Anda di halaman 1dari 3

2611/2

Kertas 2
MEI
2008
3 Jam

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2008

TINGKATAN 4

PENDIDIKAN SENI VISUAL


Kertas 2
(SENI HALUS)

Tiga Jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1. Kertas soalan ini mengandungi 6 soalan
2. Jawab satu soalan sahaja

Kertas soalan ini mengandungi 3 halaman bercetak

[ Lihat sebelah
SULIT 2611/2

Arahan kepada calon

(a) Kertas soalan ini hendaklah dibawa ke tempat peperiksaan pada hari yang
ditetapkan. Tuliskan dengan terang Nama, Nombor Kad Pengenalan,
Tingkatan, Kod Mata Pelajaran, No. Soalan dan Markah mengikut susunan
yang ditetapkan di sudut kanan sebelah atas muka hadapan kertas lukisan
anda. (Lihat gambar rajah di bawah).

Sudut Kanan Sebelah Atas Muka Hadapan Lukisan.

NAMA:_______________________
NO. KAD PENGENALAN:________
TINGKATAN:__________________
KOD MATA PELAJARAN:________
NO. SOALAN:__________________
5 cm MARKAH:_____________________
_

8 cm

(b) Hasil kerja anda hendaklah yang asli.

(c) Hasil kerja anda hendaklah memenuhi atau hampir memenuhi kertas lukisan
kecuali ruang 5 cm x 8 cm yang ditetapkan.

(d) Anda tidak boleh menggunakan bahan pengilat atau syelek pada permukaan
hasil kerja yang sudah siap.

(e) Anda bebas menggunakan apa jua teknik kecuali teknik semburan dan
asemblaj. Jika teknik kolaj digunakan, anda hendaklah menggunakan kertas
berwarna, atau bahan terbuang yang nipis seperti kulit majalah, perca kain dan
lain-lain yang dibawa sendiri.

( f) Hasil kerja anda hendaklah dalam bentuk 2D (Dua Dimensi) sahaja.

2611/2 SULIT
SULIT 2611/2
Seni Halus

Pilih satu soalan sahaja.

1 Seorang pemancing telah berjaya memancing seekor ikan yang besar di sebatang
sungai. Gambarkan suasana kegembiraan pemancing tersebut semasa memegang ikan .
Berikan penekanan terhadap jalinan, warna dan bentuk figura dan ikan .

2 Di atas sebuah meja terdapat sebuah komputer yang lengkap dengan papan kekunci
dan tetikus. Di hadapan monitor ada gunting, berus warna dan alat tulis. Lukiskan
pemandangan dengan memberi penekanan kepada ruang hadapan, tengah dan
belakang objek ini

3 Seekor ayam jantan dan anak-anaknya sedang mencari makanan didalam semak.
Lukiskan dari sudut yang menarik dengan penekanan kepada aksi-aksi, bentuk, jalinan
dan ruang.

4 Makhluk asing yang berpakaian lengkap dan membawa senjata dan alatan yang canggih
sedang bergerak keluar dari sebuah kapal angkasa Satu daripada makhluk tersebut
menggunakan kenderaan kecil untuk. terbang. Lukiskan suasana ini dengan memberi
fokus kepada makhluk asing tersebut berlatarbelakangkan kapal angkasa pada waktu
petang.

5 Seekor kucing sedang bermain dengan bebola tali. lukiskan

KERTAS SOALAN TAMAT

2611/2 SULIT