Anda di halaman 1dari 8

PERANCANGAN STRATEGIK( TAHUN 2009-2013) BIDANG KURIKULM SUB BIDANG: PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN

Isu Pengurusan Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan masih di tahap memuaskan

Maslah 1. Tahap penguasaan teori dan kemahiran 2. Asas permainan kurang memuaskan 3. Pengurusan panitia yang tidak teratur

Matlamat 1. Meningkatkan tahap penguasaan teori dan kemahiran asas permainan 2. Meningkatkan kecekapan pengurusan panitia 1.

Strategik Meningkatkan pencapaian dalam peperiksaan dalaman dari segi kualiti dan kuantiti Memudahkan maklumat diperolehi dengan cepat dan terkini Merancang program yang sesuai Memberi pendedahan kepada guru bukan opsyen Menilai kemahiran guru dalam P&P praktikal padang

Indikator Pencapaian 1. % pelajar yang lulus semua mata pelajaran 2. Bilangan % pelajar mencapai semua A 3. Kekerapan mengemaskini sistem fail 4. Kekerapan mengakses maklumat dalam komputer 5. Bilangan Program Panitia dalam setahun 6. Bilangan Kursus dalaman 7. Bilangan kali pencerapan seorang guru setahun

2.

3. 4.

5.

PELAN TAKTIKAL (2012) BIDANG KURIKULUM SUB BIDANG: PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN

Bil 1

Pelan Taktikal (Program) Latihan permainan di sebelah petang Karnival Sukan & Permainan

Objektif Meningkatkan penguasaan kemahiran asas permainan Mencungkil bakat pelajar dan memilih pelajar untuk mewakil sekolah Menyemai kesedaran tentang isu-isu berkaitan dengan kesihatan diri dan persekitaran Memberi kesedaran dan motivasi dalam penjagaan kesihatan diri Guru yakin dan berkemahiran dalam P&P Guru mampu mengendalikan penilaian SEGAK dengan baik

Tanggungjawab Panitia mata pelajaran

Tempoh Januari Jun

Kos RM 500.00

TOV 75% pelajar lulus ujian kemahiran 75% pelajar dapat menyertai karnival ini

ETR 80% pelajar lulus ujian kemahiran 80% pelajar dapat menyertai karnival ini

Indikator Pencapaian % pelajar lulus ujian kemahiran

Panitia mata pelajaran dan Unit Kokurikulum

SeptemberOktober

RM 1100.00

% pelajar dapat menyertai karnival ini

Ceramah Motivasi & Pameran Kesihatan

Panitia mata pelajaran

Mac - Ogos

RM 500.00

Ruangan/ sudut khas yang berkaitan dengan PJPK Kursus dalaman bagi guru bukan opsyen Pengenalan kepada perlaksanaan SEGAK

Panitia mata pelajaran da pelajar

Sepanjang tahun

RM 200.00

100% palajar dapat menguruskan kesihatan diri dengancara yang betul 80%

100% palajar dapat menguruskan kesihatan diri dengancara yang betul 90%

% palajar dapat menguruskan kesihatan diri dengancara yang betul Pengumpulan bahan-bahan berkaitan setiap bulan Guru mahir mengendalikan praktikal kemahiran Perlaksanaan SEGAK berjalan dengan lancar dan mengikut prosedur yang ditetapkan kementerian

Ketua panitia, guru sains sukan

Januari Jun

RM 200.00

90%

100%

Ketua Panitia

Januari

RM 50.00

100%

100%

PELAN OPERASI 1 BIDANG KURIKULUM SUB BIDANG: PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Program Latihan di Sebelah Petang Meningkatkat tahap penguasaan teori dan kemahiran asas permainan Januari hingga Jun Pelajar Tingkatan 1 hingga 5 Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Perlantikan Jawatankuasa semasa mesyuarat panitia Taklimat kepada pelajar Mempromosikan program - surat pemberitahuan kepada ibu bapa/ penjaga Menghadiri program Penilaian/Post Mortem Status motivasi pelajar yang rendah Tahap kehadiran pelajar ke sekolah Pemantauan akan dilakukan oleh PK Kurikulum dan Penyelaras Program dengan menggunakan instrument yang dibina khas Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan program tersebut Berdasarkan penilaian, penambahanbaikan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

