Anda di halaman 1dari 31

RANCANGAN TAHUNAN PENGAJIAN AM STPM 900(Penggal 3)

TAHUN 2012/2013
JABATAN PENGAJIAN AM

[Program Persediaan Universiti]

JABATAN PENGAJIAN AM SMKBADAK(KuSL)

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BADAK

RANCANGAN TAHUNAN PENGAJIAN AM STPM 900 (PENGGAL 3) PROGRAM PERSEDIAAN UNIVERSITI


Minggu
21
(19/05/2013 23/05/2013)

PENGGAL 1 TAHUN 2013/2014: 900/1 PENGAJIAN AM KERTAS 1 Tajuk/Sub Tajuk/Konsep (Waktu Pengajaran) Objektif Aktiviti
PEPERIKSAAN PENGGAL 2 TAHUN 2012/2013 20 MEI 2013 23 MEI 2013

Bahan/Sumber

Nilai

22
(26/05/2013 30/05/2013)

(22/23) CUTI PERTENGAHAN TAHUN


(24/05/2013-08/06/2013)

23
(02/06/2013 06/06/2013)

24
(09/06/2013 13/06/2013)

900/3 BHG A: SOALAN OBJEKTIF(4W)


7. Malaysia dan Negara Luar 7.1 Hubungan Diplomatik 7.1.1 Faktor Penentu Dasar Luar - Faktor dalaman - Faktor luaran - Faktor sejarah dan budaya - Faktor kepimpinan

Pelajar akan dapat: Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penentu dasar luar Malaysia

Kuliah Tutorial Perbincangan Seminar Sumbang Saran

Buku Perlembagaan Negara Akta-akta yang berkaitan Internet/Akhbar/ Majalah

Bersatu demi kesejahteraan bersama

JABATAN PENGAJIAN AM SMKBADAK(KuSL)

Tunjuk Cara atau Demonstrasi Lawatan Pengajaran Langsung Diskoveri/Penemuan Pembelajaran Koperatif Kuliah Tutorial Perbincangan Seminar Sumbang Saran Tunjuk Cara atau Demonstrasi Lawatan Pengajaran Langsung Diskoveri/Penemuan Pembelajaran Koperatif 900/3 BHG C: ESEI(3W)
7. Malaysia dan Negara Luar

Modul Pentadbiran Buku Rujukan STPM

900/3 BHG B: ALIH BENTUK KOMUNIKASI


6. Alih Bentuk Komunikasi(3W) 6.1 Bukan Linear kepada Linear - Jadual * antara tahun * dalam tahun

Pelajar akan dapat: Menganalisis data dan fakta Membuat perhitungan/ pengiraan dan penaakulan Mentafsir teks bukan linear yang berasaskan isu dan cabaran kepada bentuk linear

Buku Perlembagaan Negara Akta-akta yang berkaitan Internet Akhbar/majalah Modul Pentadbiran Bahan Edaran

Kegigihan Amanah Keyakinan Kritis Kecekapan

Pelajar akan dapat:

Sumbang saran

Buku

Bersikap

JABATAN PENGAJIAN AM SMKBADAK(KuSL)

7.3 Isu dan Cabaran 7.3.1 Sosial dan Budaya

Contoh: keganasan
7.3.3 Ekonomi

Contoh: perindustrian

Mengenal pasti pelbagai isu dan cabaran dalam sosial dan budaya/ekonomi di peringkat antarabangsa Membincangkan cara menangani isu dan cabaran hubungan serantau/global Mengulas hal-hal berkaitan Malaysia dan Negara luar

Penerangan Perbincangan/ soal jawab Pembentangan Pembelajaran Koperatif Mengarang esei

Perlembagaan Negara Akta-akta yang berkaitan Internet/Akhbar/ Majalah Modul Kendiri Buku Perlembagaan Negara Akta-akta yang berkaitan Internet/Akhbar/ Majalah Modul Pentadbiran Buku Rujukan STPM

proaktif dan berdaya saing secara sihat Mengutamakan kebajikan dan kepentingan umum Bersatu demi kesejahteraan bersama

25
(16/06/2013 20/06/2013)

900/3 BHG A: SOALAN OBJEKTIF(4W)


7. Malaysia dan Negara Luar 7.1 Hubungan Diplomatik 7.1.1 Faktor Penentu Dasar Luar - Perkembangan dasar luar

Pelajar akan dapat: Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penentu dasar luar Malaysia Menerangkan perkembanagn dasar luar mengikut era kepimpinan negara

Kuliah Tutorial Perbincangan Seminar Sumbang Saran Tunjuk Cara atau Demonstrasi Lawatan Pengajaran Langsung Diskoveri/Penemuan Pembelajaran Koperatif Kuliah Tutorial

900/3 BHG B: ALIH BENTUK KOMUNIKASI


6. Alih Bentuk Komunikasi(3W) 6.1 Bukan Linear kepada Linear

Pelajar akan dapat: Menganalisis data dan fakta

Buku Perlembagaan Negara

Kegigihan Amanah Keyakinan

JABATAN PENGAJIAN AM SMKBADAK(KuSL)

- Rajah * Graf * Carta pai

Membuat perhitungan/ pengiraan dan penaakulan Mentafsir teks bukan linear yang berasaskan isu dan cabaran kepada bentuk linear

Perbincangan Seminar Sumbang Saran Tunjuk Cara atau Demonstrasi Pengajaran Langsung Diskoveri/Penemuan Pembelajaran Koperatif

Akta-akta yang berkaitan Internet Akhbar/majalah Modul Pentadbiran Bahan Edaran

Kritis Kecekapan

900/3 BHG C: ESEI(3W)


7. Malaysia dan Negara Luar 7.3 Isu dan Cabaran 7.3.1 Sosial dan Budaya

Pelajar akan dapat:


Mengenal pasti pelbagai isu dan cabaran dalam sosial dan budaya/ekonomi di peringkat antarabangsa Membincangkan cara menangani isu dan cabaran hubungan serantau/global Mengulas hal-hal berkaitan Malaysia dan Negara luar

Sumbang saran Penerangan Perbincangan/ soal jawab Pembentangan Pembelajaran Koperatif Mengarang esei

Buku Perlembagaan Negara Akta-akta yang berkaitan Internet/Akhbar/ Majalah Modul Kendiri Laporan Ekonomi Laporan Tahunan Agensi Kerajaan Laporan

Contoh: perkauman
7.3.3 Ekonomi

Bersikap proaktif dan berdaya saing secara sihat Mengutamakan kebajikan dan kepentingan umum Mengutamakan kebajikan dan kepentingan umum

Contoh: pasaran

26
(23/06/2013 27/06/2013)

900/3 BHG A: SOALAN OBJEKTIF(4W)


7. Malaysia dan Negara Luar 7.2 Penglibatan, peranan dan sumbangan Malaysia 7.2.1 Peringkat Serantau - ASEAN * keanggotaan ASEAN * Matlamat penubuhan ASEAN

