Anda di halaman 1dari 3

RUNDOWN ACARA BAZAR

Psychepreneur 2013
Hari 1
KORLAP :
No.
1.
2.
3.

Acara
Pembukaaan oleh
MC
Sambutan Ketua
Panitia
Sambutan Dosen
Pengampu
Sambutan Ketua

Waktu
09.00 09.05
09.05 09.10
09.10 09.15

4.

Prodi (Gunting

09.15 09.25

5.
6.

pita+Padus +Balon)
Promosi Bazar (MC)
Saman Psikologi
Keliling Bazar

09.25 09.30
09.30 09.45

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

(MC+instrumental)
Komunitas 1
Jeda + MC
Komunitas 2
Jeda + MC
Komunitas 3
Jeda + MC

09.45 10.00
10.00
10.20
10.20
10.30
10.40
10.50

10.10
10.30
10.30
10.40
10.50
11.00

Jobdesc

Keterangan

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Istirahat + sholat
MC + Promosi Bazar
Komunitas 4
Jeda + MC
Keliling Bazar + MC
Perkenalan Band FP
Perform Band FP
Games + MC
Penutupan oleh MC

11.20 13.00
13.00 13.10
13.10 13.20
13.20 13.40
13.40 13.45
13.45 13.50
13.50 14..20
14.20 14.50
14.50 15.00

Hari 2
KORLAP :
No.
1.
2.
3.

Acara
Pembukaaan oleh
MC
Teater
Perkenalan Teater +
MC
Lomba Mewarnai
+instrumental

4.

Nb : Acoustik (mas
Wildan & mas

Waktu
09.00 09.10
09.10 10.10
10.10 10.20

10.20 11.50
10.45 11.00

punto)
5.

Istirahat Sholat
(MC)

11.50 13.00

Jobdesk

Keterangan

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

MC
Komunitas 5
Jeda + MC
Komunitas 6
Jeda + MC
Komunitas 7
Jeda + MC
Perform Anak2 TPA
Perkenalan Personil
TPA
Pengumuman

13.00
13.05
13.15
13.25
13.35
13.45
13.55
14.05

13.05
13.15
13.25
13.35
13.45
13.55
14.05
14.30

14.30 14.40

15.

Lomba dan

14.40 14.55

16.

pemberian hadiah
Penutupan oleh MC

14.55 - 15.00

SELESAI