Anda di halaman 1dari 370

Science Module

Bahagian Pendidikan Guru


Kementerian Pelajaran Malaysia
Aras 2-6, Blok E 13
Kompleks Kerajaan Parcel E
Pusat Pentadbiran Persekutuan
62604 PUTRAJAYA

Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian isi
kandungan modul ini dalam apa juga bentuk dan dengan apa juga cara sama ada
elektronik, fotostat, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis
daripada Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 2 – 6,
Blok E 13, Kompleks Kerajaan Parcel E, Pusat Pentadbiran Persekutuan, 62604
PUTRAJAYA

Hakcipta Bahagian Pendidikan Guru


Kementerian Pelajaran Malaysia
Cetakan Pertama 2009

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


-1-
Science Module

FOREWORD

ADVISOR
Datin Asariah Binti Meor Shaharudin

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


-2-
Science Module

Director Of Teacher Education Division


Ministry Of Education, Malaysia

CHAIRMAN
Tn.Hj.Mokhtar Bin Mat Dris
District Education Officer
Perak Tengah, Perak

COORDINATOR
En.Romai Noor Bin Rabbu
Teacher Education Division
Ministry Of Education, Malaysia

MODULE PANELLISTS:

1. Tn.Hj.Ahmad Damanhuri Bin Nordin


Deputy District Education Officer (Academic)
Perak Tengah, Perak

2. Tn.Syed Azelan Bin Syed Abu Hassan


Assistant District Education Officer ( Mathematics and Science)
Perak Tengah, Perak

3. En.Mohd Ramdzan Bin Mukhtar


Assistant District Education Officer ( Languages)
Perak Tengah, Perak

4. En.Zaudi Bin Lebai Mat


Assistant District Education Officer ( Vocational and Technology)
Perak Tengah, Perak

5. Cik Zarena Bi Binti Mohamed Sadique


SMK Tengku Aris Bendahara
Kluang, Johor

FACILITATOR:

Cik Zarena Bi Binti Mohamed Sadique


SMK Tengku Aris Bendahara
Kluang, Johor

MODULE WRITTERS:

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


-3-
Science Module

Guru Cemerlang Sains


1. En. Hashim Bin Talib Jurulatih Utama Sains KBSR / SBT Negeri Perak
SK.Bota Kiri, Bota Ketua Pentaksir Kawasan PEKA Sains Daerah
Perak Tengah, Perak Ketua Guru Sumber Sains Daerah Perak Tengah
Ketua Jurulatih Team Gemilang PPD Perak Tengah
Ketua Panitia Sains Daerah Perak Tengah
Ketua Penggubal Soalan Sains MGB Perak Tengah

2. En. Mohamad Shuhaimi Bin Alias Jurulatih Team Gemilang PPD Perak Tengah
Pentaksir Kawasan PEKA Sains Perak Tengah
SK.Seri Kaya, Bota Guru Sumber dan AJK Panitia Sains Perak Tengah
Perak Tengah, Perak Panel Penggubal Soalan MGB Perak Tengah

3. En. Azli Bin Mohd Nasir Jurulatih Team Gemilang PPD Perak Tengah
Guru Sumber dan AJK Panitia Sains Perak Tengah
SK.Teluk Bakong, Lambor Kanan Ketua Pasukan Juruaudit Dalam ISO Perak Tengah
Perak Tengah, Perak
Jurulatih Team Gemilang PPD Perak Tengah
4. En.Nursyahri Faizal Bin Ahmad Mokhtar Guru Sumber dan AJK Panitia Sains Perak Tengah
SK.Felcra Nasaruddin, Bota Pentaksir Kawasan PEKA Sains Perak Tengah
Perak Tengah, Perak

5. Pn.Zarina Binti Aboo Bakkar Jurulatih Team Gemilang PPD Perak Tengah
Guru Sumber dan AJK Panitia Sains Perak Tengah
SK.Kota Setia,Seberang Perak Panel Penggubal Soalan MGB Perak Tengah
Perak Tengah, Perak

6. Pn.Ismarohanaliza Binti Ismail Jurulatih Team Gemilang PPD Perak Tengah


Guru Sumber dan AJK Panitia Sains Perak Tengah
SK.Dato’Sagor, Kg.Gajah, Panel Penggubal Soalan MGB Perak Tengah
Perak Tengah, Perak

7. Pn.Rosniah Binti Zainol Abidin Jurulatih Team Gemilang PPD Perak Tengah
Pentaksir Kawasan PEKA Sains Perak Tengah
SK.Ckt.Lada 2, Kg.Gajah, Guru Sumber dan AJK Panitia Sains Perak Tengah
Perak Tengah, Perak Panel Penggubal Soalan MGB Perak Tengah

8. Pn.Nur Farehan bt Ahmad Fuad Jurulatih Team Gemilang PPD Perak Tengah
Guru Sumber dan AJK Panitia Sains Perak Tengah
SK.Balun Bidai, Kg.Gajah, Panel Penggubal Soalan MGB Perak Tengah
Perak Tengah, Perak

EDITORS:

1. Cik Zarena Bi Binti Mohamed Sadique

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


-4-
Science Module

SMK Tengku Aris Bendahara


Kluang, Johor

2. Cik Siti Asmah Binti Ismail


SMK Mersing
Mersing, Johor

3. Hj. Noordin Bin Buang


SMK Benut
Benut, Pontian, Johor

4. Pn. Thong Kum Lin


SMK Ayer Tawar
Ayer Tawar, Perak

5. Pn Yau Sook Fun


SK(P) Methodist
Ipoh, Perak

TABLE OF CONTENT
JADUAL ISI KANDUNGAN
Modul Sinar Daerah Perak Tengah
-5-
Science Module

PAGES / MUKA
ITEM / PERKARA
SURATT
Introduction / Pengenalan 7 – 10
Sinar Module Time Table / Jadual Pelaksanaan Modul Sinar 11
Suggested Time Allocation / Peruntukan Masa Yang Dicadangkan 12– 13
SECTION A 1
Explanation / Penerangan 209 – 216
Mind Map and Mind Power / Peta Minda dan Kuasa Minda 15 – 16
Investigating Living Things Year 4 Questions 17 – 21
Soalan Menyiasat Alam Kehidupan Tahun 4
Mind Map and Mind Power / Peta Minda dan Kuasa Minda
Investigating Force and Energy Question 22 – 25
Soalan Menyiasat Daya dan Tenaga
Mind Map and Mind Power / Peta Minda dan Kuasa Minda
Investigating Materials Questions 26 – 29
Soalan Menyiasat Alam Bahan
Mind Map and Mind Power / Peta Minda dan Kuasa Minda
Investigating The Earth and The Universe Questions 30 – 34
Soalan Menyiasat Bumi dan Alam Semesta
Mind Map and Mind Power / Peta Minda dan Kuasa Minda
Investigating Technology Questions 35 – 38
Soalan Menyiasat Dunia Teknologi
Achievement Graph 172 – 174
Assessment Instrument 175 – 179
SECTION B 208
Explanation / Penerangan 209 – 216
Master Key Enrichment (MKE) / Pengkayaan Kata Kunci
Set 1 – Set 10 217 – 276
MKE Instrument 277
MKE Answer 278– 290
References 291

Pengenalan
Pendahuluan

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


-6-
Science Module

Modul ini dibina bertujuan membantu murid galus meningkatkan pencapaian untuk
LULUS dalam UPSR. Ia dibina berdasarkan kaedah ansur maju dan berpandu untuk
membimbing calon ke arah mencapai markah lulus sekurang-kurang 40 / 100 atau Gred
C. Punca atau masalah kebanyakan murid galus ini ialah :

1. Tidak memahami kehendak soalan Sains berdasarkan Huraian Sukatan


Pelajaran / Buku Teks
2. Tidak mengungguli tajuk-tajuk dalam Sains
3. Tidak dapat membezakan jawapan pengganggu atau distraktor dalam
Bahagian A
4. Tidak dapat membina jawapan lengkap mengikut format pada Bahagian B
Modul ini diharap dapat mengatasi masalah yang telah dikenalpasti dan akhirnya
diharapkan dapat meningkatkan kuantiti dan peratus lulus UPSR Daerah Perak Tengah

Nama Program
Modul SINAR Sains Daerah Perak Tengah

Tentatif Pelaksanaan
Mei hingga Ogos

Ciri Modul
1. Mempunyai rajah, grafik dan bahan ransangan berwarna
2. Bersifat dwi bahasa dan mesra pengguna
3. Adaptasi dari Modul Selia Bantu
4. Bahan latihan pengukuhan secara ansur maju

Bentuk Modul
Kandungan Bahagian A:
1. Peta Minda – Merangkumi ringkasan tajuk atau huraian tajuk berdasarkan
huraian sukatan pelajaran / buku teks
2. Kuasa Minda – Mengandungi kaedah / aktiviti yang boleh membantu murid
mengingati fakta dan mengukuhkan pemahaman
3. Set Soalan mengikut bab tahun 4 hingga 6 yang mempunyai jawapan 1,2 dan 3
distraktor
Kandungan Bahagian B:

1. 10 soalan (dalam dwibahasa) berpandu format merangkumi soalan


Pembolehubah, Tujuan , Hipotesis/Hubungan/Kesimpulan dan Ramalan
2. 40 soalan (dalam dwibahasa) untuk latihan pengukuhan

KAEDAH PELAKSANAAN
BAHAGIAN A

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


-7-
Science Module

1. GURU
Perbanyakan set Modul untuk semua murid galus tahun 6

Beri penerangan dan ulangkaji tajuk berdasarkan peta minda dan aktiviti
kuasa minda untuk MENGUKUHKAN PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN

Langkah membuat latihan

a. Buat latihan Bahagian A Distraktor 1 mengikut topik dan tahun


b. Bincangkan soalan dan jawapan – kaitkan dengan peta minda
c. Isikan pencapaian murid dalam instrumen penilaian.
d. Buat latihan Distraktor 2 dan seterusnya Distraktor 3.
e. Beri penerangan tentang jawapan-jawapan yang menjadi pengganggu /
distraktor dan jelaskan jawapan betul berdasarkan kefahaman yang
telah diberikan sebelum ini.

2. MURID
Mendengar dan memahami penerangan guru tentang peta minda dan
aktiviti
kuasa minda untuk mengukuhkan pengetahuan

Langkah membuat latihan

a. Buat latihan Bahagian A Distraktor 1 mengikut topik dan tahun


b. Bincangkan soalan dan jawapan dengan guru
c. Gunakan peta minda dan aktiviti kuasa minda untuk rujukan
c. Isikan pencapaian diperolehi dalam instrumen penilaian.
d. Buat latihan Distraktor 2 dan seterusnya Distraktor 3.
e. Diharap murid dapat membezakan jawapan pengganggu / distraktor
dan memahami tentang soalan yang diajukan.

Di akhir bahagian ini diharapkan murid dapat :

1. Memahami tajuk-tajuk penting setiap bab mengikut tahun


2. Mengingati fakta dan isi pengetahuan sains secara menyeluruh
3. Membezakan jawapan pengganggu / distraktor agar dapat mengeluarkan
satu jawapan yang paling TEPAT berdasarkan pemahaman sains yang
dipelajari

KAEDAH PELAKSANAAN
BAHAGIAN B

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


-8-
Science Module

1. GURU
Perbanyakan set Modul untuk semua murid galus tahun 6

Beri penerangan cara dan langkah untuk menjawab soalan Bahagian B iaitu
mengenalpasti terlebih dahulu pembolehubah dimanipulasi (MV : Manipulated
Variable) dan pembolehubah bergerakbalas (RV : Responding Variable).

Langkah membuat latihan:

a. Murid membuat latihan Bahagian B Set Bantu iaitu 10 soalan yang telah
dikenalpasti pembolehubah dimanipulasi dan pembolehubah bergerak
balas serta format teknik menjawab

b. Bimbing murid untuk menggunakan format sedemikian dalam latihan


berikutnya iaitu 30 soalan berikutnya.

c. Bincangkan jawapan dan kukuhkan teknik menjawab murid khusus bagi


jenis soalan Tujuan, Hipotesis/Hubungan/Kesimpulan, Pembolehubah-
Pembolehubah, Pola dan Ramalan.

2. MURID
Mengingati format ayat dan teknik menjawab soalan Tujuan,
Hipotesis/Hubungan/
Kesimpulan, Pembolehubah-Pembolehubah, Pola dan Ramalan

Langkah membuat latihan:

a. Murid membuat latihan Bahagian B Set Bantu iaitu 10 soalan yang telah
dikenalpasti pembolehubah dimanipulasi dan pembolehubah bergerak
balas serta format teknik menjawab

b. Murid dikehendaki menggunakan format sedemikian dalam latihan


30 soalan berikutnya.

c. Bincangkan jawapan dan fahamkan kaedah untuk mengenalpasti


pembolehubah dan keperluannya dalam menjawab soalan

Di akhir bahagian ini diharapkan murid dapat :

1. Memahami dan menggunakan format untuk menjawab soalan Bahagian B


dengan berkesan
2. Memperolehi jawapan betul bagi soalan-soalan jenis pembolehubah untuk
menampung keseluruhan markah Bahagian A

SCIENCE MODULE TIME TABLE

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


-9-
Science Module

SECTION A

MONTH WEEK 1 WEEK 2 WEEK 3 WEEK 4


1

SECTION B
MONTH WEEK 1 WEEK 2 WEEK 3 WEEK 4

SUGGESTED TIME ALLOCATION

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 10 -
Science Module

SECTION A: SetTar Module

Module contents Minutes / Hours Week


1 Section A

1-5

2 Section B

6 – 23

SUGGESTED TIME ALLOCATION

SECTION B: Master Key Module

Module contents Minutes / Hours Week


1 Explanations of Master Key Enrichment
Suggested Answering Techniques 6 Hours 1-3

2 50 Drilling Questions of all themes


Set 1 ( 5 Questions ) 30 Minutes
Discussing Answers 1 Hour

Set 2 ( 5 Questions ) 30 Minutes


Discussing Answers 1 Hour

Set 3 ( 5 Questions ) 30 Minutes


Discussing Answers 1 Hour 4 - 13

Set 4 ( 5 Questions ) 30 Minutes


Discussing Answers 1 Hour

Set 5 ( 5 Questions ) 30 Minutes


Discussing Answers 1 Hour

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 11 -
Science Module

1. Mind Map and Mind Power


Peta Minda dan Kuasa Minda

2. Distractor
Penganggu
Bahagian ini mengandungi :

1. Set Peta Minda dan Aktiviti Kuasa Minda bagi setiap bab mengikut tahun
2. 20 Soalan Distraktor 1 Setiap bab dan tahun
3. 20 Soalan Distraktor 2 Setiap bab dan tahun
4. 20 Soalan Distraktor 3 Setiap bab dan tahun

Tugasan Guru
Beri penerangan dan ulangkaji tajuk berdasarkan peta minda dan aktiviti
kuasa minda untuk MENGUKUHKAN PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN
Langkah membuat latihan:
a. Buat latihan Bahagian A Distraktor 1 mengikut topik dan tahun
b. Bincangkan soalan dan jawapan – kaitkan dengan peta minda
c. Isikan pencapaian murid dalam instrumen penilaian.
d. Buat latihan Distraktor 2 dan seterusnya Distraktor 3.
e. Beri penerangan tentang jawapan-jawapan yang menjadi pengganggu /
distraktor dan jelaskan jawapan betul berdasarkan kefahaman yang
telah diberikan sebelum ini.

Tugasan Murid
Mendengar dan memahami penerangan guru tentang peta minda dan
aktiviti
kuasa minda untuk mengukuhkan pengetahuan
Langkah membuat latihan
a. Buat latihan Bahagian A Distraktor 1 mengikut topik dan tahun
b. Bincangkan soalan dan jawapan dengan guru
c. Gunakan peta minda dan aktiviti kuasa minda untuk rujukan
c. Isikan pencapaian diperolehi dalam instrumen penilaian.
d. Buat latihan Distraktor 2 dan seterusnya Distraktor 3.
e. Diharap murid dapat membezakan jawapan pengganggu / distraktor
dan memahami tentang soalan yang diajukan.
f. Lengkapkan graf pencapaian setiap distraktor dengan mewarnakan bilangan soalan
yang betul dalam graf pencapaian

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 12 -
Science Module

MENYIASAT ALAM
KEHIDUPAN
Year 4

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 13 -
Science Module

1.1 Understanding that humans have basic needs


Memahami bahawa manusia mempunyai keperluan
asas
Give energy / Beri tenaga
Grow / Membesar To breathe / Bernafas
Stay healthy / Sihat

Food / Air / Udara


Makanan

Basic Needs of Human


Keperluan Asas Manusia

Water / Air Shelter / Tempat


perlindungan
Drinks / Minuman
Grow / Membesar To protect from
Stay healthy / Sihat Untuk melindungi daripada
- danger / bahaya
- extreme weather / cuaca
melampau
-sun & rain / matahari dan
hujan

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 14 -
Science Module

1.2 Understanding that animals have basic needs


Memahami bahawa manusia mempunyai keperluan
asas
Give energy / Beri tenaga To breathe / Bernafas
Grow / Bertumbuh @ Membesar
Stay healthy / Sihat

Food /
Air / Udara
Makanan

Basic Needs of Animals


Types / Jenis :
Keperluan Asas Haiwan
- holes / lubang
- cave / gua
- nest / sarang

Water / Air Shelter / Tempat


Perlindungan
Drinks / Minuman
Grow / Bertumbuh @ Membesar To protect from
Untuk melindungi daripada
Stay healthy / Sihat - danger / bahaya
- extreme weather / cuaca
melampau
- sun & rain / matahari dan hujan

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 15 -
Science Module

1.3 Understanding that plants have basic needs


Memahami bahawa tumbuhan mempunyai keperluan
asas

Plants Have Basic Needs


Tumbuhan Mempunyai Keperluan Asas

Air / Udara Water / Sunlight /


Air Cahaya matahari

With water / Ada air : Without water / Tanpa air:


- grow healthy / tumbuh dengan sihat - wilted / layu
- grow well / tumbuh dengan baik - turn yellow / menjadi kuning
- not wilted / tidak layu - die / mati

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 16 -
Science Module

2.1 Analysing life processes in humans


Analisa proses hidup manusia

Nose/Mouth Wind-pipe Lungs Inhale – take in air


Hidung/Mulut Trakea Paru-paru Tarik nafas – ambil udara

Organs
Organ Exhale – give out air
Hembus nafas- keluarkan udara

Breathing Rate of breath


Purpose / Tujuan : Pernafasan Kadar pernafasan
- avoid danger
elak bahaya
- avoid getting hurt Number of chest movement in a
elak dapat luka period of time
- avoid getting injured Bilangan pergerakan dada dalam
elak dapat cedera sesuatu masa
- to survive
untuk terus hidup

Respond To Stimuli Life Processes of Reproduce


Bergerak balas Humans Membiak
Terhadap Proses Hidup Dilalui
Ransangan Manusia

A process to produce
Organs
their young or offspring
Organ
Proses untuk
Eyes – Sight Excrete menghasilkan anak
Mata - Melihat Berkumuh
Nose – Smell
Hidung - Menghidu Kidney ( urine + mineral salt ) Defecate
Tongue – Taste Ginjal ( air kencing + garam mineral ) Bernyahtinja
Lidah - Merasa Lungs ( Carbon dioxide + water vapour )
Paru-paru ( Karbon dioksida + wap air )
Ears – Sound
Faeces
Telinga - Mendengar Kidney ( urine + mineral salt )
bunyi Najis
Ginjal ( air kencing + garam mineral )
Skin – Touch
Kulit - Sentuhan
Skin ( Sweat + mineral salt )
Kulit ( peluh + garam mineral )

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 17 -
Science Module

2.2 Being aware that certain behaviour can disturb life processes
Menyedari bahawa sesetengah perlakuan mengganggu
proses hidup
Behaviour That Can Disturb Life Processes
Perlakuan yang boleh mengganggu proses hidup
Smoking /
Merokok

Effects / Kesan Drinking Alcohol / Minum Taking Drug / Mengambil


- Lung cancer Alkohol Dadah
Kanser paru-paru
- Coughing
Batuk
Effects / Kesan
- Delay respond to stimuli
Lambatkan ransangan terhadap
How to avoid / Bagaimana untuk ransangan
hindari - Lose ability to walk in straight
line
Hilang keupayaan berjalan dengan
Occupied time with beneficial lurus
activities - Can cause accidents
Memenuhi masa dengan Menyebabkan kemalangan
aktiviti berfaedah

Participate in a campaign
Ambil bahagian dalam kempen

Advise from their peers


Nasihat daripada rakan sebaya

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 18 -
Science Module

2.3 Analysing the life processes in animals


Analisa proses hidup haiwan
Animals Life Processes/Proses Hidup Haiwan

Excrete / Breathing / Reproduce /


Perkumuhan Bernafas Membiak

Defecate /
Bernyahtinja Lay Eggs / Give Birth /
Bertelur Lahirkan anak
Organs /
Organ
butterfly cat
rama-rama kucing
To get rid of waste product from their
bodies tiger
Untuk menyingkirkan bahan buangan harimau
dari badan bird
burung
bat
kelawar

whale
paus

Lungs/
Paru-paru Gills/Insang Lungs- Moist skin/Kulit
- monkey - fish book lembap Trachea Structre/Sistem
monyet ikan - crab - frog Trakea
- bird - prawn ketam katak - insects
burung udang - earthworm serangga
- whale cacing tanah
paus

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 19 -
Science Module

2.4 Understanding the life processes in plants


Memahami proses hidup tumbuhan
the part of plant that responds
plants respond to stimuli. to water
water, sunlight, touch, gravity. bahagian pokok yang bertindak
various ways plants reproduce tumbuhan bergerak balas balas terhadap ransangan
through…seeds, spores, suckers, terhadap ransangan
stem cutting, leaves, air,cahaya
underground stem. matahari,sentuhan,graviti
berbagai cara tumbuhan membiak
melalui….bji benih, spora, anak
pokok,keratan batang, daun,
batang bawah tanah

the part of plant that responds to


gravity.
bahagian pokok yang bertindak
balas terhadap graviti
Life
processes
plants roots
akar
undergo
Proses hidup
plants reproduce. tumbuhan
tumbuhan membiak

Seeds – balsam, corn,


durian the part of plant that responds to
Biji benih-keembung, sunlight.
jagung,durian bahagian pokok yang bertindak balas
terhadap cahaya matahari

Permul Akhir
why plants need to reproduce
to ensure the survival of the species.
mengapa tumbuhan perlu membiak
untuk memastikan kemandirian the part of plant that responds
spesisnya to touch.
bahagian pokok yang bertindak
balas terhadap sentuhan

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 20 -
Science Module

3.1 Understanding that animals have specific characteristics and behaviour to protect
themselves from danger
Memahami bahawa haiwan mempunyai ciri dan perlakuan khas untuk melindungi
diri
mereka daripada bahaya

Specific characteristics and behaviour


Sifat-sifat dan tingkah laku khas

Special
Special behaviour
characteristics
Tingkah-laku khas
Ciri-ciri khas

Sharp claws ( tiger, cat ) Pretend to be dead ( beetle, )


Kuku tajam ( harimau, kucing ) Berpura-pura mati ( kumbang )

Thick and hard skin Camouflage ( cameleon )


( rhinoceros ) Menyamar ( sumpah-sumpah )
Kulit tebal dan keras ( badak
sumbu ) Spray black ink ( squid )
Mengeluarkan dakwat hitam
Hard shell ( tortoise, snails ) ( sotong )
Cengkerang keras ( kura-kura,

Hard scales ( pangolin, Poisonous sting or fang


crocodiles ) ( centipede, snake )
Sisik keras ( tenggiling,buaya ) Sengat atau taring berbisa
( kala jengking, ular )
Spines ( porcupine )
Berduri ( landak )

Horns ( buffalo, seladang )


Tanduk ( kerbau, seladang )

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 21 -
Science Module

3.2/3.3 Understanding that animals have specific characteristics and behaviour to


protect themselves from extreme weather
Memahami bahawa haiwan mempunyai sifat-sifat dan tingkah laku khas untuk
melindungi diri daripada cuaca melampau

Specific characteristics and behavior


Sifat-sifat dan tingkah laku khas

Hot weather Cold weather


Cuaca panas Cuaca sejuk

Wrinkled Skin
Thick Fur
(Elephant ,hippopotamuses
(Polar bears)
and buffaloes)
Berbulu tebal
Kulit berkedut
(Beruang kutub)
(Gajah. badak sumbu, kerbau)

Wallowing Fat Layers Under The Skins


(Elephant, hippopotamuses (Penguins, seals, and whales)
and buffaloes) Lapisan lemak di bawah kulit
Berkubang (Penguin, anjng laut, ikan
(Gajah, badak sumbu, kerbau) paus)

Humps Small Ears


(Elephant, hippopotamuses (Seals and Walruses)
and buffaloes) Telinga kecil
Berkubang (Anjing laut, singa laut)
(Gajah, badak sumbu, kerbau)

Hibernate
(Polar bears)
Berhibenasi
(Beruang kutub)

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 22 -
Science Module

Understanding that plants have specific characteristics to protect themselves from


enemies
Memahami bahawa tumbuhan mempunyai ciri-ciri khas untuk melindungi diri
mereka daripada musuh

The specific
characteristics
Sifat-sifat khas

Produces latex Have thorns


Keluarkan getah Berduri

Poisonous
Beracun

Have fine hairs


Berbulu halus
Close leaflets when touch

Daun tertutup bila disentuh

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 23 -
Science Module

Understanding that plants have specific characteristics to protect themselves f


rom dry region and strong wind
Memahami bahawa tumbuhan mempunyai ciri-ciri khas untuk melindungi diri
mereka daripada kawasan kering dan angin kuat

Specific characteristics of plants to


protect themselves
Sifat-sifat khas tumbuhan untuk
melindungi diri

dry region strong wind


kawasan kering angin kuat

Eg : cactus
kaktus Eg: Coconut tree,. bamboo tree,
pokok kelapa, pokok buluh

Long roots to absorb water Have stems that bend easily


Akar panjang untuk serap air Batang yang mudah bengkok
Succulent stem can store water b. Have buttress roots
Batang menyimpan air Akar banir
Thorn can can prevent the c. Have separated leaves
excessive loss of water Daun berbilah-bilah
Duri yang mencegah d. Needle- shaped leaves
kehilangan banyak air Daun berbentuk jarum

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 24 -
Science Module

The Basic Needs of Human and Animals


Keperluan Asas Manusia dan Haiwan

One evening, when Cik Ti crawled out from its shelter to search for food,
the day started to rain heavily. Cik Ti immediately crawled back to the shelter, a hole
near a woody house. Cik Ti was tired. She also felt hungry. She tried to find some food
but there was no food left in the hole. “ Oh no… I will die without food.” Said Cik Ti
frustrated. Cil Ti moved into the kitchen in that woody house. “ Arghh…… I am hungry!.
Cik Ti screamed. “Wow, cheese…. Emmm…. Delicious.” After she had her food, she was
thirsty. She saw a cup of water on the table. Cik Ti drank the water. Tap! Tap! Tap!
Without her knowing, Mamat was ready to trap her into a plastic bag. He tighten the bag
tightly. Help! Help! I can’t breath…… where is the air.” Shouted Cik Ti ….. Her voice
slow down time by time. Lastly Cik Ti dead without air…..

Suatu petang ketika Cik Ti merangkak di luar rumahnya untuk mencari


makanan, tiba-tiba hujan turun dengan lebatnya. Cik Ti bergerak pantas kembali semula
ke kediamannya, sebuah lubang di tepi sebuah rumah kayu. Cik Ti penat. Dia mula rasa
lapar. Cik Ti cuba mencari makanan tetapi dia tidak menemuinya di lubang itu. “Matilah
aku kalau tak ada makanan.” rungut Cik Ti . Cik Ti terus ke dapur rumah itu. “Arghh…..
laparnya.” Tiba-tiba Cik Ti menjerit, “wow, keju….. emmm… sedapnya.” Selepas makan Cik
Ti terasa dahaga. Dia ternampak secawan air di atas meja tersebut. Cik Ti minum air
tersebut dengan gelojohnya. Tap! Tap! Tap! Tanpa disedarinya Mamat telah bersedia
untuk menangkap Cik Ti. Cik Ti terperangkap. Mamat memasukkan Cik Ti ke dalam sebuah
beg plastic dan mengikat beg itu dengan kuatnya. “ Tolong! Tolong! Aku tak boleh
bernafas….. mana udara ni.” Jerit Cik Ti….. Suaranya semakin perlahan...... akhirnya Cik
Ti mati tanpa udara.....

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 25 -
Science Module

What Plants Need to Stay Healthy?

Thank you for giving me enough water. I


can use it to make my food.

Terima kasih kerana memberikan saya air


Oh, it is my pleasure. Hope you grow
yang cukup. Saya akan gunakannya untk
membuat makanan. healthy soon.
Oh , itu sudah tanggungjawab saya.
Harap awak akan hidup subur kelak.

Oh, it is my pleasure. Hope you


can grow healthy soon .
Oh , itu sudah tanggungjawab
saya. Harap awak akan hidup
Thank you for placing me to the
subur kelak.
direct sunlight. Now I get enough
light. I can use it to make my food.

Terima kasih kerana meletakkan saya


di bawah cahaya matahari. Kini
saya telah mendapat cahaya yang
mencukupi. Saya boleh gunakkanya
untuk membuat makanan.

Oh, it is my pleasure. Hope you


Thank you for giving me enough can grow healthy soon .
fertilizer. Now I can get enough
mineral. I can use it to make my Oh , itu sudah tanggungjawab
food. saya. Harap awak akan hidup
Terima kasih kerana memberikan subur kelak.
saya cukup baja. Kini saya telah
mendapat baja yang mencukupi.
Saya boleh gunakkanya untuk
membuat makanan.

Oh, it is my pleasure. Hope you


Emmm… I feel fresh. I can breath can grow healthy soon .
smoothly. Thank you. Now I can get
enough air. I can use it to make my Oh , itu sudah tanggungjawab
food. saya. Harap awak akan hidup
Emmm....saya rasa segar. Terima subur kelak.
kasih. Kini saya telah mendapat
udara yang mencukupi. Saya boleh
gunakkanya untuk membuat
makanan. Unit 1/Lesson 3
Basic needs of Plants
Modul Sinar Daerah Perak Tengah
- 26 -
Science Module

EXCRETION PROCESS
PROSES PERKUMUHAN

No. Organs Diagram Waste Products


Bil Gambarajah Organ Bahan Buangan
1. Kidney / Buah Pinggang
Kidney Urine + water vapour

Ureter Air Kencing + wap air

2. Lungs/ Paru-Paru Carbon Dioxide + water


Vapour

Karbon dioksida + wap air

3. Skin/Kulit

Sweat + Water Vapour +


Mineral salt

Peluh + wap air + garam


mineral

Unit 2/Lesson 6
Animals excrete

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 27 -
Science Module

Plants Respond To Stimuli


Tumbuhan bergerakbalas terhadap ransangan
(Pussy Cat Song)

Oh Fresh Roots, Oh Fresh Roots what are you see ?


I want to go down to meet my gravity.

Oh Fresh Roots, Oh Fresh Roots why are you here?


I’m going down to the soil to absorb water.

Oh green shoot, Oh green Shoot what make you bright?


I can go up to search for sunlight.

The shoot respond to sunlight


Pucuk bergerakbalas terhadap
cahaya matahari..

The roots respond to water.


Akar bergerakbalas terhadap
air.

Unit 2/Lesson 10
Plants Respond To Stimuli

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 28 -
Science Module

The Breathing Structure of Animals

Gill
Insang

Trachea Structure
Struktur Trakea

Trachea Structure
Struktur Trakea
Lung
Paru-paru

Nose
Hidung Windpipe
Salur Trakea
Moist Skin
Lung Kulit Lembab
Paru-paru

Lung
Paru-paru
Air Passage
Peredaran Udara
Nose Wind Pipe Lungs
Hidung Trakea Paru-paru

Unit 2/Lesson 4 and 7


Human and Animals excretion

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 29 -
Science Module

Animal Defense From extreme weather

Wallowing In Mud -
Rhinoceroses

Thick Fat In Tails – Kangaroo


Rats
Thick Layers Of Fat –
Long Ears – Desert Fox Penguins
Rest – Desert Animals Thick Furs - Polar

Hump - Camels

Small Ears – Cold Region


Animals

Kangaroo Rat Camel

Penguin

Unit 3/Lesoon 2
Living in Extreme Danger
How I Survived –

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 30 -
Science Module

An Animal Which Live in a Pond


My Story

I am a _____________________ who lives in the pond. The pond that I live in is full

of____________________ and _______________________. Some days it is hard to stay

using my wax and poisonous skin.


alive! I protect myself from other animals by ________________________.

I also have to have four basic things in order to live. They are _____________

____________, ________________, and ____________________. I also

catching my preys with my long tongue.


stay alive by __________________________________. It’s easy for me to catch and

eat.

Another animal that lives in the pond with me is the _______________. He likes to

eat
gliding quietly
_________________. Sometimes he hides from other animals by ______-

___________________.

But sometimes he is seen by the ___________________ and is eaten! He has to be very

quick to stay alive. I like living in the pond.

Unit 3/Lesson 3
survival
Modul Sinar Daerah Perak Tengah
- 31 -
Science Module

NATURAL DEFENSE IN PLANTS


PERLINDUNGAN SECARA SEMULAJADI OLEH TUMBUHAN

I have sharp thorns.


Don’t come near me.
Saya ada duri yang tajam.Jangan dekati
saya.

I am sensitive. I will fold my leaflets.


Please don’t touch me
Saya sensitive.Saya akan menguncupkan
daun-daun saya apabila disentuh.

I have latex.
I will stick on you.
Saya ada getah.
Saya akan melekat pada awak.

My fine hairs will cause itchiness.


Don’t come near me. I will make you
itchy.
Bulu halus pada saya boleh menyebabkan
kegatalan.
Jangan dekati saya. Saya akan
menggatalkan awak.

Unit 3/Lesson 4
Modul Sinar Daerah Perak Tengah
Natural Defense Of Plants
- 32 -
Science Module

ADAPTION TO NATURE
PENYESUAIAN DIRI TERHADAP ALAM SEMULAJADI

Cactus, how do you get


water in this dry
region?
My thick stem can store more water Kaktus, bagaimana awak
for me.
Batang tebal saya membolehkan
menyimpan lebih banyak air untuk
saya.

I have long roots.


So I can go deep in the soil to get
water.
Saya ada akar yang panjang. I have needle shaped leaves.
Jadi saya boleh pergi jauh ke dalam So I lost less water.
tanah untuk mendapatkan air Saya mempunyai daun
berbentuk jarum.
Jadi saya kurang hilang air.

Coconut tree, how do you survive


from strong wind?
Pokok kelapa, bagaimana awak
bertahan daripada angin kencang?

My leaves are divided so that they do


not break easily.
Oh, I have strong buttress roots. The trunk help them sway with the
It is easy for me to defend from wind.
strong wind. Daun-daun saya adalah berbilah-bilah
Oh, saya ada akar banir yang kuat. jadi mereka tidak terpecah dengan
Ia memudahkan saya untuk menahan mudah.
angin yang kuat. Batang pokok saya membantu mereka
bergoyang bersama angin.

Unit 3/Lesson 4
Natural Defense Of Plants

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 33 -
Science Module

INVESTIGATING LIVING THINGS YEAR


4
Menyiasat Alam Kehidupan Tahun 4

Questions 1 – 20
MARKS

20

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 34 -
Science Module

1. Diagram shows the various kinds of food needed by humans.


Rajah menunjukkan beberapa jenis makanan yang diperlukan oleh manusia.

Food is needed for…


Makanan diperlukan untuk ..

A moving from place to place.


untuk bergerak dari satu tempat ke satu tempat

B growing and staying healthy.


untuk membesar dan kekal sihat

2. Which of the following is not a basic need of a human?


Manakah antara berikut bukan keperluan asas manusia?

A B

3. What will happen to humans if they do not have water for a few days?
Apa akan jadi sekiranya manusia tidak minum air selama beberapa hari?

A they will die. .


mereka akan mati

B they will become weak


mereka akan menjadi lemah

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 35 -
Science Module

4. Which of the following seeds will grow after a week?


Antara berikut yang manakah akan hidup selepas seminggu
A
B

Dry cotton Wet cotton


wool wool
Kapas kering kapas basah

5. Diagram shows a plant.


Rajah menunjukkan sejenis tumbuhan.

Which characteristic does it has to help it to live in the desert?


Manakah antara ciri-ciri yang dipunyai oleh pokok ini untuk tinggal di gurun?