Pelajar akan dapat: Menghuraikan kepentingan hubungan serantau Menjelaskan peranan Malaysia dalam hubungan serantau

Kuliah Tutorial Perbincangan Seminar Sumbang Saran

JABATAN PENGAJIAN AM SMKBADAK(KuSL)

Menjelaskan sumbangan Malaysia di peringkat serantau

Tunjuk Cara atau Demonstrasi Lawatan Pengajaran Langsung Diskoveri/Penemuan Pembelajaran Koperatif Kuliah Tutorial Perbincangan Seminar Sumbang Saran Tunjuk Cara atau Demonstrasi Pengajaran Langsung Diskoveri/Penemuan Pembelajaran Koperatif

Tahunan Agensi Swasta Buku-buku Rancangan Malaysia

900/3 BHG B: ALIH BENTUK KOMUNIKASI


6. Alih Bentuk Komunikasi(3W) 6.1 Bukan Linear kepada Linear - Carta aliran * mudah * kompleks

Pelajar akan dapat: Menganalisis data dan fakta Membuat perhitungan/ pengiraan dan penaakulan Mentafsir teks bukan linear yang berasaskan isu dan cabaran kepada bentuk linear

Buku Perlembagaan Negara Akta-akta yang berkaitan Internet Akhbar/majalah Modul Pentadbiran Bahan Edaran

Kegigihan Amanah Keyakinan Kritis Kecekapan

900/3 BHG C: ESEI(3W)


7. Malaysia dan Negara Luar 7.3 Isu dan Cabaran

Pelajar akan dapat:


Mengenal pasti pelbagai isu dan cabaran dalam sains dan

Sumbang saran Penerangan

Buku Perlembagaan

Berintegriti dan berkeyakinan

JABATAN PENGAJIAN AM SMKBADAK(KuSL)

7.3.4 Sains dan Teknologi

Contoh: dadah

teknologi di peringkat antarabangsa Membincangkan cara menangani isu dan cabaran hubungan serantau/global Mengulas hal-hal berkaitan Malaysia dan Negara luar

Perbincangan/ soal jawab Pembentangan Pembelajaran Koperatif Mengarang esei

Negara Akta-akta yang berkaitan Internet/Akhbar/ Majalah Modul Kendiri Laporan Ekonomi Laporan Tahunan Agensi Kerajaan Laporan Tahunan Agensi Swasta Buku-buku Rancangan Malaysia
Kegigihan Amanah Keyakinan Kritis Kecekapan

27
(30/06/2013 04/07/2013)

900/3 BHG A: SOALAN OBJEKTIF(4W)


7. Malaysia dan Negara Luar 7.2 Penglibatan, peranan dan sumbangan Malaysia 7.2.1 Peringkat Serantau - ASEAN * Struktur organisasi ASEAN

Pelajar akan dapat: Menghuraikan kepentingan hubungan serantau Menjelaskan peranan Malaysia dalam hubungan serantau Menjelaskan sumbangan Malaysia di peringkat serantau

Kuliah Tutorial Perbincangan Seminar Sumbang Saran Tunjuk Cara atau Demonstrasi Lawatan Pengajaran Langsung Diskoveri/Penemuan Pembelajaran Koperatif Kuliah Tutorial Perbincangan

Mengutamakan kebajikan dan kepentingan umum

900/3 BHG B: ALIH BENTUK KOMUNIKASI


6. Alih Bentuk Komunikasi(3W) 6.1 Bukan Linear kepada Linear - Gambar rajah

Pelajar akan dapat: Menganalisis data dan fakta Membuat perhitungan/

Buku Perlembagaan Negara Akta-akta yang

Kegigihan Amanah Keyakinan Kritis Kecekapan

JABATAN PENGAJIAN AM SMKBADAK(KuSL)

pengiraan dan penaakulan Mentafsir teks bukan linear yang berasaskan isu dan cabaran kepada bentuk linear

Seminar Sumbang Saran Tunjuk Cara atau Demonstrasi Pengajaran Langsung Diskoveri/Penemuan Pembelajaran Koperatif

berkaitan Internet Akhbar/majalah Modul Pentadbiran Bahan Edaran

900/3 BHG C: ESEI(3W)


7. Malaysia dan Negara Luar 7.3 Isu dan Cabaran 7.3.2 Politik

Pelajar akan dapat:


Mengenal pasti pelbagai isu dan cabaran dalam politik di peringkat antarabangsa Membincangkan cara menangani isu dan cabaran hubungan serantau/global Mengulas hal-hal berkaitan Malaysia dan Negara luar

Sumbang saran Penerangan Perbincangan/ soal jawab Pembentangan Pembelajaran Koperatif Mengarang esei

Buku Perlembagaan Negara Akta-akta yang berkaitan Internet/Akhbar/ Majalah Modul Kendiri Laporan Ekonomi Laporan Tahunan Agensi Kerajaan Laporan Tahunan Agensi Swasta

Contoh: pencerobohan

Bersikap proaktif dan berdaya saing secara sihat Bersikap berani dalam mengutarakan idea Mengutamakan kebajikan dan kepentingan umum

28
(07/07/2013 11/07/2013)

900/3 BHG A: SOALAN OBJEKTIF(4W)


7. Malaysia dan Negara Luar 7.2 Penglibatan, peranan dan sumbangan Malaysia 7.2.1 Peringkat Serantau - ASEAN * ASEAN dan kerjasama politik

Pelajar akan dapat: Menghuraikan kepentingan hubungan serantau Menjelaskan peranan Malaysia dalam hubungan serantau Menjelaskan sumbangan Malaysia di peringkat

Kuliah Tutorial Perbincangan Seminar Sumbang Saran Tunjuk Cara atau

JABATAN PENGAJIAN AM SMKBADAK(KuSL)

serantau

Demonstrasi Pengajaran Langsung Diskoveri/Penemuan Pembelajaran Koperatif Kuliah Tutorial Perbincangan Seminar Sumbang Saran Tunjuk Cara atau Demonstrasi Pengajaran Langsung Diskoveri/Penemuan Pembelajaran Koperatif

Buku-buku Rancangan Malaysia

900/3 BHG B: ALIH BENTUK KOMUNIKASI


6. Alih Bentuk Komunikasi(3W) 6.1 Bukan Linear kepada Linear - Jadual * antara tahun * dalam tahun

Pelajar akan dapat: Menganalisis data dan fakta Membuat perhitungan/ pengiraan dan penaakulan Mentafsir teks bukan linear yang berasaskan isu dan cabaran kepada bentuk linear

Buku Perlembagaan Negara Akta-akta yang berkaitan Internet Akhbar/majalah Modul Pentadbiran Bahan Edaran

Kegigihan Amanah Keyakinan Kritis Kecekapan

900/3 BHG C: ESEI(3W)


7. Malaysia dan Negara Luar 7.3 Isu dan Cabaran 7.3.1 Sosial dan Budaya

Pelajar akan dapat:


