Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Hari Masa Tarikh Tingkatan Jumlah Pelajar Mata Pelajaran Topik Subtopik Objektif Pembelajaran

: : : : : : : : : Rabu 3.15 petang 4.15 petang 17 Julai 2013 1F /30 Matematik Tingkatan 1 Bab 9 (Sudut dan Garis) 9.1 Sudut Pelajar akan diajar untuk: 1) Memahami konsep sudut. Hasil Pembelajaran : Di akhir sesi pembelajaran ini, pelajar akan dapat: 1) Mengenal sudut. 2) Menanda dan melabel sudut. 3) Mengukur sudut menggunakan protaktor. 4) Melukis sudut menggunakan protaktor. 5) Mengenal, membanding dan mengelas sudut sebagai tirus, tegak, cakah dan refleks. 6) Melukis sudut tirus, tegak, cakah dan refleks dengan protaktor. 7) Menentusahkan bahawa sudut pada garis lurus bersamaan 180 8) Menentusahkan bahawa sudut yang dihasilkan oleh satu putaran lengkap ialah 360

Pengetahuan Sedia Ada

1) Pengukuran 2) Cara membaca jam

Kaedah Pengajaran

1) Penerangan 2) Soal jawab 3) Perbincangan 4) Aktiviti Berpasangan

Strategi Pengajaran Bahan Bantu Mengajar

: :

Berpusatkan pelajar dan berpusatkan guru. 1) Protaktor 2) Pembaris 3) Marker pen 4) Papan putih

KBKK Penerapan Nilai

: :

1) Menjana idea 1) Kerjasama 2) Keyakinan 3) Keberanian

Langkah/ Masa

Isi Kandungan

Aktiviti P&P Guru Pelajar

Penerapan /KBKK

nilai /Strategi

/Kaedah /BBM

Langkah 1 Set induksi (10 minit)

Memastikan pelajar bersedia Mengaitkan aktiviti dengan tajuk

Guru

meminta

pelajar beberapa

Pelajar mendengar arahan BBM: dan duduk dalam Kad manila

membentuk

kumpulan seramai 3 orang ahli. Guru memberikan setiap

kumpulan. Kaedah Pelajar menerima alatan yang diberikan. Strategi: Pelajar mengikut arahan yang guru berikan. KBKK: Menjana idea Penerangan

pelajar sekeping kad yang panjang. Guru menyuruh pelajar

Berpusatkan pelajar

melipat kad tersebut seperti mana yang ditunjukkan. Guru bertanya kepada pelajar apa kaitan aktiviti yang dengan akan

pembelajaran dibelajar. Guru

mengaitkan

dengan

Penerapan nilai: Pelajar memberikan Bersedia dan menumpukan perhatian. respon kepada guru.

tajuk hari ini.

Langkah 2 Perkembangan pengajaran (20 minit)

Konsep sudut : Mengenal, menanda dan. melabel sudut Mengukur menggunakan protaktor. Melukis sudut dengan protaktor. Mengenal dan melukis sudut tirus, tegak, sudut Guru memberikan ( ( Pelajar

BBM: mendengar cara Papan putih Marker pen Protaktor Pembaris

penerangan tentang konsep sudut :Simbol (

penerangan guru. Pelajar melihat

menggunakan protaktor. Pelajar perhatian penerangan. memberi

Cara melabel sudut Cara menggunakan

terhadap Kaedah: Penerangan Soal jawab Perbincangan

protraktor. Jenis-jenis sudut iaitu sudut tirus, tegak, cakah dan refleks. Jumlah sudut pada

cakah dan refleks. Mengira jumlah sudut dalam satu garis lurus Mengira jumlah sudut dalam lengkap satu putaran

Setiap menerima

kumpulan Strategi:alatan dan KBKK: Menjana idea Menganalisis soalan mengaplikasi yang dipelajari Penerapan Nilai: Keyakinan Menumpukan perhatian

garis lurus ialah 180 Jumlah sudut pada satu putaran lengkap ialah 360 Guru memberikan protraktor setiap dan

kertas soalan.

Pelajar arahan. Pelajar apa

mendengar

kumpulan

beberapa helai kertas yang mengandungi soalan. Guru memberikan arahan untuk menjawab soalan.

dengan melukis garis sudut menggunakan protaktor.

Guru melukis

meminta garis nilai

pelajar sudut sudut

Pelajar protaktor

menggunakan untuk bacaan

Kerjasama

berdasarkan yang diberi. Guru

mendapatkan nilai sudut.

meminta

pelajar

mencari nilai berdasarkan gambar rajah yang diberi. Guru pergerakan kumpulan. memantau setiap

Langkah 3 Penilaian (20 minit)

Guru membuat permainan kuiz yang jam mana untuk

Setiap mengambil dalam dijalankan. kuiz

pelajar BBM: bahagian yang Papan putih Marker pen

menggunakan menyenaraikan

beberapa

contoh bagi setiap konsep sudut seperti : Pukul 1.30 = Sudut Tirus Pukul 3.00 = Sudut Tegak Pukul 11.15 = Sudut Cakah Pukul 3.35 = Sudut Refleks

Sekiranya ada masalah Kaedah: pelajar bertanya kepada guru. Soal jawab Perbincangan

Strategi:-

KBKK: Menjana idea Menganalisis

soalan Penerapan Nilai: Keyakinan Menumpukan perhatian

Langkah 4 Penutup (10 minit)

Rumusan dan refleksi.

Guru pelajar

bertanya

kepada tentang

Pelajar refleksi pembelajaran

membuat BBM:tentang Kaedah hari ini Perbincangan Soal jawab.

pembelajaran hari ini. Guru membuat rumusan terhadap topik yang diajar pada hari ini.

dan berbincang tentang pemahaman mereka.

Strategi:KBKK: Membuat refleksi

Penerapan Nilai: Keyakinan