Anda di halaman 1dari 40

Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kecemerlangan Kementerian Pelajaran Malaysia

Melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan dengan


mengadakan pendekatan, piawaian dan penanda aras yang lebih tepat sebagai sekolah kluster kecemerlangan

Membangunkan institusi-institusi model yang dapat dicontohi


oleh institusi-institusi di dalam kelompok yang sama menerusi pendekatan, piawaian dan penanda aras

Institusi-institusi model menjadi showcase pada peringkat


antarabangsa seterusnya membantu usaha untuk menjadikan Malaysia Pusat Kecemerlangan Pendidikan.

SKK menjadi tapak untuk merintis pendekatan dan perubahan


baru dalam sistem pendidikan

Melahirkan pelajar yang cemerlang dalam akademik dan


kokurikulum, berkemahiran, berkeperibadian mulia, berdaya kepimpinan tinggi, mempunyai semangat kerja berpasukan, berfikiran kreatif, bersemangat patriotik, berfikiran global dan berdaya saing.

Pengetua, guru besar dan guru dari institusi yang cemerlang ini
pula diharapkan dapat menjadi contoh dan boleh berkongsi pengalaman dengan pengetua, guru besar dan guru-guru dari institusi yang lain

Kertas cadangan Konsep dan Pelaksanaan Kelompok Sekolah Cemerlang dibentang oleh Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan (BPPPDP) semasa Mesyuarat Hal-hal Profesional bertarikh 19 Januari 2007 BPPDP membentangkan kertas cadangan berkaitan sekolah autonomi dalam Mesyuarat Hal-hal Profesional pada 24 November 2006 dan 19 Januari 2007 Jemaah Nazir Sekolah menghasilkan Kertas Cadangan Pelaksanaan Sekolah Kluster Draf Kertas Cadangan Pelaksanaan Sekolah Kluster dibincangkan bersamasama dengan bahagian-bahagian lain di Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) pada 2 Februari 2007

Draf yang telah dimurnikan dibentangkan dan dibahaskan dalam Mesyuarat Hal-hal Profesional, bertarikh 21 Februari 2007
Kertas Konsep Pelaksanaan Sekolah Kluster dibentangkan dan dipersetujui oleh YB Menteri Pelajaran Malaysia pada 27 Februari 2007

FASA 1 2

TARIKH PENGIKTIRAFAN 30 MAC 2007 2 APRIL 2008

3
4 5 6

9 APRIL 2009
22 APRIL 2011 27 SEPTEMBER 2011 30 JANUARI 2012

Jaminan Kualiti Prosedur Permohonan Penilaian Pemilihan Pengumuman

Akauntabiliti Kepimpinan Guru

IMPAK
Sekolah Kluster
Autonomi Kurikulum Kokurikulum Sumber Kewangan Sumber Manusia

Murid holistik
Kepimpinan Sistem
Pendidikan Negara

Alumni PIBG NGO

Jaringan / Jalinan / Pengantarabangsaan

STATUS SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN


Berdasarkan Teras 6 PIPP sebanyak 300 SKK perlu

diwujudkan
Merujuk Persidangan PIPP di Hotel Pan Pacific, KLIA

pada 19 22 Julai 2009 maka pemilihan dan pengiktirafan SKK untuk kesemua 300 SKK akan disempurnakan pada tahun 2015.

DEFINISI
Sekolah Kluster Kecemerlangan (SKK) ialah sekolah yang cemerlang dalam kelompoknya yang dapat melahirkan murid yang holistik dalam aspek akademik, kokurikulum, sahsiah serta penampilan diri. Sekolah ini juga mempunyai kebitaraan (niche area) yang menggambarkan watak sekolah

Berdasarkan elemen (kebitaraan - niche areas) inilah sekolah ini berupaya membangunkan modal insan cemerlang minda kelas pertama yang dapat bersaing pada peringkat global seterusnya menjadi show case (contoh teladan) di peringkat kebangsaan dan antarabangsa

KEBITARAAN SKK

KEBITARAAN AKADEMIK

MATA PELAJARAN tertentu menjadi identiti sekolah Merangkumi aktiviti koakademik

KEBITARAAN KOKURIKULUM

KOKURIKULUM tertentu menjadi identiti sekolah Sukan, persatuan, kelab dan badan beruniform