Mengenal pasti pelbagai isu dan cabaran dalam sosial dan budaya/ekonomi di peringkat antarabangsa Membincangkan cara menangani isu dan cabaran

Sumbang saran Penerangan Perbincangan/ soal jawab Pembentangan

Buku Perlembagaan Negara Akta-akta yang berkaitan

Contoh: filem
7.3.3 Ekonomi

Bersikap proaktif dan berdaya saing secara sihat Mengutamakan

JABATAN PENGAJIAN AM SMKBADAK(KuSL)

Contoh: pertanian

hubungan serantau/global Mengulas hal-hal berkaitan Malaysia dan Negara luar

Pembelajaran Koperatif Mengarang esei

Internet/Akhbar/ Majalah Modul Kendiri Laporan Ekonomi Laporan Tahunan Agensi Kerajaan Laporan Tahunan Agensi Swasta Buku-buku Rancangan Malaysia

kebajikan dan kepentingan umum Mengutamakan kebajikan dan kepentingan umum

29
(14/07/2013 18/07/2013)

900/3 BHG A: SOALAN OBJEKTIF(4W)


7. Malaysia dan Negara Luar 7.2 Penglibatan, peranan dan sumbangan Malaysia 7.2.1 Peringkat Serantau - ASEAN * ASEAN dan kerjasama ekonomi

Pelajar akan dapat: Menghuraikan kepentingan hubungan serantau Menjelaskan peranan Malaysia dalam hubungan serantau Menjelaskan sumbangan Malaysia di peringkat serantau

Kuliah Tutorial Perbincangan Seminar Sumbang Saran Tunjuk Cara atau Demonstrasi Lawatan Pengajaran Langsung Diskoveri/Penemuan Pembelajaran Koperatif Kuliah Tutorial Perbincangan Seminar Sumbang Saran

900/3 BHG B: ALIH BENTUK KOMUNIKASI


6. Alih Bentuk Komunikasi(3W) 6.1 Bukan Linear kepada Linear - Rajah * Graf * Carta pai

Pelajar akan dapat: Menganalisis data dan fakta Membuat perhitungan/ pengiraan dan penaakulan Mentafsir teks bukan linear yang berasaskan isu dan cabaran kepada

Buku Perlembagaan Negara Akta-akta yang berkaitan Internet

Kegigihan Amanah Keyakinan Kritis Kecekapan

10

JABATAN PENGAJIAN AM SMKBADAK(KuSL)

bentuk linear

Tunjuk Cara atau Demonstrasi Pengajaran Langsung Diskoveri/Penemuan Pembelajaran Koperatif

Akhbar/majalah Modul Pentadbiran Bahan Edaran

900/3 BHG C: ESEI(3W)


7. Malaysia dan Negara Luar 7.3 Isu dan Cabaran 7.3.1 Sosial dan Budaya

Pelajar akan dapat:


Mengenal pasti pelbagai isu dan cabaran dalam sosial dan budaya/ekonomi di peringkat antarabangsa Membincangkan cara menangani isu dan cabaran hubungan serantau/global Mengulas hal-hal berkaitan Malaysia dan Negara luar

Sumbang saran Penerangan Perbincangan/ soal jawab Pembentangan Pembelajaran Koperatif Mengarang esei

Buku Perlembagaan Negara Akta-akta yang berkaitan Internet/Akhbar/ Majalah Modul Kendiri Laporan Ekonomi Laporan Tahunan Agensi Kerajaan Laporan Tahunan Agensi Swasta Buku-buku Rancangan Malaysia

Contoh: hal asasi manusia


7.3.3 Ekonomi

Bersikap proaktif dan berdaya saing secara sihat Mengutamakan kebajikan dan kepentingan umum Mengutamakan kebajikan dan kepentingan umum

Contoh: kenaikan harga barangan

30
(21/07/2013 25/07/2013)

900/3 BHG A: SOALAN OBJEKTIF(4W)


7. Malaysia dan Negara Luar 7.2 Penglibatan, peranan dan sumbangan Malaysia 7.2.1 Peringkat Serantau - ASEAN * ASEAN dan kerjasama sosial

Pelajar akan dapat: Menghuraikan kepentingan hubungan serantau Menjelaskan peranan Malaysia dalam hubungan serantau Menjelaskan sumbangan Malaysia di peringkat serantau

Kuliah Tutorial Perbincangan Seminar Sumbang Saran Tunjuk Cara atau Demonstrasi Pengajaran Langsung

11

JABATAN PENGAJIAN AM SMKBADAK(KuSL)

Diskoveri/Penemuan Pembelajaran Koperatif Kuliah Tutorial Perbincangan Seminar Sumbang Saran Tunjuk Cara atau Demonstrasi Pengajaran Langsung Diskoveri/Penemuan Pembelajaran Koperatif 900/3 BHG C: ESEI(3W)
7. Malaysia dan Negara Luar 7.3 Isu dan Cabaran 7.3.4 Sains dan Teknologi

900/3 BHG B: ALIH BENTUK KOMUNIKASI


6. Alih Bentuk Komunikasi(3W) 6.1 Bukan Linear kepada Linear - Carta aliran * mudah * kompleks

Pelajar akan dapat: Menganalisis data dan fakta Membuat perhitungan/ pengiraan dan penaakulan Mentafsir teks bukan linear yang berasaskan isu dan cabaran kepada bentuk linear

Buku Perlembagaan Negara Akta-akta yang berkaitan Internet Akhbar/majalah Modul Pentadbiran Bahan Edaran

Kegigihan Amanah Keyakinan Kritis Kecekapan

Pelajar akan dapat:


Mengenal pasti pelbagai isu dan cabaran dalam sains dan teknologi di peringkat antarabangsa Membincangkan cara menangani isu dan cabaran hubungan serantau/global Mengulas hal-hal berkaitan Malaysia dan Negara luar

Sumbang saran Penerangan Perbincangan/ soal jawab Pembelajaran Koperatif Mengarang esei

Perlembagaan Negara Akta-akta yang berkaitan Internet/Akhbar/ Majalah Modul Kendiri Laporan

Berintegriti dan berkeyakinan


Kegigihan Amanah Keyakinan Kritis Kecekapan

Contoh: jenayah siber


31

900/3 BHG A: SOALAN OBJEKTIF(4W)

Pelajar akan dapat:

Kuliah

Bersikap

12

JABATAN PENGAJIAN AM SMKBADAK(KuSL)

(28/07/2013 01/08/2013)

7. Malaysia dan Negara Luar 7.2 Penglibatan, peranan dan sumbangan Malaysia 7.2.1 Peringkat Serantau - ASEAN * Kejayaan ASEAN * Cabaran dalam ASEAN

Menghuraikan kepentingan hubungan serantau Menjelaskan peranan Malaysia dalam hubungan serantau Menjelaskan sumbangan Malaysia di peringkat serantau

