Anda di halaman 1dari 1

SILSILAH ARUNG MANIPI KELUARGA BESAR PUANGTA TOAYYA RI MANIPI

Puangta Datu Halie

Besse Sanjata

Pattongko Daeng Pasampo

Liwu Petta Waru


(Saudara Puangta Turungan)

Nyampa Petta Ware

Nyompa Petta Beta

Pallawa Petta Pada

Patimang

Bagenda Ali
(Puangta Janggokia)

Sitti Julaeha (Putri Raja Bima)

Baiduri Petta Matenge

Gulling Petta Sitonra Lebu Petta Luru

Pallawa Petta Paware

Nonci Petta Masila

Pacellai Petta Pajja


(Arung Turungan)

Petta Sompa

Besse Tenri Leppang Petta Tasa

Simpeng Petta Macinong

Ratna Petta Suruga Petta Baso Petta Sengnge Petta Lawang Timboe Petta Datu Indo Rukka Maddukelleng Petta Mangkasi Boddi Petta Tino Laibeng Petta Masinga
(Arung Manimpahoi)

Petta Nurung Besse Tenri Leppang Petta Tasa

Baso Petta Pada

Sairah Petta Japang


(Anak Kepala Batu, Borong)

Puang Ruga
(Nagkae)

Diwu Petta Sugi

Sumang Petta Paccing


(Tak Punya Anak)

Mahasunnah Petta Bau

Toeng Petta Dappu Liwang Petta Terru Petta Baji Petta Kune Petta Besse

Bapa Petta Rumpa Aminah Petta Penyye Petta Kuneng Intang Petta Bube Petta Ammase Kawing Petta Patunru Mappaselleng Cincing Mote Usman

ST. Saenab Talib ST Aisyah Maryam Nursiah Yusuf M. Arsyad B