAK

Bil

Tindakan

Tandakan ( / )

Catatan

73

Junaidi Bin Haji Jom S.26965 SK.Beliong,YBE 1327,Asajaya. 1. Berbincang dengan guru berkenaan tentang aspek-aspek bimbingan seperti sukatan pelajaran, buku rekod,rancangan tahunan, pengurusan kelas dan lain- lain Menentukan aspek yang hendak dicerap Mencerap Melihat P & P guru berpengalaman Mencerap semula Membuat laporan

2. 3. 4. 5. 6.

8.1.16

PELAKSANAAN PROGRAM KHAS KEMAHIRAN PROSES KERJA

BELAJAR

74

Junaidi Bin Haji Jom S.26965 SK.Beliong,YBE 1327,Asajaya. Bil Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan

Seksyen UndangUndang Peraturan

1.

Menerima pendedahan awal KB secara teori daripada guru kanan mata pelajaran Bengkel Amali KB bawah pengawasan guru kanan mata pelajaran Membuat persediaan untuk penggunaan KB dalam P & P panitia Menetapkan tarikh mesyuarat panitia diikuti bengkel KB dalam P&P Membimbing guru-guru melaksanakan KB dalam P & P Mencerap ahli panitia untuk memantau pelaksanaan KB Membuat laporan pelaksanaan KB Menyerahkan salinan laporan pelaksanaan KB kepada Pengetua dan Penolong Kanan

Pengetua

2.

Penolong Kanan Guru Kanan Mata Pelajaran Guru Kanan Mata Pelajaran Pengetua Penolong Kanan

3.

4.

5. 6 7. 8.

Pengetua Pengetua

CARTA ALIRAN

Menerima kursus dalaman KB umum 75

Junaidi Bin Haji Jom S.Beliong.26965 SK. Bengkel KB bersama Guru Kanan Mata Pelajaran Persediaan KB Panitia Mesyuarat Panitia dan Bengkel KB panitia Membimbing atau mencerap ahli panitia untuk pemantauan KB Membuat laporan pelaksanaan KB panitia Menyerahkan salinan laporan pelaksanaan KB panitia kepada Pengetua.YBE 1327. Penolong Kanan dan GKMP NORMA KERJA 76 .Asajaya.

Kursus Dalam KB (KP) 2 jam 2 jam 2.Beliong. Mesyuarat Panitia – KB dan bengkel 5. Penilaian dan Pencerapan 30 jam 6. Penyediaan bahan KB panitia 2 jam 4. Bil Tugas Kerja Masa Diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1.Asajaya.26965 SK.YBE 1327.Junaidi Bin Haji Jom S. Bengkel KB (KP) 3 jam 3. Membuat laporan pelaksanaan KB 77 .

Penolong Kanan dan GKMP 7. 4. 78 .Junaidi Bin Haji Jom S. Menghadiri kursus dalaman KB Menghadiri Bengkel Amali KB Menyediakan bahan penggunaan KB panitia Mengadakan mesyuarat panitia KB Mencerap dan membimbing guru melaksana KB Membuat laporan pelaksanaan KB dalam Panitia Pertengahan Tahun Membuat laporan pelaksanaan KB dalam panitia Akhir Tahun Menyerah salinan laporan pelaksanaan KBpanitia kepada Pengetua.YBE 1327.26965 SK. 5. 6.Beliong. 8. SENARAI SEMAK Bil Tindakan Tandakan ( / ) Catatan 1.Asajaya. 2. 3.

Junaidi Bin Haji Jom S.26965 SK. Pengetua 5. 3.2 PENGURUSAN 8. Pengetua 79 .YBE 1327.2. Pengetua 4.Asajaya. 8. Mengadakan mesyuarat panitia untuk Pengetua menentukan keperluan buku teks dan Penolong buku rujukan tambahan guru serta buku Kanan kerja pelajar Memohon kelulusan dan kebenaran untuk memesan buku-buku dari pembekal Memungut wang daripada pelajar dan membuat pesanan buku kerja pelajar Ketua Panitia mengagihkan buku-buku pesanan kepada guru-guru dan kelaskelas berkenaan Guru menggunakan buku-buku rujukan dan buku kerja untuk kepelbagaian P&P Pengetua 2.1 PEMILIHAN BUKU TEKS DAN RUJUKAN PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan UndangUndang/ Peraturan 1.Beliong.