Tutorial Perbincangan Seminar Sumbang Saran Tunjuk Cara atau Demonstrasi Lawatan Pengajaran Langsung Diskoveri/Penemuan Pembelajaran Koperatif Kuliah Tutorial Perbincangan Seminar Sumbang Saran Tunjuk Cara atau Demonstrasi Pengajaran Langsung

Ekonomi Laporan Tahunan Agensi Kerajaan Laporan Tahunan Agensi Swasta Buku-buku Rancangan Malaysia

proaktif dan berdaya saing secara sihat

900/3 BHG B: ALIH BENTUK KOMUNIKASI


6. Alih Bentuk Komunikasi(3W) 6.1 Bukan Linear kepada Linear - Gambar rajah

Pelajar akan dapat: Menganalisis data dan fakta Membuat perhitungan/ pengiraan dan penaakulan Mentafsir teks bukan linear yang berasaskan isu dan cabaran kepada bentuk linear

Buku Perlembagaan Negara Akta-akta yang berkaitan Internet Akhbar/majalah Modul Pentadbiran Bahan Edaran

Kegigihan Amanah Keyakinan Kritis Kecekapan

13

JABATAN PENGAJIAN AM SMKBADAK(KuSL)

Diskoveri/Penemuan Pembelajaran Koperatif 900/3 BHG C: ESEI(3W)


7. Malaysia dan Negara Luar 7.3 Isu dan Cabaran 7.3.2 Politik

Pelajar akan dapat:


Mengenal pasti pelbagai isu dan cabaran dalam politik di peringkat antarabangsa Membincangkan cara menangani isu dan cabaran hubungan serantau/global Mengulas hal-hal berkaitan Malaysia dan Negara luar

Sumbang saran Penerangan Perbincangan/ soal jawab Pembentangan Pembelajaran Koperatif Mengarang esei

Buku Perlembagaan Negara Akta-akta yang berkaitan Internet/Akhbar/ Majalah Modul Kendiri Laporan Ekonomi Laporan Tahunan Agensi Kerajaan Laporan Tahunan Agensi Swasta Buku-buku Rancangan Malaysia

Contoh: lorong tikus/laluan haram

Bersikap proaktif dan berdaya saing secara sihat Bersikap berani dalam mengutarakan idea Bersikap proaktif dan berdaya saing secara sihat

32
(04/08/2013 05/08/2013)

900/3 BHG A: SOALAN OBJEKTIF(4W)


7. Malaysia dan Negara Luar 7.2 Penglibatan, peranan dan sumbangan Malaysia 7.2.1 Peringkat Serantau - ASEAN + 3

Pelajar akan dapat: Menghuraikan kepentingan hubungan serantau Menjelaskan peranan Malaysia dalam hubungan serantau Menjelaskan sumbangan Malaysia di peringkat serantau

Kuliah Tutorial Perbincangan Seminar Sumbang Saran Tunjuk Cara atau Demonstrasi Lawatan Pengajaran Langsung Diskoveri/Penemuan

14

JABATAN PENGAJIAN AM SMKBADAK(KuSL)

900/3 BHG B: ALIH BENTUK KOMUNIKASI


6. Alih Bentuk Komunikasi(3W) 6.1 Bukan Linear kepada Linear - Jadual * antara tahun * dalam tahun

Pelajar akan dapat: Menganalisis data dan fakta Membuat perhitungan/ pengiraan dan penaakulan Mentafsir teks bukan linear yang berasaskan isu dan cabaran kepada bentuk linear

Pembelajaran Koperatif Kuliah Tutorial Perbincangan Seminar Sumbang Saran Tunjuk Cara atau Demonstrasi Pengajaran Langsung Diskoveri/Penemuan Pembelajaran Koperatif

Buku Perlembagaan Negara Akta-akta yang berkaitan Internet Akhbar/majalah Modul Pentadbiran Bahan Edaran

Kegigihan Amanah Keyakinan Kritis Kecekapan

900/3 BHG C: ESEI(3W)


7. Malaysia dan Negara Luar 7.3 Isu dan Cabaran 7.3.1 Sosial dan Budaya

Pelajar akan dapat:


Mengenal pasti pelbagai isu dan cabaran dalam sosial dan budaya/ekonomi di peringkat antarabangsa Membincangkan cara menangani isu dan cabaran hubungan serantau/global Mengulas hal-hal berkaitan Malaysia dan Negara luar

Sumbang saran Penerangan Perbincangan/ soal jawab Pembentangan Pembelajaran Koperatif Mengarang esei

Buku Perlembagaan Negara Akta-akta yang berkaitan Internet/Akhbar/ Majalah Modul Kendiri

Contoh: pembantu rumah


7.3.3 Ekonomi

Bersikap proaktif dan berdaya saing secara sihat Mengutamakan kebajikan dan kepentingan umum

Contoh: IKS

32
(06/08/2013 -

15

JABATAN PENGAJIAN AM SMKBADAK(KuSL)

08/08/2013)

33
(11/08/2013 15/08/2013)

(32/33) CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 SEMESTER DUA TAHUN 2013 06/08/2013 17/08/2013

34
(18/08/2013 22/08/2013)

900/3 BHG A: SOALAN OBJEKTIF(4W)


7. Malaysia dan Negara Luar 7.2 Penglibatan, peranan dan sumbangan Malaysia 7.2.2 Peringkat Global - Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu(PBB) * keanggotaan * Matlamat penubuhan * Struktur organisasi * Kepentingan/sumbanagan pada Malaysia

Pelajar akan dapat: Menghuraikan kepentingan hubungan antarabangsa Menjelaskan peranan Malaysia dalam hubungan antarabangsa Menjelaskan sumbangan Malaysia di peringkat antarabangsa

Kuliah Tutorial Perbincangan Seminar Sumbang Saran Tunjuk Cara atau Demonstrasi Lawatan Pengajaran Langsung Diskoveri/Penemuan Pembelajaran Koperatif Kuliah Tutorial Perbincangan Seminar Sumbang Saran

Laporan Ekonomi Laporan Tahunan Agensi Kerajaan Laporan Tahunan Agensi Swasta Buku-buku Rancangan Malaysia

Bersikap patriotik dan peka tentang perkembangan serta cabaran negara

900/3 BHG B: ALIH BENTUK KOMUNIKASI


6. Alih Bentuk Komunikasi(3W) 6.1 Bukan Linear kepada Linear - Rajah * Graf * Carta pai

Pelajar akan dapat: Menganalisis data dan fakta Membuat perhitungan/ pengiraan dan penaakulan Mentafsir teks bukan linear yang berasaskan isu dan cabaran kepada

Buku Perlembagaan Negara Akta-akta yang berkaitan Internet

Kegigihan Amanah Keyakinan Kritis Kecekapan

16

JABATAN PENGAJIAN AM SMKBADAK(KuSL)

bentuk linear Tunjuk Cara atau Demonstrasi Pengajaran Langsung Diskoveri/Penemuan Pembelajaran Koperatif 900/3 BHG C: ESEI(3W)
7. Malaysia dan Negara Luar 7.3 Isu dan Cabaran 7.3.1 Sosial dan Budaya

