Anda di halaman 1dari 4

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1

KELAS MODUL : : ______________________________________ TILAWAH AL-QURAN / HAFAZAN

Isikan tarikh pada Band/ Diskriptor/ Evidens yang telah selesai dijalankan.
TILAWAH B1D1E1 B2D1E1 B2D2E1 B3D1E1 B3D2E1 B4D1E1 B5D1E1 B6D1E1 B1D2E1 B1D2E2 BIL NAMA HAFAZAN B2D3E1 B3D3E1 B4D2E1 B5D2E1 B6D2E1

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1


KELAS MODUL : : ______________________________________ AKIDAH / SIRAH

Isikan tarikh pada Band/ Diskriptor/ Evidens yang telah selesai dijalankan.
AKIDAH B1D3E1 B1D3E2 B1D4E1 B1D4E2 B2D4E1 B2D5E1 B2D5E2 B3D4E1 B3D5E1 B1D7E1 B1D8E1 BIL NAMA SIRAH B2D10E1 B1D9E1 B2D8E1 B2D9E1

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1


KELAS MODUL : : ______________________________________ IBADAH

Isikan tarikh pada Band/ Diskriptor/ Evidens yang telah selesai dijalankan.
MODUL IBADAH B1D5E1 B1D6E1 B2D6E1 B2D7E1 B3D6E1 B3D7E1 B3D8E1 B4D3E1 B4D4E1 B4D5E1 B5D3E1 B5D4E1 B5D5E1 B6D3E1 B6D4E1 BIL NAMA B6D5E1

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1


KELAS MODUL : : ______________________________________ ADAB / JAWI

Isikan tarikh pada Band/ Diskriptor/ Evidens yang telah selesai dijalankan.
ADAB B1D10E1 B2D11E1 B1D11E1 B1D11E2 B2D12E1 B3D10E1 B3D10E2 B3D9E1 B4D6E1 B4D6E2 B5D6E1 B5D6E2 B6D6E1 B6D6E2 BIL NAMA JAWI B3D10E3 B3D11E1 B4D7E1 B4D7E2 B4D7E3 B4D8E1 B5D7E1 B6D7E1