CARTA ALIRAN Mendapatkan contoh buku teks. Guru 2.YBE 1327. Pelajar - Guru menggunakan buku tambahan untuk kepelbagaian P & P Pelajar menggunakan buku kerja 80 .26965 SK. buku rujukan tambahan dan buku kerja pelajar Mesyuarat panitia menentukan keperluan buku teks dan buku rujukan tambahan guru serta buku kerja pelajar Memohon kebenaran untuk memesan buku tambahan Memesan buku daripada pembekal Memungut wang daripada pelajar Agihkan buku-buku kepada : 1.Junaidi Bin Haji Jom S.Beliong.Asajaya.

3. Memohon kebenaran untuk memesan buku daripada Pengetua. 6 7. Memesan buku daripada pembekal.Junaidi Bin Haji Jom S.YBE 1327. rujukan tambahan dan buku kerja pelajar. SENARAI SEMAK Bil Tindakan Tandakan ( / ) Catatan 1. 5.26965 SK. Mengagihkan buku-buku kepada guru dan pelajar. 4. 2. Memungut wang daripada pelajar.Asajaya.Beliong. Mendapatkan contoh buku teks. Memastikan guru dan pelajar menggunakan buku. 81 . Mesyuarat panitia untuk menentukan keperluan buku teks dan buku rujukan tambahan guru serta buku kerja pelajar.

1minggu 2. Memungut wang daripada pelajar (Guru Tingkatan) Memastikan penggunaan buku-buku oleh guru dan pelajar Berterusan sepanjang tahun 4.26965 SK.Beliong. 20 minit Memohon kelulusan dan kebenaran Pengetua untuk memesan buku. 82 . buku rujukan tambahan dan buku kerja pelajar. 3. NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil 2jam Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1.Asajaya.YBE 1327.Junaidi Bin Haji Jom S. Mesyuarat Panitia untuk menentukan keperluan buku teks.

83 3. 9.2. Menghubungi guru berkenaan untuk mengadakan perbincangan pra pencerapan. 7. 2. Menyimpan rekod pencerapan untuk tujuan rujukan.2 PENCERAPAN PROSES KERJA Bil. Mendapatkan jadual waktu guru-guru mata pelajaran dalam panitia. Guru Kanan Pengetua 5. Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Pengetua Pengetua UndangUndang/ Peraturan 1. Membuat jadual waktu pencerapan. 8.YBE 1327. Pengetua Penolong Kanan Pengetua Penolong Kanan 6. 8. 10. Mencerap guru berkenaan – melihat kekuatan dan kelemahan khasnya dalam kaedah pengajaran. Menyediakan laporan bertulis untuk dokumen dan rekod Menghantar laporan kepada PK dan Guru Kanan Mata Pelajaran. Membuat laporan bertulis bagi pencerapan semula.Junaidi Bin Haji Jom S. 4. Perbincangan dengan guru berkenaan dan memaklumkan laporan yang dibuat.Beliong.26965 SK. Satu salinan akan diedarkan kepada guru-guru dan Guru Kanan Mata Pelajaran. .Asajaya. Membuat pencerapan semula bagi guruguru yang dirasakan kurang memuaskan.

Junaidi Bin Haji Jom S. CARTA ALIRAN Mendapatkan jadual waktu guru Merangka jadual pencerapan Ketua Panitia berbincang dengan guru sebelum pencerapan Pencerapan Perbincangan memperbaiki kaedah Pencerapan Semula Tidak Memuaskan? Ya Menyediakan laporan untuk dokumen dan rekod Menghantar laporan kepada PK dan Guru Kanan mata Pelajaran Menyimpan laporan di dalam fail pencerapan 84 .Asajaya.Beliong.YBE 1327.26965 SK.