Akhbar/majalah Modul Pentadbiran Bahan Edaran

Pelajar akan dapat:


Mengenal pasti pelbagai isu dan cabaran dalam sosial dan budaya/ekonomi di peringkat antarabangsa Membincangkan cara menangani isu dan cabaran hubungan serantau/global Mengulas hal-hal berkaitan Malaysia dan Negara luar

Sumbang saran Penerangan Perbincangan/ soal jawab Pembentangan Pembelajaran Koperatif Mengarang esei

Buku Perlembagaan Negara Akta-akta yang berkaitan Internet/Akhbar/ Majalah Modul Kendiri Laporan Ekonomi Laporan Tahunan Agensi Kerajaan Laporan Tahunan Agensi Swasta Buku-buku Rancangan

Contoh: LGBT
7.3.3 Ekonomi

Bersikap proaktif dan berdaya saing secara sihat Mengutamakan kebajikan dan kepentingan umum Bersikap patriotik dan peka tentang perkembangan serta cabaran negara

Contoh: ZEE

35
(25/08/2013 29/08/2013)

900/3 BHG A: SOALAN OBJEKTIF(4W)


7. Malaysia dan Negara Luar 7.2 Penglibatan, peranan dan sumbangan Malaysia 7.2.2 Peringkat Global - KOMANWEL * keanggotaan * Matlamat penubuhan * Struktur organisasi * Kepentingan/sumbanagan pada Malaysia

Pelajar akan dapat: Menghuraikan kepentingan hubungan antarabangsa Menjelaskan peranan Malaysia dalam hubungan antarabangsa Menjelaskan sumbangan Malaysia di peringkat antarabangsa

Kuliah Tutorial Perbincangan Seminar Sumbang Saran Tunjuk Cara atau Demonstrasi

17

JABATAN PENGAJIAN AM SMKBADAK(KuSL)

Lawatan Pengajaran Langsung Diskoveri/Penemuan Pembelajaran Koperatif Kuliah Tutorial Perbincangan Seminar Sumbang Saran Tunjuk Cara atau Demonstrasi Pengajaran Langsung Diskoveri/Penemuan Pembelajaran Koperatif 900/3 BHG C: ESEI(3W)
7. Malaysia dan Negara Luar 7.3 Isu dan Cabaran 7.3.4 Sains dan Teknologi

Malaysia

900/3 BHG B: ALIH BENTUK KOMUNIKASI


6. Alih Bentuk Komunikasi(3W) 6.1 Bukan Linear kepada Linear - Carta aliran * mudah * kompleks

Pelajar akan dapat: Menganalisis data dan fakta Membuat perhitungan/ pengiraan dan penaakulan Mentafsir teks bukan linear yang berasaskan isu dan cabaran kepada bentuk linear

Buku Perlembagaan Negara Akta-akta yang berkaitan Internet Akhbar/majalah Modul Pentadbiran Bahan Edaran

Kegigihan Amanah Keyakinan Kritis Kecekapan

Pelajar akan dapat:


Mengenal pasti pelbagai isu dan cabaran dalam sains dan teknologi di peringkat antarabangsa Membincangkan cara menangani isu dan cabaran

Sumbang saran Penerangan Perbincangan/ soal jawab Pembentangan

Buku Perlembagaan Negara Akta-akta yang berkaitan

Berintegriti dan berkeyakinan


Kegigihan Amanah Keyakinan Kritis Kecekapan

Contoh: ancaman nuklear

18

JABATAN PENGAJIAN AM SMKBADAK(KuSL)

hubungan serantau/global Mengulas hal-hal berkaitan Malaysia dan Negara luar

Pembelajaran Koperatif Mengarang esei

Internet/Akhbar/ Majalah Modul Kendiri Laporan Ekonomi Laporan Tahunan Agensi Kerajaan Laporan Tahunan Agensi Swasta Buku-buku Rancangan Malaysia Bersikap patriotik dan peka tentang perkembangan serta cabaran negara

36
(01/09/2013 05/09/2013)

900/3 BHG A: SOALAN OBJEKTIF(4W)


7. Malaysia dan Negara Luar 7.2 Penglibatan, peranan dan sumbangan Malaysia 7.2.2 Peringkat Global - Pergerakan Negara-negara Berkecuali(NAM) * keanggotaan * Matlamat penubuhan * Struktur organisasi * Kepentingan/sumbanagan pada Malaysia

Pelajar akan dapat: Menghuraikan kepentingan hubungan antarabangsa Menjelaskan peranan Malaysia dalam hubungan antarabangsa Menjelaskan sumbangan Malaysia di peringkat antarabangsa

Kuliah Tutorial Perbincangan Seminar Sumbang Saran Tunjuk Cara atau Demonstrasi Lawatan Pengajaran Langsung Diskoveri/Penemuan Pembelajaran Koperatif Tutorial Perbincangan Seminar Sumbang Saran Tunjuk Cara atau

900/3 BHG B: ALIH BENTUK KOMUNIKASI


6. Alih Bentuk Komunikasi(3W) 6.1 Bukan Linear kepada Linear - Gambar rajah

Pelajar akan dapat: Menganalisis data dan fakta Membuat perhitungan/ pengiraan dan penaakulan Mentafsir teks bukan linear yang berasaskan isu dan cabaran kepada

Buku Perlembagaan Negara Akta-akta yang berkaitan Internet Akhbar/majalah

Kegigihan Amanah Keyakinan Kritis Kecekapan

19

JABATAN PENGAJIAN AM SMKBADAK(KuSL)

bentuk linear

Demonstrasi Pengajaran Langsung Diskoveri/Penemuan Pembelajaran Koperatif

Modul Pentadbiran Bahan Edaran

900/3 BHG C: ESEI(3W)


7. Malaysia dan Negara Luar 7.3 Isu dan Cabaran 7.3.2 Politik

Pelajar akan dapat:


Mengenal pasti pelbagai isu dan cabaran dalam politik di peringkat antarabangsa Membincangkan cara menangani isu dan cabaran hubungan serantau/global Mengulas hal-hal berkaitan Malaysia dan Negara luar

Sumbang saran Penerangan Perbincangan/ soal jawab Pembentangan Pembelajaran Koperatif Mengarang esei

Buku Perlembagaan Negara Akta-akta yang berkaitan Internet/Akhbar/ Majalah Modul Kendiri Laporan Ekonomi Laporan Tahunan Agensi Kerajaan Laporan Tahunan Agensi Swasta Buku-buku Rancangan Malaysia

Contoh: pendatang tanpa izin

Bersikap proaktif dan berdaya saing secara sihat Bersikap berani dalam mengutarakan idea Menghayati budaya kerja yang positif, kreatif, dan inovatif

37
(08/09/2013 12/09/2013)

900/3 BHG A: SOALAN OBJEKTIF(4W)


