Anda di halaman 1dari 1

FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT

TRADISIONAL
ASPEK PERENIALISME ESSENSIALISME Penekanan kepada perkara asas sahaja (praktikal+prakmatik) tetapi fleksibel dan boleh berubah Mengajar ilmu dan budaya asas sahaja PROGRESIVISME

MODEN
REKONSTRUKTIVISME Sekolah merupakan landasan untuk membentuk masyarakat baru EKSISTENTIALISME Utamakan pembelajaran kendiri bukan ilmu pengetahuan (bebas pelajari) Mengembang potensi individu dan boleh menyumbang kea rah kesejahteraan diri Tidak tetap dan tidak berstruktur Pemangkin ilmu dan meluahkan perasaan serta emosi Berpusat murid dan aktiviti dalam kumpulan Penerima ilmu yang bersifat aktif

KONSEP

Secara semulajadi, ciri manusia bersifat sejagat dan tidak berubah-ubah

Pendekatan pengajaran harus mendasari sifat pelajar secara semulajadi dan dipengaruhi oleh alam sekeliling
Menghasilkan individu yang sedia menghadapi perubahan dalam kehidupan seharian Bebas pilih mata pelajaran (minat+kebolehan) Pembimbing dan fasilitator Pendekatan induktif

MATLAMAT PENDIDIKAN

Mengajar ilmu dan nilai yang bersifat sejagat dan abadi

Mengasaskan corak budaya baru (sistem sosial)

KURIKULUM

Bidang kemanusiaan dan kesusasteraan Menyampaikan ilmu dan mendisiplinkan murid Kaedah didaktik dan bersifat autoriti Menerima dan berusaha mendapatkan ilmu tetapi bersifat pasif

3M (membaca, menulis, mengira) Mengawal bilik darjah dan role model Kaedah didaktik dan bersifat autoriti Penerima ilmu yang bersifat pasif

Bidang sains sosial

PERANAN GURU KAEDAH MENGAJAR

Agen perubahan dan penyelesai masalah sosial Berpusat murid

PERANAN MURID

Mencari ilmu dan bersifat aktif

Berani mencuba dan bersifat aktif

DISEDIAKAN OLEH: TEH MARDIANA BINTI ABU BAKAR (G1.3)