Anda di halaman 1dari 1

:: Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian :: RINGKASAN PERSEDIAAN MENGAJAR INTERNSHIP TARIKH 8 Julai 2013

Nama Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Nama Kelas/ tahun Tajuk Kemahiran (Rujuk HSP) 4 Intan Tanaman Hiasan (Pengenalan ) 1. Berfikir : menjana idea, mencirikan 2. Belajar : membuat rujukan, mengumpul maklumat 3. Teori kecerdasan : verbal linguistic, interpersonal Hasil Pembelajaran Masa 7.45-8.45 (1 Jam)

1. Menyebut dengan lisan maksud tanaman hiasan 2. Menyatakan 3 tujuan tanaman hiasan 3. Menyenaraikan 6 jenis tanaman hiasan dengan betul.

Aktiviti Pembelajaran

1. Guru dan murid menyanyikan lagu air pasang pagi set induksi 2. Guru menerangkan maksud tanaman hiasan dan murid dipilih secara rawak untuk menyatakan maksud tanaman hiasan 3. Murid mencatatkan tujuan tanaman hiasan di dalam buku nota dan menyebut beramai-ramai maksud tanaman hiasan. 4. Murid ditayangkan slaid powerpoint tentang jenis-jenis tanaman hiasan 5. Murid membuat peta minda tentang jenis-jenis tanaman hiasan 6. Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid. 1. Lagu air pasang pagi

Bahan bantu mengajar

2. Slaid power point 3. Lembaran kerja.

Refleksi pengajaran Kehadiran __ / __

__________________________ Tandatangan Pelajar

________________________________ Tandatangan Mentor/ Guru Besar