A has long roots


mempunyai akar yang panjang

B has thorny stem


mempunyai batang yang berduri

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 36 -
Science Module

6. Diagram shows the main organs that are involved in breathing.


Rajah meunjukkan organ utama yang terlibat semas bernafas.

Which organ absorbs oxygen during breathing?


Organ manakah yang menyedut oksigen semasa bernafas?

A P

B S

7. Diagram shows the response of a human to a stimulus.


Rajah menunjukkan manusia bertindak balas terhadap ransangan.

What conclusion can be formed?


Apakah kesimpulan yang boleh di buat?

A Humans respond to heat.


Manusia bertindak balas dengan haba.

B Humans respond to water.


Manusia bertindak balas dengan air

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 37 -
Science Module

8. Which of the following are bad habits of humans?


Manakah antara berikut adalah tabiat buruk manusia?

I Reading
Membaca
II Smoking
Merokok
III Taking drugs
Mengambil dadah

A I and II only B II and III only

9. Which of the following posters shows the effect of smoking?


Manakah poster yang menunjukkan kesan merokok?

A B

10. Diagram shows two animals.


Rajah menunjukkan dua ekor haiwan.

What is the organ of excretion of these animals?


Apakah organ perkumuhan bagi dua haiwan ini?

A Lungs B Skin
Paru-paru Kulit

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 38 -
Science Module

11. Diagram shows a caterpillar.


Rajah menunjukkan seekor ulat beluncas
A

B A

Which of the labelled parts is the


breathing structure of the caterpillar?
Bahagian yang berlabel manakah stuktur pernafasan bagi ulat beluncas.

12. Diagram shows two animals.


Rajah menunjukkan dua ekor haiwan.

Which of the following animals reproduces in the same way as the animals above?
Manakah antara haiwan berikut membiak dengan cara yang sama seperti haiwan di
atas?

A Lion
Singa

B Crocodile
Buaya

13. Diagram shows the life cycle of a frog.

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 39 -
Science Module

Rajah menunjukkan kitaran hidup bagi katak.

Which of the following is X?


Manakah yang mewakili X?

A B

14.

Which of the following plants have the same method of reproduction as the hibiscus
plant?
Manakah antara tumbuhan di bawah sama cara pembiakannya dengan pokok bunga
raya?

I Croton
Pokok puding
II Tapioca plant
Pokok ubi kayu
III Banana plant
Pokok pisang

A I and II only B I and III only

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 40 -
Science Module

15. Which of the following plants reproduces by spores?


Manakah antara tumbuhan berikut yang membiak melalui spora?

A B

16. Diagram shows a banana plant.


Rajah menunjukkan pokok pisang

What is the name of the part labelled X?


Apakah nama bahagian yang di label X?

A Underground stem B Sucker


Batang bawah tanah Anak pokok

17. Which of the following is not the way of plants protect themselves from enemies?
Manakah antara berikut bukan cara tumbuhan melindungi dirinya daripada musuh?

A To produce sticky latex B To drop leaves


Mengeluarkan getah berlekit Menggugurkan daun

18. A pupil quickly withdrew his hand when he accidentally touched a hot iron. What life
process is shown by the pupil?
Seorang murid menarik tangannya dengan pantas apabila terkena seterika
panas.Apakah proses yang terlibat?

A respond to stimuli B defecation


bertindak balas pada ransangan nyahtinja
19. The pictures below shows two animals.
Gambar di bawah menunjukkan dua jenis haiwan.

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 41 -
Science Module

A B

Which of the above animals reproduce by laying eggs?


Haiwan manakah yang membiak dengan cara bertelur?

20. The diagram below shows a type of animal.


Rajah di bawah menunjukkan seekor haiwan.

This animal protects itself from enemies by …


Haiwan tersebut melindungi dirinya dari musuh melalui…

A pretending to be dead
berpura-pura mati

B having a poisonous sting


mempunyai sengat beracun

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 42 -
Science Module

INVESTIGATING LIVING THINGS YEAR


4
Menyiasat Alam Kehidupan Tahun 4

Questions 1 – 20
MARKS

20

1. Diagram shows the various kinds of food needed by humans.


Rajah menunjukkan beberapa jenis makanan yang diperlukan oleh manusia.

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 43 -
Science Module

Food is needed for…


Makanan diperlukan untuk ..

A moving from place to place.


untuk bergerak dari satu tempat ke satu tempat

B. performing activities.
untuk melakukan aktiviti

C. growing and staying healthy.


untuk membesar dan kekal sihat

2. Which of the following is not a basic need of a human?


Manakah antara berikut bukan keperluan asas manusia?

A C

3. What will happen to humans if they do not have water for a few days?
Apa akan jadi sekiranya manusia tidak minum air selama beberpa hari?

A they will die.


mereka akan mati

B they will become weak.


mereka akan menjadi lemah

C they will stay alive.


mereka masih hidup

4. Which of the following seeds will grow after a week?


Antara berikut yang manakah akan hidup selepas seminggu?

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 44 -
Science Module

A B C

coconut oil
dry cottonminyak wet cotton
wool kelapa wool
kapas kapas
kering basah

5. Diagram shows a plant.


Rajah menunjukkan sejenis tumbuhan.

Which characteristic does it has to help it to live in the desert?


Manakah antara ciri-ciri yang dipunyai oleh pokok ini untuk tinggal di gurun.

A has long roots


mempunyai akar yang panjang

B has no leaves
tidak mempunyai daun

C has fine hairs


mempunyai rerambut halus

6 Diagram shows the main organs that are involved


in breathing.
Rajah meunjukkan organ utama yang terlibat
semas bernafas.

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 45 -
Science Module

Which organ absorbs oxygen during breathing?


Organ manakah yang menyedut oksigen semasa bernafas?

A P B R C S

7. Diagram shows the response of a human to a stimulus.


Rajah menunjukkan manusia bertindak balas semasa

What conclusion can be formed?


Apkah kesimpulan yang boleh di buat?

A Humans respond to water.


Manusia bertindak balas dengan air

B Humans respond to heat.


Manusia bertindak balas dengan haba.

C Humans respond to sound.


Manusia bertindak balas dengan bunyi.

8. Which of the following are bad habits of humans?


Manakah antara berikut adalah

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 46 -
Science Module

I Reading II Smoking
Membaca Merokok

III Taking drugs IV Drinking


Mengambil dadah Minum air

A I and II only

B I and IV only

C II and III only

9. Which of the following posters shows the effect of smoking?


Manakah poster yang menunjukkan kesan merokok?

A B C

10.

Diagram shows two animals.


Rajah menunjukkan dua ekor haiwan.

What is the organ of excretion of these animals?


Apakah organ perkumuhan bagi dua haiwan ini?

A Lungs B Skin C Gills


Paru-paru Kulit Insang

11. Diagram shows a caterpillar.


Rajah menunjukkan seekor ulat beluncas

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 47 -
Science Module

Which of the labelled parts is the breathing structure of the caterpillar?


Bahagian yang berlabel manakah stuktur pernafasan bagi ulat beluncas.

12 Diagram shows two animals.


Rajah menunjukkan dua ekor haiwan.

Which of the following animals reproduces in the same way as the animals above?
Manakah antara haiwan berikut membiak dengan cara yang sama seperti haiwan di
atas?

A Lion B Crocodile C Bee


Singa Buaya Lebah

13. Diagram shows the life cycle of a frog.


Rajah menunjukkan kitaran hidup
bagi katak.

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 48 -
Science Module

Which of the following is X?


Manakah yang mewakili X?

A B C

14.

Which of the following plants have the same method of reproduction as the hibiscus
plant?
Manakah antara tumbuhan di bawah sama cara pembiakannya dengan pokok bunga
raya?

I Croton II Tapioca plant III Banana plant


Pokok pudding Pokok ubi kayu Pokok pisang

A I and II only B I and III only C II and III only

15. Which of the following plants reproduces by spores?


Manakah antara tumbuhan berikut yang membiak melalui spora?

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 49 -
Science Module

A B C.

16. Diagram shows a banana plant.


Rajah menunjukkan pokok pisang

What is the name of the part labelled X?


Apakah nama bahagian yang di label X?

A Parent plant B Sucker C Shoot


Pokok induk Anak pokok Pucuk

17. Which of the following is not the way plants protect themselves from enemies?
Manakah antara berikut bukan cara tumbuhan melindungi dirinya daripada musuh?

A To produce sticky latex


Mengeluarkan getah berlekit

B To produce bad smell


Mengeluarkan bau yang busuk

C To produce poison
Mengeluarkan racun

18. A pupil quickly withdrew his hand when he accidentally touched a hot iron. What life
process is shown by the pupil?

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 50 -
Science Module

Seorang murid menarik tangannya dengan pantas apabila terkena seterika


panas.Apakah proses yang terlibat?

A respond to stimuli
bertindak balas pada ransangan

B excretion
perkumuhan

C breathing
pernafasan

19. The pictures below shows four animals.


Gambar di bawah menunjukkan empat jenis haiwan.

P Q R

Which of the above animals reproduce by laying eggs?


Haiwan manakah yang membiak dengan cara bertelur?

A P and Q B Q and R C P, Q and R

20. The diagram below shows a type of animal.


Rajah di bawah menunjukkan seekor haiwan.

The animal protects itself from enemies by …


Haiwan tersebut melindungi dirinya dari musuh melalui…

A rolling up its body C having a poisonous sting


melingkar badannya mempunyai sengat beracun

B pretending to be dead
berpura-pura mati

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 51 -
Science Module

INVESTIGATING LIVING THINGS YEAR


4 Menyiasat Alam Kehidupan Tahun 4

Questions 1 – 20
MARKS

20

1. Diagram shows the various kinds of food needed by humans.


Rajah menunjukkan beberapa jenis makanan yang diperlukan oleh manusia.

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 52 -
Science Module

Food is needed for…


Makanan diperlukan untuk ..

A moving from place to place.


untuk bergerak dari satu tempat ke satu tempat

B growing and staying healthy.


untuk membesar dan kekal sihat

C performing activities.
untuk melakukan aktiviti

D making strong bones.


menguatkan tulang

2. Which of the following is not a basic need of a human?


Manakah antara berikut bukan keperluan asas manusia?

A C

B D

3. What will happen to humans if they do not have water for a few days?
Apa akan jadi sekiranya manusia tidak minum air selama beberapa hari?

A they will die.

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 53 -
Science Module

mereka akan mati

B they will be strong.


mereka akan menjadi kuat

C they will stay alive.


mereka masih hidup

D they will become weak.


mereka akan menjadi lemah

4. Which of the following seeds will grow after a week?


Antara berikut yang manakah akan hidup selepas seminggu?

A C

Dry cotton wool Seed


Kapas kering Biji benih

B D
Coconut oil
Minyak kelapa

Wet cotton wool


Kapas basah

5. Diagram shows a plant.


Rajah menunjukkan sejenis tumbuhan.

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 54 -
Science Module

Which characteristic does it has to help it to live in the desert?


Manakah antara ciri-ciri yang dipunyai oleh pokok ini untuk tinggal di gurun.

A has fine hairs


mempunyai rerambut halus

B has no leaves
tidak mempunyai daun

C has long roots


mempunyai akar yang panjang

D has thorny stem


mempunyai batang yang berduri.

6. Diagram shows the main organs that are involved in breathing.


Rajah meunjukkan organ utama yang terlibat semas bernafas.

Which organ absorbs oxygen during breathing?


Organ manakah yang menyedut oksigen semasa bernafas?

A P C Q

B R D S
7. Diagram shows the response of a human to a stimulus.
Rajah menunjukkan manusia bertindak balas semasa

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 55 -
Science Module

What conclusion can be formed?


Apkah kesimpulan yang boleh di buat?

A Humans respond to water.


Manusia bertindak balas dengan air

B Humans respond to heat.


Manusia bertindak balas dengan haba.

C Humans respond to sound.


Manusia bertindak balas dengan bunyi.

D Humans respond to smell.


Manusia bertindak balas dengan bau.

8. Which of the following are bad habits of humans?


Manakah antara berikut adalah

I Reading II Smoking
Membaca Merokok

III Taking drugs IV Drinking


Minum air Mengambil dadah

A I and II only C II and III only

B I and IV only D II and IV only

9. Which of the following posters shows the effect of smoking?


Manakah poster yang menunjukkan kesan merokok?

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 56 -
Science Module

A C

B D

10. Diagram shows two animals.


Rajah menunjukkan dua ekor haiwan.

What is the organ of excretion of these animals?


Apakah organ perkumuhan bagi dua haiwan ini?

A Lungs C Gills
Paru-paru Insang

B Skin D Trachea
Kulit Trakea

11. Diagram shows a caterpillar.


Rajah menunjukkan seekor ulat beluncas

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 57 -
Science Module

Which of the labelled parts is the breathing structure of the caterpillar?


Bahagian yang berlabel manakah stuktur pernafasan bagi ulat beluncas.

12. Diagram shows two animals.


Rajah menunjukkan dua ekor haiwan.

Which of the following animals reproduces in the same way as the animals above?
Manakah antara haiwan berikut membiak dengan cara yang sama seperti haiwan di
atas?

A Lion C Bee
Singa Lebah

B Crocodile D Eagle
Buaya Helang

13. Diagram shows the life cycle of a frog.


Rajah menunjukkan kitaran hidup bagi katak.

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 58 -
Science Module

Which of the following is X?


Manakah yang mewakili X?

A C

B D

14.

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 59 -
Science Module

Which of the following plants have the same method of reproduction as the hibiscus
plant?
Manakah antara tumbuhan di bawah sama cara pembiakannya dengan pokok bunga
raya?

I Croton II Tapioca plant III Banana plant


Pokok Pokok ubi kayu Pokok pisang

A I and II only C II and III only

B I and III only D I, II and III

15. Which of the following plants reproduces by spores?


Manakah antara tumbuhan berikut yang membiak melalui spora?

A C

B D

16. Diagram shows a banana plant.

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 60 -
Science Module

Rajah menunjukkan pokok pisang

What is the name of the part labelled X?


Apakah nama bahagian yang di label X?

A Underground stem B Sucker


Batang bawah tanah Anak pokok

C Parent plant D Shoot


Pokok induk Pucuk

17 Which of the following is not the way plants protect themselves from enemies?
Manakah antara berikut bukan cara tumbuhan melindungi dirinya daripada musuh?

A To produce sticky latex


Mengeluarkan getah berlekit

B To produce bad smell


Mengeluarkan bau yang busuk

C To produce poison
Mengeluarkan racun

D To drop leaves
Menggugurkan daun.

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 61 -
Science Module

18. A pupil quickly withdrew his hand when he accidentally touched a hot iron. What life
process is shown by the pupil?
Seorang murid menarik tangannya dengan pantas apabila terkena seterika
panas.Apakah proses yang terlibat?

A excretion B defecation
perkumuhan nyahtinja

C breathing D respond to stimuli


pernafasan bertindak balas pada ransangan

19. The pictures below shows four animals.


Gambar di bawah menunjukkan empat jenis haiwan.

P Q

R S

Which of the above animals reproduce by laying eggs?


Haiwan manakah yang membiak dengan cara bertelur?

A P and Q C P, Q and S

B Q and R D Q, R and S

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 62 -
Science Module

20. The diagram below shows a type of animal.


Rajah di bawah menunjukkan seekor haiwan.

The animal protects itself from enemies by …


Haiwan tersebut melindungi dirinya dari musuh melalui…

A rolling up its body C pretending to be dead


melingkar badannya berpura-pura mati

B producing bad smells D having a poisonous sting


mengeluarkan bau yang busuk mempunyai sengat beracun

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 63 -
Science Module

MENYIASAT ALAM
KEHIDUPAN
Year 5

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 64 -
Science Module

1.1 Understanding that microorganism is a living things


Memahami mikroorganisma adalah benda hidup

Microorganism
Mikroorganisma

Bacteria Fungi Protozua Virus


Bakteria Kulat Protozoa Virus

Characteristics
Ciri.Ciri

Breathe Grow
Bernafas Membesar

Move Cannot see with


Bergerak naked eyes
Tidak boleh dilihat
dengan mata kasar
Cause the dough rise
Menyebabkan adunan
tepung menaik.
Rotten oranges/
limau busuk
Mouldy rice / Nasi
berkulat
Tiny
Halus

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 65 -
Science Module

1.2 Understanding that some microorganism are harmful and some are useful
Memahami beberapa mikroorganisma yang berbahaya dan berguna
Some Organisms Are Harmful And
Some Are Useful
Beberapa mikoorganisma yang berbahaya
dan berguna

Useful / berguna Harmful / Berbahaya Prevention


Cara mencegah

Disease
-Making food/ buat Penyakit
Washing hand
makanan
Membasuh
(bread/tapai/tempe/yogurt) Can cause
tangan
( roti,tapai,tempe, yogurt ) Boleh Stomach
-Making fertilizer/ baja Drink boiled
upset
-Making medcine/ ubat water
Sakit perut
Minum air yang
dimasak
Cough
batuk Covering mouth &
nose when coughing
Tooth decay & sneezing
Illness Food
Gigi mereput Menutup mulut dan
Sakit Poisoning hidung apabila
Keracunan batuk dan bersin
makanan Food Conjunctivity
Stale Sakit mata
Tooth
Makanan
Decay
basi
Gigi mereput

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 66 -
Science Module

Understanding that different animals have their own ways to ensure the survival of
their species
Memahami bahawa haiwan berlainan mempunyai cara sendiri untuk memastikan

HOW ANIMALS TAKE CARE OF


THEIR EGGS AND YOUNG.
Examples animals that take Bagaimana haiwan menjaga telur
care of their eggs and young. dan anak mereka .
Contoh haiwan yang menjaga telur
dan anak. Bird - Eggs with shell covering
bird, spider, fish,snake,
burung,labah-labah,ikan,ular Burung – Telur disaluti oleh cangkerang
turtle, kangroo, elephant Frog - Eggs are thick, slimy and having bad
penyu,kanggaro,gajah smell
Katak – Telur tebal,berlendir dan berbau
busuk
Spider - kept in a bag underneath its body
Labah-labah –simpan dalam beg di bawah
badan
Fish - keep their young in their mouths
Ikan - Memasukkan anaknya ke dalam
mulut
Snake, Tiger - attack in order to protect
their eggs
Survival of Ular,harimau – menyerang untuk
Animal menyelamatkan telur
Species Turtle - hide their eggs
Kemandirian Penyu – Menyembunyikan telurnya
Spesies Haiwan Kangaroo - carry their young in their
pouches
Kanggaroo – Membawa anaknya di dalam
kantung
Elephant - stay in herds
Gajah - Tinggal dalam kumpulan
Why animals take care of
their eggs and young.
Mengapa haiwan melindungi
telur dan anaknya

Importance
To ensure the survival Kepentinga Shortage of food resource
of their species n Sumber makanan berkurangan
Memastikan kemandirian

Animals and plants species


may face extinction.
Spesis haiwan dan tumbuhan
akan mengalami kepupusan.

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 67 -
Science Module

Understanding that different plants have their own ways to ensure the survival of
their species
Memahami bahawa tumbuhan berlainan mempunyai cara sendiri untuk
memastikan kemandirian spesisnya

Agents of Special Example


dispersal characteristi s
Agen c Contoh

Light / Ringan Coconut /


Water Air Space in the kelapa
Air fruits Water Lily /
Ruang udara di Kiambang
dalam buah

Not water
absorbent
Air tidak boleh
diserap

Wind Light / Ringan Shorea


Angin Small in size / Angsana
saiz kecil Lalang
Winged /
berkepak
Survival of Plant
Species Explosive Dry when ripe Rubber fruit /
Kemandirian mechanism Kering apabila buah getah
spesies Mekanisme Balsam fruit /
tumbuhan letupan masak keembong
Explodes when Lady’s finger/
mature kacang bendi
Meletup apabila
matang

Animal Brightly coloured


Rambutan
haiwan Mango/
mangga
Warna yang Love grass /
terang
Edible / Boleh kemuncup
dimakan
Have smells /
berbau
Have hook

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 68 -
Science Module

3.1 Understanding food chains


Memahami rantai makanan
Food Chain
Animals and the Rantai Consumer
food they eat Makanan Pengguna
Haiwan dan
makanannya

Producer Animals that


All living things Pengeluar eat plant
need food to or other
survive.Green plant animals
Classify animals
can make their own are called
Pengkelasan
food. However Construct food chain consumers.
haiwan
animals cannot Membina rantai makanan Haiwan yang
make their own makan
Herbivore : tumbuhan
make their own Animals that eat plants The food
food. relationship dipanggil
only. pengguna.
Semua benda e.g.: cow, goat, deer among living
hidup perlu Herbivor things
makanan untuk Haiwan makan can be shown by
hidup. tumbuhan sahaja a food chain.
Tumbuhan hijau Cth: Hubungan antara
boleh lembu,kambing,rusa makanan
membuat makanan dan benda hidup
sendiri. ditunjukkan
Carnivore: melalui
Animals that eat other rantai makanan
animals.
e.g.: tiger, lion
Green plant obtain Karnivor To construct food
energy from Haiwan yang makan chain It must start
the sun to make haiwan lain with plant as
food. Green Cth : harimau,singa a producer.
Plant as a producer Untuk membina
Tumbuhan hijau rantai makanan ia
Omnivore: bermula daripada
Memerlukan tenaga
Animals that eat plants tumbuhan sebagai
daripada Matahari
and other animals pengeluar.
untuk membuat
Omnivor
makanan.
Haiwan makan
Tumbuhan In a food chain
tumbuhan dan
adalah pengeluar the arrow means
haiwan lain.
‘eaten by’
Dalam rantai
makanan anak
panah bermaksud
dimakan oleh

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 69 -
Science Module

3.2 Synthesizing food chains to construct food web.


Sintesis siratan makanan untuk membentuk rantai makanan

What will happento a


They will face difficulty certain species of animals
to survive if the source if they eat only one type of
food? Food web of different
of food runs out habitats
Mereka akan Apa akan berlaku
sebahagian spesis haiwan Siratan makanan
mengalami daripada berlainan
kesukaran jika sumber makan hanya
satu jenis makanan habitat.
makanan kehabisan.
sahaja?

Synthesizing food chains


to construct food web.
Sintesis siratan makanan untuk
What will happen If there is membentuk rantai makanan
a change in population of a
certain species in a food
web
Apa akan berlaku jika paddy plant mice snakes
tanaman padi tikus ular
terdapat perubahan spesies
dalam rantai makanan
caterpillar birds
ulat beluncas burung eagles
helang
A change in the population grasshoppers
of a certain species will belalang
effect the population of other
species
Perubahan populasi frogs
katak
beberapa haiwan memberi
kesan kepada populasi Paddy field
haiwan lain. Sawah padi

Food web
Siratan makanan
caterpillar bird
ulat beluncas burung

grasshopper frog snake


spinach
belalang katak ular
bayam

snail eagle
siput helang

Garden
Taman

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 70 -
Science Module

MICROORGANISMS
MIKROORGANISMA

One day, while reading a book, Ali comes across one word. The word is
“microorganisms”. He doesn’t understand what it is and he ask his mother
immediately. (Suatu hari, semasa Ali sedang membaca buku, dia terbaca satu perkataan.
Perkataan itu ialah “mikroorganisma”. Dia tidak faham dan terus bertanya kepada ibunya.)

Ali : Mother, what is a microorganism?


(Ibu, apa itu mikro organisma?)

Mother : Microorganism is tiny living things that can only be seen


through a microscope. There are four types of
microorganisms.
(Mikro organisma adalah benda hidup yang sangat halus dan hanya boleh
dilihat melalui mikroskop. Terdapat empat jenis mikro organisma.)

Ali : What are those?


(Apa itu?)

Mother : Bacteria, Protozoa, Fungi and Virus.


(Bakteria, Protozoa, Fungus dan Virus.)

Ali : What picture is that, mother?


(Gambar apa tu, ibu?)

Mother : It is Bacteria. It exists in different shapes, sizes and colours.


(Itu ialah Bakteria. Ia wujud dalam berlainan bentu, saiz dan warna.)

Ali : That picture is……


(Gambar itu……)

Mother : It is Protozoa. Most of it are found mainly in ponds, lakes and


rivers.
(Itu ialah Protozoa. Kebanyakkan daripadanya dijumpai di kolam, tasik dan
sungai.)

Ali : That must be Fungi. Right, mother?


(Itu pasti fungus. Betul tak, ibu?)

Mother : Yes, it is. I know you have seen it many time on mouldy bread,
rotten food, trees and forest floors.
(Ya. Ibu tahu kamu selalu lihatnya di atas roti yang berkulat, buah yang reput,
pokok-pokok dan lantai hutan.)

Ali : And this picture, mother?


(Dan gambar itu, ibu?)

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 71 -
Science Module

Mother : It is a virus. Virus is the tiniest microorganism.


(Itu ialah Virus. Virus ialah mikro organisma yang paling halus.)

Ali : Wow, that’s interesting. Tell me more, mother.


(Wow, menariknya. Ceritalah lagi ibu.)

Mother : Okay. Yeast is an example of microorganisms.


Since
Microorganism is a living things, it can breathe, grow and
move.
(Okay. Yis ialah satu contoh mikro organisma. Memandangkan mikro organisma
adalah benda hidup, ia boleh bernafas, membesar dan bergerak.)

Ali : Thank you, mother.


(Terima kasih, ibu.)

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 72 -
Science Module

Making tempe Making tapai


Membuat tempe Membuat tapai

USEFUL
KEBAIKAN

Making yogurt
Making cheese Membuat yogurt
Membuat keju

Produce antibiotic Form fertilizer


Menghasilkan antibiotic Membuat baja

THE USEFUL AND THE HARMFUL OF MICROORGANISMS


KEBAIKAN DAN KEBURUKAN MIKROORGANISMA

Tooth decay
Kerosakan gigi

Food poisoning
Flu Keracunan makanan
Selsema

HARMFUL
Keburukan
Mumps
Beguk
Measles
Cacar

Chicken pox
Conjunctivitis Campak
Sakit mata

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 73 -
Science Module

ANIMAL SURVIVAL
KEMANDIRIAN HAIWAN

Bird
Burung
Frog
Katak Penguin
Penguin

Snake
Ular
We take care of our eggs
Kami menjaga telur kami

Sea horse
Kuda laut

Crocodile
Cockroach Buaya
Lipas

Dolphin Elephant
Ikan lumba Gajah
Bat
Kelawar
Kangaroo
Kangaroo

Cow
Lembu
We take care of our
youngs
Tiger
Kami menjaga anak kami
Harimau

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 74 -
AGENT EXAMPLE
PLANT SURVIVAL CHARACTERISTICS
AGEN CONTOH CIRI-CIRI
KEMANDIRIAN TUMBUHAN
Science Module

Lotus
Teratai We dispersed by water
because we are light,
covered with waxy skin,
waterproof, has air spaces
Coconut and has spongy
Kelapa receptacles.

Kami dipencarkan melalui air


Pong-pong
kerana kami ringan, diselaputi
Pong-pong
dengan kulit yang berlilin, kalis
air dan mempunyai rongga
WATER yang berspan.
AIR

Shorea
Meranti
We dispersed by wind
because we are small, light,
dry, have wing-like
structure, have hairs and
Lallang fine hairs. Therefore it is
Lallang
easily carried by wind.

Kami dipercarkan melalui


angina kerena kami kecil,
ringan, kering, mempunyai
struktur seperti sayap, ada
Angsana
bulu yang halus. Sebeb itu
Angsana
kami senang dibawa pergi
oleh angin.

WIND Cotton
ANGIN Kapas

Mangga We dispersed by animal


Mango because we have brightly
colour, fleshy, edible and
have smells. Our seed is
also hard.

Watermelon Kami dipencarkan oleh haiwan


ANIMAL Tembikai kerana kami mempunyai
Modul SinarHAIWAN
Daerah Perak Tengah warna yang terang, berisi,
MARKS boleh dimakan dan - 75 -
mempunyai bau. Biji benih
kami juga keras.
Science Module

FOOD CHAIN AND FOOD WEB


RANTAI MAKANAN DAN JARINGAN MAKANAN

deer herbivores rabbits carnivores


rusa herbivor arnab karnivor

Animals such as deer and rabbits get their energy by eating plants. They are called
bottom which meanstrees
herbivores, 'plant eaters.' Theresun grass
are many more herbivores chain
on our planet than
bawah pokok
carnivores, which are animals that eat meat.matahari rumput rantai
Haiwan seperti rusa dan arnab mendapat tenaga dengan memakan tumbuh-tumbuhan. Mereka dikenali
sebagaisuch
Plants as grass
herbivor, yang and trees are
bermaksud at the
‘makan bottom Terdapat
tumbuhan.’ of the food chain.
banyak Plants
herbivor get their
daripada energyiaitu
karnivor
haiwan yang
from the sun.makan daging di planet kita
Tumbuhan seperti rumput dan pokok adalah di bahagian bawah rantai makanan. Tumbuhan mendapat
tenaga daripada matahari. hunt
predators prey top lions
pemangsa memburu mangsa atas singa

Predators such as wolves and lions are at the top of the food chain. Predators are animals that
hunt other animals. The animals that they hunt are called prey. Some animals are both predator
and prey.
Pemangsa seperti serigala dan singa adalah di bahagian atas rantai makanan. Pemangsa adalah
haiwan yang memburu haiwan lain. Haiwan yang diburu dikenali sebagai mangsa. Sesetengah haiwan
adalah kedua-duanya; pemangsa dan mangsa.

connected energy web more


berhubung tenaga jaringan lebih

Most animals belong to more than one food chain, which means many food chains are
connected together. Many food chains together form a food web. The food web shows how the
sun's energy moves from plants to animals to animals.
Kebanyakan haiwan mempunyai lebih daripada satu rantai makanan, iaitu banyak rantai makanan
dihubung bersama. Rantai makanan berhubung bersama membentuk jaringan makanan. Jaringan
makanan menunjukkan bagaimana matahari memindahkan tenaganya kepada tumbuhan dan seterusnya
daripada tumbuhan kepada haiwan.

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 76 -
Science Module

INVESTIGATING LIVING THINGS YEAR


5
Menyiasat Alam Kehidupan Tahun 5

Questions 1 – 20
MARKS

20

1. Microorganisms are...
Mikroorganisma adalah …

A small living things that can be seen with the naked eye.
benda hidup yang kecil boleh dilihat dengan mata kasar.

B very tiny living things that cannot be seen with the naked eye.
benda hidup yang sangat halus tidak boleh dilihat dengan mata kasar.

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 77 -
Science Module

2. Which of the following is a microorganism?


Antara berikut yang manakah mikroorganisma?

A B

3. Aisyah makes dough by mixing the following ingredients.


Aishah membuat adunan dengan mencampurkan dengan bahan berikut

Flour, warm water, dried yeast, sugar


Tepung, air suam, yis kering , gula

After 20 minutes, the dough rises. This is because…


Selepas 20 minit , adunan menaik. Ini disebabkan ……

A the yeast dies.


yis itu mati.

B the yeast grows.


yis itu membesar

4. The picture below shows the condition of a slice of mouldy bread after a number of
days.
Gambar di bawah menunjukkan keadaan sekeping roti yang berkulat selepas
beberapa hari.

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 78 -
Science Module

After 1 day After 5 days After 9 days After 12 days


Selepas 1 hari Selepas 5 hari Selepas 9 hari Selepas 12 hari

What conclusion can be drawn from the observation of the condition of the bread?
Apakah kesimpulan yang boleh diperolehi daripada pemerhatian keadaan roti?

A The mould grows. B The mould moves.


Kulat membesar Kulat bergerak.

5. The diagram below shows an observation of a microorganism under a microscope.


Gambarajah menunjukkan satu pemerhatian terhadap microorganism di bawah
mikroskop.

The above observation shows that…


Pemerhatian di atas menunjukkan ……

A the microorganism breathes.


mikroorganisa bernafas

B the microorganism moves.


mikroorganisma bergerak.

6. The picture below shows a rotten orange. X is a type of microorganism that grows on
the orange.
Gambar di bawah menunjukkan oren yang telah busuk. X ialah sejenis
mikroorganisma yang tumbuh di atas oren.
X

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 79 -
Science Module

What is microorganism X?
Apakah mikroorganisma X ?

A Virus B Bacterium
Virus Bakteria

7. Microorganisms are used in making…

I tapai.
tapai

II tempeh.
tempeh

III natural fertilizers.


baja asli

A I and II only B I, II and III

8. The picture below shows that rice which has been left in a plate for a few days has
turned bad.
Gambar menunjukkan sepinggan nasi yang telah dibiarkan beberapa hari bertukar
menjadi basi.

rice
nasi

Day 1 Day 5
Hari 1 Hari 5

The rice has turned bad because…


Nasi menjadi basi kerana ………..

A it was not properly cooked.


ia tidak cukup masak

B it has been spoiled on by microorganisms.


ia telah dirosakkan oleh mikroorganisma

9. Which of the following animals takes care of its eggs?


Haiwan manakah diantara berikut yang menjaga telurnya?

A B

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 80 -
Science Module

10. The picture below shows a frog laying eggs in water.


Gambar berikut menunjukkan seekor katak bertelur di dalam air.

After laying eggs, what will the frog do?


Selepas bertelur, apakah yang akan dilakukan oleh katak?

A Iwill build a nest.


Ia akan membuat sarang

B It will leave the eggs.


Ia akan meninggalkan telurnya.

11. The picture below shows the seed of a plant.


Gambar di bawah menunjukkan satu biji benih tumbuhan.

Which of the following seeds is dispersed in the same way as the seed shown
above?
Manakah diantara biji benih di bawah mempunyai cara penyebaran yang
sama seperti gambarajah di atas.

A B

12. The diagram below shows a food chain.


Gambarajah di bawah menunjukkan satu rantai makanan.

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 81 -
Science Module

Which of the following animals can X be?


Manakah diantara haiwan berikut adalah X?

I A grasshopper
Belalang

II A bird
Burung

III A caterpillar
Ulat Beluncas

A I and II only

B I and III only

13. Which of the following food chains is not correct?


Manakah diantara rantai makanan di bawah adalah salah?

A Grass → Horse → Tiger


Rumput → Kuda → Harimau

B Flowers → Butterfly → Snake → Eagle


Bunga → Rama-rama → Ular → Helang

14. The diagram below shows a food chain in a habitat.


Gambarajah menunjukkan satu rantai makanan di dalam satu habitat.

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 82 -
Science Module

What will happen if all the deer are hunted and killed by humans?
Apakah yang akan berlaku jika rusa diburu dan dibunuh oleh manusia?

A The number of plants will decrease


Bilangan tumbuhan akan berkurang

B The number of tigers will decrease


Bilangan harimau akan berkurang

15. The diagram below shows a food web.


Gambarajah di bawah menunjukkan satu siratan makanan.

The carnivores in the food web are…


Haiwan Karnivor di dalam siratan makanan ini adalah.....

A the tiger and the rabbit.


Harimau dan Arnab

B the eagle and the tiger.


Helang dan Harimau

16 The diagram below shows a food web in a pond.


Gambarajah menunjukkan satu siratan makanan di dalam sebuah kolam.

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 83 -
Science Module

How many food chains can be found in the food web?


Berapakah rantai makanan yang terdapat di dalam siratan makanan ini?

A 2 B 3

17 The diagram below shows a food web.


Gambarajah menunjukkan satu siratan makanan.
Plant
Tumbuhan
Mousedeer
Deer Kancil
Rusa

Tiger
Python
Harimau
Ular Sawa

Which of the following food chains is not in the food web?


Manakah diantara rantai makanan berikut tidak terdapat di dalam siratan
makanan di atas?

A Plant → Deer → Tiger


Tumbuhan → Rusa → Harimau

B Plant → Mousedeer → Deer


Tumbuhan → Kancil → Rusa

18. Which of the following about a food chain is correct?


Manakah antara berikut benar tentang rantai makanan?

A The process of producing food


Proses menghasilkan makanan

B The food relationship between living things


Hubungan makanan antara hidupan.

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 84 -
Science Module

A grasshopper eats leaves.


Belalang makan daun.
A chicken eats grasshoppers.
Ayam makan belalang
An eagle eats chickens.
Helang makan ayam.

19 Based on the above information, the correct food chain is…


Berdasarkan maklumat di atas, rantai makanan yang betul ialah….

A grasshopper → leaves → eagle → chicken


belalang → daun → helang → ayam

B leaves → grasshopper → chicken → eagle


daun → Belalang → Ayam → Helang

20. P, Q, R and S in the diagram below are animals found in a food web.
P, Q, R dan S adalah haiwan yang terdapat di dalam rantai makanan.

P Plant R
Tumbuhan

Which animal is a carnivore?


Manakah haiwan karnivor?