PELAN OPERASI 2 BIDANG KURIKULUM SUB BIDANG: PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Karnival Sukan & Permainan Mencungkil bakat pelajar dan memilih pelajar untuk mewakil sekolah September - Oktober Pelajar Tingkatan 1hingga 4 Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Perlantikan Jawatankuasa dalam mesyuarat khas Taklimat kepada pelajar Mempromosikan program - poster dan borang penyertaan diedarkan kepada pelajar Menghadiri program Penilaian/Post Mortem Status motivasi pelajar yang rendah Kemudahan prasarana Tahap kehadiran pelajar ke sekolah Pemantauan akan dilakukan oleh PK Kurikulum dan Penyelaras Program dengan menggunakan instrument yang dibina khas Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan program tersebut Berdasarkan penilaian, penambahanbaikan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

Kekangan

Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

PELAN OPERASI 3 BIDANG KURIKULUM SUB BIDANG: PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN Nama Projek Objektif Ceramah, Motivasi & Pameran Kesihatan Meningkatkat tahap penguasaan pengetahuan dalam kesihatan diri dan persekitaran Mac hingga Ogos Pelajar Tingkatan 1hingga 5 Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Perlantikan Jawatankuasa dalam mesyuarat khas Taklimat kepada pelajar Mempromosikan program - surat pemberitahuan kepada ibu bapa/ penjaga - surat jemputan kepada penceramah dan agensi yang berkaitan Menghadiri program Penilaian/Post Mortem Status motivasi pelajar yang rendah Kemudahan prasarana Tahap kehadiran pelajar ke sekolah Pemantauan akan dilakukan oleh PK Kurikulum dan Penyelaras Program dengan menggunakan instrument yang dibina khas Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan program tersebut Berdasarkan penilaian, penambahanbaikan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja

Kekangan

Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

PELAN OPERASI 4 BIDANG KURIKULUM SUB BIDANG: PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Mengadakan Ruangan/ Sudut Khas Berkaitan Dengan PJPK Memberi kesedaran dan motivasi dalam penjagaan diri dan persekitaran Sepanjang Tahun Pelajar Tingkatan 1hingga 5 Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Perlantikan Jawatankuasa dalam mesyuarat khas Taklimat kepada pelajar Mempromosikan program - pemberitahuan kepada pelajar Melaksanakan program Penilaian/Post Mortem Status motivasi pelajar yang rendah Kemudahan prasarana Tahap kehadiran pelajar ke sekolah Pemantauan akan dilakukan oleh PK Kurikulum dan Penyelaras Program dengan menggunakan instrument yang dibina khas Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan program tersebut Berdasarkan penilaian, penambahanbaikan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

Kekangan

Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

PELAN OPERASI 5 BIDANG KURIKULUM SUB BIDANG: PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Kursus Dalaman bagi Guru Bukan Opsyen Memberi pendedahan kepada guru bukan opsyen Januari hingga Jun Guru Matapelajaran bukan opsyen Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Perlantikan Jawatankuasa dalam mesyuarat khas Taklimat kepada guru Mempromosikan program - surat pemberitahuan kepada guru berkenaan Menghadiri program Penilaian/Post Mortem Guru-guru terlibat dengan program lain Pemantauan akan dilakukan oleh PK Kurikulum dan Penyelaras Program dengan menggunakan instrument yang dibina khas Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan program tersebut Berdasarkan penilaian, penambahanbaikan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

PELAN OPERASI 5 BIDANG KURIKULUM SUB BIDANG: PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN Nama Projek Objektif Kursus Pengenalan Kepada Perlaksanaan Program SEGAK Guru mampu mengendalikan penilaian SEGAK mengikut prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak Kementerian Januari Guru Matapelajaran Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Perlantikan Jawatankuasa dalam mesyuarat khas Taklimat kepada guru Mempromosikan program - surat pemberitahuan kepada guru berkenaan Menghadiri program Penilaian/Post Mortem Guru-guru terlibat dengan program lain Waktu yang tidak mencukupi Pemantauan akan dilakukan oleh PK Kurikulum dan Penyelaras Program dengan menggunakan instrument yang dibina khas Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan program tersebut Berdasarkan penilaian, penambahanbaikan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan