P. 1
Candra Sengkala

Candra Sengkala

|Views: 9|Likes:
Dipublikasikan oleh Kresno Aji
Tentang makna simbolis penanggalan Jawa
Tentang makna simbolis penanggalan Jawa

More info:

Published by: Kresno Aji on Jul 27, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/22/2014

pdf

text

original

Candra Sengkala

@Kresno Aji <kresno.aji@gmail.com>

Candra Sangkala
TEMBUNG “sengkalan” asalé saka tembung “saka” lan “kala” Saka utawa çaka iku jenengé bangsa Indhu, kala utawa kala ateges wektu. Sakakala yaiku kalané ana ratu golongan çaka kang jumeneng ing tanah Indhu sisih kidul, lan wektu iku wiwitané tahun saka, yaiku taun 1 utawa taun 78 Masèhi. Mungguh kang dikarepaké “sengkalan”, yaiku unèn-unèn kang nduwèni teges angkaning taun. Jaman biyèn kang kanggo pétungan ing Tanah Jawa taun Saka. Nanging saiki ana kang migunakaké taun rembulan, yaiku kang pétungan sasiné manut lakuning rembulan, diarani: “Candrasengkala”.
Sengkala kang adhedhasar taun srengéngé, diarani: “Suryasengkala” Adhedhasar wujud lan dhapukané, sengkalan ana warna loro; 1. Sengkalan lamba, yaiku sengkalan kang awujud kumpulaning tembung utawa wujud ukara. 2. Sengkalan memet, yaiku sengkalan kang awujud gegambaran utawa pepethan. Mungguh carané nyurasa utawa maca sengkalan iku kawiwitan saka ékané, banjur dasan, yèn ana atusan lan éwoné. Tuladha : Rupa sirna retuning rumi Rupa sirna retu bumi = 1 (ékan) = 0 (dasan) = 6 (atusan) = 1 (éwon), dadi taun : 1601

Mungguh carané nggoléki aji utawa wataking tembung miturut Candra Sangkala karangané Ki Bratakésawa, kena migunakaké wewaton sawetara, yaiku: 1. Guru Dasa nama, Tembung tembung kang padha tegesé dianggep padha ajiné. Tembung: ratu, naréndra, nata, katong, pamasé, aji, iki kabèh watak siji.

Halaman 1

Jenengé piranti kang kanggo nindakaké sawijining kriyané. Guru karya. Tanduking sawijining tembung. lsp. Kayata : tembung galak padha ajiné karo tembung danawa. Tembung tembung kang mratélakaké jeneng kang nunggal bangsa utawa warga. Tembung kaanan. ajiné padha karo tembung wani. Guru warga.aji@gmail. Guru Jarwa. Tembung: wanita. Guru sastra. kaanggep padha ajiné karo tembung iku. kadhal iku kabèh kalebu kéwan ingkang rumangkang. ajiné dianggep padha. lsp. mripat padha ajiné karo tembung ndeleng utama mandeng. dadi padha ajiné. 6. cecak. kang ateges gajah. tekèk. yaiku: wolu. lsp. ajining uga padha. 8. @Kresno Aji <kresno. Guru sarana. tembung buja ajiné padha karo tembung bujana. padha ajiné yaiku nenem. kaanggep padha ajiné karo tembung kang kadunungan kahanan iku. Tembung: êsthi. Guru darwa. 5. èsthi kang ateges sedya utawa pikir ajiné padha. yaiku: wolu. kaanggep padha ajiné karo tembung iku. Kayata : ilat karo rasa. baya. Tembung tembung nduwèni wanda kang padha.Candra Sengkala 2. 4. bentèr padhakaro latu. 3. 7. ajiné padha. Kayata : tangan ajiné padha karo nyekel. Halaman 2 . Guru wanda. bulus. basu padha karo sawer. kayata: ula.com> Tembung tembung kang sastrané utawa panulisé padha. Tembung tembung kang jarwané padha utawa mèh padha ajine uga padha. Tembung rasa padha karo raras. lsp.