A P B Q

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 85 -
Science Module

INVESTIGATING LIVING THINGS YEAR


5
Menyiasat Alam Kehidupan Tahun 5

Questions 1 – 20
MARKS

20

1. Microorganisms are...
Mikroorganisma adalah …

A living things that live in water.


benda hidup itu hidup di dalam air.

B small living things that can be seen with the naked eye.
benda hidup yang kecil boleh dilihat dengan mata kasar.

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 86 -
Science Module

C very tiny living things that cannot be seen with the naked eye.
benda hidup yang sangat halus tidak boleh dilihat dengan mata kasar.

2. Which of the following is a microorganism?


Antara berikut yang manakah mikroorganisma?

A B C

3. Aisyah makes dough by mixing the following ingredients.


Aishah membuat adunan dengan mencampurkan dengan bahan berikut

Flour, warm water, dried yeast, sugar


Tepung, air suam, yis kering , gula

After 20 minutes, the dough rises. This is because…


Selepas 20 minit , adunan menaik. Ini disebabkan ……

A the yeast grows.


yis itu membesar

B the yeast moves.


yis situ bergerak

C the yeast breathes.


yis situ bernafas.

4. The picture below shows the condition of a slice of mouldy bread after a number of
days.
Gambarajah di bawah menunjukkan keadaan sekeping roti yang berkulat selepas
beberapa hari.

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 87 -
Science Module

After 1 day After 5 days After 9 days After 12 days


Selepas 1 hari Selepas 5 hari Selepas 9 hari Selepas 12 hari

What conclusion can be drawn from the observation of the condition of the bread?
Apakah kesimpulan yang boleh diperolehi daripada pemerhatian keadaan roti?

A The mould breathes. C The mould grows.


Kulat bernafas Kulat membesar

B The mould moves.


Kulat bergerak.

5. The diagram below shows an observation of a microorganism under a microscope.


Rajah menunjukkan satu pemerhatian terhadap microorganism di bawah mikroskop.

The above observation shows that…


Pemerhatian di atas menunjukkan ……

A the microorganism eats. C the microorganism excretes.


mikroorganisma makan mikroorganisma berkumuh

B the microorganism moves.


mikroorganisma bergerak.

6. The picture below shows a rotten orange. X is a type of microorganism that grows on
the orange.
Gambarajah di bawah menunjukkan sebiji limau yang telah busuk. X ialah sejenis
mikroorganisma yang tumbuh di atas buah limau itu..
X

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 88 -
Science Module

What is microorganism X?
Apakah mikroorganisma X ?
A Mite B Virus C Fungus
Kutu Virus Kulat

7. Microorganisms are used in making…


Mikroorganisma digunakan untuk membuat …..

I tapai
tapai

II tempeh.
tempeh

III natural fertilizers.


baja asli

A I and II only C I, II and III

B I and III

8. The picture below shows that rice which has been left in a plate for a few days has
turned bad.
Gambar menunjukkan sepinggan nasi yang telah dibiarkan beberapa hari bertukar
menjadi basi.

rice
nasi

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 89 -
Science Module

Day 1 Day 5
Hari 1 Hari 5
The rice has turned bad because…
Nasi menjadi basi kerana ………..

A it was not properly cooked.


ia tidak cukup masak

B it has been spoiled on by microorganisms.


ia telah dirosakkan oleh mikroorganisma

C it has been eaten by ants and flies.


ia telah dimakan oleh semut dan lalat.

9. Which of the following animals takes care of its eggs?


Manakah antara haiwan berikut menjaga telurnya?

A B C

10. The picture below shows a frog laying eggs in water.


Gambar menunjukkan seekor katak bertelur di dalam air.

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 90 -
Science Module

After laying eggs, what will the frog do?


Selepas bertelur, apakah yang akan dilakukan oleh katak itu?

A It will build a nest. C It will leave the eggs.


Ia akan membuat sarang. Ia akan meninggalkan telurnya.

B It will hatch the eggs.


Ia akan mengeramkan telurnya.

11. The picture below shows the seed of a plant.


Gambar di bawah menunjukkan satu biji benih tumbuhan.

Which of the following seeds is dispersed in the same way as the seed shown
above?
Manakah diantara biji benih di bawah mempunyai cara penyebaran yang
sama seperti gambarajah di atas.

A B C

12. The diagram below shows a food chain.


Gambarajah di bawah menunjukkan satu rantai makanan.

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 91 -
Science Module

Which of the following animals can X be?


Manakah diantara haiwan berikut adalah X?

I A grasshopper
Belalang

II A bird
Burung

III A caterpillar
Ulat Beluncas

A I and II only C II and III only

B I and III only

13. Which of the following food chains is not correct?


Manakah diantara rantai makanan di bawah adalah salah?

A Grass → Horse → Tiger


Rumput → Kuda → Harimau

B Leaves → Worm → Fish → Beaver


Daun → Cacaing → Ikan → Memerang

C Flowers → Butterfly → Snake → Eagle


Bunga → Rama-rama → Ular → Helang

14. The diagram below shows a food chain in a habitat.


Gambarajah menunjukkan satu rantai makanan di dalam satu habitat.

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 92 -
Science Module

What will happen if all the deer are hunted and killed by humans?
Apakah yang akan berlaku jika rusa diburu dan dibunuh oleh manusia?

A The number of plants will decrease


Bilangan tumbuhan akan berkurang

B The number of tigers will decrease


Bilangan harimau akan berkurang

C The number of plants will not change


Bilangan tumbuhan tidak berubah

15. The diagram below shows a food web.


Gambarajah di bawah menunjukkan satu siratan makanan.

The carnivores in the food web are…


Haiwan Karnivor di dalam siratan makanan ini adalah.....

A the tiger and the rabbit. C the eagle and the deer.
harimau dan arnab helang dan rusa.

B the eagle and the tiger.


helang dan harimau

16. The diagram below shows a food web in a pond.


Gambarajah menunjukkan satu siratan makanan di dalam sebuah kolam.

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 93 -
Science Module

How many food chains can be found in the food web?


Berapakah rantai makanan yang terdapat di dalam siratan makanan ini?

A 3 B 2 C 4

17 The diagram below shows a food web.


Gambarajah menunjukkan satu siratan makanan.
Plant
Tumbuhan
Mousedeer
Deer Kancil
Rusa

Tiger
Python
Harimau
Ular Sawa

Which of the following food chains is not in the food web?


Manakah diantara rantai makanan berikut tidak terdapat di dalam siratan
makanan di atas?

A Plant → Deer → Tiger


Tumbuhan → Rusa → Harimau

B Plant → Mousedeer → Deer


Tumbuhan → Kancil → Rusa

C Plant → Mousedeer → Tiger


Tumbuhan → Rusa → Harimau

18. Which of the following about a food chain is correct?


Manakah antara berikut benar tentang rantai makanan?

A The process of producing food


Proses menghasilkan makanan

B The food relationship between living things


Hubungan makanan antara hidupan.

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 94 -
Science Module

C The use of food in animals


Makanan yang digunakan oleh haiwan

A grasshopper eats leaves.


Belalang makan daun.
A chicken eats grasshoppers.
Ayam makan belalang
An eagle eats chickens.
Helang makan ayam.

19. Based on the above information, the correct food chain is…
Berdasarkan maklumat di atas, rantai makanan yang betul ialah….

A grasshopper → leaves → eagle → chicken


Belalang → daun → helang → ayam

B leaves → grasshopper → chicken → eagle


Daun → Belalang → Ayam → Helang

C leaves → chicken → grasshopper → eagle


Daun → Ayam → Belalang → Helang

20. P, Q, R and S in the diagram below are animals found in a food web.
P, Q, R dan S adalah haiwan yang terdapat di dalam rantai makanan.

P Plant R
Modul Sinar Daerah Perak Tengah Tumbuhan
- 95 -
Science Module

Which animal is a carnivore?


Haiwan manakah adalah karnivor?

A P B R C S

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 96 -
Science Module

INVESTIGATING LIVING THINGS YEAR


5
Menyiasat Alam Kehidupan Tahun 5

Questions 1 – 20
MARKS

20

1. Microorganisms are...
Mikroorganisma adalah …

A living things that have wings.

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 97 -
Science Module

benda hidup yang mempunyai kepak

B living things that live in water.


benda hidup itu hidup di dalam air.

C small living things that can be seen with the naked eye.
benda hidup yang kecil boleh dilihat dengan mata kasar.

D very tiny living things that cannot be seen with the naked eye.
benda hidup yang sangat halus tidak boleh dilihat dengan mata kasar.

2. Which of the following is a microorganism?


Antara berikut yang manakah mikroorganisma?

A C

B D.

5. The diagram below shows an observation of a microorganism under a microscope.


Gambarajah menunjukkan satu pemerhatian terhadap microorganism di bawah
Mikroskop.

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 98 -
Science Module

The above observation shows that…


Pemerhatian di atas menunjukkan ……

A the microorganism eats. C the microorganism excretes.


mikroorganisma makan mikroorganisma berkumuh

B the microorganism moves. D the microorganism breathes.


mikroorganisma bergerak. mikroorganisma bernafas

. 6. The picture below shows a rotten orange. X is a type of microorganism that grows on
the orange.
Gambar di bawah menunjukkan oren yang telah busuk. X ialah sejenis
mikroorganisma yang tumbuh di atas oren.
X

What is microorganism X?
Apakah mikroorganisma X ?
A Mite C Fungus
Kutu Kulat

B Virus D Bacteria
Virus Bakteria

7 Microorganisms are used in making…


Mikroorganisma digunakan untuk membuat

I tapai

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 99 -
Science Module

tapai.

II tempeh
tempeh
.
III natural fertilizers.
baja asli

A I and II only C II and III

B I and III only D I, II and III

8. The picture below shows that rice which has been left in a plate for a few days has
turned bad.
Gambar menunjukkan sepinggan nasi yang telah dibiarkan beberapa hari bertukar
menjadi basi.

rice
nasi

Day 1 Day 5
Hari 1 Hari 5

The rice has turned bad because…


Nasi menjadi basi kerana ………..

A it was not properly cooked.


Ia tidak cukup masak

B it has been spoiled on by microorganisms.


Ia telah dirosakkan oleh mikroorganisma

C it has been eaten by ants and flies.


Ia telah dimakan oleh semut dan lalat.

D It has been place in closed container


Ia telah diletakkan ke dalam bekad tertutup

9. Which of the following animals takes care of its eggs?


Manakah antara haiwan berikut menjaga telurnya?

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 100 -
Science Module

A C

B D

10. The picture below shows a frog laying eggs in water.


Gambar menunjukkan seekor katak sedang bertelur di dalam air.

After laying eggs, what will the frog do?


Selepas betelur, apakah yang akan dilakukan oleh katak itu?

A It will build a nest.


Ia akan membuat sarang

B It will hatch the eggs.


Ia akah mengeramkan telurnya

C It will leave the eggs.

Ia akan meninggalkan telurnya


D It will take care of its eggs.
Ia akan menjaga telurnya.

11. The picture below shows the seed of a plant.


Gambar di bawah menunjukkan satu biji benih tumbuhan.

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 101 -
Science Module

Which of the following seeds is dispersed in the same way as the seed shown
above?
Manakah diantara biji benih di bawah mempunyai cara penyebaran yang
sama seperti gambarajah di atas.

A C.

B D

12. The diagram below shows a food chain.


Gamabarajah di bawah menunjukkan satu rantai makanan.

Which of the following animals can X be?


Manakah di antara haiwan berikut adalah X?

I A grasshopper
Belalang

II A bird
Burung

III A caterpillar
Ulat Beluncas

A I and II only C II and III only

B I and III only D l ll dan lll


13. Which of the following food chains is not correct?
Manakah diantara rantai makanan di bawah adalah salah?

A Grass → Horse → Tiger

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 102 -
Science Module

Rumput → Kuda → Harimau

B Leaves → Worm → Fish → Beaver


Daun → Cacaing → Ikan → Memerang

C Flowers → Butterfly → Snake → Eagle


Bunga → Rama-rama → Ular → Helang

D Spinach → Grasshopper → Frog → Snake


Bayam → Belalang → Katak → Ular

14. The diagram below shows a food chain in a habitat.


Gambarajah menunjukkan satu rantai makanan di dalam satu habitat.

What will happen if all the deer are hunted and killed by humans?
Apakah yang akan berlaku jika rusa diburu dan dibunuh oleh manusia?

A The number of plants will decrease


Bilangan tumbuhan akan berkurang

B The number of tigers will decrease


Bilangan harimau akan berkurang

C The number of plants will not change


Bilangan tumbuhan tidak berubah

D The number of tiger increase


Bilangan harimau bertambah

15. The diagram below shows a food web.


Gambarajah di bawah menunjukkan satu siratan makanan.

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 103 -
Science Module

The carnivores in the food web are…


Haiwan Karnivor di dalam siratan makanan ini adalah.....

A the tiger and the rabbit. C the eagle and the deer.
Harimau dan Arnab Helang dan Rusa.

B the eagle and the rabbit. D the eagle and the tiger.
Helang dan Arnab Helang dan Harimau

16. The diagram below shows a food web in a pond.


Gambarajah menunjukkan satu siratan makanan di dalam sebuah kolam.

How many food chains can be found in the food web?


Berapakah rantai makanan yang terdapat di dalam siratan makanan ini?

A 3 C 4

B 2 D 5

17. The diagram below shows a food web.


Gambarajah menunjukkan satu siratan makanan.
Plant
Tumbuhan
Modul Sinar Daerah Perak Tengah
- 104 -
Science Module

Mousedeer
Deer Kancil
Rusa

Tiger
Python
Harimau
Ular Sawa

Which of the following food chains is not in the food web?


Manakah diantara rantai makanan berikut tidak terdapat di dalam siratan
makanan di atas?

A Plant → Deer → Tiger


Tumbuhan → Rusa → Harimau

B Plant → Mousedeer → Deer


Tumbuhan → Kancil → Rusa

C Plant → Mousedeer → Tiger


Tumbuhan → Rusa → Harimau

D Plant → Deer → Python


Tumbuhan → Rusa → Ular Sawa

18. Which of the following about a food chain is correct?


Manakah antara berikut benar tentang rantai makanan?

A The process of producing food


Proses menghasilkan makanan

B The food relationship between living things


Hubungan makanan antara hidupan.

C The use of food in animals


Makanan yang digunakan oleh haiwan

D The breakdown of food in cells


Penguraian makanan di dalam sel

A grasshopper eats leaves.


Belalang makan daun.
A chicken eats grasshoppers.
Ayam makan belalang
Modul Sinar Daerah Perak Tengah An eagle eats chickens.
Helang makan ayam. - 105 -
Science Module

19. Based on the above information, the correct food chain is…
Berdasarkan maklumat di atas, rantai makanan yang betul ialah….

A grasshopper → leaves → eagle → chicken


Belalang → daun → helang → ayam

B leaves → grasshopper → chicken → eagle


Daun → Belalang → Ayam → Helang

C leaves → chicken → grasshopper → eagle


Daun → Ayam → Belalang → Helang

D eagle → chicken → grasshopper → leaves


Helang → Ayam → Belalang → Tumbuhan

20. P, Q, R and S in the diagram below are animals found in a food web.
P, Q, R dan S adalah haiwan yang terdapat di dalam rantai makanan.

P Plant R
Tumbuhan

Which animal is a carnivore?


Haiwan manakah adalah karnivor?

A P C S

B Q D R

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 106 -
Science Module

MENYIASAT ALAM
KEHIDUPAN
Year 6

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 107 -
Science Module

1.1 Understanding that some animals live in group and others live in solitary
Memahami bahawa sesetengah haiwan hidup berkumpulan dan selebihnya
bersendirian

Interaction among living things


Interaksi antara benda hidup

Group animals and solitary animals


Haiwan berkumpulan dan haiwan

Solitary Group
Bersendirian Berkumpulan

Tigers, bears For safety and food


Harimau, beruang Untuk keselamatan dan makanan

To avoid competition for food and space Ants, lions


Untuk hindari persaingan mendapatkan Semut, singa
makanan dan ruang

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 108 -
Science Module

1.2 Understanding that competition is a form of interaction among living things


Memahami bahawa persaingan membentuk interaksi antara benda hidup

INTERACTION AMONG LIVING THINGS


Interaksi antara benda hidup

Competition
Persaingan

Among animals Among plants


Antara haiwan Antara tumbuhan

Compete for Compete for


Bersaing untuk Bersaing untuk

Food Water Mate Water Space


Makanan Air Pasangan Air Ruang

Shelter Space / Sunlight Mineral


Tempat territory Cahaya Mineral
Ruang /
kawasan

Type
Jenis

Intraspecies Interspecies
Intraspesis Interpesis

Competition between the Competition between the


same species different species
Persaingan di antara Persaingan di antara spesis
spesis yang sama yang berbeza

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 109 -
Science Module

Understanding the responbility of human beings in protecting endangered


species
Memahami tanggungjawab manusia untuk melindungi spesis yang terancam

Interaction among living things


Interaksi antara benda hidup

Protecting endangered species


Melindungi spesis yang
terancam
Ways to prevent
Cara untuk

Extinct animals Campaign


Haiwan pupus Kempen
Dinosours,
dodos Educating the public
Dinosur, Mendidik orang
dodo awam

Enforcing law
Kuat kuasa undang-
Factors undang
Endangered animals
and plants Faktor
Haiwan dan tumbuhan
yang terancam Illegal or excessive logging
Pembalakan haram atau
berleluasa
Orang utan, tiger, Raflesia,
pitcher plant
Orang utan, harimau, bunga
pakma,pokok periuk kera Hunting
Pemburuan

Development
Pembangunan

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 110 -
Science Module

1.4 Knowing the impact of human activities on environment


Memaham kesan daripada aktiviti manusia ke atas alam sekitar

Interaction among living things


Interaksi antara benda hidup

Impact of human activities


Kesan daripada aktiviti manusia

Activities Destructions of the environment


Aktiviti Kemusnahan alam sekitar

Illegal and excessive


logging Erosion
Pembalakan haram dan Hakisan
berleluasa
Landslides
Runtuhan
Illegal and excessive
hunting Flash floods
Pemburuan haram dan Banjir kilat
berleluasa
Water pollution
Pencemaran air
Improper management of
development Air pollution
Kelemahan pengurusan Pencemaran udara
pembangunan

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 111 -
Science Module

INVESTIGATING LIVING THINGS YEAR


6
Menyiasat Alam Kehidupan Tahun 6

Questions 1 – 20
MARKS

20

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 112 -
Science Module

1. Which of the following is a solitary animal?


Yang mana berikut adalah haiwan yang hidup bersendirian?

A B

2. The following is a list of several animals.


Berikut adalah senarai beberapa haiwan

P - Ants
Semut
Q- Baboons
Babun
R- Tigers
Harimau
S- Lions
Singa

Which animals live in groups?


Yang mana haiwan hidup berkumpulan?

A P, Q and S

B P, Q and R

3. Which of the following is done by animals that are solitary?


Yang mana berikut dibuat oleh haiwan yang hidup bersendirian?

A Hunt for food together


Memburu untuk makanan bersama.

B Mark their own territories


Menanda kawasan mereka

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 113 -
Science Module

4. Diagram 2 shows male fighting fish in two containers.


Rajah 2 menunjukan ikan laga jantan dalam dua bekas.

Diagram 2
Rajah 2

What will happen if the two fighting fish are placed in the same container?
Apa akan berlaku jika dua ikan laga diletakkan di dalam bekas yang sama?

A The fighting fish fight each other


Ikan laga bergaduh anatara satu sama lain.

B The fighting fish live together


Ikan laga itu hidup bersama-sama.

5. Diagram 3 shows two species of animals.


Rajah 3 menunjukkan dua spesies haiwan.

Diagram 3

Which of the following about the above animals is true?


Yang mana berikut mengenai haiwan-haiwan ini benar ?

A They live in groups.


Mereka hidup dalam kumpulan.

B They compete for food.


Mereka bersainguntuk mendapatkan makanan

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 114 -
Science Module

6. Below are information about the relationship between several animals.


Di bawah adalah penerangan mengenai hubungan antara beberapa haiwan.
Grasshopper eat paddy leaves.
Belalang makan daun padi.
Chickens eat paddy.
Ayam makan padi.
Grasshoppers eaten by frog and chicken.
Belalang dimakan oleh katak dan ayam.
Chicken and frog eaten by eagle.
Ayam dan katak dimakan oleh helang.

Based on the information above, which animals compete for food?


Berdasarkan kenyataan di atas , haiwan manakah bersaing untuk mendapatkan
makanan?
I Chicken and eagle
Ayam dan helang
II Frog and chicken
Katak dan ayam
III Eagle and grasshopper
Helang dan belalang

A II only

B I and II only

7. Which of the following animals is already extinct?


Yang mana berikut haiwan yang telah pupus?

A B

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 115 -
Science Module

8. Diagram 6 shows the situation in an area where logging has taken place..
Rajah 6 menunjukkan keadaan di sebuah kawasan pembalakan.

Diagram 6

Which of the following are the effects of the activity if it is not controlled?
Yang mana berikut kesan daripada aktiviti ini jika ia tidak dikawal?

I Extinction of animals
Kepupusan haiwan
II Soil erosion
Hakisan tanah
III Air pollution
Pencemaran air

A I and II only

B I and III only

9. Which of the following plants is an endangered epecies?


Yang mana berikut tumbuhan yang terancam?

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 116 -
Science Module

10. Which of the following are reasons for animals to live in solitary?
Yang mana berikut adalah alasan untuk haiwan hidup bersendirian?

I To avoid from being attacked


Untuk mengelakkan daripada diserang

II To avoid sharing of food


Untuk mengelakkan perkongsian makanan

III To avoid competition for space


Untuk mengelakkan persaingan ruang.

IV To avoid being detected by its enemies.


Untuk mengelakkan serangan daripada musuh.

A I and II only B II and III only

11. Animals that are solitary only come together for ...
Haiwan yang hidup bersendirian hanya akan bersama untuk…..

A Mating.
Pasangan

B Collecting food.
Mengumpulkan makanan

12. Which of the following are not proper ways to get rid of waste materials ?
Yang mana berikut bukan cara yang betul untuk membuang sisa bahan
buangan?

I Reuse
Guna semula
II Recycling
Kitar semula
III Open burning
Pembakaran terbuka
IV Dumping of toxic wastes into rivers
Membuang sisa toksid ke dalam sungai.

A I and II only

B III and IV only

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 117 -
Science Module

13. Which of the following activities can prevent the destruction of natural habitat
Yang mana berikut aktiviti yang boleh mengelakkan kemusnahan habitat
semulajadi.

I Throw rubbish into rivers.


Membuang sampah ke dalam sungai.
II Only old trees are cut down
Memotong hanya pokok yang sudah tua.
III Build more building and roads.
Menambah pembinaan dan jalan.
IV Enforcing laws to prevent illegal logging
Menguatkuasa undang-undang untuk mengelakkan pembalakan haram.

A I and II only

B II and IV only

14. What is meant by extinction ?


Apa maknanya kepupusan?

A A species which lives in groups.


Spesies yang hidup dalam kumpulan.

B A species which can no longer be found on Earth.


Spesies yang tidak akan dijumpai di dunia

15 Which animals shown below are already extinct?


Yang mana haiwan berikut telah pupus?

A Zebra
Kuda belang

B Dinosaur
Dinasor

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 118 -
Science Module

16. Competition that occurs among these animals is most probably because of…
Persaingan yang wujud diantara hidupan di atas kemungkinan berlaku akibat

A Limited source of food


Sumber makanan terhad

B The need to reproduce


Keperluan untuk membiak

17. Some chilies seedlings are put into a black box with a hole in its left side. After a few
days the seedlings compete to get …….
Beberapa batang anak pokok lada diletakkan ke dalam sebuah kotak hitam yang di
tebuk lubang di penjuru kirinya. Selepas beberapa hari , anak-anak pokok lada ini
bersaing hebat untuk mendapatkan ...

A Water
Air

B Sunlight
Cahaya Matahari

18.

Diagram shows an endangered aquatic animals. Which of the statements


are the
cause of the situation?
Rajah menunjukkan hidupan air yang sedang diancam kepupusan. Antara
berikut, yang manakah menyebabkan keadaan ini ?

I. Deseases
Wabak penyakit
II. Illegal hunting
Pemburuan haram
III. Water Pollution
Pencemaran air laut
IV. Lost in competition
Tewas dalam persaingan

A I and II only

B II and III only

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 119 -
Science Module

19.
Species Cause of Extinction
Spesis Punca Kepupusan
Wolf Competition
Serigala Persaingan
Elephant Tusk
Gajah Gading
Lion Fur
Singa Kulit
Refflesia Habitat
Bunga Pakma Habitat

The information above shows the cause of extinction among some species. Which
species are extinct because of humans activities?
Maklumat dalam Jadual menunjukkan punca-punca kepupusan
beberapa spesies hidupan. Hidupan manakah yang semakin pupus akibat
aktiviti manusia ?

A Lion and Elephant


Singa dan gajah

B Lion, Elephant and Reflessia


Singa, gajah dan bunga pakma

20. The word conservation means....


Istilah pemuliharaan sesuai merujuk kepada

A To limit the logging activity


Menghadkan aktiviti pembalakan

B To protect the species of plants from extinction


Melindungi spesies tumbuhan daripada ancaman

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 120 -
Science Module

INVESTIGATING LIVING THINGS YEAR


6
Menyiasat Alam Kehidupan Tahun 6

Questions 1 – 20
MARKS

20

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 121 -
Science Module

1. Which of the following is a solitary animal?


Yang mana berikut adalah haiwan yang hidup bersendirian?

A B C

2. The following is a list of several animals.


Berikut adalah senarai beberapa haiwan.

P -Ants
Semut
Q-Baboons
Babun
R-Tigers
Harimau
S-Lions
Singa

Which animals live in groups?


Yang mana haiwan hidup berkumpulan?

A P and Q C P, Q and S

B P, Q and R

3. Which of the following is done by animals that are solitary?


Yang mana berikut dibuat oleh haiwan yang hidup bersendirian?

A Mark their own territories


Menanda kawasan mereka

B Share their food with other animals


Berkongsi makan dengan haiwan lain

C Hunt for food together


Memburu untuk makanan bersama.

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 122 -
Science Module

4. Diagram 2 shows male fighting fish in two containers.


Rajah 2 menunjukan ikan laga jantan dalam dua bekas.

Diagram 2

What will happen if the two fighting fish are placed in the same container?
Apa akan berlaku jika dua ikan laga diletakkan di dalam bekas yang sama?

A The fighting fish fight each other


Ikan laga bergaduh anatara satu sama lain.

B The fighting fish live together


Ikan laga itu hidup bersama-sama.

C The fighting fish die


Ikan laga mati.

5. Diagram 3 shows two species of animals.


Rajah 3 menunjukkan dua spesies haiwan.

Diagram 3

Which of the following about the above animals is true?


Yang mana berikut mengenai haiwan-haiwan ini benar ?

A They hunt for food together.


Mereka bersama memburu untuk mendapatkan makanan.

B They compete for food.


Mereka bersaing untuk mendapatkan makanan

C They live in groups.


Mereka hidup dalam kumpulan

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 123 -
Science Module

6 Below are information about the relationship between several animals.


Di bawah adalah penerangan mengenai hubungan antara beberapa haiwan.
Grasshopper eat paddy leaves.
Belalang makan daun padi.
Chickens eat paddy.
Ayam makan padi.
Grasshoppers eaten by frog and chicken.
Belalang dimakan oleh katak dan ayam.
Chicken and frog eaten by eagle.
Ayam dan katak dimakan oleh helang.

Based on the information above, which animals compete for food?


Berdasarkan kenyataan di atas , haiwan manakah bersaing untuk mendapatkan
makanan?

I Chicken and eagle


Ayam dan helang
II Frog and chicken
Katak dan ayam
III Eagle and grasshopper
Helang dan belalang

A II only C I and III only

B I and II only

7. Which of the following animals is already extinct?


Yang mana berikut haiwan yang telah pupus?

A C

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 124 -
Science Module

8 Diagram 6 shows the situation in an area where logging has taken place..
Rajah 6 menunjukkan keadaan di sebuah kawasan pembalakan.

Diagram 6

Which of the following are the effects of the activity if it is not controlled?
Yang mana berikut kesan daripada aktiviti jika tidak dikawal?

I Extinction of animals
Kepupusan haiwan
II Soil erosion
Hakisan tanah
III Air pollution
Pencemaran air

A I and II only C II and III only

B I and III only

9. Which of the following plants is an endangered species?


Yang mana berikut tumbuhan yang terancam?

A C

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 125 -
Science Module

10. Which of the following are reasons for animals to live in solitary?
Yang mana berikut adalah alasan untuk haiwan hidup bersendirian?

I To avoid from being attacked


Untuk mengelakkan daripada diserang

II To avoid from sharing of food


Untuk mengelakkan perkongsian makanan

III To avoid from competition for space


Untuk mengelakkan persaingan ruang.

IV To avoid from being detected by its enemies.


Untuk mengelakkan serangan daripada musuh.

A II and III only

B I and II only

C II and IV only

11. Animals that are solitary only come together for ...
Haiwan yang hidup bersendirian hanya datang bersama untuk…..

A Protection from danger.


Perlindungan daripada bahaya

B Mating.
Pasangan

C Collecting food.
Mengumpulkan makanan

12. Which of the following are not proper ways to get rid of waste materials ?
Yang mana berikut bukan cara yang betul untuk membuang sisa bahan
buangan?

I Reuse
Guna semula
II Recycling
Kitar semula
III Open burning
Pembakaran terbuka
IV Dumping of toxic wastes into rivers
Membuang sisa toksid ke dalam sungai.

A I and II only C III and IV only

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 126 -
Science Module

B I and IV only
13. Which of the following activities can prevent the destruction of natural habitat
Yang mana berikut aktiviti yang boleh mengelakkan kemusnahan habitat
semulajadi.

I Throw rubbish into rivers.


Membuang sampah ke dalam sungai.
II Only old trees are cut down
Memotong hanya pokok yang sudah tua.
III Build more building and roads.
Menambah pembinaan dan jalan.
IV Enforcing laws to prevent illegal logging
Menguatkuasa undang-undang untuk mengelakkan pembalakan haram.

A I and II only

B II and IV only

C III and IV only

14. What is meant by extinction ?


Apa maknanya kepupusan?

A A species which is becoming rare.


Spesies yang akan sukar dijumpai.

B A species which can no longer be found on Earth.


Spesies yang tidak akan dijumpai di dunia.

C A species which is very dangerous to human beings.


Spesies yang sangat berbahaya kepada manusia.

15. Which animals shown below are already extinct?


Yang mana haiwan berikut telah pupus?

A Dinosaur
Dinasor

B Eagle
Helang

C Giraffe
Zirafah

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 127 -
Science Module

16. Competition that occurs among these animals is most probably because of…
Persaingan yang wujud diantara hidupan di atas kemungkinan berlaku akibat

A Limited space to live C Limited food sources


Ruang hidup terhad Sumber makanan yang sedikit

B The need to reproduce


Keperluan untuk membiak

17. Some chilies seedlings are put into a black box with a hole in its left side. After a few
days the seedlings compete to get …….
Beberapa batang anak pokok lada diletakkan ke dalam sebuah kotak hitam yang di
tebuk lubang di penjuru kirinya. Selepas beberapa hari , anak-anak pokok lada ini
bersaing hebat untuk mendapatkan ...

A Water C Air
Air Udara

B Sunlight
Cahaya Matahari

18.

Diagram shows an endangered aquatic animals. Which of the statements


are the
cause of the situation?
Rajah menunjukkan hidupan air yang sedang diancam kepupusan. Antara
berikut, yang manakah menyebabkan keadaan ini ?

I. Deseases
Wabak penyakit
II. Illegal hunting
Pemburuan haram
III. Water Pollution
Pencemaran air laut
V. Lost in competition
Tewas dalam persaingan

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 128 -
Science Module

A II and III only C II, III and IV only

B I and II only
19.
Species Cause of Extinction
Spesis Punca Kepupusan
Wolf Competition
Serigala Persaingan
Elephant Tusk
Gajah Gading
Lion Fur
Singa Kulit
Refflesia Habitat
Bunga Pakma Habitat

The information above shows the cause of extinction among some species. Which
species are extinct because of humans activities?
Maklumat dalam Jadual menunjukkan punca-punca kepupusan
beberapa spesies hidupan. Hidupan manakah yang semakin pupus akibat
aktiviti manusia ?

A Wolf and Elephant


Serigala dan gajah

B Lion, Wolf and Elephant


Singa, serigala dan gajah

C Lion, Elephant and Reflessia


Singa, gajah dan bunga pakma

20. The word conservation means....


Istilah pemuliharaan sesuai merujuk kepada

A limiting the logging activity


menghadkan aktiviti pembalakan

B protecting the species of plants from extinction


melindungi spesies tumbuhan daripada ancaman

C replanting the area after logging the log.


menanam semula kawasan hutan yang telah ditebang pokoknya

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 129 -
Science Module

INVESTIGATING LIVING THINGS YEAR


6
Menyiasat Alam Kehidupan Tahun 6

Questions 1 – 20
MARKS

20
Modul Sinar Daerah Perak Tengah
- 130 -
Science Module

1. Which of the following is a solitary animal?


Yang mana berikut adalah haiwan yang hidup bersendirian?

A C

B D

2. The following is a list of several animals.


Berikut adalah senarai beberapa haiwan

P - Ants
Semut
Q - Baboons
Babun
R - Tigers
Harimau
S - Lions
Singa

Which animals live in groups?


Yang mana haiwan hidup berkumpulan?

A P and Q C P, R and S

B P, Q and R D P, Q and S

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 131 -
Science Module

3. Which of the following is done by animals that are solitary?


Yang mana berikut dibuat oleh haiwan yang hidup bersendirian?

A Hunt for food together


Memburu untuk makanan bersama.

B Mark their own territories


Menanda kawasan mereka

C Share their food with other animals


Berkongsi makan dengan haiwan lain.

D Cooperate with other animals for protection


Berkerjasama dengan haiwan lain untul perlindungan.

4. Diagram 2 shows male fighting fish in two containers.


Rajah 2 menunjukan ikan laga jantan dalam dua bekas.

Diagram 2

What will happen if the two fighting fish are placed in the same container?
Apa akan berlaku jika dua ikan laga diletakkan di dalam bekas yang sama?

A The fighting fish fight each other


Ikan laga bergaduh anatara satu sama lain.

B The fighting fish live together


Ikan laga itu hidup bersama-sama.

C The fighting fish die


Ikan laga mati.

D The fighting fish leap out from the container


Ikan laga melompat keluar dari bekas

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 132 -
Science Module

5. Diagram 3 shows two species of animals.


Rajah 3 menunjukkan dua spesies haiwan.

Diagram 3

Which of the following about the above animals is true?


Yang mana berikut mengenai haiwan-haiwan ini benar ?

A They live in groups.


Mereka hidup dalam kumpulan.

B They compete for food.


Mereka bersainguntuk mendapatkan makanan

C They hunt for food together.


Mereka bersama memburu untuk mendapatkan makanan.

D They fight their enemies together.


Mereka bersama bergaduh terhadap musuh mereka.

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 133 -
Science Module

6. Below are information about the relationship between several animals.


Di bawah adalah penerangan mengenai hubungan antara beberapa haiwan.

Grasshopper eat paddy leaves.


Belalang makan daun padi.
Chickens eat paddy.
Ayam makan padi.
Grasshoppers eaten by frog and chicken.
Belalang dimakan oleh katak dan ayam.
Chicken and frog eaten by eagle.
Ayam dan katak dimakan oleh helang.

Based on the information above, which animals compete for food?


Berdasarkan kenyataan di atas , haiwan manakah bersaing untuk mendapatkan
makanan?

I Chicken and eagle


Ayam dan helang
II Frog and chicken
Katak dan ayam
III Eagle and grasshopper
Helang dan belalang

A II only C I and III only

B I and II only D I, II, and III only

7. Which of the following animals is already extinct?


Yang mana berikut haiwan yang telah pupus?

A C

B D

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 134 -
Science Module

8. Diagram 6 shows the situation in an area where logging has taken place..
Rajah 6 menunjukkan keadaan di sebuah kawasan pembalakan.

Diagram 6

Which of the following are the effects of the activity if it is not controlled?
Yang mana berikut kesan daripada aktiviti jika tidak dikawal?

I Extinction of animals
Kepupusan haiwan
II Soil erosion
Hakisan tanah
III Air pollution
Pencemaran air

A I and II only C II and III only

B I and III only D I, II and III

9. Which of the following plants is an endangered epecies?


Yang mana berikut tumbuhan yang terancam?

A C

B D

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 135 -
Science Module

10. Which of the following are reasons for animals to live in solitary?
Yang mana berikut adalah alasan untuk haiwan hidup bersendirian?

