Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

900/3

RANCANGAN PENGAJARAN PENGAJIAN AM PENGGAL 3 TINGKATAN 6 SESI 2012/2013


PENGGAL 2 TINGKATAN 6 SESI 2012/2013 (02/01/2013 09/06/2013) PENGGAL 3 TINGKATAN 6 SESI 2012/2013 (10/06/2013 15/11/2013)
Hasil Pembelajaran MINGGU BAHAGIAN DAN TAJUK TAJUK 6 ALIH BENTUK KOMUNIKASI (ABK): Jadual 21 10 - 14/06/2013 & 22 17 21/06/2013 TAJUK 7 MALAYSIA DAN NEGARA LUAR : 7.1 Hubungan Diplomatik & 7.2 Penglibatan, Peranan dan Sumbangan: Faktor Penentu dasar luar 7.3: Isu dan Cabaran: Politik, Sosial dan Budaya: Subtajuk Sosial dan Budaya 7.3: Isu dan Cabaran :Ekonomi, Sains dan Teknologi: Sub Tajuk Ekonomi 6. Alih Bentuk Komunikasi: Pada akhir pengajaran pelajar seharusnya dapat: -menganalisis data dan fakta

7. Malaysia dan Negara Luar: Pada akhir pengajaran pelajar seharusnya dapat: -menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penentu dasar luar Malaysia

TAJUK 6 ALIH BENTUK KOMUNIKASI (ABK): Carta Aliran 23 24 28/06/2013 & 24 01 05/07/2013 TAJUK 7 MALAYSIA DAN NEGARA LUAR : 7.1 Hubungan Diplomatik & 7.2 Penglibatan, Peranan dan Sumbangan: Faktor Penentu dasar luar 7.3: Isu dan Cabaran: Politik, Sosial dan Budaya: Subtajuk Sosial dan Budaya 7.3: Isu dan Cabaran :Ekonomi, Sains dan Teknologi: Sub Tajuk Ekonomi

6. Alih Bentuk Komunikasi: Pada akhir pengajaran pelajar seharusnya dapat: -membuat penghitungan/ pengiraan dan penaakulan 7. Malaysia dan Negara Luar: Pada akhir pengajaran pelajar seharusnya dapat: -menghuraikan kepentingan hubungan serantau dan global

25 08 12/07/2013 & 26 15 19/07/2013

TAJUK 6 ALIH BENTUK KOMUNIKASI (ABK): Graf Bar TAJUK 7 MALAYSIA DAN NEGARA LUAR : 7.1 Hubungan Diplomatik & 7.2 Penglibatan, Peranan dan Sumbangan: Peringkat Serantau 7.3: Isu dan Cabaran: Politik, Sosial dan Budaya: Aspek Sosial dan Budaya 7.3: Isu dan Cabaran :Ekonomi, Sains dan Teknologi: Sub Tajuk Ekonomi TAJUK 6 ALIH BENTUK KOMUNIKASI (ABK): G/Rajah TAJUK 7 MALAYSIA DAN NEGARA LUAR : 7.1 Hubungan Diplomatik & 7.2 Penglibatan, Peranan dan Sumbangan: Peringkat Serantau 7.3: Isu dan Cabaran: Politik, Sosial dan Budaya: Subtajuk Sosial dan Budaya 7.3: Isu dan Cabaran :Ekonomi, Sains dan Teknologi: Sub Tajuk Ekonomi

6. Alih Bentuk Komunikasi: Pada akhir pengajaran pelajar seharusnya dapat: -menganalisis data dan fakta

7. Malaysia dan Negara Luar: Pada akhir pengajaran pelajar seharusnya dapat: -membincangkan isu dan cabaran negara di peringkat antarabangsa

27 22 26/07/2013

6. Alih Bentuk Komunikasi: Pada akhir pengajaran pelajar seharusnya dapat: -membuat penghitungan/ pengiraan dan penaakulan 7. Malaysia dan Negara Luar: Pada akhir pengajaran pelajar seharusnya dapat: -menilai tindakan Malaysia dalam menangani isu dan cabaran hubungan serantau dan global

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

900/3

NUZUL AL-QURAN ( 26 JULAI 2013 )


28 29/07/2013 02/08/2013 TAJUK 6 ALIH BENTUK KOMUNIKASI (ABK): G/Rajah TAJUK 7 MALAYSIA DAN NEGARA LUAR : 7.1 Hubungan Diplomatik & 29 05 06/08/2013 7.2 Penglibatan, Peranan dan Sumbangan: Peringkat Serantau 7.3: Isu dan Cabaran: Politik, Sosial dan Budaya: Subtajuk Sosial dan Budaya 7.3: Isu dan Cabaran :Ekonomi, Sains dan Teknologi: Sub Tajuk Ekonomi

UJIAN BULANAN 29 JULY 2013 02 AUGUST 2013


6. Alih Bentuk Komunikasi: Pada akhir pengajaran pelajar seharusnya dapat: -membuat penghitungan/ pengiraan dan penaakulan 7. Malaysia dan Negara Luar: Pada akhir pengajaran pelajar seharusnya dapat: -mengulas hal-hal berkaitan Malaysia dan negara luar

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL(07 OGOS 2013 18 OGOS 2013)

HARI RAYA AIDIL FITRI (08 OGOS 2013 09 OGOS2013)


TAJUK 6 ALIH BENTUK KOMUNIKASI (ABK): C/Pai TAJUK 7 MALAYSIA DAN NEGARA LUAR : 7.1 Hubungan Diplomatik & 7.2 Penglibatan, Peranan dan Sumbangan: Peringkat Serantau 7.3: Isu dan Cabaran: Politik, Sosial dan Budaya: Subtajuk Sosial dan Budaya 7.3: Isu dan Cabaran :Ekonomi, Sains dan Teknologi: Sub Tajuk Ekonomi 6. Alih Bentuk Komunikasi: Pada akhir pengajaran pelajar seharusnya dapat: -menganalisis data dan fakta 7. Malaysia dan Negara Luar: Pada akhir pengajaran pelajar seharusnya dapat: -mentafsir teks bukan linear yang berasaskan isu dan cabaran kepada bentuk linear