Tindakan Dapatkan/terima jadual waktu guru-guru mata pelajaran Buat jadual waktu pencerapan Salinan jadual waktu pencerapan diedarkan kepada guru-guru dan Guru Kanan Mata Pelajaran Perbincangan pra-pencerapan Membuat pencerapan (Gunakan borang pencerapan formal Kementerian) Perbincangan pasca-pencerapan Pengajaran guru memuaskan Pengajaran guru kurang memuaskan a. SENARAI SEMAK Bil 1.Asajaya.26965 SK.Beliong. 3.Junaidi Bin Haji Jom S. 4. 9. 85 . 7. 5 6.YBE 1327. Pencerapan semula Hantar laporan bertulis kepada PK dan Guru Kanan Mata Pelajaran Tandakan ( / ) Catatan 2. 8.

Junaidi Bin Haji Jom S. 6. Terima jadual waktu guru mata pelajaran Buat jadual waktu pencerapan Mengedarkan salinan jadual wktu pencerapan kepada guru-guru dan Guru Kanan Mata Pelajaran Perbincangan pra-pencerapan Membuat pencerapan Perbincangan pasca-pencerapan Hantar laporan pencerapan kepada Guru Kanan Mata Pelajaran dan PK 2.26965 SK.Beliong. 10.YBE 1327. ½ jam 1 jam 1 jam 20 minit 86 . 5. Simpan rekod pencerapan NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil 2 hari Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1. 7. 2 jam 1 hari 4. 3.Asajaya.

8. Menerima jadual minggu mesyuarat panitia berpandukan takwim sekolah 2. Membuat surat panggilan mesyuarat dan mengedarkan kepada guru-guru yang berkaitan. Salinan kepada:i.YBE 1327.Asajaya. Pengetua ii. Memastikan tindakan susulan dilakukan 87 Penolong . Guru Kanan Mata Pelajaran Guru Kanan MP Guru Kanan MP 3. PK/PK HEM iii.26965 SK.2 Bil MESYUARAT BULANAN PANITIA Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Pengetua UndangUndang/ Peraturan 1.2.Junaidi Bin Haji Jom S.Beliong. Mengadakan mesyuarat seperti yang dijadualkan Setiausaha Panitia 4. Minit mesyuarat disediakan dan salinannya diserahkan kepada Pengetua/PK/PK HEM/Guru Kanan Mata Pelajaran 5.

Guru-guru 2.Junaidi Bin Haji Jom S.26965 SK. Pengetua 88 . Penolong Kanan 4.Asajaya.YBE 1327. mengikut kehendak minit. Guru Kanan Mata Pelajaran 3.Beliong. Kanan Guru Kanan CARTA ALIRAN Mesyuarat tidak rasmi menentukan jadual minggu mesyuarat mengikut takwim sekolah Mengeluarkan jadual minggu mesyuarat Membuat surat panggilan mesyuarat Mesyuarat Siapkan minit dalam satu minggu Ketua Panitia sahkan minit Edarkan minit kepada:1.

Junaidi Bin Haji Jom S.Asajaya. Tindakan hasil mesyuarat SENARAI SEMAK Bil 1. Tindakan Menerima jadual mesyuarat panitia Mengeluarkan surat panggilan mesyuarat Mengadakan mesyuarat Menyediakan minit mesyuarat Menghantar minit mesyuarat kepada Pengetua/GPK/ GPK HEM dan Guru Kanan Mata Pelajaran Tandakan ( / ) Catatan 3.26965 SK. 6. 5. Pemantauan/tindakan susulan seperti yang dikehendaki oleh minit 89 .YBE 1327. 4. 2.Beliong.

Junaidi Bin Haji Jom S.Beliong. Menerima jadual mesyuarat panitia 1 minggu selepas penggal persekolahan bermula 2. Mesyuarat 2 jam 4.26965 SK.YBE 1327. Menghantar surat panggilan mesyuarat 2 hari 3. Menyediakan minit mesyuarat 2 hari 5.Asajaya. Menghantar minit mesyuarat kepada 90 1 hari . NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1.