I To avoid being attacked


Untuk mengelakkan daripada diserang

II To avoid sharing of food


Untuk mengelakkan perkongsian makanan

III To avoid competition for space


Untuk mengelakkan persaingan ruang.

IV To avoid being detected by its enemies.


Untuk mengelakkan serangan daripada musuh.

A I and II only C II and IV only

B II and III only D I, II and III only

11. Animals that are solitary only come together for ...
Haiwan yang hidup bersendirian hanya datang bersama untuk…..

A Mating.
Pasangan

B Collecting food.
Mengumpulkan makanan

C Protection from danger.


Berlindung daripada bahaya

D Feeding their young.


Menjaga anaknya

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 136 -
Science Module

12. Which of the following are not proper ways to get rid of waste materials ?
Yang mana berikut bukan cara yang betul untuk membuang sisa bahan
buangan?

I Reuse
Guna semula
II Recycling
Kitar semula
III Open burning
Pembakaran terbuka
IV Dumping of toxic wastes into rivers
Membuang sisa toksid ke dalam sungai.

A I and II only

B I and IV only

C II and III only

D III and IV only

13. Which of the following activities can prevent the destruction of natural habitat
Yang mana berikut aktiviti yang boleh mengelakkan kemusnahan habitat
semulajadi.

I Throw rubbish into rivers.


Membuang sampah ke dalam sungai.
II Only old trees are cut down
Memotong hanya pokok yang sudah tua.
III Build more building and roads.
Menambah pembinaan dan jalan.
IV Enforcing laws to prevent illegal logging
Menguatkuasa undang-undang untuk mengelakkan pembalakan haram.

A I and II only

B I and IIII only

C II and IV only

D III and IV only

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 137 -
Science Module

14. What is meant by extinction ?


Apa maknanya kepupusan?

A A species which lives in groups.


Spesies yang hidup dalam kumpulan.

B A species which is becoming rare.


Spesies yang akan sukar dijumpai.

C A species which can no longer be found on Earth.


Spesies yang tidak akan dijumpai di dunia

D A species which is very dangerous to human beings.


Spesies yang sangat berbahaya kepada manusia.

15. Which animals shown below are already extinct?


Yang mana haiwan berikut telah pupus?

A Zebra C Giraffe
Kuda belang Zirafah

B Eagle D Dinosaur
Helang Dinasor

16. Competition that occurs among these animals is most probably because of…
Persaingan yang wujud diantara hidupan di atas kemungkinan berlaku akibat

A Limited space to live


Ruang hidup terhad

B The need to reproduce


Keperluan untuk membiak

C Limited food sources


Sumber makanan yang sedikit

D The need to beat each other


Saling ingin menguasai antara satu sama lain

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 138 -
Science Module

17. Some chilies seedlings are put into a black box with a hole in its left side. After a few
days the seedlings compete to get …….
Beberapa batang anak pokok lada diletakkan ke dalam sebuah kotak hitam yang di
tebuk lubang di penjuru kirinya. Selepas beberapa hari , anak-anak pokok lada ini
bersaing hebat untuk mendapatkan ...

A Water C Air
Air Udara

B Sunlight D Space
Cahaya Ruang

18.

Diagram shows an endangered aquatic animals. Which of the statements


are the
cause of the situation?
Rajah menunjukkan hidupan air yang sedang diancam kepupusan. Antara
berikut, yang manakah menyebabkan keadaan ini ?

I. Deseases
Wabak penyakit
II. Illegal hunting
Pemburuan haram
III. Water Pollution
Pencemaran air laut
VI. Lost in competition
Tewas dalam persaingan

A I and II only

B II and III only

C II, III and IV only

D I, II, III and IV

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 139 -
Science Module

19.
Species Cause of Extinction
Spesis Punca Kepupusan
Wolf Competition
Serigala Persaingan
Elephant Tusk
Gajah Gading
Lion Fur
Singa Kulit
Refflesia Habitat
Bunga Pakma Habitat

The information above shows the cause of extinction among some species. Which
species are extinct because of humans activities?
Maklumat dalam Jadual menunjukkan punca-punca kepupusan
beberapa spesies hidupan. Hidupan manakah yang semakin pupus akibat
aktiviti manusia ?

A Lion and Elephant


Singa dan gajah

B Wolf and Elephant


Serigala dan gajah

C Lion, Wolf and Elephant


Singa, serigala dan gajah

D Lion, Elephant and Reflessia


Singa, gajah dan bunga pakma

20. The word conservation means....


Istilah pemuliharaan sesuai merujuk kepada

A To limit the logging activity


Menghadkan aktiviti pembalakan

B To protect the species of plants from extinction


Melindungi spesies tumbuhan daripada ancaman

C To replant the area after logging the log.


Menanam semula kawasankawasan hutan yang telah ditebang pokoknya

D To build up the permanent forest reserve and recreation areas.


Mewujudkan hutan-hutan simpan dan kawasan rekreasi

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 140 -
Science Module

MENYIASAT DAYA DAN


TENAGA
Year 4
Modul Sinar Daerah Perak Tengah
- 141 -
Science Module

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 142 -
Science Module

1.1 Understanding the measurement of length


Memahami ukuran panjang

1.3 Solid
1.3 Volume Pepejal
1.2 Area
Isipadu
Luas
1.4 Liquid
Cecair

1.1 Length 1.5 Mass


Panjang Measurement Berat
Ukuran

1.7 Standard units 1.6 Time


Unit seragam Masa

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 143 -
Science Module

1.1 Understanding the measurement of length


Memahami ukuran panjang

Measuring String Arm span


tape Tali Depa
Pita pengukur

Terminology Cubit
Istilah Ways to measure Hasta
Cara menyukat
The distance between Ruler
two points/ place / Pembaris
position
Jarak di antara dua
titik/tempat/kedudukan

Standard Tools
Length Panjang Alat seragam
Correct technique
Teknik yang betul

The eye must be


directly above Measuring
Ruler
the end of object tape
Pembaris
Mata mesti tepat pada Pita pengukur
bahagian bawah hujung
benda

Unit
Unit

mm cm m km
mm sm m km

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 144 -
Science Module

1.2 Understanding how to calculate area


Memahami cara mengira luas

1.2 Area
Luas Standard unit
Terminology Unit piawai
Istilah

-Square millimetre (mm2)


Milimeter persegi (mm²)
Area is the amount of
space taken up by the -Square centimetre (cm2)
surface of an object. Sentimeter persegi (sm²)
Luas ialah jumlah ruang -Square metre (m2)
yang Meter persegi (m²)
dipenuhi pada permukaan -Square kilometre (km2)
sesuatu objek Kilometer persegi (km²)

Different ways to measure area


Berbeza cara untuk menyukat luas

- by placing uniform objects


such as tiles, books and
stamps on the surface of
the objects
dengan meletakkan objek -Using formula
seperti jubin, buku dan setem Guna rumus
pada permukaan objek
2cm

4cm
Area = length X width
-Using square card with a Luas = panjang X lebar
sides of 1 centimetre = 4cm X 2 cm
Menggunakan kad segi empat dengan = 8cm2
tepinya 1 sentimeter

3cm

1cm

3cm 1cm

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 145 -
Science Module

1.2/1.3 Understanding how measure the volume of solid and liquid


Memahami cara mengira isipadu pepejal dan cecair

The amount of space that something takes up


Jumlah ruang yang dipenuhi oleh sesuatu Measuring cylinder
Silinder penyukat

Length x width x height


Panjang x lebar x tinggi Terminology
Istilah Tools
Alat

Formula
Rumus

1.4 Liquid
1.3 Solid Volume
Cecair
Pepejal Isipadu

Standard Units
Standard Units Unit piawai
Unit seragam Correct technique
Teknik yang betul
ml, l
mm³, cm³, m³ ml, l
mm³, sm³, m³
a) taking the reading at the lowest part of the meniscus.
mengambil bacaan pada bahagian paling rendah pada
meniskus b) eyes must be at the same level as the
lowest part of the
meniscus
mata mesti sama pada aras paling rendah pada
meniskus

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 146 -
Science Module

1.5 Understanding how measure mass


Memahami cara menyukat berat

Terminology
Istilah Correct technique
Teknik yang betul

Amount of matter in an object


Jumlah benda dalam objek

Mass Berat

Electronic balance
Neraca elektronik

Tools Standard unit


Alat Bathroom scale
Unit piawai
Penimbang berat
badan

Lever balance Mg g kg
Beam balance mg g
Neraca tuas kg
Neraca palang

Kitchen scale
Penimbang dapur

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 147 -
Science Module

1.6 Understanding how to measure time


Memahami cara mengukur masa
Standard unit
Unit piawai
Terminology Time
Istilah Masa
Second , minute , hour
Saat, minit, jam
Duration between two event
Tempoh antara dua ketika

Way to measure Tool


Cara untuk mengukur Alatan

Process that repeats uniformly can be


used to measure time Digital clock, watch, wrist watch
Proses yang berulang secara sekata Jam digital, jam, jam tangan
boleh digunakan untuk menyukat masa

Old clock Events can be used measuring time


Jam lama Kejadian boleh digunakan untuk
menyukat masa

Sundial , sand clock , candle clock


Jam bayang, jam pasir, jam lilin swinging pendulum
ayunan bandul
pulse rate candle
denyutan nadi
water dripping
titisan air
changing day and night
perubahan siang dan
malam

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 148 -
Science Module

1.7 Realising importance of using standard units


Menyedari kepentingan menggunakan unit yang piawai

The Importance of Standard Units


Kepentingan unit yang piawai

easy to communicate and understanding


for accuracy and consistency
mudah untuk memahami dan
untuk tepat dan konsisten
berkomunikasi

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 149 -
Science Module

MEASUREMENT SONG

When I want to measure the Bila nak mengukur panjang


length saya guna tangan 3x
Then I use my hand 3x
Bila nak mengukur panjang
When I want to measure the saya guna tangan
length Semuanya anggota badan
Then I use my hand
All are in my body parts Depa, hasta,kaki dan jengkal
Anggota yang (digunakan 3x
The arm span, cubit, foot and Semua anggota badan
span
Are the (parts that use 3x
All are in my body parts

When I want to measure the Bila nak mengukur panjang


length Saya guna pita 3x
Then I use the tape 3x
Bila nak mengukur panjang
When I want to measure the Saya guna pita 3x
length Inilah unitnya
Then I use the tape
All are the unit use Milimeter, sentimeter, meter,
dan kilometer
The milimetre, centimetre, metre, Unit yang (digunakan 3x
and kilometre are (the unit use 3x Semua unit piawai
All are in standard unit

When I want to measure the mass Bila nak mengukur jisim


Then I use the tools 3x Saya guna alat 3x

The milligram and gram and the Miligram dan gram dan
kilogram 3x kilogram 3x
All are the unit use Inilah unitnya

The beam and lever balance, The beam and lever balance,
kitchen and the bathroom scale 3x kitchen and the bathroom scale
All are to measure mass 3x
Semua ‘tuk mengukur berat

Unit 4/Lesson 1
Modul Sinar Daerah Perak Tengah Measuring Length/Mass Defense
- 150 -
Of Plants
Science Module

THE STORY OF TIME


CERITA TENTANG MASA

Galileo Galilei was the first person to use events that repeat uniformly
to measure time such as the pendulum clock. From then onwards, the wall clock
and modern clock were invented.

Galileo Galilei merupakan orang pertama menggunakan peristiwa yang


berulang secara seragam untuk mengukur masa seperti jam bandul. Daripada
situ, jam dinding dan jam moden telah dicipta.

Sand Clock Sundial Clock Candle Clock

Ancient Clocks

Wall
clock Stop Watch Watch

Modern Clock

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 151 -
Science Module

Unit 4/Lesson 6
Measuring Time

INVESTIGATING FORCE & ENERGY


YEAR 4
Menyiasat Daya dan Tenaga Tahun 4

Questions 1 – 20
MARKS

20
Modul Sinar Daerah Perak Tengah
- 152 -
Science Module

INVESTIGATING FORCE & ENERGY


YEAR 4
Menyiasat Daya dan Tenaga Tahun 4

Questions 1 – 20
MARKS

20
Modul Sinar Daerah Perak Tengah
- 153 -
Science Module

INVESTIGATING FORCE & ENERGY


YEAR 4
Menyiasat Daya dan Tenaga Tahun 4

Questions 1 – 20
MARKS

20
Modul Sinar Daerah Perak Tengah
- 154 -
Science Module

MENYIASAT DAYA DAN


TENAGA
Year 5

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 155 -
Science Module

INVESTIGATING FORCE AND ENERGY Menyiasat Daya dan Tenaga


by living things to carry to move, boil, melt, or bounce
out life processes. Ex : non-living things
moving, breathing, Why energy is menggerakkan ,didih,cair atau
growing needed? melantun benda bukan hidup
1.1 Understanding the uses of energy
bergerak,bernafas Mengapa tenaga
Menyedari
membesarkegunaan tenaga diperlukan
Sun
Matahari
ENERGY The Uses of Energy
TENAGA Kegunaan Tenaga

main source of energy


sumber utama tenaga -
produces light and heat
menghasilkan cahaya dan
haba
Water The Sources of Energy
air Sumber-sumber Tenaga

Food
moving or makanan
falling water
produce
Batteries
energy Fuell Wind
Bateri food contains stored
Air yang Bahan Angin
bergerak api energy
Menghasilkan mengadungi tenaga
tenaga tersimpan

Device that generated wood, coal,


electrical energyfrom petroleum, Moving air
chemical energy natural gas Udara bergerak
Alat yang menghasilkan Kayu, Used to pump
tenagaPerak
Modul Sinar Daerah elektrik
Tengah petrol,gas water
daripada tenaga kimia asli Mengepam air, - 156 -
Science Module

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 157 -
Science Module

1.2 Understanding that energy can be transformed from one form to another
Memahami bahawa tenaga boleh berubah dari satu bentuk ke bentuk yang
lain

Light energy Electrical energy Kinetic energy


Tenaga Cahaya Tenaga Elektrik Tenaga Kinetik

Heat energy Chemical energy


Tenaga Haba Tenaga Kimia
Form of energy
Bentuk Tenaga
Sound energy Potential energy
Tenaga bunyi Tenaga Keupayaan

Energy can be transformed from one form to another


Tenaga boleh berubah dari satu bentuk kepada bentuk lain.

Energy can be transformed Example of appliance that make use of


Tenaga boleh diubahkan energy transformation.
Contoh alatan yang menggunakan
perubahan tenaga

a) lighting a candle/Nyalaan lilin Chemical energy heat


energy + light energy Tenaga kimia Tenaga haba +
Tenaga Cahaya
b) Kicking a ball / Menendang bola
Chemical energy kinetic energy heat energy
Tenaga kimia Tenaga Kinetik Tenaga
haba

a) Electric iron / Seterika elektrik


Electrical energy heat energy
Tenaga elektrik Tenaga haba
b) Radio
Electrical energy sound energy
Tenaga elektrik Tenaga bunyi
c) Television
Electrical energy sound energy + light energy
Tenaga elektrik Tenaga bunyi + tenaga cahaya

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 158 -
Science Module

1.3 Understanding renewable anad renewable energy


Memahami tenaga yang boleh diperbaharui dan tidak boleh diperbaharui

Energy that Resources -natural Energy that be Resources – solar,


cannot be replenished when it is wind ,biomass
replaced gas,petroleum,coal used up fuel,water
Tenaga yang Sumber – gas asli, Tenaga yang boleh Sumber- Matahari,
tidak petroleum, arang. diganti angin,minyak,air,
boleh diganti biomass

Non-renewable energy Renewable energy


Tenaga yang tidak Tenaga yang boleh
boleh diperbaharui diperbaharui

Renewable and Non-renewable Energy


Tenaga yang boleh diperbaharui dan
Tidak boleh diperbaharui

Some energy
Use energy wisely resources cannot be How to save energy
Gunakan tenaga replenished when used Bagaimana
dengan bijak up. menjimatkan tenaga
Sesetengah sumber
tenaga tidak boleh
diganti bila habis
Switch off the
Avoid wastage lights if
Mengelakkan Reduce pollution Turn off the not in use.
pembaziran Mengurangkan television when no Tutup lampu jika
pencemaran. one watching it. tidak
Tutup TV jika tidak mengunakannya.
menonton.
To save cost
Menjimatkan kos

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 159 -
Science Module

2.1 Knowing the sources of electricity


Mengetahui sumber elektrik

Sources
Sumber

Dry cell Accumulator


Sel Kering Sel Basah

Dynamo Solar cell


Dinamo Tenaga Solar

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 160 -
Science Module

2.2 Understanding a series circuit and a parallel circuit


Memahami litar bersiri dan litar selari

Type of circuit
Jenis litar

Parallel circuit Series circuit Symbol and component


litar selari litar bersiri Simbol dan komponen

Name Symbol
Nama Simbol
Dry cell
Differences Sel Kering
Perbezaan
Connecting
wire
The bulb in the parallel circuit is brighter then Wayar
the bulb in the series circuit penyambung
Mentol dalam litar selari lebih terang daripada
mentol dalam litar bersiri Switch / Suis
Bulb / Mentol

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 161 -
Science Module

Understanding the safety precautions to be taken when handling electricl


appliances
Memahami langkah pencegahan yang perlu diambil semasa menggunakan
peralatan elektrik

Danger of mishandling electrical appliances


Bahaya kecuaian mengendali peralatan elektrik
Precautions
Langkah
keselamatan
Fire Burn
Api Bakar

Safety precautions to
be taken when using
appliances Electric shock Electrocution
Langkah-langkah Kejutan elektrik Renjatan elektrik
keselamatan ketika
mengunakan peralatan

Do not touch electrical


appliances with wet hand
Jangan sentuh alatan
elektrik dengan tangan
basah

Do not repair electrical


appliances on your own
Jangan baiki alatan
elektrik jika tidak tahu.

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 162 -
Science Module

3.1 Understanding that light travels in a straight line


Memahami bahawa cahaya bergerak dalam satu garis lurus

Light
Cahaya

Travels in straight line How shadow is formed


Cahaya bergerak dalam satu garis lurus Bagaimana bayang-bayang
terbentuk

When light is completely or


partially blocked by an
prove opaque object
bukti Bila cahaya disekat
sepenuhnya atau separuh
oleh objek legap

search light from helicopter


cahaya dari helikopter pencari Opaque object
Objek legap

the beam of light from motorcycle


alur cahaya dari motosikal
Light
Cahaya

the beam of light from lighthouse Shadow form


alur cahaya dari rumah api Objek terbentuk

the ray of Sun,passing through a


hole in the roof
alur cahaya Matahari melalui
lubang atap rumah

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 163 -
Science Module

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 164 -
Science Module

3.2 Understanding that light can be reflected


Memahami cahaya boleh dipantulkan

Light
Cahaya

Uses of reflection Can be reflected


Kegunaan pantulan Boleh dipantulkan

How ?
Bagaimana?
Periscope Kaleidoscope

Side mirror of a car


Cermin sisi kereta The light that falls on
objects ‘bounces off’ the
objects and comes to your
eyes
Cahaya yang jatuh ke atas
objek melantunkannya ke
dalam mata

mirror/ cermin

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 165 -
Science Module

4.1 Understanding that temperature in an indicator of degree of hotness


Memahami bahawa suhu adalah penunjuk darjah kepanasan
Gain Warmer
Heat Ditambah panas
haba
Loss Cooler
Hilang Sejuk
The effects of heat on matter
Kesan haba ke atas bahan How to measure temperature
using the correct technique
Bagaimana untuk mengukur
suhu menggunakan cara yang
betul
Matter expands Matter contract
when heated when cooled
Bahan Bahan mengecut
mengembang bila bila sejuk
dipanaskan

Thermometer
termometer

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 166 -
Science Module

SOURCES OF ENERGY
PUNCA-PUNCA TENAGA

SUN WIND DRY CELL FUELS FOOD


Matahari Angin Sel kering Bahan baker Makanan

FORMS OF ENERGY
BENTUK-BENTUK TENAGA

Chemical energy light energy + heat energy


Tenaga kimia tenaga cahaya tenaga haba

Electrical energy light energy


Tenaga elektrik tenaga cahaya

Electrical energy heat energy


Tenaga elektrik tenaga haba

Electrical energy sound energy


Tenaga elektrik tenaga bunyi

Electrical energy kinetic energy


Tenaga elektrik tenaga kinetic

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 167 -
Science Module

ELECTRICITY
ELEKTRIK

SOURCES OF ELECTRICITY
PUNCA-PUNCA ELEKTRIK

DRY

CELL ACCUMULATOR DYNAMO SOLAR CELL HYDROELECTRIC


Sel kering Dynamo Sel solar Hidroelekrik

PARALLEL CIRCUIT
LITAR SELARI
SERIES CIRCUIT
LITAR SESIRI

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 168 -
Science Module

LIGHT
CAHAYA
( Song : This old man)

Light oh light Cahaya oh cahaya


Light travels Cahaya boleh gerak
Light travels in a straight line Cahaya bergerak lurus
Light travels in a straight line Cahaya bergerak lurus
Therefore it can form shadow Ia membentuk bayang

Light oh light Cahaya oh cahaya


Light reflects Cahaya boleh pantul
Light can be reflected Cahaya boleh dipantulkan
Light can be reflected Cahaya boleh dipantulkan
Can see image in mirror Boleh lihat dicermin

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 169 -
Science Module

INVESTIGATING FORCE & ENERGY


YEAR 5
Menyiasat Daya dan Tenaga Tahun 5

Questions 1 – 20
MARKS

20

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 170 -
Science Module

INVESTIGATING FORCE & ENERGY


YEAR 5
Menyiasat Daya dan Tenaga Tahun 5

Questions 1 – 20
MARKS

20

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 171 -
Science Module

INVESTIGATING FORCE & ENERGY


YEAR 5
Menyiasat Daya dan Tenaga Tahun 5

Questions 1 – 20
MARKS

20

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 172 -
Science Module

MENYIASAT DAYA DAN


TENAGA
Year 6

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 173 -
Science Module

1.1 Understanding that push and pull are forces


Memahami bahawa tolak dan tarik adalah daya

INVESTIGATING FORCE AND ENERGY


MENYIASAT DAYA DAN TENAGA

FORCE Concept A push or a pull Cannot be seen but the


DAYA Konsep Tolak atau tarik effects can be felt
Tidak boleh dilihat tetapi
1.2 Understanding the effect of a force boleh dirasa
Memahami kesan daya

Effects
Kesan

Changes the shapes of an object


Can move a stationary object Mengubah bentuk objek
Boleh gerakkan objek yang
pegun

An object become squeezed,


stretched, bent, twisted or
squashed
Changes the motion of an object Objek menjadi kemek, regang,
Mengubah pergerakan objek bengkok,berpintal atau penyek

Stops a moving object


Memberhentikan objek yang bergerak

Changes the direction of a moving object


Mengubah arah pergerakan objek yang bergerak

Makes an object move faster or slower


Menggerakkan objek lebih cepat atau perlahan

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 174 -
Science Module

1.3 Analysing friction


Analisa geseran

FRICTION
GESERAN

Effects of friction Factors that affect friction Ways to reduce friction


Kesan geseran Faktor yang menyebabkan Cara kurangkan geseran
geseran

Produces heat Condition of the Use rollers or marbles


Hasilkan haba surface Guna penggelek atau
Keadaan guli
Opposes motion permukaan
Berlawanan gerakan
Smoothen surfaces
Weight of the Permukaan licin
Causes wear and tear object
Menyebabkan haus Berat objek Use oil, wax, grease,
dan koyak talcum
powder, air cushion
Slows down and stops a Guna minyak, pelicin,
moving object Disadvantages gris,
Memperlahankan dan Kekurangan bedak wangi, pak
memberhentikan objek yang
bergerak Advantages
Kelebihan

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 175 -
Science Module

2.1 Understanding speed


Memahami laju

Movement
Pergerakkan

Speed Calculation of speed


Laju Pengiraan laju

How fast an object moves


Berapa laju objek bergerak
Formula :
Rumus

Seed = Distance
Time
A faster object travels A faster object takes a shorter time Laju = Jarak
a longer distance in a to travel a given distance Masa
given time Objek yang laju mengambil masa
Objek yang lebih laju yang singkat
melalui jarak yang untuk melalui jarak yang diberi
lebih panjang mengikut
masa yang diberi
Units :
● km/h
km/j
● m/s
m/s
● cm/s
sm/s

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 176 -
Science Module

INVESTIGATING FORCE & ENERGY


YEAR 6
Menyiasat Daya dan Tenaga Tahun 6

Questions 1 – 20
MARKS

20

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 177 -
Science Module

INVESTIGATING FORCE & ENERGY


YEAR 6
Menyiasat Daya dan Tenaga Tahun 6

Questions 1 – 20
MARKS

20

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 178 -
Science Module

INVESTIGATING FORCE & ENERGY


YEAR 6
Menyiasat Daya dan Tenaga Tahun 6

Questions 1 – 20
MARKS

20

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 179 -
Science Module

MENYIASAT ALAM BAHAN


Year 4

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 180 -
Science Module

1.1 The properties of materials


Sifat bahan

metal carbon glass plastics wood


logam karbon kaca plastik kayu

Light to pass through


Conduct electricity Cahaya boleh melaluinya Insulator
Mengalirkan elektrik Penebat

Properties of materials
Sifat bahan

Float on water Sink in water Can be stretch Conduct heat


Terapung atas air Tenggelam Boleh diregangkan Mengalirkan
dalam air haba

wood
kayu rubber ring
gelang getah metal
stone logam
batu

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 181 -
Science Module

1.2 Applying knowledge properties of materials in everyday life


Aplikasi pengetahuan sifat bahan dalam kehidupan seharian

Applying knowledge properties of materials in everyday life


Aplikasi pengetahuan sifat bahan dalam kehidupan seharian

Suggest ways to keep things hot Suggest ways to keep things cold
Cadangan untuk menyimpan Cadangan untuk menyimpan benda
benda panas sejuk

Covered with insulators


Balut dengan bahan penebat

hot thing cold thing


benda panas benda sejuk

to prevent heat loss prevent from absorbing heat


untuk menghalang kehilangan haba halang daripada serap haba

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 182 -
Science Module

1.3 Synthesising the knowledge about uses of materials based on their properties
Sintesis pengetahuan mengenai penggunaan bahan berdasarkan kandungan

Uses of materials based on their properties


Penggunaan bahan berdasarkan kandungan

List of object and Reason why particular


materials that they are materials are used
made of to make an object
Senarai objek dan Keterangan mengapa bahan
bahan yang dibuat tertentu digunakan untuk
daripada membuat objek

object materials properties


objek bahan sifat
spoon metal hard
sudu logam keras cheap strength
murah kuat
tissue wood soft
tisu kayu lembut
easy to get good quality
glasses glass transparent senang kualiti baik
gelas kaca lutsinar didapati

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 183 -
Science Module

1.4 Knowing the importance of reuse, reduce and recycle


Memahami kepentingan guna semula, pengurangan dan kitar semula bahan

The importance of reuse, reduce and recycle of materials


Kepentingan guna semula, pengurangan dan kitar semula bahan

wood cotton metal plastics synthetic cloth


kayu kapas logam plastik kain sintetik

Natural materials Man-made materials


rubber glass
Bahan semulajadi Bahan buatan
getah kaca

State that man-made materials comes from natural materials


Nyatakan bahan buatan berasal dari bahan semulajadi

reducing reusing recycling


mengurangkan guna semula kitar semula

public transport plastic bag bottle plastics glass


pengangkutan awam beg plastik botol plastik kaca

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 184 -
Science Module

1.5 Understanding that some materials can rust


Memahami sesetengah bahan boleh perkarat

Rusting can be prevented


Pengaratan boleh dicegah

Different ways to prevent objects from rusting


The necessary to prevent rusting
Cara berbeza untuk menghalang objek
Keperluan mencegah pengaratan
daripada berkarat

Coating with non rusting *Everlasting Live


materials Tahan lebih lama
Menyadurkan dengan bahan *Save natural material
tidak berkarat Selamatkan bahan asal
*paint *Save cost
cat Jimat kos
*oil *Looking good
Mencantikkan

*Conclusion; Rusting can be avoided by preventing iron contact with air and water.
* Kesimpulan;Pengaratan boleh dihindarkan dengan menghalang ia bertindak balas
dengan air dan udara

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 185 -
Science Module

1.6 Understanding the rusting can be prevented


Memahami pengaratan boleh dicegah

Rusting can be prevented


Pengaratan boleh dicegah

Rusty Non rusty objects


objects Objek tidak berkarat

Object made of iron and Object made of glass, plastic,


steel wood, clay and silk
Objek yang diperbuat Objek yang diperbuat daripada
daripada besi kaca,plastik, kayu, tanah liat
dan sutera

*Nail
Paku *Glass
Kaca
*Spoon
Sudu *Bottle
Botol
*Knife
Pisau *Cup
Cawan

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 186 -
Science Module

MATERIALS AROUND YOU

MATERIALS

GLASS
COTTON
WOOD METAL RUBBER PLASTIC

-The Properties Of Materials-

-Conducts -Allow -Can be -Insulator


-Floats -Can stretched
electricity light to
on water absorbs -Insulator
-Conducts pass
-Insulator water
heat through
-Insulator
-Conductor them
-Insulator -Boleh -Penebat
-Terapung -Boleh diregang
di atas air menyera -Penebat
-Penebat p air -Mengalirkan Membenar
-Penebat elektrik kan cahaya
-Mengalirkan menembusi
haba nya
-Konduktor -Penebat

Unit 5/Lesson 1,2, and 3


Materials

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 187 -
Science Module

Opaque, Translucent and Tranparent


Legap, Lutsinar dan Lutcahaya
Wood Door
(opaque)
I can’t see you.
Saya tak nampak awak.

I can see you but not clear. Glass Door


Saya nampak awak tapi kurang (Translucent)
jelas.

Clear glass Door


I can see you clearly. (Transparent)
Saya nampak awak dengan jelas.

Unit 5/Lesson 4
Fantastic materials

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 188 -
Science Module

NATURAL AND MAN MADE


BAHAN SEMULAJADI DAN BUATAN MANUSIA

METAL
RUBBER LOGAM
GETAH GLASS
KACA

COTTON
SILK NATURAL KAPAS
SUTERA MADE
MATERIALS CLAY
LEATHER TANAH
KULIT LIAT

BAHAN FUR
WOOD SEMULAJADI BULU
KAYU

SYNTHETC
RAYON MAN-MADE CLOTH
RAYON KAIN
MATERIALS
SINTETIK

BAHAN
BUATAN
MANUSIA

NYLON
PLASTIC NILON
PLASTIK

Unit 5/Lesson7
Natural and Man made

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 189 -
Science Module

INVESTIGATING MATERIAL YEAR 4


Menyiasat Alam Bahan Tahun 4

Questions 1 – 20
MARKS

20

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 190 -
Science Module

INVESTIGATING MATERIAL YEAR 4


Menyiasat Alam Bahan Tahun 4

Questions 1 – 20
MARKS

20

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 191 -
Science Module

INVESTIGATING MATERIAL YEAR 4


Menyiasat Alam Bahan Tahun 4

Questions 1 – 20
MARKS

20

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 192 -
Science Module

MENYIASAT ALAM BAHAN


Year 5

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 193 -
Science Module

1.1 Matter exist in the form of solid, liquid or gas


Bahan wujud dalam bentuk pepejal,cecair atau gas

Water Milk
Wood Air Susu Air
Kayu Udara
Liquid
Solid Cecair gas
Pepejal

Stone Steam
batu Examples wap
Contoh

Matter
Bahan

Properties of solid Properties of gas


Sifat-sifat pepejal Properties of liquid Sifat-sifat gas
Sifat –sifat cecair

has mass fixed shape has mass


mempunyai bentuk tetap Mempunyai
berat berat Can't fixed
volume
fixed volume Isipadu
isipadu tetap can't fixed tidak
fixed tetap
has mass shape
volume
mempunyai Tidak
isipadu
berat mempunyai
tetap
bentuk tetap

no permanent shape
bentuk tidak tetap can compressed
boleh dimampatkan

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 194 -
Science Module

1.2 Understanding that matter can change from one state to another
Memahami bahawa benda boleh berubah bentuk dari satu ke bentuk yang lain

Melting
solid – liquid Peleburan
Pepejal - cecair

Boiling
Pendidihan

liquid – gas
Cecair - gas

CHANGING Evaporation
STATES OF Penyejatan
WATER
Perubahan
Bentuk
Air gas – liquid Condensation
gas - cecair Kondensasi

liquid – gas Freezing


cecair - gas Pembekuan

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 195 -
Science Module

1.3 Understanding the water cycle


Memahami kitaran air
The water cycle. Condensation
Kitaran air Kondensasi

Evaporation
Formation of clouds Penyejatan
Importance of water and rain.
Kepentingan air. Pembentukan awan dan
hujan Circulation of water in
the environment.
Kitaran air dalam
persekitaran
Changes in the states of
matter in the water cycle
Perubahan bentuk bahan
dalam kitaran air
Gas → liquid (Condensation)
Gas Cecair
( Kondensasi )
Droplets of water will
become bigger and heavier
Liquid to gas (evaporation) → rain
Cecair kepada gas Titisan air menjadi besar dan
berat hujan

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 196 -
Science Module

1.4 Appreciating the importance of water resources


Menghargai kepentingan sumber air

To prevent living aquatic from


being
destroyed and undergoing
extinction
Untuk mengelakkan hidupan air
musnah dan mengalami
To avoid infected
diseases
Mengelakkan
penyakit berjangkit
To regulate
the formation of Reasons to keep our
clouds and rain water resources clean. To ensure the cleanliness
Untuk Sebab untuk of water supply
mengekalkan mengekalkan Memastikan air yang
pembentukan sumber air yang bersih bersih dibekalkan
awan dan hujan

Importance of water resources.


Kepentingan sumber air

Ways to keep our water


resources clean
Cara mengekalkan
sumber air bersih

Keep the rivers clean Cleanliness campaign


Jadikan sungai besih Kempen kebersihan

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 197 -
Science Module

2.1 Understanding the properties of acidic, alkaline and neutral substances


Memahami sifat asid, alkali dan bahan neutral

The properties of acid,


alkaline and neutral substances.
Ciri-ciri asid , alkali dan bahan nutral

Identify acidic, alkaline and Identify the taste of acidic and


neutral substances using litmus alkaline food.
paper. Mengenal pasti rasa makanan
Mengenal pasti keasidan,alkali yang berasid dan berakali
dan nutral bahan menggunakan

Conclude the properties of


acidic, alkaline and neutral
Changes in colour of substances. Bitter Sour
litmus papers Kesimpulan ciri-ciri bahan Pahit masam
Menukarkan warna asid, alkali dan neutral .
kertas litmus

Properties of Properties of Properties


blue to red red to blue alkali neutral of acid
biru ke merah ke Ciri-ciri alkali substances Ciri-ciri
merah biru Ciri-ciri bahan asid
neutral
Taste bitter &
change red litmus
Acid Alkaline paper to blue Other tastes – no
asid alkali Rasa pahit dan changes in litmus
menukarkan paper
Kertas litmus Tidak menukarkan
no change merah kepada biru warna kertas litmus
tidak
berubah Taste sour &
change blue
litmus paper red
neutral Rasa masam dan
neutral menukarkan
kertas litmus
merah

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 198 -
Science Module

STATE OF MATTER
KEADAAN BAHAN

Solid
Ali is eating an ice cream. After a while, the ice cream
melt. Melting process changes solid to liquid.

Ali sedang makan ais krim. Selepas beberapa ketika,


ais krim itu menjadi cair. Proses pencairan
menukarkan pepejal kepada cecair.

Liquid
Abu feels like to drink cold water. He need some ice
cubes. He put water in the freezer. Freezing turn solid
to solid.

Abu ingin minum air sejuk. Dia perlukan ais batu. Dia
masukkan air ke dalam peti sejuk. Proses pembekuan
menukarkan cecair kepada pepejal.

Ah Seng forget to drink his ice lemon tea because his


mother as him to go to the shop. When he went back,
he saw many water droplets on the glass.
Condensation turn gas to liquid.

Ah Seng terlupa untuk minum airnya kerana ibunya


menyuruhnya ke kedai. Setelah pulan, dia dapati
banyak titisan air di luar gelas. Kondensasi
menukarkan gas kepada cecair.

Upin’s mother wants to boil some water. She knows that


the water is boiling because it produces steam or water
vapour. Boiling changes liquid to gas.

Ibu Upin ingin menjerang air. Dia tahu bahawa air itu
sudah mendidih kerana terhasilnya wap air atau stim.
Pendidihan menukarkan cecair kepada gas.

Ipin’s mother hangs clothe on the cloth line. After a


while, the cloth dries. This is because evaporation
process occurs. Evaporation turn liquid to gas.

