Anda di halaman 1dari 1

Kemahiran membentuk huruf besar dan huruf kecil

Soalan Objektif
1. Yang mana satukah huruf besar di atas kertas bergaris tiga?
a.

----------------

b.

----------------

c.

----------------

2. Yang mana satukah huruf kecil di atas kertas bergaris satu?


a. - - - - - - -

b.

-------

-------

c.

-------

-------------

3. Sila mencari padanan huruf besar dan huruf kecil yang betul pada gaisan satu.
a.

------

b.

--- ---

-------

c.

-------

-------------

4. Yang mana satukah huruf besar di atas kertas bergaris satu?


a.

-------------

b.

-------------

c.

-------------

Soalan Struktur
1. Sila menulis huruf kecil a, b, c, d, dan e di atas kertas bergaris satu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Sila menulis huruf besar e, f, g, h, dan i di atas kertas bergaris tiga.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------