Tuan/Puan Mesyuarat Panitia ………………………………kali ke…………………… Dengan hormatnya dimaklumkan tuan/puan dijemput hadir ke mesyuarat di atas. Masa : ……………………….YBE 1327. 2. 3. ……………………………….Junaidi Bin Haji Jom S.Asajaya. Butiran mesyuarat adalah seperti berikut:Tarikh : ………………………..Beliong.26965 SK. ………………………………. Hari : ……………………….. Tel: ………………… ___________________________________________________________________ Tarikh: Tuan/Puan ………………………………… Sekolah Menengah Kebangsaan Agama ………………………………………. Agenda mesyuarat adalah seperti berikut:91 . Pemantauan/tindakan susulan Dalam tempoh seminggu selepas mesyuarat Sekolah Menengah Kebangsaan Agama……………. ………………………………... Pengetua/PK/PK HEM dan Guru Kanan Mata Pelajaran 6. Tempat: ………………………..

........3 3.. (Pengerusi) (Setiausaha) Tidak Hadir: 1................6 Hal-hal lain Kehadiran adalah diwajibkan.. Tarikh ____________________________________________________________________________ MINIT MESYUARAT PANITIA MATA PELAJARAN ……………………………………………......... ………………………………………………………......1..YBE 1327... KALI KE ……………………………….......26965 SK.. ....... 3............. Hari : ……………………… Masa : ……………………… Tempat: ……………………… Kehadiran: 1.. 2.. 3..... Yang benar ……………………………………....2 3.......... Sekian..... Sekolah Menengah Kebangsaan Agama ... 4...... (Sebab) Minit Mesyuarat 92 .... ………………………………………………………..... 3.....Beliong........... terima kasih..5 3...............4 3.... ( ) Ketua Panitia …………………….Junaidi Bin Haji Jom S........................... Sekolah Menengah Kebangsaan Agama .......Asajaya.. ………………………………………………………....... ………………………………………………………......200 Tarikh : ……………………........ ……………………………………………………….... ......

Menentukan kelas/waktu 4.Beliong.26965 SK. Mengenalpasti kemahiran guru dalam panitia masing-masing Guru Kanan Mata Pelajaran Ketua Panitia 2.Junaidi Bin Haji Jom S. Agenda Agenda 1 Aluan Pengerusi 1.1 Agenda 3 Perkara Berbangkit 3. Mengenalpasti tajuk pelajaran yang boleh dibuat team teaching Penolong Kanan 3.2 Agenda 2 Membentang dan Mengesahkan Minit Mesyuarat Yang Lalu 2.4 PENGAJARAN BERPASUKAN (TEAM-TEACHING PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Seksyen UndangUndang / Peraturan 1 .Asajaya.1 1. Menyusun jadual kelas team teaching 93 Penolong Kanan .1 Perkara Tindakan 8.YBE 1327.2.

Perbincangan rakan sejawat untuk menilai keberkesanan CARTA ALIRAN Mengenalpasti kemahiran guru Menentukan: Waktu Kelas Tajuk Menyusun jadual waktu Melaksanakan team teaching Perbincangan keberkesanan dengan rakan 94 .26965 SK.YBE 1327.Junaidi Bin Haji Jom S. Melaksanakan pengajaran team teaching GKMP 6.Asajaya.Beliong. Penolong Kanan 5.

SENARAI SEMAK Bil 1. Tindakan Mengenalpasti kemahiran Menentukan Waktu Kelas Tajuk 3.26965 SK. Menyusun jadual waktu Melaksanakan team teaching 95 Tandakan ( / ) Catatan .Asajaya. 2.Beliong.Junaidi Bin Haji Jom S. 4.YBE 1327.

5 MENGURUS JADUAL GURU GANTI PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Seksyen UndangUndang/ Peraturan 1.2.Asajaya.Beliong.YBE 1327. Perbincangan keberkesanan 8. Menerima maklumat kekosongan dari Penolong Kanan Berbincang dengan Penolong Kanan dan guru jadual waktu tentang kesesuaian guru ganti Merangka jadual ganti 96 Penolong Kanan 2. Penolong Kanan . 5.26965 SK. Penolong Kanan 3.Junaidi Bin Haji Jom S.

Beliong. Mengedarkan jadual waktu ganti kepada semua Penolong Kanan guru panitia Memastikan jadual ganti dipatuhi Fail dan rekod Penolong Kanan 6. 4.YBE 1327. 7.Junaidi Bin Haji Jom S. Memperolehi perakuan Pengetua/Penolong Kanan Pengetua 5.Asajaya.26965 SK. CARTA ALIRAN Terima maklumat keosongan dari Penolong anan Berbincang dengan Penolong Kanan dan guru jadual waktu tentang kesesuaian guru ganti Tidak setuju Rujuk Pengetua SETUJU? Merangka jadual waktu guru ganti 97 .