wiji. rupa. badan. suci. wulan. lir. nata. Tembung tembung araning barang kang wanguné bunder: rembulan. 4. 3. wédang. kuping. aji. lsp. waudadi. hantelu. sirah. Kang Awatak papat: 1. lsp. iji. Tembung tembung kang teges loro: dwi. sagara. lèk. IV. sunu. buja. III. lsp. kukus. tiga. Tembung kang ateges papat. anala. lsp. siking. candra. dresthi. éka. nembah. janma. kenya. 3. lsp. lsp. buntut. 2. Tembung tembung kang cacahé loro: mripat. kanthi. panas. Kang awatak loro: 1. putra. gusti. pat. jagad. bahni.Candra Sengkala @Kresno Aji <kresno. lintah. 1. prawan. 3. nadi. ngrungu. guna. utawaka. wignya. lsp. puji. jalanidhi. sumur. kanthèt. sumber. lsp. Kang nduwèni sesipatan telu: geni. lsp. nyata. ujel. Tembung tembung kang nuduhaké kriyané tembung ing ndhuwur: ndeleng. Tembung tembung kang kanggo wanda tri utawa teges telu: mantri. Halaman 3 . sindang. pawaka. Tembung tembung liyane: urip. nalincing. athi athi. srengéngé.aji@gmail. lsp. lsp. 2. 2. lsp. II. suku. tangan. bun. welut. swiwi. bumi. ndulu. 2. bening. wasuh. Kang awatak telu: 1. Kang awatak siji. juga. Bangsané banyu utawa kang ngemu banyu: hèr. kaya. Tembung tembung kang ateges siji: tunggal. Tembung tembung kang cacahé mung siji: nabi. Tembung tembung liyané: gandhèng. 4. udan. myat. wudel. asta. catur. dahana.com> Tembung tembung kang dianggep nduwèni watak utawa ajining wilangan: I. tyas. wrin. rai. lsp. Tembung tembung: ula. kalih. bumi. ratu. ati. iku. tirta.

Bangsané kang amaratapa: wiku. Tembung tembung liyané: angsa. gora. 2. uyah. 6. 4. sabda. bunglon. naga. VIII. ula. bramara. panca. VII. basu. lsp. kecut. sara. Bangsané gegaman: panah. gurih. lsp. lsp. lsp. lsp. 5. lsp. bajul. dwija. 4. ilat. 2. kunjara. lsp. Kang awatak lima: @Kresno Aji <kresno. slira. anila. V. resi. VI. gula. Tembung tembung kang mratélakaké rasa: pedhes. lsp. kilat. giri. dura.aji@gmail. èsthi. matengga. 2. Tembung tembung jeneng kéwan kang asikil enem: tawon. Kang awatak enem: 1. murti. Dasanamané jaran: kuda. bana. Tembung tembung kang nduwèni sipat kang gegayuhan tembung tembung ing ndhuwur : gendhis. wajik. 4. dhita. cecak. liman. dirada. retu. suyati. obah. tekèk. Tembung tembung kang kagolong kéwan rumangkang: baya. wukir. tanu. muni. lsp. samirana. lsp. indriya. ancala. Bangsané angin: bayu. landhep. lsp. jaksa. lsp. lungit. Dasanamané gunung: ardi. biksu. raseksa. wil. lsp. swara. Tembung tembung liyané: wisikan. diyu. 2. prawata. wisaya. Araning barang kang cacah lima: indri. sindung. dhawa. lsp. pait. menyawak. yogiswara. lsp. amla. Tembung kang teges lima: gangsal. warajang. ojag. taksaka. tikta. Tembung tembung liyané: raras. suka. pancawara. asin. galak. wulang. turangga.Candra Sengkala 3. 3. lsp. Bangsané buta: danawa. karya. prabatang. sedhih. kyasa. Kang awatak wolu: 1. Halaman 4 wayang. bujangga. . kombang. maruta.com> 1. 3. weling. Dasnananing gajah: dwipangga. 3. aswa. Tembung kang ateges gawé: karta. kirti. Kang awatak pitu: 1. anggang anggang semut. legi.