Ibu Upin menjemur kain di ampaian.

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 199 -
Science Module

I am a droplet of water.
Saya setitis air

Ouch! Where I am. Wow! It is big. Opss! Mmm… cold and fresh. Where am I? Oh, I see, this
is a sea…my new place. I came from river.
Ouch! Di mana saya. Wow! Besarnya. Opss! Mmm…sejuk dan segar. Di mana saya? Oh,
saya tahu, saya di laut…tempat baru untuk saya. Saya datang dari sungai.

Arghh! Hot, very hot…Oh no! I’m moving up. What happen??? It is very hot. The sun makes
me very hot. It evaporate me to the sky. Evaporation change me as a water vapour.
Arghh! Panasnya, sangat panas… Tidak! Saya sedang bergerak ke atas. Apa dah jadi nih???
Sangat panas. Matahari membuatkan saya panas. Ia menyejat saya ke langit. Penyejatan
menukarkan saya menjadi wap air.

Oh no! I’m shivering. It cold now. The condensation process turn me into water droplet. Wow!
There are many droplets like me. Hey! Lets join together. Lets form cloud. Ahh…it is better
now.
Oh no! Saya sedang menggigil. Ia sejuk sekarang. Proses kondensasi menukar saya menjadi
titisan air. Wow! Banyaknya tiisan air macam saya. Hey! Jom bergabung. Jom bentuk awan.
Ahh…leganya dah jadi awan.

Opss! I’m heavy now. Let me out. Ahh! I’m out now as rain. Ouch! I fall down into the river
again. My home sweet home. Yea!
Opss! Saya semakin berat sekarang. Saya nak keluar. Ahh! Saya dah keluar sebagai hujan
sekarang. Ouch! Saya jatuh kembali kedalam sungai. Rumah saya yang dirindui. Yea!

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 200 -
Science Module

Fill in the missing letters.


Lengkapkan perkataan dengan huruf yang betul.

C _ _ d _ _s _ _ i o _ C____

E_a___a___n

R_v__

S __ _

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 201 -
Science Module

INVESTIGATING MATERIAL YEAR 5


Menyiasat Alam Bahan Tahun 5

Questions 1 – 20
MARKS

20

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 202 -
Science Module

INVESTIGATING MATERIAL YEAR 5


Menyiasat Alam Bahan Tahun 5

Questions 1 – 20
MARKS

20

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 203 -
Science Module

INVESTIGATING MATERIAL YEAR 5


Menyiasat Alam Bahan Tahun 5

Questions 1 – 20
MARKS

20

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 204 -
Science Module

MENYIASAT ALAM BAHAN


Year 6

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 205 -
Science Module

1.1 Understanding food spoilage


Memahami kerosakan makanan

FOOD PRESERVATION
Pengawetan makanan

Food spoilage
Kerosakan makanan

Characteristics of spoilt food The conditions for microorganisms to grow


Ciri-ciri makanan yang rosak Keadaan untuk mikroorganisma membesar

Unpleasant smell Air


Bau tidak menyenangkan Udara

Unpleasant taste Water


Rasa tidak menyenangkan Air

Changed colour Nutrients


Berubah warna Zat makanan

Changed texture Suitable temperature


Berubah jalinan Suhu yang sesuai

Mouldy Suitable acidity


Berkulat Keadaan asid yang sesuai

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 206 -
Science Module

1.2 Synthesising the concept of food preservation


Sintesis konsep pengawetan makanan

Drying Fish, prawns, cuttlefish, fruits


Pengeringan Ikan, udang, sotong, buah

Boiling
Pemanasan

Cooling Vegetables, fruits


Pendinginan Sayur, buah

Pickling Fruits, vegetables


Penjerukan Buah, sayur

Freezing Chicken, meat, prawns, cuttlefish


Penyejukbekuan Ayam, daging, udang, sotong
Food Preservation
Pengawetan makanan Pasteurising Milk, juices, ice cream
Pempausteran Susu, jus, ais krim

Smoking Meat, fish


Pengasapan Daging, ikan

Waxing Vegetables, fruits


Pelilinan Sayur, buah

Bottling/Canning
Meat, fish, fruits, vegetables
Pembotolan/pengeti
Daging, ikan, buah, sayur
nan

Fish, meat, eggs, vegetables,


Salting
fruits
Pengasinan
Ikan, daging, telur, sayur, buah

Vacuum packing Nuts, crackers, powder milk


Pembukusan vakum Kacang, biskut, susu tepung

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 207 -
Science Module

1.3 Realising the importance of preserving food


Menyedari kepentingan pengawetan makanan

Food Preservation
Pengawetan makanan

The importance of preserving food


Kepentingan pengawetan makanan

To make last longer To reduce wastage food


Tahan lebih lama Mengurangkan makanan terbuang

To make food easily to store


Makanan lebih mudah disimpan

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 208 -
Science Module

2.1 Understanding the effects of improper disposal of waste on the environment


Memahami kesan kesalahan mengurus pembuangan bahan buangan kepada
persekitaran

Waste Management
Pegurusan bahan buangan

Types of waste Plastics, glass, chemical waste, organic waste, metal


Jenis bahan Plastik, kaca, sisa kimia, sisa organik, logam

Sources of waste Homes, factories, agriculture, motor vehicles


Sumber bahan Rumah, kilang, pertanian, kenderaan bermotor

Dispose of waste in the right place


Buang bahan buangan di tempat
yang betul
Treat waste before disposing it into
the drain
Proper Rawat bahan buangan sebelum ia
Betul mengalir keluar
Bury waste that can decay in soil
Bakar bahan buangan yang boleh
reput dalam tanah
Ways of Reuse of recycle waste
disposing waste Guna semula bahan kitar semula
Cara buang
bahan buangan

Littering
Tidak teratur
Open burning
Improper Pembakaran terbuka
Tidak betul Release of waste into the rivers
Melepaskan bahan buangan ke
dalam sungai
Release of smoke into the air
Melepaskan asap ke udara

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 209 -
Science Module

2.1 Understanding the effects of improper disposal of waste on the environment


Memahami kesan kesalahan mengurus pembuangan bahan buangan kepada
persekitaran
Damages our lungs, initiates our eyes Can kill fish and water plants
Merosakkan paru-paru.tidak elok Boleh membunuh ikan dan tumbuhan
dipandang
Water pollution
Air pollution Pencemaran air
Pencemaran udara

Harmful effects of improper Sickness &


Flash floods disposal of waste diseases
Banjir kilat Kesan buruk daripada pembuangan Kesakitan &
bahan buangan yang tidak betul penyakit

Damage property
Merosakkan harta Acid rain Thypoid, dengue fever
Hujan asid demam denggi

Can kill plants and erode building


Boleh membunuh tumbuhan dan
menghakis bangunan

2.1 Understanding the effects of improper disposal of waste on the environment


Memahami kesan kesalahan mengurus pembuangan bahan buangan kepada
persekitaran

Waste that can


decay Advantage :
Food, paper, wood
Bahan buangan To make the soil fertiile
Makanan, surat
yang boleh reput Kelebihan :
khabar, kayu
Untuk menyburkan tanah

Waste that does


not decay Plastics, glass, Disadvantage :
Bahan buangan metal Gives out poisonous
yang Plastik, gelas, gases
tidak boleh reput logam Kelemahan :
Mengeluarkan gas
beracun

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 210 -
Science Module

INVESTIGATING MATERIAL YEAR 6


Menyiasat Alam Bahan Tahun 6

Questions 1 – 20
MARKS

20

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 211 -
Science Module

INVESTIGATING MATERIAL YEAR 6


Menyiasat Alam Bahan Tahun 6

Questions 1 – 20
MARKS

20

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 212 -
Science Module

INVESTIGATING MATERIAL YEAR 6


Menyiasat Alam Bahan Tahun 6

Questions 1 – 20
MARKS

20

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 213 -
Science Module

MENYIASAT BUMI & ALAM


SEMESTA
Year 4

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 214 -
Science Module

1.1 Understanding the Solar System


Memahami Sistem Solar

Nine Planets Mercury – My


Sembilan planet Utarid
Natural satellites Venus – Very
Satelit semulajadi Zuhrah
Meteors Earth – Excellent
Meteor Bumi
Comets Mars – Mother
Komet Marikh
Asteroids Jupiter – Just
Asteroid Musytari
Saturn – Served
Zuhal
Uranus– Us
List of
Uranus
constituents
Neptune – Nine
Senarai
Neptun
pembentukan
Pluto – Pudding
The solar system Pluto
Sistem Solar

List of planets
Senarai planet

Planets move around the Sun


Planet beredar mengelilingi
matahari

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 215 -
Science Module

1.2 Understanding the relative size and distance between the Earth, the Moon and
the Sun
Memahami perbandingan saiz dan jarak antara Bumi, Bulan dan Matahari

the Earth
the Sun Bumi the Moon
the Earth Bulan
Matahari 100
Bumi 4
1
1
Size of the Sun relative to
the size Size of the Earth relative to
of the Earth. the size
Saiz Matahari relatif saiz The relative size of the Moon.
Bumi and distance Saiz Bumi relatif saiz Bulan
between
the Earth, the
Moon and the
Sun
Saiz dan jarak
relatif di antara
Bumi, Bulan dan

The relative distance from the Earth to


the Sun compared
to the relative distance from the Earth to
the Moon.
Jarak relatif dari Bumi ke Matahari
berbanding jarak relative dari Bumi ke
Bulan

the Earth
Bumi the Moon
Bulan
the Sun
150 000 000 km 382 500 km
Matahari
1 : 400

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 216 -
Science Module

1.3 Appreciating the perfect placement of the planet Earth in the Solar System
Menghargai kedudukan yang sempurna planet Bumi dalam Sistem Solar

Much nearer :
Lebih dekat
The nearer a planet to the Sun is, The temperature on the Earth
the hotter is the surface of the planet. would rise.
Planet yang dekat dengan matahari Suhu di bumi akan meningkat
mempunyai permukaan yang paling Water on Earth would evaporate.
panas Air di bumi akan tersejat
The farther a planet from the Sun is, No water and the temperature
the colder is the surface of the planet. would be very hot.
Planet yang paling jauh dari matahari Tiada air, suhu akan jadi lebih
mempunyai perrmukaan yang paling panas.
sejuk. Much farther :
Do not have enough air and water. Lebih jauh
Tidak mempunyai air dan udara yang The temperature on the Earth
mencukupi would drop.
Suhu di bumi akan menurun
Water would freeze into ice.
Air akan membeku menjadi ais.
All living things would die.
Semua benda hidup aka mati.
Earth in the Solar
System
Bumi dalam
Sistem Solar

Effect
Why certain planets are not Kesan
conducive for living things. The Earth is the only planet
Mengapa sesetengah in the Solar System that has
planet tidak sesuai living things.
untuk benda hidup Hanya planet Bumi dalam
Sistem Solar yang
mempunyai benda hidup

Earth is the third planet from the Sun, it receives enough


light and heat from the Sun.
Bumi adalah planet ketuga dari matahari, ia menerima
cahaya dan haba secukupnya
It is not too hot or too cold.
Ia tidak terlalu sejuk atau panas.
The atmosphere of the Earth contains air and there is
water on Earth.
Atmosfera bumi mengandungi udara dan air di bumi

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 217 -
Science Module

OUR SOLAR SYSTEM


SISTEM SOLAR KITA

MERCURY MY MAKAN
VENUS VERY VITAMIN
EARTH EASY E
MARS METHOD MULUT
JUPITER JUST JADI
SATURN STOP SENGET
URANUS USING URAT
NEPTUNE NINE NAK
PLUTO PLANET PUTUS

The nine planets from the sun.


9 Planet daripada Matahari.

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 218 -
Science Module

INVESTIGATING THE EARTH & THE


UNIVERSE YEAR 4
Menyiasat Bumi dan Alam Semesta Tahun 4

Questions 1 – 20
MARKS

20

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 219 -
Science Module

INVESTIGATING THE EARTH & THE


UNIVERSE YEAR 4
Menyiasat Bumi dan Alam Semesta Tahun 4

Questions 1 – 20
MARKS

20

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 220 -
Science Module

INVESTIGATING THE EARTH & THE


UNIVERSE YEAR 4
Menyiasat Bumi dan Alam Semesta Tahun 4

Questions 1 – 20
MARKS

20

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 221 -
Science Module

MENYIASAT BUMI & ALAM


SEMESTA
Year 5

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 222 -
Science Module

Understanding the constellation


Memahami buruj

Planting Harvesting
Desert Sea
Musim menanam Musim menuai
Padang pasir Laut

Indicates Seasons
Menunjukkan musim
Show
Importance of Directions
What constellation is Constellation Menunjukkan arah
Apa itu buruj Kepentingan buruj

Constellation
A group of stars that form Buruj
a certain pattern in the
sky Scorpion
Gugusan bintang-bintang Kala jengking
di langit yang membentuk
corak tertentu South
June - August Selatan

Scorpion
Southern Cross Skorpio
Pari
Identify
Constellation
Kenal pasti
Orion
South
April – June Belantik
Selatan

Kite or Cross Big dipper


Layang-layang atau Biduk
Hunter North
Palang
Pemburu Utara

Water dipper North


Gayung Utara December - January

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 223 -
Science Module

2.1 Understanding the movement of the Earth, the Moon and the Sun
Memahami pergerakan Bumi, Bulan dan Matahari

Earth rotates Moon rotates The earth rotates on its


on it axis on it axis axis from west to east
Bumi berputar Bulan berputar Bumi berputar pada
pada paksinya pada paksinya paksinya

Moon rotates and at


the same time
Earth rotates and at The movements moves around
the same time moves of the Earth, the Moon the Earth
around the sun and the Sun Bulan berputar dan
Bumi berputar dan Pergerakan Bumi,Bulan pada masa
pada masa yang dan Matahari yang sama
sama bergerak beredar mengeliligi
mengelilingi matahari Mathari

The changes in length and The Moon and the Earth


position of the shadow move round the Sun at the
throughout the day same time
Perubahan panjang dan Bulan dan Bumi bergerak
kedudukan bayang-bayang mengeliligi
sepanjang hari Matahari pada masa yang
sama

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 224 -
Science Module

2.1 Understanding the occurrence o day and night


Memahami kejadian siang dan malam
Night-time
Waktu malam
the Sun
Matahari the Earth
Bumi
Daytime
Waktu siang

It is day time for the part At night part of


of the Earth facing the Sun. Earth do not face Sun.
Pada waktu siang sebahagian Bumi Pada waktu malam sebahagian
menghadap Matahari Bumi tidak menghadap matahari

The occurrence of day and night


Kejadian siang dan malam

Axis
Paksi
Day and night occur due to the
rotation of the Earth on its axis.
Kejadian siang dan malam berlaku East
kerana putaran Bumi pada paksinya. West Timur
Barat

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 225 -
Science Module

2.3 Understanding the phases of tne Moon


Memahami fasa bulan

Phases Of The Moon


Fasa-fasa Bulan

Describe the phases of


The Moon Does
the moon
Not Emit Light
Menerangkan fasa-fasa
Bulan tidak
bulan
mengeluarkan
cahaya

The Moon appear


bright when it reflect
sunlight
Bulan jadi terang
akibat pantulan
cahaya matahari.

1-New moon, 3- New half moon, 5- Full moon


1- Anak Bulan 3, Bulan separa baru 5. – Bulan penuh

7- Old half moon


Bulan separa lama

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 226 -
Science Module

INVESTIGATING THE EARTH & THE


UNIVERSE YEAR 5
Menyiasat Bumi dan Alam Semesta Tahun 5

Questions 1 – 20
MARKS

20

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 227 -
Science Module

INVESTIGATING THE EARTH & THE


UNIVERSE YEAR 5
Menyiasat Bumi dan Alam Semesta Tahun 5

Questions 1 – 20
MARKS

20

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 228 -
Science Module

INVESTIGATING THE EARTH & THE


UNIVERSE YEAR 5
Menyiasat Bumi dan Alam Semesta Tahun 5

Questions 1 – 20
MARKS

20

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 229 -
Science Module

MENYIASAT BUMI & ALAM


SEMESTA
Year 6

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 230 -
Science Module

1.1 Understanding the eclipse of the moon


Memahami gerhana bulan

Understanding the eclipse of the sun


Memahami gerhana matahari

Eclipse
Gerhana

Eclipse of The Moon Eclipse of The Sun


Gerhana bulan Gerhana matahari

The Earth is between the Sun and The Moon is between the Sun and
the Moon and the three of them lie in the Earth and the three of them lie
a straight line. in a straight line.
Bumi berada di antara Matahari dan Bulan berada di antara Matahari
Bulan dan ketiga-tiganya berada dan Bumi dan ketiga-tiganya berada
dalam satu garis yang lurus dalam satu garis yang lurus

The Earth blocks The Moon Sunlight is The Moon Daylight


sunlight from looks reddish, blocked by shadow falls becomes
reaching the Moon dark gray or the Moon on the Earth dark during
Bumi menghalang brown Cahaya surface the total
cahaya Matahari Bulan kelihatan Matahari Bayang- eclipse
daripada sampai kemerahan, dihalang bayang Bulan Hari siang
ke Bulan kelabu atau oleh bulan jatuh ke atas menjadi
perang permukaan gelap
Bumi menjelang
gerhana
penuh

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 231 -
Science Module

INVESTIGATING THE EARTH & THE


UNIVERSE YEAR 6
Menyiasat Bumi dan Alam Semesta Tahun 6

Questions 1 – 20
MARKS

20

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 232 -
Science Module

INVESTIGATING THE EARTH & THE


UNIVERSE YEAR 6
Menyiasat Bumi dan Alam Semesta Tahun 6

Questions 1 – 20
MARKS

20

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 233 -
Science Module

INVESTIGATING THE EARTH & THE


UNIVERSE YEAR 6
Menyiasat Bumi dan Alam Semesta Tahun 6

Questions 1 – 20
MARKS

20

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 234 -
Science Module

MENYIASAT DUNIA TEKNOLOGI


Year 4

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 235 -
Science Module

1.1 Understanding the importance of technology in everyday life


Memahami kepentingan teknologi dalam kehidupan seharian

Importance of technology in everyday life


Kepentingan teknologi dalam kehidupan seharian

Limitation of human ability


Had keupayaan manusia Examples of human limitations are
Contoh had keupayaan manusia

Unable to see fine objects


Tidak boleh melihat objek yang kecil

Unable to speak loud


Tidak boleh bercakap dengan kuat
Microscope Unable to walk for long distance
Mikroskop Tidak boleh berjalan jauh
- The usage of lens to see fine
features of objects and microbes Unable to see far away objects
Penggunaan kanta untuk melihat benda Tidak boleh melihat objek yang jauh
dan mikrob yang halus

Microphone
Mikrofon
-To increase the voice volume
Untuk meninggikan suara
Devices to overcome human
Telephone limitation
Telefon Alat mengatsai had
-To communicate from long distance keupayaan manusia
Untuk berkomunikasi dari jarak yang jauh

Bicycle, motorcycle, airplanes


Basikal,motosikal , kapal terbang
Can travel long distance in a shorter time
Boleh pergi ke tempat jauh dalam masa
yang singkat

Telescope, binocular
Teleskop, binokular
To see far away objects
Untuk melihat objek yang jauh

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 236 -
Science Module

1.2 Understanding the development of technology


Memahami pembangunan teknologi
Agriculture
Pertanian
e.g.:
Technology hoe plough tractor combine harvester
Teknologi Lubang bajak traktor mesin penuai

Construction
Pembinaan

Development Cave hut wooden house apartment


Of Technology Gua pondok rumah kayu rumah pangsa
Pembangunan
teknologi

Examples
Contoh

Transportation
Pengangkutan

Land:/ Darat
Animal bicycle car train
Haiwan basikal kereta kereta api

Air:/Udara
Hot air balloon airship glider aeroplane
Belon panas kapal udara glider kapal terbang

Water:/Air
Canoe raft sampan ferry ship
Kenu rakit sampan feri kapal

Communication
Komunikasi

Drawing carrier pigeon telephone


Lukisan pembawa utusan telefon

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 237 -
Science Module

1.3 Synthesising how technology can be used to solve problem


Sintesis bagaimana teknologi boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah

Cannot move and lift heavy thing


Problems they encounter in their Tidak boleh beregerak dan angkat
daily life benda berat
Masalah yang dihadapi dalam
kehidupan sehari Cannot move farther
Tidak boleh bergerak jauh

Brain storming
Ideas to solve the problems identified Mencari idea
Idea untuk menyelesaikan masalah
dikenal pasti Sketch the model
Lakar model

Technology solve problems


Teknologi menyelesaikan masalah

Wheel barrow
Device to solve the problem
Kereta sorong
identified.
Alat untuk menyelesaikan masalah
dikenalpasti Lever
Tuas

Demonstrate that device invented Wheel barrow – can move heavy thing
can be used to solve the problem easily
identified Kereta sorong-boleh mengangkat benda
Demontrasi bahawa alat yang dicipta berat dengan senang
boleh digunakan untuk
menyelesaikan masalah yang Pulley – can lift everything
dikenal pasti Takal – boleh mengangkat apa sahaja

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 238 -
Science Module

1.4 Analysing that technology can benefit mankind if used misely


Analisa bahawa teknologi memberi manfaat jika digunakan secara bijaksana

Advantages of Disadvantages of
Technology Technology
Kelebihan teknologi Kelemahan teknologi

Communication Environmental pollution from increase in


Komunikasi waste materials
Enable human to learn more about Pencemaran alam daripada penambahan
things happening around the world sisa buangan
Membolehkan manusia mengetahui
benda yang berlaku di seluruh dunia Environmental destruction result from
excessive usage of natural resources
Transportation Kemusnahan alam kesan daripada
Pengangkutan penggunaan sumber semulajadi
Enable human to travel far away places yang berleluasa
in shorter time
Membolehkan manusia pergi ke tempat Social problem
jauh dalam masa yang singkat Masalah sosial

Agriculture Bad effects on health result from


Pertanian environmental pollution and excessive
Machines make it easier to plants and use of chemicals
harvest their crops Kesan buruk kepada kesihatan kesa
Mesin memudahkan untuk menanam daripada pencemaran sekitar dan
dan menuai penggunaan bahan kimia secara
berleluasa
Construction
Pembinaan
Roads, highways, bridges and
building is easier and faster to build
Memudahkan pembinaan jalan, lebuh
raya,jambatan dan bangunan

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 239 -
Science Module

HUMAN LIMITATIONS AND WAYS TO OVERCOME


KETIDAKUPAYAAN MANUSIA DAN CARA MENTASAINYA

We can’t fly. Can we save the


I can’t hear you. I can’t walk, Kami tak boleh data?
Saya tak dengar anymore. terbang. Boleh tak kita
awak Saya tak boleh simpan data ini?
berjalan lagi.

HOW TO OVERCOME THE PROBLEM?

Use the phone Use the car


Use the aeroplane Use the computer

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 240 -
Science Module

INVESTIGATING TECHNOLOGY YEAR


4
Menyiasat Dunia Teknologi Tahun 4

Questions 1 – 20
MARKS

20

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 241 -
Science Module

INVESTIGATING TECHNOLOGY YEAR


4
Menyiasat Dunia Teknologi Tahun 4

Questions 1 – 20
MARKS

20

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 242 -
Science Module

INVESTIGATING TECHNOLOGY YEAR


4
Menyiasat Dunia Teknologi Tahun 4

Questions 1 – 20
MARKS

20

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 243 -
Science Module

MENYIASAT DUNIA TEKNOLOGI


Year 5

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 244 -
Science Module

1.1 Knowing the shapes of objects in structures.


Mengetahui bentuk objek di dalam struktur

Identify shape in structure


The shape of objects Mengenal pasti bentuk di
Bentuk-bentuk benda dalam struktur

Cylinder
Silinder Sphere
sfera
Cube Cuboid Cylinder
Kiub Kuboid Silinder

Sphere Pyramid Cone


Sfera Piramid Kon

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 245 -
Science Module

1.2 Understanding the strength and stability of a structure.


Memahami kekuatan dan kestabilan struktur.

Shapes of objects that are stable


Bentuk benda yang stabil

Strength and Stability


Kekuatan dan Kestabilan Cube, cone, cylinder
Kiub.kon,silinder

The factors that affect stability of


objects
Faktor-faktor yang memberi kesan
kestabilan objek

The factors that affect the Height , base area


strength of a structure Ketinggian , luas tapak
Faktor-faktor yang memberi
kesan sesuatu struktur
Bigger base area more stable
Semakin luas tapak bertambah
Types of materials used kestabilan
Steel, iron, wood Smaller base area less stable
Jenis bahan yang digunakan Semakin kecil luas tapak kurang
Keluli, besi, kayu kestabilan

Lower object more stable


Semakin rendah objek bertambah
kestabilan
Higher object less stable
Tinggi objek kurang kestabilan

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 246 -
Science Module

INVESTIGATING TECHNOLOGY YEAR


5
Menyiasat Dunia Teknologi Tahun 5

Questions 1 – 20
MARKS

20

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 247 -
Science Module

INVESTIGATING TECHNOLOGY YEAR


5
Menyiasat Dunia Teknologi Tahun 5

Questions 1 – 20
MARKS

20

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 248 -
Science Module

INVESTIGATING TECHNOLOGY YEAR


5
Menyiasat Dunia Teknologi Tahun 5

Questions 1 – 20
MARKS

20

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 249 -
Science Module

MENYIASAT DUNIA TEKNOLOGI


Year 6

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 250 -
Science Module

1.1 Understanding simple machines


Memahami mesin ringkas

MACHINES
Mesin

Wedge To cut or separate objects


Baji Untuk memotong atau mengasing objek

Screw To fix two objects together


Skru Untuk mengetatkan dua benda bersama

Gear To move objects easily


Gear Untuk menggerakkan objek dengan mudah

Simple Pulley To carry or to lift objects to higher place


machines Takal Untuk membawa atau mengangkat objek ke
Mesin tempat tinggi
ringkas
Inclined plane To lift heavy objects easier
Satah condong Untuk mengangkat objek dengan mudah

Lever To carry or move heavy objects easily


Tuas Untuk membawa atau menggerak benda
berat dengan mudah

Wheel and axle To carry or move heavy objects easily


Roda dan gandar Untuk membawa atau menggerak benda
berat dengan mudah

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 251 -
Science Module

1.2 Analysing a complex machines


Analisa mesin yang kompleks

Complex Made up of more than e.g Wheelbarrow, bicycle, a pair of


Machine one simple machine scissors, fishing rod
Mesin Terdiri lebih dari satu Kereta sorong. basikal, gunting,
kompleks mesin ringkas rod pancing

1.3 Appreciating the invention of machines that make life easier


Menghargai mesin yang dicipta membuatkan hidup menjadi senang

To carry, move or lift heavy


things more easily Crane, lift
Untuk membawa atau Kren, lif
mengangkat benda dengan mudah

To travel from one place to another Aeroplane, bus


Machine Untuk pergi dari satu tempat ke
make Kapal terbang, bas
tempat yang lain
life easier
Mesin
membuat
kehidupan
To make work faster Tractor
lebih mudah
Untuk membuat kerja lebih cepat Trektar

To make communication with


people faster and easier Computer, satelite
Untuk berkomunikasi dengan Komputer, satelit
manusia lebih cepat dan mudah

To treat diseases Dialysis machine


Untuk mengesan penyakit Mesin dialisis

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 252 -
Science Module

INVESTIGATING TECHNOLOGY YEAR


6
Menyiasat Dunia Teknologi Tahun 6

Questions 1 – 20
MARKS

20

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 253 -
Science Module

INVESTIGATING TECHNOLOGY YEAR


6
Menyiasat Dunia Teknologi Tahun 6

Questions 1 – 20
MARKS

20

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 254 -
Science Module

INVESTIGATING TECHNOLOGY YEAR


6
Menyiasat Dunia Teknologi Tahun 6

Questions 1 – 20
MARKS

20

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 255 -
Science Module

Distractor
Pupils are required to coloured their performance in the form of bar graph for every
Distractor exercise done

NAME :
_____________________________________

CLASS :
____________________________________

INVESTIGATING LIVING THINGS YEAR 4


Menyiasat Alam Kehidupan Tahun 4

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 256 -
Science Module

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
Pencapaian
7
6
5
4
3
2
1
0
D1 D2 D3

INVESTIGATING LIVING THINGS YEAR 5


Menyiasat Alam Kehidupan Tahun 5
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
Pencapaian
7
6
5
4
3
2
1
0

D1 D2 D3

INVESTIGATING LIVING THINGS YEAR 6


Menyiasat Alam Kehidupan Tahun 6
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
Pencapaian
7
6
5
4
3
2
1
0

D1 D2 D3

INVESTIGATING FORCE AND ENERGY YEAR 4


Menyiasat Daya dan Tenaga Tahun 4

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 257 -
Science Module

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
Pencapaian
7
6
5
4
3
2
1
0
D1 D2 D3

INVESTIGATING FORCE AND ENERGY YEAR 5


Menyiasat Daya dan Tenaga Tahun 5
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
Pencapaian
7
6
5
4
3
2
1
0
D1 D2 D3

INVESTIGATING FORCE AND ENERGY YEAR 6


Menyiasat Daya dan Tenaga Tahun 6
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
Pencapaian
7
6
5
4
3
2
1
0
D1 D2 D3

INVESTIGATING MATERIAL YEAR 4


Menyiasat Alam Bahan Tahun 4

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 258 -
Science Module

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
Pencapaian
7
6
5
4
3
2
1
0
D1 D2 D3

INVESTIGATING MATERIAL YEAR 5


Menyiasat Alam Bahan Tahun 5

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
Pencapaian
7
6
5
4
3
2
1
0

D1 D2 D3

INVESTIGATING MATERIAL YEAR 6


Menyiasat Alam Bahan Tahun 6

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
Pencapaian
7
6
5
4
3
2
1
0

D1 D2 D3

INVESTIGATING THE EARTH & THE UNIVERSE YEAR 4


Menyiasat Bumi dan Alam Semesta Tahun 4

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 259 -
Science Module

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
Pencapaian
7
6
5
4
3
2
1
0
D1 D2 D3

INVESTIGATING THE EARTH & THE UNIVERSE YEAR 5


Menyiasat Bumi dan Alam Semesta Tahun 5

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
Pencapaian
7
6
5
4
3
2
1
0

D1 D2 D3

INVESTIGATING THE EARTH AND THE UNIVERSE YEAR 6


Menyiasat Bumi dan Alam Semesta Tahun 6

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
Pencapaian
7
6
5
4
3
2
1
0

D1 D2 D3

INVESTIGATING TECHNOLOGY YEAR 4


Menyiasat Dunia Teknologi Tahun 4

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 260 -
Science Module

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
Pencapaian
7
6
5
4
3
2
1
0
D1 D2 D3

INVESTIGATING TECHNOLOGY YEAR 5


Menyiasat Dunia Teknologi Tahun 5

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
Pencapaian
7
6
5
4
3
2
1
0

D1 D2 D3

INVESTIGATING TECHNOLOGY YEAR 6


Menyiasat Dunia Teknologi Tahun 6
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
Pencapaian
7
6
5
4
3
2
1
0

D1 D2 D3

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 261 -
Science Module

2.12. Conclusion that is based on irregular trend.


Examples

Number of chilli

Amount of fertilizer / g
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Questions : 1. Write down a conclusion for the investigation above.


2. What can you learn from the investigation?
Answering format :
1. The (RV / wto) is the highest when the (MV / wtc) is from … to …
Answer : 1. The number of chilli is the highest when the amount of fertilizer is
from 4 to 6 gram.

3. TECHNICAL STANDARD
3.1. Question on Techniques 2.1, 2.3 to 2.8,2.11 and 2.12 can be easily answered if
the pupils are able to identify the manipulated variables (MV / wtc) and the
responding variables (RV / wto) from the questions.

3.2. Next the teacher should emphasize the following steps when guiding pupils in
answering Section B.
3.2.1 Underline all the key words.
3.2.2 Identify and note down the parameter of the (MV / wtc)
and (RV / wto)

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 262 -
Science Module

DISTRACTOR
Distraktor

Teachers must collect data and key in the Distraktor marks


in the Assessment Instrument.
Teachers can give pupils tokens as a motivation for those who achieved
excellent grade or result.

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 263 -
Science Module

INVESTIGATING LIVING THINGS


Menyiasat Alam Kehidupan
Class : ______________

NAME DISTRACTOR DISTRACTOR DISTRAKTOR TOTAL


1 2 3 MARKS
1

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 264 -
Science Module

INVESTIGATING LIVING THINGS


Menyiasat Alam Kehidupan
Class : ______________

NAME DISTRACTOR DISTRACTOR DISTRAKTOR TOTAL


1 2 3 MARKS
1

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 265 -
Science Module

INVESTIGATING LIVING THINGS


Menyiasat Alam Kehidupan
Class : ______________

NAME DISTRACTOR DISTRACTOR DISTRAKTOR TOTAL


1 2 3 MARKS
1

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 266 -
Science Module

INVESTIGATING FORCE AND ENERGY


Menyiasat Alam Daya dan Tenaga
Class : ______________

NAME DISTRACTOR DISTRACTOR DISTRAKTOR TOTAL


1 2 3 MARKS
1

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 267 -
Science Module

INVESTIGATING FORCE AND ENERGY


Menyiasat Alam Daya dan Tenaga
Class : ______________

NAME DISTRACTOR DISTRACTOR DISTRAKTOR TOTAL


1 2 3 MARKS
1

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 268 -
Science Module

INVESTIGATING FORCE AND ENERGY


Menyiasat Alam Daya dan Tenaga
Class : ______________

NAME DISTRACTOR DISTRACTOR DISTRAKTOR TOTAL


1 2 3 MARKS
1

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 269 -
Science Module

INVESTIGATING MATERIALS
Menyiasat Alam Bahan
Class : ______________

NAME DISTRACTOR DISTRACTOR DISTRAKTOR TOTAL


1 2 3 MARKS
1

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 270 -
Science Module

INVESTIGATING MATERIALS
Menyiasat Alam Bahan
Class : ______________

NAME DISTRACTOR DISTRACTOR DISTRAKTOR TOTAL


1 2 3 MARKS
1

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 271 -
Science Module

INVESTIGATING MATERIALS
Menyiasat Alam Bahan
Class : ______________

NAME DISTRACTOR DISTRACTOR DISTRAKTOR TOTAL


1 2 3 MARKS
1

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 272 -
Science Module

INVESTIGATING THE EARTH AND


THE UNIVERSE
Menyiasat Bumi dan Alam Semesta
Class : ______________

NAME DISTRACTOR DISTRACTOR DISTRAKTOR TOTAL


1 2 3 MARKS
1

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 273 -
Science Module

INVESTIGATING THE EARTH AND


THE UNIVERSE
Menyiasat Bumi dan Alam Semesta
Class : ______________

NAME DISTRACTOR DISTRACTOR DISTRAKTOR TOTAL


1 2 3 MARKS
1

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 274 -
Science Module

INVESTIGATING THE EARTH AND


THE UNIVERSE
Menyiasat Bumi dan Alam Semesta
Class : ______________

NAME DISTRACTOR DISTRACTOR DISTRAKTOR TOTAL


1 2 3 MARKS
1

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 275 -
Science Module

INVESTIGATING TECHNOLOGY
Menyiasat Dunia Teknologi
Class : ______________

NAME DISTRACTOR DISTRACTOR DISTRAKTOR TOTAL


1 2 3 MARKS
1

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 276 -
Science Module

INVESTIGATING TECHNOLOGY
Menyiasat Dunia Teknologi
Class : ______________

NAME DISTRACTOR DISTRACTOR DISTRAKTOR TOTAL


1 2 3 MARKS
1

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 277 -
Science Module

INVESTIGATING TECHNOLOGY
Menyiasat Dunia Teknologi
Class : ______________

NAME DISTRACTOR DISTRACTOR DISTRAKTOR TOTAL


1 2 3 MARKS
1

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 278 -
Science Module

1.10 Set Soalan Bantu


2.35 Set Soalan Latih Tubi
Panduan Guru
Perbanyakan set Modul untuk semua murid galus tahun 6
Beri penerangan cara dan langkah untuk menjawab soalan Bahagian B iaitu
mengenalpasti terlebih dahulu pembolehubah dimanipulasi (MV : Manipulated
Variable) dan pembolehubah bergerakbalas (RV : Responding Variable).

Langkah membuat latihan:

a. Murid membuat latihan Bahagian B Set Bantu iaitu 10 soalan yang telah
dikenalpasti pembolehubah dimanipulasi dan pembolehubah bergerak
balas serta format teknik menjawab.

b. Bimbing murid untuk menggunakan format sedemikian dalam latihan


berikutnya iaitu 30 soalan berikutnya.

c. Bincangkan jawapan dan kukuhkan teknik menjawab murid khusus bagi


jenis soalan Tujuan, Hipotesis/Hubungan/Kesimpulan, Pembolehubah-
Pembolehubah, Pola dan Ramalan.

