Anda di halaman 1dari 1

PENGALANG MANTRI BUDUH

PANGKUR JAWA / DURMA

TRIYASIKA MAURAHANG LAN PAKSI DALUWOK AMUNI AGANTI BANG KIKOK MUNI ACUPUNG SINAMIAN RIKANANG MERAK PANGRAKIKUK SATO WANA ANGUNGGUL KONGKANG MUNIA AGANTURAN SINAMIAN RIKANANG PAKSI GENDING

__ SAMPUNAYAS SANG PRABU NGRANGSUK BUSANA (PESU) __ MAKAMPUH . __ SUTRANE NGENDIH

|| SIMBAR GELUNG MAPURADA __ __ ASIN IDA MADASAR PETAK .... __ MASEKAR PUCUK MAPIPIL .... __ TUR MAGELANG KANA . __ __ NYUNGKLIT KERIS LANDIAN DANTI