7. Malaysia dan Negara Luar 7.2 Penglibatan, peranan dan sumbangan Malaysia 7.2.2 Peringkat Global - Pertubuhan Persidangan Islam (OIC) * keanggotaan * Matlamat penubuhan * Struktur organisasi * Kepentingan/sumbanagan pada Malaysia

Pelajar akan dapat: Menghuraikan kepentingan hubungan antarabangsa Menjelaskan peranan Malaysia dalam hubungan antarabangsa Menjelaskan sumbangan Malaysia di peringkat antarabangsa

Kuliah Tutorial Perbincangan Seminar Sumbang Saran Tunjuk Cara atau Demonstrasi Lawatan

20

JABATAN PENGAJIAN AM SMKBADAK(KuSL)

Pengajaran Langsung Diskoveri/Penemuan Pembelajaran Koperatif Kuliah Tutorial Perbincangan Seminar Sumbang Saran Tunjuk Cara atau Demonstrasi Pengajaran Langsung Diskoveri/Penemuan Pembelajaran Koperatif 900/3 BHG C: ESEI(3W)
7. Malaysia dan Negara Luar 7.3 Isu dan Cabaran 7.3.1 Sosial dan Budaya

900/3 BHG B: ALIH BENTUK KOMUNIKASI


6. Alih Bentuk Komunikasi(3W) 6.1 Bukan Linear kepada Linear - Jadual * antara tahun * dalam tahun

Pelajar akan dapat: Menganalisis data dan fakta Membuat perhitungan/ pengiraan dan penaakulan Mentafsir teks bukan linear yang berasaskan isu dan cabaran kepada bentuk linear

Buku Perlembagaan Negara Akta-akta yang berkaitan Internet Akhbar/majalah Modul Pentadbiran Bahan Edaran

Kegigihan Amanah Keyakinan Kritis Kecekapan

Pelajar akan dapat:


Mengenal pasti pelbagai isu dan cabaran dalam sosial dan budaya/ekonomi di peringkat antarabangsa Membincangkan cara menangani isu dan cabaran hubungan serantau/global Mengulas hal-hal berkaitan

Sumbang saran Penerangan Perbincangan/ soal jawab Pembentangan Pembelajaran Koperatif

Buku Perlembagaan Negara Akta-akta yang berkaitan Internet/Akhbar/ Majalah

Contoh: rasuah
7.3.3 Ekonomi

Bersikap proaktif dan berdaya saing secara sihat Mengutamakan kebajikan dan kepentingan

Contoh: pengangkutan awam

21

JABATAN PENGAJIAN AM SMKBADAK(KuSL)

Malaysia dan Negara luar

Mengarang esei

Modul Kendiri Laporan Ekonomi Laporan Tahunan Agensi Kerajaan Laporan Tahunan Agensi Swasta Buku-buku Rancangan Malaysia

umum Bersikap proaktif dan berdaya saing secara sihat

38
(15/09/2013 19/09/2013)

900/3 BHG A: SOALAN OBJEKTIF(4W)


7. Malaysia dan Negara Luar 7.2 Penglibatan, peranan dan sumbangan Malaysia 7.2.2 Peringkat Global - Kumpulan Lapan Negara Membangun(D8) * keanggotaan * Matlamat penubuhan * Struktur organisasi * Kepentingan/sumbanagan pada Malaysia

Pelajar akan dapat: Menghuraikan kepentingan hubungan antarabangsa Menjelaskan peranan Malaysia dalam hubungan antarabangsa Menjelaskan sumbangan Malaysia di peringkat antarabangsa

Kuliah Tutorial Perbincangan Seminar Sumbang Saran Tunjuk Cara atau Demonstrasi Pengajaran Langsung Diskoveri/Penemuan Pembelajaran Koperatif Kuliah Tutorial Perbincangan Seminar Sumbang Saran Tunjuk Cara atau Demonstrasi

900/3 BHG B: ALIH BENTUK KOMUNIKASI


6. Alih Bentuk Komunikasi(3W) 6.1 Bukan Linear kepada Linear - Rajah * Graf * Carta pai

Pelajar akan dapat: Menganalisis data dan fakta Membuat perhitungan/ pengiraan dan penaakulan Mentafsir teks bukan linear yang berasaskan isu dan cabaran kepada bentuk linear

Buku Perlembagaan Negara Akta-akta yang berkaitan Internet Akhbar/majalah Modul Pentadbiran

Kegigihan Amanah Keyakinan Kritis Kecekapan

22

JABATAN PENGAJIAN AM SMKBADAK(KuSL)

Pengajaran Langsung Diskoveri/Penemuan Pembelajaran Koperatif 900/3 BHG C: ESEI(3W)


7. Malaysia dan Negara Luar 7.3 Isu dan Cabaran 7.3.4 Sains dan Teknologi

Bahan Edaran

Pelajar akan dapat:


Mengenal pasti pelbagai isu dan cabaran dalam sains dan teknologi di peringkat antarabangsa Membincangkan cara menangani isu dan cabaran hubungan serantau/global Mengulas hal-hal berkaitan Malaysia dan Negara luar
(16/09/2013)

Sumbang saran Penerangan Perbincangan/ soal jawab Pembentangan Pembelajaran Koperatif Mengarang esei

Buku Perlembagaan Negara Akta-akta yang berkaitan Internet/Akhbar/ Majalah Modul Kendiri

Berintegriti dan berkeyakinan


Kegigihan Amanah Keyakinan Kritis Kecekapan

Contoh: jerebu

(38) CUTI UMUM HARI MALAYSIA 39


(22/09/2013 26/09/2013)

UJIAN 1 PPUA 2013 PENTAKSIRAN BERPUSAT PENGGAL KETIGA (PERINGKAT SEKOLAH) 24, 25 DAN 26 SEPTEMBER 2013 900/3 BHG A: SOALAN OBJEKTIF(4W)
7. Malaysia dan Negara Luar 7.2 Penglibatan, peranan dan sumbangan Malaysia 7.2.2 Peringkat Global - Kerjasama Asia Pasifik (APEC) * keanggotaan * Matlamat penubuhan * Struktur organisasi * Kepentingan/sumbanagan pada Malaysia

40
(29/09/2013 03/10/2013)

Pelajar akan dapat: Menghuraikan kepentingan hubungan antarabangsa Menjelaskan peranan Malaysia dalam hubungan antarabangsa Menjelaskan sumbangan Malaysia di peringkat antarabangsa

Kuliah Tutorial Perbincangan Seminar Sumbang Saran Tunjuk Cara atau Demonstrasi

Laporan Ekonomi Laporan Tahunan Agensi Kerajaan Laporan Tahunan Agensi Swasta

Bersikap proaktif dan berdaya saing secara sihat

23

JABATAN PENGAJIAN AM SMKBADAK(KuSL)

Lawatan Pengajaran Langsung Diskoveri/Penemuan Pembelajaran Koperatif Kuliah Tutorial Perbincangan Seminar Sumbang Saran Tunjuk Cara atau Demonstrasi Pengajaran Langsung Diskoveri/Penemuan Pembelajaran Koperatif 900/3 BHG C: ESEI(3W)
7. Malaysia dan Negara Luar 7.3 Isu dan Cabaran 7.3.2 Politik