Panduan Murid
Mengingati format ayat dan teknik menjawab soalan Tujuan,
Hipotesis/Hubungan/
Kesimpulan, Pembolehubah-Pembolehubah, Pola dan Ramalan

Langkah membuat latihan:

a. Murid membuat latihan Bahagian B Set Bantu iaitu 10 soalan yang telah
dikenalpasti pembolehubah dimanipulasi dan pembolehubah bergerak
balas serta format teknik menjawab.

b. Murid dikehendaki menggunakan format sedemikian dalam latihan


30 soalan berikutnya.

c. Bincangkan jawapan dan fahamkan kaedah untuk mengenalpasti


pembolehubah dan keperluannya dalam menjawab soalan.

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 279 -
Science Module

TEKNIK BAHAGIAN B

SUGGESTED ANSWERING TECHNIQUES.

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 280 -
Science Module

1. INSTRUCTIONS
1.1 Teachers should explain the suggested techniques on how to answer questions
to the pupils.
1.2 Ensure that pupils can identify the Master Keys which are the manipulated
variables or what to change (MV / wtc) and the responding variables or what to
observe (RV / wto). Clarify about the fixed variables or what to keep the same
(RV) too.
1.3 Pupils should be exposed to the method of identifying parameters and patterns
of (MV / wtc) and (RV / wto)
1.4 Enable pupils to write (MV / wtc) and (RV / wto) in the master key diagram
found in the questions.
1.5 Teachers can use the time frame suggested in the module table.
1.6 Discuss the answers and correct the mistakes. The result can be filled in the
assessment form.

2. INTRODUCTION
In answering science questions, pupils are normally confused and not clear about the
Science Process Skills terminology. To make it easier, we teachers, should come to
an agreement where the usage of the correct methods and techniques are essential.
The following suggestions could be helpful for several Science Process Skills.

2.1 Manipulate variable (MV) / What to change (wtc) :


Things which are being changed during the experiment.
Question : 1. Based on the investigation, state what to change.
Answering format : 1. (Parameter) + objects / materials / situations
Answer : 1. Amount of sunlight.

2.2 Respond variable (RV) / What to observe (wto) :


Things which are being observed, measured or recorded during and after the
experiment
Question : 1. State what to observe in this experiment.
Answering format : 1. (Parameter) + objects / materials / situations.
Answers : 1. Height of the plants.

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 281 -
Science Module

2. Size of the rabbits.

2.3 Constant / Fix variable (FV) / What to keep the same (wts) :
Things which are being kept the same before, during and after the experiment.
Question : 1. State what is kept the same in this experiment.
Answering format : 1. (Parameter) + objects / materials / situations.
Answers : 1. Type of the plant. / Place of experiment. / Amount of water.

2.4 Hypothesis / Relationship


Suggested statements that explain the relationship between the (MV / wtc) and
(RV / wto) which are not being verified by an experiment .
Questions : 1. What is the hypothesis of this experiment?
2. State one hypothesis based on this investigation?
Answering format : 1. As / If / When the (MV / wtc) increased / decreased, the
(RV / wto) increased / decreased.
2. The more / less the (MV / wtc), the more/ less the(RV / wto).
Answers : 1. As / If / When the amount of sunlight increases, the height
of the plant increases.
2. The more amount of food, the bigger the rabbit.
2.5 Aim:
Purpose of the investigation or things to find out.
Questions : 1. What is the aim / purpose of the investigation above?
2. What can you find out from this investigation
Answering format : 1. To investigate / find out the relationship between the (MV/
wtc) and (RV / wto).
2. To investigate / find out the effect of (MV / wtc)
on (RV / wto).
Answers : 1. To investigate / find out the relationship between the
amount of sunlight and height of the plants.
2. To investigate / find out the effect of the amount of sunlight
and the height of the plants.

2.6 Predict:
The ability to forecast about what will happen based on the given data or prior
knowledge.

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 282 -
Science Module

Questions : 1. Predict the length of the string if a 5 kg load is used.


2. What will happen to the plant if it is covered with
a black plastic?
Answers : 1. The length of spring…
2. The plant will die.
3. *depends on the result of the investigation or from the data
given.
2.7 Trend
Questions : 1. State the trend / pattern of the height of the plant.
Answering format : 1. Increasing / Decreasing / Same
Answer : 1. *depends on the result of the investigation or from the data
given.
2.8 Conclusion
Questions : 1. Write down a conclusion for the investigation above.
2. What can you learn from the investigation?
Answering format : 1. As / If / When the (MV / wtc) increased / decreased,
the (RV / wto) increased / decreased.
2. The more / less the (MV / wtc), the more / less the
(RV / wtc)
Answers : 1. As / If / When the amount of sunlight increases, the height
of the plant increases.
2. The more the amount of food, the bigger the rabbit.
3. *depends on the result of the investigation or from the data
given.

Number of chilli

Conclusion that is based on irregular trend.


Examples

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 283 -

Amount of fertilizer / g
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Science Module

Questions : 1. Write down a conclusion for the investigation above.


2. What can you learn from the investigation?
Answering format :
2. The (RV / wto) is the highest when the (MV / wtc) is from … to …
Answer : 1. The number of chilli is the highest when the amount of fertilizer is
from 4 to 6 gram.

MV : Condition of place / Amount of sunlighty


Keadaan tempat / Jumlah cahaya matahari

RV : Condition of plants / Growth of plants / Healthiness of plants


Keadaan tumbuhan / Tumbesaran tumbuhan / Kesuburan tumbuhan

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 284 -
Science Module

1. The following information shows three plants of the same type that are placed in
different location. The investigation takes about two weeks.
Maklumat berikut menunjukkan tiga tumbuhan yang sama jenis dan diletakkan di
tempat yang berbeza. Penyiasatan dijalankan selama dua minggu.

Plant J : in a dark place.


Tumbuhan J : di tempat gelap
Plant K : in a shady place.
Tumbuhan K : di tempat teduh
Plant L : in a bright place.
Tumbuhan L : di tempat terang

The results are recorded in the table below.


Keputusan direkodkan seperti dalam jadual di bawah.

Plant Condition of place Condition of plants


Tumbuhan Keadaan tempat Keadaan tumbuhan
Dark Dead
J
Gelap Mati
Shady Wilted
K
Teduh Layu
Bright Healthy
L
Terang Segar

Table 1
(a). State the aim of the investigation.
Nyatakan tujuan penyiasatan ini.

To investigate the relatrionship between ____________________________________

and _________________________________________________________________

Untuk menyiasat hubungan antara


_________________________________________

dan _________________________________________________________________

(b). In this investigation state,


Dalam penyiasatan ini nyatakan,

(i). what is changed : ______________________________________________


dimanipulasikan

(ii). what is observed : _______________________________________________


bergerak balas

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 285 -
Science Module

MV : Type of plant
Jenis tumbuhan / pokok

RV : Condition of the plant


Keadaan tumbuhan / pokok

2. Diagram 1 shows two plants, M and N which are put in one place. Both plants are not
given water for a week.
Rajah 1 menunjukkan dua tumbuhan, M dan N yang diletakkan di satu tempat.Kedua-
duanya tidak disiram air selama seminggu.

Plant M Plant N
Tumbuhan M Tumbuhan N

Diagram 1

(a). In this experiment, state the things that;


Dalam eksperimen ini, nyatakan pembolehubah berikut :

i. is changed : ____________________________________________
dimanipulasikan

ii. is observed : ____________________________________________


bergerak balas

iii. is kept the same : ____________________________________________


dimalarkan

MV : Time / Day (Increases)


Masa / Hari (Bertambah)

RV : Number of pupils having (increases)


Bilangan murid menghidap selsema (Bertambah)

3. In a study about the number of pupils who have flu, a group of pupils gathered
information in the table below.
Dalam satu kajian tentang bilangan murid yang menghidap selsema, sekumpulan
murid mengumpul maklumat seperti di bawah.

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 286 -
Science Module

Day Number of pupils having flu


Hari Bilangan murid menghidap selsema
Monday
2
Isnin
Tuesday
4
Selasa
Wednesday
6
Rabu
Thursday
flu Khamis
Friday
10
Jumaat
Table 2

(a). State the pattern of the change in the number of pupils who have flu.
Nyatakan pola perubahan bilangan murid yang menghidap selsema.

_____________________________________________________________________

(b) Predict the number of pupils having flu on Thursday.


Ramalkan bilangan murid menghidap selsema pada hari Khamis.

_____________________________________________________________________

(c). In this investigation, state what is


Dalam penyiasatan ini, nyatakan apakah

i. changed : ____________________________________________
dimanipulasikan

ii. observed : ___________________________________________


bergerak balas

(d). What conclusion can be made from the study above?


Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada kajian di atas?

When the ____________________ increases / decreases, the __________________

_____________________________increases / decreases

Apabila __________________ bertambah / berkurang, maka


____________________

____________________________________ bertambah / berkurang.

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 287 -
Science Module

MV : Time / Year (Increases)


Masa / Tahun (Bertambah)

RV : Number of patients (decreases)


Bilangan pesakit (Berkurang)

4. In a study about chicken pox, a group of pupils gathered information in the bar chart
below.
Dalam satu kajian tentang demam campak, sekumpulan murid mengumpul maklumat
seperti dalam carta bar di bawah.

Number of patients
Bilangan pesakit

100 –
90 –
80 –
70 –
60 –
50 –
40 –
30 –
20 –
10 –
Year
2003 2004 2005 2006 2007 Tahun
Diagram 2
(a). Name the thing that is
Namakan benda yang
i. changed : _________________________________________________
dimanipulasikan

ii. observed : _________________________________________________


bergerak balas

(b). Based on the information gathered, write one statement relating the two things in (a).
Berdasarkan maklumat yang didapati, tulis satu kenyataan berhubung dua perkara
dalam (a).

If the ___________________ increases / decreases, the _______________________

_____________________________ increases / decreases.

Jika ____________________ bertambah / berkurang, maka ____________________

______________________________ bertambah / berkurang.

(c). Based on the bar chart, state the pattern of the change in the number of patients.
Berdasarkan carta bar. Nyatakan corak perubahan bilangan pesakit.

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 288 -
Science Module

_____________________________________________________________________

MV : Time / Year (Increases)


Masa / Tahun (Bertambah)

RV : Number of tiger (Decreases)


Bilangan harimau (Berkurang)

5. The following table shows the number of tigers found in a jungle.


Jadual di bawah menunjukkan bilangan harimau yang dijumpai dalam sebuah hutan.

Year
Tahun 2000 2002 2004 2006 2008
Number of tiger
Bilangan harimau 26 22 18 14
Table 3
(a). What is the aim of this investigation?
Apakah tujuan penyiasatan ini?

To investigate the relationship between the ______________________________ and

the __________________________________________________________________

Untuk menyiasat hubungan antara _____________________________________ dan

____________________________________________________________________
_

(b). Based on the investigation, state the following that is:


Berdasarkan penyiasatan ini, nyatakan maklumat berikut:

i. changed ( manipulated variable):


dimanipulasikan
_______________________________________________________________

ii. measured (responding variable):


bergerak balas
_______________________________________________________________

(c). Predict the number of tigers in 2008?


Ramalkan bilangan harimau pada tahun 2008?

____________________________________________(Jawapan dalam bentuk


angka)

(d). What can you conclude from the investigation?


Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini?

When the ________________ increases / decreases, the ______________________

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 289 -
Science Module

________________________ increases / decreases.

Apabila ___________________ bertambah / berkurang, maka


___________________

___________________________ bertambah / berkurang.

MV : The amount of water sprinkled on the bread (Increases)


Jumlah air yang direnjis ke atas roti

RV : The number of mould spots on the bread (Increases)


Bilangan tompok kulat di atas roti (Bertambah)

6. A group of pupils carried out an investigation on three pieces of bread of the same
size. They sprinkled different amount of water on the bread as shown in Diagram 3.
Sekumpulan murid menjalankan penyiasatan ke atas tiga keping roti yang sama saiz.
Mereka merenjis ke atas roti dengan jumlah air yang berbeza seperti yang ditunjukkan
dalam Rajah 3 di bawah.

Bread K Bread L Bread M


Roti K Roti L Roti M
Sprinkled with one Sprinkled with three Sprinkled with six
teaspoon of water teaspoon of water teaspoon of water
Direnjis dengan Direnjis dengan Direnjis dengan
satu sudu air tiga sudu air enam sudu air

Diagram 3

The condition of the bread after three days is shown in Table 4.


Kedaan roti selepas tiga hari ditunjukkan dalam Jadual 4.

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 290 -
Science Module

Bread
K L M
Roti
Number of mould spots
3 6 15
Bilangan tompokan kulat
Table 4

(a). In this investigation,


Dalam penyiasatan ini,
i. what is changed : ________________________________________________
dimanipulasikan

ii. what is observed : ________________________________________________


bergerak balas

(b). What can you conclude from the investigation ?


Apakah kesimpulan daripada penyiasatan ini ?
When the _____________________________________ increases / decreases, the

_____________________________________________ increases / decreases.

Apabila ______________________________________ bertambah / berkurang, maka

____________________________________________ bertambah / berkurang.


MV : Number of owls (Increases)
Bilangan burung hantu (Bertambah)

RV : Number of rats (Decreases)


Bilangan tikus (Berkurang)

7. Aimiliyana carried out an investigation to find out the relationship between sources
of food and the number of consumers. The investigation involved rats and owls
in a paddy field. The investigation took 4 weeks.
Amiliyana menjalankan penyiasatan untuk mencari hubungan di antara sumber
makanan dan bilangan pengguna.Penyiasatan ini melibatkan tikus dan burung hantu
di kawasan sawah padi.Penyiasatan ini mengambil masa selama 4 minggu.

Diagram 4

The observations were recorded in the following table.


Penyiasatan direkodkan dalam jadual di bawah.

Week
1 2 3 4
Minggu

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 291 -
Science Module

Number of owl
5 7 9 11
Bilangan burung hantu
Number of rat
35 28 22 17
Bilangan tikus
Table 5
(a) State two things that are observed in the investigation.
Nyatakan dua perkara yang diperhatikan dalam penyiasatan ini.

_____________________________________________________________________

(b) State the pattern of the change in the number of rat..


Nyatakan corak perubahan pada bilangan tikus.

_____________________________________________________________________

(c). State the relationship between the things that you have mentioned in (a).
Nyatakan hubungan di antara dua perkara yang telah kamu nyatakan di (a).

If the ______________________________ increases / decreases, the ____________

________________________________ increases / decreases.

Jika _______________________________ bertambah / berkurang, maka _________

___________________________________ bertambah / berkurang.


(d) Predict the number of rat in week 5
Ramalkan bilangan tikus pada minggu kelima.

_____________________________________________________________________

MV : Number of marbles (Increases)


Bilangan guli (Bertambah)

RV : Volume of water (Increases)


Isipadu air (Bertambah)

8. Rafiq carried out an investigation to find out the volume of 5 marbles. He poured 30
cm³ of water into a measuring cylinder. He used marbles of the same size and dropped
the marbles, one at a time, into the cylinder as shown in diagram 4. The volume of
water was recorded each time he dropped the marbles as shown in table 6.
Rafiq menjalankan penyiasatan untuk mencari isipadu 5 biji guli. Dia menuang 30
sm³
air ke dalam silinder penyukat. Dia menggunakan guli yang sama saiz dan
memasukkan guli sebiji demi sebiji ke dalam silinder yang ditunjukkan dalam rajah 4.
Isipadu air dicatatkan setiap kali dia memasukkan guli seperti ditunjukkan dalam
jadual 6.

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 292 -
Science Module

60 60

50 50

40 40

30 30

20 20
marble
10 10 guli

Diagram 5

The number of marble


0 1 2 3 4 5
Bilangan guli
Volume of water ( cm³ )
30 34 38 42 46 50
Isipadu air ( sm³ )
Table 6
(a). What is kept the same in this investigation?
Apakah yang dimalarkan dalam penyiasatan ini.

_____________________________________________________________________

(b). Name the thing that is measured.


Namakan perkara yang diukur.(bergerak balas )
_____________________________________________________________________

(c). What is the aim of the investigation?


Apakah tujuan penyiasatan ini?

To investigate the relationship between the __________________________________

and _________________________________________________________________

Untuk menyiasat hubungan antara


_________________________________________

dan _________________________________________________________________

MV : Length of string (Increases)


Panjang tali (Bertambah)

RV : Number of swings in 30 seconds (Decreases)


Bilangan ayunan dalam 30 saat (Berkurang)

9. NorHanisah from 4 Sawi carried out an investigation on the swinging of a pendulum of


different length as shown in diagram 2 below.
Norhanisah dari Kelas 4 Sawi menjalankan penyiasatan ke atas ayunan bandul
dengan perbezaan panjang tali seperti ditunjukkan rajah 2 di bawah.

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 293 -
Science Module

string
tali

pendulum bob
bandul

Diagram 6
Table 7 shows the result.
Jadual 7 menunjukkan keputusan.

Length of string Number of swings in 30 seconds


Panjang tali Jumlah ayunan dalam 30 saat
20 cm 28
25 cm 23
30 cm 18
Table 7
(a). State the following :
Nyatakan :
i. Fixed Variable : ___________________________________________
dimalarkan

ii. Responding Variable : ___________________________________________


Bergerak balas

(b). Predict the number of swings in 30 seconds if the length of string is 35 cm .


Ramalkan jumlah ayunan dalam 30 saat jika panjang talinya 35 sm.
____________________________________________________________________

(c). State the hypothesis in this investigation.


Nyatakan hipotesis dalam penyiasatan ini.
If the ___________________________________________ increases / decreases, the

_______________________________________________ increases / decreases.

Jika _________________________________________ bertambah / berkurang, maka

_____________________________________________ bertambah / berkurang.

MV : Volume of water (Increases)


Isipadu air (Bertambah)

RV : Mass of towel (Increases)


Berat tuala (Bertambah)

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 294 -
Science Module

10. Najihah carries out an investigation using three towels of the same type and
size. She pours three different volumes of water onto each towel as shown in
diagram 6 below.
Najihah menjalankan satu penyiasatan menggunakan tiga tuala yang sama jenis dan
saiz.Dia menuang isipadu air yang berbeza ke atas setiap tuala seperti yang
ditunjukkan dalam rajah 6 di bawah.

Diagram 7

The result of the mass of the towels after absorbing water are as recorded in Table 8 .
Keputusan menunjukkan berat tuala selepas menyerap air direkodkan dalam jadual 8.

Towel
X Y Z
Tuala
Mass (g)
150 200 250
Berat
Table 8

(a) State the following :


i. Manipulated variable : ____________________________________________
Dimanipulasikan

ii. Responding variable : _____________________________________________


Bergerak balas

(b) What is the aim of the investigation ?


Apakah tujuan penyiasatan ini ?

To investigate the relationship between the __________________________________

and _________________________________________________________________

Untuk menyiasat hubungan antara


_________________________________________

dan _________________________________________________________________

(c) State the trend of change in the mass of the towels.


Nyatakan pola perubahan berat tuala.

_____________________________________________________________________

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 295 -
Science Module

MV : _______________________________________ ( ________________ )

RV : _______________________________________ ( ________________ )

11. An experiment was carried out by Hafizuddin by placing 50 sen coins on a pan
attached to a spring as shown in diagram 7. The length of the spring was
measured.
Eksperimen dijalankan oleh Hafizudin dengan meletakkan syiling 50 sen di atas
dulang yang dihubungkan oleh spring seperti ditunjukkan dalam rajah 7.Panjang
spring disukat.

spring
spring

50 sen coin
syiling 50 sen

Diagram 8
Table 9 shows the results of the experiment.
Jadual 9 menunjukkan keputusannya.
Number of 50 sen coins Length of spring (cm)
Bilangan syiling 50 sen Panjang spring ( sm )
0 8
2 10
4 X
6 14
Table 9
(a). State the following :
Nyatakan :
i. Manipulated variable : ____________________________________________
Dimanipulasikan

ii. Responding variable : ____________________________________________


Bergerak balas

(b). What is the aim of the investigation ?


Apakah tujuan penyiasatan ini ?

_____________________________________________________________________

(c). Predict the lenth of spring when four 50 sen coins is put on the pan.
Ramalkan panjang spring bila empat syiling 50 sen diletakkan ke dalam dulang.

_____________________________________________________________________

(d). State the trend of change in the length of the spring.


Nyatakan pola perubahan pemanjangan spring.

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 296 -
Science Module

_____________________________________________________________________

MV : _______________________________________ ( ________________ )

RV : _______________________________________ ( ________________ )

12. An investigation was carried out by Eizul on the temperatures of hot water in two
beakers. One of the beakers was wrapped with towel. He poured 300 ml hot water
into each beaker. The temperatures of the hot water in the beakers was
measured every 2 minutes for a period of 8 minutes.
Penyiasatan dijalankan oleh Eizul ke atas suhu air panas di dalam dua bikar.Satu
daripada bikar dibalut dengan tuala.Dia menuang 300 ml air panas ke dalam setiap
bikar.Suhu air panas di dalam kedua-dua bekas disukat setiap 2 minit untuk jangka
masa 8 minit. Thermomete
r
Termometer

Towel
Tuala

X Diagram 9 Y

Table 10 shows the results of the investigation.


Jadual 10 menunjukkan keputusan penyiasatan.

Time (minutes )
0 2 4 6 8
Masa (minit)
Temperature of water in beaker X ( º C )
94 80 75 66 54
Suhu air dalam bikar X ( º C )
Temperature of water in beaker Y ( º C )
94 90 86 82 78
Suhu air dalam bikar Y ( º C )
Table 10

(a) State the following :


Nyatakan
i. Fixed variable :
___________________________________________
Dimalarkan

ii. Manipulated variable : ___________________________________________


Dimanipulasikan

iii. Responding variable : ____________________________________________


Bergerak balas

(b). State the hypothesis for this investigation.


Nyatakan hipotesis untuk penyiasatan ini.

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 297 -
Science Module

_____________________________________________________________________

MV : ________________________________________________

RV : ________________________________________________

13. An investigation was carried out by Puan Hidayah to find out the ability of
material to absorb water. Three types of materials were placed in trays A, B and C
respectively as shown in diagram below. After 2 minutes , the materials
were removed from the trays. The remaining water in each tray was poured
into a measuring cylinder.
Satu penyiasatan dijalankan oleh Puan Hidayah mencari keupayaan bahan untuk
menyerap air.Tiga jenis bahan diletakkan dalam dulang masing-masing A,B dan C
seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah.Selepas 2 minit,bahan itu dikeluarkan
daripada dulang.Baki air dalam setiap dulang dituang ke dalam silinder penyukat.

Diaper Rag Paper


Kain lampin Kain buruk Kertas

Diagram 10

(a). State the following :


Nyatakan

i. Manipulated variable : ____________________________________________


Dimanipulasikan

ii. Responding variable : ____________________________________________


Bergerak balsas

iii. Fixed variables : ____________________________________________


Dimalarkan

(b). What is the aim of the investigation ?


Apakah tujuan penyiasatan ini ?

_____________________________________________________________________

MV : ________________________________________________

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 298 -
Science Module

RV : ________________________________________________

14. Mohd Faiz from 4 Mawar conducted an investigation using the apparatus set up as
shown in diagram 10 . Three objects are placed into the hot water at the same time.
Mohd Faiz dari 4 Mawar menjalankan penyiasatan menggunakan peralatan yang
disediakan seperti ditunjukkan dalam rajah 10.Tiga objek diletakkan ke dalam air
panas pada waktu yang sama.

pembaris logam rod kaca


sudu
plastik

air
air
air panas
panas
panas
Diagram 11

He touches the objects from time to time and record the findings as below.
Dia menyentuh objek dari masa ke semasa dan mencatat penemuannya seperti di
bawah.

Metal ruler Glass rod Plastic spoon


Type of objects
Pembaris Rod kaca Sudu plastik
Jenis objek
logam
Fastest to Faster to Slowest to
Conductivity of
become hot become hot become hot
heat
Paling cepat Cepat panas Lambat
Mengalirkan haba
panas panas
Table 11

(a). State the following :


Nyatakan

i. Fixed variable : ____________________________________________


Dimalarkan

ii. Manipulated variable : ____________________________________________


Dimanipulasikan

(b). What is the aim of the investigation ?


Apakah tujuan penyiasatan ini ?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 299 -
Science Module

MV : _______________________________________ ( ________________ )

RV : _______________________________________ ( ________________ )

15. Table 11 shows the positions of four planets and the time taken to orbit the sun.
Jadual 11 menunjukkan kedudukan empat planet dan masa yang diambil untuk
mengelilingi matahari.

Time taken to orbit the sun


Planet Position from the sun
Masa diambil untuk
Planet Kedudukan dari matahari
mengelilingi matahari
Earth Third 365 ¼ days
Bumi Ketiga 365¼ hari
Mars Fourth 687 days
Marikh Keempat 687 hari
Jupiter Fifth 12 years
Musytari Kelima 12 tahun
Neptune Eighth 165 years
Neptun Kelapan 165 tahun
Table 12

(a). What is kept the same in this investigation.


Apakah yang dimalarkan dalam penyiasatan ini.

_____________________________________________________________________

(b). What is the trend of change in time taken for the planets to orbit the sun ?
Apakah pola perubahan masa diambil bagi planet-planet mengelilingi matahari ?

_____________________________________________________________________

(c) State the relationship between the distance of a planet from the sun and the
time taken to orbit the sun.
Nyatakan hubungan di antara jarak planet dari matahari dan masa yang diambil untuk
mengelilingi matahari.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 300 -
Science Module

MV : _______________________________________ ( ________________ )

RV : _______________________________________ ( ________________ )

16. The following Table 12 shows data gathered by a group of pupils from SK Kota Setia.
Jadual 12 menunjukkan data yang didapati oleh sekumpulan murid daripada SK Kota
Setia.

Time taken to make one


complete orbit around the
Distance from the Sun
Sun (year)
Planet (million km)
Masa diambil untuk
Planet Jarak dari Matahari
membuat satu pusingan
(juta km)
mengelilingi
Matahari(tahun)
R 150 1
S 780 12
T 1430 30
U 2870 84
V 4500 165
Table 12

(a). What is the aim of the investigation ?


Apakah tujuan penyiasatan ini ?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(b). What is the trend for the time taken to make one complete orbit around the Sun ?
Apakah pola masa diambil untuk membuat satu pusingan mengelilingi Matahari ?

____________________________________________________________________

(c). State the relationship between the distance from the Sun and the time taken to make
one complete orbit around the Sun.
Nyatakan hubungan di antara jarak dari Matahari dengan masa diambil untuk
membuat satu pusingan mengelilingi Matahari.

____________________________________________________________________

(d) Planet P takes 6 years to make one complete orbit around the Sun.Predict the position
of planet P.
Planet P mengambil masa 6 tahun untuk membuat satu pusingan mengelilingi
Matahari.Ramalkan kedudukan planet P.

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 301 -
Science Module

____________________________________________________________________

MV : _______________________________________ ( ________________ )

RV : _______________________________________ ( ________________ )

17. Diagram 11 shows the positions of three planets from the Sun.
Rajah 11 menunjukkan kedudukan tiga planet dari Matahari.

Sun
Matahari
X

Y Z

Diagram 12

Table 13 shows the period for one complete orbit of the planets around the Sun.
Jadual 13 menunjukkan tempoh masa planet untuk mengelilingi Matahari.

Planet Period for one complete orbit (years)


Planet Tempoh masa melengkapkan satu pusingan(tahun)
X 2
Y 12
Z 84
Table 13

(a). What is the aim of the investigation ?


Nyatakan tujuan penyiasatan ini?

____________________________________________________________________

(b). What is the relationship between the position of the planet and the period for one
complete orbit of the planet round the Sun?
Apakah hubungan di antara kedudukan planet dengan tempoh masa planet untuk
melengkapkan satu pusingan?

_____________________________________________________________________

(c). Planet S takes 76 years to make one complete orbit around the Sun. Predict the
position of planet S.
Planet S mengambil masa 76 tahun untuk membuat satu pusingan lengkap
mengelilingi Matahari. Ramalkan kedudukan Planet S.

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 302 -
Science Module

_____________________________________________________________________

MV : _______________________________________ ( ________________ )

RV : _______________________________________ ( ________________ )

18. Table 14 shows the average surface temperature of each planet in the Solar System.
Jadual 14 menunjukkan purata suhu permukaan setiap planet di dalam Sistem Solar.

Planet Average surface temperature of planet ( º C )


Planet Purata suhu permukaan planet ( °C )
Mercury
440
Utarid
Venus
430
Zuhrah
Earth
22
Bumi
Mars
-23
Marikh
Jupiter
-150
Musytari
Saturn
-180
Zuhal
Uranus
-210
Uranus
Neptune
-211
Neptun
Pluto
-230
Pluto

Table 14

(a). What is the aim of the investigation ?


Apakah tujuan penyiasatan ini?

_____________________________________________________________________

(b). What is the trend of the average surface temperature of planets from Mercury
to Pluto ?
Apakah pola purata suhu permukaan planet daripada Marikh ke Pluto?

____________________________________________________________________

(c). State the hypothesis of this investigation.


Nyatakan hipotesis dari penyiasatan ini.

_____________________________________________________________________

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 303 -
Science Module

MV : _______________________________________ ( ________________ )

RV : _______________________________________ ( ________________ )

19. Diagram 13 below shows the orbit of planets around the Sun in the Solar System.
Rajah 13 di bawah menunjukkan orbit planet mengelilingi Matahari
dalam Sistem Solar.

Jupiter Pluto
Uranus
Musytari Pluto
Uranus

Sun
Neptune
Matahari
Mars Saturn Neptun
Marikh Zuhal

Diagram 13

(a). What is the aim of the investigation ?


Apakah tujuan penyiasatan ini ?

_____________________________________________________________________

(b). Which planet has the largest orbit ?


Planet yang manakah mempunyai orbit yang paling besar?

_____________________________________________________________________

(c). State a relationship between the distance of planet from the sun and the size of orbit
of planet.
Nyatakan hubungan di atara jarak planet dari matahari dan saiiz .

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 304 -
Science Module

MV : _______________________________________ ( ________________ )

RV : _______________________________________ ( ________________ )

20. A group of pupils from SK Bota Kanan carried out an investigation


to lift a load of 600g using different pulley systems as shown in Diagram 14.
Sekumpulan murid daripada SK Bota Kanan menjalankan penyiasatan untuk
mengangkat beban 600g menggunakan sistem takal seperti rajah 14.
Daya Daya
300N 150N

Beban
600g

Beban
600g

Diagram 14
(a). State the following :
Nyatakan

i. Fixed Variable :-
___________________________________________
Dimalarkan

ii. Manipulated Variable :____________________________________________


Dimanipulasikan

iii. Responding Variable : ___________________________________________


Bergerak balas

(b). What is the aim of this investigation ?


Nyatakan tujuan penyiasatan ini ?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(c). What is the conclusion for this investigation ?


Nyatakan kesimpulan daripada penyiasatan ini ?

_____________________________________________________________________

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 305 -
Science Module

MV : _______________________________________ ( ________________ )

RV : _______________________________________ ( ________________ )
21. Shafiq carried out an investigation with gears of four different diameters. Each gear is
fixed one at a time onto the position of gear Y. The iron chain is then spun around as
shown in Diagram 15. The number of rotations made by gear Y when gear X
completes one full rotation is recorded in Table 15.
Shafiq menjalan satu penyiasatan dengan menggunakan gear yang berbeza
diameter.Setiap gear dipasang pada satu masa pada kedudukan gear Y. Kemudian
rantai besi dipusing sekililing seperti dalam rajah 15. Bilangan kali pusingan yang
dibuat oleh Gear Y apabila Gear X membuat satu pusingan lengkap adalah
direkodkan dalam jadual 15.

Diagram 15
Diameter of gear Y (cm)
2 4 6 8
Diameter gear Y (sm)
Number of rotations made by Y
12 10 8 5
Bilangan pusingan dibuat oleh Y
Table 15
(a). State the following :
Nyatakan
i. Manipulated Variable :
___________________________________________
Dimanipulasikan

ii. Responding Variable :


___________________________________________
Bergerak balas

(b). What is the aim of the investigation ?


Apakah tujuan penyiasatan ini ?

____________________________________________________________________

(c). What is the trend for the number of rotations made by gear Y for a complete
rotation of gear X as the diameter gear Y increase ?
Apakah pola bilangan pusingan dibuat oleh gear Y untuk melengkapkan pusingan
gear X jika diameter gear Y bertambah ?

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 306 -
Science Module

_____________________________________________________________________

(d). What is the conclusion from this investigation ?


Apakah kesimpulan berdasarkan penyiasatan ini ?

_____________________________________________________________________
MV : _______________________________________ ( ________________ )

RV : _______________________________________ ( ________________ )

22. Hashim is carrying out an investigation. Diagram 16 shows Hashim is trying to


move a load by using a lever. He finds that it is difficult to move the load.
Hashim menjalankan satu penyiasatan.Rajah 16 menunjukkan Hashim cuba
menggerakkan beban dengan menggunakan tuas.Dia mendapati amat susah untuk
menggerakkan beban itu.

load
beban

Fulcrum
Diagram 16
Then Hashim moves the fulcrum closer to the load as shown in Diagram 17.
He finds that it is easier to move the load.
Kemudian Hashim meggerakkan fulcrum rapat kea rah beban seperti dalam rajah 17.
Dia mendapati lebih mudah untuk menggerakkan beban itu.

load
beban

Fulcrum
Diagram 17
(a). State the following :
Nyatakan
i. Manipulated Variable : ____________________________________________
Dimanipulasikan

ii. Responding Variable : ____________________________________________


Bergerak balas
(b). What is the purpose of the investigation?
Nyatakan tujuan penyiasatan ini ?

_____________________________________________________________________

(c). Make a hypothesis for the investigation above.


Buat satu hipotesis untuk penyiasatan di atas.

_____________________________________________________________________

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 307 -
Science Module

(d). What is the conclusion from this investigation?


Apakah kesimpulan dari penyiasatan ini ?

_____________________________________________________________________

MV : _______________________________________ ( ________________ )

RV : _______________________________________ ( ________________ )

23. Mirza Azhar is carrying out an investigation. He is trying to lift the different mass
of load by stacking the books one at a time on the other end of the plank. The number
of books needed to lift the bag is recorded in the graph below.
Mirza Azhar menjalankan penyiasatan.Dia cuba mengangkat berat beban yang
berbeza dengan melonggokkan buku pada satu masa pada hujung kayu.Bilangan
buku yang diperlukan untuk mengangkat beg direkodkan seperti dalam graf di bawah.

plank
papan
70cm
load
beban
30cm
Number of book

25
20

15
10
5
0
1 2 3
Mass of bag(kg)
Berat beg (kg)

Diagram 18

(a). What is the fixed variable in this investigation?


Apakah pembolehubah dimalarkan dalam penyiasatan ini?

_____________________________________________________________________

(b). What is the aim of the investigation ?


Apakah tujuan penyiasatan ini ?

_____________________________________________________________________

(c). What is the conclusion from this investigation ?


Apakah kesimpulan daripada penyiasatan ini?

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 308 -
Science Module

_____________________________________________________________________

MV : _______________________________________ ( ________________ )

RV : _______________________________________ ( ________________ )

24. The diagram below shows an apparatus and materials that can be used in an
investigation. The time for the wheel barrow to go up the plank to carry the
different amount of sand is recorded.
Rajah di bawah menunjukkan peralatan dan bahan yang digunakan dalam
penyiasatan.Masa untuk kereta sorong naik ke atas papan membawa jumlah pasir
yang berbeza direkodkan. Stop watch
sand Plank Jam randik
pasir Papan
s

pail wheel barrow


kereta sorong
Diagram 19

Amount of sand 1 pail 2 pails 3 pails


Jumlah pasir I baldi 2 baldi 3 baldi
Time for wheel barrow to go up (minutes)
1 2 3
Masa untuk kereta sorong naik ke atas ( minit )
Table 16

(a). State the following :


Nyatakan

i. Manipulated Variable :
___________________________________________
Dimanipulasikan

ii. Responding Variable : ____________________________________________


Bergerak balas

(b). What is the purpose of the investigation ?


Apakah tujuan penyiasatan ini ?

_____________________________________________________________________

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 309 -
Science Module

(c). What is the relationship between the manipulated variable and the responding
variable from this investigation ?
Apakah hubungan di antara pembolehubah dimanipulasikan dengan pembolehubah
bergerak balas daripada penyiasatan ini ?