30 19 23/08/2013 & 31 26 30/08/2013

HARI KEMERDEKAAN ( 31 OGOS 2013 )


TAJUK 6 ALIH BENTUK KOMUNIKASI (ABK): C/ Aliran 32 02 06/09/2013 & 33 09 13/09/2013 TAJUK 7 MALAYSIA DAN NEGARA LUAR : 7.1 Hubungan Diplomatik & 7.2 Penglibatan, Peranan dan Sumbangan: Peringkat Serantau 7.3: Isu dan Cabaran: Politik, Sosial dan Budaya: Politik 7.3: Isu dan Cabaran :Ekonomi, Sains dan Teknologi: Sub Tajuk Sains dan Teknologi 6. Alih Bentuk Komunikasi: Pada akhir pengajaran pelajar seharusnya dapat: -membuat penghitungan/ pengiraan dan penaakulan 7. Malaysia dan Negara Luar: Pada akhir pengajaran pelajar seharusnya dapat: -menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penentu dasar luar Malaysia

MALAYSIA DAY ( 16 SEPTEMBER 2013 )

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

900/3

TAJUK 6 ALIH BENTUK KOMUNIKASI (ABK): Jadual 34 16 20/09/2013 TAJUK 7 MALAYSIA DAN NEGARA LUAR : 7.1 Hubungan Diplomatik & 7.2 Penglibatan, Peranan dan Sumbangan: Peringkat Global 7.3: Isu dan Cabaran: Politik, Sosial dan Budaya: Politik 7.3: Isu dan Cabaran :Ekonomi, Sains dan Teknologi: Sub Tajuk Sains dan Teknologi TAJUK 6 ALIH BENTUK KOMUNIKASI (ABK): Graf Garis 36 30/09/2013 04/10/2013 & 37 07 11/10/2013 TAJUK 7 MALAYSIA DAN NEGARA LUAR : 7.1 Hubungan Diplomatik & 7.2 Penglibatan, Peranan dan Sumbangan: Peringkat Global 7.3: Isu dan Cabaran: Politik, Sosial dan Budaya: Politik 7.3: Isu dan Cabaran :Ekonomi, Sains dan Teknologi: Sub Tajuk Sains dan Teknologi TAJUK 6 ALIH BENTUK KOMUNIKASI (ABK): G/Rajah TAJUK 7 MALAYSIA DAN NEGARA LUAR : 7.1 Hubungan Diplomatik & 7.2 Penglibatan, Peranan dan Sumbangan: Peringkat Global 7.3: Isu dan Cabaran: Politik, Sosial dan Budaya: Politik 7.3: Isu dan Cabaran :Ekonomi, Sains dan Teknologi: Sub Tajuk Sains dan Teknologi

6. Alih Bentuk Komunikasi: Pada akhir pengajaran pelajar seharusnya dapat: -menganalisis data dan fakta 7. Malaysia dan Negara Luar: Pada akhir pengajaran pelajar seharusnya dapat: -menghuraikan kepentingan hubungan serantau dan global

&
35 23 27/09/2013

6. Alih Bentuk Komunikasi: Pada akhir pengajaran pelajar seharusnya dapat: -membuat penghitungan/ pengiraan dan penaakulan 7. Malaysia dan Negara Luar: Pada akhir pengajaran pelajar seharusnya dapat: -membincangkan isu dan cabaran negara di peringkat antarabangsa

6. Alih Bentuk Komunikasi: Pada akhir pengajaran pelajar seharusnya dapat: -menganalisis data dan fakta

38 14 18/10/2013

7. Malaysia dan Negara Luar: Pada akhir pengajaran pelajar seharusnya dapat: -menilai tindakan Malaysia dalam menangani isu dan cabaran hubungan serantau dan global

HARI RAYA AIDIL ADHA (15 OCTOBER 2013)


TAJUK 6 ALIH BENTUK KOMUNIKASI (ABK): Ulangkaji semua bentuk TAJUK 7 MALAYSIA DAN NEGARA LUAR : 7.1 Hubungan Diplomatik & 7.2 Penglibatan, Peranan dan Sumbangan: Peringkat Global & Ulangkaji 7.3: Isu dan Cabaran: Politik, Sosial dan Budaya: Ulangkaji 7.3: Isu dan Cabaran :Ekonomi, Sains dan Teknologi: Ulangkaji semua Subtajuk 41 06 08/11/2013 & 42 11 15/11/2013 6. Alih Bentuk Komunikasi: Pada akhir pengajaran pelajar seharusnya dapat: -menganalisis data dan fakta -membuat penghitungan/ pengiraan dan penaakulan 7. Malaysia dan Negara Luar: Pada akhir pengajaran pelajar seharusnya dapat: -mengulas hal-hal berkaitan Malaysia dan negara luar -mentafsir teks bukan linear yang berasaskan isu dan cabaran kepada bentuk linear

39 21 25/10/2013 & 40 28 31/10/2013

DEEPAVALI ( 01 NOV 2013 04 NOV 2013 ) AWAL MUHARRAM 1435H ( 05 NOVEMBER 2013 )
PEPERIKSAAN STPM BAHARU PENGGAL 3 06, 07 NOVEMBER 2013 & 13, 14, 18 NOVEMBER 2013 CUTI AKHIR PENGGAL (16 NOV 2013 01 JAN 2014)