surut. Panerus tingal tataning nabi = tahun 1529 Tinemu ing layang Suluk Wujil – Sunan Bonang. Tembung tembung liyané: ganda muka. wilasita. butul. 4. tanpa. gegana. 5. mletik. Tuladha: 1. wiwara. Sengkala Memet. 2. 7. Sanga kuda cuddha candrama = taun 1079. wijat. tumenga. manggala. X. Kang awatak sapuluh utawa dasa: 1. 1. sirna. sengkalan lamba kang akèh tinemu ing layang layang. guwa. Halaman 5 . brahman. boma. Tinemu ing layang Bharatayudha – Mpu sedhah – Mpu Panuluh. lsp. méntar. wangi. dhuwur. babahan. padusan. ambuka. muluk. Kang awatak sanga: 1. trusthi. Dwara adri pana indu = taun 1279. lsp. antariksa. A. awang awang. 6. B. mumbul. pasareyan. asat. das.com> 3. sempal. angles. Barang barang kang wujudé bolong: gapura. lsp. iku kena diwaca : Panca gana salira tunggal = taun 1865. Ana manèh kang tinemu ing yayasan. Yaiku tembung tembung kang ngemu teges ora ana utawa suwung: sunya. 3. Sengkalan Lamba. gapura. Indu bana dwi rupa = taun 1254.aji@gmail. ilang. musna. mesat. Dwi gaya rawi = taun 1282. Yama sunya surya = taun 1202. 2. adoh. luhur. oncat. Kang diarani sengkalan lamba yaiku sengkalan kang awujud ukara utawa kumpulaning tembung. nir. dwara. trusta. lsp. Sapta yana surya = taun 1217. IX. rong. ngumbara. gatra. déwa. Tembung tembung liyané: samadya. Ing Tratagrambat kraton Ngayohyakarta sisih lor ana gambar tawon cacahé lima lan slira (menyawak) siji. muksa. song. lsp. rusak.Candra Sengkala @Kresno Aji <kresno.

Ana gegambaran wujud sula cacahé telu lan ing tengah ana gambar kembang. saben sagatra kudu mengku surasa wutuh. ana pepethan wujud ula naga loro. Upama tembung: ratu iku duwé dasanama: katong. Kena ngowahi swara. aji. iku kena diwaca : Buta telu ngojag jagad utawa Tri jaksa ngojag buwana = taun 1635. Iku prelu banget kanggo nemtokaké tibaning swara ing pungkasaning gatra. Kena ngowahi susunaning ukara. Ing kratosn Surakarta ana pepethan naga kang ditumpaki manungsa. Aja nganti wujud ukara kang durung rampung. Tuladha : Anoman sampun malumpat. Tembung kang becik. Manawa gatra wekasan isih kudu disambung ukara ing pada candhaké ana ing rasa ora kepénak. raja. iku kena diwaca: Naga muluk tinitihan janma = taun 1708. Pangrakiting ukara. 3. Ana pepethan wujudé bunderan pepindhaning jagad kang dicekeli déning buta cacahé telu. pethité padha pepuletan. isi pangertèn ganep. Ana uga warana kang digawé saka walulang kebo kang direngga rengga. 2.Candra Sengkala @Kresno Aji <kresno. Ing magangan kraton Ngayogyakarta. iku kena diwaca : Tri sula kembang lata = taun 1953. lan rakitaning gatra siji lan sijiné dalem tembang sapada. 3. Tembung sapada kudu kaangkah mujudaké ukara wutuh. pamasé. 5. mengku isi wutuh.aji@gmail. dhatu. kayata: brangta dadi karti prapta dadi prapti Halaman 6 . Kayata: 1. Manawa arep ngarang tembang sadurungé prelu ngélingi prakara prakara kang prelu. lumrah kasebut baliswara. Prelu migatèkaké dasanamaning tembung tembung. nata. diowahi: Anoman malumpat sampun.com> 2. lsp. narpati. iku kena diwaca: Dwi naga ngrasa tunggal = tahun 1682. C. iku kena diwaca: Walulang kebo siji utawa Wolu ilang kebo siji = taun 1708 4.

aji@gmail.Candra Sengkala brangta dadi brangti marang dadi maring dipati dadi dipatya. @Kresno Aji <kresno. Kanggo ngoyak guru wilangan: 1. lsp. Kena ngulur utawa ngungkret wanda: sru dadi asru prang dadi perang tan dadi datan trus dadi terus lumaku dadi mlaku gelebyar dadi glebyar kerelip dadi krelip sinerang dadi sinrang. 2. Kena mancah tembung: puniku dadi niku pijer dadi jer déné dadi dé ingkang dadi kang 3. Kena nggarba tembung loro utawa luwih: ana lagi sira + ing + antuk + arsa dadi anèng dadi lagyantuk dadi kadyèku dadi sirarsa. lsp.com> kadya + iku Halaman 7 .

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->