_____________________________________________________________________

MV : _______________________________________ ( ________________ )

RV : _______________________________________ ( ________________ )

25. The diagram shows the apparatus used in an investigation.


Rajah menunjukkan peralatan yang digunakan dalam satu penyiasatan.

Light source Cube Screen


Sumber cahaya Kiub Skrin

Diagram 20
Instructions:
Arahan
(1) Turn on the light source
Hidupkan sumber cahaya
(2) Measure the height of the shadow formed on the screen
Sukat ketinggian bayang-bayang yang terbentuk.
(3) Record the observation
Catatkan penyiasatan
(4) Repeat the activity by placing the cube nearer to the screen
Ulangi aktiviti dengan mendekatkan lagi kiub ke arah skrin

Result / Keputusan
Distance of cube from the screen (cm)
40 35 30 25 20
Jarak kiub dari skrin ( sm )
Height of the shadow formed (cm)
17 15 13 11 9
Ketinggian bayang-bayang yang terbentuk (sm)
Table 17
(a). What is the aim of the investigation above?
Apakah tujuan penyiasatan di atas?
___________________________________________________________________

(b). State the pattern of change in the height of the shadow formed.
Nyatakan pola perubahan ketinggian bayang-bayang yang terbentuk.
_____________________________________________________________________

(c). Write down two variables from the investigation above.


Tulis dua pembolehubah daripada penyiasatan di atas.

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 310 -
Science Module

______________________________________________________________________

(d). Make a hypothesis for the investigation above.


Nyatakan hipotesis untuk penyiasatan di atas.
______________________________________________________________________

MV : _______________________________________ ( ________________ )

RV : _______________________________________ ( ________________ )

26. Fadilah and Shahril carried out an investigation using the apparatus as shown
below.
Fadilah dan Shahril menjalankan penyiasatan menggunakan peralatan seprti di
bawah.

wire
wayar candle
lilin

iron ball
bola besi

Diagram 21

Shahril heated the wire by using a candle. The length of the wire increased every
2 minutes and the results were recorded in the table below.
Shahril memanaskan wayar menggunakan lilin.Panjang wayar bertambah setiap 2
minit dan keputusan dicatatkan dalam jadual di bawah.

Period of heating (minute) Length of the wire (cm)


Tempoh pemanasan (minit) Panjang wayar (sm)
0 8.0
2 8.5
4 9.0
6 9.5
8 10.0
Table 18

(a). What is the aim of the investigation above?


Apakah tujuan penyiasatan di atas?

____________________________________________________________________

(b). State the thing that is


Nyatakan
i. changed : ____________________________________________

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 311 -
Science Module

dimanipulasikan

ii. observed : ____________________________________________


bergerak balas

(c). State the relationship between the period of heating and the length of wire.
Nyatakan hubungan di antara tempoh masa pemanasan dan panjang wayar.

____________________________________________________________________
MV : _______________________________________ ( ________________ )

RV : _______________________________________ ( ________________ )

27. Diagram 21 shows three circuits that are prepared by Asmah in an investigation.
Rajah 21 menunjukkan tiga litar disediakan oleh Asmah dalam satu penyiasatan.

R S T
Diagram 21
The table below shows the results of this experiment after the switches are turned on.
Jadual di bawah menunjukkan keputusan eksperimen ini apabila suis dihidupkan.

Circuit The number of dry cells Brightness of the bulb


Litar Bilangan sel kering Kecerahan mentol
R 1 Dim / Malap
S 2 Bright / Terang
T 3 Brightest / Paling terang
Table 19

(a) What does Asmah want to find out from the experiment?
Apakah tujuan Asmah menjalankan eksperimen?

____________________________________________________________________

(b) Based on the experiment, state the following.


Berdasarkan eksperimen, nyatakan
i. what is changed : ____________________________________________
dimanipulasikan

ii. what is observed : ____________________________________________


bergerak balas

(c) State the relationship between what to change and what to observe.

_____________________________________________________________________

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 312 -
Science Module

The brightness of a bulb depends on the number of bulbs.


Kecerahan mentol bergantung kepada bilangan mentol.

(d). Write a hypothesis based on the statement above.


Tuliskan hipotesis berdasarkan pernyataan di atas.

_____________________________________________________________________

MV : _______________________________________ ( ________________ )

RV : _______________________________________ ( ________________ )

28. A group of pupils carried out an activity using model cars.


The bar chart below shows the information they have obtained.
Sekumpulan murid menjalankan aktiviti menggunakan model kereta.
Carta bar di bawah menunjukkan maklumat yang didapati.
Speed of model car/m/s
Kelajuan model kereta/m/s

30

25

20

15

10

5 Number of dry cell


Bilangan sel kering
1 2 3 4 5 6

Diagram 22
(a) What is the aim of the fair test?
Apakah tujuan ujikaji ini?

_____________________________________________________________________

(b). In this fair test,


Dalam ujikaji ini,

i. what is changed? : ____________________________________________


dimanipulasikan?

ii. what is observed? : ____________________________________________


bergerak balas?

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 313 -
Science Module

(c) What is the relationship between the number of dry cells and the speed of cars?
Apakah hubungan di antara bilangan sel kering and kelajuan kereta?

______________________________________________________________________

MV : _______________________________________ ( ________________ )

RV : _______________________________________ ( ________________ )

29. Diagram 23 shows an investigation that was carried out by Amir. He records
the number of complete swings in 30 seconds for a pendulum with different lengths.
Rajah 23 menunjukkan penyiasatan yang dijalankan oleh Amir. Dia catat bilangan
ayunan lengkap dalam 30 saat oleh bandul dengan panjang yang berbeza.

string
tali

pendulumban
dul

Diagram 23

Table 18 shows the result recorded by Amir.


Jadual 18 menunjukkan keputusan yang dicatat oleh Amir.

Length of pendulum (cm)


10 20 30 40 50
Panjang bandul (sm)
Number of complete swings
40 36 32 28 24
Jumlah ayunan lengkap
Table 20

(a). State the aim for the above investigation.


Nyatakan tujuan penyiasatan di atas.

_____________________________________________________________________

(b). State the following based on the above investigation.


Nyatakan perkara berikut berdasarkan penyiasatan di atas.

i. What is changed : ____________________________________________


Dimanipulasikan

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 314 -
Science Module

ii. What is measured :


____________________________________________
Bergerakbalas

MV : _______________________________________ ( ________________ )

RV : _______________________________________ ( ________________ )

30. The bar chart below shows the result of a fair test when the towel is being dried inside
the room with different temperatures.
Carta bawah di bawah menunjukkan keputusan uji kaji bila tuala dikeringkan di dalam
bilik dengan suhu yang berlainan.

Time taken for towel to dry (minute)


Masa diambil untuk tuala kering(minit)

60 –

50 –

40 –

30 –

20 –

10 –

Room temperature (°C)


Suhu bilik(°C)
27 29 31 33
Diagram 24

(a). State the change of pattern in the time taken for the towel to dry.
Nyatakan perubahan pola masa yang diambil untuk tuala mengering.

_____________________________________________________________________

(b). What is the aim of this fair test ?


Apakah tujuan uji kaji ini ?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(c). State the relationship between what you changed and measured above.

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 315 -
Science Module

Nyatakan hubunan di antara pemboleubah dimanipulasi dan bergerak balas.

_____________________________________________________________________

MV : _______________________________________

RV : _______________________________________

31. The diagram shows a set of apparatus that was used in an investigation.
Rajah menunjukkan peralatan yang digunakan untuk satu penyiasatan.

X Y Z
Diagram 25

Ramli pours 150ml of water into each container and places the containers at the
school field. The time needed to evaporate 150ml water for each container is
shown in the Table below.
Ramli memasukkan 150ml air ke dalam setiap bekas dan melatakkan bekas di
padang sekolah.Masa diperlukan untuk 150 ml air tersejat pada setiap bekas seperti
yang ditunjukkan dalam jadual di bawah.

Container Time of evaporation (day)


Bekas Masa penyejatan (hari)
X 2
Y 6
Z 3
Table 21

(a). State the aim of the investigation above.


Nyatakan tujuan penyiasan di atas.

_____________________________________________________________________

(b). State two things that were observed.


Nyatakan dua perkara yang perlu dikenal pasti.

_____________________________________________________________________

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 316 -
Science Module

(c). What is the relationship between the things that were mentioned in (b)?
Apakah hubungan di antara dua perkara yang kamu nyatakan di (b)?

_____________________________________________________________________

(d). Make a hypothesis for the investigation above.


Buat satu hipotesis untuk penyiasatan di atas.

_____________________________________________________________________

MV : _______________________________________ ( ________________ )

RV : _______________________________________ ( ________________ )

32. Year 5 Bestari carried out an investigation on the melting of ice. An ice cube was
placed into four beakers which contained 100 ml of water with different
temperatures. The table below shows the result of the investigation.
Tahun 5 Bestari menjalankan penyiasatan ke atas peleburan ais.Setiap kiub ais
diletakkan ke dalam setiap bikar yang mengandungi 100 ml air dengan suhu yang
berbeza.Jadual di bawah menunjukkan keputusan penyiasatan.

Temperature of water (°C) Period of melting (second)


Suhu air (°C) Masa untuk melebur (saat)
30 80
40 70
50 60
60 50
Table 22

(a). State the pattern of change in the period of melting.


Nyatakan pola perubahan masa untuk melebur.

_____________________________________________________________________

(b). State what is


Nyatakan
i. changed : ____________________________________________
dimanipulasikan

ii. measured : ____________________________________________


bergerak balas

(c). Write one hypothesis based on the investigation above.


Tuliskan satu hipotesis berdasarkan penyiasatan di atas.

_____________________________________________________________________

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 317 -
Science Module

MV : _______________________________________ ( ________________ )

RV : _______________________________________ ( ________________ )

33. In an investigation, a beaker of water is heated. The amount of water that is


collected in the measuring cylinder is recorded in Table 21 below.
Dalam penyiasatan ini, air di dalam bikar dipanaskan.Jumlah air yang dikumpul di
dalam silinder penyukat direkodkan seperti dalam Jadual 21 di bawah.

Steel plate
kepingan keluli
beaker
bikar
water
air

measuring cylinder
silinder penyukat
Diagram 26

Time taken to heat the water (minutes) The amount of water in the measuring cylinder (ml)
Masa diambil untuk panaskan air Jumlah air dalam silinder penyukat (ml)
(minit)
10 4
20 8
30 12
40 16
Table 23

(a). What do you want to find out from this investigation ?


Apakah yang ingin anda siasat daripada penyiasatan ini ?

_____________________________________________________________________

(b). What is the trend in the amount of water in the measuring cylinder ?
Apakah corak pada jumlah air disukat dalam silider penyukat?

_____________________________________________________________________

(c). Based on this investigation, state the following.

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 318 -
Science Module

Berdasarkan penyiasatan ini, nyatakan

i. what is changed : _______________________________________________


dimanipulasikan

iii. what is measured : _______________________________________________


bergerak balas

MV : _______________________________________ ( ________________ )

RV : _______________________________________ ( ________________ )

34. Table 23 shows the observations made in an investigation.


Jadual 23 menunjukkan pemerhatian dalam satu penyiasatan.

Time of day
Masa dalam 8.30 am 9.30 am 10.30 am 2.30 pm 3.30 pm 4.30 pm
sehari
Position of the
shadow West West West East East East
Kedudukan
bayang-bayang

Table 24

(a). What is the aim of this investigation ?


Apakah tujuan penyiasatan ini ?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(b). State the variables:


Nyatakan pembolehubah

i. What to change : ___________________________________________


Dimanipulasikan

ii. What to observe : ___________________________________________


Bergerak balas

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 319 -
Science Module

MV : _______________________________________

RV : _______________________________________

35. Diagram 28 shows the results of an investigation. The dates given are from the Lunar
Calendar.
Rajah menunjukkan keputusan penyiasatan.Data yang diberi daripada Kalender
Lunar.

st
1 1day
hari 3rd day 7th day 10th day 15th day
hari ke 3 hari ke 7 hari ke 10 hari ke 11

Diagram 28

(a). What is the aim of the investigation?


Apakah tujuan penyiasatan ini?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(b). What is the trend of change in the size of the Moon as it appears in the sky
from the 3rd day to the 15th day?
Apakah pola perubahan pada saiz bulan yang kelihatan di langit dari hari ke 3 hingga
hari ke 15 ?

_____________________________________________________________________

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 320 -
Science Module

MV : _______________________________________ ( ________________ )

RV : _______________________________________ ( ________________ )

36. The length of shadow is measured from 9.30 am to 2.30 pm. The Table below
shows the results of the investigation.
Panjang bayang-bayang diukur dari 9.30 am hingga 2.30 pm.Jadual di bawah
menunjukkan keputusan penyiasatan.

Time 9.30 10.30 11.30 12.30 1.30 2.30


Masa am am am noon pm pm
Length of
shadow (cm)
Panjang
bayang- 60 30 10 - 10 30
bayang(sm)

Table 25
(a). What is the aim of the investigation?
Apakah tujuan penyiasatan ini?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(b). What is the trend of change in the length of the shadow from 9.30 am to 2.30 pm?
Apakah pola perubahan panjang baying-bayang daripada pukul 9.30 pagi hingga 2.30
petang?

_____________________________________________________________________

(c). Suggest one hypothesis based on the trend stated in (b).


Cadangkan satu hipotesis berdasarkan pola yang dinyatakan di (b).

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 321 -
Science Module

MV : _______________________________________ ( ________________ )

RV : _______________________________________ ( ________________ )

37. The bar chart shows the information that was gathered by a group of pupils in an
investigation.
Carta bar dibawah menunjukkan maklumat yang dikumpul oleh sekumpulan murid
dalam satu penyiasatan.

Size of the Moon


Saiz bulan

4th 10th 15th 20th 26th


Date according to the lunar calendar
Tarikh berdasarkan Kalendar Lunar

Diagram 29

(a). What is the purpose of the investigation?


Apakah tujuan penyiasatan ini?

_____________________________________________________________________

(b). What is the pattern of change in the size of the Moon?


Apakah pola perubahan saiz bulan?

______________________________________________________________________

(c). State the thing that is :


Nyatakan

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 322 -
Science Module

i. changed : _________________________________________________
dimanipulasi

ii. observed : _________________________________________________


bergerak balas

MV : _______________________________________

RV : _______________________________________

38. Husaini records the length of the shadow of a pole from 9.00 am to 3.00 pm. The
bar chart in Diagram 30 shows the result.
Husaini merekod panjang bayang-bayang sebatng tiang dari pukul 9.00 pagi hingga
3.00 petang. Carta bar di bawah menunjukkan keputusannya.

Length of the shadow


Panjang bayang-bayang

Time
9.00 10.00 11.00 12.00 1.00 2.00 3.00 Masa
am am am noon pm pm pm

Diagram 30

(a). What is the pattern of change in the length of the shadow from 9.00 a.m. to
3.00 pm ?
Apakah pola perubahan pada panjang bayang-bayang dari pukul 9.00 pagi ke 3.00
petang.

_____________________________________________________________________

(b). State the thing that is


Nyatakan

i. changed : ____________________________________________
dimanipulasikan

ii. measured : ____________________________________________

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 323 -
Science Module

bergerak balas

MV : _______________________________________ ( ________________ )

RV : _______________________________________ ( ________________ )

39. Diagram 31 shows the combination of several shapes to form two models.
Rajah 31 menunjukkan kombinasi beberapa bentuk untuk membentuk dua model.

R S

Diagram 31

(a). State a relationship between the base area and the stability of the model.
Nyatakan hubungan di antara luas tapak dengan kestabilan model.

_____________________________________________________________________

(b). State a relationship between the height of building and the stability of a building.
Nyatakan hubungan di antara tinggi dan kestabilan sesuatu bangunan.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 324 -
Science Module

MV : _______________________________________ ( ________________ )

RV : _______________________________________ ( ________________ )

40. Three similar objects, A, B and C, are placed on three desks as shown in the
diagram below.
Tiga objek yang serupa A, B dan C, diletakkan di atas meja seperti yang ditunjukkan
dalam rajah di bawah.

A B C
Diagram 32

Model B toppled over first, and then followed by model A and C.


Model B jatuh dahulu, dan kemudian diikuti model A dan C

(a). State the aim of this investigation.


Nyatakan tujuan penyiasatan ini.

_____________________________________________________________________

(b). Write a relationship based on the aim of your investigation as stated in (a).
Nyatakan hubungan berdasarkan tujuan penyiasatan ini yang dinyatakan di (a).

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(c). State…
Nyatakan

i. What is changed : ___________________________________________


Dimanipulasikan

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 325 -
Science Module

ii. What is observed : ____________________________________________


Bergerak balas

(d). What is the conclusion of this investigation?


Apakah kesimpulan dari penyiasatan ini?

_____________________________________________________________________

MV : _______________________________________ ( ________________ )

RV : _______________________________________ ( ________________ )

41. The picture below shows an investigation that is carried out by a group of Year 5
pupils. The blocks are added one by one until the glass rod snap. The experiment is
repeated by increasing the number of glass rods.
Gambar di bawah menunjukkan penyiasatan yang dijalankan oleh sekumpulan murid
Tahun 5.Blok ditambah satu demi satu sehingga rod kaca itu pecah.Eksperimen ini
diulang dengan menambahkan bilangan rod kaca.
Glass rod
bristle
Rod kaca

wooden block
blok kayu

block
bongkah
dish
piring
Diagram 33
The Table below shows the results of this experiment.
Jadual menunjukkan keputusan eksperimen.

Number of glass rods


1 2 3 4 5
Bilangan rod kaca
Number of blocks
2 4 6 8 10
Bilangan bongkah
Table 26

(a). What is the pattern of change in the number of blocks?


Apakah pola perubahan pada bilangan blok?

_____________________________________________________________________

(b). What do the pupils want to find out from this investigation?
Apakah yang hendak dibuktikan dalam penyiasatan ini?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 326 -
Science Module

(c). What is kept the same in this investigation?


Apakah pembolehubah yang dimalarkan?

______________________________________________________________________

(d). Make a hypothesis for this investigation.


Buatkan satu hipotesis untuk penyiasatan ini.

______________________________________________________________________
MV : _______________________________________ ( ________________ )

RV : _______________________________________ ( ________________ )

42. A group of pupils carried out an investigation on the stability of a structure to support
the mass of loads. The table below shows the result of the investigation.
Sekumpulan murid menjalankan penyiasatan ke atas kestabilan struktur untuk
menampung berat.Jadual di bawah menunjukkan keputusan penyiasatan.

Base area of the structure (cm²) Mass of load that can be supported (g)
Luas tapak struktur (sm²) Berat beban yang boleh ditampung(g)
8 20
12 30
16 40
20 50

Table 27

(a). What is the aim of this investigation?


Apakah tujuan penyiasatan ini?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(b). State the thing that is


Nyatakan

i. changed : ____________________________________________
dimanipulasikan

ii. observed : ____________________________________________


bergerak balas

(c). Make a hypothesis for this investigation.


Buat satu hipotesis untuk penyiasatan ini.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 327 -
Science Module

(d) Predict the mass of load that can be supported if the base area is 24 sm².
Ramalkan berat beban yang boleh ditanggung sekiranya luas tapak adalah 24 sm².

_____________________________________________________________________

MV : _______________________________________

RV : _______________________________________

43. Diagram 34 shows an investigation that is carried out by Amalina. Four cylinders of
different height are placed on a table.
Rajah 34 menunjukkan penyiasatan yang dijalankan oleh Amalina.Empat silinder yang
berbeza ketinggian diletakkan di atas meja.

S
V
T

Diagram 34

The table is slowly lifted up at one side and Table 26 shows the time taken for the
cylinders to fall down.
Meja itu diangkat perlahan-lahan pada satu belah dan Jadual 26 menunjukkan masa
diambil untuk silider itu jatuh.

Cylinder
S T U V
Silinder
Time taken for the cylinder to fall down (s)
3 7 10 5
Masa diambil untuk silider jatuh (s)

Table 28
(a). What is the aim of this activity?
Apakah tujuan aktiviti ini?
____________________________________________________________________

(b). State the thing that is


Nyatakan pembolehubah

i. changed : ____________________________________________

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 328 -
Science Module

dimanipulasikan

ii. measured : ____________________________________________


bergerak balas

MV : ___________________________________________________________

RV : ___________________________________________________________

44. Diagram 35 shows some sewing needles made from iron. Two sewing needles are
wrapped in wax paper and labeled as U and another two are wrapped in tissue paper
and labeled as V. Both samples are left aside for two months.
Rajah 35 menunjukkan jarum jahit dibuat daripada besi.Dua jarum jahit dibalut dalam
kertas minyak dan ditanda sebagai U dan dua lagi dibalut dengan kertas tisu dan
ditanda sebagai V.Kedua-duanya ditinggalkan di luar selama dua bulan.

Jarum Jarum

Kertas
minyak Kertas
tisu
Diagram 35

Table 29 below shows the result.


Jadual 29 menunjukkan keputusannya.

Material used to wrap the needles


Condition of needles after two month
Bahan digunakan untuk membalut
Keadaan jarum selepas dua bulan
jarum
Wax paper Not rusty
Kertas minyak Tidak berkarat
Tissue paper Rusty
Kertas tisu Berkarat
Table 29

(a). What is the fixed variable in this investigation?


Apakah pembolehubah dimalarkan dalam penyiasatan ini?

_____________________________________________________________________

(b). What is the aim of the investigation ?


Apakah tujuan penyiasatan ini?

_____________________________________________________________________

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 329 -
Science Module

(c). State one hypothesis from this investigation.


Nyatakan hipotesis daripada penyiasatan ini.

_____________________________________________________________________

MV : ___________________________________________________________

RV : ___________________________________________________________

layer of oil
Lapisan minyak

tap water
air paip
seeds
biji benih
Beaker P Beaker Q
Diagram 35

45. The diagram above shows an investigation on the germination of seeds in two beakers.
Observation is made after five days.
Rajah di atas menunjukkan penyiasatan ke atas percambahan biji benih dalam dua
bekas.Pemerhatian dibuat selepas lima hari.

(a). Predict the condition of the seedlings in both beakers after five days.
Ramalkan keadaan kedua-dua biji benih selepas lima hari

(i) Seedlings in beaker P.


Biji benih dalam bikar P

_______________________________________________________________

(ii) Seedlings in beaker Q.


Biji benih dalam bikar Q.

_______________________________________________________________

(b). State the thing that is changed in the above investigation.


Nyatakan apa yang diubah dalam penyiasatan ini.

_____________________________________________________________________

(c). What conclusion can be made from this investigation.


Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini.

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 330 -
Science Module

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

1. MV : Condition of place / Amount of sunlight.


Keadaan tempat / Jumlah cahaya matahari

RV : Growth of plants / Healthiness of plants.


Tumbesaran tumbuhan / Kesuburan pokok
.
(a) To investigate the relationship between (the) condition of place / amount
of sunlight and (the) condition of plants. /growth of (the) plants. / healthiness of plants.
Untuk menyiasat hubungan di antara keadaan tempat / jumlah cahaya matahari
dan keadaan pokok / tumbesaran pokok / kesuburan pokok

(b) i. Condition of place / Amount of sunlight.


Keadaan tempat / Jumlah cahaya matahari

ii. Condition of plants / Growth of plants / Healthiness of plants.


Keadaan pokok / Tumbesaran pokok / Kesuburan pokok

2. MV : Type of plant.
Jenis tumbuhan/pokok

RV : Condition of the plant.


Keadaan tumbuhan/pokok

(a) i Type of plant.


Jenis pokok

ii. Condition of the plant.


Keadaan tumbuhan/pokok

iii. Amount of water / Place of investigation.


Jumlah air / Tempat penyiasatan

3. MV : Time/Day
Masa / Hari

RV : The number of pupils having flu


Bilangan murid yang dijangkiti selsema

(a) Increases
Bertambah

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 331 -
Science Module

(b) 8

(c) i. Time / Day


Masa / Hari

ii. The number of pupils having flu


Bilangan murid yang dijangkiti selsema

(d) When the time increases, the number of pupils that have flu also
increases / The disease caused by microorganisms can spread from one
person to another.
Apabila masa bertambah,bilangan murid yang dijangkiti selsema juga
bertambah / Penyakit yang disebabkan oleh microorganism boleh disebarkan
daripada seseorang kepada orang lain.

4. MV : Year / time
Tahun / masa
RV : Number of patients
Bilangan pesakit

(a) i. Year / time


Tahun / Masa

ii. Number of patients


Bilangan pesakit

(b) If the time increases, the number of patients decreases .


Jika masa bertambah, bilangan pesakit berkurang.

(c) Decreases
Berkurang

5. RV : Time /Year
Masa / Tahun
MV : Number of tigers
Bilangan harimau

(a) To investigate the relationship between the year and the number of tiger found.
Untuk menyiasat hubungan antara tahun dan bilangan harimau dijumpai.

(b) i. Time / Year


Masa / Tahun

ii. Number of tigers


Bilangan harimau

(c) 10

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 332 -
Science Module

(d) When the year increases, the number of tiger found decreases
Apabila tahun menaik, maka bilangan harimau berkurang.

6. MV : The amount of water sprinkled on the bread


Jumlah air yang direnjis ke atas roti
RV : The number of mould spots on the bread
Bilangan tompok kulat di atas roti

(a) i. The amount of water sprinkled on the bread


Jumlah air yang direnjis ke atas roti

ii. The number of mould spots on the bread


Bilangan tompok kulat di atas roti.

(b) As the amount of water sprinkled on the bread increases, the number of mould
spots on the bread
Jika jumlah air yang direnjis di atas roti bertambah,bilangan tompok kulat di
atas roti bertambah

(c) When the amount of water sprinkled on the bread increases, the number of mould
spots on the bread increases.
Apabila jumlah air yang direnjis di atas roti bertambah , maka bilangan tompok
kulat di atas roti bertambah

7. MV : Number of owls
Bilangan burung hantu
RV : Number of rats
Bilangan tikus

(a) Number of owl, number of rat.


Bilangan burung hantu , bilangan tikus.

(b) Decreases
Berkurang

(c) If the number of owl increases, the number of rat decreases


Jika bilangan burung hantu bertambah, maka bilangan tikus berkurang.

(d) 13

8. MV : Number of marbles
Bilangan guli
RV : Volume of water
Isipadu air

(a) Size of marble, type of marble

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 333 -
Science Module

Saiz guli , jenis guli .

(b) Volume of water


Isipadu air

(c) To investigate the relationship between the number of marble and volume
of water.
Untuk menyiasat hubungan antara bilangan guli dan isipadu air.

9. MV : Length of string
Panjang tali
RV : Number of swing in 30 seconds
Bilangan ayunan dalam 30 saat

(a) i. Size of pendulum bob, type of pendulum bob, type of string


Saiz ladung , jenis ladung , jenis tali

ii. Number of swings in 30 seconds


Bilangan ayunan dalam 30 saat.

(b) 13 swings
13 ayunan

(c) If the length of string increases, the number of swing in 30 seconds decreases.
Jika panjang tali bertambah, maka bilangan ayunan dalam 30 saat berkurang.

10. MV : Volume of water


Isipadu air
RV : Mass of towel
Berat tuala
.
(a) i. Volumes of water
Isipadu air

ii. Mass of towel


Berat tuala

(b) To investigate the relationship between the volume of water and mass of towel.
Untuk menyiasat hubungan antara isipadu air dan berat tuala.

(c) Increases
Bertambah

11. MV : Number of 50 sen coins


Bilangan syiling 50 sen
RV : Length of spring
Panjang spring
(a) i. Number of 50 sen coins
Bilangan syiling 50 sen

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 334 -
Science Module

ii. Length of spring


Panjang spring
(b) To investigate the relationship between the number of 50 sen coins and
length of spring.
Untuk menyiasat hubungan antara bilangan syiling 50 sen dan panjang
spring.
(c) 12 cm
(d) Increases
Bertambah

12. MV : Presence of towel around the beaker .


Kehadiran tuala yang membaluti bikar.
RV : Temperature of water in beaker
Suhu air di dalam bikar
(a) i. Type of beaker, size of beaker, type of thermometer, place of
investigation.
Jenis bikar, saiz bikar , jenis termometer,tempat penyiasatan.

ii. Presence of towel around beaker surface


Kehadiran tuala yang membaluti bikar.

iii. Temperature of water in beaker


Suhu air di dalam bikar
(b) If there is a presence of towel around the beaker , the decrease of
temperature of water in the beaker will take a longer
Jika bikar dibaluti dengan tuala,suhu air di dalam bikar lambat berkurang.

13. MV : Type of materials


Jenis bahan
RV : Volume of water in measuring cylinder
Isipadu air dalam selinder penyukat.

(a) i. Type of materials place in trays


Jenis bahan yang diletakkan di dalam bekas.

ii. Volume of water in measuring cylinder


Isipadu air di dalam selinder penyukat.

iii. Size / Thickness of material


Saiz / Ketebalan bahan

(b) To investigate the relationship between the type of materials placed in the tray
and the volume of water in the measuring cylinder.
Untuk menyiasat hubungan antara jenis bahan yang diletakkan dan isipadu air

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 335 -
Science Module

di dalam selinder penyukat.

14. MV : Type of objects


Jenis objek
RV : Conductivity of heat
Pengaliran haba

(a) i. Type of glass, initial temperature of hot water


Jenis gelas , suhu awal air panas.

ii. Type of objects


Jenis objek

(b) To investigate the relationship between the type of object and the
conductivity of heat.
Untuk menyiasat hubungan antara jenis objek dan pengaliran haba.

(c) Plastic spoon  Glass rod  metal ruler


Sudu plastic rod kaca pembaris besi

15. MV : Position of planets from the sun


Kedudukan planet dari Matahari
RV : Time taken to orbit the Sun
Masa yang diambil untuk mengelilingi Matahari

(a) Position of the sun


Kedudukan Matahari

(b) Increases
Bertambah

(c) If the position of planet from the Sun increases, the time taken to orbit the Sun
increases.
Jika kedudukan planet dari Matahari bertambah, maka masa yang diambil untuk
mengelilingi Matahari bertambah.

16. MV : Distance of planets from the Sun


Jarak planet dari Matahari.
RV : Time taken to make one complete orbit around the Sun
Masa yang diambil untuk membuat satu pusingan lengkap mengelilingi
Matahari.
(a) To investigate the relationship between the distance of planets from the Sun
and the time taken to make one complete orbit around the Sun.
Untuk menyiasat hubungan antara jarak planet dari Matahari dan masa yang
diambil untuk membuat satu pusingan lengkap mengelilingi Matahari.

(b) Increases
Bertambah

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 336 -
Science Module

(c) If the distance of planets from the Sun increases, the time taken to make one complete
orbit around the Sun increases.
Jika jarak planet dari Matahari bertambah, maka masa yang diambil untuk
membuat satu pusingan lengkap mengelilingi Matahari bertambah.

(d) Between Planet R and S.


Antara Planet R dan S

17. MV : Position of planets from the Sun


Kedudukan planet dari Matahari
RV : Period for one complete movement of planet around the sun
Tempoh satu pusingan lengkap planet mengelilingi Matahari.

(a) To investigate the relationship between the position of planets from the Sun
and the period for one complete movement of planet around the Sun.
Untuk menyiasat hubungan antara kedudukan planet dari Matahari dan
dan tempoh masa untuk satu pusingan lengkap planet mengelilingi Matahari.

(b) If the position of planets from the Sun increases, the period for one complete
movement of planet around the Sun increases
Jika kedudukan planet dari Matahari bertambah, maka tempoh satu pusingan
planet mengelilingi Matahari bertambah.

(c) Between Y and Z.


Di antara Y dan Z

18. MV : Position of planet from the Sun


Kedudukan planet dari Matahari
RV : Average surface temperature of planet
Purata suhu permukaan planet

(a) To investigate the relationship between the position of planets from the Sun
and average surface temperature of the planets.
Untuk menyiasat hubungan antara kedudukan planet dari Matahari dan
purata
suhu permukaan planet.

(b) Decreases
Berkurang

(c) If the position of planet from the Sun increases, the average surface temperature of
planets decreases.
Jika kedudukan planett dari Matahari, maka purata suhu permukaan planet
berkurang.

19. MV : Distance of planets from the sun


Jarak planet dari Matahari
RV : Size of orbit of planets

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 337 -
Science Module

Saiz orbit planet

(a) To investigate the relationship between the distance of planets from the sun
and the size orbit of planets.
Untuk menyiasat hubungan antara jarak planet dari Matahari dan saiz orbit
planet.

(b) Pluto

(c) If the distance of planets from the Sun increases, the size of orbit of planets increases
Jika jarak planet dari Matahari bertambah, maka saiz orbit planet bertambah.

20. MV : Number of pulley


Bilangan takal
RV : Force to lift load
Daya untuk mengangkat beban

(a) i. Weight of load


Berat beban

ii. Number of pulley


Bilangan takal
iii. Force needed to lift load
Daya diperlukan untuk mengangkat beban

(b) To investigate the relationship between the number of pulleys and the
force needed to lift the load.
Untuk mengkaji hubungan antara bilangan takal dan daya yang diperlukan
untuk mengangkat beban.

(c) When the number of pulley increases, the force needed to lift the load decreases.
Apabila bilangan takal bertambah, maka daya diperlukan mengangkat beban
berkurang.

21. MV : Diameter of gear Y


Garis pusat gear Y
RV : Number of rotation made by Y
Bilangan putaran yang dibuat oleh Y

(a) i. Diameter of gear Y


Garis pusat gear Y

ii. Number of rotation made by Y


Bilangan putaran yang dibuat oleh Y

(b) To investigate the relationship between the diameter of gear Y and the
number of rotations made by Y.
Untuk menyiasat hubungan antara garis pusat gear Y dan bilangan putaran
yang dibuat oleh Y

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 338 -
Science Module

(c) Decreases
Berkurang

(d) If the diameter of gear Y increases, the number of rotation made by Y decreases.
Apabila garis pusat gear Y bertambah, maka bilangan putaran yang dibuat oleh
Y berkurang.

22. MV : Position of fulcrum from the load


Kedudukan fulkrum dari beban
RV : Difficulty to move the load
Kesukaran untuk mengerakkan beban

(a) i. Position of fulcrum from the load


Kedudukan fulcrum dari beban

ii. Difficulty to remove the load


Kesukaran untuk menggerakkan beban.

(b) To investigate the relationship between the position of the fulcrum and the difficulty to
move the load.
Untuk menyiasat hubungan antara kedudukan fulkrum dan kesukaran untuk
menggerakkan beban.

(c) If the position of the fulcrum from the load increases, the difficulty to move the load
increases.
Jika kedudukan fulkrum dari beban bertambah, maka kesukaran untuk
menggerakkan beban bertambah.

(d) If the position of the fulcrum from the load increases, the difficulty to move the load
increases.
Jika kedudukan fulkrum dari beban bertambah, maka kesukaran untuk
menggerakkan beban bertambah.

23. MV : Mass of bag


Berat beg
RV : Number of book needed to lift the bag
Bilangan buku yang diperlukan untuk mengangkat beg.

(a) Length of plank


Panjang papan
(b) To investigate the relationship between the mass of bag and number of
books needed to lift the bag.
Untuk menyiasat hubungan di antara berat beg dan bilangan buku yang
diperlukan untuk mengangkat beg.

(c) When the mass of bag increases, the number of book needed to lift the bag increases
Apabila berat beg bertambah, maka bilangan buku yang diperlukan untuk
mengangkat beg bertambah.

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 339 -
Science Module

24. MV : Amount of sand


Jumlah pasir

RV : Time for wheel barrow to go up


Masa untuk kereta sorong naik ke atas.

(a) i. Amount of sand


Jumlah tanah

ii. Time for wheel barrow to go up


Masa untuk kereta sorong naik ke atas.

(b) To investigate the relationship between the amount of sand and the time for the
wheel barrow to go up.
Untuk menyiasat hubungan antara jumlah pasir dan masa untuk kereta sorong
naik ke atas.

(c) If the amount of sand increases, the time for wheel barrow to go up increases.
Jika jumlah pasir bertambah, maka masa untuk kereta sorong naik ke atas
bertambah.

25. MV : Distance of cube from the screen


Jarak kiub dari skrin
RV : Height of the shadow formed
Ketinggian bayang-bayang yang terbentuk

(a) To investigate the relationship between the distance of cube from the screen and the
height of the shadow formed.
Untuk menyiasat hubungan antara jarak kiub dari skrin dan ketinggian bayang-
bayang yang terbentuk.

(b ) Decreases
Berkurang

(c) i. Distance of cube from the screen


Jarak kiub dari skrin

ii. Height of the shadow formed


Ketinggian bayang-bayang yang terbentuk.

