Anda di halaman 1dari 17

Proses pertambahan serta tumpuan penduduk ke kawasan bandar

Saiz penduduk yang minimum misalnya 10 000 orang di Malaysia. Kepadatan penduduk. Pekerjaan penduduk iaitu penduduk tidak terlibat dengan pertanian. Letakan dan fungsi bandar sebagai pusat pentadbiran, pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dan kebudayaan. Kawasan ini dibangunkan bukan untuk kegiatan pertanian.

Bandar satelit merupakan bandar yang terletak di pinggir bandar besar. Saiz bandar ini lebih kecil berbanding bandar besar.

Kemajuan

industri perkilangan

Tumpuan

sektor perkhidmatan

kerja

Pertambahan

penduduk bandar secara semula jadi

Kemajuan

teknologi pengangkutan

Pertambahan penduduk Perluasan saiz kawasan atau bandar dengan kepesatan pembangunan Perubahan struktur dan kegiatan ekonomi Perubahan budaya hidup masyarakat di bandar

Malaysia turut mengalami proses urbanisasi namun ianya dipengaruhi jumpaan bahan mentah di sesebuah kawasan, faktor politik dan sosial, dan rancangan pembukaan tanah dan wilayah yang dijalankan pihak kerajaan.

Lebihan penduduk di bandar. Kekurangan perumahan. Beban menyediakan kemudahan asas sosial di bandar. Kesesakan lalulintas. Masalah pencemaran.

Potensi 1 : Sumber alam Bandar-bandar seperti Taiping, Ipoh dan seremban telah berkembang kerana adanya bijih timah.

Potensi 2 : Kedudukan yang strategik Bandar Klang, Gemas dan Pulau Pinang berkembang kerana adanya tempat penumpuan kegiatan ekonomi seperti pelabuhan, perdagangan dan pengangkutan.

Potensi 3 : Dasar sesebuah kerajaan Bandar Jengka, Pahang telah dilahirkan akibat dasar kerajaan membuka bandar baru melalui FELCRA.

Hakisan tanah. Pencemaran sungai, udara, bunyi dan sebagainya. Kemusnahan ekologi akuatik dan ekologi hutan. Banjir kilat.

Proses urbanisasi yang pesat di beberapa buah negara adalah disebabkan oleh kesan pendudukan penjajah dahulu. Penjajah yang hanya memajukan kawasan-kawasan tertentu telah menyebabkan pemusatan kegiatan ekonomi dan menyebabkan proses urbanisasi terlampau berlaku. Selain itu perkembangan perindustrian dan logistik juga telah menyebabkan berlakunya pemusatan urbanisasi ini. Bandar seperti Kuala Lumpur, Jakarta dan Ho Chi Minh merupakan bandar yang mengalami urbanisasi yang melampau. Proses ini telah membawa kepada masalah ke atas sumbersumber alam di bandar. Tekanan ke atas sumber tanah, kepupusan dan kemerosotan sumber hutan, pencemaran dan kerosakan alam akan terjadi dengan pesatnya.

Proses penyahhutanan turut berlaku akibat keperluan tanah untuk menampung kedatangan imigran ke bandar. Proses perbandaran akan menyebabkan kadar pencemaran air dan udara meningkat akibat dari pertambahan bilangan kenderaan yang sejajar dengan pertambahan penduduk, peningkatan kadar pelupusan sampah menggunakan kaedah pembakaran sampah serta peningkatan pembuangan sisa domestik dan sisa perumahan seperti sampah sarap ke dalam sungai tasik dan sebagainya. Pencemaran yang berlaku adalah akibat dari pertambahan bilangan penduduk dari semasa ke semasa.