Anda di halaman 1dari 2

PERNYATAAN PROFESIONAL HARAPAN UNTUK INTERNSHIP SEBELUM PRAKTIKUM Apa yang diharapkan melalui internship ini.

Internship ialah peringkat transisi profesional yang bertujuan untuk

mengaitkan pengalaman amalan profesional pelajar dengan tugas guru permulaan. Pelajar dikehendaki merancang, melaksana dan menilai aktiviti yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran di dalam dan di luar bilik darjah serta aktiviti rutin sekolah yang telah menjadi budaya sekolah. Pada peringkat ini, pelajar perlu menunjukkan sifat kepemimpinan dalam pengurusan pelbagai aktiviti sekolah dengan bimbingan pensyarah

pembimbing. Internship juga memberi peluang

kepada pelajar untuk

meningkatkan keyakinan diri, jati diri, ketahanan diri, membentuk sifat kepemimpinan dan memupuk nilai profesionalisme keguruan ke arah melahirkan guru permulaan yang berkesan. Pada program internship kali ini, saya berada di sekolah selama 1 bulan. Sepanjang berada di sekolah, saya perlu merancang, mengurus dan melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar di sekolah. Rancangan Pengajaran Harian (RPH) perlu disediakan sebelum sesi pengajaran dan pembelajaran. Kelas yang diajar berkaitan dengan Kajian Tindakan yang dipilih. Maka, saya perlu menggunakan teknik yang dipilih di dalam Kajian Tindakan untuk dipraktikkan di dalam kelas bagi mengatasi masalah kajian saya. Di samping itu, unit praktikum ada memberikan kami tugasan projek yang perlu diselesaikan sepanjang tempoh sebulan berada di sekolah. Satu tugasan bersama (wajib) iaitu mengendalikan perhimpunan dan dua projek individu. Untuk projek individu, saya memilih Projek Menghias Kelas 5B dan Bengkel Penggunaan Powerpoint Dalam P&P Bagi Mata Pelajaran Kajian Tempatan dan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Di samping itu, saya juga ada melakukan projek-projek tambahan seperti Penyediaan Backdrop untuk Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC).
1

Di samping itu, harapan saya agar saya dapat menimba ilmu daripada guru-guru yang lebih berpengalaman ketika berada di sekolah ini. SK Abang Haji Matahir mempunyai guru-guru yang berpengalaman terutama bagi subjek Kajian Tempatan dan PSK. Ini memberikan kelebihan kepada saya untuk memerhati cara-cara pengajaran mereka terutama dari segi kawalan kelas. Saya Mohamad Azraf bin Abd Jalil bersama sahabat saya iaitu saudara Muhammad Abid bin Khaidir akan menjalani Internship\ di Sekolah Kebangsaan Abang Haji Matahir Sarikei Sarawak. Saya berasa amat gembira kerana kami sudah sering bekerjasama dalam membuat tugasan dan pelbagai aktiviti sebelum ini. Oleh yang demikian, persefahaman yang telah wujud antara kami diharapkan mampu melicinkan lagi perjalanan praktikum pada kali ini. Saya berharap dapat berkongsi idea, maklumat serta pendapat dengan beliau. Semoga kerjasama kami ini akan berterusan menghasilkan sesuatu yang baik. Kesimpulannya, saya berharap melalui program internship ini nanti dapat memberi kesan langsung kepada saya sebagai guru pelatih, sepertimana yang telah diharapkan.