TAHUN FASA 1 FASA 2 FASA 3 FASA 4 FASA 5 FASA 6 SKK DIIKTIRAF MENJADI SBT JUMLAH

BILANGAN SEKOLAH 30 30 60 30 48 15 60 (24 SR & 36SM) 213 60 = 153

ANALISIS SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN FASA 1,2, 3,4,5 DAN 6 MENGIKUT NEGERI
NEGERI JOHOR KEDAH KELANTAN MELAKA N. SEMBILAN PAHANG PERAK PERLIS P. PINANG SABAH SARAWAK SELANGOR TERENGGANU WP KUALA LUMPUR WP LABUAN WP PUTRAJAYA SEKOLAH MENENGAH 15 10 11 4 5 9 8 2 9 6 2 12 6 6 0 1 SEKOLAH RENDAH 3 0 2 3 4 5 5 1 2 3 8 1 4 4 1 1 JUMLAH SEKOLAH 18 10 13 7 9 14 13 3 11 9 10 13 10 10 1 2

JUMLAH SEKOLAH

106

47

153

KELOMPOK SKK

TAHAP A: Sekolah cemerlang yang boleh menjadi model (showcase) dan mampu bersaing di peringkat antarabangsa
TAHAP B: Sekolah cemerlang yang boleh menjadi model dan mampu bersaing di peringkat kebangsaan, seterusnya hingga ke peringkat antarabangsa. TAHAP C: Sekolah yang berpotensi mencapai kecemerlangan hingga ke peringkat kebangsaan.

KELOMPOK SKK
Sekolah Rendah

Sekolah Kebangsaan (SK) Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC) Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJKT) Sekolah Orang Asli Sekolah Pedalaman Sekolah Kurang Murid
PIPP, 2006, ms. 119 dan 121

KELOMPOK SKK
Sekolah Menengah

SBP, SMT, SMKA, Sekolah Menengah Harian, Sekolah Premier, Sekolah 100 tahun, Sekolah Model Khas
PIPP, 2006, ms. 119 dan 121

KELOMPOK SKK
Sekolah Pendidikan Khas
Sekolah Rendah Pendidikan Khas (SPK) Sekolah Menengah Pendidikan Khas (SMPK) Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional (SMPKV)

PIPP, 2006, ms. 119 dan 121

autonomi SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN

PERUNTUKAN KHAS SKK

Perancangan Kewangan Sekolah Penggunaan peruntukan khas SKK Hanya untuk bidang kebitaraan (niche area) Berdasarkan klasifikasi dan justifikasi Mengikut komponen yang telah ditetapkan.

KOMPONEN RFP
REQUEST FOR PROPOSAL (RFP)
BIL 1 2 3 4 KOMPONEN RFP Aktiviti akademik dan kokurikulum Harta Modal/Inventori Program Pengantarabangsaan Penyelenggaraan dan Naiktaraf

SURAT PEKELILING KEWANGAN BIL.2/2009 : GARIS PANDUAN PERBELANJAAN PERUNTUKAN KHAS SEKOLAH KLUSTER, KPM

Fleksibiliti
Kurikulum Request for Proposal (RFP) Pengurusan sumber fizikal

Kuasa
Pemilihan Jurulatih Pemilihan Murid

Akta Pendidikan 1996

Sistem Pendidikan Kebangsaan

Akta Tatacara Kewangan 1957, Pekeliling Perbendaharaan dan Garis Panduan dan Surat-surat Siaran

Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Dasar, undang-undang dan arahan berkaitan penjawat awam

Jaringan Antarabangsa

Jalinan SKKIPTA

PERANAN SKK

PROGRAM JARINGAN & JALINAN SERTA PENGANTARABANGSAAN SKK

BENTUK PROGRAM PENGANTARABANGSAAN SKK


PERSIDANGAN/SEMINAR/KEM PERTUKARAN MURID & GURU PERSEMBAHAN KEBUDAYAAN PERTANDINGAN AKADEMIK & KOKURIKULUM PEPERIKSAAN ANTARABANGSA PEMBENTANGAN KERTAS KERJA / BEST PRACTICES

PROSES PENCALONAN SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN

SYARAT GENERIK UNTUK PENCALONAN SKK


BIL PERKARA

1.