YBE 1327.Junaidi Bin Haji Jom S. Memperolehi perakuan Pengetua/Penolong Kanan Mengedarkan jadual waktu ganti Tidak Betulkan Ya Fail dan rekod Berjalan dengan betul? SENARAI SEMAK Bil 1.Asajaya.26965 SK. . 3.Beliong. Tindakan Terima maklumat kekosongan guru daripada Penolong Kanan Berbincang dengan Penolong Kanan dan guru jadual waktu Merangka jadual waktu ganti Memperolehi perakuan Pengetua/ Penolong Kanan 98 Tandakan ( / ) Catatan 2. 4.

Junaidi Bin Haji Jom S.Beliong. Mengedarkan surat panggilan mesyuarat Mengadakan mesyuarat pengagihan tugas 99 .YBE 1327.26965 SK.6 MENGADAKAN KURSUS DALAMAN PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Seksyen UndangUndang/ Peraturan 1. Menetapkan tarikh mesyuarat Penolong Kanan GKMP Penolong Kanan 2. 6.2. 5. 3.Asajaya. 7. Mengedarkan jadual waktu kepada guru Memastikan jadual ganti dipatuhi Fail dan rekod 8.

9. 7. 8.YBE 1327.Asajaya.26965 SK. 6.Beliong. 4.Junaidi Bin Haji Jom S. 5. Terima minit/keputusan mesyuarat Menerima senarai semak persediaan kursus Menyediakan bahan kursus Menjalankan kursus dalaman Menerima penilaian kursus dalaman Menghantar laporan kepada Guru Kanan Mata Pelajaran/Penolong Kanan CARTA ALIRAN Tetapkan tarikh mesyuarat Edarkan surat pangilan mesyuarat Adakan mesyuarat Terima minit/keputusan mesyuarat 100 .

Beliong. 2. 3. 5. 4.Asajaya. Menerima senarai semak perseidaan kursus Menyediakan bahan kursus Tidak Ubahsuai Sesuai/Relevan? Jalankan kursus Terima penilaian kursus Tidak Adakan ‘PostMortem’ Berkesan? Ya Hantar laporan SENARAI SEMAK Bil 1.Junaidi Bin Haji Jom S. Tindakan Tetap tarikh mesyuarat Surat panggilan mesyuarat Tempahan bilik mesyuarat Mesyuarat Persediaan kursus 101 Tindakan ( / ) Catatan .YBE 1327.26965 SK.

YBE 1327.26965 SK. a) b) c) d) e) f) g) h) 6. Penyediaan minit mesyuarat 102 1 jam .Junaidi Bin Haji Jom S. 7.Beliong.Asajaya. Tajuk kursus Tarikh Masa Tempat Penceramah Pengerusi Majlis Bilangan peserta Jamuan Menyediakan bahan Pelaksanaan kursus Laporan dan penilaian NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa Diambil Jumlah Minit Dijalankan Dalam 1 Minggu 1. 8. Mesyuarat 1 jam 2.

3. Laporan dan penilaian 1 jam 8.26965 SK.Beliong. Kursus 2 jam 4.Asajaya.2.YBE 1327.Junaidi Bin Haji Jom S. Menerima maklumat guru ganti yang akan mengisi kekosongn daripada Penolong Kanan 103 Penolong Kanan .6 GURU GANTI PANITIA (JANGKA PANJANG) PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Seksyen UndangUndang Peraturan 1.

Junaidi Bin Haji Jom S. 5. 4.Beliong. 2.26965 SK. 6.Asajaya.YBE 1327. Merangka jadual waktu guru ganti bersama Penolong Kanan dan guru jadual waktu Memperolehi perakuan Pengetua/Penolong Kanan Mengedarkan jadual waktu ganti kepada Ketua Panitia berkenaan dan guru terlibat Memastikan jadual ganti dipatuhi Simpan dalam fail dan rekod Penolong Kanan Pengetua Penolong Kanan Penolong Kanan Penolong Kanan Penolong Kanan GKMP 3. 104 .