Anda di halaman 1dari 2

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TINGGI PORT DICKSON BORANG TRANSIT INDIVIDU PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1

NAMA MURID : NO. K/P :

TINGKATAN : TAHUN :

BAND 1

BAND 2

BAND 3

BAND 4

BAND 5

BAND 6

BIDANG 1 : NILAI BERKAITAN PERKEMBANGAN DIRI B1D1E1 B1D1E2 B1D1E3 B2D1E1 B2D1E2 B3D1E1 B3D1E2 B3D1E3 B4D1E1 B4D1E2 B4D1E3 B4D1E4 B4D1E5 B5D1E1 B6D1E1

BIDANG 2 : NILAI BERKAITAN KEKELUARGAAN B1D2E1 B2D2E1 B3D2E1 B4D2E1 B5D2E1 B6D2E1

BIDANG 3 : NILAI BERKAITAN ALAM SEKITAR B1D3E1 B2D3E1 B3D3E1 B3D3E2 B4D2E1 B5D3E1 B5D3E2 B6D3E1 B6D3E2

BIDANG 4 : NILAI BERKAITAN PATRIOTISME B1D4E1 B1D4E2 B2D4E1 B3D4E1 B3D4E2 B4D4E1 B4D4E2 B5D4E1 B6D4E1

BIDANG 5 : NILAI BERKAITAN HAK ASASI MANUSIA BID5E1 B2D5E1 B3D5E1 B4D5E1

BIDANG 6 : NILAI BERKAITAN DEMOKRASI B1D6E1 B2D6E1 B3D6E1 B3D6E2 B3D6E3 B4D6E1 B4D6E2 B4D6E3 B4D6E4 B4D6E5

BIDANG 7 : NILAI BERKAITAN KEAMANAN DAN KEHARMONIAN B1D7E1 B2D7E1 B3D7E1 B4D7E1