Melaksanakan Penarafan Kendiri Sekolah bagi tahun terkini (2012) mencapai Tahap Cemerlang dengan skor Instrumen Pemastian Standard (IPS) sekurang-kurangnya 80% (Tahap 6)

2.

Mematuhi syarat mininum akademik yang ditetapkan mengikut kategori dan tahap sekolah (seperti Prasyarat Pencapaian Akademik Calon SKK)
Mencapai kemenangan / kejayaan sekurang-kurangnya di peringkat negeri dalam aktiviti kokurikulum dalam tempoh tiga tahun terakhir Memenangi anugerah kecemerlangan, sekurang-kurangnya di peringkat negeri dalam tempoh tiga tahun terakhir Sekolah menerima laporan audit TANPA TEGURAN dalam tempoh tiga (3) tahun terakhir

3. 4. 5.

SEMAKAN SYARAT GENERIK UNTUK PENCALONAN SKK


BIL PERKARA

6. 7.

Tiada kes kehilangan harta kerajaan disebabkan oleh kecuaian pihak sekolah Tiada pelanggaran punca kuasa yang menganggu perjalanan program sekolah dan pengurusan pendidikan dalam tempoh tiga tahun terakhir Tiada tindakan tatatertib di kalangan warga sekolah dalam tempoh tiga (3) tahun terakhir Tiada tersenarai dalam kes aduan KPM yang terbukti kesalahan dalam tempoh tiga (3) tahun terakhir Mengurus masalah 3M dengan berkesan (mampu mengurangkan) dalam tempoh tiga (3) tahun terakhir Pengetua/Guru Besar melaksanakan P&P mengikut surat siaran KPM yang berkaitan

8. 9. 10. 11.

PRASYARAT PENCAPAIAN AKADEMIK CALON SKK


SEKOLAH TAHAP A
Sekolah Kebangsaan Premier Sekolah Kebangsaan Mission Sekolah Rendah Kebangsaan Premier Sekolah Berasrama Penuh (SBP)

KRITERIA PENCAPAIAN AKADEMIK


Gred Purata Sekolah (GPS) UPSR bagi tiga tahun berturut-turut atau purata tiga tahun tidak melebihi 2.00 Gred Purata Sekolah (GPS) untuk PMR, SPM tidak melebihi 2.50 bagi tiga tahun berturut-turut

Sekolah Menengah Harian (Conforming 100 Tahun) Gred Purata Sekolah (GPS) untuk PMR, Sekolah Menengah Harian Mission SPM tidak melebihi 3.00 bagi tiga Sekolah Menengah Harian Premier tahun berturut-turut Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sekolah Menengah Teknik

PRASYARAT PENCAPAIAN AKADEMIK CALON SKK


SEKOLAH TAHAP B
Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Sekolah Kebangsaan Sekolah Kebangsaan 100 Tahun Sekolah Kebangsaan Mission Sekolah Rendah Kebangsaan Mission

KRITERIA PENCAPAIAN AKADEMIK

Gred Purata Sekolah (GPS) UPSR bagi tiga tahun berturut-turut atau purata tiga tahun tidak melebihi 2.00

Sekolah Menengah Harian 100 Tahun Sekolah Menengah Harian Gred Purata Sekolah (GPS) untuk PMR, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama SPM tidak melebihi 4.00 bagi tiga Sekolah Menengah Teknik tahun berturut-turut Sekolah Sukan

PRASYARAT PENCAPAIAN AKADEMIK CALON SKK


SEKOLAH TAHAP C KRITERIA PENCAPAIAN AKADEMIK Gred Purata Sekolah (GPS) UPSR bagi tiga tahun berturut-turut atau purata tiga tahun Sekolah Kebangsaan - Luar Bandar Sekolah Kebangsaan - Pedalaman Sekolah Pendidikan Khas Sekolah Kebangsaan - SKM Sekolah Kebangsaan - Orang Asli tidak melebihi 2.00 atau 80% dan ke atas murid lulus semua mata pelajaran atau Peratus kelulusan menunjukkan peningkatan

Sekolah Menengah Harian - Felda Sekolah Menengah Teknik Naik taraf

Gred Purata Sekolah (GPS) untuk PMR, SPM tidak melebihi 4.00 bagi tiga tahun berturut-turut atau berlaku peningkatan dalam peratus kelulusan dalam tempoh tiga tahun terakhir