(d) If the distance of cube from the screen decreases, the height of the shadow formed
decreases
Apabila jarak kiub dari skrin berkurang, ketinggiaan bayang-bayang
terbentuk berkurang.

26. MV : Period of heating


Tempoh pemanasan
RV : Length of the wire
Panjang wayar

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 340 -
Science Module

(a) To investigate the relationship between the period of heating and the length of the wire
Untuk menyiasat hubungan antara tempoh pemanasan dengan panjang wayar.

(b) i. Period of heating


Tempoh pemanasan

ii. Length of the wire


Panjang wayar

(c) If the period of heating increases, the length of the wire increases.
Jika tempoh pemanasan bertambah ,maka panjang wayar bertambah.

27. MV : The number of dry cell


Bilangan sel kering
RV : Brightness of the bulb
Kecerahan mentol

(a) To investigate the relationship between the number of dry cell used and the
brightness of the bulb
Untuk menyiasat hubungan di antara bilangan sel kering yang digunakan dan
kecerahan mentol

(b) i. The number of dry cell


Bilangan sel kering

ii. The brightness of the bulb


Kecerahan mentol

(c) As the number of dry cells used increases, the brightness of the bulb increases
Semakin bilangan sel kering yang digunakan menaik semakin kecerahan mentol
menaik

(d) If the number of bulbs used increases, the brightness of the bulb decreases
Jika bilangan sel kering bertambah, maka kecerahan mentol berkurangan

28. MV : Number of dry cell


Bilangan sel kering
RV : Speed of model car
Kelajuan kereta model

(a) To investigate the relationship between the number of dry cell and the speed of model
car.

Untuk menyiasat hubungan di antara bilangan sel kering dan kelajuan kereta
model

(b) i. Number of dry cell


Bilangan sel kering

ii. Speed of model car

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 341 -
Science Module

Kelajuan kereta model

(c) If the number of dry cell increases, the speed of model car increases
Jika bilangan sel kering bertambah, maka kelajuan kereta model bertambah.

29. MV ; Length of pendulum (increase)


Panjang bandul (menaik)
RV : Number of complete swings in 30 seconds (decrease)
Jumlah ayunan lengkap dalam 30 saat (menurun)

(a) To investigate the relationship between the length of the pendulum and the
number of complete swings made in 30 seconds
Untuk menyiasat hubungan di antara panjang bandul dan jumlah ayunan
lengkap dalam 30 saat

(b) i. Length of pendulum


Panjang bandul

ii. Number of complete swings in 30 seconds


Jumlah ayunan lengkap dalam 30 saat

30. MV : The room temperature


Suhu bilik
RV : Time taken for the towel to dry
Masa diambil oleh tuala untuk kering

(a) Decreases
Berkurang

(b) To investigate the relationship between the room temperature and


the time taken for the towel to dry
Untuk menyiasat hubungan di antara suhu bilik dan masa diambil oleh tuala
untuk kering

(c) If the room temperature increases, the time taken for the towel to dry decreases
Jika suhu bilik bertambah, maka masa diambil oleh tuala untuk kering
berkurang

31. MV : The surface area exposed


Luas permukaanyang terdedah
RV : The time of evaporation
Masa penyejatan

(a) To investigate the relationship between the surface area exposed and the time of
evaporation

Untuk menyiasat hubungan di antara luas permukaan yang terdeedahn dan


masa penyejatan

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 342 -
Science Module

(b) The surface area exposed and time of evaporation


Luas permukaan yang terdedah dan masa penyejatan

(c) If the surface area exposed increases, the time of evaporation decreases
Jika luas permukaan yang terdedah bertambah, maka masa penyejatan
berkurang.

(d) If the surface area exposed increases, the time of evaporation decreases
Jika luas permukaan yang terdedah bertambah, maka masa penyejatan
berkurang.

32. MV : Temperature of water


Suhu air
RV : Period of melting
Masa untuk melebur

(a) Decreases
Menurun

(b) i. Temperature of water.


Suhu air

ii. Period of melting


Masa untuk melebur

(c) If the temperature of water increases, the period of melting decreases


Jika suhu air bertambah, maka masa untuk melebur berkurang

33. MV : Time taken to heat the water


Masa diambil untuk panaskan air
RV : The amount of water in the measuring cylinder
Jumlah air di dalam silider penyukat

(a) To investigate the relationship between the time taken to heat the water and the
amount of water in the measuring cylinder
Untuk menyiasat hubungan di antara masa diambil untuk panaskan air dan
jumlah air di dalam silinder penyukat

(b) increasing
menaik

(c) i. Time taken to heat the water


Masa diambil untuk panaskan air

ii. The amount of water in the measuring cylinder


Jumlah air di dalam silinder penyukat

34. MV : Time of day


Masa dalam satu hari

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 343 -
Science Module

RV : The position of the shadow


Kedudukan bayang-bayang

(a) To investigate the relationship between the time of day and the position of the shadow
Untuk menyiasat hubungan di antara masa waktu siang dan kedudukan bayang-
bayang

(b) i. Time of day


Masa dalam satu hari

ii. The position of the shadow


Kedudukan bayang-bayang

35. MV : The date in the Lunar Calendar


Hari dalam Kalendar Lunar
RV : The phase of the Moon
Fasa-fasa Bulan

(a) To find the relationship between the date in the Lunar Calendar and phase of the Moon
Untuk menyiasat hubungan di antara tarikh dalam Kalendar Lunar dan fasa-fasa
Bulan

(b) Increases
Bertambah

36. MV : Time
Masa
RV : The length of the shadow
Panjang bayang-bayang

(a) To investigate the relationship between the period of time and the length of a
shadow
Untuk menyiasat hubungan di antara tempoh masa dan panjang bayang-bayang

(b) Decreases and increase


Berkurang dan bertambah

(c) In the morning the length of the shadow decreases, in the afternoon the length of the
shadow increases
Pada waktu pagi, panjang bayang-bayang menurun, pada waktu petang panjang
bayang-bayang bertambah

37. MV : Date according to the Lunar Calendar


Tarikh mengikut Kalendar Lunar
RV : The size of the Moon
Saiz Bulan

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 344 -
Science Module

(a) To investigate the relationship between the date according to the Lunar Calendar and
the size of the Moon
Untuk menyiasat hubungan di antara hari mengikut Kalendar Lunar dan saiz
Bulan

(b) Increases and decreases


Bertambah dan berkurang

(c) i. Date according to the Lunar Calendar


Tarikh mengikut Kalendar Lunar
ii. Size of the Moon
Saiz Bulan

38. MV : Time
Masa
RV : The length of the shadow
Panjang bayang-bayang

(a) Decreases and increases


Bertambah dan berkurang

(c) i. Time
Masa
ii. Length of the shadow
Panjang bayang-bayang

39. MV : The base area


Luas tapak
RV : The stability of the model
Kestabilan model

(a) If the base area increases, the stability of the model increases.
Jika luas tapak bertambah,maka kestabilan model bertambah

(b) If the height of the building increases, the stability of the building decreases
Jika ketinggian bangunan bertamabah, maka kestabilan bangunan berkurang.

40. MV : The height of an object


Ketinggian objek
RV : Time taken for object to topple
Masa untuk objek tumbang

(a) To investigate the relationship between the height of an object and the time for object
to topple
Untuk menyiasat hubungan di antara ketinggian objek dan masa untuk objek
tumbang.

(b) If the height of the object increases, the time for object to topple decreases.
Jika ketinggian objek bertambah, maka masa untuk objek tumbang berkurang.

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 345 -
Science Module

(c) i. The height of an object


Ketinggian objek
ii. Time taken for object to topple
Masa untuk objek tumbang

(d) When the height of the object increases, the time for object to topple decreases.
Apabila ketinggian objek bertambah, maka masa untuk objek tumbang
berkurang.

41. MV : The number of glass rods


Bilangan rod kaca
RV : The number of blocks
Bilangan bongkah

(a) Increasing
Bertambah

(b) To investigate the relationship between the number of glass rods used and the
number of blocks needed to snap the glass rods
Untuk menyiasat hubungan di antara bilangan rod kaca dan bilangan bongkah
yang diperlukan untuk mematahkan rod kaca.

(c) The length / diameter of the glass rods


Panjang / diameter rod kaca

(d) If the number of glass rods used increases, the number of blocks needed to
snap the glass rods increases
Jika bilangan rod kaca digunakan bertamba, maka h bilangan blok diperlukan
untuk mematahkan rod kaca bertambah.

42. MV : Base area of the structure


Luas tapak struktur
RV : The mass of the weight that can be supported
Berat beban yang boleh ditampung

(a) To investigate the relationship between the base area of the structure and the mass
of the weight that can be supported
Untuk menyiasat hubungan di antara luas tapak struktur dan berat beban yang
boleh ditampung

(b) i. Base area of the structure


Luas permukaan struktur

ii. The mass of load that can be supported


Berat beban yang boleh ditampung

(c) If the base area of the structure increases, the mass of the weight that can be
supported increases.
Jika luas tapak struktur bertambah, maka berat beban yang boleh ditampung
bertambah

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 346 -
Science Module

(d) 70 g

43. MV : The height of cylinder


Ketinggian silinder
RV : The time taken for the cylinder to fall down
Masa diambil untuk silinder jatuh

(a) To investigate the relationship between the height of cylinder and the time taken for
the cylinder to fall down.
Untuk menyiasat hubungan di antara ketinggian silinder dan masa yang diambil
untuk silinder jatuh.

(b) i. The height of the cylinder


Ketinggian silinder

ii. The time taken for the cylinder to fall down


Masa diambil untuk silinder jatuh

44. MV : Material used to wrap the needles


Bahan yang digunakan untuk membalut jarum
RV : Condition of needles after two months
Keadaan jarum selepas dua bulan

(a) Type of needle / length / size of the needle


Jenis jarum / panjang / size jarum

(b) To investigate the relationship between the type of material used to wrap
the needles and the condition of needles after two months.
Untuk menyiasat hubungan di antara bahan yang digunakan untuk membalut
jarum dan keadaan jarum selepas dua bulan.

(c) If wax paper is used to wrap the needles , the needles will not rust after 2 months
Jika kertas minyak digunakan untuk membalut jarum, jarum tidak akan berkarat
selepas dua bulan.

45. MV : Presence of air


Kehadiran udara
RV : Germination of seedlings / Condition of seedlings
Percambahan biji benih / keadaan biji benih

(a) i. (The) seedlings will germinate.


Biji benih akan bercambah.

ii. (The) seedlings will not germinate.


Biji benih tidak bercambah.

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 347 -
Science Module

(b). Presence of air.


Kehadiran udara.

(c). Seedlings need air to germinate.


Biji benih memerlukan udara untuk bercambah.

1. MV : Condition of place / Amount of sunlight.


Keadaan tempat / Jumlah cahaya matahari

RV : Growth of plants / Healthiness of plants.


Tumbesaran tumbuhan / Kesuburan pokok
.
(a) To investigate the relationship between (the) condition of place / amount
of sunlight and (the) condition of plants. /growth of (the) plants. / healthiness of plants.
Untuk menyiasat hubungan di antara keadaan tempat / jumlah cahaya matahari
dan keadaan pokok / tumbesaran pokok / kesuburan pokok

(b) i. Condition of place / Amount of sunlight.


Keadaan tempat / Jumlah cahaya matahari

ii. Condition of plants / Growth of plants / Healthiness of plants.


Keadaan pokok / Tumbesaran pokok / Kesuburan pokok

2. MV : Type of plant.
Jenis tumbuhan/pokok

RV : Condition of the plant.


Keadaan tumbuhan/pokok

(a) i Type of plant.


Jenis pokok

ii. Condition of the plant.


Keadaan tumbuhan/pokok

iii. Amount of water / Place of investigation.


Jumlah air / Tempat penyiasatan

3. MV : Time/Day
Masa / Hari

RV : The number of pupils having flu


Bilangan murid yang dijangkiti selsema

(a) Increases
Bertambah

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 348 -
Science Module

(b) 8

(c) i. Time / Day


Masa / Hari

ii. The number of pupils having flu


Bilangan murid yang dijangkiti selsema

(d) When the time increases, the number of pupils that have flu also
increases / The disease caused by microorganisms can spread from one
person to another.
Apabila masa bertambah,bilangan murid yang dijangkiti selsema juga
bertambah / Penyakit yang disebabkan oleh microorganism boleh disebarkan
daripada seseorang kepada orang lain.

4. MV : Year / time
Tahun / masa
RV : Number of patients
Bilangan pesakit

(a) i. Year / time


Tahun / Masa

ii. Number of patients


Bilangan pesakit

(b) If the time increases, the number of patients decreases .


Jika masa bertambah, bilangan pesakit berkurang.

(c) Decreases
Berkurang

5. RV : Time /Year
Masa / Tahun
MV : Number of tigers
Bilangan harimau

(a) To investigate the relationship between the year and the number of tiger found.
Untuk menyiasat hubungan antara tahun dan bilangan harimau dijumpai.

(b) i. Time / Year


Masa / Tahun

ii. Number of tigers


Bilangan harimau

(c) 10

(d) When the year increases, the number of tiger found decreases

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 349 -
Science Module

Apabila tahun menaik, maka bilangan harimau berkurang.

6. MV : The amount of water sprinkled on the bread


Jumlah air yang direnjis ke atas roti
RV : The number of mould spots on the bread
Bilangan tompok kulat di atas roti

(a) i. The amount of water sprinkled on the bread


Jumlah air yang direnjis ke atas roti

ii. The number of mould spots on the bread


Bilangan tompok kulat di atas roti.

(b) As the amount of water sprinkled on the bread increases, the number of mould
spots on the bread
Jika jumlah air yang direnjis di atas roti bertambah,bilangan tompok kulat di
atas roti bertambah

(c) When the amount of water sprinkled on the bread increases, the number of mould
spots on the bread increases.
Apabila jumlah air yang direnjis di atas roti bertambah , maka bilangan tompok
kulat di atas roti bertambah

7. MV : Number of owls
Bilangan burung hantu
RV : Number of rats
Bilangan tikus

(a) Number of owl, number of rat.


Bilangan burung hantu , bilangan tikus.

(b) Decreases
Berkurang

(c) If the number of owl increases, the number of rat decreases


Jika bilangan burung hantu bertambah, maka bilangan tikus berkurang.

(d) 13

8. MV : Number of marbles
Bilangan guli
RV : Volume of water
Isipadu air

(a) Size of marble, type of marble


Saiz guli , jenis guli .

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 350 -
Science Module

(b) Volume of water


Isipadu air

(c) To investigate the relationship between the number of marble and volume
of water.
Untuk menyiasat hubungan antara bilangan guli dan isipadu air.

9. MV : Length of string
Panjang tali
RV : Number of swing in 30 seconds
Bilangan ayunan dalam 30 saat

(a) i. Size of pendulum bob, type of pendulum bob, type of string


Saiz ladung , jenis ladung , jenis tali

ii. Number of swings in 30 seconds


Bilangan ayunan dalam 30 saat.

(b) 13 swings
13 ayunan

(c) If the length of string increases, the number of swing in 30 seconds decreases.
Jika panjang tali bertambah, maka bilangan ayunan dalam 30 saat berkurang.

10. MV : Volume of water


Isipadu air
RV : Mass of towel
Berat tuala
.
(a) i. Volumes of water
Isipadu air

ii. Mass of towel


Berat tuala

(b) To investigate the relationship between the volume of water and mass of towel.
Untuk menyiasat hubungan antara isipadu air dan berat tuala.

(c) Increases
Bertambah

11. MV : Number of 50 sen coins


Bilangan syiling 50 sen
RV : Length of spring
Panjang spring
(a) i. Number of 50 sen coins
Bilangan syiling 50 sen

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 351 -
Science Module

ii. Length of spring


Panjang spring
(b) To investigate the relationship between the number of 50 sen coins and
length of spring.
Untuk menyiasat hubungan antara bilangan syiling 50 sen dan panjang
spring.
(c) 12 cm
(d) Increases
Bertambah

12. MV : Presence of towel around the beaker .


Kehadiran tuala yang membaluti bikar.
RV : Temperature of water in beaker
Suhu air di dalam bikar
(a) i. Type of beaker, size of beaker, type of thermometer, place of
investigation.
Jenis bikar, saiz bikar , jenis termometer,tempat penyiasatan.

ii. Presence of towel around beaker surface


Kehadiran tuala yang membaluti bikar.

iii. Temperature of water in beaker


Suhu air di dalam bikar
(b) If there is a presence of towel around the beaker , the decrease of
temperature of water in the beaker will take a longer
Jika bikar dibaluti dengan tuala,suhu air di dalam bikar lambat berkurang.

13. MV : Type of materials


Jenis bahan
RV : Volume of water in measuring cylinder
Isipadu air dalam selinder penyukat.

(a) i. Type of materials place in trays


Jenis bahan yang diletakkan di dalam bekas.

ii. Volume of water in measuring cylinder


Isipadu air di dalam selinder penyukat.

iii. Size / Thickness of material


Saiz / Ketebalan bahan

(b) To investigate the relationship between the type of materials placed in the tray
and the volume of water in the measuring cylinder.
Untuk menyiasat hubungan antara jenis bahan yang diletakkan dan isipadu air
di dalam selinder penyukat.

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 352 -
Science Module

14. MV : Type of objects


Jenis objek
RV : Conductivity of heat
Pengaliran haba

(a) i. Type of glass, initial temperature of hot water


Jenis gelas , suhu awal air panas.

ii. Type of objects


Jenis objek

(b) To investigate the relationship between the type of object and the
conductivity of heat.
Untuk menyiasat hubungan antara jenis objek dan pengaliran haba.

(c) Plastic spoon  Glass rod  metal ruler


Sudu plastic rod kaca pembaris besi

15. MV : Position of planets from the sun


Kedudukan planet dari Matahari
RV : Time taken to orbit the Sun
Masa yang diambil untuk mengelilingi Matahari

(a) Position of the sun


Kedudukan Matahari

(b) Increases
Bertambah

(c) If the position of planet from the Sun increases, the time taken to orbit the Sun
increases.
Jika kedudukan planet dari Matahari bertambah, maka masa yang diambil untuk
mengelilingi Matahari bertambah.

16. MV : Distance of planets from the Sun


Jarak planet dari Matahari.
RV : Time taken to make one complete orbit around the Sun
Masa yang diambil untuk membuat satu pusingan lengkap mengelilingi
Matahari.
(a) To investigate the relationship between the distance of planets from the Sun
and the time taken to make one complete orbit around the Sun.
Untuk menyiasat hubungan antara jarak planet dari Matahari dan masa yang
diambil untuk membuat satu pusingan lengkap mengelilingi Matahari.

(b) Increases
Bertambah

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 353 -
Science Module

(c) If the distance of planets from the Sun increases, the time taken to make one complete
orbit around the Sun increases.
Jika jarak planet dari Matahari bertambah, maka masa yang diambil untuk
membuat satu pusingan lengkap mengelilingi Matahari bertambah.

(d) Between Planet R and S.


Antara Planet R dan S

17. MV : Position of planets from the Sun


Kedudukan planet dari Matahari
RV : Period for one complete movement of planet around the sun
Tempoh satu pusingan lengkap planet mengelilingi Matahari.

(a) To investigate the relationship between the position of planets from the Sun
and the period for one complete movement of planet around the Sun.
Untuk menyiasat hubungan antara kedudukan planet dari Matahari dan
dan tempoh masa untuk satu pusingan lengkap planet mengelilingi Matahari.

(b) If the position of planets from the Sun increases, the period for one complete
movement of planet around the Sun increases
Jika kedudukan planet dari Matahari bertambah, maka tempoh satu pusingan
planet mengelilingi Matahari bertambah.

(c) Between Y and Z.


Di antara Y dan Z

18. MV : Position of planet from the Sun


Kedudukan planet dari Matahari
RV : Average surface temperature of planet
Purata suhu permukaan planet

(a) To investigate the relationship between the position of planets from the Sun
and average surface temperature of the planets.
Untuk menyiasat hubungan antara kedudukan planet dari Matahari dan
purata
suhu permukaan planet.

(b) Decreases
Berkurang

(c) If the position of planet from the Sun increases, the average surface temperature of
planets decreases.
Jika kedudukan planett dari Matahari, maka purata suhu permukaan planet
berkurang.

19. MV : Distance of planets from the sun


Jarak planet dari Matahari
RV : Size of orbit of planets
Saiz orbit planet

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 354 -
Science Module

(a) To investigate the relationship between the distance of planets from the sun
and the size orbit of planets.
Untuk menyiasat hubungan antara jarak planet dari Matahari dan saiz orbit
planet.

(b) Pluto

(c) If the distance of planets from the Sun increases, the size of orbit of planets increases
Jika jarak planet dari Matahari bertambah, maka saiz orbit planet bertambah.

20. MV : Number of pulley


Bilangan takal
RV : Force to lift load
Daya untuk mengangkat beban

(a) i. Weight of load


Berat beban

ii. Number of pulley


Bilangan takal
iii. Force needed to lift load
Daya diperlukan untuk mengangkat beban

(b) To investigate the relationship between the number of pulleys and the
force needed to lift the load.
Untuk mengkaji hubungan antara bilangan takal dan daya yang diperlukan
untuk mengangkat beban.

(c) When the number of pulley increases, the force needed to lift the load decreases.
Apabila bilangan takal bertambah, maka daya diperlukan mengangkat beban
berkurang.

21. MV : Diameter of gear Y


Garis pusat gear Y
RV : Number of rotation made by Y
Bilangan putaran yang dibuat oleh Y

(a) i. Diameter of gear Y


Garis pusat gear Y

ii. Number of rotation made by Y


Bilangan putaran yang dibuat oleh Y

(b) To investigate the relationship between the diameter of gear Y and the
number of rotations made by Y.
Untuk menyiasat hubungan antara garis pusat gear Y dan bilangan putaran
yang dibuat oleh Y

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 355 -
Science Module

(c) Decreases
Berkurang

(d) If the diameter of gear Y increases, the number of rotation made by Y decreases.
Apabila garis pusat gear Y bertambah, maka bilangan putaran yang dibuat oleh
Y berkurang.

22. MV : Position of fulcrum from the load


Kedudukan fulkrum dari beban
RV : Difficulty to move the load
Kesukaran untuk mengerakkan beban

(a) i. Position of fulcrum from the load


Kedudukan fulcrum dari beban

ii. Difficulty to remove the load


Kesukaran untuk menggerakkan beban.

(b) To investigate the relationship between the position of the fulcrum and the difficulty to
move the load.
Untuk menyiasat hubungan antara kedudukan fulkrum dan kesukaran untuk
menggerakkan beban.

(c) If the position of the fulcrum from the load increases, the difficulty to move the load
increases.
Jika kedudukan fulkrum dari beban bertambah, maka kesukaran untuk
menggerakkan beban bertambah.

(d) If the position of the fulcrum from the load increases, the difficulty to move the load
increases.
Jika kedudukan fulkrum dari beban bertambah, maka kesukaran untuk
menggerakkan beban bertambah.

23. MV : Mass of bag


Berat beg
RV : Number of book needed to lift the bag
Bilangan buku yang diperlukan untuk mengangkat beg.

(a) Length of plank


Panjang papan
(b) To investigate the relationship between the mass of bag and number of
books needed to lift the bag.
Untuk menyiasat hubungan di antara berat beg dan bilangan buku yang
diperlukan untuk mengangkat beg.

(c) When the mass of bag increases, the number of book needed to lift the bag increases
Apabila berat beg bertambah, maka bilangan buku yang diperlukan untuk
mengangkat beg bertambah.

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 356 -
Science Module

24. MV : Amount of sand


Jumlah pasir

RV : Time for wheel barrow to go up


Masa untuk kereta sorong naik ke atas.

(a) i. Amount of sand


Jumlah tanah

ii. Time for wheel barrow to go up


Masa untuk kereta sorong naik ke atas.

(b) To investigate the relationship between the amount of sand and the time for the
wheel barrow to go up.
Untuk menyiasat hubungan antara jumlah pasir dan masa untuk kereta sorong
naik ke atas.

(c) If the amount of sand increases, the time for wheel barrow to go up increases.
Jika jumlah pasir bertambah, maka masa untuk kereta sorong naik ke atas
bertambah.

25. MV : Distance of cube from the screen


Jarak kiub dari skrin
RV : Height of the shadow formed
Ketinggian bayang-bayang yang terbentuk

(a) To investigate the relationship between the distance of cube from the screen and the
height of the shadow formed.
Untuk menyiasat hubungan antara jarak kiub dari skrin dan ketinggian bayang-
bayang yang terbentuk.

(b ) Decreases
Berkurang

(c) i. Distance of cube from the screen


Jarak kiub dari skrin

ii. Height of the shadow formed


Ketinggian bayang-bayang yang terbentuk.

(d) If the distance of cube from the screen decreases, the height of the shadow formed
decreases
Apabila jarak kiub dari skrin berkurang, ketinggiaan bayang-bayang
terbentuk berkurang.

26. MV : Period of heating


Tempoh pemanasan
RV : Length of the wire
Panjang wayar

(a) To investigate the relationship between the period of heating and the length of the wire

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 357 -
Science Module

Untuk menyiasat hubungan antara tempoh pemanasan dengan panjang wayar.

(b) i. Period of heating


Tempoh pemanasan

ii. Length of the wire


Panjang wayar

(c) If the period of heating increases, the length of the wire increases.
Jika tempoh pemanasan bertambah ,maka panjang wayar bertambah.

27. MV : The number of dry cell


Bilangan sel kering
RV : Brightness of the bulb
Kecerahan mentol

(a) To investigate the relationship between the number of dry cell used and the
brightness of the bulb
Untuk menyiasat hubungan di antara bilangan sel kering yang digunakan dan
kecerahan mentol

(b) i. The number of dry cell


Bilangan sel kering

ii. The brightness of the bulb


Kecerahan mentol

(c) As the number of dry cells used increases, the brightness of the bulb increases
Semakin bilangan sel kering yang digunakan menaik semakin kecerahan mentol
menaik

(d) If the number of bulbs used increases, the brightness of the bulb decreases
Jika bilangan sel kering bertambah, maka kecerahan mentol berkurangan

28. MV : Number of dry cell


Bilangan sel kering
RV : Speed of model car
Kelajuan kereta model

(a) To investigate the relationship between the number of dry cell and the speed of model
car.

Untuk menyiasat hubungan di antara bilangan sel kering dan kelajuan kereta
model

(b) i. Number of dry cell


Bilangan sel kering

ii. Speed of model car


Kelajuan kereta model

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 358 -
Science Module

(c) If the number of dry cell increases, the speed of model car increases
Jika bilangan sel kering bertambah, maka kelajuan kereta model bertambah.

29. MV ; Length of pendulum (increase)


Panjang bandul (menaik)
RV : Number of complete swings in 30 seconds (decrease)
Jumlah ayunan lengkap dalam 30 saat (menurun)

(a) To investigate the relationship between the length of the pendulum and the
number of complete swings made in 30 seconds
Untuk menyiasat hubungan di antara panjang bandul dan jumlah ayunan
lengkap dalam 30 saat

(b) i. Length of pendulum


Panjang bandul

ii. Number of complete swings in 30 seconds


Jumlah ayunan lengkap dalam 30 saat

30. MV : The room temperature


Suhu bilik
RV : Time taken for the towel to dry
Masa diambil oleh tuala untuk kering

(a) Decreases
Berkurang

(b) To investigate the relationship between the room temperature and


the time taken for the towel to dry
Untuk menyiasat hubungan di antara suhu bilik dan masa diambil oleh tuala
untuk kering

(c) If the room temperature increases, the time taken for the towel to dry decreases
Jika suhu bilik bertambah, maka masa diambil oleh tuala untuk kering
berkurang

31. MV : The surface area exposed


Luas permukaanyang terdedah
RV : The time of evaporation
Masa penyejatan

(a) To investigate the relationship between the surface area exposed and the time of
evaporation

Untuk menyiasat hubungan di antara luas permukaan yang terdeedahn dan


masa penyejatan

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 359 -
Science Module

(b) The surface area exposed and time of evaporation


Luas permukaan yang terdedah dan masa penyejatan

(c) If the surface area exposed increases, the time of evaporation decreases
Jika luas permukaan yang terdedah bertambah, maka masa penyejatan
berkurang.

(d) If the surface area exposed increases, the time of evaporation decreases
Jika luas permukaan yang terdedah bertambah, maka masa penyejatan
berkurang.

32. MV : Temperature of water


Suhu air
RV : Period of melting
Masa untuk melebur

(a) Decreases
Menurun

(b) i. Temperature of water.


Suhu air

ii. Period of melting


Masa untuk melebur

(c) If the temperature of water increases, the period of melting decreases


Jika suhu air bertambah, maka masa untuk melebur berkurang

33. MV : Time taken to heat the water


Masa diambil untuk panaskan air
RV : The amount of water in the measuring cylinder
Jumlah air di dalam silider penyukat

(a) To investigate the relationship between the time taken to heat the water and the
amount of water in the measuring cylinder
Untuk menyiasat hubungan di antara masa diambil untuk panaskan air dan
jumlah air di dalam silinder penyukat

(b) increasing
menaik

(c) i. Time taken to heat the water


Masa diambil untuk panaskan air

ii. The amount of water in the measuring cylinder


Jumlah air di dalam silinder penyukat

34. MV : Time of day


Masa dalam satu hari

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 360 -
Science Module

RV : The position of the shadow


Kedudukan bayang-bayang

(a) To investigate the relationship between the time of day and the position of the shadow
Untuk menyiasat hubungan di antara masa waktu siang dan kedudukan bayang-
bayang

(b) i. Time of day


Masa dalam satu hari

ii. The position of the shadow


Kedudukan bayang-bayang

35. MV : The date in the Lunar Calendar


Hari dalam Kalendar Lunar
RV : The phase of the Moon
Fasa-fasa Bulan

(a) To find the relationship between the date in the Lunar Calendar and phase of the Moon
Untuk menyiasat hubungan di antara tarikh dalam Kalendar Lunar dan fasa-fasa
Bulan

(b) Increases
Bertambah

36. MV : Time
Masa
RV : The length of the shadow
Panjang bayang-bayang

(a) To investigate the relationship between the period of time and the length of a
shadow
Untuk menyiasat hubungan di antara tempoh masa dan panjang bayang-bayang

(b) Decreases and increase


Berkurang dan bertambah

(c) In the morning the length of the shadow decreases, in the afternoon the length of the
shadow increases
Pada waktu pagi, panjang bayang-bayang menurun, pada waktu petang panjang
bayang-bayang bertambah

37. MV : Date according to the Lunar Calendar


Tarikh mengikut Kalendar Lunar
RV : The size of the Moon
Saiz Bulan

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 361 -
Science Module

(a) To investigate the relationship between the date according to the Lunar Calendar and
the size of the Moon
Untuk menyiasat hubungan di antara hari mengikut Kalendar Lunar dan saiz
Bulan

(b) Increases and decreases


Bertambah dan berkurang

(c) i. Date according to the Lunar Calendar


Tarikh mengikut Kalendar Lunar
ii. Size of the Moon
Saiz Bulan

38. MV : Time
Masa
RV : The length of the shadow
Panjang bayang-bayang

(a) Decreases and increases


Bertambah dan berkurang

(c) i. Time
Masa
ii. Length of the shadow
Panjang bayang-bayang

39. MV : The base area


Luas tapak
RV : The stability of the model
Kestabilan model

(a) If the base area increases, the stability of the model increases.
Jika luas tapak bertambah,maka kestabilan model bertambah

(b) If the height of the building increases, the stability of the building decreases
Jika ketinggian bangunan bertamabah, maka kestabilan bangunan berkurang.

40. MV : The height of an object


Ketinggian objek
RV : Time taken for object to topple
Masa untuk objek tumbang

(a) To investigate the relationship between the height of an object and the time for object
to topple
Untuk menyiasat hubungan di antara ketinggian objek dan masa untuk objek
tumbang.

(b) If the height of the object increases, the time for object to topple decreases.
Jika ketinggian objek bertambah, maka masa untuk objek tumbang berkurang.

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 362 -
Science Module

(c) i. The height of an object


Ketinggian objek
ii. Time taken for object to topple
Masa untuk objek tumbang

(d) When the height of the object increases, the time for object to topple decreases.
Apabila ketinggian objek bertambah, maka masa untuk objek tumbang
berkurang.

41. MV : The number of glass rods


Bilangan rod kaca
RV : The number of blocks
Bilangan bongkah

(a) Increasing
Bertambah

(b) To investigate the relationship between the number of glass rods used and the
number of blocks needed to snap the glass rods
Untuk menyiasat hubungan di antara bilangan rod kaca dan bilangan bongkah
yang diperlukan untuk mematahkan rod kaca.

(c) The length / diameter of the glass rods


Panjang / diameter rod kaca

(d) If the number of glass rods used increases, the number of blocks needed to
snap the glass rods increases
Jika bilangan rod kaca digunakan bertamba, maka h bilangan blok diperlukan
untuk mematahkan rod kaca bertambah.

42. MV : Base area of the structure


Luas tapak struktur
RV : The mass of the weight that can be supported
Berat beban yang boleh ditampung

(a) To investigate the relationship between the base area of the structure and the mass
of the weight that can be supported
Untuk menyiasat hubungan di antara luas tapak struktur dan berat beban yang
boleh ditampung

(b) i. Base area of the structure


Luas permukaan struktur

ii. The mass of load that can be supported


Berat beban yang boleh ditampung

(c) If the base area of the structure increases, the mass of the weight that can be
supported increases.
Jika luas tapak struktur bertambah, maka berat beban yang boleh ditampung
bertambah

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 363 -
Science Module

(d) 70 g

43. MV : The height of cylinder


Ketinggian silinder
RV : The time taken for the cylinder to fall down
Masa diambil untuk silinder jatuh

(a) To investigate the relationship between the height of cylinder and the time taken for
the cylinder to fall down.
Untuk menyiasat hubungan di antara ketinggian silinder dan masa yang diambil
untuk silinder jatuh.

(b) i. The height of the cylinder


Ketinggian silinder

ii. The time taken for the cylinder to fall down


Masa diambil untuk silinder jatuh

44. MV : Material used to wrap the needles


Bahan yang digunakan untuk membalut jarum
RV : Condition of needles after two months
Keadaan jarum selepas dua bulan

(a) Type of needle / length / size of the needle


Jenis jarum / panjang / size jarum

(b) To investigate the relationship between the type of material used to wrap
the needles and the condition of needles after two months.
Untuk menyiasat hubungan di antara bahan yang digunakan untuk membalut
jarum dan keadaan jarum selepas dua bulan.

(c) If wax paper is used to wrap the needles , the needles will not rust after 2 months
Jika kertas minyak digunakan untuk membalut jarum, jarum tidak akan berkarat
selepas dua bulan.

45. MV : Presence of air


Kehadiran udara
RV : Germination of seedlings / Condition of seedlings
Percambahan biji benih / keadaan biji benih

(a) i. (The) seedlings will germinate.


Biji benih akan bercambah.

ii. (The) seedlings will not germinate.


Biji benih tidak bercambah.

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 364 -
Science Module

(b). Presence of air.


Kehadiran udara.

(c). Seedlings need air to germinate.


Biji benih memerlukan udara untuk bercambah.

Questions 1 – 5
MARKS

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 365 -
20
Science Module

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 366 -
Science Module

REFERENCES

Alias Abdullah (2005-2007), Ekspress UPSR, Sasbadi Sdn. Bhd: Petaling Jaya.

Faujan H. Ahmad (2007), Nexus Sains, Sasbadi Sdn. Bhd: Petaling Jaya.

Faujan H. Ahmad (2008), Homework Year 4, Sasbadi Sdn. Bhd: Petaling Jaya.

Faujan H. Ahmad (2008), Homework Year 5, Sasbadi Sdn. Bhd: Petaling Jaya.

Faujan H. Ahmad (2008), Homework Year 6, Sasbadi Sdn. Bhd: Petaling Jaya.

Toh Kim Kau (2008), Success, Oxford Fajar: Kuala Lumpur.

Yeong Pak Foo (2008), Focus UPSR Science, Mega Setia Emas SB: Petaling Jaya.

Ideal Science Year 5, Longman Sdn. Bhd: Kuala Lumpur, 2008.

Practice UPSR Science, Permas Publication: Johor Bahru, 2008.

Zon A Gempur UPSR, Sasbadi Sdn. Bhd: Kuala Lumpur, 2006.

Modul Intervensi, 2008.

Modul Waja (Wajib Jawab), Jabatan Pelajaran Perak, 2008.

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 367 -
Science Module

Kluster A+ CD, Sasbadi Sdn. Bhd: Kuala Lumpur, 2008.

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 368 -
Science Module

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 369 -
Science Module

Modul Sinar Daerah Perak Tengah


- 370 -