Buku-buku Rancangan Malaysia

900/3 BHG B: ALIH BENTUK KOMUNIKASI


6. Alih Bentuk Komunikasi(3W) 6.1 Bukan Linear kepada Linear - Carta aliran * mudah * kompleks

Pelajar akan dapat: Menganalisis data dan fakta Membuat perhitungan/ pengiraan dan penaakulan Mentafsir teks bukan linear yang berasaskan isu dan cabaran kepada bentuk linear

Buku Perlembagaan Negara Akta-akta yang berkaitan Internet Akhbar/majalah Modul Pentadbiran Bahan Edaran

Kegigihan Amanah Keyakinan Kritis Kecekapan

Pelajar akan dapat:


Mengenal pasti pelbagai isu dan cabaran dalam politik di peringkat antarabangsa Membincangkan cara menangani isu dan cabaran

Sumbang saran Penerangan Perbincangan/ soal jawab

Buku Perlembagaan Negara Akta-akta yang berkaitan

Contoh: pelarian

Bersikap proaktif dan berdaya saing secara sihat

24

JABATAN PENGAJIAN AM SMKBADAK(KuSL)

hubungan serantau/global Mengulas hal-hal berkaitan Malaysia dan Negara luar

Pembentangan Pembelajaran Koperatif Mengarang esei

Internet/Akhbar/ Majalah Modul Kendiri Laporan Ekonomi Laporan Tahunan Agensi Kerajaan Laporan Tahunan Agensi Swasta Buku-buku Rancangan Malaysia

Bersikap berani dalam mengutarakan idea Bersikap terbuka terhadap pelbagai buah fikiran, pandangan, dan cadangan

41
(06/10/2013 10/10/2013)

900/3 BHG A: SOALAN OBJEKTIF(4W)


7. Malaysia dan Negara Luar 7.2 Penglibatan, peranan dan sumbangan Malaysia 7.2.2 Peringkat Global - Dialog Utara-Selatan * keanggotaan * Matlamat penubuhan * Struktur organisasi * Kepentingan/sumbanagan pada Malaysia

Pelajar akan dapat: Menghuraikan kepentingan hubungan antarabangsa Menjelaskan peranan Malaysia dalam hubungan antarabangsa Menjelaskan sumbangan Malaysia di peringkat antarabangsa

Kuliah Tutorial Perbincangan Seminar Sumbang Saran Tunjuk Cara atau Demonstrasi Pengajaran Langsung Diskoveri/Penemuan Pembelajaran Koperatif Kuliah Tutorial Perbincangan Seminar Sumbang Saran Tunjuk Cara atau

900/3 BHG B: ALIH BENTUK KOMUNIKASI


6. Alih Bentuk Komunikasi(3W) 6.1 Bukan Linear kepada Linear - Jadual * antara tahun * dalam tahun

Pelajar akan dapat: Menganalisis data dan fakta Membuat perhitungan/ pengiraan dan penaakulan Mentafsir teks bukan linear yang berasaskan isu dan cabaran kepada bentuk linear

Buku Perlembagaan Negara Akta-akta yang berkaitan Internet Akhbar/majalah

Kegigihan Amanah Keyakinan Kritis Kecekapan

25

JABATAN PENGAJIAN AM SMKBADAK(KuSL)

Demonstrasi Pengajaran Langsung Diskoveri/Penemuan Pembelajaran Koperatif 900/3 BHG C: ESEI(3W)


7. Malaysia dan Negara Luar 7.3 Isu dan Cabaran 7.3.4 Sains dan Teknologi

Modul Pentadbiran Bahan Edaran

Pelajar akan dapat:


Mengenal pasti pelbagai isu dan cabaran dalam sains dan teknologi di peringkat antarabangsa Membincangkan cara menangani isu dan cabaran hubungan serantau/global Mengulas hal-hal berkaitan Malaysia dan Negara luar

Sumbang saran Penerangan Perbincangan/ soal jawab Pembentangan Pembelajaran Koperatif Mengarang esei

Buku Perlembagaan Negara Akta-akta yang berkaitan Internet/Akhbar/ Majalah Modul Kendiri Laporan Ekonomi Laporan Tahunan Agensi Kerajaan Laporan Tahunan Agensi Swasta Buku-buku Rancangan Malaysia

Berintegriti dan berkeyakinan


Kegigihan Amanah Keyakinan Kritis Kecekapan

Contoh: senjata biologi


42
(13/10/2013 17/10/2013)

900/3 BHG A: SOALAN OBJEKTIF(4W)


7. Malaysia dan Negara Luar 7.2 Penglibatan, peranan dan sumbangan Malaysia 7.2.2 Peringkat Global - Kerjasama Selatan-selatan * keanggotaan * Matlamat penubuhan * Struktur organisasi * Kepentingan/sumbanagan pada Malaysia

Pelajar akan dapat: Menghuraikan kepentingan hubungan antarabangsa Menjelaskan peranan Malaysia dalam hubungan antarabangsa Menjelaskan sumbangan Malaysia di peringkat antarabangsa

Kuliah Tutorial Perbincangan Seminar Sumbang Saran Tunjuk Cara atau Demonstrasi Lawatan

Bersikap terbuka terhadap pelbagai buah fikiran, pandangan, dan cadangan

26

JABATAN PENGAJIAN AM SMKBADAK(KuSL)

Pengajaran Langsung Diskoveri/Penemuan Pembelajaran Koperatif Kuliah Tutorial Perbincangan Seminar Sumbang Saran Tunjuk Cara atau Demonstrasi Lawatan Pengajaran Langsung Diskoveri/Penemuan Pembelajaran Koperatif 900/3 BHG C: ESEI(3W)
7. Malaysia dan Negara Luar 7.3 Isu dan Cabaran 7.3.1 Sosial dan Budaya

900/3 BHG B: ALIH BENTUK KOMUNIKASI


6. Alih Bentuk Komunikasi(3W) 6.1 Bukan Linear kepada Linear - Rajah * Graf * Carta pai

Pelajar akan dapat: Menganalisis data dan fakta Membuat perhitungan/ pengiraan dan penaakulan Mentafsir teks bukan linear yang berasaskan isu dan cabaran kepada bentuk linear

Buku Perlembagaan Negara Akta-akta yang berkaitan Internet Akhbar/majalah Modul Pentadbiran Bahan Edaran

Kegigihan Amanah Keyakinan Kritis Kecekapan

Pelajar akan dapat:


Mengenal pasti pelbagai isu dan cabaran dalam sosial dan budaya/ekonomi di peringkat antarabangsa Membincangkan cara menangani isu dan cabaran

Sumbang saran Penerangan Perbincangan/ soal jawab Pembentangan

Buku Perlembagaan Negara Akta-akta yang berkaitan

Contoh: Sukan
7.3.3 Ekonomi

Bersikap proaktif dan berdaya saing secara sihat Mengutamakan

27

JABATAN PENGAJIAN AM SMKBADAK(KuSL)