Proses Pencalonan SKK


Mengisikan borang pencalonan dan menyediakan folio sekolah

SEKOLAH
Menyebarkan maklumat berkaitan Pencalonan SKK Mengumpulkan borang pencalonan dan folio calon SKK negeri

JPN

Membentangkan senarai pencalonan negeri kepada BPSBPSK

Menyenarai pendek calon SKK untuk diverifikasi oleh JNJK

BPSBPSK

Mencadangkan calon-calon SKK yang telah diverifikasi oleh JNJK kepada Jawatan Kuasa Pelaksana SKK (Dipengerusikan oleh TKPPM (SOP) Membawa cadangan calon SKK ke Mesyuarat JK Pemilihan SKK (Dipengerusikan oleh KPPM) Mengangkat senarai calon SKK yang terpilih kepada YAB Menteri Pelajaran untuk diiktiraf

Memberi pengiktirafan kepada calon SKK terpilih

Proses Pemilihan SKK


Menyenarai pendek calon SKK
Jawatankuasa Pemilihan SKK Peringkat BPSBPSK

Mengangkat senarai pendek calon SKK ke JK Pelaksana Membuat semakan dan membuat senarai pendek caloncalon SKK yang layak

Jawatankuasa Pelaksana SKK

Mengangkat senarai calon- SKK ke Mesyuarat Jawatankuasa Pemilihan SKK

Jawatankuasa Pemilihan SKK

Memilih dan menyenaraikan calon-calon SKK yang layak dipilih sebagai SKK
Memperakukan senarai calon SKK yang telah diperakukan oleh Jawatankuasa Pemilihan SKK

Perakuan KPPM

Perakuan dan Pengumuman Menteri Pelajaran

SKK yang layak menerima Perakuan dan Pengumuman oleh Menteri Pelajaran

Keperluan Untuk Verifikasi Jemaah Nazir


Menyediakan segala dokumen yang lengkap seperti

yang dinyatakan dalam borang permohonan SKK Segala bentuk dokumen adalah bagi menyokong dan menjadi bukti terhadap segala butiran di dalam borang permohonan. Dokumen-dokumen tersebut hendaklah disusun, ditempatkan dalam keadaan yang mudah untuk dibuat verifikasi.

Sambungan.
Dokumen yang disediakan boleh dalam bentuk Pelaporan Bahan bergambar Tayangan video Laporan di laman sesawang Sebarang bentuk laporan yang difikirkan berkesan untuk menyokong sekolah anda layak dicalonkan sebagai Sekolah Kluster Kecemerlangan

PERSEDIAAN SEKOLAH
Persembahan Power Point Sejarah Sekolah Misi dan Visi Keputusan Peperiksaan (3 tahun)

UPSR , PMR , SPM , STPM

Kemudahan Sekolah Bilik Khas , Asrama, PSS dan lain-lain Kemenjadian Pelajar Koakademik Kokurikulum Disiplin

Sambungan
Anugerah-anugerah Negeri, Kebangsaan ,dan Antarabangsa Jaringan dan Jalinan Kebangsaan dan Antarabangsa

PERSEDIAAN FIZIKAL
Bilik Dokumentasi Mempamerkan semua dokumentasi dan bahan bukti untuk menjadi bahan sokongan Persekitaran Sekolah
Pencerapan Guru Jadual Waktu (Induk dan Individu) Fail pemantauan Maklumat SKPM (Versi 2010)

Senarai Semak Dokumen-dokumen


Dokumen Profil Sekolah Dokumen Pencapaian Sekolah Akademik Kokurikulum Dokumen Aktiviti-aktiviti Sekolah Laporan-laporan SKPM Penyertaan Kejayaan-kejayaan Penandaarasan Laporan Audit Bahan bukti aktiviti dan kejayaan-kejayaan ( Negeri,Kebangsaan &

Antarabangsa) Lain-lain dokumen yang boleh menjadi dokumen sokongan kepada pencalonan Sekolah Kluster Kecemerlangan

Senarai borang

BORANG PENCALONAN PANDUAN PENGISIAN BORANG PENCALONAN PANDUAN PENYEDIAAN FOLIO

* Boleh dimuat turun selepas diiklankan di Laman


Web KPM

SEKIAN SEMOGA BERJUMPA KEMBALI