Contoh: kemelesetan ekonomi

hubungan serantau/global Mengulas hal-hal berkaitan Malaysia dan Negara luar

Pembelajaran Koperatif Mengarang esei

Internet/Akhbar/ Majalah Modul Kendiri Laporan Ekonomi Laporan Tahunan Agensi Kerajaan Laporan Tahunan Agensi Swasta Buku-buku Rancangan Malaysia

kebajikan dan kepentingan umum

(42) CUTI UMUM HARI RAYA HAJI


(15/10/2013 16/10/2013)

43
(20/10/2013 24/10/2013)

900/3 BHG A: SOALAN OBJEKTIF(4W)


7. Malaysia dan Negara Luar 7.2 Penglibatan, peranan dan sumbangan Malaysia 7.2.2 Peringkat Global - Kumpulan 15(G15) * keanggotaan * Matlamat penubuhan * Struktur organisasi * Kepentingan/sumbanagan pada Malaysia

Pelajar akan dapat: Menghuraikan kepentingan hubungan antarabangsa Menjelaskan peranan Malaysia dalam hubungan antarabangsa Menjelaskan sumbangan Malaysia di peringkat antarabangsa

Kuliah Tutorial Perbincangan Seminar Sumbang Saran Tunjuk Cara atau Demonstrasi Lawatan Pengajaran Langsung Diskoveri/Penemuan Pembelajaran Koperatif Kuliah Tutorial Perbincangan Seminar

Bersikap berani dalam mengutarakan idea

900/3 BHG B: ALIH BENTUK KOMUNIKASI


6. Alih Bentuk Komunikasi(3W) 6.1 Bukan Linear kepada Linear - Carta aliran * mudah * kompleks

Pelajar akan dapat: Menganalisis data dan fakta Membuat perhitungan/ pengiraan dan penaakulan Mentafsir teks bukan

Buku Perlembagaan Negara Akta-akta yang berkaitan

Kegigihan Amanah Keyakinan Kritis Kecekapan

28

JABATAN PENGAJIAN AM SMKBADAK(KuSL)

linear yang berasaskan isu dan cabaran kepada bentuk linear

Sumbang Saran Tunjuk Cara atau Demonstrasi Lawatan Pengajaran Langsung Diskoveri/Penemuan Pembelajaran Koperatif

Internet Akhbar/majalah Modul Pentadbiran Bahan Edaran

900/3 BHG C: ESEI(3W)


7. Malaysia dan Negara Luar 7.3 Isu dan Cabaran 7.3.2 Politik

Pelajar akan dapat:


Mengenal pasti pelbagai isu dan cabaran dalam politik di peringkat antarabangsa Membincangkan cara menangani isu dan cabaran hubungan serantau/global Mengulas hal-hal berkaitan Malaysia dan Negara luar

Sumbang saran Penerangan Perbincangan/ soal jawab Pembentangan Pembelajaran Koperatif Mengarang esei

Buku Perlembagaan Negara Akta-akta yang berkaitan Internet/Akhbar/ Majalah Modul Kendiri Laporan Ekonomi Laporan Tahunan Agensi Kerajaan Laporan Tahunan Agensi Swasta

Contoh: pemerdagangan manusia

Bersikap proaktif dan berdaya saing secara sihat Bersikap berani dalam mengutarakan idea Menghayati budaya kerja yang positif, kreatif, dan inovatif

44
(27/10/2013 31/10/2013)

900/3 BHG A: SOALAN OBJEKTIF(4W)


7. Malaysia dan Negara Luar 7.2 Penglibatan, peranan dan sumbangan Malaysia 7.2.2 Peringkat Global - Mesyuarat Asia dan Eropah (ASEM) * keanggotaan * Matlamat penubuhan * Struktur organisasi * Kepentingan/sumbanagan pada Malaysia

Pelajar akan dapat: Menghuraikan kepentingan hubungan antarabangsa Menjelaskan peranan Malaysia dalam hubungan antarabangsa Menjelaskan sumbangan Malaysia di peringkat

Kuliah Tutorial Perbincangan Seminar Sumbang Saran

29

JABATAN PENGAJIAN AM SMKBADAK(KuSL)

antarabangsa

Tunjuk Cara atau Demonstrasi Lawatan Pengajaran Langsung Diskoveri/Penemuan Pembelajaran Koperatif Kuliah Tutorial Perbincangan Seminar Sumbang Saran Tunjuk Cara atau Demonstrasi Lawatan Pengajaran Langsung Diskoveri/Penemuan Pembelajaran Koperatif

Buku-buku Rancangan Malaysia

900/3 BHG B: ALIH BENTUK KOMUNIKASI


6. Alih Bentuk Komunikasi(3W) 6.1 Bukan Linear kepada Linear - Gambar rajah

Pelajar akan dapat: Menganalisis data dan fakta Membuat perhitungan/ pengiraan dan penaakulan Mentafsir teks bukan linear yang berasaskan isu dan cabaran kepada bentuk linear

Buku Perlembagaan Negara Akta-akta yang berkaitan Internet Akhbar/majalah Modul Pentadbiran Bahan Edaran

Kegigihan Amanah Keyakinan Kritis Kecekapan

900/3 BHG C: ESEI(3W)


7. Malaysia dan Negara Luar

Pelajar akan dapat:

Sumbang saran

Buku

Berintegriti dan

30

JABATAN PENGAJIAN AM SMKBADAK(KuSL)

7.3 Isu dan Cabaran 7.3.4 Sains dan Teknologi

Contoh: teknologi hijau


Mengenal pasti pelbagai isu dan cabaran dalam sains dan teknologi di peringkat antarabangsa Membincangkan cara menangani isu dan cabaran hubungan serantau/global Mengulas hal-hal berkaitan Malaysia dan Negara luar

Penerangan Perbincangan/ soal jawab Pembentangan Pembelajaran Koperatif Mengarang esei

Perlembagaan Negara Akta-akta yang berkaitan Internet/Akhbar/ Majalah Modul Kendiri

berkeyakinan
Kegigihan Amanah Keyakinan Kritis Kecekapan

46
(10/11/2013 14/11/2013)

(45) CUTI UMUM DEEPAVALI 03 November 2013 (45) CUTI UMUM AWAL MUHARAM 05 November 2013 (45) Ulangkaji- Persediaan Peperiksaan Akhir (04, 06 dan 07 November 2013) PEPERIKSAAN AKHIR PENTAKSIRAN BERPUSAT PENGGAL KETIGA TAHUN 2012/2013 11, 12, 13 DAN 14 NOVEMBER 2013 CUTI AKHIR TAHUN (15/11/2013 31/12/2013)

DISEDIAKAN OLEH KETUA JABATAN PENGAJIAN AM SMK BADAK, BACHOK, KELANTAN TARIKH: 13 MEI 2013

31